ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Η μελέτη των φυσιολογικών λειτουργιών των δασικών ειδών, των διεργασιών των δασικών οικοσυστημάτων και της αλληλεπίδρασης της φυσιολογίας δασικών ειδών με βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες του περιβάλλοντος, μέσω της μελέτης παραμέτρων, όπως φωτοσύνθεση, διαπνοή, στοματική και υδραυλική αγωγιμότητα και υδατικό δυναμικό. Επίσης, η εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων για τη μελέτη των ημερήσιων και εποχιακών κυμάνσεων της ροής φυτικών χυμών στους αγωγούς ιστούς δασικών δένδρων και ανάλυση της επίδρασης της ηλικίας και του μεγέθους των δασικών δένδρων στη φυσιολογική τους οικολογία
Κωδ. Θέσης
APP40384
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - "ΔΗΜΗΤΡΑ"
Γνωστικό αντικείμενο
Φυσιολογία Δασικών Ειδών
Τμήμα
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΙΛΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-04-22
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
24/04/2024
Λήξη προκήρυξης
03/06/2024