Καθηγητής πρώτης βαθμίδας

Προκήρυξη μιας θέσης ΔΕΠ
Κωδ. Θέσης
APP41940
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Αναπτυξιακή Ψυχολογία βρεφών και νηπίων
Τμήμα
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-07-08
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
12/07/2024
Λήξη προκήρυξης
11/09/2024