Αναπληρωτής Καθηγητής

Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ
Κωδ. Θέσης
APP41939
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Ηθική Φιλοσοφία - Βιοηθική
Τμήμα
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-06-28
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
12/07/2024
Λήξη προκήρυξης
11/09/2024