Επίκουρος Καθηγητής

Προκήρυξη μιας (1) ΚΕΝΗΣ θέσης ΦΕΚ 2008/08.07.2024 τ.Γ’, αριθμός προκήρυξης 27048/01.07.2024
Κωδ. Θέσης
APP41937
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Ανάλυση, σχεδιασμός και υλοποίηση ελεγχόμενων ρομποτικών και μηχανοτρονικών συστημάτων
Τμήμα
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-07-08
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
12/07/2024
Λήξη προκήρυξης
10/09/2024