ΓΡΑΦΙΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Το γνωστικό αντικείμενο «Γραφικά Υπολογιστών» αντιστοιχεί σε ένα ευρύ πεδίο της επιστήμης υπολογιστών, ανήκοντας στο πρώτο επίπεδο κατηγοριοποίησης τομέων της πληροφορικής κατά την κατάταξη ACM/IEEE 2023. Το αντικείμενο της θέσης εστιάζει μεταξύ άλλων σε μεθόδους, αλγορίθμους και τεχνολογίες επεξεργασίας γεωμετρικής πληροφορίας, σύνθεσης εικόνας μέσω υπολογιστή, οπτικοποίησης δεδομένων, προσομοίωσης φωτισμού, σύνθεσης και αναπαραγωγής κίνησης, αρχιτεκτονικές σύνθεσης εικόνας και την εφαρμογή μεθόδων μηχανικής μάθησης στις παραπάνω υπο-περιοχές.
Κωδ. Θέσης
APP40371
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Γνωστικό αντικείμενο
ΓΡΑΦΙΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Τμήμα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-04-08
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
23/04/2024
Λήξη προκήρυξης
25/06/2024