ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης ανήκει στο επιστημονικό πεδίο της Τεχνολογίας Λογισμικού και εστιάζει στην μελέτη και εφαρμογή συστηματικών, μεθοδικών και ποσοτικοποιημένων προσεγγίσεων για την ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του λογισμικού. Περιλαμβάνει θέματα όπως: ανάπτυξη μεθόδων, τεχνικών και εργαλείων που αφορούν ολόκληρο τον κύκλο ζωής του λογισμικού, τον προσδιορισμό απαιτήσεων, την αρχιτεκτονική, την σχεδίαση, την κατασκευή, τον έλεγχο, την συντήρηση και την αξιολόγηση της ποιότητας και της αξιοπιστίας του λογισμικού. Επίσης περιλαμβάνει θέματα αρχιτεκτονικών και σχεδιαστικών προτύπων, αναδόμησης, λειτουργίας, συνεχούς διάθεσης και διανομής λογισμικού.
Κωδ. Θέσης
APP40372
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Γνωστικό αντικείμενο
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Τμήμα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-04-08
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
23/04/2024
Λήξη προκήρυξης
25/06/2024