Καθηγητής πρώτης βαθμίδας

Αριθμ. Προκήρυξης: 58075/11-4-2024 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Βασικές αρχές οικονομικής της γεωργικής παραγωγής. Η γεωργική εκμετάλλευση ως οικονομική μονάδα.
Λογιστική παρακολούθηση γεωργικών εκμεταλλεύσεων και εκτιμητική. Οργάνωση και διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Γεωργικό Management. Τεχνικές και
Μέθοδοι ως εργαλεία του γεωργικού Management.
Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και συντελεστών παραγωγής των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Διαδικασία λήψης αποφάσεων στη γεωργική παραγωγή. Προγραμματισμός στη γεωργική παραγωγή. Πληροφοριακά Συστήματα διαχείρισης γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στον αγροτικό χώρο.
Κωδ. Θέσης
APP40361
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Οικονομική γεωργικής παραγωγής - Οικονομική αγροτικών εκμεταλλεύσεων
Τμήμα
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-04-19
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
23/04/2024
Λήξη προκήρυξης
25/06/2024