Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στον Τομέα Ακτινολογίας

Βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή επί θητεία με γνωστικό αντικείμενο "Επεμβατική Ακτινολογία".
Κωδ. Θέσης
APP40096
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Επεμβατική Ακτινολογία
Τμήμα
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-04-07
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
10/04/2024
Λήξη προκήρυξης
10/06/2024