ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Γ' ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ

Διαχείριση κρίσεων από φυσικούς και τεχνολογικούς κινδύνους, πρόληψη και ετοιμότητα αντιμετώπισης καταστροφών, ανάλυση επικινδυνότητας και κινδύνου.
Κωδ. Θέσης
APP40014
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Διαχείριση κρίσεων με έμφαση σε πυρκαγιές, πλημμύρες και τσουνάμι
Τμήμα
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-03-26
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
03/04/2024
Λήξη προκήρυξης
03/06/2024