Καλωσορίσατε στο ΑΠΕΛΛΑ

Καλωσήλθατε! Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να ενημερώνεστε σχετικά με τις προκηρύξεις και τις διαδικασίες εκλογής καθηγητών Α.Ε.Ι.

Υποψηφιότητες
Ο υποψήφιος θα μπορεί να εκδηλώνει το ενδιαφέρον του για θέσεις συγκεκριμένων θεματικών περιοχών που προκηρύσσουν συγκεκριμένες Σχολές και το σύστημα θα τον ειδοποιεί για την προκήρυξη νέων θέσεων μέσω e-mail . Κατά την υποβολή της κάθε υποψηφιότητας θα αποθηκεύεται ένα στιγμιότυπο του τρέχοντος προφίλ του υποψηφίου, βάσει των στοιχείων που θα έχει ήδη καταχωρήσει στο Πληροφοριακό Σύστημα.
Εγγραφή Υποψηφίων
Οι υποψήφιοι για εκλογή θα συμπληρώνουν, προκειμένου να εγγραφούν στο Πληροφοριακό Σύστημα, τα ατομικά τους στοιχεία, θα αναρτούν το βιογραφικό τους σημείωμα, αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους, τα επιστημονικά τους δημοσιεύματα και το αναλυτικό υπόμνημα αυτών. Θα δίνεται επιπλέον και η δυνατότητα αναφοράς σε έργο τους που δεν είναι δυνατόν ή εύκολο να αναρτάται ηλεκτρονικά (π.χ μακέτες).
Γενικές Πληροφορίες
Βάσει του Ν.4009/2011, η επιλογή και εξέλιξη των καθηγητών γίνεται από επταμελείς επιτροπές που απαρτίζονται από καθηγητές ή ερευνητές πρώτης βαθμίδας, ενώ για επίκουρους ή αναπληρωτές μπορεί να απαρτίζονται και από αναπληρωτές ή ερευνητές αντίστοιχης βαθμίδας. Βάσει του Ν.4405/2016, η επιλογή και εξέλιξη των καθηγητών γίνεται κατά περίπτωση από ενδεκαμελή ή δεκαπενταμελή εκλεκτορικά σώματα.

Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Προκήρυξη Ίδρυμα Τμήμα Γνωστικό Αντικείμενο Λήξη προκήρυξης
Επίκουρος Καθηγητής/«Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» 2018-05-23
Αναπλ. Καθηγητής / «Επιδημιολογία - Διατροφή» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ «Επιδημιολογία - Διατροφή» 2018-05-23
Αναπλ. Καθηγητής/«Κλιμακώσιμα Κατανεμημένα Συστήματα και Υπηρεσίες Δεδομένων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ «Κλιμακώσιμα Κατανεμημένα Συστήματα και Υπηρεσίες Δεδομένων» 2018-05-23
Καθηγητής/«Γενετική» (Μοριακή Γενετική του Ανθρώπου με έμφαση στην Παθολογία) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ «Γενετική» (Μοριακή Γενετική του Ανθρώπου με έμφαση στην Παθολογία) 2018-05-23
Αναπλ. Καθηγητής/«Θεωρητική Φυσική Υψηλών Ενεργειών» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ «Θεωρητική Φυσική Υψηλών Ενεργειών» 2018-05-23
Επίκουρος Καθηγητής / «Άλγεβρα - Γεωμετρία» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ «Άλγεβρα - Γεωμετρία» 2018-05-23
Καθηγητής πρώτης βαθμίδας ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Διοικητικό Δίκαιο 2018-05-23
Επίκουρος Καθηγητής/ «Σύνθεση και Χαρακτηρισμός Λειτουργικών Οργανικών Μορίων». ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ «Σύνθεση και Χαρακτηρισμός Λειτουργικών Οργανικών Μορίων» 2018-05-23
Αναπλ./Επίκ. Καθηγητή - «Επιστήμη Χαλαρής Ύλης και Εφαρμογές» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ «Επιστήμη Χαλαρής Ύλης και Εφαρμογές» 2018-05-23
Αναπλ./Επικ. Καθ. - «Παιδοψυχιατρική». ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ «Παιδοψυχιατρική» 2018-05-23

Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα περιεχόμενο για την αρχική σελίδα.