Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 181 έως 200 από τις 207 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣΗ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΔΑΦΩΝ
Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
Τμήμα: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ (ΝΕΑ ΘΕΣΗ)
Περιγραφή: ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ (ΝΕΑ ΘΕΣΗ)
Γνωστικό Αντικείμενο: ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
Ίδρυμα: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-02
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-10-01
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΜΠΣ "Protection of cultural heritage and monuments of nature from the effects of climate change" (CCC61)
Γνωστικό Αντικείμενο: Προληπτική Συντήρηση σε έγχρωμα αντικείμενα κινητής πολιτιστικής κληρονομιάς
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Τμήμα: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Υπολογιστική Ανάλυση και Μεθοδολογίες Συλλογής και Επεξεργασίας Χωρικής Πληροφορίας στις Γεωεπιστήμες
Περιγραφή: Προκήρυξη μιας θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στη βαμθίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στη Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης, ΦΕΚ δημοσίευσης 1962/τΓ΄/30.08.2021 (ύστερα από αίτημα για εξέλιξη Αναπληρωτή Καθηγητή)
Γνωστικό Αντικείμενο: Υπολογιστική Ανάλυση και Μεθοδολογίες Συλλογής και Επεξεργασίας Χωρικής Πληροφορίας στις Γεωεπιστήμες
Ίδρυμα: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-09
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-07
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: 1 θέση μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης «Οικονομική και Διοίκηση των Μεταφορών με έμφαση στην Ακτοπλοΐα» αναλύει θεμελιώδεις έννοιες και σχέσεις της οικονομίας των μεταφορών με επίκεντρο τον ακτοπλοϊκό κλάδο. Πιο συγκεκριμένα, εστιάζει στα οικονομικά των μεταφορών, στη διάρθρωση των αγορών, στη στρατηγική διοίκηση και τα χρηματοοικονομικά των μεταφορικών επιχειρήσεων, στη διαχείριση κρίσεων στον κλάδο και στη σύνδεση των μεταφορών με τη διαδικασία οικονομικής ανάπτυξης των περιοχών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Οικονομική και Διοίκηση των Μεταφορών με έμφαση στην Ακτοπλοΐα
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-08-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-10-02
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή Γ' βαθμίδας (Εντεταλμένου/ης Ερευνητή / τριας) (Κωδικός θέσης: ΙΧΒ/ΕΡΕ/06-2021)
Περιγραφή: Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή Γ' βαθμίδας (Εντεταλμένου/ης Ερευνητή / τριας) με γνωστικό αντικείμενο «Οργανική ή/και Φαρμακευτική Χημεία, με έμφαση στη σύνθεση στοχευμένων βιοδραστικών μορίων» στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας (ΙΧΒ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) (Κωδικός θέσης: ΙΧΒ/ΕΡΕ/06-2021)
Γνωστικό Αντικείμενο: Οργανική ή/και Φαρμακευτική Χημεία, με έμφαση στη σύνθεση στοχευμένων βιοδραστικών μορίων
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ
Σχολή:
Τμήμα: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-08-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-10-04
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητα» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Το γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητα» αφορά στη μελέτη της καινοτομίας, της τεχνολογικής αλλαγής και του επιχειρείν. Πιο αναλυτικά το αντικείμενο περιλαμβάνει τις καινοτομικές δραστηριότητες στους οργανισμούς (ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, δημόσιους φορείς και οργανισμούς) και στα δίκτυα γνώσης και καινοτομίας, την τεχνολογική αλλαγή, τις λειτουργίες και τη δυναμική των συστημάτων καινοτομίας, τις τεχνολογικές και καινοτομικές στρατηγικές, την επιχειρηματικότητα, την εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα και τις επιχειρηματικές ικανότητες, καθώς και τις πολιτικές καινοτομίας, τεχνολογίας και επιχειρηματικότητας. Επιπλέον το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο καλύπτει την εξειδικευμένη ανάλυση των παραπάνω σε συγκεκριμένους τομείς όπως αυτοί των υπηρεσιών (π.χ. τουρισμός, εμπόριο), της ενέργειας, των μεταφορών με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα ζητήματα κοινωνικο-τεχνικής μετάβασης και ρηξικέλευθης τεχνολογικής αλλαγής και την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία.
Γνωστικό Αντικείμενο: Διοίκηση Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητα
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής/«Ουρολογία»
Περιγραφή: Μια (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Ουρολογία».
Γνωστικό Αντικείμενο: «Ουρολογία»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Β' βαθμίδας
Περιγραφή: Η ανωτέρω θέση εντάσσεται στις δραστηριότητες του ΕΚΤ για την προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού, σημαντική συνιστώσα και προϋπόθεση του οποίου αποτελεί η αναβάθμιση των ψηφιακών ικανοτήτων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, και την κοινωνία ευρύτερα. Η θέση έχει στόχο να ενισχύσει τις εν λόγω δραστηριότητες του ΕΚΤ σε ό,τι αφορά τις αναπτυξιακές και ερευνητικές δράσεις και τις υπηρεσίες ψηφιακού μετασχηματισμού που προσφέρει σε πλήθος φορέων, μέσω της συλλογής και αξιοποίησης πρωτογενών ή δευτερογενών και εμπειρικών δεδομένων και την κατανόηση των διατιθέμενων ψηφιακών ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα, μέσω της παρακολούθησης της εφαρμογής σχετικών δημόσιων πολιτικών και πρωτοβουλιών σε εθνικό και ευρωπαϊκό/διεθνές επίπεδο και, μέσω της ανάπτυξης εφαρμοσμένων ερευνητικών δράσεων για την αναβάθμιση των ικανοτήτων/δεξιοτήτων στις κοινότητες χρηστών του ΕΚΤ. Επιπρόσθετα, η θέση στόχο έχει να ενισχύσει τη συνεργασία του Oργανισμού με ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, OECD, EUROSTAT, UNESCO, κλπ.) οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων και εγκάρσιων δεξιοτήτων του ανθρωπίνου δυναμικού
Γνωστικό Αντικείμενο: Δείκτες και δράσεις για ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων και εγκάρσιων δεξιοτήτων του ανθρωπίνου δυναμικού στην ψηφιακή εποχή
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΕΚΤ)
Σχολή:
Τμήμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΕΚΤ)
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-09
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-10-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Η' ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή με θητεία με γνωστικό αντικείμενο «Μικροβιολογία»
Γνωστικό Αντικείμενο: Μικροβιολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-31
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-10-01
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Ανάπτυξη Θεωρία και Πολιτική» αναφέρεται στη διερεύνηση θεμάτων Οικονομικής Ανάπτυξης και αφορά τόσο σε ανάπτυξη υποδειγμάτων Οικονομικής Ανάπτυξης όσο και σε εφαρμογές των υποδειγμάτων αυτών. Η «Οικονομική Ανάπτυξη Θεωρία και Πολιτική» περικλείει τόσο θεωρητικές όσο και εφαρμοσμένες προσεγγίσεις Οικονομικής Ανάπτυξης.
Γνωστικό Αντικείμενο: Οικονομική Ανάπτυξη Θεωρία και Πολιτική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-10-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-17
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής ή Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη μιας κενής οργανικής θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο « Δίκαιο και Διαχείριση Φυσικών Πόρων με έμφαση στους υδατικούς πόρους».
Γνωστικό Αντικείμενο: « Δίκαιο και Διαχείριση Φυσικών Πόρων με έμφαση στους υδατικούς πόρους»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-01
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-10-01
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 31080/27-5-2021 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Φυσικοχημικός χαρακτηρισμός υλικών. Ηλεκτροχημικός και φωτοηλεκτροχημικός χαρακτηρισμός υλικών. Φασματοσκοπική μελέτη υλικών. Μικροσκοπική μελέτη υλικών. Συσχέτιση δομής - φυσικοχημικών ιδιοτήτων υλικών. Οπτικές, μαγνητικές, ηλεκτρικές ιδιότητες υλικών. Χημεία και φυσικοχημεία κατάστασης.
Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσικοχημεία Υλικών
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: 1 θέση μέλους ΔΕΠ Βαθμίδας Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο «Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης » περιλαμβάνει γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται άμεσα με τις επιστήμες της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής, όπως για παράδειγμα της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, της Διοικητικής Λογιστικής, της Χρηματοοικονομικής των Επιχειρήσεων και των Αγορών, και της Ελεγκτικής
Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-08-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-10-02
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Θέση Ερευνητή Γ' βαθμίδας
Περιγραφή: Μια (1) θέση Ερευνητή Γ’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Βιοπληροφορική με έμφαση στην κλινική γονιδιωματική και επιγενετική και την ανάπτυξη σχετικών αλγορίθμων και εργαλείων» στο Ινστιτούτο Βασικής Βιοϊατρικής Έρευνας (IBBE) του Ε.ΚΕ.Β.Ε «Αλ. Φλέμιγκ» .
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιοπληροφορική με έμφαση στην κλινική γονιδιωματική και επιγενετική και την ανάπτυξη σχετικών αλγορίθμων και εργαλείων.
Ίδρυμα: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΚEΒΕ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΝΓΚ"
Σχολή:
Τμήμα: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΒΒΕ)
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-22
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-10-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Κλασική Αρχαιολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Κλασική Αρχαιολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-08-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-10-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: καθηγητή πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Θεραπευτική-Πνευμονολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Θεραπευτική-Πνευμονολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-08-10
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-10-10
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: 1 θέση μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή
Περιγραφή: Αφορά την προάσπιση της υγείας, με διατροφικές-διαιτητικές προσεγγίσεις/παρεμβάσεις στα στάδια της ζωής, σε όλα τα επίπεδα πρόληψης, θεραπείας και αποκατάστασης. Συμπεριλαμβάνει τη συμβολή της Διατροφής-Διαιτολογίας στην προαγωγή της ανάπτυξης του ανθρώπου, της άσκησης, της ευζωίας και της υγιούς γήρανσης. Επίσης, τη συμβολή της στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια υγειονομική πρόληψη.
Γνωστικό Αντικείμενο: Διατροφή – Διαιτολογία και Προαγωγή Υγείας
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-08-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-10-02
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: καθηγητή πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Γαστρεντερολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Γαστρεντερολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-08-10
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-10-10
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ΑΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ)
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο «Οικονομία της Εργασίας και Πολιτικές Κατάρτισης» εστιάζει αφενός στην ανάλυση των οικονομικών φαινομένων της λειτουργίας των αγορών εργασίας και αφετέρου στην μελέτη των επιπτώσεων από την εφαρμογή πολιτικών κατάρτισης στην απασχόληση και τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού. Στις ενότητες του γνωστικού αντικειμένου περιλαμβάνονται η μελέτη των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και κατάρτισης και η αξιολόγησή τους, η προσέγγιση της γεωγραφικής διάστασης των αγορών εργασίας, η επίδραση των νέων τεχνολογιών στην ανάδυση νέων δεξιοτήτων στις αγορές εργασίας, η εξέλιξη των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και η επίδρασή τους στον μεταβαλλόμενο σχεδιασμό αντίστοιχων προγραμμάτων, η ανάλυση της έμφυλης και ηλικιακής διάστασης της λειτουργίας των αγορών εργασίας, καθώς και η πιστοποίηση και αναγνώριση γνώσεων και προσόντων ως προϋπόθεση κινητικότητας στις αγορές εργασίας.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-07
Κατάσταση: Ενταγμένη

Σελίδες