Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 161 έως 180 από τις 300 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Αναλυτική Χημεία
Γνωστικό Αντικείμενο: Αναλυτική Χημεία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-02-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-04-06
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική του στερεού σώματος και σχεδιασμός»
Γνωστικό Αντικείμενο: Μηχανική του στερεού σώματος και σχεδιασμός
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-01-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-03-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Ανθρωπολογία του Βαλκανικού Χώρου» σχετίζεται με την έρευνα και τη διδασκαλία στην αναφερόμενη περιοχή. Προϋποθέτει τη διεξαγωγή εθνογραφικής έρευνας πεδίου για τη μελέτη των πολιτισμικών, κοινωνικών και συμβολικών ορίων, των συνόρων και των συνοριακών περιοχών με έμφαση σε ζητήματα επιτελεστικής κουλτούρας στην καθημερινότητα και στη σύγχρονη συνθήκη συνάντησης του τοπικού με το παγκόσμιο. Παράλληλα, απαιτείται η εξοικείωση με σύγχρονες και καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας και καλές πρακτικές της εκπαιδευτικής διαδικασίας για τις ανάγκες της ανάλυσης, τεκμηρίωσης και διάχυσης της γνώσης.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τμήμα: ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-01-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-03-04
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Μία (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Γαστρεντερολογία»
Γνωστικό Αντικείμενο: Γαστρεντερολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-01-31
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-03-31
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: αναπληρωτής καθηγητής ή επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Μεγάλα Δεδομένα και Μηχανική Μάθηση
Γνωστικό Αντικείμενο: Μεγάλα Δεδομένα και Μηχανική Μάθηση
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-02-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-04-06
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Οικονομικά της Τεχνολογίας
Γνωστικό Αντικείμενο: Οικονομικά της Τεχνολογίας
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-02-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-04-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης. 62/29.1.2020 τ.Γ’ , αριθμός προκήρυξης 58427/29.10.2019
Γνωστικό Αντικείμενο: Αρχιτεκτονική Σύνθεση και Αστικός Σχεδιασμός
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-02-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-04-02
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Α΄ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ)
Γνωστικό Αντικείμενο: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
Ίδρυμα: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-01-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-03-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη μιας κενής οργανικής θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Στοχαστικές Διαδικασίες στη Διοίκηση Λειτουργιών».
Γνωστικό Αντικείμενο: «Στοχαστικές Διαδικασίες στη Διοίκηση Λειτουργιών»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-02-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-04-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 5892/8-11-2019. «Το γνωστικό αντικείμενο ’’Θεωρία Κινηματογράφου και Τηλεόρασης’’ αποσκοπεί στην κάλυψη μαθημάτων με αντικείμενο τις σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση, όπως η ψυχαναλυτική και φεμινιστική θεωρία, ο μοντερνισμός και ο μεταμοντερνισμός, τη σημειωτική ανάλυση οπτικοακουστικών κειμένων, τα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά είδη και τις αναπαραστάσεις κοινωνικών τάξεων, φυλών και φύλων στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση.».
Γνωστικό Αντικείμενο: Θεωρία Κινηματογράφου και Τηλεόρασης
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-01-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-03-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Ισλαμικό Δίκαιο
Γνωστικό Αντικείμενο: Ισλαμικό Δίκαιο
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-02-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-04-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 6308/11-11-2019. Το γνωστικό αντικείμενο «Γεωγραφική Ανάλυση και Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία για τη Χωρική Ανάπτυξη» αφορά στις αναλυτικές και εφαρμοσμένες γνώσεις μηχανικού για τον προγραμματισμό και τη χωρική ανάπτυξη, με ειδίκευση σε θέματα: (α) γεωγραφίας και εφαρμογής ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης για την κατανόηση γεωγραφικών φαινομένων και (β) γεωγραφικής ανάλυσης, ερμηνείας και μελέτης των χωρικών επιπτώσεων και της συμβολής τους στη χωρική ανάπτυξη φαινομένων που αφορούν σε συλλογικά εγχειρήματα παραγωγής/ανταλλαγής/κατανάλωσης στα πλαίσια της αλληλέγγυας και συνεργατικής οικονομίας. Το αντικείμενο εστιάζει: (α) στη γεωγραφική ανάλυση με ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους ζητημάτων που άπτονται πληθυσμιακών, οικονομικών, περιβαλλοντικών φαινομένων, ζητημάτων διαχείρισης και παραγωγής των γεωγραφικών πληροφοριών, καθώς και ζητημάτων χωρικού σχεδιασμού και τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης και (β) στην ανάλυση και ερμηνεία φαινομένων που αφορούν σε συλλογικά εγχειρήματα παραγωγής/ ανταλλαγής/κατανάλωσης στα πλαίσια της αλληλέγγυας και συνεργατικής οικονομίας, καθώς και των πολυποίκιλων/εναλλακτικών χώρων και οραμάτων που δημιουργούνται από την ανάπτυξη αυτών των φαινομένων και εγχειρημάτων, ως σύνθετων γεωγραφικών φαινομένων με επιπτώσεις στο χωρικό σχεδιασμό και την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη.
Γνωστικό Αντικείμενο: Γεωγραφική ανάλυση και κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία για τη χωρική ανάπτυξη
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-02-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-04-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 2525/17-10-2019. Το γνωστικό αντικείμενο «Ποσοτικές Μέθοδοι στις Κοινωνικές Επιστήμες» επικεντρώνεται στην εφαρμογή ποσοτικών, μαθηματικών και στατιστικών μεθόδων, εργαλείων και τεχνικών σε τομείς των κοινωνικών επιστημών με έμφαση στα θέματα που αφορούν στις πολιτικές και εκλογικές έρευνες. Στις μεθόδους, τεχνικές και στα εργαλεία του γνωστικού αντικειμένου περιλαμβάνονται: καινοτόμες τεχνικές συγκέντρωσης κοινωνικών και πολιτικών δεδομένων (ιδιαίτερα με τη χρήση διαδικτυακών ερευνών), σύγχρονες διαγνωστικές μέθοδοι και εργαλεία διαχείρισης για την επεξεργασία, τον καθαρισμό και την τακτοποίηση των δεδομένων και μαθηματικές και στατιστικές μέθοδοι για την ποσοτική ανάλυση των δεδομένων. Απώτεροι στόχοι της εφαρμογής των μεθόδων, εργαλείων και τεχνικών αυτών είναι: η περιγραφή και ερμηνεία ενός κοινωνικού – πολιτικού φαινομένου, ο έλεγχος επιστημονικών υποθέσεων και η εξαγωγή γενικεύσιμων συμπερασμάτων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ποσοτικές Μέθοδοι στις Κοινωνικές Επιστήμες
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-01-17
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-03-17
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 5748/6-11-2019. Η θέση αναφέρεται στην μελέτη μικροηλεκτρονικών διατάξεων και κυκλωμάτων. Περιλαμβάνει τις τεχνολογί- ες φυσικού επιπέδου, την μελέτη διατάξεων ημιαγωγών και τη σχεδίαση μικροηλεκτρονικών κυκλωμάτων, καθώς και την ανάπτυξη τεχνικών για βελτίωση των επιδόσεων συμβατικών και κβαντικών υπολογιστών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ηλεκτρονική Φυσική και Μικροηλεκτρονική
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-02-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-04-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική Πληροφορικής και Μαθηματικών και Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση και στον Εκπαιδευτικό Σχεδιασμό»
Γνωστικό Αντικείμενο: Διδακτική Πληροφορικής και Μαθηματικών και Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση και στον Εκπαιδευτικό Σχεδιασμό
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-01-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-03-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 11660/4-12-2019. Το γνωστικό αντικείμενο των Εικαστικών Τεχνών με έμφαση στη Ζωγραφική καλύπτει την καλλιτεχνική έρευνα για την παραγωγή δισδιάστατων χωροπλαστικών αναπτύξεων ή εγκαταστάσεων μέσω απεικονιστικών πρακτικών με αναλογική ή αφαιρετική προσέγγιση, είτε στο πλαίσιο εννοιολογικής θεώρησης της εικόνας ως πληροφορία. Διερευνά επίσης και την ανάπτυξη σύγχρονων εικαστικών προσεγγίσεων μέσα από τον πλουραλισμό των μέσων είτε με την χρήση των υλικών δομικών στοιχείων (χρωστικές, υλικά κ.α.) είτε σε συνδυασμό με την χρήση διευρυμένων εκφραστικών μέσων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Εικαστικές Τέχνες με έμφαση στη Ζωγραφική
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα: ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-01-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-03-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΕΠ) ΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CAD/CAM/CAE ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-02-10
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-04-10
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει την ιστορία του θεάτρου με έμφαση στην πρόσληψη και την ανάλυση παραστάσεων αρχαίας τραγωδίας, κωμωδίας και σατυρικού δράματος στη νεότερη εποχή.
Γνωστικό Αντικείμενο: Θεατρολογία με έμφαση στις σκηνικές προσεγγίσεις του αρχαίου δράματος στους νεότερους χρόνους
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-01-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-03-18
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού στα Ξενοδοχεία»
Γνωστικό Αντικείμενο: Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού στα Ξενοδοχεία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-02-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-04-06
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής ή Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Μία (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Επεξεργασία και Συντήρηση Τροφίμων»
Γνωστικό Αντικείμενο: Επεξεργασία και Συντήρηση Τροφίμων
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-01-31
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-03-31
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες