Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 161 έως 180 από τις 200 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης). Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο της «Μοριακής Μικροβιολογίας και Ιολογίας» περιλαμβάνει τη μελέτη της μοριακής βιολογίας των μικροοργανισμών εν γένει και των ιών συγκεκριμένα, καθώς και την ανάπτυξη και εφαρμογή μοριακών μεθόδων για τη μελέτη των μηχανισμών παθογένειας, την αντιμετώπιση και τη μοριακή επιδημιολογία των λοιμωδών νοσημάτων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Μοριακή Μικροβιολογία και Ιολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τμήμα: ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-05-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-07-07
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Ανάπτυξη εφαρμογών Διαδικτύου, Παγκόσμιου Ιστού 2 και Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT), πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης μεγάλων πολιτιστικών δεδομένων, ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου και διαχείρισης διαδικτυακών δεδομένων πολιτιστικής κληρονομιάς, γενικές υλοποιήσεις αλλά και επικεντρωμένες εφαρμογές των παραπάνω στην Πολιτιστική Κληρονομιά σε συνδυασμό και με άλλες τεχνολογίες όπως και η επαυξημένη πραγματικότητα.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-05-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-07-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 6686/9-12-2020. Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:Το γνωστικό αντικείμενο «Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία» δίνει έμφαση στην εξέταση της ιστορικής διαδρομής της Εκκλησιάς από την ίδρυσή της μέχρι τις μέρες μας. Επικεντρώνεται κυρίως σε θέματα θεσμικής οργάνωσης και διοίκηση, λειτουργίας του συνοδικού θεσμού, σχέσεων Εκκλησίας - Πολιτείας, αιρετικών αποκλίσεων και θεολογικών διενέξεων, μοναχισμού. Διερευνά, παράλληλα, τα σημαντικότερα γεγονότα της ιστορίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου αλλά και των υπολοίπων Πατριαρχείων και Αυτοκέφαλων Εκκλησιών, τις ιστορικές σχέσεις του με άλλες Εκκλησίες και Ομολογίες.
Γνωστικό Αντικείμενο: Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ
Τμήμα: ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 9125/21-1-2021. Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:«Το γνωστικό αντικείμενο «Καινή Διαθήκη» περιλαμβάνει εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη, γλώσσα της Καινής Διαθήκης, κριτική του κειμένου, ιστορία χρόνων της Καινής Διαθήκης, ερμηνεία της Καινής Διαθήκης και βιβλική θεολογία».
Γνωστικό Αντικείμενο: Καινή Διαθήκη
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ
Τμήμα: ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-05-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-07-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Ιστορία της ΝΑ Ευρώπης, 19ος αιώνας»
Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνική Ιστορία της ΝΑ Ευρώπης, 19ος αιώνας
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-03-10
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-05-10
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ίδρυμα: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τμήμα: ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-05-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Πειραματική Πυρηνική Φυσική και Εφαρμογές
Γνωστικό Αντικείμενο: Πειραματική Πυρηνική Φυσική και Εφαρμογές
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 8406/11-1-2021. Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:Το παραπάνω γνωστικό αντικείμενο αποτελεί ιατρικό επιστημονικό κλάδο και χειρουργική ειδικότητα που παρέχει φροντίδα σε ενήλικες και σε παιδιατρικούς ασθενείς για τη θεραπεία του πόνου ή παθολογικών διεργασιών και εξεργασιών που μπορεί να τροποποιούν τη λειτουργία ή τη δραστηριότητα του Κ.Ν.Σ. (εγκεφάλου, υπόφυσης και νωτιαίου μυελού), του περιφερικού νευρικού συστήματος (κρανιακά, νωτιαία και περιφερικά νεύρα), του αυτόνομου νευρικού συστήματος, των υποστηρικτικών δομών των συστημάτων αυτών (μήνιγγες, κρανίο και βάση κρανίου καθώς και σπονδυλική στήλη) και της αγγειακής παροχέτευσής τους (ενδοκρανιακή, εξωκρανιακή και νωτιαία αγγείωση).
Γνωστικό Αντικείμενο: Νευροχειρουργική
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπλ. Καθηγητής ή Επίκουρος Καθηγητής /«Μαθηματική Στατιστική-Μηχανική Μάθηση».
Περιγραφή: Μία (1) κενή θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματική Στατιστική-Μηχανική Μάθηση».
Γνωστικό Αντικείμενο: «Μαθηματική Στατιστική-Μηχανική Μάθηση».
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-05-12
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-07-12
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αστικό Δίκαιο
Γνωστικό Αντικείμενο: Αστικό Δίκαιο
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΝΟΜΙΚΗ
Τμήμα: ΝΟΜΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Ιστορία Ορθόδοξων Ευρασιατικών Εκκλησιών
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιστορία Ορθόδοξων Ευρασιατικών Εκκλησιών
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ
Τμήμα: ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Ε.Π. ΣΤΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ίδρυμα: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-03-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-05-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 8696/15-1-2021. Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:Το προτεινόμενο γνωστικό αντικείμενο «Ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός συστημάτων μεταφοράς, με έμφαση στην προσβασιμότητα και την ασφάλεια» αφορά σε όλες τις γνώσεις και τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες σε ένα Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό για το σχεδιασμό συστημάτων μεταφοράς με μία ανθρωποκεντρική προσέγγιση, λαμβάνοντας υπόψη τις διαστάσεις της προσβασιμότητας και της ασφάλειας, αντλώντας εκτός από την επιστήμη του μηχανικού γνώσεις και από τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός συστημάτων μεταφοράς, με έμφαση στην προσβασιμότητα και την ασφάλεια
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-05-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-07-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής ή Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη μιας κενής οργανικής θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική Συστημάτων Διεργασιών Χημικής Μηχανικής». «Σύνθεση και Ανάλυση διεργασιών Χημικής Μηχανικής (συμπεριλαμβανομένων των διεργασιών Βιοχημικής Μηχανικής). Συνδυασμός των αντικειμένων της βελτιστοποίησης, δυναμικής, ρύθμισης, τεχνο-οικονομικής αξιολόγησης, περιβαλλοντικής αξιολόγησης, εντατικοποίησης (intensification) διεργασιών, με έμφαση στις βιώσιμες και περιβαλλοντικά φιλικές τεχνολογίες και στην αειφόρο ανάπτυξη».
Γνωστικό Αντικείμενο: «Μηχανική Συστημάτων Διεργασιών Χημικής Μηχανικής»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-05-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Βιολογία - Νανοϊατρική
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιολογία - Νανοϊατρική
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-02
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-02
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Βυζαντινή και Παλαιοσλαβική Γραμματεία
Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή και Παλαιοσλαβική Γραμματεία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης). Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Τα πληροφοριακά συστήματα στον ταχέως μεταβαλλόμενο και δυναμικό κλάδο του λιανεμπορίου υποστηρίζουν τις λειτουργίες των επιχειρήσεων με εμπορική δραστηριότητα και η επιχειρηματική αναλυτική αποτελεί ένα σύγχρονο διεπιστημονικό πεδίο που μπορεί να μετατρέψει τα δεδομένα σε αξία για τις επιχειρήσεις του κλάδου. Στον διαρκώς επιταχυνόμενο ψηφιακό μετασχηματισμό του λιανεμπορίου τα αντίστοιχα πληροφοριακά συστήματα θα πρέπει να αξιοποιούν μεθόδους, εργαλεία και τεχνολογίες της επιχειρηματικής αναλυτικής.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Πληροφοριακά Συστήματα Λιανεμπορίου με έμφαση στην Επιχειρηματική Αναλυτική»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-06
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 9552/29-1-2021. Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:Η Φυσιολογία είναι ο κλάδος της Ιατρικής, ο οποίος μελετά αφενός μεν τη λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού, ως συνόλου, αφετέρου εστιάζεται στη λειτουργία των μεμονωμένων οργανικών συστημάτων και κατ’ επέκταση των οργάνων τους. Για την κατανόηση της λειτουργίας, τόσο σε επίπεδο οργανισμού και κατ’ επέκταση σε επίπεδο κυττάρου, απαιτείται η χρήση πειραματικών μοντέλων για την εξαγωγή συμπερασμάτων και η μετέπειτα εφαρμογή τους στην κλινική πράξη. Με τον τρόπο αυτό η Φυσιολογία απαρτιώνει τα δεδομένα των βασικών επιστημών και οδηγεί σε ολιστική αντίληψη του ανθρωπίνου σώματος, η οποία βέβαια αποτελεί το υπόβαθρο για την κατανόηση της παθοφυσιολογίας. Η Ιστοτεχνολογία είναι ένα επιστημονικό πεδίο που συνδυάζει τις αρχές της μηχανικής και των βιοιατρικών επιστημών, ειδικά της Φυσιολογίας, όσον αφορά στην ανάπτυξη ιστών που αποκαθιστούν, διατηρούν ή βελτιώνουν φυσιολογικές λειτουργίες ή ολόκληρα όργανα στον ανθρώπινο οργανισμό.
Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσιολογία - Ιστοτεχνολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο «Συμπεριφορική Οικονομική με εφαρμογές στον Αγροδιατροφικό Τομέα και στο Περιβάλλον», προσδιορίζεται ως το γνωστικό πεδίο που ασχολείται με τη μελέτη της επίδρασης ψυχολογικών, γνωστικών, συναισθηματικών και κοινωνικών παραγόντων στις αποφάσεις οικονομικών οντοτήτων (ατόμων και επιχειρήσεων) που αποκλίνουν από τις προβλέψεις της νεοκλασικής οικονομικής θεωρίας. Χρησιμοποιεί δηλαδή, γνώσεις από την ψυχολογία, την νευροεπιστήμη και τα οικονομικά για να αναπτύξει οικονομικά υποδείγματα που εξηγούν τις οικονομικές αποφάσεις των οντοτήτων, ώστε να απαντήσει σε ερωτήματα που άπτονται του αγροδιατροφικού τομέα και του περιβάλλοντος μέσω θεωρητικής ή εφαρμοσμένης έρευνας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Συμπεριφορική Οικονομική με εφαρμογές στον Αγροδιατροφικό Τομέα και στο Περιβάλλον
Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-14
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-14
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης). Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Αναγνώριση Προτύπων ιατρικών εικόνων και μελέτη υλικών για το σχεδιασμό ιατρικών απεικονιστικών συστημάτων στις Βιοϊατρικές Επιστήμες» περιλαμβάνει την αναγνώριση προτύπων ιατρικών εικόνων με τη συσχέτιση της αλλοίωσης της δομής του κυττάρου (καρκινικών πυρήνων) με τον βαθμό κακοήθειας, διαφόρων οργάνων του ανθρώπινου οργανισμού (μαστού, ουροδόχου κύστεως, θυρεοειδή κλπ.) αλλά και τη μελέτη υλικών που χρησιμοποιούνται για τη σχεδίαση ιατρικών απεικονιστικών συστημάτων στις Βιοϊατρικές Επιστήμες.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Αναγνώριση Προτύπων ιατρικών εικόνων και μελέτη υλικών για το σχεδιασμό ιατρικών απεικονιστικών συστημάτων στις Βιοϊατρικές Επιστήμες»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τμήμα: ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-05-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-07-07
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες