Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 161 έως 180 από τις 232 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Β΄ Βαθμίδας
Περιγραφή: Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Β΄ Βαθμίδας
Γνωστικό Αντικείμενο: Διαχείριση υδρόβιων οργανισμών σε ενυδρεία, μελέτη αλλόχθονων ειδών ιχθύων και υδρόβιων ασπονδύλων
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΕΛΚΕΘΕ
Σχολή:
Τμήμα: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-03-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-04-18
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ με θητεία
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωσης θέσης «Στοχαστικές Διαδικασίες», που αφορά την ανάπτυξη μαθηματικών τεχνικών σε προβλήματα σχετικά με το σχεδιασμό και την αποτίμηση επίδοσης στοχαστικών συστημάτων, εντάσσεται στον ευρύτερο κλάδο της στοχαστικής επιχειρησιακής έρευνας αποτελώντας με τη σειρά του, ευρύ κλάδο και αναγνωρισμένη ειδικότητα σύμφωνα με το διεθνές αποδεκτό σύστημα ταξινόμησης MSC (Mathematical Subject Clasification) της AMS (American Mathematical Society). Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το προαναφερθέν γνωστικό αντικείμενο συμπεριλαμβάνει τις ευρείες κατηγορίες στην ως άνω ταξινόμηση: 1. 60Gxx (Stochastic Processes). 2. 60Jxx (Markov processes). 3. 60Kxx (Special processes) με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις υποκατηγορίες 60K25 (Queueing theory), 60K30 (Applications of queueing theory), 60K20 (Applications of Markov renewal processes, 60K05 (Renewal theory), 60K10 (Applications of renewal theory), 60K15 (Markov renewal processes, semi-Markov processes) 4. 90Bxx (Operations research and management science) με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις υποκατηγορίες 90B15 (Network models, stochastic), 90B18 (Communication networks), 90B22 (Queues and service), 90B70 (Theory of organizations, manpower planning in operations research).
Γνωστικό Αντικείμενο: Στοχαστικές Διαδικασίες
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-02-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-04-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Δ.Ε.Π. στο Τμήμα Φυσικής της ΣΘΕΤΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή.
Περιγραφή: Βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή, επί θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης».
Γνωστικό Αντικείμενο: Πειραματική Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-03-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-05-29
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 10122/24-1-2023 (από αίτηση μέλους του διδακτικού προσωπικού της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας (Α.Ε.Α.) Θεσσαλονίκης). Συνοπτική περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης «Θρησκειολογία - Διδακτική των Θρησκευτικών» αναφέρεται στη σπουδή για την κατανόηση της θρησκείας μέσα από συστηματική καταγραφή. Ειδικότερα μελετά τη θρησκεία από κοσμικής άποψης και επικεντρώνεται στη Φιλοσοφία της Θρησκείας. Επίσης, η θέση αφορά τη διδασκαλία του «Μαθήματος των Θρησκευτικών» στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Υποψήφιοι, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 241 του ν. 4823/2021 (Α’ 136) μπορούν να είναι μόνο μέλη του διδακτικού προσωπικού της Α.Ε.Α. Θεσσαλονίκης, μέλη του διδακτικού προσωπικού της Α.Ε.Α. Βελλάς Ιωαννίνων που διδάσκουν τον μεγαλύτερο αριθμό ωρών στο Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών και μέλη του διδακτικού προσωπικού της Α.Ε.Α. Βελλάς Ιωαννίνων που διδάσκουν τον μεγαλύτερο αριθμό ωρών στο Πρόγραμμα Σπουδών Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής.
Γνωστικό Αντικείμενο: Θρησκειολογία - Διδακτική των Θρησκευτικών
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-02-17
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-04-18
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 27585/25-11-2022 (από εξέλιξη) Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Βασικές αρχές δασικής γενετικής, Γενετική ποικιλότητα και φυσικοί πληθυσμοί, Γενετική Βελτίωση Δασοπονικών Ειδών, Εφαρμογές Βιοτεχνολογίας στα Δασικά Είδη, Προστασία Γενετικών Δασικών Πόρων, Γενετική βελτίωση δασικών ειδών για παραγωγή δευτερογενών προϊόντων και για ανθεκτικότητα σε βιοτικές και αβιοτικές καταπονήσεις, Γενετική βελτίωση καλλωπιστικών και ταχυαυξών δασικών ειδών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Δασική Γενετική και Βελτίωση Δασοπονικών Ειδών
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-01-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-03-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης ΦΕΚ 61/18.1.2023 τ.Γ’, αριθμός προκήρυξης 59123/28.11.2022
Γνωστικό Αντικείμενο: Στατική και δυναμική ανάλυση προηγμένων υλικών και κατασκευών
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-01-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-03-22
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο εντάσσεται στο ευρύτερο πεδίο της Διοίκησης και πρωτίστως εστιάζει σε θέματα της επιστήμης του μάρκετινγκ όπως: τον σχεδιασμό και τη στρατηγική μάρκετινγκ, την ικανοποίηση των αναγκών αλλά και των επιθυμιών των καταναλωτών, την έρευνα αγοράς, τη συμπεριφορά των καταναλωτών, την τμηματοποίηση της αγοράς και την τοποθέτηση προϊόντων στην αγορά, τη διαχείριση των προϊόντων και της επωνυμίας τους, την τιμολογιακή πολιτική των προϊόντων, τα μέσα επικοινωνίας και προώθησης, την επιλογή και διαχείριση των καναλιών διανομής, και τη διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Ίδρυμα: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-03-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-04-22
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 36073/29-12-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο της Νευροχειρουργικής αποτελεί ιατρικό επιστημονικό κλάδο και χειρουργική ειδικότητα που παρέχει φροντίδα σε ενήλικες και σε παιδιατρικούς ασθενείς για τη θεραπεία του πόνου ή παθολογικών διεργασιών και εξεργασιών που μπορεί να τροποποιούν τη λειτουργία ή τη δραστηριότητα του Κ.Ν.Σ. (εγκεφάλου, υπόφυσης και νωτιαίου μυελού), του περιφερικού νευρικού συστήματος (κρανιακά, νωτιαία και περιφερικά νεύρα), του αυτόνομου νευρικού συστήματος, των υποστηρικτικών δομών των συστημάτων αυτών (μήνιγγες, κρανίο και βάση κρανίου καθώς και σπονδυλική στήλη) και της αγγειακής παροχέτευσής τους (ενδοκρανιακή, εξωκρανιακή και νωτιαία αγγείωση).
Γνωστικό Αντικείμενο: Νευροχειρουργική
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-02-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-04-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Λαογραφία»
Γνωστικό Αντικείμενο: Λαογραφία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-02-01
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-04-01
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νευρολογία»
Γνωστικό Αντικείμενο: Νευρολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-03-10
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-05-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 26355/23-11-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Ο κλάδος της Περιγραφικής Μεταφρασεολογίας είναι αυτός που διατηρεί τη στενότερη επαφή με τη μεταφραστική πράξη. Ο εμπειρικός χαρακτήρας της Περιγραφικής Μεταφρασεολογίας αποτυπώνεται στο ερευνητικό αντικείμενό της, το οποίο καλύπτει τρεις κατευθύνσεις: το προϊόν της μεταφραστικής πράξης, τη διαδικασία καθώς και τη λειτουργία την οποία επιτελεί το μετάφρασμα στο εκάστοτε κοινωνικο-πολιτιστικό σύστημα υποδοχής. Επιπρόσθετα, ο επιστημονικός κλάδος της Ορολογίας, κλάδος εφαρμοσμένος και εξίσου συνδεδεμένος με τη μεταφραστική πρακτική, μελετά, οργανώνει και αναπτύσσει το ειδικό λεξιλόγιο των διαφόρων θεματικών πεδίων, ώστε να περιγράφουν και να μεταφέρουν τις αντίστοιχες γνώσεις.
Γνωστικό Αντικείμενο: Περιγραφική Μεταφρασεολογία-Ορολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-01-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-03-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Μία νέα θέση μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο της παρούσας θέσης εστιάζει στην αξιοποίηση των μεθόδων οικονομικής ανάλυσης για την επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως αυτοί καθορίζονται από διεθνείς οργανισμούς. Συγκεκριμένα, το γνωστικό αντικείμενο αφορά στην οικονομική και οικονομετρική μελέτη και ανάλυση των επιπτώσεων της συμπεριφοράς των οικονομικών μονάδων στους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον μιας γεωγραφικής περιοχής, στη βιώσιμη κατανάλωση, στην ενεργειακή πολιτική, στους παράγοντες που επηρεάζουν τη βιώσιμη επιχειρηματικότητα, καθώς και την αξιολόγηση πολιτικών και εργαλείων που στοχεύουν στη βιώσιμη ανάπτυξη.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Εφαρμοσμένα Οικονομικά για το Περιβάλλον και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη».
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-02-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-04-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Μαιευτική - Αναπαραγωγή των Ζώων» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Το γνωστικό αντικείμενο «Μαιευτική - Αναπαραγωγή των Ζώων» περιλαμβάνει: Φυσιολογία της αναπαραγωγής, Παθολογία της αναπαραγωγής, Μαιευτική, Παθολογία μαστού, Νεογνολογία, Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, Αναπαραγωγή διαχείριση των κατοικίδιων θηλαστικών ζώων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Μαιευτική - Αναπαραγωγή των Ζώων
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-01-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-03-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής
Περιγραφή: Βιοχημεία
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιοχημεία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-02-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-04-18
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΖΥΜΩΣΕΙΣ
Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-03-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-05-29
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 33483/16-12-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης καλύπτει έναν πλήρη κλάδο της Ψυχολογίας, αυτόν της Γνωστικής Πειραματικής Ψυχολογίας, ο οποίος αποτελεί την περιοχή της ψυχολογίας που μελετά τους μηχανισμούς των νοητικών διεργασιών. Συγκεκριμένα, μελετά τις νοητικές λειτουργίες της αντίληψης, της προσοχής, της μνήμης, της γλώσσας και της σκέψης, καθώς και τις μεταξύ τους σχέσεις. Η κύρια μέθοδος της Γνωστικής Πειραματικής Ψυχολογίας είναι η πειραματική μέθοδος, η οποία επιτρέπει τη μελέτη της συμπεριφοράς και της νόησης σε εργαστηριακά ή άλλα, ελεγχόμενα περιβάλλοντα, ώστε να επιτρέπονται η πρόβλεψη, η κατανόηση ή οι μεταβολές της συμπεριφοράς. Ο πειραματισμός εκφράζει το βασικό εμπειρικό χαρακτήρα της Γνωστικής Πειραματικής Ψυχολογίας και χρησιμοποιείται ως μέθοδος διερεύνησης των θεωριών της. Η Γνωστική Πειραματική Ψυχολογία αποτελεί πεδίο αιχμής στην Ψυχολογία και πραγματεύεται κομβικά θέματα ερευνητικού ενδιαφέροντος, όπως είναι η γνώση λεξιλογίου, η ανάγνωση, η απόκτηση της γνώσης, η κατάκτηση της γλώσσας, η διγλωσσία, η άμεση και η μακρόχρονη μνήμη. Η Γνωστική Πειραματική Ψυχολογία έχει το εύρος ενός αναγνωρισμένου επιστημονικού πεδίου, του πεδίου της Γνωστικής Πειραματικής Ψυχολογίας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Γνωστική Πειραματική Ψυχολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-02-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-04-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Μουσειακή εκπαίδευση σε χώρους τέχνης, πολιτισμού και επιστημών» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Το γνωστικό αντικείμενο «Μουσειακή εκπαίδευση σε χώρους τέχνης, πολιτισμού και επιστημών» αναφέρεται στη μουσειοπαιδαγωγική ως μια εφαρμοσμένη παιδαγωγική που καθορίζεται από τη σύνδεσή της με το μουσείο ως χώρο μη–τυπικής εκπαίδευσης και αποτελεί αυτοδύναμο γνωστικό αντικείμενο στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ερευνητικά εστιάζει σε ζητήματα μάθησης και εμπειρίας διαφορετικών ομάδων κοινού (παιδιά, εφήβους, σχολικές ομάδες, ενήλικες, ΑμεΑ, μειονότητες, τοπικές κοινότητες κ.ά) σε χώρους πολιτισμού (διαφορετικά είδη μουσείων, χώρους πολιτισμικής αναφοράς, εκθεσιακούς χώρους, ιδρύματα τέχνης και πολιτισμού). Ειδικότερα μελετά τον παιδαγωγικό χαρακτήρα του μουσείου διαχρονικά, την εκπαιδευτική προσέγγιση των μουσειακών αντικειμένων και περιεχομένων μέσω διαφορετικών μεθόδων (αφήγηση, μαιευτική, εξερεύνηση) και καλλιτεχνικών πρακτικών (θέατρο, εικαστικά, μουσική) καθώς και την αξιοποίηση εκπαιδευτικών εργαλείων, ερμηνευτικών μέσων και χώρων (έντυπο υλικό, ψηφιακές εφαρμογές, εκθέσεις, κ.ά.). Ένα από τα βασικά πεδία εφαρμογών της είναι τα εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολικές ομάδες και η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση μουσειακών χώρων. Παράλληλα με βάση τις απαιτήσεις για τον κοινωνικό ρόλο των μουσείων η έρευνα προσανατολίζεται σε ζητήματα σχετικά με τις συνθήκες και τα επίπεδα συμμετοχής του κοινού, τη συμπερίληψη διαφορετικών κοινοτήτων, τις μουσειακές αυθεντίες και την προώθηση της πολιτισμικής δημοκρατίας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Μουσειακή εκπαίδευση σε χώρους τέχνης, πολιτισμού και επιστημών
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-03-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-05-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Προκήρυξη μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο Τμήμα Βιολογίας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Περιγραφή: Βαθμίδα Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο "Μοριακή Βιολογία και Επιγενετική"
Γνωστικό Αντικείμενο: Μοριακή Βιολογία και Επιγενετική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-03-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-05-29
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο αποτελεί αυτοτελές γνωστικό αντικείμενο του Τομέα Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος και Συγκοινωνιών και περιλαμβάνει το επιστημονικό πεδίο της επεξεργασίας λυμάτων καθώς και του σχεδιασμού συστημάτων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Τεχνολογία του Περιβάλλοντος με έμφαση στο σχεδιασμό και στην πειραματική μελέτη συστημάτων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-03-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-05-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΑΜΕΣΑ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ», ΔΗΛΑΔΗ: A) ΤΙΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΟΥΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΧΘΡΙΚΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΠΟΙΚΙΛΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ, Β) ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, Γ) ΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ, ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, Δ) ΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, ΚΑΙ Ε) ΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ, ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΥΠΝΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-03-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-05-08
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες