Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 161 έως 180 από τις 266 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: 1 θέση μέλους ΔΕΠ Βαθμίδας Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο «Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης » περιλαμβάνει γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται άμεσα με τις επιστήμες της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής, όπως για παράδειγμα της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, της Διοικητικής Λογιστικής, της Χρηματοοικονομικής των Επιχειρήσεων και των Αγορών, και της Ελεγκτικής
Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-08-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-10-02
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής / Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 19076/7-4-2021 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:Το γνωστικό αντικείμενο της προτεινόμενης θέσης καλύπτει τον κλάδο των σύγχρονων φιλοσοφικών, πολιτισμικών και κοινωνιολογικών προσεγγίσεων στη μουσική εκπαίδευση, με έμφαση στη μελέτη και ανάπτυξη διεπιστημονικών και κριτικών μεθοδολογιών διδασκαλίας και έρευνας. Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει πέραν της θεωρητικής έρευνας να έχουν τεκμηριωμένη δραστηριότητα και εμπειρία σε τομείς, όπως η καλλιτεχνική έρευνα στην τυπική ή άτυπη εκπαίδευση, και η έρευνα μέσω της πρακτικής (practice-based research) σε μουσικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.
Γνωστικό Αντικείμενο: Μουσική Παιδαγωγική-Φιλοσοφία της Μουσικής Εκπαίδευσης
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα: ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-09
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 26637/12-5-2021 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο της «Ψυχιατρικής - Ψυχογηριατρικής» περιλαμβάνει την Ψυχιατρική που έχει ως αντικείμενο την διάγνωση και την θεραπευτική αντιμετώπιση των ψυχιατρικών διαταραχών των ενηλίκων και συγχρόνως περιλαμβάνει την Ψυχογηριατρική που ασχολείται με την διάγνωση,την διερεύνηση, την εκτίμηση και την θεραπευτική αντιμετώπιση των ψυχιατρικών διαταραχών των ασθενών της τρίτης ηλικίας παράλληλα με ακαδημαϊκό διδακτικό έργο. Η αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης και η γήρανση του πληθυσμού που χαρακτηρίζουν την σύγχρονη κοινωνία,διευρύνουν την πληθυσμιακή ομάδα των ηλικιωμένων πολιτών και καθιστούν εξαιρετικά σημαντική την εξέταση των ψυχογηριατρικών διαταραχών που έχουν ως αποτέλεσμα σοβαρές ιατρικές, ψυχοκοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ψυχιατρική - Ψυχογηριατρική
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ή/και ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ
Περιγραφή: ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ή/και ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ή/και ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ
Ίδρυμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-26
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-26
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-02
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ με θητεία
Περιγραφή: Η συγκεκριμένη θέση, με το γνωστικό αντικείμενο που προτείνεται (Εξελικτική Βιολογία), περιλαμβάνει και καλύπτει: Α) Ένα ευρύ, σαφές και αυτοτελές γνωστικό πεδίο της επιστήμης της Βιολογίας με γενική επιστημονική αναγνώριση που συμπεριλαμβάνει: τη μελέτη της ειδογένεσης, της φυλογένεσης, και των εξελικτικών προσαρμογών των οργανισμών. Β) Ευρύ φάσμα μελέτης οργανισμών (μικροβιακούς, φυτικούς και ζωικούς οργανισμούς). Γ) Ανταποκρίνεται στις ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες του Τομέα Γενετικής Βιολογίας Κυττάρου & Ανάπτυξης, καθώς καλύπτει μεγάλο εύρος και ύλη των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων και των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τομέα Γενετικής Βιολογίας Κυττάρου & Ανάπτυξης στο πλαίσιο της μελέτης των εξελικτικών προτύπων και διεργασιών. Συγκεκριμένα, καλύπτεται ύλη των μαθημάτων: «Εξέλιξη», του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, και «Ειδικά Θέματα Εξέλιξης», του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας, καθώς και όσων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων είναι συναφή με την ερευνητική εξειδίκευση του επιλεχθέντος. Το γνωστικό αντικείμενο «Εξελικτική Βιολογία» περιλαμβάνει τη μελέτη, με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων: (1) των εξελικτικών προτύπων ποικιλότητας των οργανισμών και των εξελικτικών διεργασιών που τα διαμορφώνουν, σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης της Ζωής (από το μοριακό μέχρι το οργανισμικό/πληθυσμιακό) και στο σύνολο της ποικιλότητας της Ζωής (από τους μικροβιακούς οργανισμούς έως τον άνθρωπο), (2) της εξελικτικής βιολογίας των οργανισμών, που συμπεριλαμβάνει την εξελικτική γενετική, τη μοριακή εξέλιξη, την εξελικτική αναπτυξιακή βιολογία, τη μοριακή φυλογένεση, την πειραματική εξέλιξη και τη μοριακή οικολογία τους, (3) των προσαρμογών των οργανισμών, (4) των διεργασιών ειδογένεσης, πλαστικότητας και διαφοροποίησης των οργανισμών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Εξελικτική Βιολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-22
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-22
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπλ. Καθηγητή ή Επίκ. Καθηγητή/«Βιοπληροφορική»
Περιγραφή: Μία κενή θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Βιοπληροφορική».
Γνωστικό Αντικείμενο: «Βιοπληροφορική»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 19087/7-4-2021. Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:Το γνωστικό αντικείμενο «Εμπορικό Δίκαιο» περιλαμβάνει ιδίως: γενικό μέρος εμπορικού δικαίου, δίκαιο εμπορικών εταιριών, δίκαιο αθέμιτου και ελεύθερου ανταγωνισμού, δίκαιο αξιογράφων, δίκαιο εμπορικών συμβάσεων, δίκαιο διανοητικής ιδιοκτησίας, ασφαλιστικό δίκαιο, τραπεζικό δίκαιο, δίκαιο κεφαλαιαγοράς, πτωχευτικό δίκαιο και δίκαιο εξυγίανσης, ναυτικό δίκαιο και δίκαιο μεταφορών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Εμπορικό Δίκαιο
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΝΟΜΙΚΗ
Τμήμα: ΝΟΜΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-06-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-08-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οικολογία λοιμωδών νοσημάτων - Αναδυόμενα λοιμώδη νοσήματα άγριας πανίδας» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΣ: Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης καλύπτει την οικολογική μελέτη των λοιμωδών νοσημάτων τοποθετώντας το άτομο εντός ενός πληθυσμού σε ένα δεδομένο περιβάλλον και αναλύοντας την εξάπλωση των λοιμωδών νοσημάτων στο χρόνο και στο χώρο. Ο στόχος είναι η κατανόηση της εμφάνισης, εξάπλωσης και επιμονής ενός λοιμώδους νοσήματος σε έναν πληθυσμό και της δυνατότητας μεταπήδησης του σε διαφορετικά είδη, ενσωματώνοντας τη δυναμική του πληθυσμού των ξενιστών και των παθογόνων, τα δημογραφικά δεδομένα και τη βιολογία του ξενιστή, τον τρόπο πολλαπλασιασμού και μετάδοσης του παθογόνου και την επίδραση κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραγόντων. Επίσης, καλύπτει τη μελέτη των αναδυόμενων νοσημάτων από είδη της άγριας πανίδας που είτε διατηρούνται σε αυτά, είτε μεταδίδονται στα κατοικίδια ζώα ή/και στον άνθρωπο. Επιπλέον, το αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης απαιτεί εκπαιδευτική εμπειρία σε προπτυχιακό επίπεδο, καθώς και ερευνητική-εργαστηριακή εμπειρία σε αντίστοιχο πεδίο.
Γνωστικό Αντικείμενο: Οικολογία λοιμωδών νοσημάτων - Αναδυόμενα λοιμώδη νοσήματα άγριας πανίδας
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-15
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 24564/29-4-2021 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: - Υγιεινή του κρέατος των θηλαστικών. Οργάνωση και λειτουργία βιομηχανικών σφαγείων. Επιθεώρηση πριν από την σφαγή (έλεγχος της υγείας και της κατάστασης των ζώων). Επιθεώρηση των σφαγίων. Παθολογοανατομικές αλλοιώσεις - νοσήματα των σφαγίων ζώων. Κατασχέσεις - Νομοθεσία. Επαγγελματικές ασθένειες - προστασία της Δημόσιας Υγείας από νοσήματα που μεταδίδονται με το κρέας των θηλαστικών. Κρίσιμα σημεία ελέγχου και εφαρμογή του συστήματος HACCP κατά τα διάφορα στάδια προετοιμασίας των σφαγίων. Υγιεινή, συντήρηση, επιθεώρηση, αλλοιώσεις, νομοθεσία των προϊόντων κρέατος, του κρέατος των πτηνών, των θηραμάτων, των αλιευμάτων, των αυγών και του μελιού. Μικροβιολογία τροφίμων ζωικής προέλευσης (παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη, αναστέλλουν ή προκαλούν την καταστροφή των μικροοργανισμών στα τρόφιμα). Τροφιμογενείς διαταραχές της υγείας του ανθρώπου που οφείλονται σε βακτήρια, ιούς, μύκητες, παράσιτα και βιοτοξίνες. - Εκτίμηση επιφανειακής μόλυνσης των σφαγίων. Δειγματοληψία τροφίμων Ζωικής προέλευσης. Προσδιορισμός ειδικών ομάδων μικροοργανισμών. Απομόνωση και αρίθμηση παθογόνων μικροοργανισμών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Υγιεινή Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-22
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 26713/12-5-2021 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:Η τεχνολογική εξέλιξη στις μεθόδους κατασκευής και τα δομικά μηχανήματα. Λειτουργική ανάλυση κατασκευαστικών δραστηριοτήτων. Υπολογισμός κόστους και χρονικής διάρκειας κατασκευαστικών δραστηριοτήτων καθώς και των αναγκαίων πόρων για την υλοποίησή τους. Υπολογισμός αποδόσεων και ωριαίου κόστους μηχανημάτων και συνδυασμών μηχανημάτων. Υπολογισμός της «οικονομικής» ζωής των μηχανημάτων/της κερδδοφορίας τους για τον ιδιοκτήτη. Κοστολόγηση Έργων Πολιτικού Μηχανικού. Παρουσίαση βασικών μεθόδων κατασκευής με παραδείγματα λειτουργικής ανάλυσης: χωματουργικές εργασίες, παραγωγή αδρανών υλικών, έργα σκυροδέματος, ασφαλτικές εργασίες, γέφυρες, σήραγγες. Οργάνωση Εργοταξίων. Κοστολόγηση Έργων. Διαχείριση Έργων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Δομικές Μηχανές, Κοστολόγηση και Διαχείριση Έργων Πολιτικού Μηχανικού
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ή) ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ με θητεία
Περιγραφή: Η θέση αφορά αφ’ ενός στη συστηματική εισαγωγή των φοιτητών αρχιτεκτονικής στο εικαστικώς σκέπτεσθαι και τη διδασκαλία της σύνθεσης, με μέσα, μεταξύ άλλων, το σχέδιο και το χρώμα και αφ’ ετέρου, στην εικαστική έρευνα, αυτοτελώς και/ή σε συσχετισμό με την αρχιτεκτονική.
Γνωστικό Αντικείμενο: Εικαστικές Τέχνες και Αρχιτεκτονική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-06-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-08-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπλ. Καθηγητής ή Επίκ. Καθηγητής/«Θεωρητική Φυσική Υψηλών Ενεργειών»
Περιγραφή: Μία κενή θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρητική Φυσική Υψηλών Ενεργειών».
Γνωστικό Αντικείμενο: «Θεωρητική Φυσική Υψηλών Ενεργειών»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ με θητεία
Περιγραφή: Οι υποψήφιοι για τη θέση αυτή θα πρέπει να έχουν τίτλο ειδικότητας Αιματολογίας και κλινική, εργαστηριακή, ερευνητική και ενδεχομένως και διδακτική εμπειρία στο ευρύτερο πεδίο της Αιματολογίας, όπως αυτή ασκείται στα πλαίσια της εσωτερικής Παθολογίας και όχι εμπειρία περιορισμένη σε εργαστηριακές μόνον εφαρμογές της Αιματολογίας. Δηλαδή οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν εμπειρία από αντιμετώπιση (διάγνωση και θεραπεία) ασθενών με νεοπλασματικά και μη νεοπλασματικά νοσήματα του αιμοποιητικού ιστού.
Γνωστικό Αντικείμενο: Παθολογία - Αιματολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-06-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-08-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ με θητεία
Περιγραφή: Διατάξεις ηλεκτρονικών μετατροπέων ισχύος μικρής και μεγάλης κλίμακας, σχεδιασμός, ανάλυση και διερεύνηση της λειτουργικής συμπεριφοράς υπαρχουσών και νέων τοπολογιών ηλεκτρονικών μετατροπέων ισχύος με έμφαση στις εφαρμογές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μικροδικτύων συνεχούς και εναλλασσόμενης τάσης και διασυνδεδεμένων ενεργειακών συστημάτων. Κυκλώματα παλμοδότησης και χρήση μικροελεγκτών για παλμοδότηση και οδήγηση ηλεκτρονικών μετατροπέων ισχύος. Μοντελοποίηση ηλεκτρονικών μετατροπέων ισχύος. Εφαρμογές των ηλεκτρονικών μετατροπέων ισχύος στις ΑΠΕ, στα μικροδίκτυα, στα συστήματα αδιάλειπτης παροχής ισχύος, στους φορτιστές συσσωρευτών, στα ενεργά φίλτρα, στην αντιστάθμιση άεργου ισχύος, στην εξοικονόμηση ενέργειας στον κτηριακό τομέα κ.λ.π..
Γνωστικό Αντικείμενο: Ηλεκτρονικά Ισχύος με εφαρμογές στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-06-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-08-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μοριακή Γενετική - Πολυμορφισμοί και έκφραση γονιδίων σε ανθρώπους, ζώα και μικροοργανισμούς» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Το γνωστικό αντικείμενο καλύπτει τον τομέα της Μοριακής Γενετικής και περιλαμβάνει την ανάλυση πολυμορφισμών σε γονίδια που σχετίζονται με τη διάγνωση και πρόληψη πολυπαραγοντικών νοσημάτων του ανθρώπου, την γενετική ταυτοποίηση ζωικών οργανισμών και τη μελέτη του γενετικού υλικού μικροοργανισμών που σχετίζονται με ανθρώπους και ζώα. Επίσης, καλύπτει την μελέτη της έκφρασης των γονιδίων που σχετίζονται με πολυπαραγοντικά νοσήματα και με την ανθεκτικότητα των μικροοργανισμών, αλλά και την ανάπτυξη και εφαρμογή πρωτοκόλλων διάγνωσης γενετικών και μικροβιακών ασθενειών μέσω εξειδικευμένων μοριακών τεχνικών. Επιπλέον, το αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης απαιτεί εκπαιδευτική εμπειρία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και ιδιαίτερα σε καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας καθώς και ερευνητική-εργαστηριακή εμπειρία σε κλινικό και βασικό επίπεδο.
Γνωστικό Αντικείμενο: Μοριακή Γενετική - Πολυμορφισμοί και έκφραση γονιδίων σε ανθρώπους, ζώα και μικροοργανισμούς
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-15
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Προκήρυξη θέσης Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα Γ' Βαθμίδας
Περιγραφή: Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΕΛΕ Γ' βαθμίδας
Γνωστικό Αντικείμενο: Σεισμολογία και μελέτη θαλάσσιων κυμάτων βαρύτητας με έμφαση στον σχεδιασμό και διαχείριση σεισμολογικών και παλιρροιογραφικών δικτύων
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΑΑ
Σχολή:
Τμήμα: ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-08-31
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 24545/29-4-2021 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:Το γνωστικό αντικείμενο της Φυσικής Γεωγραφίας, η οποία είναι κλάδος των γεωεπιστημών, ασχολείται με το σύνολο των φυσικών διεργασιών που συμβαίνουν στην επιφάνεια της γης που αλληλοεπιδρούν με την Λιθόσφαιρα, Υδρόσφαιρα, Ατμόσφαιρα και Βιόσφαιρα και διαμορφώνουν το ανάγλυφο, το έδαφος, το κλίμα, το φυσικό περιβάλλον, την κατανομή και την κίνηση των υδάτων κάθε φύσης. Το γνωστικό αντικείμενο της Ιζηματολογίας αφορά την μελέτη των διεργασιών μεταφοράς και απόθεσης των ιζημάτων από τους παράγοντες που προσδιορίζει η Φυσική Γεωγραφία και διαμορφώνουν το ανάγλυφο (χερσαίο και υποθαλάσσιο) δημιουργώντας αποθετικές δομές και πληρώνοντας τον εκάστοτε διαθέσιμο χώρο απόθεσης. Εξετάζει επίσης την χωρική και χρονική μεταβολή των αποθετικών δομών, τα χαρακτηριστικά τους, καθώς και την εξέλιξή τους από σχετικές μεταβολές του Βασικού Επιπέδου κάτω από Ευστατικές και Ισοστατικές κ.α. κινήσεις. Στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης περιλαμβάνονται και οι μεθοδολογίες πεδίου, εργαστηρίου και υπολογιστικών προσομοιώσεων, που συμβάλλουν στην έρευνα των παραπάνω, όπως αποτυπώσεις ιζηματογενών δομών με γεωχωρικές τεχνικές, τεχνικές δειγματοληψίας ιζημάτων και ιζηματολογικές αναλύσεις, λογισμικά προσομοίωσης ιζηματογενών διεργασιών καθώς και τεχνικές ισοτοπικής ιχνηλασίας ιζημάτων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική Γεωγραφία - Ιζηματολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-02
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ Β΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ Β΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ (ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ)
Γνωστικό Αντικείμενο: Δορυφορική ωκεανογραφία με έμφαση στη θαλάσσια οπτική και στην επικύρωση και βαθμονόμηση των ωκεανογραφικών δορυφορικών δεδομένων
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΕΛΚΕΘΕ
Σχολή:
Τμήμα: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-06-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-08-09
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ Β΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ Β΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: Θαλάσσια ακουστική και λειτουργία γεωφυσικών οργάνων
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΕΛΚΕΘΕ
Σχολή:
Τμήμα: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-06-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-08-09
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες