Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 161 έως 180 από τις 298 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ Η΄ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης καθηγητή του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αναπτυξιακή Νευροψυχολογία»
Γνωστικό Αντικείμενο: Αναπτυξιακή Νευροψυχολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-22
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία με έμφαση τα Οικονομικά του Περιβάλλοντος»
Γνωστικό Αντικείμενο: Οικονομική Θεωρία με έμφαση τα Οικονομικά του Περιβάλλοντος
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-06-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-08-07
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματική Μοντελοποίηση»
Γνωστικό Αντικείμενο: Μαθηματική Μοντελοποίηση
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-22
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-22
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το επιστημονικό πεδίο της υπό πλήρωση θέσης αφορά στη θεωρία και στην τεχνογνωσία της διοίκησης των εργαζομένων και σε επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα της οικονομίας. Στα πλαίσια της ανωτέρω οριοθέτησης, περιλαμβάνονται: (α) οι επιμέρους λειτουργίες της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, (β) οι σχετικές στρατηγικές και εφαρμοζόμενες πρακτικές διοίκησης εργαζομένων, (γ) οι μέθοδοι ελέγχου και μέτρησης της επίδρασης αυτών των πρακτικών στην αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων
Γνωστικό Αντικείμενο: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τμήμα: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-07-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-09-07
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογική Ανατομική των Ζώων - Κτηνιατροδικαστική»
Γνωστικό Αντικείμενο: Παθολογική Ανατομική των Ζώων - Κτηνιατροδικαστική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-14
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-14
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Η΄ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης καθηγητή του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Σχολική Ψυχολογία»
Γνωστικό Αντικείμενο: Σχολική Ψυχολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-22
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τομέα Ιστορίας της Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νεότερη Ευρωπαϊκή Φιλοσοφία (17ος - 19ος αι.)»
Γνωστικό Αντικείμενο: Νεότερη Ευρωπαϊκή Φιλοσοφία (17ος - 19ος αι.)
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-12
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Η΄ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης καθηγητή του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Στατιστική εφαρμοσμένη στις Κοινωνικές Επιστήμες»
Γνωστικό Αντικείμενο: Στατιστική εφαρμοσμένη στις Κοινωνικές Επιστήμες
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-22
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση (εξέλιξη) μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Ανθρώπινο Δυναμικό και Διοίκηση της Εκπαίδευσης".
Γνωστικό Αντικείμενο: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής ή Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη μιας κενής οργανικής θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Συνοριακός Χώρος και Διασυνοριακές Πολιτικές Εδαφικής Συνεργασίας». Το γνωστικό αντικείμενο καλύπτει θέματα που σχετίζονται με τις δυναμικές του συνοριακού φαινομένου, την κατανόηση της φύσης των συνόρων και των επιπτώσεών τους στο χώρο, στην οικονομία και στις πολιτικές. Μέσα από μια διεπιστημονική προσέγγιση, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται τόσο στις ποσοτικές όσο και στις ποιοτικές παραμέτρους που διαμορφώνουν το οικονομικό περιβάλλον διασυνοριακής συνεργασίας και ανάπτυξης, όπως είναι η γλώσσα, ο πολιτισμός, η ιστορία, τα κοινωνικά στερεότυπα, οι αντιλήψεις των ανθρώπων στις δύο πλευρές των συνόρων, το πολιτικό περιβάλλον, και οι διασυνοριακές πολιτικές.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Συνοριακός Χώρος και Διασυνοριακές Πολιτικές Εδαφικής Συνεργασίας»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-18
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αρχές Διδακτικής και Προπονητικής Πετοσφαίρισης
Γνωστικό Αντικείμενο: Αρχές Διδακτικής και Προπονητικής Πετοσφαίρισης
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-07-09
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-09-09
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 17837/3-3-2020. Το γνωστικό αντικείμενο αφορά στη μελέτη δομικών υλικών και στο σχεδιασμό και σύνθεση επισκευαστικών υλικών για παραδοσιακές κατασκευές με βάση κριτήρια συμβατότητας και ανθεκτικότητας, καθώς και τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα αυτό.
Γνωστικό Αντικείμενο: Τεχνολογία Παραδοσιακών Δομικών Υλικών και Εφαρμογή νέων Μεθοδολογιών
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: Πολιτιστική Διαχείριση: Συγκρότηση Πολιτιστικών Οργανισμών και Ανάπτυξη Τοπικών Κοινωνιών
Γνωστικό Αντικείμενο: Πολιτιστική Διαχείριση: Συγκρότηση Πολιτιστικών Οργανισμών και Ανάπτυξη Τοπικών Κοινωνιών
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-06-10
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-08-10
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 14736/23-1-2020. Το προτεινόμενο γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός, Λειτουργία και Αξιολόγηση Συστημάτων Δημοσίων Με- ταφορών» αφορά σε όλες τις γνώσεις και τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες σε έναν Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό για την ανάπτυξη συστημάτων Δημοσίων Μεταφορών, με γνώμονα τις αρχές του Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού, της βελτιστοποίησης λειτουργίας των συστατικών του Συστήματος Μεταφορών και της αξιολόγησης (ex ante/post) της αποδοτικότητάς του. Το γνωστικό αντικείμενο καλύπτει τις σύγχρονες απαιτήσεις ενίσχυσης του ρόλου των Δημοσίων Συγκοινωνιών με γνώμονα τις αρχές βιώσιμης ανάπτυξης, ενισχύοντας τους πυλώνες της οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής συνοχής.
Γνωστικό Αντικείμενο: Σχεδιασμός, Λειτουργία και Αξιολόγηση Συστημάτων Δημοσίων Μεταφορών
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-22
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-22
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη μιας κενής οργανικής θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων με έδρα την Καστοριά της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα». Το προτεινόμενο γνωστικό αντικείμενο «Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα» εντάσσεται στον κλάδο της Επικοινωνίας και στο πεδίο της Δημοσιογραφίας και των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας το οποίο αποτελεί πειθαρχικά αυτοτελές πεδίο των Κοινωνικών Επιστημών. Το γνωστικό αντικείμενο θα ενισχύσει την τεχνογνωσία του Τμήματος σε θεωρητικά και ερευνητικά πεδία της έντυπης, οπτικο-ακουστικής και διαδικτυακής δημοσιογραφίας με έμφαση στις νέες τεχνολογίες, το διαδίκτυο και το νέο ψηφιακό περιβάλλον.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος ή Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Η υπό προκήρυξη θέση σχετίζεται με τη φυσιογνωμία του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, ως Τμήμα Σπουδών Περιοχής. Το γνωστικό αντικείμενο της Συγκριτικής Πολιτικής προσδιορίζεται σε συνάρτηση με το διευρυμένο ερευνητικό πεδίο μελέτης των χωρών της Μέσης Ανατολής ή/και με την Τουρκία. Η συγκριτική μελέτη και η πολιτική ανάλυση αφορά σε πολιτικά συστήματα, θεσμούς, ιδεολογικά ρεύματα, εξωτερική πολιτική και διμερείς σχέσεις μεταξύ των σύγχρονων κρατών της Μέσης Ανατολής ή/και με την Τουρκία. Σημαντική προϋπόθεση αποτελεί η καλή γνώση των γλωσσών της περιοχής, με έμφαση στην τουρκική ή την αραβική γλώσσα.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΕ ΤΟΥΡΚΙΑ – ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τμήμα: ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-07-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-08-28
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Φυσική και Εφαρμογές Σύγχρονων Ηλεκτρονικών Διατάξεων
Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική και Εφαρμογές Σύγχρονων Ηλεκτρονικών Διατάξεων
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Ερευνητής Β’ βαθμίδας
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης
Γνωστικό Αντικείμενο: Ανάπτυξη βιομιμητικών υλικών στην αναγεννητική ιατρική
Ίδρυμα: ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ - ΙΤΕ
Σχολή:
Τμήμα: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΛΕΙΖΕΡ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-07-01
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-08-31
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 16267/5-2-2020. Το αυτοτελές γνωστικό αντικείμενο «Μελέτη χάραξης και κατασκευής της οδού» εστιάζεται στη μελέτη της οδού με ειδικότερη αναφορά στην λειτουργική κατάταξη, στην επιλογή και τον σχεδιασμό της διατομής, στον προσδιορισμό της θέσης της οδού στον χώρο - οριζοντιογραφία και κατά μήκος τομή - στον λειτουργικό έλεγχο ασφαλείας, στην ασφάλιση και στη σήμανση της οδού, στην αποτίμηση και αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία της οδού, στη φυσική και οικονομική αποτίμηση των χωματουργικών εργασιών και στις μεθόδους και τα υλικά κατασκευής της οδού.
Γνωστικό Αντικείμενο: Μελέτη χάραξης και κατασκευής της οδού
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής / Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 16656/13-2-2020. Πηγές ενέργειας και περιβαλλοντική αξιολόγηση, τεχνολογία αντιρρύπανσης, εργαλεία για την υποστήριξη λήψης απόφασης στη διαχείριση ενεργειακών πόρων και ενεργειακών συστημάτων (π.χ. μαθηματικός προγραμματισμός, πολυκριτηριακή ανάλυση, προσομοίωση, υποστήριξη αποφάσεων σε συνθήκες αβεβαιότητας, διαχείριση κινδύνου), δείκτες αειφορίας και περιβάλλοντος, Ανάλυση Κύκλου Ζωής και οικολογικός σχεδιασμός, αρχές αειφορίας και κλιματική αλλαγή, κόστος-αποτελεσματικότητα αντιρρύπανσης, εσωτερικό και εξωτερικό κόστος, κόστος-όφελος στρατηγικών αειφορίας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Τεχνική Αειφορικής Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-28
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες