Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 141 έως 142 από τις 142 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης ΦΕΚ 2326/14.9.2023 τ.Γ’ , αριθμός προκήρυξης 27227/12.6.2023 Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αφορά στην πειραματική ανάλυση και μοντελοποίηση των θερμικών στροβιλομηχανών στις οποίες περιλαμβάνονται αξονικοί και ακτινικοί συμπιεστές και στρόβιλοι, αεριοστρόβιλοι για επίγειες και εναέριες εφαρμογές και ατμοστρόβιλοι. Στο περιεχόμενο της θέσης περιλαμβάνεται η πραγματοποίηση μετρήσεων αεροθερμοδυναμικών μεγεθών, μεγεθών ταχείας απόκρισης (κραδασμοί και ήχος) και μεγεθών συνολικών επιδόσεων, καθώς και η επεξεργασία, ανάλυση και αξιολόγηση τους, τόσο σε εργαστηριακό όσο και σε βιομηχανικό περιβάλλον. Επίσης περιλαμβάνεται η ανάπτυξη και χρήση υπολογιστικών μοντέλων για την εκτίμηση των επιδόσεων θερμικών στροβιλομηχανών και των συναφών αεροθερμοδυναμικών μεγεθών, κατά τη λειτουργία τους, και η χρήση των μοντέλων αυτών για μελέτες σχεδιασμού, παρακολούθηση λειτουργίας και διάγνωση βλαβών από μετρήσεις λειτουργικών μεγεθών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Πειραματική Ανάλυση και Μοντελοποίηση Λειτουργίας Θερμικών Στροβιλομηχανών
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-09-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-11-17
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 80627/26-6-2023 (από αίτηση μέλους του διδακτικού προσωπικού της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας (Α.Ε.Α.) Βελλάς Ιωαννίνων, που μεταφέρθηκε λόγω συγχώνευσης στην Α.Ε.Α. Αθηνών).Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Κανονικό και Εκκλησιαστικό Δίκαιο» ερευνά τις πηγές και την εξελικτική πορεία της Ορθόδοξης κανονικής παράδοσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο κύρος, το περιεχόμενο και την ερμηνεία των Ιερών Κανόνων και τη νομοθεσία της πολιτείας που αφορά την Εκκλησία. Ασχολείται με τη θεσμική, οργανωτική και διοικητική δομή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τις κανονικές σχέσεις μεταξύ των Ορθόδοξων Εκκλησιών, καθώς και την κανονική παράδοση των λοιπών χριστιανικών Εκκλησιών και τη σχέση τους με την Ορθόδοξη. Ως κλάδος της Πρακτικής Θεολογίας επικεντρώνεται στη ρύθμιση των νομοκανονικών σχέσεων των μελών της Εκκλησίας, συνδέοντας την κανονική ευταξία με τη λειτουργική και ποιμαντική πράξη. Επιπλέον μελετά τα διάφορα συστήματα σχέσεων Κράτους-Εκκλησίας, την οργάνωση και ευρύτερη θεσμική λειτουργία των διάφορων θρησκευτικών κοινοτήτων, το δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας, σύμφωνα με το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο, ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη σχέση τους με τις θρησκείες και τις φιλοσοφικές αντιλήψεις, καθώς επίσης ζητήματα εκκλησιαστικού ποινικού δίκαιου, εκκλησιαστικής περιουσίας και δικαίου των μοναχών. Υποψήφιοι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 241 του ν. 4823/2021 (Α’ 136) μπορούν να είναι μόνο μέλη του διδακτικού προσωπικού της Α.Ε.Α. Θεσσαλονίκης, μέλη του διδακτικού προσωπικού της Α.Ε.Α. Βελλάς Ιωαννίνων που διδάσκουν τον μεγαλύτερο αριθμό ωρών στο Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών και μέλη του διδακτικού προσωπικού της Α.Ε.Α. Βελλάς Ιωαννίνων που διδάσκουν τον μεγαλύτερο αριθμό ωρών στο Πρόγραμμα Σπουδών Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής.
Γνωστικό Αντικείμενο: Κανονικό και Εκκλησιαστικό Δίκαιο
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ
Τμήμα: ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-08-31
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-11-01
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες