Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 141 έως 160 από τις 302 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 54855/15-3-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ» πραγματεύεται μια σειρά θεμάτων που έχουν να κάνουν με τo σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών κατάκτησης αγοράς. Η θέση συνεπάγεται την έρευνα πάνω: α) σε θέματα πρόβλεψης της συμπεριφοράς καταναλωτή και ανάλυσης της σχέσης καταναλωτή- επωνυμίας, ειδικότερα σε συνθήκες όπου η επωνυμία έχει υποπέσει σε κάποιο σφάλμα, β) σε συγκρίσεις καταναλωτικών συμπεριφορών σε διαπολιτισμικό επίπεδο και γ) σε ανάλυση καταναλωτικών συμπεριφορών απέναντι σε εγχώριες και διεθνείς επωνυμίες.
Γνωστικό Αντικείμενο: Μάρκετινγκ
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: To γνωστικό αντικείμενο του Οικοδομικού Σχεδιασμού αφορά τον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό, με πρόσθετη έμφαση - πέραν της εννοιολογικής και καθαυτό σχεδιαστικής - στην κατασκευαστική-οικοδομική διάσταση και την υλική απόδοση νέων και υφιστάμενων κτηρίων και λοιπών έργων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Οικοδομικός Σχεδιασμός
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-14
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-14
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Παθολογία-Σακχαρώδης Διαβήτης
Γνωστικό Αντικείμενο: Παθολογία-Σακχαρώδης Διαβήτης
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-15
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 43558/27-1-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Ιστορική Μουσικολογία: Θεωρία και Πράξη Παλαιάς Μουσικής» καλύπτει τις σύγχρονες θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις στην παλαιά μουσική (Μεσαίωνας, Αναγέννηση, Μπαρόκ), εξετάζοντας αισθητικές, φιλοσοφικές και κοινωνικές διαστάσεις της μουσικής, ζητήματα ιστοριογραφίας, θεωρίας της μουσικής και μεθοδολογίας της ερμηνείας των πηγών, τη θεωρία της σημειογραφίας και της εκτελεστικής πρακτικής, με έμφαση στην ιστορικά τεκμηριωμένη ερμηνεία. Οι υποψήφιοι/-ες, πέραν της θεωρητικής έρευνας, θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη δραστηριότητα και εμπειρία σε τομείς, όπως η καλλιτεχνική έρευνα στην εκπαίδευση και η έρευνα ως προϋπόθεση της εκτελεστικής πρακτικής, η οποία να τεκμηριώνεται από ηχογραφήσεις και εμφανίσεις σε αίθουσες και φεστιβάλ διεθνούς κύρους της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιστορική Μουσικολογία: Θεωρία και Πράξη Παλαιάς Μουσικής
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα: ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ Καθηγητή Α΄ βαθμίδας του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης). Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Επεξεργασία και Ανάλυση Ιατρικών Σημάτων και Εικόνων» αφορά στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη αλγορίθμων και την υλοποίησή τους σε λογισμικό επεξεργασίας βιοϊατρικών σημάτων και εικόνων που προκύπτουν από ιατρικά απεικονιστικά συστήματα και την ανάλυσή τους με σκοπό τη βελτιστοποίηση της διαγνωστικής πληροφορίας με τεχνικές αναγνώρισης προτύπων.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Επεξεργασία και Ανάλυση Ιατρικών Σημάτων και Εικόνων».
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-19
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 41864/20-1-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Ο προσδιορισμός του γνωστικού αντικειμένου προκύπτει μέσα από δύο κύριες συνιστώσες, οι οποίες αναφέρονται σε γνωστικά πεδία που είναι διεθνώς αναγνωρισμένα από τη βιβλιογραφία και την ακολουθούμενη πρακτική. Η Διά Βίου Μάθηση πραγματώνεται μέσω όλων των μορφών εκπαίδευσης και μάθησης, τυπικής, μη τυπικής και άτυπης με έμφαση στην εκπαίδευση ενηλίκων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη διεθνώς ισχύουσα τυπολογία, η μη τυπική εκπαίδευση περιλαμβάνει τα προγράμματα εκπαίδευσης ειδικών ομάδων, προγράμματα αλφαβητισμού ενηλίκων και άλλα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης εκτός του τυπικού συστήματος. Η Διά Βίου Μάθηση και οι δομές/συνιστώσες της απευθύνονται κατ’ αρχήν στον γενικό πληθυσμό και, πολύ συχνά, οι άμεσα ή έμμεσα ωφελούμενοί/ές της ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες (Ρομά, άνεργοι/ες, μεταναστευτικές και πολιτισμικές μειονότητες/κοινότητες γενικότερα, ΑμεΑ κ.λπ.). Ειδική έμφαση θα πρέπει λοιπόν να δίνεται στο συγκεκριμένο πεδίο, αφού για τις προαναφερθείσες κοινωνικές ομάδες είναι αναγκαίες ειδικές εκπαιδευτικές πρακτικές. Η δεύτερη συνιστώσα αφορά τη Διά Βίου Μάθηση συσχετιζόμενη με την εκπαίδευση εκπαιδευτών/τριών που θα εργαστούν σε σχετικές δομές μη τυπικής εκπαίδευσης. Κατά συνέπεια το γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες γνώσεις και ερευνητικές δεξιότητες, που θα χρειαστούν οι εκπαιδευτικοί ώστε να είναι αποτελεσματικοί/ές και ποιοτικοί/ές στο έργο τους, ανάλογα με τις αντίστοιχες γνώσεις που είναι απαραίτητες για τις δομές τυπικής εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα στο γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνονται, αντιστοίχως, οργανωτικά ζητήματα και επιστημονικές προδιαγραφές για τα προγράμματα διά βίου μάθησης μη τυπικής εκπαίδευσης, καθώς και ζητήματα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών σε τεχνικές που αφορούν τόσο τη διά ζώσης όσο και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, διευρύνοντας έτσι τις δυνατότητες παρακολούθησης των προγραμμάτων για τα εκπαιδευόμενα άτομα. Επιπρόσθετο πεδίο του γνωστικού αντικειμένου αφορά τους πλέον αποτελεσματικούς τρόπους κατά τους οποίους θα μπορούν οι εκπαιδευτικοί να αξιοποιήσουν τις προσφερόμενες δυνατότητες της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και να ενσωματώσουν αποτελεσματικά τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων σε διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης. Τέλος, αναπόσπαστο στοιχείο του γνωστικού αντικειμένου αποτελεί η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και ερευνητικών δεξιοτήτων στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης με εστίαση στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.
Γνωστικό Αντικείμενο: Διά Βίου Μάθηση και μη τυπική εκπαίδευση
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Μία (1) θέση Ερευνητή Β΄ Βαθμίδας
Περιγραφή: Μία (1) θέση Ερευνητή Β΄ Βαθμίδας κατόπιν αιτήματος προαγωγής
Γνωστικό Αντικείμενο: Πεδίο της Βιοπληροφορικής και Υπολογιστικής Βιολογίας με έμφαση στις εφαρμογές Γενομικής
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ - ΕΙΠ
Σχολή:
Τμήμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ - ΕΙΠ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-19
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 47390/14-2-2022 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το αυτοτελές Γνωστικό Αντικείμενο Προληπτική Οδοντιατρική, Περιοδοντολογία και Βιολογία Εμφυτευμάτων αναφέρεται: - Στην εφαρμογή μεθόδων και προγραμμάτων για την πρόληψη νοσημάτων και παθολογικών καταστάσεων σε οδοντικούς και περιοδοντικούς-περιεμφυτευματικούς ιστούς και για τη διατήρηση της υγείας σε ιστούς και όργανα της στοματικής κοιλότητας. - Στην ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση επιστημονικών και κλινικών - εργαστηριακών μεθόδων για διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση νοσημάτων και παθολογικών καταστάσεων σε περιοδοντικούς ιστούς. - Στην αντιμετώπιση της νωδότητας με την ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση μεθόδων για οδοντικά εμφυτεύματα Τα γνωστικά πεδία που τουλάχιστον περιλαμβάνονται είναι: - Οδοντική μικροβιακή πλάκα (ΟΜΠ)/οδοντικός βιοϋμένας (δημιουργία, εξέλιξη, επιβαρυντικοί παράγοντες, οδοντικές εναποθέσεις) και αιτιολογική συσχέτιση με νόσο τερηδόνα, περιοδοντικά και περιεμφυτευματικά νοσήματα, κακοσμία. - Στρατηγικές και μέσα πρόληψης νοσημάτων που προκαλούνται από ΟΜΠ (έλεγχος ΟΜΠ με μηχανικά και χημικά μέσα, δείκτες παρακολούθησης, αξιολόγηση ελέγχου και πρόγνωση προληπτικού προγράμματος). - Χημικά μέσα πρόληψης της τερηδόνας, των περιοδοντικών και των περιεμφυτευματικών παθήσεων (συνταγογράφηση και οδηγίες). - Στοματική υγεία και έξεις (π.χ. κάπνισμα) ή γενικά νοσήματα (διαβήτης, διάφορα σύνδρομα, κ.λπ.) και αντιμετώπιση περιοδοντικών ασθενών με γενικά νοσήματα. - Επιδημιολογία των περιοδοντικών νόσων και διερεύνηση του συσχετισμού των περιοδοντικών νοσημάτων με συστηματικά νοσήματα. - Αιτιοπαθογένεια και διαφοροδιάγνωση των περιοδοντικών και περιεμφυτευματικών νόσων. - Θεραπευτικές αγωγές και χειρουργικές αναπλαστικές τεχνικές για νοσήματα και παθολογικές καταστάσεις του περιοδοντίου, όπως φάρμακα, βιοϋλικά, βιολογικοί παράγοντες και χειρουργικές επεμβάσεις. - Ουλοβλεννογόνια προβλήματα, τραύματα από σύγκλειση και γενικότερα καταστάσεις σε περιοδοντικούς ιστούς που σχετίζονται με θεραπευτικές παρεμβάσεις άλλων ειδικοτήτων (Ορθοδοντική, Ενδοδοντολογία, κ.λπ.). - Ανατομικές, βιολογικές και λειτουργικές ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα σε περιεμφυτευματικούς και περιοδοντικούς ιστούς, ιδιαιτερότητες στην εφαρμογή αναγεννητικών χειρουργικών τεχνικών και βιοϋλικών καθώς και στην στοματική υγιεινή και στη διατήρηση της υγείας και του θεραπευτικού αποτελέσματος σε ασθενείς με οδοντικά εμφυτεύματα. - Θεραπευτικές αγωγές, χειρουργικές και αποκαταστατικές τεχνικές για την αντιμετώπιση των περιεμφυτευματικών βλαβών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Προληπτική Οδοντιατρική, Περιοδοντολογία και Βιολογία Εμφυτευμάτων
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ Β' ΒΑΘΜΙΔΑΣ (ΚΥΡΙΟΥ/ΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ)
Περιγραφή: Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή/τριας B΄ βαθμίδας (Κύριου/ας Ερευνητή/τριας) με γνωστικό αντικείμενο «Ανακάλυψη νέων βιοδεικτών: μεταφραστική έρευνα» στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας (ΙΧΒ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) (Κωδικός θέσης: ΙΧΒ/ΕΡΕ/01-2022)
Γνωστικό Αντικείμενο: Ανακάλυψη νέων βιοδεικτών: μεταφραστική έρευνα
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ
Σχολή:
Τμήμα: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-15
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης) πλήρωσης θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π), βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών της ΑΣΠΑΙΤΕ.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ελεγχος Δικτυωμένων Συστημάτων
Ίδρυμα: ΑΣΠΑΙΤΕ
Σχολή: ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Τμήμα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-05-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 47382/14-2-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Η υπό προκήρυξη θέση έχει ως οικεία επιστήμη, την επιστήμη των δημοσιογραφικών σπουδών και καλύπτει ουσιαστικά το αντίστοιχο βασικό ευρύ γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος, τη Δημοσιογραφία. Επίσης, καλύπτει έναν πλήρη κλάδο της οικείας επιστήμης της δημοσιογραφίας με εύρος των αναγνωρισμένων ειδικοτήτων των νέων μέσων και της δημοσιογραφικής έρευνας. Αναλυτικότερα, το γνωστικό αντικείμενο καλύπτει: Την κριτική θεώρηση των μοντέλων και πρακτικών της δημοσιογραφίας υπό το πρίσμα των νέων μέσων, τα νέα μοντέλα και τις σχετικές εξελίξεις στον τομέα της δημοσιογραφικής έρευνας και των νέων μέσων, την παραγωγή και κατανάλωση δημοσιογραφίας στο διαδίκτυο, το ρόλο της σύγκλησης των ΜΜΕ, τις δημοσιογραφικές τεχνικές της συλλογής, επαλήθευσης κριτικής και συνθετικής παρουσίασης των κάθε λογής επίσημων και ανεπίσημων πηγών και πληροφοριών που αφορούν το κάθε υπό διερεύνηση θέμα. Συνολικά, το γνωστικό πεδίο της θέσης εξετάζει τις εξελίξεις στη δημοσιογραφία, την δημοσιογραφική έρευνα και τα νέα μέσα
Γνωστικό Αντικείμενο: Δημοσιογραφία, Έρευνα και Νέα Μέσα
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-12
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ με θητεία
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει οποιαδήποτε περίοδο και οποιονδήποτε κλάδο (γνωσιοθεωρία, μεταφυσική, ηθική, πολιτική, φιλοσοφία της επιστήμης) της αρχαίας δυτικής φιλοσοφίας, όπως αυτή προσδιορίζεται χρονικά από τους Προσωκρατικούς φιλοσόφους μέχρι την Ελληνιστική φιλοσοφία.
Γνωστικό Αντικείμενο: Αρχαία Φιλοσοφία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-19
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Μία θέση μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης μέλους ΔΕΠ)
Γνωστικό Αντικείμενο: "Διοίκηση Επιχειρήσεων με έμφαση στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις"
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-04
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΤΡΕΙΣ (3) ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Γ' ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: ΦΥΣΙΚΗ, ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Ίδρυμα: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή:
Τμήμα: ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Πολιτική Επιστήμη
Γνωστικό Αντικείμενο: Πολιτική Επιστήμη
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία δικαίου, δίκαιο των συμβάσεων και επιχειρηματική ηθική»
Γνωστικό Αντικείμενο: Θεωρία δικαίου, δίκαιο των συμβάσεων και επιχειρηματική ηθική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-17
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-17
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Μάρκετινγκ Υπηρεσιών
Γνωστικό Αντικείμενο: Μάρκετινγκ Υπηρεσιών
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
Τμήμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Μία θέση Ερευνητή Β΄ Βαθμίδας
Περιγραφή: Μία θέση Ερευνητή Β΄ Βαθμίδας κατόπιν αιτήματος προαγωγής
Γνωστικό Αντικείμενο: Μηχανισμοί νευρωνικής σηματοδότηση
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ - ΕΙΠ
Σχολή:
Τμήμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ - ΕΙΠ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-19
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης ΦΕΚ 795/4.4.2022 τ.Γ’ αριθμός προκήρυξης 210/5.1.2022
Γνωστικό Αντικείμενο: Αρχιτεκτονική Σύνθεση και Ζητήματα Βιωσιμότητας, Οικολογίας και Συμμετοχής
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-10
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Μέθοδοι της Αναπαράστασης» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Το γνωστικό αντικείμενο συνδέεται με την πρακτική του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και τη διαδικασία παραγωγής χώρου σε μία ευρεία κλίμακα που περιλαμβάνει αντικείμενα, κτίρια, κτιριακά συγκροτήματα και σύνολα. Eνσωματώνει σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις ζητημάτων του σχεδιασμού και διεπιστημονικές προσεγγίσεις μεθόδων αναπαράστασης του σύνθετου πλαισίου που διέπει την αρχιτεκτονική σκέψη, δημιουργική διαδικασία και πρακτική
Γνωστικό Αντικείμενο: Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Μέθοδοι της Αναπαράστασης
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-13
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες