Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 141 έως 160 από τις 168 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Νοσηλευτικής (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης). Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Η «Χειρουργική Νοσηλευτική – Εκπαίδευση ασθενών» αναφέρεται στη νοσηλευτική φροντίδα ασθενών με χειρουργικής φύσεως προβλήματα καθώς και στην παροχή πληροφοριών και γνώσεων με σκοπό την απόκτηση κατάλληλης υγειονομικής συμπεριφοράς για μέγιστα δυνατά κλινικά οφέλη.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Χειρουργική Νοσηλευτική – Εκπαίδευση ασθενών».
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τμήμα: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-10-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-12-19
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 48633/26-7-2021(κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Περιλαμβάνει βασικούς πυλώνες του τεχνικού αντικειμένου του Πολιτικού Μηχανικού της Οδοποιίας και ειδικότερα τον γεωμετρικό σχεδιασμό οδών και τη χάραξη στον χώρο οδών και αυτοκινητοδρόμων, την κατασκευή χωματουργικών έργων με σύγχρονες μεθόδους και τον σχεδιασμό και την κατασκευή μικρών τεχνικών έργων συγκοινωνιακού και υδραυλικού χαρακτήρα.
Γνωστικό Αντικείμενο: Οδοποιία: Σχεδιασμός, χωματουργικά και μικρά τεχνικά έργα οδών
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-10-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-12-09
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Κοινωνική Πολιτική, με έμφαση στις πολιτικές απασχόλησης
Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνική Πολιτική, με έμφαση στις πολιτικές απασχόλησης
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-22
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-22
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 41993/2-7-2021 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το επιστημονικό πεδίο του γνωστικού αντικειμένου της Προαγωγής Υγείας περιλαμβάνει: Προαγωγή ψυχοσωματικής υγείας, πρόληψη επαγγελματικής εξουθένωσης (burnout), αλλαγή συμπεριφορών υγείας, προαγωγή φροντίδας υγείας σε νοσοκομειακούς χώρους.
Γνωστικό Αντικείμενο: Προαγωγή Υγείας
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-10-01
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-12-02
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αναφέρεται στην επιστημονική περιοχή της Όρασης Υπολογιστών, και ειδικότερα στην ανακατασκευή και αναπαράσταση του χώρου με διαδικασίες επεξεργασίας, αυτοματοποιημένες ή και πραγματικού χρόνου, εικόνων μεγάλης κλίμακας ή γενικότερα απεικονίσεων από αισθητήρες (οπτικούς, RGB-D, υπερφασματικούς, θερμικούς κ.λ.π.) καθώς και στην ανάλυση – κατανόηση των παραγόμενων δεδομένων με προσεγγίσεις που εντάσσονται στο πεδίο της Τεχνητής Νοημοσύνης (εκμάθηση μηχανής και βαθεία μάθηση – machine learning / deep learning).
Γνωστικό Αντικείμενο: «Γεωμετρική Όραση Υπολογιστών και Ανάλυση – Κατανόηση 3D Χωρικών Δεδομένων».
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-10
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-10
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Μαιευτική Γυναικολογία-Εμβρυομητρική Ιατρική
Γνωστικό Αντικείμενο: Μαιευτική Γυναικολογία-Εμβρυομητρική Ιατρική
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-10-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-12-23
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: "Θεατρολογία-Νεοελληνική Δραματουργία και Πολιτισμός"
Γνωστικό Αντικείμενο: "Θεατρολογία-Νεοελληνική Δραματουργία και Πολιτισμός"
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Νεότερης Ευρωπαϊκής Τέχνης από την Αναγέννηση έως και τον 20ό αιώνα»
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιστορία της Νεότερης Ευρωπαϊκής Τέχνης από την Αναγέννηση έως και τον 20ό αιώνα
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-17
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Παιδαγωγική Επικοινωνία στην Προσχολική και Πρωτοσχολική Εκπαίδευση»
Γνωστικό Αντικείμενο: Παιδαγωγική Επικοινωνία στην Προσχολική και Πρωτοσχολική Εκπαίδευση
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-08-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-10-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Η θέση «Φυσική με έμφαση στη θεωρία και τις εφαρμογές της Κρυσταλλογραφίας» αφορά στη μεθοδολογία για τον προσδιορισμό της κρυσταλλικής δομής υλικών (ανόργανα, οργανικά, οργανομεταλλικά, βιολογικά μόρια) και στη μελέτη της κρυσταλλικής δομής (προσδιορισμός των σχετικών ατομικών θέσεων, των χημικών δεσμών, της αποδιάταξης και άλλων πληροφοριών) με σκοπό τη διερεύνηση και βελτιστοποίηση των ιδιοτήτων αυτών των υλικών.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΦΥΣΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα: ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Συστήματα και Τεχνολογίες Διαχείρισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας
Περιγραφή: Προκήρυξη μιας θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΦΕΚ δημοσίευσης προκήρυξης 2127/τ.Γ΄/ 16.09.2021 (ύστερα από αίτημα για εξέλιξη Αναπληρωτή Καθηγητή)
Γνωστικό Αντικείμενο: Συστήματα και Τεχνολογίες Διαχείρισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας
Ίδρυμα: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Προκήρυξη μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα Καθηγητή Α΄βαθμίδας (εξέλιξη)
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωσης θέσης εντάσσεται στο αντικείμενο σπουδών του Τμήματος και εστιάζει: (1) στις βιοχημικές μετατροπές που εκτελούνται στα πλαίσια μεταβολικών διεργασιών, (2) στη χρήση αναλυτικών τεχνολογιών αιχμής για τον προσδιορισμό μεταβολιτών σε βιολογικά συστήματα, (3) στη χρήση αναλυτικών τεχνολογιών αιχμής για τον προσδιορισμό ενώσεων τοξικολογικού ενδιαφέροντος και (4) στην δράση βιοδραστικών ενώσεων και ρύπων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιοχημεία του Μεταβολισμού
Ίδρυμα: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-10-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-18
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Νοσηλευτικής (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης). Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Η Κοινοτική Νοσηλευτική αποτελεί Τομέα της Νοσηλευτικής Επιστήμης και μέσω της αγωγής υγείας ενισχύει την αυτοφροντίδα, την ατομική υπευθυνότητα και τις συμπεριφορές που προάγουν την υγεία ατόμων/οικογενειών/πληθυσμού, ανεξάρτητα από την κατάσταση της υγείας τους.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Κοινοτική Νοσηλευτική με έμφαση στην Προαγωγή και Αγωγή Υγείας».
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τμήμα: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-10-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-12-19
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 48610/26-7-2021 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το αντικείμενο αυτό μελετά την προσαρμοστικότητα του νευρομυϊκού συστήματος σε ειδικές συνθήκες, όπως συμβαίνει με την προπόνηση, μετά τη διακοπή προπόνησης, κατά την αδρανοποίηση ενός μέλους του σώματος, σε τραυματισμούς, με το πέρας της ηλικίας (ανάπτυξη και γήρανση), και σε ορισμένες παθήσεις του νευρικού και μυϊκού συστήματος.
Γνωστικό Αντικείμενο: Νευρομυϊκές Προσαρμογές κατά την Προπόνηση
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΩΝ)
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-10-01
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-12-02
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Το περιεχόμενο του Γνωστικού Αντικειμένου «Βιοτεχνολογία Ζώων» ορίζεται ως εξής: Γενετική Μηχανική Θηλαστικών, Μοριακή Γενετική, Αντίστροφη και Πρόσθια Γενετική, Φυσιολογία και Βιοχημεία Κυττάρων Θηλαστικών, Διαγονιδιακά και Γενετικά Τροποποιημένα Ζώα, Γονιδιωματικές Τροποποιήσεις Θηλαστικών, Κυτταροειδικές και Χρονικά Επαγόμενες Γονιδιακές Τροποποιήσεις Θηλαστικών, Τυχαία Μεταλλαξογένεση και Γενετική Χαρτογράφηση Θηλαστικών, Κλωνοποίηση Θηλαστικών, Βλαστικά Κύτταρα, Γονιδιακή Θεραπεία, Ανοσολογία, Παραγωγή Μονοκλωνικών Αντισωμάτων/Εμβολίων/Πρωτεϊνών, Βιοηθική, Μελέτη Παθογενετικών Μηχανισμών και Προκλινικές Δοκιμές σε Ζωικά Πρότυπα Ασθενειών, Καλλιέργεια Κυττάρων Θηλαστικών, Κυτταρικές Δοκιμές Αξιολόγησης Φαρμάκων, Τεχνικές Διάγνωσης Ασθενειών, Σχεδιασμός Διαγονιδιακής Κατασκευής, Δημιουργία και Γονοτύπηση Διαγονιδιακών Ποντικιών, Κρυοσυντήρηση, Τεχνικές Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ
Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα: ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-10-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-12-06
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Μαιευτικής. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Το γνωστικό αντικείμενο θα βοηθήσει ουσιαστικά και θα συνεισφέρει καταλυτικά στη δημιουργία νέων γνώσεων μέσω των εφαρμογών προγνωστικών μοντέλων στην έκβαση της μαιευτικής φροντίδας, προς τους φοιτητές/τριες του τμήματός μας της ΣΕΥΠ γενικότερα. Είναι απόλυτα εναρμονισμένο με τις τάσεις της εποχής και τις επιταγές και εξελίξεις της Επιστήμης.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Ευφυής τεχνολογία και εφαρμογές στη Μαιευτική φροντίδα»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τμήμα: ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-01
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-01
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Γ' ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: Εφαρμογή της Μαγνητοϋδροδυναμικής σε περιβάλλον Ειδικής και Γενικής Θεωρίας της Σχετικότητας για την μελέτη σύγχρονων αστροφυσικών προβλημάτων υψηλών ενεργειών, όπως δίσκοι προσαύξησης και πίδακες γύρω από μελανές οπές, συγκρούσεις αστέρων νετρονίων, εκλάμψεις ακτίνων γάμμα (gamma ray bursts-GRB), παλμικοί αστέρες (pulsars), κα.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΣΧΕΤΙΚΙΣΤΙΚΗ ΜΑΓΝΗΤΟΫΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
Ίδρυμα: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή:
Τμήμα: ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-10-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-12-19
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Ο υποψήφιος μπορεί να ειδικεύεται σε οποιαδήποτε κλάδο (ηθική, πολιτική, γνωσιολογία, κτλ.) ή περίοδο της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, από την προσωκρατική φιλοσοφία μέχρι και τον υποπλατωνισμό. Θα πρέπει, ωστόσο, το ερευνητικό του έργο να αφορά και την κλασική περίοδο της ελληνικής φιλοσοφίας
Γνωστικό Αντικείμενο: Αρχαία Φιλοσοφία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-15
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Ανάπτυξη Θεωρία και Πολιτική» αναφέρεται στη διερεύνηση θεμάτων Οικονομικής Ανάπτυξης και αφορά τόσο σε ανάπτυξη υποδειγμάτων Οικονομικής Ανάπτυξης όσο και σε εφαρμογές των υποδειγμάτων αυτών. Η «Οικονομική Ανάπτυξη Θεωρία και Πολιτική» περικλείει τόσο θεωρητικές όσο και εφαρμοσμένες προσεγγίσεις Οικονομικής Ανάπτυξης.
Γνωστικό Αντικείμενο: Οικονομική Ανάπτυξη Θεωρία και Πολιτική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-10-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-17
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Η θέση καλύπτει το αντικείμενο της συγκριτικής μελέτης διαστάσεων της εσωτερικής και διεθνούς πολιτικής στο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
Γνωστικό Αντικείμενο: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τμήμα: ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-10-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-17
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες