Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 141 έως 160 από τις 250 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός Δομικών Κατασκευών». Η συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της υπό πλήρωσης θέσης είναι η εξής: «Σχεδιασμός δομικών στοιχείων και κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα για συνήθεις και σεισμικές δράσεις. Χρήση εφαρμοσμένων αριθμητικών μεθόδων ελαστικής και ανελαστικής ανάλυσης δομικών κατασκευών. Χρήση δομικού χάλυβα στις κατασκευές. Πειραματικές μέθοδοι. Επεμβάσεις, επισκευές και ενισχύσεις σε υφιστάμενες δομικές κατασκευές»
Γνωστικό Αντικείμενο: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγτής
Περιγραφή: Μαιευτική και Γυναικολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Μαιευτική και Γυναικολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Επανασχηματιζόμενες δομές κωδικών ανίχνευσης και διόρθωσης σφαλμάτων σε τηλεπικοινωνιακά συστήματα» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Το γνωστικό αντικείμενο «Επανασχηματιζόμενες δομές κωδικών ανίχνευσης και διόρθωσης σφαλμάτων σε τηλεπικοινωνιακά συστήματα» καλύπτει το γνωστικό επιστημονικό πεδίο των κωδικών ανίχνευσης και διόρθωσης σφαλμάτων, το οποίο αντιστοιχεί σε μια υποπεριοχή των Δικτύων και των Τηλεπικοινωνιών. Οι τεχνικές ανίχνευσης και διόρθωσης σφαλμάτων που χρησιμοποιούνται στα σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά συστήματα αποτελούνται από ευφυείς μεθόδους κωδικοποίησης και αλγόριθμους αποκωδικοποίησης. Επανασχηματιζόμενες (reconfigurable) δομές-αρχιτεκτονικές των μεθόδων κωδικοποίησης και των αλγόριθμων αποκωδικοποίησης συμβάλλουν στην βέλτιστη αποδοτικότητα.
Γνωστικό Αντικείμενο: Επανασχηματιζόμενες δομές κωδικών ανίχνευσης και διόρθωσης σφαλμάτων σε τηλεπικοινωνιακά συστήματα
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα: ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-03-31
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-05-31
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ στο Τμήμα Περιβάλλοντος της Σχολής Περιβάλλοντος, του Ιονίου Πανεπιστημίου
Περιγραφή: Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ στο Τμήμα Περιβάλλοντος της Σχολής Περιβάλλοντος, του Ιονίου Πανεπιστημίου
Γνωστικό Αντικείμενο: «Σύνθεση και χαρακτηρισμός υλικών αποδόμησης ρύπων και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας»
Ίδρυμα: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-05-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (με θητεία) με γνωστικό αντικείμενο «Φωνητική- Φωνολογία»
Γνωστικό Αντικείμενο: Φωνητική- Φωνολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-03-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-05-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-14
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-14
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 8551/15-1-2021.Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:Το γνωστικό αντικείμενο της Ζωγραφικής καλύπτει την καλλιτεχνική - εργαστηριακή έρευνα και διδασκαλία για την παραγωγή έργων Ζωγραφικής, την ελεύθερη εικαστική έκφραση, μέσω της πρακτικής που δεν περιορίζεται στην εκμάθηση μιας τεχνικής, αλλά απαιτεί πειραματισμό, έρευνα των αξιών της εικαστικής γλώσσας, όπως σχέδιο, χρώμα σύνθεση, κ.λπ., όπως και κάθε εκδοχή της έννοιας της Ζωγραφικής.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ζωγραφική
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα: ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ποσοτικές Μέθοδοι»
Γνωστικό Αντικείμενο: Ποσοτικές Μέθοδοι
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-03-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-05-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή Α' βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο "Οργανωσιακή Συμπεριφορά"
Γνωστικό Αντικείμενο: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Ίδρυμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-03-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-05-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 9020/21-1-2021. Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Εμπορικό Δίκαιο» περιλαμβάνει πλείονα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα, ήτοια) το γενικό μέρος εμπορικού δικαίου (δίκαιο της εμπορικής ιδιότητας και των συνεπειών της), β) το δίκαιο των εμπορικών εταιρειών (προσωπικών και κεφαλαιουχικών, όπως και των ειδικών τύπων τους) και τα συναφή αντικείμενα (δίκαιο κεφαλαιαγοράς), γ) το δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού, δ) το δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού, εθνικό και ενωσιακό, ε) το δίκαιο των αξιογράφων, στ) το δίκαιο των εμπορικών συμβάσεων (ιδίως των εν ευρεία εννοία συστημάτων διανομής), περιλαμβανομένων των αποκλίσεων και επιμέρους υποσυστημάτων του ιδιωτικού δικαίου, όπως το δίκαιο της προστασίας του καταναλωτή στις έννομες σχέσεις του με την εμπορική επιχείρηση, ζ) το δίκαιο της διανοητικής ιδιοκτησίας (πνευματικής και βιομηχανικής), η) το ασφαλιστικό δίκαιο (ασφαλιστική σύμβαση και δίκαιο της εποπτείας και εκκαθάρισης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων), θ) το τραπεζικό δίκαιο (δίκαιο των τραπεζικών συμβάσεων και δίκαιο της εποπτείας του πιστωτικού συστήματος) και το δίκαιο των επενδυτικών υπηρεσιών (συμβάσεων και εποπτείας), ι) το πτωχευτικό δίκαιο (περιλαμβανομένων των συλλογικών διαδικασιών εξυγίανσης, προπτωχευτικών ή μη, καθώς και των παραπτωχευτικών συλλογικών διαδικασιών) ια) το ναυτικό δίκαιο, ιβ) το δίκαιο μεταφορών, και βέβαια θέματα σύγκρουσης νόμων που άπτονται όλων των εννόμων σχέσεων που εμπίπτουν στα ως άνω απαριθμούμενα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του εμπορικού δικαίου.
Γνωστικό Αντικείμενο: Εμπορικό Δίκαιο
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΝΟΜΙΚΗ
Τμήμα: ΝΟΜΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-05-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-07-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία» και συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου: Το επιστημονικό πεδίο της Παθολογίας, περιλαμβάνει την πρόληψη, διάγνωση και αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων και νοσημάτων, όπως λοιμώξεις, υπέρταση, διαβήτη, δυσλιπιδαιμία, μεταβολικές και ηλεκτρολυτικές διαταραχές, καρδιαγγειακά νοσήματα, νοσήματα γαστρεντερολογικού, αίματος, ρευματολογικά νοσήματα, ανοσολογικές και ορμονικές διαταραχές.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 9668/29-1-2021. Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:Φυσικοχημεία καταστάσεων της ύλης. Φυσικοχημεία ομογενών και ετερογενών συστημάτων. Χημική και Στα-τιστική Θερμοδυναμική. Χημική Κινητική. Κατάλυση. Ηλεκτροχημεία - Ηλεκτροανάλυση - Φωτοηλεκτροχημεία. Φασματομετρία. Συστήματα Διασποράς. Μελέτη της δομής της ύλης και των ιδιοτήτων της. Φαινόμενα Προσρόφησης. Διεπιφάνειες - Χρωματογραφία. Διάβρωση και Προστασία Υλικών. Εφαρμογή της μη γραμμικής δυναμικής στη Φυσικοχημεία. Φαινόμενα μεταφοράς στη Φυσικοχημεία. Οργανολογία στη Φυσικοχημεία. Νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στη Διδακτική της Φυσικοχημείας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική Χημεία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Κοινωνικές Προσεγγίσεις της Αγγλικής και Ψηφιακές Εφαρμογές στη Διδασκαλία των Γλωσσών
Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνικές Προσεγγίσεις της Αγγλικής και Ψηφιακές Εφαρμογές στη Διδασκαλία των Γλωσσών
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Επιχειρήσεων»
Γνωστικό Αντικείμενο: Διοίκηση Επιχειρήσεων
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-03-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-05-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 7425/31-12-2020. Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:- Τη μελέτη των χερσαίων και υδάτινων οικοσυστημάτων με στόχο αφενός την προστασία τους και αφετέρου την ανάπτυξη της αντίστοιχης ζωικής παραγωγής. - Την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση της ρύπανσης των χερσαίων και των υδάτινων οικοσυστημάτων και των οργανισμών τους. - Την εκτίμηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ του περιβάλλοντος και των μονάδων ζωικής παραγωγής (κτηνοτροφία και υδατοκαλλιέργειες).- Την Οικολογική Τοξικολογία. - Τη μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την παραγωγή και διαχείριση ζωικών αποβλήτων καθώς και αυτών από τα εργοστάσια επεξεργασίας τροφίμων ζωικής προέλευσης. - Την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων - μέσω πειραματικών δεδομένων ή και υποδειγμάτων (μοντέλων) - των φαρμακευτικών ουσιών που χρησιμοποιούνται στη χερσαία ζωική παραγωγή και στις υδατοκαλλιέργειες.
Γνωστικό Αντικείμενο: Οικολογία και Προστασία Περιβάλλοντος
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 6237/9-12-2020. Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:Τα προαπαιτούμενα για τη θέση περιλαμβάνουν πολύχρονη πείρα στην Βιολογική Χημεία και υπολογιστική Βιοχημεία και ιδιαίτερα των πρωτεϊνών στα πιο κάτω πεδία: «Βιοχημική και βιοφυσική ανάλυση βλαστογόνων πρωτεϊνών (π.χ. ZNF217) στη διαφοροποίηση, στον καρκίνο και στη γήρανση, καθώς και ανάλυση δικτύων των αλληλεπιδράσεών τους: ανάλυση της μεθυλίωσης σε Αργινίνη και Λυσίνη και ανακατασκευή των δικτύων τους. Μελέτη της φαινοτυπικής μεταβολής στις αλληλεπιδράσεις των πιο πάνω πρωτεϊνών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιοχημεία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΘΕΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ)
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία Διεθνών Σχέσεων με έμφαση στις Διεθνείς Σχέσεις των Μικρών Κρατών» αναφέρεται στις παρακάτω ενότητες: Θεωρία Διεθνών Σχέσεων, Διεθνείς Σχέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Θεωρίες Διεθνών Σχέσεων και Μικρά Κράτη, Εξωτερική Πολιτική και Διπλωματία των Μικρών Κρατών, Στρατηγικές των Μικρών Κρατών, Ασφάλεια και Άμυνα των Μικρών Κρατών.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΡΑΤΩΝ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα: ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-12
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-05-26
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο «Γραμματισμός και Διδακτικές Πρακτικές στην Πρώτη Σχολική Ηλικία» σχετίζεται με την παιδαγωγική του πρώτου ή αρχικού γραμματισμού (Early Literacy Pedagogy) και ιδιαίτερα με τη μελέτη των διδακτικών πρακτικών ενίσχυσης του φυσικού (ή οικογενειακού) γραμματισμού στην προσχολική εκπαίδευση. Ο πρώτος γραμματισμός αποτελεί ένα πολυσχιδές και διεπιστημονικό πεδίο, που τα τελευταία χρόνια έχει βρεθεί στο επίκεντρο μιας εξαιρετικά δυναμικής συζήτησης καθώς πληθώρα ερευνητικών δεδομένων από διάφορα επιστημονικά πεδία (ψυχολογία, γλωσσολογία, διδακτική, κοινωνιολογία κ.ά.) έχουν αναδείξει τη σημασία των πρώτων χρόνων της ζωής των παιδιών στην διά βίου πορεία εγγραμματισμού τους. Σε ερευνητικό και διδακτικό επίπεδο, το γνωστικό αντικείμενο «Γραμματισμός και Διδακτικές Πρακτικές στην Πρώτη Σχολική Ηλικία» μελετά τις βασικές διαστάσεις των εκπαιδευτικών πρακτικών γραμματισμού στην προσχολική ηλικία και επικεντρώνεται: α) στη διερεύνηση της συμπεριφοράς των μικρών παιδιών καθώς επιχειρούν να αντλήσουν νόημα από γραπτά κείμενα ή να παράγουν τα δικά τους γραπτά μηνύματα (αναδυόμενος γραμματισμός), β) στη μελέτη των περιστατικών γραμματισμού στο οικογενειακό περιβάλλον και το πώς το οικογενειακό περιβάλλον επηρεάζει τις στάσεις και τις γνώσεις των παιδιών για το γραπτό λόγο γ) στις διδακτικές πρακτικές στο νηπιαγωγείο για την ενίσχυση της φυσικής πορείας εγγραμματισμού των παιδιών, δ) στην οργάνωση εκπαιδευτικών περιβαλλόντων που συμβάλλουν θετικά στην εξοικείωση των παιδιών με το γραπτό (αποπλαισιωμένο/ εξειδικευμένο/ επεξεργασμένο) λόγο, με την πολυτροπικότητα των κειμένων πληροφοριών, με την κριτική συζήτηση-ανάλυση κειμένων και την εκμάθηση βασικών στοιχείων του αλφαβητικού συστήματος, ε) στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την ενίσχυση του πρώτου γραμματισμού για παιδιά που μεγαλώνουν σε ευάλωτα κοινωνικά περιβάλλοντα, και, στ) στην ουσιαστική και εις βάθους συνεργασία οικογένειας – νηπιαγωγείου και τοπικών φορέων για θέματα που σχετίζονται με την επικοινωνία, τη γλώσσα και το γραμματισμό.
Γνωστικό Αντικείμενο: Γραμματισμός και Διδακτικές Πρακτικές στην Πρώτη Σχολική Ηλικία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-03-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-05-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλου ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης).
Γνωστικό Αντικείμενο: «Σχεδιασμός και Κατασκευή του Αρχιτεκτονικού Χώρου με Γεωμετρικές Μεθόδους και Σύγχρονα Παραμετρικά Εργαλεία».
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-15
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Νευροχειρουργική
Γνωστικό Αντικείμενο: Νευροχειρουργική
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-03
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες