Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 141 έως 160 από τις 229 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 11629/19-12-2019. Το γνωστικό αντικείμενο «ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, Επιστημονικό πεδίο: Χειρουργική Παθήσεων Παχέος Εντέρου και Πρωκτού», ασχολείται με όλο το φάσμα της Γενικής Χειρουργικής και των Χειρουργικών Παθήσεων. Η Χειρουργική Παθήσεων του Παχέος Εντέρου και Πρωκτού αποτελεί μέρος του.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, Επιστημονικό πεδίο: Χειρουργική Παθήσεων Παχέος Εντέρου και Πρωκτού
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-03-26
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-05-26
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Διαχείριση δικτυακών και υπολογιστικών υποδομών
Γνωστικό Αντικείμενο: Διαχείριση δικτυακών και υπολογιστικών υποδομών
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-02-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-04-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Η θέση "Χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και Τηλεπισκόπησης στην Εφαρμοσμένη Γεωλογία” καλύπτει δύο από τους νεώτερους κλάδους των Επιστημών της Γης και του Διαστήματος, τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και την Τηλεπισκόπηση αλλά ταυτόχρονα εστιάζει ειδικά στην Εφαρμοσμένη Γεωλογία. Η Εφαρμοσμένη Γεωλογία καλύπτει δύο από τα βασικά αντικείμενα του Τομέα Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Γεωφυσικής και συγκεκριμένα την Υδρογεωλογία και την Τεχνική Γεωλογία. Πεδία εφαρμογής της Θέσης πέρα από την Τεχνική Γεωλογία και την Υδρογεωλογία μπορεί να αποτελέσουν η Υδρολογία και οι Γεωλογικές Χαρτογραφήσεις.
Γνωστικό Αντικείμενο: Χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και Τηλεπισκόπησης στην Εφαρμοσμένη Γεωλογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-03-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-05-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής / Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 15819/15-1-2020. Βιολογία, αναγνώριση, ταυτοποίηση και κατάταξη των σημαντικότερων ζιζανίων. Επιβλαβείς και ευεργετικές επιδράσεις των ζιζανίων. Ανταγωνισμός/αλληλοπάθεια μεταξύ ζιζανίων και καλλιεργειών. Μέθοδοι αντιμετώπισης και συστήματα διαχείρισης ζιζανίων. Τρόποι δράσης και εκλεκτικότητα των ζιζανιοκτόνων. Ζιζανιοκτόνα και έδαφος (προσρόφηση, έκπλυση, απορρόφηση από φυτά, εξάτμιση, χημική διάσπαση, φωτοχημική διάσπαση, μικροβιακή αποδόμηση). Επιδράσεις ζιζανιοκτόνων στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. Μορφοποίηση/τυποποίηση και εξοπλισμός εφαρμογής των ζιζανιοκτόνων. Ιδιότητες (βιολογικές, βιοχημικές, φυσικοχημικές) και χρήσεις των ζιζανιοκτόνων. Μηχανισμοί ανθεκτικότητας ζιζανίων σε ζιζανιοκτόνα και τρόποι διαχείρισης ανθεκτικών ζιζανίων. Γενετικώς τροποποιημένα φυτά με ανθεκτικότητα σε ζιζανιοκτόνα.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ζιζανιολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-02-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-04-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής ή Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Περιφερειακή Οικονομική»
Γνωστικό Αντικείμενο: Περιφερειακή Οικονομική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-03-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-05-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή, α΄ βαθμίδας του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης, της Σχολής Καλών Τεχνών, της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (αρ. πρωτ.:3648/23.09.2019)
Γνωστικό Αντικείμενο: «Ευρωπαϊκή Ιστορία των Νεότερων και Μοντέρνων Χρόνων»
Ίδρυμα: ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Σχολή: ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα: ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-03-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-05-18
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ 19ος -20ος ΑΙΩΝΑΣ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-02-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-04-26
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δενδροκομία-Ελαιοκομία» || ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ: Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν βασικές γεωπονικές σπουδές (γεωπόνοι) με διδακτορική διατριβή στο αντικείμενο της Δενδροκομίας με μερική ή ολική εξειδίκευση στην ελαιοκομία. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ασχοληθεί με έρευνα πάνω στην καλλιέργεια της ελιάς ή και άλλων οπωροφόρων με στόχο τη φιλοπεριβαλλοντική καλλιέργεια ή και την αλληλεπίδραση της δενδροκομίας με το περιβάλλον.
Γνωστικό Αντικείμενο: Δενδροκομία-Ελαιοκομία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-03-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-05-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: καθηγητή πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Ισπανοαμερικανική Λογοτεχνία
Γνωστικό Αντικείμενο: Ισπανοαμερικανική Λογοτεχνία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-04-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-06-04
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ποσοτική Οικονομική Επιστήμη»
Γνωστικό Αντικείμενο: Ποσοτική Οικονομική Επιστήμη
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-03-10
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-05-10
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κλινική Ιατρική Ιπποειδών» || ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Το γνωστικό αντικείμενο καλύπτει τους τομείς κλινικής κτηνιατρικής πράξης των ίππων, όνων και ημιόνων, με έμφαση στην ατομική κτηνιατρική, περιλαμβάνει δε την παθολογία, τα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα, τη χειρουργική, τη μαιευτική-αναπαραγωγή, καθώς και τις αρχές εκτροφής ζώων των ανωτέρω ειδών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Κλινική Ιατρική Ιπποειδών
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-03-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-05-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ)
Γνωστικό Αντικείμενο: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Ίδρυμα: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-03-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-04-19
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Μία νέα θέση μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή
Γνωστικό Αντικείμενο: Διοίκηση Υπηρεσιών και Οργανισμών
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-03-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-05-18
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Πειραματική Φυσική της Ατμόσφαιρας
Γνωστικό Αντικείμενο: Πειραματική Φυσική της Ατμόσφαιρας
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-04-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-06-07
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: αναπληρωτής καθηγητής ή επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία
Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-03-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-05-18
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΕΠ) ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-03-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-05-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Περιφερειακή Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη
Γνωστικό Αντικείμενο: Περιφερειακή Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη
Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-02-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-04-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής ή Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Μία νέα θέση μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή
Γνωστικό Αντικείμενο: Υπολογιστική Εθνομουσικολογία
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Τμήμα: ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-03-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-05-18
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής/Ασύρματα Γνωσιακά Δίκτυα και Τηλεματικές Εφαρμογές
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο αφορά στην περιοχή των Ασύρματων Γνωσιακών Δικτύων, που περιλαμβάνει τις σύγχρονες εξελίξεις στη περιοχή αυτή, και συνδυαστικά με Τηλεματικές Εφαρμογές, με έμφαση στις περιοχές των έξυπνων μεταφορών και της υγείας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ασύρματα Γνωσιακά Δίκτυα και Τηλεματικές Εφαρμογές
Ίδρυμα: ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-04-01
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-05-31
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίσας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 11047/18-12-2019«Μελέτη επιδράσεων στη μορφοποίηση φαρμακευτικών σκευασμάτων, των ιδιοτήτων δραστικών και βοηθητικών ουσιών καθώς και των συνθηκών παρασκευήςαπό φυσικοχημική άποψη»
Γνωστικό Αντικείμενο: Φαρμακευτική Τεχνολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-04-10
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-06-10
Κατάσταση: Ενταγμένη

Σελίδες