Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 141 έως 160 από τις 300 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Βυζαντινή Αρχαιολογία με έμφαση στην Πρωτοβυζαντινή περίοδο (4ος-7ος αι. μ.Χ.)
Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή Αρχαιολογία με έμφαση στην Πρωτοβυζαντινή περίοδο (4ος-7ος αι. μ.Χ.)
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-01-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-03-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 7640/19-11-2019. Το γνωστικό αντικείμενο «Καρδιοχειρουργική», ασχολείται με τη χειρουργική αντιμετώπιση των παθήσεων της Καρδιάς, του Θώρακα και των Μεγάλων Αγγείων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Καρδιοχειρουργική
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-01-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-03-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Διδασκαλία και περιγραφή της ιταλικής γλώσσας με τη χρήση υπολογιστικών μεθόδων
Γνωστικό Αντικείμενο: Διδασκαλία και περιγραφή της ιταλικής γλώσσας με τη χρήση υπολογιστικών μεθόδων
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-02-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-04-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Μία (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Ψηφιακά Μέσα»
Γνωστικό Αντικείμενο: Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Ψηφιακά Μέσα
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-01-31
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-03-31
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 1572/30-9-2019. Μελέτη θεμάτων οικονομικής μεγέθυνσης, σύγκλισης και ανάπτυξης καθώς και σχεδιασμού και προγραμμα- τισμού οικονομικών πολιτικών σε θεωρητικό και εμπειρικό επίπεδο, χρησιμοποιώντας παραμετρικές και μη-παραμετρικές μεθόδους ανάλυσης δεδομένων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Οικονομικός Προγραμματισμός και Ανάπτυξη
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-01-17
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-03-17
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής ή Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Μία (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία»
Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-01-31
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-03-31
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Γεωγραφίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Γεωγραφία με έμφαση στον Ευρωπαϊκό Χώρο»
Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνική Γεωγραφία με έμφαση στον Ευρωπαϊκό Χώρο
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-01-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-03-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 11661/4-12-2019. Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης καλύπτει: Α) Έναν πλήρη κλάδο (επιστημονικό και κλινικό) της Ψυχολογίας. Η νευροψυχολογία αποσκοπεί στην κατανόηση της σχέσης της δομής και λειτουργίας του εγκεφάλου με τη συμπεριφορά. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη βιολογική βάση των γνωστικών λειτουργιών και την παθολογία τους λόγω εγκεφαλικής δυσλειτουργίας. Ο κλάδος της Νευροψυχολογίας έχει αναπτυχθεί ταχύτατα τις τελευταίες δεκαετίες με τη συμβολή επιστημονικών κλάδων, όπως των ευρύτερων νευροεπιστημών, της νευρολογίας και της ψυχιατρικής, αλλά και της επιστήμης της ψυχομετρίας και των υπολογιστών (π.χ. με την αξιοποίηση δικτύων τεχνητής νοημοσύνης). Αντιστοίχως, έχουν διευρυνθεί και οι εφαρμογές της Νευροψυχολογίας με έμφαση στη χρήση κλινικών εφαρμογών βασιζόμενων σε ενδείξεις - ερευνητικά δεδομένα (evidence-based practice). Β) Ένα από τα αυτοτελή γνωστικά αντικείμενα που εντάσσονται στον Τομέα Πειραματικής και Γνωστικής Ψυχολογίας. Οι γνωστικές λειτουργίες αποτελούν το ερευνητικό αντικείμενο του Τομέα Πειραματικής και Γνωστικής Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας. Ο τομέας αυτός καλύπτει σημαντικές ανάγκες τόσο του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών, όσο και του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος. Ειδικότερα, υποχρεωτικά μαθήματα και μαθήματα επιλογής σχετικά με τη θέση διδάσκονται στο Τμήμα Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα προπτυχιακά μαθήματα: Νευροψυχολογία Ι: Εισαγωγή, Νευροψυχολογία ΙΙ: Νευροψυχολογική Εκτίμηση, Νευροψυχολογία ΙΙΙ: Γνωστική Αποκατάσταση, Εγκέφαλος και Συναισθήματα, Νευρωνική Ανάπτυξη και Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές, Μετωπιαίοι Λοβοί και Συμπεριφορά, Θέματα Παιδονευροψυχολογίας, Neurospychology of Everyday Functioning. Επιπλέον, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος με τίτλο Κλινική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία στην κατεύθυνση/ειδίκευση Κλινικής Νευροψυχολογίας, περιλαμβάνει τη διδασκαλία μαθημάτων στο γνωστικό αντικείμενο της Νευροψυχολογίας, όπως «Νευροψυχολογική Εκτίμηση», «Νευροψυχολογική Αποκατάσταση» και «Νευροψυχολογική Εκτίμηση Παιδιών». Προϋποθέτει περαιτέρω εκτεταμένη πρακτική άσκηση στην κλινική νευροψυχολογία υπό την επίβλεψη μελών ΔΕΠ του Τομέα. Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι από το 2005 λειτουργεί το «Εργαστήριο Γνωστικής Νευροεπιστήμης» στον Τομέα Πειραματικής και Γνωστικής Ψυχολογίας. Το Εργαστήριο Γνωστικής Νευροεπιστήμης καλύπτει, μεταξύ άλλων, έρευνα στο γνωστικό αντικείμενο της περιοχής της Νευροψυχολογίας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Νευροψυχολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-01-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-03-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΕΠ) ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΔΙΕΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-02-10
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-04-10
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική και Διοίκηση Τουριστικών Μεταφορών»
Γνωστικό Αντικείμενο: Οικονομική και Διοίκηση Τουριστικών Μεταφορών
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-02-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-04-06
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής ή Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Μία (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Δασική Βοτανική - Γεωβοτανική»
Γνωστικό Αντικείμενο: Δασική Βοτανική - Γεωβοτανική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα: ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-01-31
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-03-31
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το επιστημονικό πεδίο της Παθολογίας-Επεμβατικής Πνευμονολογίας αφορά στην έρευνα, διάγνωση, και θεραπεία των Παθήσεων του Αναπνευστικού Συστήματος καθώς και τη διδασκαλία των μηχανισμών, και της διαγνωστικής και θεραπευτικής προσέγγισης αυτών. Ειδικότερα ο κλάδος της Επεμβατικής Πνευμονολογίας χρησιμοποιεί μεθόδους επεμβατικής βρογχοσκόπησης για την βρογχοσκοπική διάγνωση μεσοθωρακικών αλλοιώσεων σε καλοήθη και κακοήθη νοσήματα. Το γνωστικό αντικείμενο της Παθολογίας/Επεμβατικής Πνευμονολογίας περιλαμβάνει την έρευνα, διδασκαλία, διάγνωση και θεραπεία καλοηθών και κακοήθων νοσημάτων του Αναπνευστικού Συστήματος (περιφερικών και κεντρικών αεραγωγών, μεσοθωρακικών δομών, πνευμονικού παρεγχύματος). Αυτό συγκεκριμένα επιτυγχάνεται με τη χρήση μεθόδων επεμβατικής βρογχοσκόπησης.
Γνωστικό Αντικείμενο: Παθολογία – Επεμβατική Πνευμονολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-01-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-03-16
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΕΠ) ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-02-14
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-04-14
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Mία (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Συγκριτική Γραμματολογία (19ος-20ός αιώνας)»
Γνωστικό Αντικείμενο: Συγκριτική Γραμματολογία (19ος-20ός αιώνας)
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-01-31
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-03-31
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Μαιευτική- Γυναικολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Μαιευτική- Γυναικολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-02-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-04-04
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 16498/22-1-2020.Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου και Βελτιστοποίησης Γεωργικών Μηχανημάτων και Διεργασιών. Ηλεκτροκινη- τήρες στη Γεωργία. Ανάπτυξη μεθόδων και αλγορίθμων για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό εκτέλεσης εργασιών συμβατικών ή αυτόνομων γεωργικών οχημάτων. Πλοήγηση ακριβείας - Συντονισμός ομάδων συμβατικών ή αυτόνομων γεωργικών οχημάτων. Συστήματα στήριξης αποφάσεων στη διαχείριση γεωργικών διεργασιών και συστημάτων. Σχεδιασμός - Έλεγχος - Προγραμματισμός Αγροτροφοδοτικών αλυσίδων και Εφοδιαστικών αλυσίδων βιομάζας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Αυτοματισμοί στη Γεωργία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-02-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-04-07
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: 12163 Αναπλ. Καθηγητής -«Διδακτική των Μαθηματικών»
Περιγραφή: - Μια θέση Δ.Ε.Π., στη βαθμίδα του Αναπλ. Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική των Μαθηματικών».
Γνωστικό Αντικείμενο: «Διδακτική των Μαθηματικών»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-12-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-02-19
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Η Στατιστική Επιστήμη, σε γενικές γραμμές, συλλέγει, ταξινομεί, αναλύει και ερμηνεύει αριθμητικά δεδομένα με στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων. Ειδικότερα, η Στατιστική είναι επιστημονική περιοχή των Μαθηματικών, που ορίζει την έννοια της αβεβαιότητας, μελετά τις ιδιότητές της, αναπτύσσει και μελετά στοχαστικά υποδείγματα για την εξέταση διαφόρων φαινομένων που προέρχονται από τους χώρους των φυσικών, κοινωνικών, βιολογικών και άλλων επιστημών. Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης απαιτεί ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο στις Στατιστικές Θεωρίες, στις Στοχαστικές Διαδικασίες, στη Δειγματοληψία, στις Μεθόδους Προσομοίωσης στην Ανάλυση Δεδομένων, στην Ανάλυση Επιβίωσης, στην Ανάλυση Χρονοσειρών, στη μη παραμετρική Στατιστική, στο Στατιστικό Έλεγχο Ποιότητας και την Αξιοπιστία Συστημάτων, στην Πολυμεταβλητή Ανάλυση κ.α., ώστε να διδάσκονται με επάρκεια τα υποχρεωτικά ή/και τα επιλογής μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, που εμπίπτουν στην επιστημονική περιοχή της «Στατιστικής.
Γνωστικό Αντικείμενο: Στατιστική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-01-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-03-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Ενασχόληση με τις παθήσεις του γεννητικού συστήματος της γυναίκας με έμφαση στην παθολογία τραχήλου, την παρακολούθηση της φυσιολογικής και παθολογικής εγκυμοσύνης και την πραγματοποίηση των σχετικών επεμβάσεων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Μαιευτική - Γυναικολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-01-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-03-18
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.) ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης).
Γνωστικό Αντικείμενο: "ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ"
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-01-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-03-24
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες