Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 141 έως 153 από τις 153 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (από εξέλιξη)
Περιγραφή: Η θέση έχει ως γνωστικό αντικείμενο την τεχνολογική καινοτομία και ψηφιακή επιχειρηματικότητα, δηλαδή την αξιοποίηση της καινοτομίας για οικονομική ανάπτυξη μέσα από την ανάπτυξη καινοτόμου επιχειρηματικότητας και νεοφυών επιχειρήσεων με έμφαση στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών. Η θέση συνεπάγεται την έρευνα και τη διδασκαλία πάνω σε θέματα ανάπτυξης και διαχείρισης τεχνολογικής καινοτομίας, ανάπτυξη και αξιοποίηση δημιουργικότητας και εφαρμογής τους στην ψηφιακή επιχειρηματικότητα που δίνει έμφαση στην ανάπτυξη πνεύματος επιχειρηματικότητας και αξιοποίηση τεχνολογικών γνώσεων και δεξιοτήτων για ανάπτυξη επιχειρήσεων με βάση τεχνολογίες του διαδικτύου, καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα και αναπτυσσόμενες τεχνολογικά περιοχές.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Τμήμα: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-09-10
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-10-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία»
Γνωστικό Αντικείμενο: Παθολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-09-12
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-11-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 25809/16-6-2020. Μακροσκοπική Ανατομική: είναι ο κλάδος της επιστήμης που μελετά τη μορφή και την κατασκευή των ζωικών οργανισμών. Μικροσκοπική Ανατομική: είναι ο κλάδος της επιστήμης που μελετά τη λεπτή κατασκευή των ιστών και των οργάνων των ζωικών οργανισμών. Εμβρυολογία: είναι ο κλάδος της επιστήμης που μελετά τις εξελικτικές μορφές που εμφανίζει ο ζωικός οργανισμός από την πρώτη του καταβολή ως τον τοκετό.
Γνωστικό Αντικείμενο: Μακροσκοπική Ανατομική, Μικροσκοπική Ανατομική και Εμβρυολογία των Κατοικιδίων Ζώων
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-09-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-11-19
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Περιγραφή: ΕΞΕΛΙΞΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ίδρυμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-08-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-10-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 22659/18-5-2020. Περιλαμβάνει την ανατομία, μορφολογία, βιολογία και φυσιολογία των σπόρων, των φυτών και των προϊόντων των λαχανοκομικών ειδών, τους παράγοντες που τα επηρεάζουν, την τεχνική καλλιέργειας των λαχανοκομικών ειδών στο ύπαιθρο και το θερμοκήπιο, καθώς και την ποιότητα και τους μετασυλλεκτικούς χειρισμούς των λαχανοκομικών προϊόντων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Λαχανοκομία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-07-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-10-01
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Παιδαγωγική Θεωρία και Αναλυτικά Προγράμματα
Γνωστικό Αντικείμενο: Παιδαγωγική Θεωρία και Αναλυτικά Προγράμματα
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Τμήμα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-08-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-10-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης. ΦΕΚ 1369/9.9.2020 τ.Γ’, αριθμός προκήρυξης 22224/2.6.2020
Γνωστικό Αντικείμενο: Επιχειρησιακές Διαδικασίες και Δομές
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-09-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-11-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Η θέση καλύπτει την ευρύτερη περιοχή της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας και δίνει έμφαση στο πεδίο της Παπυρολογίας. Το γνωστικό αντικείμενο αφορά στην μελέτη των γραπτών τεκμηρίων, κυρίως ιστορικών κειμένων, επιγραφών και παπύρων. Ειδικότερα εστιάζει στην ανάγνωση, μεταγραφή και ερμηνεία των παπυρικών εγγράφων (δημοσίων και ιδιωτικών), ως βασικών πηγών της ιστορίας του ελληνορωμαϊκού κόσμου. Τα παπυρικά έγγραφα σε συνδυασμό με τα φιλολογικά κείμενα, τις επιγραφές και τα αρχαιολογικά ευρήματα αποτελούν φορείς των αντιλήψεων, νοοτροπιών και πρακτικών ενός κόσμου που αρχίζει από τον ύστερο 4ο αι. π.Χ. και τελειώνει τον 8ο αι. μ.Χ..
Γνωστικό Αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Φιλολογία - Παπυρολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-07-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-09-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής ή Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη κενής θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης ΦΕΚ 1132/20.7.2020 τ.Γ’ , αριθμός προκήρυξης 17858/30.4.2020
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιοϊατρική Τεχνολογία με έμφαση στην Βιορευστομηχανική. Υπολογιστικές-Πειραματικές Τεχνικές σε Βιολογικές Ροές και η Αλληλεπίδρασή τους με την Έμβια Φυσιολογία, Σχεδιασμός και Λειτουργία Σχετικών Βιοϊατρικών Συσκευών
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-07-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-09-22
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής ή Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Πολιτική Οικονομία των Μέσων Επικοινωνίας
Γνωστικό Αντικείμενο: Πολιτική Οικονομία των Μέσων Επικοινωνίας
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΜΕ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-08-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-10-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 22664/18-5-2020. Μελέτη των λειτουργιών και δραστηριοτήτων των μικροοργανισμών του εδάφους. Ειδικότερα, η συμμετοχή των μικροοργανισμών σε βιοχημικές αντιδράσεις διάσπασης οργανικών υπολειμμάτων και σύνθεσης σταθερότερων οργανικών ενώσεων και η συνεισφορά τους στη διατήρηση και βελτίωση της γονιμότητας των εδαφών, στις αλληλεπιδράσεις ανόργανων και οργανικών συστατικών και στη βελτίωση φυσικών και χημικών ιδιοτήτων του εδάφους.
Γνωστικό Αντικείμενο: Εδαφολογία-Μικροβιολογία Εδάφους
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-07-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-09-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 25592/16-6-2020. Το γνωστικό αντικείμενο «Δυναμική» αναφέρεται στη θεωρία και τις αναλυτικές και αριθμητικές μεθόδους της Κλασικής, Θεωρητικής και Ουράνιας Μηχανικής και των Μη γραμμικών Δυναμικών Συστημάτων και στη χρήση τους στη μελέτη: της δυναμικής συμπεριφοράς φυσικών και τεχνητών ουρανίων σωμάτων στο ηλιακό σύστημα, της δυναμικής εξέλιξης του ηλιακού συστήματος και άλλων πλανητικών συστημάτων, προβλημάτων Αστροδυναμικής και άλλων προβλημάτων Φυσικής και Αστρονομίας που δύναται να μελετηθούν με τη χρήση των ανωτέρω.
Γνωστικό Αντικείμενο: Δυναμική
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-09-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-11-19
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τομέα Αρχαίας και Μεσαιωνικής Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Ιστορία»
Γνωστικό Αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Ιστορία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-09-01
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-11-02
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες