Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 141 έως 160 από τις 170 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής Α΄ Βαθμίδας
Περιγραφή: Μία θέσης μέλους ΔΕΠ Καθηγητή Α΄ Βαθμίδας (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης μέλους ΔΕΠ). Το επιστημονικό και ερευνητικό αντικείμενο της θέσης σχετίζεται με την διερεύνηση των σύγχρονων μεθόδων ενσωμάτωσης και της αντίστοιχης επίδρασης της διασύνδεσης των τεχνολογιών ΑΠΕ στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπρόσθετα, συμπεριλαμβάνει την έρευνα του τρόπου λειτουργίας των υφιστάμενων ανανεώσιμων ενεργειακών τεχνολογιών στα αυτόνομα νησιωτικά δίκτυα, τόσο σε μόνιμη όσο και σε μεταβατική κατάσταση.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Ενσωμάτωση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Τεχνολογιών στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας»
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-11-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-01-04
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης. ΦΕΚ 1641/15.10.2020 τ.Γ’ , Αριθμ.Προκήρυξης 33751/30.7.2020
Γνωστικό Αντικείμενο: Γεωτεχνολογία με έμφαση στη Μηχανική Πετρωμάτων
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-10-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-15
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη μιας κενής οργανικής θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Εργοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σχολική εργοθεραπεία-αισθητηριακή επεξεργασία, προσαρμοστική συμπεριφορά και ποιότητα ζωής σε παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές». Το γνωστικό αντικείμενο αφορά μια ολιστική προσέγγιση για τα παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές ιδιαίτερα στο σχολικό περιβάλλον. Η προσέγγιση Αισθητηριακής Επεξεργασίας, αποτελεί την πιο συχνή προσέγγιση της εργοθεραπείας σε παιδιά για την προαγωγή της μαθησιακής διαδικασίας. Η Προσαρμοστική Συμπεριφορά περιλαμβάνει λειτουργικούς τομείς και δεξιότητες του πεδίου της εργοθεραπείας και είναι απαραίτητη στο εκπαιδευτικό έργο. Οι σχολικοί εργοθεραπευτές συνεισφέρουν σημαντικά στην εκπαιδευτική ομάδα υποστηρίζοντας την ικανότητα των μαθητών να συμμετέχουν στις καθημερινές σχολικές δραστηριότητες ή έργα. Η συγκεκριμένη θέση αποσκοπεί στην κάλυψη ενός μεγάλου γνωστικού αντικειμένου στο ερευνητικό/ διδακτικό έργο του Τμήματος Εργοθεραπείας.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Σχολική εργοθεραπεία-αισθητηριακή επεξεργασία, προσαρμοστική συμπεριφορά και ποιότητα ζωής σε παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-11-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-01-06
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ - ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΠΙΟΥ
Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-10-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-16
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Ολοκληρωμένη Διαχείριση Μελέτης»
Γνωστικό Αντικείμενο: Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Ολοκληρωμένη Διαχείριση Μελέτης
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-11-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-01-22
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής/Σχεδιασμός και διαχείριση δικτύων
Περιγραφή: Το αντικείμενο αφορά σύγχρονες προσεγγίσεις σχεδιασμού και διαχείρισης δικτύων που γίνονται με βάση το λογισμικό (software - defined), πραγματοποιούνται και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του δικτύου και μπορεί να οδηγήσει και στη δημιουργία ad hoc εφαρμογών (ephemeral netapps). Αναφέρεται σε δίκτυα 5G και μεταγενέστερα και εμπεριέχει έννοιες όπως: 5G and beyond networks, software-defined networks, virtualized network functions, network slicing, offloading, netapps, device to device netapps.
Γνωστικό Αντικείμενο: Σχεδιασμός και διαχείριση δικτύων βασισμένων στο λογισμικό (software - defined)
Ίδρυμα: ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-10-14
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Διατήρηση και Διαχείριση της Βιοποικιλότητας»
Γνωστικό Αντικείμενο: Διατήρηση και Διαχείριση της Βιοποικιλότητας
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-10-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-16
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΜΙΣΜΟΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΜΙΣΜΟΣ
Ίδρυμα: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-11-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: Προκήρυξη για τη πλήρωση μίας θέσης (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία με γνωστικό αντικείμενο "Πολιτική Οικονομία και Οικονομική Ιστορία" και περιγραφή της θέσης ως ακολούθως: 1)Μικροοικονομική θεωρία , 2)Μακροοικονομική θεωρία και πολιτική, 3) Σύγχρονη ελληνική οικονομική ιστορία (με έμφαση στην μεταπολεμική περίοδο), 4)Σύγχρονη ευρωπαϊκή οικονομική ιστορία (με έμφαση στην μεταπολεμική περίοδο)
Γνωστικό Αντικείμενο: Πολιτική Οικονομία και Οικονομική Ιστορία
Ίδρυμα: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-11-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πληροφοριακά Συστήματα με έμφαση στην Προστασία της Ιδιωτικότητας»
Γνωστικό Αντικείμενο: Πληροφοριακά Συστήματα με έμφαση στην Προστασία της Ιδιωτικότητας
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-10-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αναλυτικές μέθοδοι στη διάδοση και σκέδαση κυμάτων
Γνωστικό Αντικείμενο: Αναλυτικές μέθοδοι στη διάδοση και σκέδαση κυμάτων
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-10-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιστορία των Εκπαιδευτικών Θεσμών και των Παιδαγωγικών Ιδεών
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-10-17
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-16
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή
Γνωστικό Αντικείμενο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων με έμφαση στη Διεθνή Επιχειρηματική Δραστηριοποίηση»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-10-01
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-01
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΕΠ) ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΝΟΜΙΚΗ
Τμήμα: ΝΟΜΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-11-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-01-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής / Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 26595/30-6-2020. Η Ζωολογία τετράποδων σπονδυλωτών περιλαμβάνει τη μελέτη της ταξινομίας, της ζωικής ποικιλότητας, της φυλογεωγραφίας, της εξέλιξης, της συμπεριφοράς, της μορφολογίας και οικολογίας των τετράποδων σπονδυλωτών. Πιο συγκεκριμένα, το γνωστικό αντικείμενο αφορά μία ή περισσότερες ομάδες τετραπόδων, κατά προτίμηση αμφίβια, ερπετά ή πτηνά και εστιάζει στη συστηματική, την εκτίμηση της βιοποικιλότητας, τη διερεύνηση των φυλογενετικών σχέσεων και της φυλογεωγραφίας, με στόχο την κατανόηση των εξελικτικών και οικολογικών διεργασιών για την προστασία, διατήρηση και διαχείριση των ζωικών πληθυσμών. Ιδανικά θα πρέπει να συνδυάζεται η επιτόπια μελέτη οργανισμών στο πεδίο (παρατήρηση, καταγραφή, απεικόνιση, συλλογή, πείραμα) με την ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων μορφομετρικών και μοριακών μεθόδων. Το αντικείμενο θα υπηρετήσει τις σύγχρονες απαιτήσεις της επιστήμης της ζωολογίας και θα συμβάλει καθοριστικά τόσο ερευνητικά όσο και εκπαιδευτικά στην ανάπτυξη του Τομέα Ζωολογίας και γενικότερα του Τμήματος. Σε επίπεδο εκπαίδευσης, το γνωστικό αντικείμενο υποστηρίζει τα μαθήματα του ΠΠΣ «Μορφολογία και Συστηματική Χορδωτών», «Βιοποικιλότητα», «Βιογεωγραφία», «Χερσαίο Περιβάλλον και Οργανισμοί», «Ορνιθολογία», «Συγκριτική Ανατομία και Ιστολογία Ζώων», «Ηθολογία Ζώων», «Βιοπληροφορική», «Εξέλιξη και στοιχεία γενετικής πληθυσμών», «Αρχές αειφορίας και διαχείρισης». Επίσης, θα μπορεί να στηρίξει την εκπαίδευση σε ήδη υπάρχοντα ΠΜΣ του Τμήματος αλλά και τη δημιουργία νέων ΠΜΣ ή ΔΠΜΣ.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ζωολογία τετραπόδων σπονδυλωτών
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-10-09
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-10
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής Α' Βαθμίδας
Περιγραφή: Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή Α’ βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Ψηφιακά Μέσα και Προσωποποιημένες Υπηρεσίες».
Γνωστικό Αντικείμενο: Ψηφιακά Μέσα και Προσωποποιημένες Υπηρεσίες
Ίδρυμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-10-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 28775/28-7-2020. Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης καλύπτει θέματα που σχετίζονται με: - Τη σχεδίαση και ανάπτυξη μεθοδολογιών και αλγορίθμων μηχανικής μάθησης, εξόρυξης δεδομένων και βαθιάς μάθησης για την ανάλυση πεδίων εφαρμογής με δεδομένα μεγάλης κλίμακας - Τη μοντελοποίηση δεδομένων και γνώσης σε πεδία εφαρμογής με δεδομένα μεγάλης κλίμακας - Τη σχεδίαση και ανάπτυξη μεθοδολογιών συλλογικής νοημοσύνης και ευφυών συστημάτων για πεδία εφαρμογής με δεδομένα μεγάλης κλίμακας - Την εξερεύνηση και οπτικοποίηση δεδομένων μεγάλης κλίμακας - Τη σχεδίαση και ανάπτυξη εργαλείων και την ανάλυση δεδομένων μεγάλης κλίμακας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ανάλυση Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας και Μηχανική Μάθηση
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-11-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-01-04
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης. ΦΕΚ 1641/15.10.2020 τ.Γ’ ,Αριθμ.Προκήρυξης 33755/30.7.2020
Γνωστικό Αντικείμενο: Διαχείριση και έλεγχος έργων εκμετάλλευσης και αξιοποίησης ορυκτών πρώτων υλών
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-10-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-15
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΕΠ) ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΑΤΩΝ - ΔΑΣΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα: ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-10-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-15
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ-ΘΡΑΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ-ΘΡΑΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ
Ίδρυμα: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-10-02
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-11-30
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες