Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 141 έως 160 από τις 298 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Τηλεανίχνευση και Μορφοτεκτονική
Γνωστικό Αντικείμενο: Τηλεανίχνευση και Μορφοτεκτονική
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-06-02
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-08-02
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Χρηματοοικονομική
Γνωστικό Αντικείμενο: Χρηματοοικονομική
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-07-09
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-09-09
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής 1ης Βαθμίδας (μετά από αίτηση για εξέλιξη Αναπληρωτή Καθηγητή)
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας (μετά από αίτηση για εξέλιξη Αναπληρωτή Καθηγητή) με γνωστικό αντικείμενο «Πληροφορική με έμφαση στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού». Η Πληροφορική ως επιστημονικό πεδίο συνδέεται με την Εκπαίδευση ποικιλοτρόπως. Αφενός σχετίζεται με τη διδασκαλία της ως γνωστικό αντικείμενο και κατά συνέπεια με τη γνώση εννοιών της Πληροφορικής, αλλά και τη γνώση προσεγγίσεων για τη διδασκαλία των εννοιών αυτών. Αφετέρου σχετίζεται με την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) κατά τη διδασκαλία άλλων γνωστικών αντικειμένων αλλά και τη σχολική καθημερινότητα, εν γένει. Ο σύγχρονος εκπαιδευτικός, οφείλει όχι μόνο να μάθει τις θεμελιώδεις έννοιες της Πληροφορικής, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις ανάγκες της σύγχρονης Κοινωνίας της Πληροφορίας και να παρακολουθεί την εξέλιξη της ψηφιακής τεχνολογίας, αλλά να κατανοήσει σε βάθος τη φύση της Πληροφορικής (επιστημολογία) και τη φύση της γνώσης της Πληροφορικής, προσεγγίζοντάς τα διεπιστημονικά. Η βαθιά κατανόηση των εννοιών Πληροφορικής επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να αξιολογήσει, να αξιοποιήσει, αλλά ακόμα και να κατασκευάσει διδακτικό υλικό μέσω των εργαλείων της Πληροφορικής, είτε με τη μορφή Εκπαιδευτικού Λογισμικού, είτε με τη μορφή Ψηφιακού Υλικού. Πρέπει να είναι σε θέση να αξιολογεί τα χαρακτηριστικά του Εκπαιδευτικού λογισμικού (παιδαγωγική επάρκεια, τεχνολογική και αισθητική καταλληλότητα) για να είναι σε θέση να επιλέξει τα λογισμικά εκείνα που ταιριάζουν καλύτερα στη σύνθεση, το επίπεδο και τις ανάγκες της τάξης του. Αυτή η γνώση του επιτρέπει να καλλιεργήσει ικανότητες και να οικοδομήσει γνώσεις που του επιτρέπουν να σχεδιάσει και να υλοποιήσει τα δικά του λογισμικά. Τέλος, η συνεργατική μάθηση (μέσω υπολογιστών), η διενέργεια εργασιών (projects), η εύκολη πρόσβαση στην πληροφορία και η κοινωνική αλληλεπίδραση είναι ορισμένα από τα στοιχεία που θεραπεύει η εμπλοκή της Πληροφορικής στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Πληροφορική με έμφαση στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-06-01
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-08-01
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Αγγλική Λογοτεχνία και Πολιτισμός 16ος, 17ος και 18ος αιώνας
Γνωστικό Αντικείμενο: Αγγλική Λογοτεχνία και Πολιτισμός 16ος, 17ος και 18ος αιώνας
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις ή Θεωρία Πιθανοτήτων ή Θεωρία Δυναμικού ή Γεωμετρική Θεωρία Μέτρου, με έμφαση στην αναλυτική και θεωρητική προσέγγιση του αντικειμένου»
Γνωστικό Αντικείμενο: Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις ή Θεωρία Πιθανοτήτων ή Θεωρία Δυναμικού ή Γεωμετρική Θεωρία Μέτρου, με έμφαση στην αναλυτική και θεωρητική προσέγγιση του αντικειμένου
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-12
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 17453/25-2-2020. Σχεδιασμός δασικών ερευνών και στατιστική ανάλυση δασικών δεδομένων. Μέτρηση δασικών δέντρων και δασικών προϊόντων. Δειγματοληψία, εκτίμηση παραμέτρων και μοντελοποίηση στα δασικά οικοσυστήματα. Αύξηση, πίνακες παραγωγής, ποιότητες τόπου και δασικές απογραφές.
Γνωστικό Αντικείμενο: Δασική Βιομετρία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Η΄ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης καθηγητή του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Στατιστική εφαρμοσμένη στις Κοινωνικές Επιστήμες»
Γνωστικό Αντικείμενο: Στατιστική εφαρμοσμένη στις Κοινωνικές Επιστήμες
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-22
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 14490/22-1-2020.Το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης καλύπτει έναν διεπιστημονικό κλάδο της Ψυχολογίας, αυτόν της Νευροψυχογλωσσολογίας και έχει το εύρος μιας αναγνωρισμένης επιστημονικής ειδικότητας, της ειδικότητας του Νευροψυχογλωσσολόγου. Ο κλάδος αυτός αντλεί πληροφορίες από τρεις επιστημονικές περιοχές: της ψυχολογίας, των νευροεπιστημών και της γλωσσολογίας. Αντικείμενο της νευροψυχογλωσσολογίας είναι η μελέτη των ψυχολογικών και των νευρωνικών μηχανισμών που εμπλέκονται στην απόκτηση, την κατανόηση, την παραγωγή και τη χρήση της γλώσσας. Το πεδίο μελέτης της νευροψυχογλωσσολογίας καλύπτει πλήθος φαινομένων σε ένα εύρος τυπικών και κλινικών πληθυσμών, όπως η απόκτηση της πρώτης αλλά και της δεύτερης/τρίτης γλώσσας, η διγλωσσία, η παθολογία της γλώσσας, και οι διαταραχές του λόγου (αναπτυξιακές και επίκτητες). Θεωρητικά βασίζεται στην ψυχογλωσσολογία και τις νευροεπιστήμες. Οι μέθοδοί της προέρχονται από τον χώρο της ψυχολογίας (πειραματικής, γνωστικής, νευροψυχολογίας) και το ευρύτερο πεδίο των νευροεπιστημών. Αξιοποιεί κυρίως την παρατήρηση, καταγραφή και μέτρηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς σχετικής με τη γλώσσα, σύγχρονες τεχνικές απεικόνισης της δομής και της λειτουργίας του εγκεφάλου, αλλά και ψυχομετρικά και υπολογιστικά μοντέλα και δείκτες ηλεκτροφυσιολογίας. Εστιάζεται στους νευρωνικούς μηχανισμούς που αφορούν στην κατανόηση, παραγωγή και ανάπτυξη της γλώσσας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Νευροψυχογλωσσολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο εντάσσεται στον κλάδο της Χρηματοοικονομικής των Επιχειρήσεων (Corporate Finance.)
Γνωστικό Αντικείμενο: ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σχολή: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
Τμήμα: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-06-17
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-08-17
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης:17631/28-2-2020. Το γνωστικό αντικείμενο «Μαιευτική - Γυναικολογία -Ουρογυναικολογία», ασχολείται με όλο το φάσμα της Μαιευτικής Γυναικολογίας και επιπρόσθετα με όλο το φάσμα της Ουρογυναικολογίας, δηλαδή την κατανόηση, τη διερεύνηση, τη διάγνωση και αντιμετώπιση όλων των περιπτώσεων ακράτειας ούρων στις γυναίκες, την κατανόηση, τη διερεύνηση, τη διάγνωση και αντιμετώπιση της χαλάρωσης του πυελικού εδάφους, τον ουροδυναμικό έλεγχο σε γυναίκες με διαταραχές ούρησης, την απεικονιστική προσέγγιση των γυναικών με παθήσεις πυελικού εδάφους, την επανορθωτική χειρουργική των καταστάσεων αυτών και αντιμετώπιση των υποτροπών και των επιπλοκών μετά από επεμβάσεις για διαταραχές πυελικού εδάφους και ακράτεια ούρων στις γυναίκες.
Γνωστικό Αντικείμενο: Μαιευτική - Γυναικολογία - Ουρογυναικολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 19552/19-3-2020. Το γνωστικό αντικείμενο «Τέχνη στην Εκπαίδευση» αφορά τα επιστημονικά πεδία της Ιστορίας και της Θεω- ρίας της Τέχνης, τα οποία συνδυάζει με την Παιδαγωγική επιστήμη και τη σχολική πρακτική, καλύπτοντας έτσι το θεωρητικό πλαίσιο και τις διδακτικές προσεγγίσεις της Αισθητικής Θεωρίας και της Αισθητικής Αγωγής. Το γνωστικό αντικείμενο «Τέχνη στην εκπαίδευση» συντελεί μέσω της αξιοποίησης της ιστορίας και της θεωρίας των εικαστικών τεχνών και των ποικίλων μορφών καλλιτεχνικής έκφρασης στην ενδυνάμωση του παιδαγωγικού ρόλου και τη διαμόρφωση της αισθητικής, αλλά και ευρύτερα της πολιτισμικής και κοινωνικής ταυτότητας των μελλοντικών εκπαιδευτικών. Παράλληλα, αναδεικνύει τον παιδαγωγικό ρόλο των εικαστικών τεχνών μέσα από διεπιστημονικές εφαρμογές, όπως η μουσειακή εκπαίδευση, η διδασκαλία των μαθημάτων μέσω των εικαστικών τεχνών, οι τέχνες και οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση. Επιπροσθέτως, επιδιώκει μέσω της χρήσης σύγχρονων εκπαιδευτικών μεθόδων την κατάργηση των διαχωριστικών γραμμών ανάμεσα στα διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα του σχολικού προγράμματος, με στόχο μια καθολικότερη προσέγγιση της γνώσης.
Γνωστικό Αντικείμενο: Τέχνη στην Εκπαίδευση
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-07-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-09-07
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 13212/13-1-2020. Το γνωστικό αντικείμενο της Κτηνιατρικής Επιδημιολογίας αφορά στο σχεδιασμό, τη διεξαγωγή και την ανάλυση επιδημιολογικών μελετών σε ζωικούς πληθυσμούς. Ο στόχος της Κτηνιατρικής Επιδημιολογίας είναι η αναγνώριση και ο προσδιορισμός της διαδοχής των γεγονότων που έχουν ως αποτέλεσμα την έκθεση συ- γκεκριμένων τύπων ατόμων (ή πληθυσμών) σε συγκεκριμένους τύπους περιβάλλοντος. Επιπλέον, η κτηνιατρική επιδημιολογία χρησιμοποιώντας μεθόδους για τον εντοπισμό αιτιωδών συσχετίσεων σε ζωικούς πληθυσμούς, συμβάλλει στη διασφάλιση της υγείας, της ευζωίας και της παραγωγικότητας των ζώων και την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων ζωικής προέλευσης. Έμφαση δίνεται σε θέματα προκατάληψης στις επιδημιολογικές μελέτες, σε μεθοδολογικά στοιχεία κλινικών δοκιμασιών και δοκιμασιών σε εκτροφές, στην κριτική παρουσίαση δημοσιευμένων επιδημιολογικών μελετών, καθώς επίσης και στην πρακτική εξάσκηση διαχείρισης δεδομένων επιδημιολογικών μελετών με ειδικά σχεδιασμένα λογισμικά πρότυπα.
Γνωστικό Αντικείμενο: Κτηνιατρική Επιδημιολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-22
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-22
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: καθηγητή πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αγγειοχειρουργική
Γνωστικό Αντικείμενο: "Αγγειοχειρουργική"
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-06-12
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-08-12
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΠΡΟΚΗΡΥΚΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Περιγραφή: Θεματική Ενότητα: Τεχνολογία Φωτισμού και Σύνδεση με την Παραγωγή του ΜΠΣ "Σχεδιασμός Φωτισμού". Ο Φωτισμός αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι στο ενεργειακό ζήτημα ο οποίος καταναλώνει μέχρι και το 45% της συνολικής καταναλισκόμενης ενέργειας στο κτιριακό περιβάλλον. Στην Ευρώπη, παρότι έχουν θεσπιστεί στόχοι εξοικονόμησης ενέργειας 30% μέχρι το 2030 και μείωση του αποτυπώματος του C02 κατά 50%, η κατανάλωση ενέργειας στο φωτισμό έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη (20%). Επιπλέον, μεγάλη συζήτηση έχει δημιουργηθεί με τη μετάβαση του κτιριακού τομέα στα σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας κτίρια. Τα ζητήματα αυτά έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών τα οποία έχουν ως στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και τη χρήση του φυσικού φωτισμού, όπου κρίνεται απαραίτητο. Μείζον θέμα αποτελεί και η απουσία της εκπαίδευσης των πολιτών στα κρίσιμα αυτά ζητήματα, καθώς έχει παρατηρηθεί μια έλλειψη διάχυσης state-of-the-art γνώσεων προς τα επαγγέλματα που ασχολούνται με τον Φωτισμό (αρχιτέκτονες, εκπαιδευτικοί τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κατασκευαστές, μηχανικοί, σχεδιαστές, φυσικοί κλπ) που είναι σε θέσεις υπεύθυνες για τα ζητήματα εξοικονόμησης ενέργειας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Τεχνολογία Φωτισμού με εφαρμογές στην ενεργειακή βελτιστοποίηση και στη σύζευξη φυσικού και τεχνητού φωτισμού στο ανθρωπογενές περιβάλλον
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-07-10
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-09-10
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Μεσαιωνική Λατινική Φιλολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Μεσαιωνική Λατινική Φιλολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Περιγραφή: Προκήρυξη κενής θέσης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών"
Γνωστικό Αντικείμενο: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-15
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Ερευνητής Β’ βαθμίδας
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης
Γνωστικό Αντικείμενο: Ανάπτυξη Πολυμερικών και Νανοϋβριδικών Υλικών
Ίδρυμα: ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ - ΙΤΕ
Σχολή:
Τμήμα: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΛΕΙΖΕΡ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-07-01
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-08-31
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Η' ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης καθηγητή του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Οργανωσιακή Ψυχολογία»
Γνωστικό Αντικείμενο: Οργανωσιακή Ψυχολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-22
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή
Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνική Ψυχολογία
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής/«Κυτταρολογία»
Περιγραφή: Μια θέση Δ.Ε.Π., Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Κυτταρολογία».
Γνωστικό Αντικείμενο: «Κυτταρολογία»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-06-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-08-19
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες