Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 141 έως 160 από τις 205 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 13653/13-10-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης «Μοριακή Φυσιολογία Φυτών» αφορά στη μελέτη της λειτουργίας των φυτών σε επίπεδο μακρομορίου, κυττάρου, ιστού, οργάνου, οργανισμού και πληθυσμού, μέσω των μηχανισμών δράσης των γονιδίων, χρησιμοποιώντας μεθόδους μοριακής βιολογίας. Το γνωστικό αντικείμενο είναι το ευρύτερο δυνατό στο χώρο της μοριακής φυσιολογίας φυτών, είναι σύγχρονο ως θέμα έρευνας και εκπαίδευσης. Εντάσσεται στο αυτοτελές αντικείμενο της «Φυσιολογίας Φυτικών Οργανισμών» του Τομέα Βοτανικής. Από εκπαιδευτική άποψη, το αντικείμενο αναμένεται να συμπληρώσει τη διδασκαλία σε προπτυχιακό επίπεδο σε ήδη υπάρχοντα σχετικά μαθήματα, όπως «Φυσιολογία Φυτών», «Περιβαλλοντική Φυσιολογία Φυτών», «Βιοτεχνολογία Ζώων και Φυτών» και «Εφαρμοσμένη Βοτανική».
Γνωστικό Αντικείμενο: Μοριακή Φυσιολογία Φυτών
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-12-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-02-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΘΕΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ)
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο «Ψηφιακές Διεθνείς Σχέσεις: Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία– Κυβερνοπολιτική- Υβριδικές Απειλές– Βιοασφάλεια», αφορά τις εφαρμογές και επιπτώσεις των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Διεθνείς Οικονομικές και Πολιτικές Σχέσεις ως μέρος της επιστήμης των Διεθνών Σχέσεων. Περιλαμβάνει ως επιστημονικά πεδία τη Διεθνή Πολιτική Οικονομία και Πολιτική Επιστήμη- ΤΠΕ και εστιάζει ιδιαίτερα στις παρακάτω ενότητες: 1) Παγκοσμιοποίηση και Ηλεκτρονική Οικονομική Παγκοσμιοποίηση 2) Παγκόσμια Πολιτική Νέα Οικονομία 3) Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών ως Συντελεστές Ισχύος και Ανάπτυξης των κρατών 4) Ψηφιοποίηση Πολιτικών Διαδικασιών 5) Διαδικτυακή Πολιτική και Ηλεκτρονική Δημοκρατική Διακυβέρνηση (IntraGov και ExtraGov) 6) Διασύνδεση Διαδικτυακής Πολιτικής με Πολιτική και Οικονομική Παγκοσμιοποίηση 7) Διασύνδεση Κυβερνοπολιτικής- Υβριδικών Απειλών- Βιοασφάλειας (Κυβερνο- Βιο- Υβριδικές Απειλές και Κυβερνο- Βιοασφάλεια). Το γνωστικό αντικείμενο, θα καλύψει τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος στη θεωρητική προσέγγιση της «Κυβερνοπολιτικής και Ψηφιακών Διεθνών Σχέσεων», «Παγκόσμιας και Ψηφιακής Πολιτικής Οικονομίας», «Υβριδικών και Αναδυόμενων Απειλών στην Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία», «Βιοασφάλειας, Υγειονομικής Διπλωματίας και Ιατρικής των Καταστροφών».
Γνωστικό Αντικείμενο: Ψηφιακές Διεθνείς Σχέσεις: Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία - Κυβερνοπολιτική - Υβριδικές Απειλές - Βιοασφάλεια
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα: ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-01-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-03-15
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής
Περιγραφή: Κυτταρική Ηλεκτροφυσιολογία του Νευρικού και του Ανοσοποιητικού Συστήματος- Νευροβιολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Κυτταρική Ηλεκτροφυσιολογία του Νευρικού και του Ανοσοποιητικού Συστήματος- Νευροβιολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-12-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-02-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-01-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-03-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική»
Γνωστικό Αντικείμενο: Χρηματοοικονομική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-02-01
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-04-01
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ Καθηγητή Α΄ βαθμίδαςτου Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης). Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Οργανωσιακή Κουλτούρα στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» αποτελεί θεμελιώδες γνωστικό πεδίο της επιστήμης της Διοίκησης. Η μελετητική προσέγγιση και οι βασικές μεθοδολογικές αρχές του ως άνω γνωστικού αντικειμένου συμβάλλουν θεμελιακά στην παραγωγικότητα, αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των οργανισμών, στην ικανοποίηση των εργαζομένων και των ασθενών καθώς και στην ποιότητα των αγαθών και υπηρεσιών. Το πεδίο ανάλυσης του γνωστικού αντικειμένου της οργανωσιακής κουλτούρας στη διοίκηση των υπηρεσιών υγείας, συμβάλλει πρώτον, στην κατανόηση του τρόπου άσκησης της διοίκησης στις μονάδες υγείας δεύτερον, στην υπέρβαση των όποιων οργανωτικών- διοικητικών δυσλειτουργιών τρίτον, στην οργανωσιακή αλλαγή και τέταρτον, στην εξέλιξη των μονάδων υγείας σε οργανισμούς μάθησης με κύριες συνιστώσες την ποιότητα και την ασφάλεια του ασθενή.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Οργανωσιακή Κουλτούρα στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-12-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-02-06
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Εκλογή Καθηγητή Α΄ Βαθμίδας (μετά από αίτηση εξέλιξης αναπλ. Καθηγητή κ. Α. Δριχούτη)
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο «Οικονομικά της Συμπεριφοράς Καταναλωτή με εφαρμογές στον Αγροδιατροφικό Τομέα» αποτελεί υποκλάδο της Μικροοικονομικής, που ασχολείται κυρίως με τις καταναλωτικές επιλογές των οικονομικών μονάδων και τις βασικές αρχές που διέπουν την ανταλλαγή και κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών. Ο κλάδος της Γεωργικής Οικονομίας περιλαμβάνει την εφαρμοσμένη Μικροοικονομική με εφαρμογές στον Αγροδιατροφικό τομέα ως γνωστικό αντικείμενο που σχετίζεται με τον εν λόγω κλάδο.
Γνωστικό Αντικείμενο: Οικονομικά της Συμπεριφοράς Καταναλωτή με εφαρμογές στον Αγροδιατροφικό Τομέα
Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-12-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-02-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ με θητεία
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο αναφέρεται σε υπολογιστικές τεχνικές και εφαρμογές (π.χ. Εξόρυξη και Ανάλυση Δεδομένων, Μηχανική Δεδομένων, Ανάπτυξη μοντέλων μηχανικής μάθησης, Αρχιτεκτονική συστημάτων/ λύσεων, Αλγόριθμοι υπολογισιμότητας) βασισμένες σε μεθόδους μηχανικής μάθησης, οι οποίες έχουν στόχο την κατασκευή μοντέλων πρόβλεψης και περιγραφής φυσικών φαινομένων και διαδικασιών. Περιλαμβάνει χωρίς να περιορίζεται σε στατιστικές, στοχαστικές και αριθμητικές μεθόδους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χρήση και ανάπτυξη μοντέλων που βασίζονται σε μεγάλους όγκους δεδομένων συμπεριλαμβανομένων μοντέλων συνεχών ροών. Οι εφαρμογές κατά προτεραιότητα αναφέρονται στα επιστημονικά πεδία της αειφορικής γεωργίας, της γεωργίας ακριβείας και της γεωπονικής επιστήμης γενικότερα.
Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμογές Μηχανικής Μάθησης στην Αειφορική Γεωργία και Αναλυτική Μεγάλων Όγκων Δεδομένων
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-02-02
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-04-02
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο καλύπτει τον κλάδο του Σχεδιασμού Προϊόντων της Επιστήμης Μηχανικών με εύρος της αναγνωρισμένης ειδικότητας του Σχεδιασμού Προϊόντων Χημικής Τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων και των Εφαρμογών σε Εργαστηριακή Κλίμακα
Γνωστικό Αντικείμενο: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σχολή: ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Τμήμα: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-01-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-03-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Ιατρική Μικροβιολογία, ύστερα από αίτηση εξέλιξης της κ. Βασιλικής Πιτυρίγκα
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιατρική Μικροβιολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-01-10
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-03-10
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: Θέση Επίκουρου Καθηγητή με θητεία στον Τομέα Ζωγραφικής του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών της ΑΣΚΤ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ίδρυμα: ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Σχολή: ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα: ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-01-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-03-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Ασύρματες Οπτικές Επικοινωνίες
Γνωστικό Αντικείμενο: Ασύρματες Οπτικές Επικοινωνίες
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-12-09
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-02-09
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Υποδομές νεφοϋπολογιστικής πραγματικού χρόνου και τεχνικές αποθηκευτικών νεφών, τεχνολογίες διασφάλισης ποιότητας υπηρεσίας, μέθοδοι επιλογής υπηρεσιών, τεχνικές προσδιορισμού αναγκών πόρων βάσει απόδοσης υπηρεσιοστρεφών εφαρμογών, υπηρεσιοστρεφείς εφαρμογές και υπηρεσίες, υπηρεσιοστρεφείς αρχιτεκτονικές διαδικτύου αντικειμένων και δικτύων πέμπτης γενιάς.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΟΣΤΡΕΦΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σχολή: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Τμήμα: ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-12-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-02-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-12-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-02-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Βιομηχανική Χημεία: Οίνος και Αλκοολούχα Ποτά
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιομηχανική Χημεία: Οίνος και Αλκοολούχα Ποτά
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-01-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-03-18
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής
Περιγραφή: Χειρουργική-Γναθοπροσωπική Χειρουργική
Γνωστικό Αντικείμενο: Χειρουργική-Γναθοπροσωπική Χειρουργική
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-01-10
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-03-10
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ - ENVIRONMENTAL APPLICATION OF BIOCHEMICAL ENGINEERING
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΙΙ), ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ - ENVIRONMENTAL APPLICATION OF BIOCHEMICAL ENGINEERING - ΦΕΚ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 97 Γ΄/2023
Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ - ENVIRONMENTAL APPLICATION OF BIOCHEMICAL ENGINEERING
Ίδρυμα: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-01-26
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-03-26
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης ΦΕΚ 61/18.1.2023 τ.Γ’, αριθμός προκήρυξης 62216/13.12.2022
Γνωστικό Αντικείμενο: Μηχανική Χημικών Διεργασιών
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-01-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-03-22
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α΄ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Φυτοπαθολογία – Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα
Γνωστικό Αντικείμενο: Φυτοπαθολογία – Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Τμήμα: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-12-09
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-02-09
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής με θητεία
Περιγραφή: Η θέση αφορά στην ελληνική φιλοσοφία, όπως αυτή αντιπροσωπεύεται από όλα τα ρεύματα, τις Σχολές και τις φιλοσοφικές προσωπικότητες που εντάσσονται στην περίοδο από τον πρώτο (1ο) αιώνα προ Χριστού έως τα τέλη του έκτου (6ου) αιώνα μετά Χριστόν (συμπεριλαμβανομένου του Στεφάνου Αλεξανδρέως). Ενδεικτικά αναφέρονται κάποια μεγάλα ρεύματα που σφραγίζουν την περίοδο αυτή, όπως Μέσος Πλατωνισμός, Περιπατητική φιλοσοφία, Νεοπλατωνισμός.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ελληνική Φιλοσοφία της Ύστερης Αρχαιότητας
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-12-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-02-15
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες