Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 141 έως 160 από τις 415 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο επικεντρώνεται θεματικά στις καινοτομικές και ψηφιακές τεχνολογίες, όπως ενδεικτικά τα Γεωπληροφοριακά Συστήματα (GIS) που συμβάλλουν στην κοινωνικό-οικονομική βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων ή διαφόρων κοινωνικών ομάδων, όπως ενδεικτικά οι ηλικιωμένοι, οι νέοι, οι γυναίκες και οι μετανάστες.
Γνωστικό Αντικείμενο: Καινοτομικές και Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Ποιότητα Ζωής
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-05-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ανάπτυξη Επωνυμίας/Μάρκας (Brand) Τουριστικών Επιχειρήσεων και Προορισμών»
Γνωστικό Αντικείμενο: Ανάπτυξη Επωνυμίας/Μάρκας (Brand) Τουριστικών Επιχειρήσεων και Προορισμών
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-03-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-07
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: Χειρουργική ανώτερου πεπτικού, χειρουργική ήπατος- χοληφόρων-παγκρέατος, Χειρουργική λεπτού εντέρου και παχέος εντέρου, Χειρουργική κηλών κοιλιακού τοιχώματος, Επείγουσα χειρουργική και τραύμα, Χειρουργική ενδοκρινών αδένων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Γενική Χειρουργική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-05-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-16
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Περιγραφή: Βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή επί θητεία με γνωστικό αντικείμενο "Οργανική Χημεία".
Γνωστικό Αντικείμενο: Οργανική Χημεία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-03-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Γεωγραφίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική Γεωγραφία - Κλιματολογία»
Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική Γεωγραφία - Κλιματολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-04-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-19
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής Α΄ βαθμίδας ή Αναπληρωτής Καθηγητής ή Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Μία νέα θέση Καθηγητή Α΄ βαθμίδας ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή
Γνωστικό Αντικείμενο: «Χρηματοοικονομική, Τραπεζική και Λογιστική»
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-05-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-16
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών. Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Το αντικείμενο της θέσης εστιάζει στην αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων μοντελοποίησης πληροφοριακών συστημάτων, στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη διαχείριση τους. Περιλαμβάνει επίσης τη μοντελοποίηση συστημάτων λήψης απόφασης και διαχείρισης διεργασιών. Έμφαση δίνεται στη μελέτη της συμπεριφοράς των συστημάτων με βάση προηγμένες μεθόδους υπολογιστικής ευφυΐας και αξιοποίησης μεγάλου όγκου δεδομένων που προκύπτουν από τη λειτουργία τους ή την προσομοίωση τους. Εμπεριέχει επίσης την πρόβλεψη συμπεριφορών σε σύνθετα πληροφοριακά συστήματα.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Μοντελοποίηση και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-03-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής (μετά από αίτηση για εξέλιξη Αναπληρωτή Καθηγητή)
Περιγραφή: Η «Εφοδιαστική - Δίκτυα Διανομών» ορίζεται σαν ένα ολοκληρωμένο δίκτυο ή σύστημα δημιουργίας αξίας, που περιλαμβάνει στενά συνεργαζόμενες επιχειρηματικές μονάδες, παραγωγούς, εμπόρους, λιανοπωλητές και τους καταναλωτές. Συμπεριλαμβάνει τη ροή υλικών από τον παραγωγό του τελικού προϊόντος μέχρι τον τελικό καταναλωτή, παράλληλα με τη ροή πληροφοριών μεταξύ των μελών της αλυσίδας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Εφοδιαστική - Δίκτυα Διανομών
Ίδρυμα: ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-04-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-04
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (με θητεία) με γνωστικό αντικείμενο «Νεότερη Ελληνική Ιστορία (μέσα 15ου - αρχές 19ου αιώνα)»
Γνωστικό Αντικείμενο: Νεότερη Ελληνική Ιστορία (μέσα 15ου - αρχές 19ου αιώνα)
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-04-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-06
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Ενδοδοντία
Γνωστικό Αντικείμενο: Ενδοδοντία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-05-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Μία νέα θέση μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή
Περιγραφή: Το νέο μέλος ΔΕΠ καλείται να παρουσιάζει επαρκές εκπαιδευτικό, ερευνητικό και επαγγελματικό έργο, σε τεχνολογίες αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για παραγωγή, αποθήκευση και διαχείριση θερμότητας και ιδιαίτερα στην έρευνα - μελέτη, σχεδίαση, προσομοίωση, διαστασιολόγηση, ανάπτυξη αλγορίθμων λειτουργίας και στην ένταξή τους σε ενεργειακά συστήματα. Ως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην παρούσα προκήρυξη νοούνται η ηλιακή ακτινοβολία, η βιομάζα και τα γεωθερμικά πεδία κάθε βαθμίδας. Ως τεχνολογίες παραγωγής θερμότητας από τις ανωτέρω ΑΠΕ μπορεί να είναι όλες οι τεχνολογίες ηλιακών συλλεκτών μονάδες καύσης οποιασδήποτε τεχνολογίας βιομάζας ή βιοκαυσίμων γεωθερμικά συστήματα κανονικής, χαμηλής, μέσης ή υψηλής ενθαλπίας και κάθε συνδυαστικό σύστημα των ανωτέρω τεχνολογιών, όπως συνδυασμένα συστήματα ηλιακών συλλεκτών και αποθήκευσης θερμότητας, ηλιοθερμικά συστήματα ισχύος με ή χωρίς μονάδες αποθήκευσης θερμότητας, συστήματα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας από οποιαδήποτε τεχνολογία με καύση βιομάζας. Δεν τεκμηριώνεται συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης λόγω εμπειρίας σχετικής με μεθόδους, διαδικασίες και τεχνολογίες παραγωγής βιοκαυσίμων από πρώτες ύλες βιομάζας. Οι τεχνολογίες αποθήκευσης θερμότητας μπορεί να είναι οποιεσδήποτε, όμως η διαχείρισή τους θα πρέπει να νοείται πάντα σε συνδυασμό με κάποια από τις προαναφερόμενες τεχνολογίες παραγωγής θερμότητας από ΑΠΕ. Η εμπειρία μόνο στην αποθήκευση και διαχείριση θερμότητας, η οποία όμως δεν προέρχεται από τεχνολογίες αξιοποίησης ΑΠΕ, π.χ. δίκτυα τηλεθέρμανσης από κεντρικούς θερμοηλεκτρικούς σταθμούς, δεν τεκμηριώνει συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της προκήρυξης.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Τεχνολογίες για την παραγωγή, αποθήκευση και διαχείριση θερμότητας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας»
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-05-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-16
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο αυτό μπορεί να υποστηρίξει μαθήματα που αφορούν και τις δύο κατευθύνσεις του Τμήματος. Με το συνθετικό «Εκπαιδευτική Τεχνολογία» υποστηρίζονται μαθήματα ψηφιακού γραμματισμού απαραίτητα σε όλους τους φοιτητές αλλά και μαθήματα με πρακτικές και εξειδικευμένες προεκτάσεις στην κατεύθυνση των Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης. Με το συνθετικό «Αναδυόμενες Τεχνολογίες και Επιδράσεις τους» υποστηρίζονται μαθήματα που αφορούν τη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα (π.χ. εκπαιδευτική ρομποτική, επείγουσα απομακρυσμένη διδασκαλία, εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω πλατφορμών, μάθηση μέσω κοινωνικών δικτύων, κ.ά.). Κάποια από αυτά, όπως η εκπαιδευτική ρομποτική, έχουν εισαχθεί ήδη στο πρόγραμμα σπουδών όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης. Μέσω του συνθετικού αυτού, εξυπηρετούνται και οι στόχοι των μαθημάτων της κατεύθυνσης Κοινωνικής Εργασίας, που αφορούν επιδράσεις στην ψυχική υγεία, στην κοινωνία και στη μάθηση. Οι αναδυόμενες τεχνολογίες υποστηρίζουν βασικά γνωστικά εργαλεία σε αυθεντικά περιβάλλοντα μάθησης, απαραίτητα στην καλλιέργεια δεξιοτήτων για τον ενεργό πολίτη του εικοστού πρώτου αιώνα.
Γνωστικό Αντικείμενο: Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Αναδυόμενες Τεχνολογίες και Επιδράσεις τους
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-05-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 51543/2-3-2023 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Χημεία ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος, υδάτινων και χερσαίων οικοσυστημάτων. Πηγές ρύπανσης και περιβαλλοντική τύχη ρύπων (ρύποι προτεραιότητας, αναδυόμενοι ρύποι, βαρέα μέταλλα, θρεπτικά συστατικά). Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης ρύπων σε περιβαλλοντικά συστήματα. Μετρήσεις πεδίου και εργαστηριακές μετρήσεις - Διασφάλιση ποιότητας μετρήσεων - Διαδικασίες διαπίστευσης. Τοξικολογικές και οικοτοξικολογικές δοκιμές-εκτίμηση του κινδύνου. Ρύπανση εσωτερικών χώρων. Ποιότητα πόσιμου νερού. Διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων. Αντιρρυπαντικές τεχνολογίες και προστασία περιβάλλοντος. Περιβαλλοντική νομοθεσία.
Γνωστικό Αντικείμενο: Χημεία και Έλεγχος Ρύπανσης Περιβάλλοντος
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-04-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ Καθηγητή πρώτης βαθμίδας (ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ)
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Τουρκική και Οθωμανική Γλώσσα και Γραμματεία».
Γνωστικό Αντικείμενο: Τουρκική και Οθωμανική Γλώσσα και Γραμματεία
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τμήμα: ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-05-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ Η ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Περιγραφή: Με τον όρο Επιχειρηματική Οικονομική νοείται η μικροοικονομική ανάλυση της λειτουργίας, της συμπεριφοράς και της λήψεως αποφάσεων των επιχειρήσεων, καθώς και η μελέτη των αγορών εντός των οποίων αυτές κινούνται. Μεταξύ άλλων, η θέση δίνει έμφαση σε τομείς όπως η επιχειρηματική αναλυτική –με την οποία νοείται η ανάπτυξη και εφαρμογή ποσοτικών μεθόδων και τεχνικών για την επεξεργασία επιχειρηματικών δεδομένων– καθώς και η ανάλυση της λήψεως αποφάσεων με τη χρήση οικονομικών εργαλείων
Γνωστικό Αντικείμενο: Επιχειρηματική Οικονομική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-03-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-10
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο πραγματεύεται την ανάπτυξη και τις εφαρμογές αυστηρών μαθηματικών μεθόδων στη θεμελίωση και επίλυση προβλημάτων της θεωρητικής και εφαρμοσμένης φυσικής. Ενδεικτικά αναφέρονται: μετασχηματισμοί Fourier, μέθοδος αντίστροφης σκέδασης και γενικότεροι μετασχηματισμοί για την επίλυση διαφορικών εξισώσεων, Riemann-Hilbert προβλήματα, δομές Poisson, μηχανική Lagrange-Hamilton, συμμετρίες Lie, συνεχή και διακριτά ολοκληρώσιμα συστήματα
Γνωστικό Αντικείμενο: Μαθηματική Φυσική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-03-31
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ
Γνωστικό Αντικείμενο: Κλινική Ψυχολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-03-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-10
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ Καθηγητή Α΄ βαθμίδας του Τμήματος Μαιευτικής (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης). Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο, «Κοινοτική Μαιευτική Φροντίδα», περιλαμβάνει τα επιστημονικά πεδία της Υγείας των γυναικών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα, της Αγωγής Υγείας, της Δημόσιας Υγείας, της κατ΄ οίκον Φροντίδας και του Οικογενειακού Προγραμματισμού – Σεξουαλικής Αγωγής.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Κοινοτική Μαιευτική Φροντίδα»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τμήμα: ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-04-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ανόργανη Χημεία»
Γνωστικό Αντικείμενο: Ανόργανη Χημεία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-03-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-12
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Η ΟρθοπαιδικηΤραυματολογία περιλαμβάνει όλες τις κακώσεις ενηλίκων και παίδων στο αξονικό σκελετό καθώς και στα άνω και κάτω άκρα συμπεριλαμβανομένων των μυών, τενόντων αγγείων και νεύρων. Στο τριτοβάθμιο νοσοκομείο μας αντιμετωπίζεται όλο το φάσμα του τραύματος, απλού και επιπλεγμένου καθώς και των επιπλοκών αυτού, ενώ η διαχείριση των πολυτραυματιών και των σύνθετων κακώσεων ακολουθεί όλα τα διεθνή πρωτόκολλα. Η γενική Ορθοπαιδική περιλαμβάνει τις τραυματικές κακώσεις των τενόντων-μυών-νεύρων (αθλητιατρική, παθήσεις περιφερικών νεύρων), τις παραμορφώσεις, τις συγγενείς ανωμαλίες και τη μεγαλη κατηγορία των εκφυλιστικών παθήσεων (οστεοαρθρίτιδα, άσηπτη νέκρωση, κα). Το κλινικό, ερευνητικό και επιστημονικό έργο περιλαμβάνει, εκτός από την Ορθοπαιδική Τραυματολογία, τις αθλητικές κακώσεις, τις παθήσεις γενικά του άνω άκρου και ιδιαιτέρως του ώμου, την οστεοαρθρίτιδα, τις παθήσεις του χόνδρου, τις παθήσεις της σπονδυλικής στήλης, τις παραμορφώσεις των άνω και κάτω άκρων και επιλεγμένες κακώσεις και παθήσεις στα παιδιά
Γνωστικό Αντικείμενο: Ορθοπαιδική Χειρουργική και Τραυματολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-05-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-27
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες