Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 121 έως 140 από τις 256 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 54854/15-3-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση - Μάνατζμεντ» αφορά στο θεωρητικό και επιστημονικό υπόβαθρο των διοικητικών στελεχών, αναφορικά με τις λειτουργίες του Μάνατζμεντ, που επηρεάζει τις αποφάσεις και την αποτελεσματική συμπεριφορά τους στη διοίκηση των επιχειρήσεων και οργανισμών καθώς επίσης και στις δεξιότητες και τεχνικές που απαιτούνται από τα διοικητικά στελέχη, ώστε να αναδειχθούν αποτελεσματικοί ηγέτες, ευαισθητοποιημένοι κύρια σε ζητήματα που αφορούν στη συμπεριφορά των εργαζόμενων, και τις πολιτικές διοί- κησής τους, στο πλαίσιο των προκλήσεων του σύγχρονου περιβάλλοντος.
Γνωστικό Αντικείμενο: Διοίκηση- Μάνατζμεντ
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ασύρματα Οπτικά Δίκτυα Ευρείας Ζώνης» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: To γνωστικό αντικείμενο «Ασύρματα Οπτικά Δίκτυα Ευρείας Ζώνης» αναφέρεται στη μελέτη των ευρυζωνικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων που χρησιμοποιούν ασύρματες οπτικές τεχνολογίες και συμπεριλαμβάνουν τις επίγειες και εναέριες ασύρματες οπτικές ζεύξεις, τα υποθαλάσσια ασύρματα οπτικά συστήματα και τις επικοινωνίες ορατού φωτός εσωτερικού χώρου.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ασύρματα Οπτικά Δίκτυα Ευρείας Ζώνης
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Νοσηλευτικής (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης). Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Η Περιεγχειρητική Νοσηλευτική συνδυάζει βασικές θεωρητικές γνώσεις, δεξιότητες και νοσηλευτικές πρακτικές σχετικά με την ασφάλεια, το σεβασμό και τη νοσηλευτική φροντίδα του ασθενή στο χειρουργείο. Ασκείται σε τρία στάδια: προεγχειρητικά, διεγχειρητικά και μετεγχειρητικά. Μέσω συμμετοχικής λήψης απόφασης ο νοσηλευτής συνηγορεί τον ασθενή στην επιλογή βέλτιστης θεραπείας. Η συνεργατική αυτή διαδικασία περικλείει την παροχή πληροφοριών σχετικών με τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας και ο ασθενής προβάλλει τις προτιμήσεις του με βάση τις αξίες και τον τρόπο ζωής του.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Περιεγχειρητική Νοσηλευτική με έμφαση στη συμμετοχική λήψη απόφασης».
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τμήμα: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-18
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Πνευμονολογία»
Γνωστικό Αντικείμενο: Πνευμονολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης αφορά στην έρευνα, διάγνωση και θεραπεία, καθώς και στην πρόληψη των συμπαγών κακοήθων νεοπλασιών. Περιλαμβάνει κλινική εμπειρία σε όλο το φάσμα των συμπαγών κακοηθειών και εκπαιδευτική εμπειρία σε προ- και μεταπτυχιακό επίπεδο. Περιλαμβάνει επίσης ερευνητική εμπειρία σε επίπεδο βασικής, κλινικής και κλινικο-εργαστηριακής έρευνας σε διαφορετικούς τύπους νεοπλασιών και ιδιαίτερα στον καρκίνο του μαστού (όπου και πραγματοποιείται μεγάλο μέρος της έρευνας στην Ογκολογία).
Γνωστικό Αντικείμενο: Παθολογία-Ογκολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-14
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-14
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Βιολογία-Νευρογενετική
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιολογία-Νευρογενετική
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-15
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Θέση Κύριου Ερευνητή
Περιγραφή: Ερευνητής Β΄' βαθμίδας
Γνωστικό Αντικείμενο: Τετραδιάστατη Οπτική Υπολογιστική
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΕΚΕΤΑ
Σχολή:
Τμήμα: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-05-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Α΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ - Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης: 909/14.03.2022 - ΤΟΜΕΑΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: "Ζωγραφική και διευρυμένες εκφραστικές μορφές των εικαστικών τεχνών"
Ίδρυμα: ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Σχολή: ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα: ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-27
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: Ευφυή Ενεργειακά Δίκτυα
Γνωστικό Αντικείμενο: Ευφυή Ενεργειακά Δίκτυα
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 49822/22-2-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Ουρολογία», ασχολείται με τη διάγνωση και αντιμετώπιση όλου του φάσματος των συγγενών και επίκτητων παθήσεων του Ουροποιητικού Συστήματος και των δύο φύλων καθώς και του γεννητικού συστήματος του άνδρα. Το γνωστικό αντικείμενο της Ουρολογίας ασχολείται με την εφαρμογή μεθόδων διάγνωσης σε κυτταρικό και μοριακό επίπεδο των παθήσεων του ουροποιητικού συστήματος καθώς και την εφαρμογή μεθόδων φαρμακευτικής, ελάχιστα επεμβατικής ενδοσκοπικής και χειρουργικής αντιμετώπισης των παθήσεων του ουροποιητικού συστήματος των ενηλίκων και των δύο φύλων καθώς και του ανδρικού γεννητικού συστήματος.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ουρολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-12
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο "Φορολογικό Δίκαιο" και συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου: «Το Φορολογικό Δίκαιο περιλαμβάνει τις εξής πτυχές: Φορολογικό διοικητικό, Φορολογικό συνταγματικό, Φορολογικό ποινικό, Φορολογία επιχειρήσεων, Φορολογική διαδικασία και δικονομία, Φορολογικό ευρωπαϊκό, Φορολογικό διεθνές και Φορολογικό συγκριτικό. Το γνωστικό αντικείμενο του Φορολογικού Δικαίου αποτελεί ένα από τα αυτοτελή γνωστικά αντικείμενα του Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης και καλύπτει έναν πλήρη κλάδο της οικείας επιστήμης με εύρος μιας αναγνωρισμένης ειδικότητας του Τμήματος Νομικής».
Γνωστικό Αντικείμενο: Φορολογικό Δίκαιο
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΝΟΜΙΚΗ
Τμήμα: ΝΟΜΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-03-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-05-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Θεωρητική Γλωσσολογία: Σημασιολογία - Πραγματολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Θεωρητική Γλωσσολογία: Σημασιολογία - Πραγματολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ/ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Περιγραφή: Αντικείμενο της Κυκλικής Οικονομίας αποτελεί το "κλείσιμο" του κύκλου ζωής των υλικών και των προϊόντων: από την εξόρυξη των φυσικών πόρων, την επεξεργασία τους μέχρι και τη διαχείριση των αποβλήτων και την παραγωγή δευτερογενών πρώτων υλών. Η Κυκλική Οικονομία εστιάζει στη μείωση της σπατάλης των πόρων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία στους ακόλουθους τομείς, όπως αυτοί θεραπεύονται κατά προτεραιότητα στο Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης: απόβλητα τροφίμων, κομποστοποίηση, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απόβλητα, πλαστικά απόβλητα. Η Κυκλική Οικονομία δίνει έμφαση στην αξιοποίηση ανανεώσιμων πόρων, φυτικών και ζωικών υποπροϊόντων και αποβλήτων και βιοαποικοδομήσιμων υλικών, την ανάκτηση και την επαναχρησιμοποίηση προϊόντων, αλλά και την επισκευή και διατήρηση ενός προϊόντος σε καλή λειτουργική κατάσταση για μακρύ χρονικό διάστημα.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ίδρυμα: ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-14
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 47376/14-2-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Στο γνωστικό αντικείμενο «Συστηματική Μουσικολογία» οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να διδάξουν εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με τις μεθοδολογικές απαιτήσεις και τις εξειδικευμένες ιδιαιτερότητες της Μουσικής Θεωρίας και Ανάλυσης.
Γνωστικό Αντικείμενο: Συστηματική Μουσικολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα: ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-12
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 41863/20-1-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Χημεία Οργανικών Ενώσεων: Μελέτη, σύνθεση, χημικές και φασματοσκοπικές ιδιότητες οργανικών ενώσεων. Χημεία Ετεροκυκλικών Ενώσεων: Μελέτη, σύνθεση, χημικές και φασματοσκοπικές ιδιότητες ετεροκυκλικών ενώσεων. Πράσινη Χημεία: Περιβαλλοντική Ηθική. Αειφόρος ανάπτυξη. Οικονομία ατόμων. Διεργασίες χωρίς οργανικούς διαλύτες. Υπερκρίσιμοι διαλύτες, ιονικά υγρά. Η χρήση του διοξειδίου του άνθρακα ως διαλύτη. Αρχές κατάλυσης.
Γνωστικό Αντικείμενο: Οργανική Χημεία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ με θητεία
Περιγραφή: Πιστοποιημένη διδακτική εμπειρία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στο γνωστικό αντικείμενο της Παθολογίας. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο συντονισμό μαθημάτων σε προ- και μετα-πτυχιακό επίπεδο και σε συμμετοχή ως ομιλητής σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια. Εμπειρία στην κλινική έρευνα και στη βασική έρευνα σε αναγνωρισμένα κέντρα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην οργάνωση ερευνητικών ομάδων καθώς και στη συμμετοχή σε ομάδες εργασίας του εσωτερικού και εξωτερικού. Κλινική εμπειρία στη γενική παθολογία και τις υποειδικότητές της, τόσο στην κλινική όσο και την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών, Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον εστιασμό του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και κλινικού έργου σε γνωστικά αντικείμενα της γενικής παθολογίας και η αναγνώρισή του σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο.
Γνωστικό Αντικείμενο: Γενική Παθολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιατροδικαστική-Τοξικολογία με έμφαση στην Τοξικολογία»
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιατροδικαστική-Τοξικολογία με έμφαση στην Τοξικολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Παιδιατρική Νοσηλευτική
Γνωστικό Αντικείμενο: Παιδιατρική Νοσηλευτική
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Ερευνητής
Περιγραφή: Ερευνητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Συστημική Βιολογία στη ζωική παραγωγή με έμφαση στη γονιδιωματική
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΕΚΕΤΑ
Σχολή:
Τμήμα: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-05-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 40442/17-1-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο της «Παθολογίας και Φυσιοπαθολογίας της Αναπαραγωγής του Χοίρου» περιλαμβάνει τη διαγνωστική προσέγγιση και την αντιμετώπιση των νοσημάτων του χοίρου καθώς και τη διάγνωση και αντιμετώπιση των αναπαραγωγικών διαταραχών του είδους αυτού.
Γνωστικό Αντικείμενο: Παθολογία και Φυσιοπαθολογία της Αναπαραγωγής του Χοίρου
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-07
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες