Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 121 έως 140 από τις 171 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής ή Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη μιας κενής οργανικής θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Επίκουρου ή Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογίες Δικτύων Υπολογιστών και Δικτυοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα».
Γνωστικό Αντικείμενο: «Τεχνολογίες Δικτύων Υπολογιστών και Δικτυοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-08-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-10-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπλ. Καθηγητής/«Νευροφυσιολογία»
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας θέσης Δ.Ε.Π. στο Τμήμα Βιολογίας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Νευροφυσιολογία».
Γνωστικό Αντικείμενο: «Νευροφυσιολογία»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-08-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-10-07
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης. ΦΕΚ 1369/9.9.2020 τ.Γ’, αριθμός προκήρυξης 24327/17.6.2020
Γνωστικό Αντικείμενο: Μη Γραμμικός, Ευφυής και Συνεργατικός Αυτόματος Έλεγχος
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-09-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-11-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΑΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ
Περιγραφή: ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ"
Γνωστικό Αντικείμενο: ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-07-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-09-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: Τα μαθήματα που μπορούν σύμφωνα με τον τρέχοντα Οδηγό Σπουδών να ανατεθούν στη βάση αυτού του γνωστικού αντικειμένου είναι: o Μεθοδολογία της Έρευνας – Εισαγωγή στη Συγγραφή Επιστημονικού Κειμένου (υποχρεωτικό μάθημα του 7ου εξαμήνου, 2ώρες Θεωρία 1 ώρα Εργαστήριο και 3 ώρες Φροντιστήριο) o Συγγραφή Επιστημονικού Κειμένου (υποχρεωτικό μάθημα του 8ου εξαμήνου, επίβλεψη από όλα τα μέλη ΔΕΠ) o Νοσηλευτική Διεργασία Ανάπτυξη Σχεδίου Φροντίδας (υποχρεωτικό μάθημα του 3ου εξαμήνου, 2ώρες Θεωρία και 2 ώρες Φροντιστήριο) o Δυνητικά μπορεί να ανατεθούν και Κλινικά Νοσηλευτικά μαθήματα του 7ου ή 8ου εξαμήνου)
Γνωστικό Αντικείμενο: Μεθοδολογία της Έρευνας- Τεκμηριωμένη Νοσηλευτική Πρακτική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-07-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-09-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης σχετίζεται με τη μελέτη του μεταβολισμού μακροθρεπτικών συστατικών (πρωτεϊνών, υδατανθράκων, λιπών κλπ), την επίδραση των μεταβολικών προϊόντων σε διάφορες ομάδες του πληθυσμού καθώς τον προσδιορισμό ειδικών δεικτών για την παρακολούθηση του μεταβολισμού των μακροθρεπτικών συστατικών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Κλινική Διαιτολογία με έμφαση στο Μεταβολισμό Μακροθρεπτικών Συστατικών
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-07-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-09-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογίες Εφαρμογών Διαδικτύου και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης» || Περιγραφή Θέσης: To γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογίες Εφαρμογών Διαδικτύου και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης» αφορά τις τεχνολογίες εφαρμογών διαδικτύου, τις σύγχρονες τεχνολογίες και εφαρμογές ιστού (web 2.0, web 3.0), τις τεχνολογίες και εφαρμογές διασύνδεσης δεδομένων από το διαδίκτυο και από μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Γνωστικό Αντικείμενο: Τεχνολογίες Εφαρμογών Διαδικτύου και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-09-09
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-11-09
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης έχει σχέση με τη μελέτη νοσημάτων που οφείλονται σε δυσλειτουργίες του μεταβολισμού, τη διατροφή που πρέπει να ακολουθείται σε περιπτώσεις ανωμαλιών στο μεταβολισμό, αλλά και τη μελέτη της επίδρασης τοξικών παραγόντων (βαρέων μετάλλων, τοξικών ενώσεων κλπ) στην υγεία του πληθυσμού.
Γνωστικό Αντικείμενο: Διατροφή, Τοξικοί Παράγοντες και Μεταβολικά Νοσήματα
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-07-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-09-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει την ιστορία και ανάλυση του αρχαίου ελληνικού θεάτρου και δράματος από τις απαρχές έως την ύστερη αρχαιότητα (τραγωδία, κωμωδία, σατυρικό δράμα, Μίμος) και την πρόσληψη τους στα νεότερα χρόνια.
Γνωστικό Αντικείμενο: Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο και Δράμα
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-07-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-09-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΔΡΑΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΔΡΑΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα: ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-08-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-10-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 22404/28-4-2020. Το γνωστικό αντικείμενο «Εμπορικό Δίκαιο» περιλαμ-βάνει ιδίως: γενικό μέρος εμπορικού δικαίου, δίκαιο εμπορικών εταιριών, δίκαιο αθέμιτου και ελεύθερου ανταγωνισμού, δίκαιο αξιογράφων, δίκαιο εμπορικών συμβάσεων, δίκαιο διανοητικής ιδιοκτησίας, ασφαλιστικό δίκαιο, τραπεζικό δίκαιο, δίκαιο κεφαλαιαγοράς, πτωχευτικό δίκαιο και δίκαιο εξυγίανσης, ναυτικό δίκαιο και δίκαιο μεταφορών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Εμπορικό Δίκαιο
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΝΟΜΙΚΗ
Τμήμα: ΝΟΜΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-07-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-10-01
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 19638/11-5-2020. «Η Νεοελληνική Φιλολογία έχει ως αντικείμενο της την έρευνα και τη μελέτη της νεοελληνικής γραμματείας και λογοτεχνίας από τις αρχές (11ος αιώνας) μέχρι σήμερα. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις θεματικές περιοχές των μαθημάτων νεοελληνικής φιλολογίας του Τομέα Μεσαιωνι-κών και Νέων Ελληνικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας, αφορά την έρευνα και τη μελέτη σε: νεοέλληνες συγγραφείς, νεοελληνικά λογοτεχνικά κείμενα, είδη, ρεύματα, κινήματα και τάσεις, θέματα θεωρίας, κριτικής και ερμηνείας, ερευνητικά προβλήματα και ζητήματα, εκδοτικά, νεοελληνική φιλολογία και νέες τεχνολογίες, θέματα βιβλιογραφίας, ζητήματα βιβλιολογίας, διδακτική της λογοτεχνίας».
Γνωστικό Αντικείμενο: Νεοελληνική Φιλολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-08-26
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-10-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Χρηματοοικονομική Λογιστική
Γνωστικό Αντικείμενο: Χρηματοοικονομική Λογιστική
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-08-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-10-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο εντάσσεται στον ευρύτερο κλάδο των Κοινωνικών Επιστημών και συγκεκριμένα στο πεδίο της Οικονομικής Επιστήμης και στους τομείς της Υγείας, του Τουρισμού και της Μετανάστευσης. Εστιάζει στην αλληλεπίδραση μεταξύ του οικονομικού και του ευρύτερου περιβάλλοντος και των αντιλήψεων και συμπεριφορών πληθυσμιακών ομάδων. Γειτνιάζει επιστημονικά με τα εξής γνωστικά αντικείμενα: Οικονομική Ανάλυση και Οικονομικά της Υγείας, Κοινωνική Πολιτική και Πολιτική της Υγείας, Τουριστική Οικονομική και Πολιτική και Μεταναστευτικές Ροές
Γνωστικό Αντικείμενο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τμήμα: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-07-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-09-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΑΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ
Περιγραφή: ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ"
Γνωστικό Αντικείμενο: ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-07-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-09-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΕΠ) ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-08-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-10-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Κοινωνιολογία» με έμφαση στη Μετανάστευση και τη Δημόσια Υγεία.
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-09-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-11-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκ. Καθ./«Αγγειοακτινολογία – Επεμβατική Ακτινολογία»
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας κενής θέσης Δ.Ε.Π. της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αγγειοακτινολογία – Επεμβατική Ακτινολογία».
Γνωστικό Αντικείμενο: «Αγγειοακτινολογία – Επεμβατική Ακτινολογία»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-08-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-10-07
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης. ΦΕΚ 1369/9.9.2020 τ.Γ’, αριθμός προκήρυξης 24330/17.6.2020
Γνωστικό Αντικείμενο: Αεροδυναμική, Αεροελαστική Ανάλυση και Σχεδιασμός Αερομηχανικών Συστημάτων. Εφαρμογές σε Ανεμογεννήτριες, Ελικόπτερα και Αεροσκάφη
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-09-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-11-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Συστήματα Ηλεκτρικής Ισχύος ή Ηλεκτρονικά Ισχύος ή Ηλεκτρικές Μηχανές
Περιγραφή: Προκήρυξη μίας (1) νέας θέσης μέλους ΔΕΠ στην Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης
Γνωστικό Αντικείμενο: Συστήματα Ηλεκτρικής Ισχύος ή Ηλεκτρονικά Ισχύος ή Ηλεκτρικές Μηχανές
Ίδρυμα: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-08-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-10-03
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες