Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 121 έως 140 από τις 157 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Η' ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με θητεία με γνωστικό αντικείμενο «Χημεία Τροφίμων»
Γνωστικό Αντικείμενο: Χημεία Τροφίμων
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-10-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-12-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΜΠΣ "Protection of cultural heritage and monuments of nature from the effects of climate change" (CCC61)
Γνωστικό Αντικείμενο: Προληπτική Συντήρηση σε έγχρωμα αντικείμενα κινητής πολιτιστικής κληρονομιάς
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Τμήμα: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Η΄ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης καθηγητή του Τμήματος Νοσηλευτικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή επί θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Νοσηλευτική Επιδημιολογία»
Γνωστικό Αντικείμενο: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-10-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-12-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του τμήματος Φυσικοθεραπείας. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Το γνωστικό αντικείμενο απαιτεί τη στελέχωση από μόνιμο Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.) δεδομένων των ιδιαίτερων απαιτήσεων που προβάλλει αφού, απαιτεί εξειδικευμένη γνώση στον ευαίσθητο κλινικό πληθυσμό των νευρολογικών ασθενών και εφαρμογή της γνώσης αυτής μετά από εμπεριστατωμένο κλινικό συλλογισμό που λαμβάνει υπόψη τις εκδηλώσεις των παθολογιών στον πληθυσμό αυτό και την ερμηνεία των κλινικών ευρημάτων, προκειμένου να δρομολογηθεί εξατομικευμένος σχεδιασμός της Φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης ανάλογα με τη θεραπευτική πορεία του ασθενούς στα διάφορα στάδια αποκατάστασης και στις διαφορετικές κλινικές συνθήκες.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Κλινική Νευρολογική Φυσικοθεραπεία».
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης)
Γνωστικό Αντικείμενο: «Φωτογραμμετρία με έμφαση στους Αυτοματισμούς σε Γεωμετρίες Λήψεων Μικρών αποστάσεων».
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-10-14
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-12-14
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Η θέση θεραπεύει ισομερώς την Αρχαία Ελληνική και Λατινική Φιλολογία τόσο από γλωσσικής / φορμαλιστικής όσο και ιστορικής / πολιτιστικής πλευράς. Εστιάζει ιδιαίτερα στην μελέτη λογοτεχνικών και μη-λογοτεχνικών κειμένων που σχετίζονται με την Αρχαία Ελληνική και Ρωμαϊκή θρησκεία.
Γνωστικό Αντικείμενο: Κλασική Φιλολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΚΛΟΓΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο «Περιφερειακή Ανάπτυξη και Περιβάλλον με Έμφαση στα Συστήματα Εισροών-Εκροών» περιλαμβάνει τόσο τα ζητήματα που απασχολούν τη περιφερειακή οικονομική και ανάπτυξη όσο και την εκτίμηση περιβαλλοντικών καταστάσεων και επιπτώσεων πολιτικών, σε περιφερειακό και διαπεριφερειακό επίπεδο. Περιλαμβάνει συνδυασμό θεωρητικής και ποσοτικής προσέγγισης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ποσοτική προσέγγιση με χρήση συστημάτων εισροών-εκροών. Οι συνέπειες πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης και διαρθρωτικών μεταβολών στις περιφερειακές οικονομίες, μπορούν να μελετηθούν και αξιολογηθούν κατά κλάδο τόσο σε οικονομικό όσο και σε περιβαλλοντικό επίπεδο με χρήση ανάλυσης εισροών εκροών. Ιδιαίτερα χρήσιμα είναι τα περιβαλλοντικά, περιφερειακά, και διαπεριφερειακά υποδείγματα εισροών-εκροών.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Περιφερειακή Ανάπτυξη και Περιβάλλον με έμφαση στα Συστήματα Εισροών - Εκροών»
Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Μία θέση μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή, κατόπιν αιτήματος εξέλιξης μέλους ΔΕΠ. Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης σχετίζεται με τη διαδικασία σχεδιομελέτης, μοντελοποίησης, ανάπτυξης και κατασκευής προϊόντων με τεχνολογίες αριθμητικού ελέγχου και συναφών τεχνολογιών, όπως η τρισδιάστατη εκτύπωση. Τα συστήματα μοντελοποίησης και το συστήματα CAD/CAM/CAE αποτελούν βασικό και απαραίτητο πλέον κομμάτι της ανάπτυξης προϊόντων και είναι από τα πλέον σύγχρονα εργαλεία του τομέα αυτού, αποτελώντας αμιγές αντικείμενο μηχανολόγου μηχανικού διεθνώς.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Προσομοιωτικά Μοντέλα Παραγωγής και Συστήματα CAD/CAM/CAE»
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ"
Περιγραφή: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΒΑΘΜΙΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ"
Γνωστικό Αντικείμενο: ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ
Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-10-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-12-06
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 ΘΕΣΕΩΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Γ'
Περιγραφή: ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ίδρυμα: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή:
Τμήμα: ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-10-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-12-14
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 43733/8-7-2021 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Αιτιοκρατική (ντετερμινιστική) και στοχαστική προσέγγιση του γνωστικού αντικειμένου της Τεχνικής Υδρολογίας. Ανάπτυξη, επεξεργασία και παρακολούθηση της υδρομετεωρολογικής, υδρολογικής και περιβαλλοντικής πληροφορίας με συστηματική χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών και Τηλεπισκόπησης. Διαμόρφωση ολοκληρωμένης πληροφοριακής υποδομής για τη Διαχείριση Υδατικών Πόρων και τη μελέτη τεχνικών υδραυλικών έργων για τη Διαχείριση και Αξιοποίηση Υδατικών Πόρων, όπως έργα διαχείρισης των υδατικών πόρων λεκανών απορροής και έργα αντιπλημμυρικής προστασίας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Τεχνική Υδρολογία - Διαχείριση και Αξιοποίηση Υδατικών Πόρων
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 33264/3-6-2021 (από εξέλιξη): Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Η «Πληροφορική με έμφαση στις Οικονομικές Εφαρμογές» αφορά τα ακόλουθα θέματα Πληροφορικής που βρίσκουν εφαρμογές στις Οικονομικές Εφαρμογές: Συστήματα Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων, Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα, Ασαφή Συστήματα, Κινητές και Τοποκεντρικές Εφαρμογές Οικονομικής Φύσεως, Σημασιολογικός Ιστός και Διαδίκτυο, Ευφυείς Τεχνικές Πρόβλεψης Οικονομικών Χρονοσειρών, Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Κοινωνικά Δίκτυα, Συστήματα Συστάσεων και Κανόνες Συσχέτισης, Τεχνικές και Αλγόριθμοι Συστημάτων Παραγωγής.
Γνωστικό Αντικείμενο: Πληροφορική με έμφαση στις Οικονομικές Εφαρμογές
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-08-26
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-10-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 33253/3-6-2021 (κενή θέση): Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Η Διεθνής Οικονομική μελετά τις αιτίες και τις επιπτώσεις της οικονομικής δραστηριότητας μεταξύ διαφόρων χωρών ή ενώσεων χωρών. Περιλαμβάνει το Διεθνές Εμπόριο, δηλαδή τις ροές αγαθών και υπηρεσιών, τον ρόλο των εθνικών πολιτικών, όπως τα μέτρα δασμολογικού και μη δασμολογικού χαρακτήρα, τη Διεθνή Χρηματοοικονομική, δηλαδή τη ροή κεφαλαίων στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές και τις επιπτώσεις αυτών στις μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών και τη Διεθνή Νομισματική και Μακροοικονομική η οποία μελετά τις ροές χρήματος μεταξύ των χωρών και τις επιπτώσεις για τις εθνικές οικονομίες. Στη Διεθνή Οικονομική αναλύονται η Καθαρή Θεωρία και η νομισματική προσέγγιση του διεθνούς εμπορίου, η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και οικονομική πολιτική, η παγκοσμιοποίηση, η στρατηγική των πολυεθνικών επιχειρήσεων σε ένα διεθνές περιβάλλον, οι άμεσες ξένες επενδύσεις, η ανάθεση παραγωγής σε τρίτους στην αλλοδαπή, το απόλυτο και συγκριτικό πλεονέκτημα κόστους, οι όροι εμπορίου, τα θεωρήματα Heckscher-Ohlin και Stolper-Samuelson, οι εξισωτικές επιδράσεις του εμπορίου στις τιμές και τις αμοιβές των συντελεστών της παραγωγής, το παράδοξο του Leontief, οι επιπτώσεις της τεχνολογίας και της ζήτησης στο διεθνές εμπόριο, όπως και το ενδοκλαδικό εμπόριο, GATT δασμοί και προστατευτισμός, επιδράσεις του δασμού εισαγωγής και μέτρα μη δασμολογικής προστασίας, ξένες άμεσες επενδύσεις, ετερογένεια σε επίπεδο επιχειρήσεων, μοντέλα βαρύτητας, παγκόσμια οικονομική γεωγραφία, ισοζύγιο πληρωμών και ταυτότητες ανοικτής οικονομίας, αγορές περιουσιακών στοιχείων και συναλ- λαγματικές ισοτιμίες, θεωρίες οικονομικής ολοκλήρωσης, τα οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ρόλος της μετανάστευσης και της διεθνής κινητικότητας της εργασίας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Διεθνής Οικονομική
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-08-26
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-10-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 45317/13-7-2021 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Μικροβιακή οικολογία, χρήση κλασικών και μοριακών τεχνικών για το χαρακτηρισμό των μικροοργανισμών των τροφίμων με έμφαση τα βακτήρια και τους μύκητες, παράγοντες που επηρεάζουν την επιβίωση, ανάπτυξη και τον θάνατο των μικροοργανισμών, μαθηματική περιγραφή της κινητικής ανάπτυξης και αδρανοποίησης τους κατά την επεξεργασία και συντήρηση των τροφίμων, μηχανισμοί επιβίωσης, παθογένειας και αλλοίωσης των μικροοργανισμών σε μοριακό επίπεδο (π.χ. έκφραση γονιδίων), αλληλεπιδράσεις των μικροοργανισμών με τη μικροβιακή χλωρίδα των τροφίμων, τεχνολογικοί και προβιοτικοί μικροοργανισμοί των τροφίμων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Μικροβιολογία Τροφίμων
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-10-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-12-09
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ή ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με θητεία με γνωστικό αντικείμενο «Βιοχημεία»
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιοχημεία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-10-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-12-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Η΄ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης καθηγητή του Τμήματος Νοσηλευτικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή επί θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Νοσηλευτική Επιδημιολογία»
Γνωστικό Αντικείμενο: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-10-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-12-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Χειρουργική Θώρακος
Γνωστικό Αντικείμενο: Χειρουργική Θώρακος
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Οικονομικά της μετανάστευσης: περιφερειακή ανάπτυξη και εκπαιδευτικές προεκτάσεις". Η συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της υπό πλήρωσης θέσης είναι η εξής: Το αντικείμενο της θέσης καλύπτει τρία αλληλοσχετιζόμενα και αλληλοτροφοδοτούμενα πεδία που άπτονται του μεταναστευτικού φαινομένου. Το πρώτο αφορά στα οικονομικά της μετανάστευσης και συγκεκριμένα στη διερεύνηση, από οικονομική σκοπιά, της πολυδιάστατης παρουσίας των μεταναστών στις χώρες υποδοχής. Το δεύτερο αφορά στην οικονομική συμβολή των μεταναστών στις τοπικές οικονομίες και στην ανάπτυξή τους. Το τρίτο αφορά στην εκπαίδευση με έμφαση στην ηθική εκπαίδευση και στη διαμόρφωση αξιών, όπως η ανεκτικότητα, ο σεβασμός και η συμπεριληπτικότητα, οι οποίες επιτρέπουν στους μετανάστες να ενσωματωθούν πλήρως στις τοπικές οικονομίες και να αξιοποιήσουν το ανθρώπινο κεφάλαιό τους προς όφελος των ιδίων και των τοπικών κοινωνιών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Οικονομικά της μετανάστευσης: περιφερειακή ανάπτυξη και εκπαιδευτικές προεκτάσεις
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: To γνωστικό αντικείμενο της θέσης αφορά στην Γενετική Πληθυσμών υδρόβιων οργανισμών και στην Ποσοστική Γενετική ανάλυση παραγωγικών χαρακτηριστικών εκτρεφόμενων οργανισμών στην ιχθυοκαλλιέργεια και γενικότερα εκτρεφόμενων υδρόβιων οργανισμών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμοσμένη Γενετική και Γενετική Βελτίωση Ιχθύων
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-15
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΝΟΜΙΚΗ
Τμήμα: ΝΟΜΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-10-12
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-12-12
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες