Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 121 έως 140 από τις 415 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Μία νέα θέση μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή
Περιγραφή: Τo γνωστικό αντικείμενο εντάσσεται στο επιστημονικό πεδίο της Κοινωνικής Εργασίας και καλύπτει πτυχές που σχετίζονται με την ιστορική της εξέλιξη της ως ακαδημαϊκού και επαγγελματικού πεδίου. Επικεντρώνεται σε ζητήματα διαμόρφωσης της επαγγελματικής ταυτότητας των κοινωνικών λειτουργών στην πορεία του χρόνου μέσα από τις σπουδές και τις εφαρμογές του επαγγέλματος στις κοινωνικές υπηρεσίες με έμφαση στην ελληνική πραγματικότητα. Εστιάζει σε θέματα της εκπαίδευσης και της εφαρμογής της κοινωνικής εργασίας σε αλληλεπίδραση με το ευρύτερο πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο. Το εν λόγω αντικείμενο καλύπτει πτυχές που συνδέονται με διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις της κοινωνικής εργασίας, με τα όρια και τις σχέσεις ανάμεσα στις προσεγγίσεις αυτές στη διαχρονική τους διάσταση.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Ιστορική εξέλιξη και εφαρμογή της Κοινωνικής Εργασίας»
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-05-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-16
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΗΣ ΣΚΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕ ""ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ι" του ΠΠΣ "Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών"
Γνωστικό Αντικείμενο: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-04-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αυτό αντικείμενο, αφορά σε ειδικότητα φυσικοθεραπευτή του οποίου το κλινικό, επιστημονικό, εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο να σχετίζεται με την Κλινική Εμβιομηχανική στη Φυσικοθεραπεία. Το γνωστικό αντικείμενο της Κλινική Εμβιομηχανικής στη Φυσικοθεραπεία, αφορά το συνολικό επιστημονικό πεδίο της αξιολόγησης και αντιμετώπισης των παθολογιών και δυσλειτουργιών των διαφόρων συστημάτων του ανθρώπου, με τη χρήση των μέσων και των μεθόδων της Εμβιομηχανικής στη Φυσικοθεραπεία όπως εφαρμόζονται στην Κλινική της πράξη. Στα πλαίσια αυτά, η Κλινική Εμβιομηχανική εξετάζει και ερμηνεύει την κινητική και κινηματική εκδήλωση των νευρομυοσκελετικών παρεκκλίσεων του ανθρώπινου σώματος και τη σύνδεση τους με την καταγραφή κινητικών προτύπων στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Η Κλινική Εμβιομηχανική στη Φυσικοθεραπεία παρακολουθεί και αξιολογεί την εξέλιξη των παθολογικών παρεκκλίσεων του σώματος στην πορεία μιας νόσου ή κατά τη συντηρητική ή χειρουργική αποκατάστασή τους, ενισχύοντας επιπλέον τις στρατηγικές πρόληψης τους.
Γνωστικό Αντικείμενο: Κλινική Εμβιομηχανική στη Φυσικοθεραπεία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-05-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Ανακάλυψη, ανάπτυξη, ταυτοποίηση, σχεδιασμός, σύνθεση και σχέσεις μεταξύ της χημικής δομής και της βιολογικής δραστικότητας βιοδραστικών ουσιών, όπως και μελέτη του τρόπου δράσης αυτών σε μοριακό επίπεδο.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-03-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-10
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο «Ποσοτικές Μέθοδοι στην Εκπαιδευτική Έρευνα και Μαθηματική Εκπαίδευση» εντάσσεται στην ευρύτερη γνωστική περιοχή της εφαρμοσμένης ανάλυσης ποσοτικών και ποσοτικοποιημένων δεδομένων και της μαθηματικής εκπαίδευσης. Σε ερευνητικό επίπεδο το γνωστικό αυτό αντικείμενο εντάσσεται στο πεδίο των κοινωνικών επιστημών και αφορά στη διερεύνηση ζητημάτων της προσχολικής εκπαίδευσης, όπως έρευνα στη διδακτική των αντικείμενων (όπως γλώσσα, μαθηματικά, τεχνολογία, πληροφορική, φυσικές επιστήμες κ.λπ.), οι κοινωνιολογικές και ψυχολογικές διαστάσεις της εκπαίδευσης καθώς επίσης ευρύτερων εκπαιδευτικών ζητημάτων που απασχολούν τον/ην αυριανό/η παιδαγωγό της προσχολικής εκπαίδευσης, όπως η χρήση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, των ψηφιακών παιγνιδιών και των κοινωνικών δικτύων, αξιοποιώντας και μεθόδους πολυμεταβλητής ανάλυσης δεδομένων. Σε διδακτικό επίπεδο το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο θεραπεύει τις μεθόδους και τις πρακτικές που αφορούν στην εκπαίδευση φοιτητών/τριών και εκπαιδευτικών, πρωτίστως της προσχολικής εκπαίδευσης αναφορικά: α) με τη μεθοδολογία της ερευνητικής διαδικασίας από το σχεδιασμό της έρευνας, την στατιστική ανάλυση των δεδομένων, τον έλεγχο υποθέσεων και τη συγγραφή συμπερασμάτων στο πλαίσιο μιας επιστημονικής έρευνας, και β) με τη μαθηματική τους καλλιέργεια με έμφαση στη στατιστική επάρκεια, τις μαθηματικές επεξεργασίες, τα μαθηματικά προβλήματα κλπ., με αξιοποίηση ψηφιακών περιβαλλόντων
Γνωστικό Αντικείμενο: Ποσοτικές Μέθοδοι στην Εκπαιδευτική Έρευνα και Μαθηματική Εκπαίδευση
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-04-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-19
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: Μελέτη, σχεδιασμός και αξιολόγηση θερμικών μηχανών με έμφαση σε στροβιλοκινητήρες, για παραγωγή ισχύος ή/και πρόωση αεροχημάτων, με ανάπτυξη ή/και χρήση υπολογιστικών ή/και πειραματικών μεθόδων, σχετικά με τα ρευστοθερμοδυναμικά φαινόμενα στις μηχανές αυτές
Γνωστικό Αντικείμενο: Θερμοκινητήρες
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-05-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Β’ βαθμίδας
Περιγραφή: Η θέση εντάσσεται στις δραστηριότητες του ΕΚΤ για την παραγωγή των επίσημων ευρωπαϊκών, εθνικών και άλλων σχετικών στατιστικών δεικτών σε τομείς έρευνας, ανάπτυξης, καινοτομίας και ψηφιακής οικονομίας. Η θέση έχει ως στόχο να ενισχύσει, επιστημονικά και επιχειρησιακά, την ικανότητα του ΕΚΤ στην ανάπτυξη ορθών και κατάλληλων εννοιολογικών και μεθοδολογικών πλαισίων και την εφαρμογή τους για τη βελτίωση των ήδη παραγόμενων στατιστικών, την επικαιροποίησή τους με συμπερίληψη νέων μεταβλητών και την ανάπτυξη νέων ή /και πειραματικών στατιστικών που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες στατιστικές ανάγκες μέτρησης με έμφαση στην ψηφιακή καινοτομία. Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αφορά στην ανάπτυξη εννοιολογικών και μεθοδολογικών πλαισίων αποτύπωσης των παραγόντων και των συντελεστών της ψηφιακής καινοτομίας, με έμφαση στην οπτική των επιχειρήσεων και των χρηστών, καθώς και στις διαδικτυακές εφαρμογές. Επίσης, αφορά τη δυνατότητα συμπερίληψης επιστημονικών γνώσεων που προέρχονται από διαφορετικούς κλάδους σε μεθόδους που αποτυπώνουν την καινοτομία (διεπιστημονικότητα), την κατανόηση των αναδυόμενων τεχνολογιών που κινητοποιούνται στις καινοτόμες διεργασίες και ιδιαίτερα του διαδικτύου στο επίπεδο του σχεδιασμού, καθώς και των επιχειρηματικών πρακτικών και στρατηγικών που υλοποιούνται μέσα από την καινοτομία. Η ικανότητα ποιοτικής ανάλυσης και χαρακτηρισμού των φαινομένων καινοτομίας που παρατηρούνται στο διαδίκτυο και στις αναδυόμενες τεχνολογίες από την σκοπιά της επιστήμης Διοίκησης αποτελεί τη βάση για την παραγωγή αντίστοιχων δεικτών μέτρησης. Έμφαση δίνεται στην εξαίρετη θεωρητική γνώση και εμπειρία α) ανάλυσης και μοντελοποίησης καινοτομιών που προκύπτουν από νέες τεχνολογίες, β) σχεδιασμού και αποτύπωσης καινοτόμων διαδικασιών και διεργασιών που να λαμβάνουν υπόψη τις ιδέες, γνώσεις και καινοτομίες χρηστών, γ) συντονισμού και υποστήριξης διεπιστημονικών συνεργασιών για την εφαρμογή αντίστοιχων μεθοδολογιών.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Ανάπτυξη εννοιολογικών και μεθοδολογικών πλαισίων μέτρησης παραγόντων και συντελεστών ψηφιακής καινοτομίας».
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΕΚΤ)
Σχολή:
Τμήμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΕΚΤ)
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-04-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-02
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-04-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-18
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 69675/18-5-2023 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αφορά στην συνθετική διαδικασία του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού κατά την εκπόνηση όλων των φάσεων της αρχιτεκτονικής μελέτης καθώς και την αμφίδρομη σχέση της με τις εξελίξεις στην οικοδομική και το εφαρμοσμένο έργο.
Γνωστικό Αντικείμενο: Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Οικοδομική
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-05-26
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 51504/2-3-2023 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Η θέση με γνωστικό αντικείμενο «Εξελικτική Βιολογία» καλύπτει ένα ευρύ, σαφές και αυτοτελές γνωστικό πεδίο της επιστήμης της Βιολογίας με γενική επιστημονική αναγνώριση που συμπεριλαμβάνει τη μελέτη των μηχανισμών της εξέλιξης, της ειδογένεσης, της φυλογένεσης, και των εξελικτικών προσαρμογών των οργανισμών. Μελετά ένα ευρύ φάσμα οργανισμών (μικροβιακούς, φυτικούς και ζωικούς οργανισμούς) και ανταποκρίνεται στις ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες του Τομέα Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας και του Τμήματος Βιολογίας γενικότερα. Έχει συνάφεια με την ύλη προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων καθώς και με ερευνητικές δραστηριότητες του Τομέα Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας στο πλαίσιο της μελέτης των εξελικτικών προτύπων και διεργασιών. Καλύπτει μαθήματα του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και θέματα Εξέλιξης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας συμβάλλοντας στην ερευνητική εξειδίκευση των εκπαιδευομένων. Το γνωστικό αντικείμενο «Εξελικτική Βιολογία» περιλαμβάνει τη μελέτη, με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων: (1) των εξελικτικών προτύπων ποικιλότητας των οργανισμών και των εξελικτικών διεργασιών που τα διαμορφώνουν, σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης της Ζωής (από το μοριακό μέχρι το οργανισμικό και πληθυσμιακό) και στο σύνολο της ποικιλότητας της Ζωής, (2) της εξελικτικής βιολογίας των οργανισμών, που συμπεριλαμβάνει την εξελικτική γενετική, τη μοριακή εξέλιξη, την εξελικτική αναπτυξιακή βιολογία, τη μοριακή φυλογένεση και τη μοριακή οικολογία, (3) των προσαρμογών των οργανισμών, και (4) των διεργασιών ειδογένεσης και διαφοροποίησης των οργανισμών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Εξελικτική Βιολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-04-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Β’ βαθμίδας
Περιγραφή: H θέση εντάσσεται στις στατιστικές και μελετητικές δραστηριότητες του ΕΚΤ σε θέματα που αφορούν το εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό ως κεντρικής συνιστώσας του ελληνικού οικοσυστήματος Έρευνας Ανάπτυξης Καινοτομίας και Ψηφιακού μετασχηματισμού. Η θέση έχει ως στόχο να ενισχύσει, επιστημονικά και επιχειρησιακά, την ικανότητα του ΕΚΤ για την αποτύπωση των κυριότερων χαρακτηριστικών του ανθρώπινου αυτού δυναμικού, την ανάδειξη των παραγόντων που επιδρούν στην απασχόλησή του εντός της χώρας όπως εξελίσσονται με βάση συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες και προκλήσεις -αναπτυξιακές, οικονομικές και κοινωνικές- και τη μέτρηση του αντικτύπου των δημόσιων πολιτικών που στοχεύουν στην ενίσχυση της απασχόλησης και αξιοποίησης των επιστημόνων και ερευνητών για την έρευνα, την καινοτομία, την επιχειρηματική ανάπτυξη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δημοσίου. Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αφορά στην ανάπτυξη εννοιολογικών πλαισίων ανάλυσης, στον σχεδιασμό μεθόδων έρευνας και στην εφαρμογή στατιστικών διαδικασιών για τη μέτρηση του οικονομικού και κοινωνικού αντικτύπου –ενδεικτικά: χαρακτηριστικά απασχόλησης, αγορά εργασίας σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, brain sustain- των ενεργητικών δημόσιων πολιτικών για την απασχόληση και την αξιοποίηση του εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού. Έμφαση δίνεται στην εξαίρετη θεωρητική γνώση και εμπειρία στην: α) ανάλυση των πολιτικών απασχόλησης στην Ελλάδα και την ΕΕ β) αξιολόγηση των μακροοικονομικών, διαρθρωτικών και εκπαιδευτικών παραγόντων που επηρεάζουν την απασχολησιμότητα του εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού γ) ανάπτυξη μοντέλων ερμηνείας διαφορετικών εκφάνσεων που συνδέονται με την αγορά εργασίας και τις ενεργητικές δημόσιες πολιτικές απασχόλησης.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Μέτρηση του οικονομικού και κοινωνικού αντικτύπου των ενεργητικών δημόσιων πολιτικών για την απασχόληση και την αξιοποίηση του εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού»
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΕΚΤ)
Σχολή:
Τμήμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΕΚΤ)
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-04-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-02
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Προκήρυξη για την πλήρωση 1 θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του/της Καθηγητή/Καθηγήτριας πρώτης βαθμίδας στο Τμήμα Βιολογίας της ΣΘΕΤΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης, με γνωστικό αντικείμενο «Βιομαθηματικά».
Περιγραφή: Καθηγητής/Καθηγήτρια πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο "Βιομαθηματικά'
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιομαθηματικά
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-04-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ Καθηγητή Α΄ βαθμίδας του Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης). Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Υλικά Γραφικών Τεχνών και Υλικά Τεχνολογιών Περιβάλλοντος» αφορά σύνθεση, χαρακτηρισμό και μελέτη υλικών που βρίσκουν εφαρμογή στην ανάπτυξη λειτουργικών εκτυπωτικών μελανιών με εφαρμογές στο πεδίο των τυπωμένων ηλεκτρονικών. Επιπρόσθετα, αφορά και τη σύνθεση, χαρακτηρισμό, μελέτη υλικών για καταλυτικές φωτοκαταλυτικές και προσροφητικές διεργασίες περιβάλλοντικού ενδιαφέροντος καθώς και υλικών /μελανιών που παράχθηκαν υιοθετώντας βιώσιμες πρακτικές κατά το στάδιο σύνθεσης ή και εφαρμογής τους.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Υλικά Γραφικών Τεχνών και Υλικά Τεχνολογιών Περιβάλλοντος»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα: ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-03-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-12
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Το αντικείμενο της θέσης περιλαμβάνει τις εφαρμογές των επιστημονικών κλάδων της γνωστικής ψυχολογίας και της εκπαιδευτικής ψυχολογίας στο πεδίο της εκπαίδευσης. Πρόκειται για την εφαρμοσμένη γνωστική ψυχολογία στο πλαίσιο του σχολείου και τη μελέτη των ψυχολογικών φαινομένων που λαμβάνουν χώρα σε αυτό, όπως οι τρόποι απόκτησης, σχηματισμού και επεξεργασίας της γνώσης, οι γνωστικές στρατηγικές και λειτουργίες, οι τρόποι μάθησης, η γνωστική ανάπτυξη και προσαρμογή, οι μεταγνωστικές διεργασίες και η αυτο-ρυθμιζόμενη μάθηση. Επιπρόσθετα, περιλαμβάνει τη συνειδητή και μη συνειδητή γνωστική επεξεργασία, τα κίνητρα, την αλληλεπίδραση γνωστικών διεργασιών και συγκινήσεων, τις επιδράσεις των συγκινήσεων στη διαδικασία μάθησης παιδιών, εφήβων και νεαρών ενηλίκων, το άγχος και τις γνωστικές μεροληψίες, την αξιολόγηση και τις ψυχολογικές δοκιμασίες.
Γνωστικό Αντικείμενο: Γνωστική Ψυχολογία στην Εκπαίδευση
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-03-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-10
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας
Περιγραφή: Προκήρυξη μιας θέσης ΔΕΠ
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιστορία της Τέχνης από την Αναγέννηση ως το Μπαρόκ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-04-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-04
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 50007/23-2-2023 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο καλύπτει τον κλάδο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Εξετάζει τις θεωρίες και τα μοντέλα της ειδικής εκπαίδευσης, καθώς και τις διαφορετικές κατηγορίες ειδικών αναγκών (π.χ., κώφωση, αυτισμός, φυσική αναπηρία, νοητική υστέρηση, κ.λπ.) στο πλαίσιο της γενικής προσχολικής εκπαίδευσης. Συζητά επίσης ζητήματα ενταξιακής εκπαίδευσης, τον σχεδιασμό και την εφαρμογή παιδαγωγικών προγραμμάτων για τις διάφορες κατηγορίες παιδιών με ειδικές ανάγκες, τη σχέση της ειδικής εκπαίδευσης με τα σύγχρονα προβλήματα της γενικής εκπαίδευσης, και αναδεικνύει τη σημασία της γνώσης της εκπαίδευσης παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από τον/τη νηπιαγωγό της γενικής τάξης. Επιπλέον, εξετάζει τις διαστάσεις της κοινωνικής ένταξης των παιδιών κατά την προσχολική ηλικία και τη μετάβαση στην πρώτη σχολική ηλικία. Το μέλος ΔΕΠ που θα καλύψει το αντικείμενο θα πρέπει να είναι σε θέση να πραγματευτεί τις διαφορετικές κατηγορίες ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος και να εκπαιδεύσει τις φοιτήτριες και τους φοιτητές στην παιδαγωγική προσέγγιση των αναγκών αυτών στο πλαίσιο της γενικής προσχολικής εκπαίδευσης
Γνωστικό Αντικείμενο: «Εκπαίδευση παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-05-12
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη (1) κενής θέσης καθηγητή ΦΕΚ 1026/18.4.2023 τ.Γ’, αριθμός προκήρυξης 8182/21.2.2023
Γνωστικό Αντικείμενο: Σύγχρονες Εγκαταστάσεις Πρόωσης Πλοίου
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-05-26
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-22
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής
Περιγραφή: Νευρολογία - Νευροαπεικόνιση
Γνωστικό Αντικείμενο: Νευρολογία - Νευροαπεικόνιση
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-05-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις-Πρόβλεψη Φορτίου» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Το γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις-Πρόβλεψη Φορτίου» καλύπτει το επιστημονικό πεδίο των Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας με έμφαση στις σύγχρονες μεθόδους πρόβλεψης ζήτησης του ηλεκτρικού φορτίου και τιμών ηλεκτρικής ενέργειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των καταναλωτών στα σημερινά δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις-Πρόβλεψη Φορτίου
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-04-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής / Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκλήρυξης: 52342/6-3-2023 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Εφαρμογή και ανάπτυξη σύγχρονων πειραματικών μεθόδων στη Μεταφορά Ορμής, Θερμότητας και Μάζας για την ανάλυση φυσικών, φυσικοχημικών ή/και βιολογικών διεργασιών με βάση τις θεμελιώδεις αρχές της Χημικής Μηχανικής.
Γνωστικό Αντικείμενο: Πειραματικά Φαινόμενα Μεταφοράς σε Διεργασίες Χημικής Μηχανικής
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-04-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-04
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες