Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 121 έως 140 από τις 200 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης). Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Αναγνώριση Προτύπων ιατρικών εικόνων και μελέτη υλικών για το σχεδιασμό ιατρικών απεικονιστικών συστημάτων στις Βιοϊατρικές Επιστήμες» περιλαμβάνει την αναγνώριση προτύπων ιατρικών εικόνων με τη συσχέτιση της αλλοίωσης της δομής του κυττάρου (καρκινικών πυρήνων) με τον βαθμό κακοήθειας, διαφόρων οργάνων του ανθρώπινου οργανισμού (μαστού, ουροδόχου κύστεως, θυρεοειδή κλπ.) αλλά και τη μελέτη υλικών που χρησιμοποιούνται για τη σχεδίαση ιατρικών απεικονιστικών συστημάτων στις Βιοϊατρικές Επιστήμες.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Αναγνώριση Προτύπων ιατρικών εικόνων και μελέτη υλικών για το σχεδιασμό ιατρικών απεικονιστικών συστημάτων στις Βιοϊατρικές Επιστήμες»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τμήμα: ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-05-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-07-07
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Η υπό προκήρυξη θέση καλύπτει ένα ευρύ γνωστικό αντικείμενο, τόσο θεματικά όσο και χρονικά, όπως αυτό της νεότερης και σύγχρονης ευρωπαϊκής και βαλκανικής ιστορίας. Η βαλκανική ιστορία εξετάζεται ως υποσύνολο της ευρωπαϊκής ιστορίας και ανταποκρίνεται στην οπτική των περιφερειακών σπουδών. Με αφετηρία το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, το γνωστικό αντικείμενο διατρέχει όλο τον 20ο αιώνα έως και το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, με έμφαση στην πολιτική-διπλωματική ιστορία των κρατών, στις κοινωνικές εξελίξεις, στις παγκόσμιες συγκρούσεις και στις εμφύλιες συρράξεις.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τμήμα: ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-03-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-05-12
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή
Γνωστικό Αντικείμενο: Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Εντατική Θεραπεία και Υπολογιστική Ιατρική» και συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου: Η «Εντατική Θεραπεία και Υπολογιστική Ιατρική» αφορά την εφαρμογή μεθόδων βιοιατρικής μηχανικής και βιοφυσικής στην μελέτη της βαριάς νόσου σε ασθενείς της ΜΕΘ.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-05-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-07-07
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ειδική Αγωγή - Αναπτυξιακές Διαταραχές»
Γνωστικό Αντικείμενο: Ειδική Αγωγή - Αναπτυξιακές Διαταραχές
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-03-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-05-26
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Κλινική Φαρμακευτική - Φαρμακοκινητική
Γνωστικό Αντικείμενο: Κλινική Φαρμακευτική - Φαρμακοκινητική
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-16
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Γενική Χειρουργική
Γνωστικό Αντικείμενο: Γενική Χειρουργική
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-02
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-02
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής / Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 7024/18-12-2020. Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:Εφαρμογή αναλυτικών αριθμητικών/υπολογιστικών μεθόδων στη δυναμική ανάλυση μηχανολογικών δια-τάξεων και συστημάτων. Περιγραφή δυναμικής απόκρισης και ταλαντώσεων, προσδιορισμός δυναμικής αντοχής, αναγνώριση παραμέτρων και βελτιστοποίηση κατασκευών, μηχανών και μηχανισμών. Επεξεργασία ταλαντωτικών σημάτων, προσδιορισμός δομής δυναμικών μοντέλων και βέλτιστη ενημέρωση αριθμητικών μοντέλων μέσω μετρήσεων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ανάλυση Μηχανολογικών Κατασκευών και Δυναμικών Συστημάτων
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Επανασχηματιζόμενες δομές κωδικών ανίχνευσης και διόρθωσης σφαλμάτων σε τηλεπικοινωνιακά συστήματα» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Το γνωστικό αντικείμενο «Επανασχηματιζόμενες δομές κωδικών ανίχνευσης και διόρθωσης σφαλμάτων σε τηλεπικοινωνιακά συστήματα» καλύπτει το γνωστικό επιστημονικό πεδίο των κωδικών ανίχνευσης και διόρθωσης σφαλμάτων, το οποίο αντιστοιχεί σε μια υποπεριοχή των Δικτύων και των Τηλεπικοινωνιών. Οι τεχνικές ανίχνευσης και διόρθωσης σφαλμάτων που χρησιμοποιούνται στα σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά συστήματα αποτελούνται από ευφυείς μεθόδους κωδικοποίησης και αλγόριθμους αποκωδικοποίησης. Επανασχηματιζόμενες (reconfigurable) δομές-αρχιτεκτονικές των μεθόδων κωδικοποίησης και των αλγόριθμων αποκωδικοποίησης συμβάλλουν στην βέλτιστη αποδοτικότητα.
Γνωστικό Αντικείμενο: Επανασχηματιζόμενες δομές κωδικών ανίχνευσης και διόρθωσης σφαλμάτων σε τηλεπικοινωνιακά συστήματα
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα: ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-03-31
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-05-31
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Βιομηχανική Χημεία: Οίνος και Αλκοολούχα Ποτά
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιομηχανική Χημεία: Οίνος και Αλκοολούχα Ποτά
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 6715/18-12-2020. Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:Το γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστική Γλωσσολογία» συνιστά βασικό και διακριτό κλάδο της Γλωσσολογίας. Ασχολείται με την υπολογιστική επεξεργασία της φυσικής γλώσσας, για την αναγνώριση και τη σύνθεση λόγου, την κατανόηση και περιγραφή της γλώσσας, τα χαρακτηριστικά διαφόρων κειμενικών ειδών και τη γλωσσική κατάκτηση. Με τη χρήση ειδικών λογισμικών ανάλυσης και επεξεργασίας διερευνά τα χαρακτηριστικά προφορικών και γραπτών γλωσσικών κειμένων που παράγονται από φυσικούς/ές αλλά και μη φυσικούς/ές ομιλητές/τριες μιας γλώσσας, υποβοηθώντας έτσι την κατανόηση της ανάπτυξης ξένης γλώσσας και, κατά συνέπεια, την πιο στοχευμένη και αποτελεσματική διδα-σκαλία ξένης γλώσσας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Υπολογιστική Γλωσσολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-05-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-07-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Παθολογική Ανατομική
Γνωστικό Αντικείμενο: Παθολογική Ανατομική
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική» και συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου: Το γνωστικό αντικείμενο της Γενικής Χειρουργικής περιλαμβάνει την έρευνα και διαχείριση χειρουργικών παθήσεων του ενδοκρινικού συστήματος, των μαστών, του γαστρεντερικού σωλήνα, του ήπατος, των χοληφόρων, του παγκρέατος, του σπληνός, του περιτοναίου και του οπισθοπεριτοναϊκού χώρου, του τραύματος και των χειρουργικών λοιμώξεων με τη χρήση μεθόδων ανοικτής και ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΠ ΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Ερευνητής Β΄ Βαθμίδας
Περιγραφή: Ερευνητής Β΄Βαθμίδας - Κύριος Ερευνητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Αναπτυξιακή βιολογία και συμπεριφορά εκτρεφόμενων θαλάσσιων ψαριών
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΕΛΚΕΘΕ
Σχολή:
Τμήμα: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-01
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-05-17
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής / Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 7683/31-12-2020. Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:«Το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης καλύπτει ένα πλήρες γνωστικό αντικείμενο του Τομέα της Κοινωνικής και Κλινικής Ψυχολογίας, αυτό της Κοινωνικής Ψυχολογίας. Η Κοινωνική Ψυχολογία αποτελεί έναν πλήρη και αυτόνομο επιστημονικό κλάδο, ο οποίος καλύπτει ένα ευρύτατο πεδίο, μέσα στο οποίο ερευνώνται κοινωνικά φαινόμενα, όπως η κοινωνική νόηση, η διαπροσωπική αλληλεπίδραση, οι στάσεις, οι ομάδες, τα ενδομαδικά φαινόμενα, η κοινωνική επιρροή, η κοινωνική ταυτότητα, οι διομαδικές σχέσεις, οι κοινωνικές αναπαραστάσεις και η ιδεολογία. Τα φαινόμενα αυτά εξετάζονται μέσω ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων έρευνας. Η υπό προκήρυξη θέση εστιάζει στη μελέτη των κοινωνιοψυχολογικών φαινομένων με ποσοτικές μεθόδους έρευνας που αποτελεί και το κυρίαρχο επιστημονικό παράδειγμα στην Κοινωνική Ψυχολογία. Το γνωστικό αντικείμενο καλύπτει βασικές ανάγκες του Τμήματος σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο».
Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνική Ψυχολογία με έμφαση στις ποσοτικές μεθόδους έρευνας
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπλ. Καθηγητής/«Μοριακή Βιολογία»
Περιγραφή: Μια (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μοριακή Βιολογία».
Γνωστικό Αντικείμενο: «Μοριακή Βιολογία»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-05-12
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-07-12
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο «Αγροτική Οικονομία με έμφαση στο Στρατηγικό Σχεδιασμό Επιχειρήσεων Γεωργίας και Τροφίμων» περιλαμβάνει τη μελέτη των προσεγγίσεων και θεωριών ανάλυσης και κατανόησης του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος, των τρόπων υλοποίησης στρατηγικής και των εργαλείων αξιολόγησης των στρατηγικών επιλογών των Επιχειρήσεων του Αγροδιατροφικού τομέα. Συγκεκριμένα το γνωστικό αντικείμενο εστιάζει στην έννοια της Στρατηγικής και τη σημασία της για τις Επιχειρήσεις Γεωργίας και Τροφίμων. Σχετίζεται με τις μεθόδους και τα σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης και αξιολόγησης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, καθώς και επιλογής των κατάλληλων στρατηγικών για την υλοποίηση των στόχων της επιχείρησης στο συνεχώς μεταβαλλόμενο εγχώριο και διεθνές οικονομικό περιβάλλον του Αγροδιατροφικού Τομέα. Επίσης, μεταξύ άλλων, αναλύει και επιλέγει τις παραμέτρους του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης που επηρεάζουν τη διαμόρφωση της στρατηγικής της και οδηγούν στην επίτευξη και ανάπτυξη ενός διατηρήσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για την επιχείρηση.
Γνωστικό Αντικείμενο: Αγροτική Οικονομία με έμφαση στο Στρατηγικό Σχεδιασμό Επιχειρήσεων Γεωργίας και Τροφίμων
Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-14
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-14
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Γλώσσες Προγραμματισμού/ Συστήματα Λογισμικού
Γνωστικό Αντικείμενο: Γλώσσες Προγραμματισμού/ Συστήματα Λογισμικού
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης). Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Χημεία και Τεχνολογία Υλικών με Περιβαλλοντικές και Βιοϊατρικές Εφαρμογές» περιλαμβάνει τη σύνθεση ή/και τη μορφοποίηση υλικών, το χαρακτηρισμό τους, με τεχνικές φυσικοχημικού χαρακτηρισμού, για την αποσαφήνιση της υφής και της δομής αυτών και την αξιολόγηση τους σε διεργασίες περιβαλλοντικού και βιοϊατρικού ενδιαφέροντος.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Χημεία και Τεχνολογία Υλικών με Περιβαλλοντικές και Βιοϊατρικές Εφαρμογές»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τμήμα: ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-05-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-07-07
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες