Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 121 έως 140 από τις 256 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ορθοπαιδική» και συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου: Το γνωστικό αντικείμενο της Ορθοπαιδικής περιλαμβάνει τη θεραπεία των παθήσεων του μυοσκελετικού συστήματος ενηλίκων και παίδων.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-06-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-08-04
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: 1 θέση μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο «Κλινική Νοσηλευτική – Χρόνια Νοσήματα» αφορά στην παροχή εξειδικευμένης νοσηλευτικής φροντίδας, υποστήριξης και εκπαίδευσης σε ασθενείς με χρόνια νοσήματα συμπεριλαμβανομένου του σακχαρώδη διαβήτη, καρδιακή ανεπάρκεια, χρόνια νεφρική νόσο, νευρολογικά νοσήματα κ.α. και του δικτύου στήριξης αυτών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Κλινική Νοσηλευτική – Χρόνια Νοσήματα
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-08-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-10-02
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ή) ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ή) ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ με θητεία
Περιγραφή: Η συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της υπό πλήρωση θέσης έχει ως εξής: Μηχανική σχεδιασμού και τροποποίησης μορίων βιολογικής προέλευσης (DNA, RNA, πρωτεϊνών, κλπ) ή/και κυττάρων. Ειδικότερα, έρευνα και εφαρμογές σε κάποια/ες από τις παρακάτω περιοχές: • Μηχανική κυτταρικών καλλιεργειών • Μεταβολική Μηχανική (μεταβολικά δίκτυα, βελτιστοποίηση γενετικών και ρυθμιστικών διεργασιών του κυττάρου) • Πρωτεϊνική Μηχανική και βιοκαταλυτικές διεργασίες • Μηχανική Βλαστοκυττάρων • Γενετική Μηχανική • Υπολογιστική βιομοριακή μηχανική: βιοπληροφορική, κυτταρική βιο-φυσική και βιο-φυσικοχημεία
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιομοριακή Μηχανική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-22
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-22
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθ. Προκήρυξης: 19089/7-4-2021 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:Προέλευση αρδευτικού νερού. Υδρολογικά μοντέλα διερεύνησης των σχέσεων βροχής-απορροής. Ανάλυση συχνότητας ακραίων γεγονότων. Ανάλυση, προσομοίωση και συνθετική παραγωγή χρονικών σειρών υδρολογικών και αρδευτικών μεταβλητών. Διόδευση πλημμυρών ρευμάτων και ταμιευτήρων. Υδρολογική διαστασιολόγηση ταμιευτήρων. Βελτιστοποίηση λειτουργίας ταμιευτήρων για αρδευτικούς σκοπούς. Σχεδιασμός και λειτουργία των μεθόδων άρδευσης. Εξατμισοδιαπνοή των καλλιεργειών. Εκτίμηση των αναγκών σε νερό των καλλιεργειών. Βελτιστοποίηση της εφαρμογής των αρδεύσεων με τη βοήθεια του εδαφικού υδατικού ισοζυγίου. Απόδοση των καλλιεργειών. Εργαλεία λήψης απόφασης για την κατανομή των καλλιεργειών και τον προγραμματισμό των αρδεύσεων κάτω από συνθήκες επάρκειας και ανεπάρκειας νερού.
Γνωστικό Αντικείμενο: Διαχείριση Αρδευτικού Νερού και Αρδεύσεις
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-06-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-08-12
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ή/και ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ
Περιγραφή: ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ή/και ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ή/και ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ
Ίδρυμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-26
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-26
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Σκηνοθεσία και μοντάζ ψηφιακών οπτικοακουστικών έργων
Γνωστικό Αντικείμενο: Σκηνοθεσία και μοντάζ ψηφιακών οπτικοακουστικών έργων
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-06-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-08-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Στην Αναπτυξιακή Βιολογία εξετάζονται και διερευνώνται τα στάδια και οι μηχανισμοί: α) ανάπτυξης των οργανισμών, από τη δημιουργία του πρώτου κυττάρου (γονιμοποίηση), μέχρι την ολοκλήρωση του ενήλικου ατόμου. β) Γήρανσης των κυττάρων και των οργανισμών. γ) Αναγέννησης των ιστών και των οργάνων. Περιλαμβάνει τη διερεύνηση της μοριακής και κυτταρικής ρύθμισης διεργασιών όπως: η κυτταρική διαίρεση και ο κυτταρικός θάνατος, η μετανάστευση, διαφοροποίηση και ωρίμανση των κυττάρων, ο καθορισμός της κυτταρικής μοίρας, αλλά και η λειτουργία των βλαστικών κυττάρων.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-06-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-08-15
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 21839/21-4-2021 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:- Μελέτη της χημικής σύστασης του αγελαδινού, πρόβειου, αιγείου και γυναικείου γάλακτος. Φυσικές ιδιότητες του γάλακτος. Μελέτη του γάλακτος ως τροφίμου για τον άνθρωπο. Μικροβιολογία και κυριότερες ζυμώσεις του γάλακτος. Παθογόνοι μικροοργανισμοί και τοξικές ουσίες στο γάλα και τα προϊόντα του. Ποιοτικός έλεγχος (χημικός, μικροβιολογικός) και προδιαγραφές του νωπού γάλακτος. Υγιεινή και τεχνολογία της παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων. Μελέτη της συμπεριφοράς τροφιμογενώς μεταδιδόμενων παθογόνων βακτηρίων κατά την παρασκευή και συντήρηση γαλακτοκομικών προϊόντων. Εφαρμογή συστημάτων ανάλυσης κινδύνου (HACCP) στην παραγωγή γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων. Υγιεινή των εργοστασίων επεξεργασίας του γάλακτος.- Δειγματοληψία, μικροβιολογική και χημική ανάλυση, και επιθεώρηση του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Σχεδιασμός θερμικών διεργασιών γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων με βάση την ασφάλεια και την ποιότητα. Παρασκευή οξυγαλακτικών καλλιεργειών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Υγιεινή και Τεχνολογία του γάλακτος και των προϊόντων του
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-02
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Νοσηλευτικής (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης).ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: «Χειρουργική Νοσηλευτική – Διαχείριση Λαθών στις παρεμβάσεις»:Η Χειρουργική Νοσηλευτική αποτελεί διακριτό κλάδο της Νοσηλευτικής επιστήμης και ασχολείται με τη νοσηλευτική διαχείριση ασθενών με χειρουργικής φύσεως προβλήματα. Η διαχείριση λαθών αναφέρεται στην ασφάλεια των ασθενών και την ποιότητα νοσηλευτικής φροντίδας
Γνωστικό Αντικείμενο: «Χειρουργική Νοσηλευτική – Διαχείριση Λαθών στις Παρεμβάσεις»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τμήμα: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-22
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-22
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση και Λειτουργία Οδικής Υποδομής και Κυκλοφορίας» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Το γνωστικό αντικείμενο, περιλαμβάνει τα μαθήματα «Διαχείριση Οδικών Έργων και Κυκλοφορίας», «Κυκλοφοριακή Μηχανική» και «Μελέτη και Κατασκευή Οδοστρωμάτων» τα οποία διδάσκει ο Επίκ. Καθηγητής Π. Κοπελιάς στο ΤΠΜ τα τελευταία επτά έτη και ενδεικτικώς καλύπτει θεματικές όπως, η λειτουργία και συντήρηση αυτοκινητοδρόμων, οι μέθοδοι ανάλυσης κυκλοφοριακών μεγεθών, ο λειτουργικός σχεδιασμός και η εφαρμογή ευφυών συστημάτων μεταφορών, η διαχείριση συμβάντων και ατυχημάτων, η λειτουργία Κέντρων Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Επιχειρησιακών Κέντρων Μεταφορών, η ανάλυση και οργάνωση κυκλοφοριακής λειτουργίας σε αστικές περιοχές (πχ ΣΒΑΚ, αστικοί αυτοκινητόδρομοι) κλπ.
Γνωστικό Αντικείμενο: Διαχείριση και Λειτουργία Οδικής Υποδομής και Κυκλοφορίας
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Σκηνοθεσία και εικονοληψία στον κινηματογράφο και στις ψηφιακές οπτικοακουστικές τέχνες
Γνωστικό Αντικείμενο: Σκηνοθεσία και εικονοληψία στον κινηματογράφο και στις ψηφιακές οπτικοακουστικές τέχνες
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-06-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-08-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Αλγόριθμοι, Δομές και Βάσεις Χωρικών Δεδομένων» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΣ: Το γνωστικό αντικείμενο «Αλγόριθμοι, Δομές και Βάσεις Χωρικών Δεδομένων» αφορά στη διαχείριση χωρικών δεδομένων, ήτοι δεδομένων που σχετίζονται με τη θέση ή/και το σχήμα γεωγραφικών αντικειμένων ή φαινομένων. Ειδικότερα, περιλαμβάνει: α) την οργάνωση χωρικών δεδομένων σε βάσεις δεδομένων που αξιοποιούν την κύρια μνήμη ή/και τεχνολογίες δευτερεύουσας μνήμης, β) τη χρήση δομών δεδομένων για τη δεικτοδότηση και αποτελεσματική προσπέλαση των δεδομένων αυτών και γ) την απάντηση απαιτητικών ερωτημάτων επί των δεδομένων αυτών με αποδοτικούς αλγορίθμους που αξιοποιούν έναν ή πολλούς υπολογιστικούς πυρήνες σε συγκεντρωτικά ή κατανεμημένα συστήματα.
Γνωστικό Αντικείμενο: Αλγόριθμοι, Δομές και Βάσεις Χωρικών Δεδομένων
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-06-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-08-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητα» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Το γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητα» αφορά στη μελέτη της καινοτομίας, της τεχνολογικής αλλαγής και του επιχειρείν. Πιο αναλυτικά το αντικείμενο περιλαμβάνει τις καινοτομικές δραστηριότητες στους οργανισμούς (ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, δημόσιους φορείς και οργανισμούς) και στα δίκτυα γνώσης και καινοτομίας, την τεχνολογική αλλαγή, τις λειτουργίες και τη δυναμική των συστημάτων καινοτομίας, τις τεχνολογικές και καινοτομικές στρατηγικές, την επιχειρηματικότητα, την εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα και τις επιχειρηματικές ικανότητες, καθώς και τις πολιτικές καινοτομίας, τεχνολογίας και επιχειρηματικότητας. Επιπλέον το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο καλύπτει την εξειδικευμένη ανάλυση των παραπάνω σε συγκεκριμένους τομείς όπως αυτοί των υπηρεσιών (π.χ. τουρισμός, εμπόριο), της ενέργειας, των μεταφορών με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα ζητήματα κοινωνικο-τεχνικής μετάβασης και ρηξικέλευθης τεχνολογικής αλλαγής και την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία.
Γνωστικό Αντικείμενο: Διοίκηση Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητα
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρητική Πληροφορική με έμφαση στις πιθανοτικές τεχνικές»
Γνωστικό Αντικείμενο: Θεωρητική Πληροφορική με έμφαση στις πιθανοτικές τεχνικές
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ή) ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ με θητεία
Περιγραφή: Η θέση αφορά αφ’ ενός στη συστηματική εισαγωγή των φοιτητών αρχιτεκτονικής στο εικαστικώς σκέπτεσθαι και τη διδασκαλία της σύνθεσης, με μέσα, μεταξύ άλλων, το σχέδιο και το χρώμα και αφ’ ετέρου, στην εικαστική έρευνα, αυτοτελώς και/ή σε συσχετισμό με την αρχιτεκτονική.
Γνωστικό Αντικείμενο: Εικαστικές Τέχνες και Αρχιτεκτονική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-06-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-08-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
Ίδρυμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-06-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-08-18
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Ψηφιακές, Αλληλεπιδραστικές Τέχνες και Εικαστικές Εγκαταστάσεις
Γνωστικό Αντικείμενο: Ψηφιακές, Αλληλεπιδραστικές Τέχνες και Εικαστικές Εγκαταστάσεις
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-06-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-08-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ή) ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ με θητεία
Περιγραφή: Η θέση αφορά στον Τομέα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών του Τμήματος Φυσικής, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος». Ειδικότερα αναφέρεται: α) Στο γνωστικό πεδίο της Φυσικής των σημάτων που προέρχονται από την μελέτη της δομής της ύλης από εκπομπή, απορρόφηση ή και ανάκλαση, των σημάτων στο ορατό μέρος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, στο υπέρυθρο, στο μικροκυματικό αλλά και στις ακτίνες Χ, των γεωφυσικών σημάτων, και των σημάτων από όργανα της Ιατρικής Φυσικής. Επίσης, στη φυσική λειτουργία των αισθητήρων για την απόκτηση των προαναφερθέντων σημάτων. β) Στα ψηφιακά κυκλώματα και τις διαδικασίες απόκτησης και επεξεργασίας των ψηφιακών σημάτων, την απόρριψη του θορύβου, στην φασματική ανάλυση μονοδιάστατων αλλά και πολυδιάστατων σημάτων. Επίσης, στην ανάλυση σημάτων και εικόνων από διάφορους αισθητήρες, την εξαγωγή πληροφορίας και την αξιοποίησή της στην αναγνώριση και διαχωρισμό των στοιχείων ενδιαφέροντος, την σύνθεση πληροφορίας και την μηχανική μάθηση. Τέλος σε κβαντικές διαδικασίες επεξεργασίας σήματος και λήψης αποφάσεων. γ) Στις εκπαιδευτικές ανάγκες του Τομέα και του Τμήματος Φυσικής γενικότερα. Το συγκεκριμένο αντικείμενο καλύπτει ύλη των μαθημάτων του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών γ1) Κορμού: η Ηλεκτρονική, το Εργαστήριο Ηλεκτρονικών, ο Ηλεκτρομαγνητισμός Ι, η Θερμότητα-Κυματική-Οπτική, η Πληροφορική και ο Προγραμματισμός τα Εργαστήρια Φυσικής και κυρίως τα IV και V και η Θεωρία Πιθανοτήτων. γ2) υποχρεωτικών της κατεύθυνσης «Ηλεκτρονική, υπολογιστές και επεξεργασία σήματος»: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος, τα Ψηφιακά Ηλεκτρονικά, και η Θεωρία σημάτων και κυκλωμάτων. γ3) προαιρετικών της κατεύθυνσης «Ηλεκτρονική, υπολογιστές και επεξεργασία σήματος»: Εργαστήριο Ψηφιακών Ηλεκτρονικών γ4) των αντιστοίχων μαθημάτων του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών: Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας και σήματος, Μηχανική μάθηση, Γεωφυσικά και σήματα τηλεπισκόπησης, Ευφυής ανάλυση, Βιοϊατρικά σήματα και εικόνες.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-02
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-02
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 21840/21-4-2021 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξης θέσης διαπραγματεύεται την έρευνα, τη διδασκαλία και τις εφαρμογές της στην αθλητική επιστήμη και συγκεκριμένα στα γνωστικά αντικείμενα και θέματα διαχείρισης των αθλητικών δεξιοτήτων, τα μοντέλα καθοδήγησης, ανατροφοδότησης και εξάσκησης, με στόχο τη βελτίωση των αντιληπτικοκινητικών δεξιοτήτων σε μια ευαίσθητη ηλικία του ανθρώπου, στην παιδική στην οποία επιτελούνται οι σημαντικότερες αλλαγές με στόχο την προαγωγή του παιδικού αθλητισμού.
Γνωστικό Αντικείμενο: Μοντέλα ανάπτυξης αντιληπτικοκινητικών δεξιοτήτων στον παιδικό αθλητισμό
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-02
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑΣ Γ΄-ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - "ΔΗΜΗΤΡΑ"
Σχολή:
Τμήμα: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-06-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-08-06
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες