Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 121 έως 140 από τις 227 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική
Γνωστικό Αντικείμενο: Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική
Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-02-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-04-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ (από εξέλιξη)
Περιγραφή: Η θέση αφορά στη διδασκαλία και έρευνα σε θέματα σχετικά με τη διοίκηση παραγωγής, με έμφαση στην αξιοποίηση ποσοτικών μεθόδων για α) τον στατιστικό έλεγχο ποιότητας προϊόντων, αλλά και υπηρεσιών, β) τη διαχείριση ποιότητας, γ) τη βελτιστοποίηση των αντίστροφων εφοδιαστικών αλυσίδων και των αειφόρων παραγωγικών διαδικασιών, καθώς και πληροφοριακά συστήματα για την αποδοτικότερη διενέργεια των παραπάνω.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Τμήμα: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-03-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-04-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Η Οργανική Χημεία είναι ένας από τους σημαντικότερους κλάδους και πυλώνας εκπαίδευσης και έρευνας της επιστήμης της Χημείας. Αποτελεί έναν ουσιαστικό τομέα έρευνας και διδασκαλίας του Τμήματος Χημείας αλλά και γενικότερα της Σχολής Θετικών Επιστημών. Το γνωστικό αντικείμενο "Συνθετική Οργανική Χημεία" είναι σαφές, σύγχρονο και ευρύ. Η παρούσα θέση με γνωστικό αντικείμενο «Συνθετική Οργανική Χημεία» αφορά τη διδασκαλία μαθημάτων και εργαστηρίων σχετιζόμενων με την Οργανική Χημεία. Συγκεκριμένα, στο Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών το γνωστικό αντικείμενο καλύπτει ύλη που αφορά: α) τα υποχρεωτικά μαθήματα: Δομή, δραστικότητα και μηχανισμοί στην Οργανική Χημεία, Οργανική Χημεία Λειτουργικών Ομάδων, Φασματοσκοπία οργανικών ενώσεων, Χημεία ετεροκυκλικών ενώσεων και Βιομορίων, Συνθετική Οργανική Χημεία και Πειραματική Οργανική Χημεία και β) τα μαθήματα επιλογής: Σύγχρονες Φασματοσκοπικές Τεχνικές (NMR, MS) και Φαρμακευτική Χημεία. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο, η παρούσα θέση σχετίζεται με διαλέξεις σε μαθήματα του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Ιατρική Χημεία και Χημική Βιολογία», των Τμημάτων Χημείας και Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, όπως Οργανική Σύνθεση Φαρμάκων, Ανακάλυψη-Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Φαρμάκων και Βιομακρομοριακή και Συνδυαστική Χημεία. Tο ερευνητικό αντικείμενο της θέσης "Συνθετική Οργανική Χημεία" είναι ευρύ και παρουσιάζει σημαντική δραστηριότητα σε επίπεδο εκπόνησης πτυχιακών εργασιών, μεταπτυχιακών εργασιών ειδίκευσης και διδακτορικών διατριβών. Το γνωστικό αντικείμενο σχετίζεται με την διεξαγωγή έρευνας σε τομείς, όπως η ανάπτυξη μεθόδων για τη σύνθεση βιοδραστικών οργανικών ενώσεων, ο σχεδιασμός και η σύνθεση οργανικών ενώσεων με φαρμακευτικό ενδιαφέρον, η σύνθεση σε στερεή φάση, η ασύμμετρη σύνθεση και η σύνθεση φυσικών προϊόντων και αναλόγων τους.
Γνωστικό Αντικείμενο: Συνθετική Οργανική Χημεία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-03-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-05-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Ψυχιατρική
Γνωστικό Αντικείμενο: Ψυχιατρική
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-03-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-05-18
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής ή Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κατεργασίες Μορφοποίησης Υλικών»
Γνωστικό Αντικείμενο: Κατεργασίες Μορφοποίησης Υλικών
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-04-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-06-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Γερμανική Φιλοσοφία: Kant - Hegel
Γνωστικό Αντικείμενο: Γερμανική Φιλοσοφία: Kant - Hegel
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-03-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-05-18
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής ή Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Περιφερειακή Οικονομική»
Γνωστικό Αντικείμενο: Περιφερειακή Οικονομική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-03-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-05-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 10258/12-12-2019. α) Χορήγηση γενικής και τοπικής αναισθησίας και περιεγχειρητική ιατρική σε όλα τα είδη κατοικίδιων ζώων, αλλά και σε εξωτικά είδη ζώων. β) Ανακούφιση του πόνου τόσο σε χειρουργικά, όσο και σε άλλου είδους περιστατικά σε όλα τα είδη κατοικίδιων ζώων, αλλά και σε εξωτικά είδη ζώων γ) Εντατική παρακολούθηση και θεραπευτική παρέμβαση σε βαρέως πάσχοντα ζώα, και δ) Επείγουσα ιατρική σε διάφορα είδη ζώων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Κτηνιατρική Αναισθησιολογία, Αναλγησία και Εντατική θεραπεία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-04-10
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-06-10
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΕΠ) ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-02-14
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-04-14
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: αναπληρωτή καθηγητή
Περιγραφή: Η διδασκαλία της Ιταλικής ως ξένης Γλώσσας
Γνωστικό Αντικείμενο: Η διδασκαλία της Ιταλικής ως ξένης Γλώσσας
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-04-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-06-04
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Η ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Γεωργία"
Γνωστικό Αντικείμενο: ΓΕΩΡΓΊΑ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Τμήμα: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-04-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-06-09
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή
Περιγραφή: Μία θέση μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή
Γνωστικό Αντικείμενο: Εύκαμπτες ρομποτικές - μηχατρονικές συσκευές
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-03-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-05-18
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κτηνιατροδικαστική και Διαγνωστική Παθολογική Ανατομική των Ζώων» || ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Διερεύνηση της αιτίας, του μηχανισμού και του τρόπου θανάτου των διαφόρων ειδών ζώων (συντροφιάς, παραγωγικά, άγριας πανίδας, εργαστηρίου), αξιολογώντας τις προθανάτιες και μεταθανάτιες μακροσκοπικές και ιστολογικές αλλοιώσεις σε ιστούς και όργανα αυτών, μετά από νεκροψία / νεκροτομή και επικουρικές εργαστηριακές εξετάσεις. Αξιοποίηση των προκυπτόντων συμπερασμάτων για την απονομή δικαιοσύνης (σε ποινικές και σε αστικές υποθέσεις) ή / και για διαγνωστικούς ή άλλους σκοπούς.
Γνωστικό Αντικείμενο: Κτηνιατροδικαστική και Διαγνωστική Παθολογική Ανατομική των Ζώων
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-03-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-05-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Μία θέση μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, μετά από αίτηση εξέλιξης
Γνωστικό Αντικείμενο: Χαμηλόσυχνα Ηλεκτρονικά Συστήματα για Τηλεπικοινωνίες και Αισθητήρες
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-03-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-05-26
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ.Προκήρυξης: 14484/22-1-2020.Το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης αυτής πραγματεύεται τις αρχές και τους κανόνες που διέπουν την αθλητική προπόνηση της πετοσφαίρισης, με στόχο τη βελτίωση και μεγιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης. Πιο συγκεκριμένα, το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αυτής περιλαμβάνει τη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στην Πετοσφαίριση σε αθλητές-τριες διαφόρων ηλικιών και επιπέδων. Ερευνητικά προσεγγίζεται από τα επιστημονικά πεδία όλων των βιολογικών και θεωρητικών επιστημών. Το θεωρητικό υπόβαθρο και οι πρακτικές εφαρμογές στην προπονητική της πετοσφαίρισης διερευνάται μέσα από την αθλητική προετοιμασία που σχετίζεται με την τεχνική κατάρτιση, την τακτική σκέψη, τις φυσιολογικές παραμέτρους, τη γνώση των κανόνων του παιγνιδιού κ.ά. Πιο αναλυτικά, μελετώνται σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο ζητήματα που αφορούν στη φυσική κατάσταση, τη βασική ατομική τεχνική, την ατομική τακτική, την ομαδική τακτική που αφορά στα συστήματα παιχνιδιού, τη γενική στρατηγική και την καθοδήγηση ομάδας, τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση της προπόνησης και του αγώνα.
Γνωστικό Αντικείμενο: Προπονητική Πετοσφαίρισης
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-04-10
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-06-10
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φιλοσοφία: Γνωσιοθεωρία και Επιστημολογία των Θετικών και Κοινωνικών Επιστημών» || ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αναφέρεται στον φιλοσοφικό κλάδο που μελετά το πρόβλημα της γνώσης (τι είναι, ποιες είναι οι πηγές της, ποια είναι τα αντικείμενα και τα όριά της, πώς συγκροτείται) και ειδικότερα το πρόβλημα της γνώσης που προσφέρουν οι επιστήμες (τόσο οι θετικές όσο και οι κοινωνικές), οι οποίες σχετίζονται με τη φυσιογνωμία και τις επιδιώξεις του Π.Τ.Δ.Ε και εξασφαλίζουν στους και στις πτυχιούχους του τα απαραίτητα εφόδια για την άρτια ακαδημαϊκή και επαγγελματική εξέλιξή τους.
Γνωστικό Αντικείμενο: Φιλοσοφία: Γνωσιοθεωρία και Επιστημολογία των Θετικών και Κοινωνικών Επιστημών
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-03-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-05-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Ιομορφικό Λογισμικό και Κρυπτογραφία με έμφαση σε: ανάκτηση δεδομένων από εφαρμογές, ασφάλεια κινητών συσκευών, κακόβουλη χρήση της κρυπτογραφίας, νέες απειλές κακόβουλου λογισμικού, blockchains και εφαρμοσμένη κρυπτογραφία
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιομορφικό Λογισμικό και Κρυπτογραφία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σχολή: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Τμήμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-04-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-06-06
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Συστήματα Υπολογιστών με Έμφαση σε Συστήματα Υπολογιστικού Νέφους και μεγάλων Δεδομένων
Περιγραφή: Συστήματα και αρχιτεκτονικές υπολογιστικού νέφους και επεξεργασίας μεγάλων όγκων δεδομένων, Τεχνικές για αποτελεσματική διαχείριση υποδομών νέφους για μεγάλο όγκο δεδομένων και ροές δεδομένων, Κατανεμημένη επεξεργασία μεγάλων όγκων δεδομένων, Συστήματα για διαχείριση και ανάλυση μαζικών δεδομένων, Περιβάλλοντα προγραμματισμού για μεγάλους όγκους δεδομένων, Παράλληλες τεχνικές ανάλυσης και επεξεργασίας μεγάλων όγκων δεδομένων και ροών δεδομένων, Παράλληλα και κατανεμημένα συστήματα επεξεργασίας μεγάλων όγκων δεδομένων πραγματικού χρόνου, Τεχνικές διαχείρισης και ανάλυσης μεγάλων όγκων δεδομένων σε συστήματα υπολογιστικού νέφους.
Γνωστικό Αντικείμενο: Συστήματα Υπολογιστών με Έμφαση σε Συστήματα Υπολογιστικού Νέφους και μεγάλων Δεδομένων
Ίδρυμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Τμήμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-03-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-05-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ
Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-02-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-04-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Χρηματοοικονομική με έμφαση στα Ναυτιλιακά
Περιγραφή: Μία θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Χρηματοοικονομική με έμφαση στα Ναυτιλιακά"
Γνωστικό Αντικείμενο: Χρηματοοικονομική με έμφαση στα Ναυτιλιακά
Ίδρυμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-03-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-05-11
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες