Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 121 έως 140 από τις 218 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 6294/23-11-2018.Η Ιστορία της Ιατρικής αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαίδευσης του ιατρού. Σε επίπεδο διδακτικού έργου, το γνωστικό αντικείμενο καλύπτει την προϊστορική ιατρική και την ιατρική των αρχαίων λαών, την επίδραση της αρχαίας φιλοσοφίας στην ιατρική, την Ιπποκρατική ιατρική, την εξέλιξη της ιατρικής κατά την Αλεξανδρινή περίοδο, την ιατρική της Ελληνορωμαϊκής περιόδου, με ιδιαίτερη έμφαση στο Γαληνό, τη Βυζαντινή ιατρική, την Αραβική ιατρική και την ιατρική που ασκούνταν στη Δύση το Μεσαίωνα και την Αναγέννηση, την άσκηση της ιατρικής κατά το 17ο, το 18ο, το 19ο και τον 20ό αιώνα, μέσα από τις κυριότερες ανακαλύψεις και τις σημαντικότερες μορφές που επηρέασαν την εξέλιξη της ιατρικής, ενώ δεν παραλείπεται και η μελέτη της νεότερης ελληνικής ιστορίας της ιατρικής. Ερευνητικά, η ιστορία της ιατρικής καλύπτει όλες τις χρονικές περιόδους, όλες τις σύγχρονες ειδικότητες, όλες τις σπουδαίες ανακαλύψεις και όλες τις σημαντικές ή λιγότερο σημαντικές προσωπικότητες που συνέδραμαν στην εξέλιξη της ιατρικής. Αναπόσπαστο κομμάτι αποτελεί η έρευνα από πρωτογενείς πηγές είτε αυτές αφορούν στην αρχαιότητα, μέσα από κείμενα, επιγραφές ή αρχαιολογικά τεκμήρια, είτε αυτές αφορούν στη νεότερη ιστορία, μέσα από ιστορικά αρχεία, μουσεία κ.ά.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιστορία της Ιατρικής
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Βάσεις Δεδομένων».
Γνωστικό Αντικείμενο: Βάσεις Δεδομένων
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-01
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-02
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης) πλήρωσης θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Γνωστικό Αντικείμενο: «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-03-28
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Επιστημών Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Γνωστικό Αντικείμενο: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ, ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Περιγραφή: ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ κας ΜΑΡΙΑΣ ΚΛΑΔΑΚΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣTHΝ Α’/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"
Γνωστικό Αντικείμενο: ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣTHΝ Α’/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 5248/23-11-2018. Η Δημόσια Οικονομική είναι ο κλάδος των οικονομικών που ασχολείται με το πώς το Κράτος και ειδικότερα οι πολιτικές δημοσίων δαπανών και φορολογίας επηρεάζουν την ευημερία των πολιτών. Συνεπώς αφορά στο σύνολο των «οικονομικών ενεργειών» που αποβλέπουν πρώτιστα στην εξυπηρέτηση των αναγκών του Δημοσίου, δηλαδή της πολιτείας, θεωρούμενης ως οικονομικός οργανισμός. Ως οικονομικές ενέργειες μιας Πολιτείας θεωρούνται τα διάφορα φορολογικά συστήματα, η οικονομική οργάνωση, οι παρεμβατισμοί, διάφορες απαλλαγές, κ.λπ. Η ανάλυση έχει δύο μεγάλους άξονες: τη θετική ανάλυση, όπου εξετάζει κανείς τί γίνεται και τη δεοντολογική ανάλυση, όπου εξετάζει κανείς τί θα έπρεπε να γίνεται αναφορικά με τις παραπάνω πολιτικές. Η μέτρηση και η θεωρία χρησιμοποιούνται εναλλακτικά για την μελέτη των σχετικών προβλημάτων και την εξαγωγή τόσο θεωρητικών όσο και πρακτικών συμπερασμάτων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Δημόσια Οικονομική
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-15
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 3768/23-10-2018. Τεχνολογίες Νομικής πληροφόρησης (νομικές τράπεζες πληροφοριών, Διαδίκτυο). Εφαρμογές των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην παραγωγή και εφαρμογή του δικαίου. Νομική προστασία του λογισμικού και λοιπών ψηφιακών αγαθών. Δίκαιο των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Συμβάσεις πληροφορικής. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Ηλεκτρονική εγκληματικότητα.
Γνωστικό Αντικείμενο: Δίκαιο και Πληροφορική
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΝΟΜΙΚΗ
Τμήμα: ΝΟΜΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Συγκριτική Θρησκευτική Λογοτεχνία
Γνωστικό Αντικείμενο: Συγκριτική Θρησκευτική Λογοτεχνία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-01-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-03-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας
Γνωστικό Αντικείμενο: Πειραματική Κοινωνική Ψυχολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-03-06
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Περιγραφή: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Ίδρυμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπλ. Καθηγητής - «Ακτινοθεραπεία»
Περιγραφή: Μια (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ακτινοθεραπεία».
Γνωστικό Αντικείμενο: «Ακτινοθεραπεία»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Γνωστικό Αντικείμενο: «ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή (μετά από αίτηση εξέλιξης μέλους ΔΕΠ)
Γνωστικό Αντικείμενο: Τηλεπικοινωνίες με έμφαση στις μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-03-28
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης, ΦΕΚ 114/7.2.2019 τ.Γ’ , Αριθμ.Προκήρυξης 58355/19.10.2018
Γνωστικό Αντικείμενο: Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-17
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 3624/30-10-2018. Το γνωστικό αντικείμενο της «Ιστορίας Θρησκειών» εντάσσεται στη Θρησκειολογία, που ως επιστήμη ερευνά το θρησκευτικό φαινόμενο, την παγκόσμια θρησκευτική εμπειρία ως ενιαίο σύνολο και αναλύει τα γενικά στοιχεία των διαφόρων θρησκειών του κόσμου. Ειδικότερα, η Ιστορία Θρησκειών ως κλάδος της Θρησκειολογίας, μελετά τις διάφορες θρησκείες με βάση τις πηγές τους και παρακολουθεί την ιστορική γένεση, πορεία και εξέλιξη, τη διδασκαλία περί Θεού, κόσμου και ανθρώπου, τη λατρεία, τα ήθη και έθιμα, την εσχατολογία και τη σύγχρονη κατάσταση τους. Ακόμη η διαλεκτική σχέση ανάμεσα στο γνωστικό αντικείμενο και τις μεθόδους έρευνας, αναλύει τους κοινωνικούς παράγοντες διαμόρφωσης των θρησκειών και προχωρά στον καθορισμό των χαρακτηριστικών μορφών τους από τυπολογική άποψη. Η επαγωγική μέθοδος που ακολουθείται έχει ως σκοπό την αντικειμενική έκθεση των θρησκειών (ζωντανών και νεκρών) και τη μελέτη της εν γένει θρησκευτικής συμπεριφοράς του ανθρώπου. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχά- νεται εμμέσως η γνωριμία και αλληλοκατανόηση των λαών και των θρησκειών μεταξύ τους, με αποτέλεσμα η Ιστορία Θρησκειών να αποβλέπει στη βαθύτερη γνώση του ανθρώπου.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιστορία Θρησκειών
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ
Τμήμα: ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-15
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη μιας κενής οργανικής θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιογλωσσολογία και Ανάλυση Λόγου». Η κοινωνιογλωσσολογία (sociolinguistics) αποτελεί ένα ευρύ και διεπιστημονικό πεδίο έρευνας, που ασχολείται με τη συστηματική μελέτη ζητημάτων γλώσσας και κοινωνίας, φέρνοντας σε διάλογο τη γλωσσολογία με τις κοινωνικές επιστήμες. Στην αρχική της εκδοχή είχε εστιάσει και ταυτιστεί με τη μελέτη της σύνδεσης της γλωσσικής ποικιλότητας με την κοινωνική δομή (ποικιλιακή κοινωνιογλωσσολογία/ κοινωνική διαλεκτολογία), ενώ νεότερες προσεγγίσεις τείνουν να συμπεριλαμβάνουν στο πεδίο της κοινωνιογλωσσολογίας ποικίλα ρεύματα που θέτουν στο επίκεντρο τη σχέση γλώσσας και κοινωνίας (π.χ. διεπιδραστική κοινωνιογλωσσολογία, ανάλυση συνομιλίας, κριτική ανάλυση λόγου). Η ανάλυση λόγου (discourse analysis), από την άλλη πλευρά, αποτελεί επίσης ένα κατεξοχήν διεπιστημονικό αντικείμενο, συμπεριλαμβάνοντας διαφορετικές προσεγγίσεις που προέρχονται από τη γλωσσολογία, την κοινωνιολογία και την ψυχολογία και θέτοντας στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός της την κειμενικά διαμεσολαβημένη κοινωνική πραγματικότητα (κοινωνικός κονστρουξιονισμός). Η σύζευξη της κοινωνιογλωσσολογίας και της ανάλυσης λόγου εκφράζει τη στροφή της νεότερης κοινωνιογλωσσολογίας σε κονστρουξιονιστικές προσεγγίσεις της κοινωνικής μελέτης της γλώσσας (π.χ. ανάλυση συνομιλίας, κριτική ανάλυση λόγου), όπου η γλώσσα, νοούμενη ως «λόγος», δεν αντικατοπτρίζει αλλά συγκροτεί την κοινωνική πραγματικότητα και τα υποκείμενα. Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, σε επίπεδο πρακτικής εφαρμογής τα πορίσματα της κοινωνιογλωσσολογίας και της ανάλυσης λόγου θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν στην καλλιέργεια στρατηγικών κατανόησης και κριτικής προσέγγισης κειμένων, στην ανάπτυξη πολυγραμματισμικού - πολυτροπικού γραμματισμού, στην καλλιέργεια επικοινωνιακών δεξιοτήτων και γλωσσικού γραμματισμού αλλά και στη γενικότερη εκπαίδευση ευάλωτων / ευπαθών κοινωνικών ομάδων (π.χ. πρόσφυγες και μετανάστες, άτομα με αναπηρίες κ.λπ.).
Γνωστικό Αντικείμενο: «Κοινωνιογλωσσολογία και Ανάλυση Λόγου».
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-04
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας
Γνωστικό Αντικείμενο: Πολιτική Επιστήμη και Πολιτική Κοινωνιολογία: Προβλήματα της Νεωτερικότητας
Ίδρυμα: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-12
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-03-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 1087/3-10-2018. Η «Μαιευτική και Παθολογία Αναπαραγωγής των Μηρυκαστικών» περιλαμβάνει τη φυσιοπαθολογία της λειτουργίας του γεννητικού συστήματος, της εγκυμοσύνης, του τοκετού και της λοχείας των θηλυκών μηρυκαστικών, τη χειρουργική του γεννητικού συστήματος των μηρυ- καστικών, τη φυσιοπαθολογία της αναπαραγωγής των αρσενικών μηρυκαστικών, τις παθολογικές καταστάσεις του οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων των παρασιτικών και λοιμωδών νοσημάτων που προσβάλλουν ή και επηρεάζουν την αναπαραγωγική λειτουργία καθώς και των αλλοιώσεων των οργάνων του αναπαραγωγικού συ- στήματος που προκαλούν διαταραχές της γονιμότητας, τις σύγχρονες προσεγγίσεις για τη βελτίωση της γονιμό- τητας των θηλυκών και των αρσενικών μηρυκαστικών, την παθολογία των νεογέννητων μηρυκαστικών και τέ- λος, τη φυσιοπαθολογία του μαστού των μηρυκαστικών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Μαιευτική και Παθολογία Αναπαραγωγής Μηρυκαστικών
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-01-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-03-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ -ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΣΤΗΝ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ -ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Ίδρυμα: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-01-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-03-14
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ)
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο της Εφαρμοσμένης Μικροοικονομικής περιλαμβάνει γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την οικονομική επιστήμη εν συνόλω, στην οποία εντάσσονται επιμέρους επιστημονικά πεδία, όπως Μικροοικονομική, Οικονομική Ανάλυση, Οικονομική Θεωρία και Πολιτική, Εφαρμοσμένη Μικροοικονομία, Οργάνωση των Επιχειρήσεων και των Αγορών, Θεωρία Παιγνίων, Βιομηχανική Οργάνωση, Κλαδική Οικονομική, Αγορά Εργασίας, Αντιμονοπωλιακή Οικονομική και άλλα. Τα επιμέρους θέματα που εξετάζει η επιστήμη της Εφαρμοσμένης Μικροοικονομικής εδράζονται κυρίως στα κάτωθι: 1. Μεγιστοποίηση της Ωφέλειας των Καταναλωτών. 2. Μεγιστοποίηση των Κερδών των Επιχειρήσεων. 3. Οργάνωση και Μορφή των Αγορών. 4. Ανάλυση της Οικονομικής Ευημερίας .
Γνωστικό Αντικείμενο: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα: ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-03-01
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-14
Κατάσταση: Ενταγμένη

Σελίδες