Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 101 έως 120 από τις 300 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 11649/4-12-2019. Γνώση των εφαρμογών και επιπτώσεων των ακτινοβολιών στην Ακτινολογία, στην Πυρηνική Ιατρική και στην Ακτινοθεραπεία, καθώς και στην εφαρμογή της ακτινοπροστασίας σε επαγγέλματα, εργαζομένους, ασθενείς και γενικό πληθυσμό.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιατρική Φυσική- Ακτινοφυσική
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-12-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-02-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει την ιστορία του θεάτρου και την ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιστορία του Θεάτρου και του Ελληνικού Κινηματογράφου
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-01-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-03-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Παραγωγή και μέτρηση υψηλών τάσεων, δοκιμές συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας σε υψηλές τάσεις. Διηλεκτρικές καταπονήσεις μονώσεων, δικτύων και εγκαταστάσεων υψηλών τάσεων. Σχεδίαση της μόνωσης γραμμών μεταφοράς και υποσταθμών. Διαβάθμιση μονώσεων. Διηλεκτρική αντοχή, γήρανση και διάσπαση μονώσεων. Διάρκεια ζωής και αξιοπιστία μονώσεων και εξοπλισμού υψηλών τάσεων. Συντήρηση εξοπλισμού υψηλών τάσεων, αξιοπιστία τεχνολογικών συστημάτων. Ηλεκτρικές εκκενώσεις σε αέρια, ηλεκτρικές διασπάσεις υγρών και στερεών μονωτικών. Ειδικά θέματα υψηλών τάσεων σε εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αντικεραυνική προστασία (μοντελοποίηση πληγμάτων κεραυνών και μέθοδοι προστασίας ηλεκτρικών δικτύων, συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κτιριακών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων από πλήγματα κεραυνών).
Γνωστικό Αντικείμενο: Υψηλές Τάσεις και Ηλεκτρικές Εκκενώσεις
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-01-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-03-18
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Ιατρική Γενετική
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιατρική Γενετική
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-02-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-04-06
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Κοινοτική Νοσηλευτική είναι κλάδος της Νοσηλευτικής Επιστήμης που έχει επίκεντρο της φροντίδας της τις ανάγκες υγείας ατόμων, στο σύνηθες καθημερινό περιβάλλον του σπιτιού, του σχολείου ή της εργασίας, ή σε μη παραδοσιακές δομές νοσηλευτικής φροντίδας.Η Κοινοτική Νοσηλευτική ενδιαφέρεται τόσο για το υγιές, όσο και για το άρρωστο ή ανάπηρο άτομο της Κοινότητος
Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινοτική Νοσηλευτική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-01-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-03-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης. ΦΕΚ 2348/13.12.2019, Αριθμ.Προκήρυξης 62695/13.11.2019
Γνωστικό Αντικείμενο: Τεχνικά Υλικά
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-01-01
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-02-26
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-01-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-03-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: αναπληρωτής καθηγητής ή επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Σχεδίαση Αξιόπιστων Ψηφιακών Συστημάτων
Γνωστικό Αντικείμενο: Σχεδίαση Αξιόπιστων Ψηφιακών Συστημάτων
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-02-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-04-06
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: καθηγητής πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Διαστημικά και Δορυφορικά Συστήματα και Υποσυστήματα
Γνωστικό Αντικείμενο: Διαστημικά και Δορυφορικά Συστήματα και Υποσυστήματα
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-02-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-04-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης. ΦΕΚ 62/29.1.2020 τ.Γ’, αριθμός προκήρυξης 61497/8.11.2019
Γνωστικό Αντικείμενο: Σχεδιασμός, ανάλυση, αποτίμηση αξιοπιστίας κατασκευών και δικτύων υποδομής έναντι σεισμικών δράσεων
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-02-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-04-02
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ (ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡ. ΚΑΘΗΓΗΤ.)
Γνωστικό Αντικείμενο: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Ίδρυμα: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-01-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-03-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα: Αλγόριθμοι Μετάδοσης Πληροφορίας»
Γνωστικό Αντικείμενο: Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα: Αλγόριθμοι Μετάδοσης Πληροφορίας
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-01-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-03-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Φαρμακογνωσία και Χημεία Φυσικών Προϊόντων με έμφαση στη μελέτη μεταβολιτών από θαλάσσιους οργανισμούς.
Γνωστικό Αντικείμενο: Φαρμακογνωσία και Χημεία Φυσικών Προϊόντων με έμφαση στη μελέτη μεταβολιτών από θαλάσσιους οργανισμούς.
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-01-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-03-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 3663/15-10-2019. Το επιστημονικό πεδίο της Καρδιολογίας περιλαμβάνει την πρόληψη, διάγνωση και αντιμετώπιση των νοσημά- των της καρδιάς και του κυκλοφοριακού συστήματος. Επιπρόσθετα, περιλαμβάνει τις νέες τεχνικές διάγνωσης και αντιμετώπισης της επεμβατικής καρδιολογίας. Οι συγγενείς καρδιοπάθειες ενηλίκων αφορούν παθήσεις που εμφανίζονται με τη γέννηση του ατόμου και αρχικά αφορούν άτομα βρεφικής και παιδικής ηλικίας. Οι ασθενείς αυτοί αντιμετωπίζονται κατά το διάστημα αυτό με διάφορες θεραπευτικές μεθόδους. Στην ενήλικη ζωή τους παρακολουθούνται από ιατρούς καρδιολόγους ειδικούς σε αυτές τις παθήσεις.
Γνωστικό Αντικείμενο: Καρδιολογία - Συγγενείς καρδιοπάθειες ενηλίκων
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-01-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-03-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Κλασική Αρχαιολογία, με έμφαση στην αρχαιολογία ταφικών συνόλων
Γνωστικό Αντικείμενο: Κλασική Αρχαιολογία, με έμφαση στην αρχαιολογία ταφικών συνόλων
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-02-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-04-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Μία (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική Ενδοκρινολογία - Μεταβολισμός και Διατροφή στο παιδί και τον έφηβο»
Γνωστικό Αντικείμενο: Παιδιατρική Ενδοκρινολογία - Μεταβολισμός και Διατροφή στο παιδί και τον έφηβο
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα: ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-01-31
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-03-31
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 34061/4-10-2019. Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης «Σχεδιασμός δικτύων και συστημάτων μεταφορών» καλύπτει τις θεω- ρητικές προσεγγίσεις, τις μεθόδους, τις εφαρμοσμένες πρακτικές και τα εργαλεία του σχεδιασμού των μεταφορών στις διαφορετικές χωρικές κλίμακες, με έμφαση στη βιώσιμη αστική κινητικότητα. Αναλυτικότερα το γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει τα εξής: α) πολιτικές και πρακτικές του ολοκληρωμένου συγκοινωνιακού σχεδιασμού και διαμόρφωση αντίστοιχων στρατηγικών, σχεδίων και προγραμμάτων, σε συσχέτιση με τις κρίσιμες παραμέτρους του χωρικού σχεδιασμού και ανάπτυξης, μέσω συστημικής και διεπιστημονικής προσέγγισης, β) ανάλυση και αξιολόγηση της δομής, της οργάνωσης, της λειτουργίας, της προσπελασιμότητας και των χωρικών επιπτώσεων των δικτύων μεταφορών, καθώς και των συμπεριφορών κινητικότητας, σε αλληλεπίδραση με τις χρήσεις γης και το ευρύτερο κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο, γ) σχεδιασμός και οργάνωση συστη- μάτων αστικών μεταφορών και διαχείριση κινητικότητας προς όφελος της δημόσιας συγκοινωνίας, των μέσων μαζικής μεταφοράς, των ήπιων και των εναλλακτικών μορφών μετακίνησης, δ) πολιτικές και πρακτικές βιώσιμης κινητικότητας σε συσχέτιση με τις παρεμβάσεις διαμόρφωσης και αναβάθμισης του δημόσιου χώρου της πόλης, ε) στατιστικές έρευνες και τεχνικές για την ποσοτική ανάλυση των συστημάτων μεταφορών, ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων πρόβλεψης της ζήτησης μετακινήσεων και πολυκριτήρια υποστήριξη αποφάσεων στoν σχεδιασμό των μεταφορών».
Γνωστικό Αντικείμενο: Σχεδιασμός Δικτύων και Συστημάτων Μεταφορών
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-01-17
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-03-17
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής ή Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Μία (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία»
Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-01-31
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-03-31
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 2678/24-10-2019. Το γνωστικό αντικείμενο «Μουσική Παιδαγωγική» αποτελείται από επιμέρους σύγχρονες εξειδικεύσεις, οι οποίες ανταποκρίνονται αφενός στα διάφορα στάδια της μουσικής εκπαίδευσης, όπως η διδασκαλία της μουσικής κατά την προσχολική ηλικία και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και αφετέρου στον τομέα της μουσικής εκτέλεσης/μουσικής ψυχολογίας. Οι σύγχρονες εξειδικεύσεις ζητούνται προκειμένου οι υποψήφιοι να είναι σε θέση να διδάξουν εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με τις μεθοδολογικές απαιτήσεις και τις εξελιγμένες ιδιαιτερότητες της Μουσικής Παιδαγωγικής.
Γνωστικό Αντικείμενο: Μουσική Παιδαγωγική
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα: ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-02-10
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-04-10
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Αρθμ. Προκήρυξης: 11648/4-12-2019. Το γνωστικό αντικείμενο «Ψηφιακά Μέσα - Ψηφιακός Σχεδιασμός» εντάσσεται στην ευρύτερη περιοχή της καλλιτεχνικής έρευνας με την χρήση νέων μέσων, με έμφαση στην ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών στην εικαστική καλλιτεχνική και εφαρμοσμένη πρακτική. Διερευνά σε εύρος τις μεθόδους παραγωγής έργου στο εικονικό - ψηφιακό, αλλά και φυσικό περιβάλλον και εξετάζει τις μορφοποιητικές δυνατότητες των αναδυόμενων τεχνολογικών μέσων. Έχει χαρακτήρα διεπιστημονικό και συνεργατικό και αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό πεδίο στον χώρο των σύγχρονων καλών και εφαρμοσμένων τεχνών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ψηφιακά Μέσα - Ψηφιακός Σχεδιασμός
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα: ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-01-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-03-03
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες