Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 101 έως 120 από τις 218 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Αναλυτικές/κριτικές προσεγγίσεις και σύγχρονες θεωρίες, έννοιες και πρακτικές του Αστικού και του Πολεοδομικού Σχεδιασμού.
Γνωστικό Αντικείμενο: Αστικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-12
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-12
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 3153/23-10-2018. Το γνωστικό αντικείμενο «Αγγλικός Ρομαντισμός» της υπό προκήρυξη θέσης στοχεύει στη μελέτη και έρευνα του ρομαντισμού στην αγγλική λογοτεχνία από το τέλος του 18ου μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα. Συγκεκριμένα, αφορά την διερεύνηση των ερευνητικών χώρων της ρομαντικής (λυρικής) ποίησης (των μορφών και της θεματολογίας της), του κριτικού και θεωρητικού λόγου του ρομαντισμού, των ιστορικών και πολιτικών εξελίξεων της εποχής στη Βρετανία και στην Ευρώπη και της σχέσης τους με τη λογοτεχνία, των θεωριών και μεθοδολογιών ανάλυσης του ποιητικού λόγου καθώς και της σχέσης του κινήματος με το γοτθικό μυθιστόρημα.
Γνωστικό Αντικείμενο: Αγγλικός Ρομαντισμός
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.) ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΟΡΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ, ΕΙΚΟΝΟΣΕΙΡΕΣ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-15
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ΕΞΕΛΙΞΗ)
Περιγραφή: Μια θέση βαθμίδας Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματική Ανάλυση – Θεωρία καλώς τοποθετημένων επεκτάσεων τελεστών»
Γνωστικό Αντικείμενο: Μαθηματική Ανάλυση – Θεωρία καλώς τοποθετημένων επεκτάσεων τελεστών
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-03-17
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Εργοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Γνωστικό Αντικείμενο: «ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΑΡΘΗΚΩΝ»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τμήμα: ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διεθνείς Σχέσεις – Διεθνής Πολιτική και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση»
Γνωστικό Αντικείμενο: Διεθνείς Σχέσεις – Διεθνής Πολιτική και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-12
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-12
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη μιας κενής οργανικής θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση».
Γνωστικό Αντικείμενο: «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-04
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 5358/21-11-2018. «Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη, Ιστορία Χρόνων της Καινής Διαθήκης, Μεθοδολογία και Ερμηνεία της Καινής Διαθήκης, Θεολογία της Καινής Διαθήκης.»
Γνωστικό Αντικείμενο: Καινή Διαθήκη
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ
Τμήμα: ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αυτό αντικείμενο καλύπτει τεχνικές σχεδιασμού αλγορίθμων, τεχνικές ανάλυσης αλγορίθμων και εκτίμησης της απόδοσής τους, μελέτη ζητημάτων υπολογιστικής πολυπλοκότητας, καθώς και εφαρμογές των αλγορίθμων. Ειδικότερα, στο αντικείμενο αυτό ενδεικτικά εμπίπτουν τα ακόλουθα γνωστικά υποπεδία: σχεδιασμός και ανάλυση αλγορίθμων, πιθανοτικοί αλγόριθμοι, αλγοριθμικά θέματα δικτύων και επικοινωνιών, αλγοριθμική θεωρία παιγνίων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Αλγοριθμικές Τεχνικές και Εφαρμογές τους
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-12
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-12
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Αρχιτεκτονικές, υποδομές και εφαρμογές κατανεμημένων και διεισδυτικών συστημάτων, κατανεμημένα συστήματα υψηλών επιδόσεων, συνεργατικά συστήματα, βελτιστοποίηση κατανεμημένων συστημάτων και τηλεπικοινωνιακών συνιστωσών, συστήματα πολλαπλών πυρήνων, πλατφόρμες ενδιάμεσου λογισμικού κατανεμημένων συστημάτων, αξιοπιστία κατανεμημένων συστημάτων, υλοποίηση συνιστωσών κατανεμημένων συστημάτων σε περιβάλλοντα περιορισμένων πόρων και με τεχνολογίες ενσωματωμένων συστημάτων, τηλεπικοινωνιακά ενσωματωμένα συστήματα, ενσωματωμένα συστήματα και προηγμένες αρχιτεκτονικές για το μελλοντικό διαδίκτυο αντικειμένων, υποστηρικτικές τεχνολογίες
Γνωστικό Αντικείμενο: ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σχολή: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Τμήμα: ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-01-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-03-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Επιδημιολογία και Ιατρική Στατιστική
Γνωστικό Αντικείμενο: Επιδημιολογία και Ιατρική Στατιστική
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ (ΕΞΕΛΙΞΗ)
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ (ΕΞΕΛΙΞΗ)
Γνωστικό Αντικείμενο: ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ-ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑ
Ίδρυμα: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-03-02
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-01
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπλ. Καθηγητής/ «Βιοχημεία»/11158
Περιγραφή: Μια (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Βιοχημεία».
Γνωστικό Αντικείμενο: «Βιοχημεία»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-01-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-03-26
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 29668/31-8-2018. Το γνωστικό αντικείμενο «Ήχος & Μουσική στον Κινηματογράφο» αποσκοπεί στην κάλυψη των ερευνητικών και διδακτικών αναγκών, σε θεωρητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο, της πράξης της κινηματογραφικής Μουσικής ως συνεργασία της τέχνης της Μουσικής κυρίως με τον κινηματογράφο, αλλά συμπληρωματικά και άλλα οπτικοακουστικά έργα (τηλεόραση, θέατρο, video games κ.ά.). Η εκπαιδευτική διάσταση του αντικειμένου αφορά στην κάλυψη μαθημάτων καλλιτεχνικού και εργαστηριακού περιεχομένου, με έμφαση σε θέματα που άπτονται κυρίως της μουσικής σύνθεσης κι ερμηνείας σε ταινίες μυθοπλασίας, μικρού μήκους, ντοκιμαντέρ αλλά και θέατρο, διαφημιστικά, videogames, εγκαταστάσεις, Μου- σική για τον βωβό κινηματογράφο, performances και άλλες συναφείς εφαρμογές ή και καλλιτεχνικά έργα που συνδυάζουν την εικόνα με τη Μουσική.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ήχος και Μουσική στον Κινηματογράφο
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-01-22
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-03-22
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 1106/3-10-2018. Η «Παθολογία Αναπαραγωγής και Παθολογία Μαστού Μηρυκαστικών» περιλαμβάνει τη φυσιοπαθολογία της κυοφορίας, του τοκετού και της λοχείας των θηλυκών μηρυκαστικών, τη χειρουργική του γεννητικού συστήματος των μηρυκαστικών, τη φυσιοπαθολογία της αναπαραγωγής των αρσενικών μηρυκαστικών, τις παθολογικές καταστάσεις του οργανισμού και του γεννητικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των παρασιτικών και λοιμωδών νοσημάτων που προσβάλλουν ή επηρεάζουν την ανα- παραγωγική λειτουργία και των αλλοιώσεων των οργάνων του αναπαραγωγικού συστήματος που προκαλούν διαταραχές της γονιμότητας. Επίσης περιλαμβάνει τη διαχείριση της αναπαραγωγής και τις σύγχρονες προσεγ- γίσεις για τη βελτίωση της γονιμότητας των θηλυκών και των αρσενικών μηρυκαστικών, τις διάφορες μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, την παθολογία των νεογέννητων μηρυκαστικών και τέλος, την παθολογία του μαστικού αδένα των μηρυκαστικών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Παθολογία Αναπαραγωγής και Παθολογικά Μαστού Μηρυκαστικών
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-01-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-03-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης Βαθμίδας, ύστερα από αίτηση για εξέλιξη, με γνωστικό αντικείμενο «Θεατρική Αγωγή και Διοργάνωση Θεατρικών Εκδηλώσεων». Η Θεατρική Αγωγή αποτελεί ένα σύστημα θεατρικής εκπαίδευσης και αγωγής. Μελετά τη σωματική συμπεριφορά, καλλιεργεί την έκφραση και την επικοινωνία και οδηγεί στη δημιουργία. Μέσα από πολλούς και διαφορετικούς επικοινωνιακούς κώδικες (κίνηση, ψυχοτεχνική, φωνή, λόγος, μίμηση, αυτοσχεδιασμός, δραματική έκφραση, θεατρική παράσταση) οι μαθητές γνωρίζουν τον κόσμο και τις αρχές του θεάτρου. Με τη Θεατρική Παράσταση εκφράζεται η πλήρης καλλιτεχνική πρόταση. Η δημιουργία σκηνικού, κοστουμιών, φωτισμού, μουσικής απαντά σε βασικές ανάγκες της θεατρικότητας. Δημιουργούμε το χώρο, τους ήχους, τη μουσική, τονίζοντας την ανθρώπινη παρουσία και συμμετοχή. Το γνωστικό αυτό αντικείμενο περιλαμβάνει έννοιες όπως η αγωγή και ιστορία θεάτρου, δραματολογική ανάλυση θεατρικών έργων, μάνατζμεντ θεάτρου και οργάνωση θεατρικών σχολικών ομάδων. Περιλαμβάνει επίσης τη διαφήμιση θεατρικών παραστάσεων καθώς και τους τρόπους διδασκαλίας ηθοποιών στην πρόβα. Στην ύλη του ιδίου γ.α. διδάσκονται θεατρικά παιχνίδια και η αγωγή νηπίων προς το θέατρο. Ακολουθούν οι δημόσιες σχέσεις καθώς και η ανάλυση κατασκευής σκηνικών και κοστουμιών θεάτρου. Εξετάζεται η έννοια της λειτουργικότητας της μουσικής στο θέατρο και αυτή της οργάνωσης των προβών, ενώ μελετώνται οι βασικές «σχολές» σκηνοθεσίας θεάτρου. Το ίδιο γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει έννοιες ελέγχου και καθοδήγησης νηπίων τόσο στις πρόβες όσο και στην παράσταση. Αναλύονται επίσης βοηθητικές ενέργειες σκηνοθεσίας στο νηπιαγωγείο παράλληλα με τη διαδικασία διεύθυνσης παραγωγής θεατρικών παραστάσεων. Τέλος μεγάλη σπουδαιότητα δίδεται και στην οικονομική διάσταση του θεάτρου στο νηπιαγωγείο δηλ. σε έννοιες όπως έσοδα-έξοδα, μορφές χορηγίας, κόστος αγοράς κοστουμιών, αξεσουάρ, αφίσας.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Θεατρική Αγωγή και Διοργάνωση Θεατρικών Εκδηλώσεων »
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών (Τομέας: Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Έργων) της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Γνωστικό Αντικείμενο: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Η΄ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) βαθμίδας Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Β΄ Τομέας Μαθημάτων Σχεδιασμού, Θεωρίας και Κριτικής) της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Γνωστικό Αντικείμενο: «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (DESIGN) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π), Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Γνωστικό Αντικείμενο: «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο της ανωτέρω θέσης περιλαμβάνει :Τις έννοιες της οικολογίας και της διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων της οικολογικής μηχανικής, της μαθηματικής οικολογίας, της ποσοτικής οικολογίας, των οικολογικών προσομοιώσεων, της αποκατάστασης οικοσυστημάτων, της μελέτης και εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από ανθρωπογενείς δραστηριότητες, καθώς και της ανάπτυξης και εφαρμογής καινοτόμων συστημάτων διεργασιών και προσεγγίσεων, με σκοπό τη διατήρηση και βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος.
Γνωστικό Αντικείμενο: Οικολογία, Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-01-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-03-25
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες