Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 101 έως 120 από τις 415 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Η΄ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή (με θητεία) με γνωστικό αντικείμενο «Μεσαιωνική Ιστορία Σλαβικών και Ευρασιατικών Λαών»
Γνωστικό Αντικείμενο: Μεσαιωνική Ιστορία Σλαβικών και Ευρασιατικών Λαών
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-04-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-06
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α΄ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-05-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός, Οργάνωση και Λειτουργία της Εφοδιαστικής Αλυσίδας»
Γνωστικό Αντικείμενο: Σχεδιασμός, Οργάνωση και Λειτουργία της Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-03-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-07
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Παιδιατρική - Παιδιατρική Ρευματολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Παιδιατρική - Παιδιατρική Ρευματολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-05-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 69656/18-5-2023 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το επιστημονικό πεδίο της Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας περιλαμβάνει τη μελέτη της παθογένεσης, τη διάγνωση και τη θεραπευτική αντιμετώπιση του πλήρους φάσματος των παθήσεων του δέρματος, των εξαρτημάτων του και των ορατών βλεννογόνων, καθώς επίσης και τη διάγνωση, θεραπεία και πρόληψη των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Δερματολογία - Αφροδισιολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-05-26
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ"
Γνωστικό Αντικείμενο: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Ίδρυμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-04-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: Οι ανόργανες ενώσεις αποτελούν μια μεγάλη κατηγορία χημικών ενώσεων με ιδιαίτερα δομικά χαρακτηριστικά, σημαντική δραστικότητα, και ποικιλία εφαρμογών και ιδιοτήτων. Έτσι η χημεία των ανοργάνων ενώσεων αναπτύσσεται σήμερα με αλματώδη ρυθμό. Τη σύνθεση και το συμβατικό δομικό χαρακτηρισμό (με κρυσταλλογραφικές τεχνικές ακτίνων Χ) ακολουθεί ο πλήρης χαρακτηρισμός και η σε βάθος μελέτη των ανοργάνων ενώσεων στη στερεά κατάσταση (εφόσον είναι στερεές) και σε διάλυμα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η απάντηση στο ερώτημα εάν οι στερεές ενώσεις διατηρούν τη δομή τους σε διάλυμα (γεγονός που σχετίζεται με δυνητικές εφαρμογές), η πρόβλεψη και αποσαφήνιση της δομής (εάν αυτή είναι άγνωστη), η εμβάθυνση σε δεσμικά φαινόμενα, και η συσχέτιση δομικών και φασματοσκοπικών χαρακτηριστικών. Οι φυσικοχημικές μέθοδοι χαρακτηρισμού περιλαμβάνουν κυρίως φασματοσκοπικές τεχνικές, που χρησιμοποιούνται συνδυαστικά. Σημαντικές μέθοδοι χαρακτηρισμού είναι οι φασματοσκοπίες υπερύθρου, Raman, απορρόφησης υπεριώδους-ορατού-κοντινού υπερύθρου, φωταύγειας, πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (πολλών πυρήνων), ηλεκτρονιακού παραμαγνητικού συντονισμού, κυκλικού διχρωϊσμού, Mössbauer (αρκετών πυρήνων), οι διάφορες παραλλαγές της φασματοσκοπίας απορρόφησης ακτίνων Χ, φασματομετρία μάζας διαφόρων τύπων, καθώς και μαγνητομετρία με έμφαση στην εξάρτηση των μαγνητικών ιδιοτήτων από την ένταση του μαγνητικού πεδίου και τη θερμοκρασία. Οι πειραματικές αυτές τεχνικές πρέπει να συνοδεύονται από ανάπτυξη θεωρητικών μοντέλων και μεθοδολογίας για την προσομοίωση των πειραματικών δεδομένων σε αυτά, που μπορούν να οδηγήσουν στην πλήρη κατανόηση της συμπεριφοράς και δραστικότητας των ανοργάνων ενώσεων. Το γνωστικό αντικείμενο «Φυσικοχημικές Μέθοδοι Χαρακτηρισμού Ανοργάνων Ενώσεων» είναι σαφές, μοντέρνο και περιλαμβάνει ευρεία θεματολογία. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν δημοσιευμένο έργο στον τομέα του φυσικοχημικού χαρακτηρισμού ανοργάνων ενώσεων χρησιμοποιώντας συνδυασμό μεθόδων χαρακτηρισμού, και ανάλυσης των δομικών και φυσικοχημικών τους ιδιοτήτων. Ο/η συνάδελφος που θα εκλεγεί θα προσφέρει εκπαιδευτικό έργο διδάσκοντας κατά βάση Προπτυχιακά Μαθήματα και Εργαστήρια Γενικής και Ανόργανης Χημείας, και Μεταπτυχιακά Μαθήματα στην Ειδικότητα «Χημεία και Τεχνολογία Υλικών με Εφαρμογές στην Βιομηχανία την Ενέργεια και το Περιβάλλον» του «ΠΜΣ στη Χημεία», και θα μπορεί να προσφέρει εκπαιδευτικά και σε Προπτυχιακά Μαθήματα της Φυσικοχημείας εφόσον προκύψει εκπαιδευτική ανάγκη.
Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσικοχημικές Μέθοδοι Χαρακτηρισμού Ανόργανων Ενώσεων
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-05-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-16
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρητική Πυρηνική Φυσική Χαμηλών Ενεργειών» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Το γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει τη μελέτη της δομής και των ιδιοτήτων των πεπερασμένων βαρέων και υπερβαρέων πυρήνων, την έρευνα της συμπυκνωμένης πυρηνικής και αδρονικής ύλης μέσω των σχετικιστικών αντιδράσεων βαρέων ιόντων, καθώς και την διερεύνηση των στατικών και δυναμικών πτυχών του φαινομένου της πυρηνικής σχάσης.
Γνωστικό Αντικείμενο: Θεωρητική Πυρηνική Φυσική Χαμηλών Ενεργειών
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-03-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Φυσική Στερεάς Κατάστασης: Ηλεκτρονικές και Μαγνητικές Ιδιότητες Νανοδομημένων Στερεών»
Γνωστικό Αντικείμενο: Πειραματική Φυσική Στερεάς Κατάστασης: Ηλεκτρονικές και Μαγνητικές Ιδιότητες Νανοδομημένων Στερεών
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-03-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας. Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Εργασία και Δημόσια Υγεία» εντάσσεται στο επιστημονικό πεδίο της Κοινωνικής Εργασίας. Αφορά στη Κοινωνική Εργασία που χρησιμοποιεί επιδημιολογική προσέγγιση για τη πρόληψη, αντιμετώπιση και επίλυση κοινωνικής φύσης προβλημάτων υγείας και αναπτύσσει σειρά σύγχρονων και πολυδιάστατων ρόλων έρευνας, ανάλυσης, αξιολόγησης, σχεδιασμού. Ειδικότερα, αφορά στην Κοινωνική Εργασία σχετικά με την παρακολούθηση της υγείας του πληθυσμού και των παραγόντων που την επηρεάζουν, στην προστασία και προαγωγή της υγείας και στην πρόληψη ασθενειών, στο σχεδιασμό και στην αξιολόγηση υπηρεσιών υγείας, στην προάσπιση των αναγκών υγείας των διαφόρων ομάδων του πληθυσμού, στον έλεγχο των λοιμωδών νοσημάτων και άλλων υψηλής επικράτησης νοσημάτων, στην αντιμετώπιση εκτάκτων σχετικών κινδύνων και απρόβλεπτων ειδικών συνθηκών, στους κοινωνικούς περιβαλλοντικούς και οικονομικούς παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία του πληθυσμού, καθώς και στην προσβασιμότητα στις υπηρεσίες υγείας και στις ανάγκες υγείας των ευπαθών πληθυσμών και στους τρόπους ζωής και τις συνθήκες που τις επηρεάζουν.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Κοινωνική Εργασία και Δημόσια Υγεία».
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-04-12
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτισμική και Κοινωνική Ιστορία της Δύσης την Πρώιμη Νεότερη Περίοδο»
Γνωστικό Αντικείμενο: Πολιτισμική και Κοινωνική Ιστορία της Δύσης την Πρώιμη Νεότερη Περίοδο
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-05-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 51172/1-3-2023 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: «Η φαρμακολογική ανάπτυξη των νέων φαρμάκων και βελτίωση των γνωστών φαρμακευτικών ουσιών και η μελέτη δομής και φαρμακολογικής δράσης σε βιοχημικό, μοριακό επίπεδο (in vitro) καθώς και in situ (απομονωθέντα όργανα) και in vivo (πειραματόζωα). Η φαρμακοδυναμική μελέτη των φαρμακολογικών ενεργειών, ανεπιθύμητων ενεργειών και αλληλεπιδράσεων φαρμάκων. Η ανάλυση δράσης χημειοθεραπευτικών για μικροβιακές λοιμώξεις, παρασιτικές αρρώστιες, ιώσεις και νεοπλασίες. Η φαρμακοκινητική ανάλυση και κλινική δοκιμασία φαρμάκων (μηχανισμοί απορρόφησης, κατανομής, αποβολής φαρμάκων), καθορισμός δόσεων, θεραπευτικά πρωτόκολλα, αλληλεπιδράσεις φαρμάκων. Η φαρμακογενετική μελέτη της ιδιοσυγκρασίας, μεταβολικής διεργασίας, εθισμού, ψυχικής και φυσικής εξάρτησης και αντίστασης στα φάρμακα. Η ανοσοφαρμακολογική ανάλυση αλλεργιογόνων παραγόντων, φαρμακευτικών ουσιών, μηχανισμοί ανοσοκαταστολής από φάρμακα καθώς και η φαρμακολογική βάση των φαινομένων υπερευαισθησίας. Η τοξικολογική μελέτη των μηχανισμών ανεπιθύμητης ενέργειας φαρμάκων, φυσικών προϊόντων, δηλητηρίων, τοξινών, τερατογόνων και μεταλλαξιογόνων ουσιών in vitro και in vivo. H μελέτη φαρμακολογικής δράσης μακρομοριακών παραγόντων (εμβόλια, οροί, πρωτεΐνες, ορμόνες κ.ά.) και προϊόντων μεταβολισμού μικροοργανισμών που παρασκευάζονται με μεθόδους βιοτεχνολογίας. Δηλαδή στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων, στη διερεύνηση του μηχανισμού δράσης τους, στην αξιολόγηση των φαρμακοδυναμικών ενεργειών τους, καθώς και στην κλινική δοκιμασία τους στον άνθρωπο».
Γνωστικό Αντικείμενο: Φαρμακολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-04-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Ευφυή Συστήματα Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος και Πληροφορίας
Γνωστικό Αντικείμενο: Ευφυή Συστήματα Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος και Πληροφορίας
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-05-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: Εξετάζεται η ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας στην μακραίωνη πορεία της από την ίδρυση της Κωνσταντινούπολης (330) έως την Άλωση του 1453, με έμφαση στην πολιτική, κοινωνική, οικονομική και στρατιωτική οργάνωση της Αυτοκρατορίας, καθώς και στις κυριότερες εκφάνσεις του βυζαντινού πολιτισμού. Ιδιαίτερο βάρος δίδεται στη διερεύνηση της ταυτότητας της Αυτοκρατορίας, όπως αυτή διαμορφώθηκε με τη δημιουργική συνεπίδραση πολλών ετερόκλητων παραγόντων, καθώς και στη θέση που κατείχε το βυζαντινό κράτος μέσα στο ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο της υπό εξέταση περιόδου
Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή Ιστορία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-03-31
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σχολική Ψυχολογία». Η Σχολική Ψυχολογία είναι ένα επιστημονικό πεδίο το οποίο ασχολείται με την επιστήμη και την πρακτική της ψυχολογίας με τα παιδιά, τις οικογένειες μαθητών όλων των ηλικιών και τη διαδικασία σχολικής φοίτησης. Οι ανάγκες του τμήματος για το γνωστικό αντικείμενο «Σχολική Ψυχολογία» αφορούν στην προετοιμασία των φοιτητών, στην κατανόηση των ψυχολογικών διαγνώσεων και των αξιολογήσεων, καθώς και των παρεμβάσεων σε επίπεδο πρόληψης, προαγωγής της υγείας και υπηρεσιών ανάπτυξης και αξιολόγησης προγραμμάτων με ιδιαίτερη έμφαση στις αναπτυξιακές διαδικασίες των παιδιών. Τέλος, στο γνωστικό αντικείμενο εντάσσονται και υπηρεσίες συμβουλευτικής στο πλαίσιο των σχολείων, των οικογενειών και άλλων συστημάτων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Σχολική Ψυχολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-05-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-19
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Πνευμονολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Πνευμονολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-05-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη μίας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π.(από εξέλιξη) του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανές εσωτερικής καύσης με έμφαση στη μέτρηση και διάγνωση εκπομπών ρύπων».
Γνωστικό Αντικείμενο: «Μηχανές εσωτερικής καύσης με έμφαση στη μέτρηση και διάγνωση εκπομπών ρύπων»
Ίδρυμα: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-06-02
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-01
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 50015/23-2-2023 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: «Το γνωστικό αντικείμενο "Γαλλική Λογοτεχνία: Ιστορία και Θεωρία του Μυθιστορήματος" εντάσσεται στις Λογοτεχνικές σπουδές και καλύπτει βασικά επιστημονικά πεδία της κατεύθυνσης της Λογοτεχνίας του προγράμματος σπουδών του Τμήματος. Ειδικότερα, το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο εστιάζει στη διαχρονική εξέλιξη του μυθιστορηματικού είδους (γένεση, ρεύματα, συγγραφείς), από τις απαρχές του έως τις σύγχρονες τάσεις, οι οποίες, λαμβάνοντας υπόψη τις ποικίλες παραμέτρους του, διαμορφώνουν το παρόν του συγκεκριμένου λογοτεχνικού είδους. Παράλληλα με την γραμμική-ιστορική προσέγγιση, η μελέτη του μυθιστορήματος εκτείνεται προς το πεδίο της θεωρίας του μυθιστορήματος. Ως θεωρία του μυθιστορήματος νοείται η κοινωνιολογική και φιλοσοφική προσέγγιση του είδους. Δεδομένου ότι οι θεωρίες του μυθιστορήματος τονίζουν τη στενή σχέση του με τη νεωτερικότητα, προκρίνεται η αξιοποίηση των θεωρητικών μοντέλων που προσφέρουν η φιλοσοφία και οι κοινωνικές επιστήμες, ώστε η μελέτη του συγκεκριμένου είδους να οδηγεί στην τεκμηριωμένη και βαθύτερη ερμηνεία του μυθιστορηματικού κόσμου, στην πληρέστερη κα- τανόησή του και στην αποτίμηση των έργων.»
Γνωστικό Αντικείμενο: Γαλλική Λογοτεχνία: Ιστορία και Θεωρία του Μυθιστορήματος
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-05-12
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρίες Βαρύτητας - Κοσμολογία»
Γνωστικό Αντικείμενο: Θεωρίες Βαρύτητας - Κοσμολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-03-22
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Αρχιτεκτονικές, υποδομές και εφαρμογές κατανεμημένων και διεισδυτικών συστημάτων, κατανεμημένα συστήματα υψηλών επιδόσεων, συνεργατικά συστήματα, βελτιστοποίηση κατανεμημένων συστημάτων και τηλεπικοινωνιακών συνιστωσών, συστήματα πολλαπλών πυρήνων, πλατφόρμες ενδιάμεσου λογισμικού κατανεμημένων συστημάτων, αξιοπιστία κατανεμημένων συστημάτων, υλοποίηση συνιστωσών κατανεμημένων συστημάτων σε περιβάλλοντα περιορισμένων πόρων και με τεχνολογίες ενσωματωμένων συστημάτων, τηλεπικοινωνιακά ενσωματωμένα συστήματα, ενσωματωμένα συστήματα και προηγμένες αρχιτεκτονικές για το μελλοντικό διαδίκτυο αντικειμένων, υποστηρικτικές τεχνολογίες.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σχολή: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Τμήμα: ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-04-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-19
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες