Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 101 έως 120 από τις 298 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 20713/3-4-2020. Το επιστημονικό πεδίο του γνωστικού αντικειμένου περιλαμβάνει την υφή των ιστών και των οργάνων του ανθρώπινου οργανισμού, την διάπλαση του ανθρώπου από τη γαμετογένεση μέχρι και τη πλήρη ανάπτυξη του, τις συγγενείς ανωμαλίες των διαφόρων συστημάτων του οργανισμού και τους αιτιολογικούς παράγοντες πρόκλησης συγγενών ανωμαλιών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιστολογία-Εμβρυολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-06-26
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-08-26
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Η θέση αφορά στη διδασκαλία μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών που σχετίζονται με τα Μαθηματικά, όπως ενδεικτικά η Μαθηματική Ανάλυση, η Γραμμική Άλγεβρα, τα Διακριτά Μαθηματικά και η Στατιστική. Η θέση προϋποθέτει την έρευνα σε περιοχές των Μαθηματικών που σχετίζονται με το αντικείμενο της Επιστήμης των Υπολογιστών.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Τμήμα: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-07-17
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-08-30
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Πληροφορική Οικονομικών Επιστημών
Γνωστικό Αντικείμενο: Πληροφορική Οικονομικών Επιστημών
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Εναέρια Ρομποτική, απλοί και πολλαπλοί βραχίονες, κινητά ρομπότ και ρομποτικά οχήματα, Ρομποτικά συστήματα και Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ρομποτική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: καθηγητή πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Παθολογία-Γαστρεντερολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: "Παθολογία-Γαστρεντερολογία"
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο ”Διοικητική Επιστήμη” αφορά κύρια τη Διοίκηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών και Λειτουργιών καθώς και την Εφοδιαστική Διαχείριση, με έμφαση σε ποσοτικές, αναλυτικές και υπολογιστικές μεθόδους όπως Μηχανική Μάθηση και Βελτιστοποίηση.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
Ίδρυμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη Θέσης Εξέλιξης
Γνωστικό Αντικείμενο: Συστηματική Βοτανική
Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-06-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-08-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή
Γνωστικό Αντικείμενο: ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τμήμα: ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-06-17
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-08-17
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή
Γνωστικό Αντικείμενο: Καρδιολογία
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το αντικείμενο της θέσης αναφέρεται κυρίως στις αρχές και τις εφαρμογές της ναυτικής τεχνολογίας στην βιωσιμότητα (sustainability) της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Ιδιαίτερα αναφέρεται στην εφαρμογή και στην οικονομική αξιολόγηση τεχνολογικών μέτρων και λειτουργικών μεθόδων για τη μείωση του κόστους εκμετάλλευσης των πλοίων (με έμφαση στην εξοικονόμηση δαπανών καυσίμου και συντήρησης των πλοίων), την βελτίωση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και των συνθηκών ναυτεργασίας καθώς και την εξασφάλιση της προστασίας του θαλασσίου και ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος
Γνωστικό Αντικείμενο: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΟΙΟΥ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σχολή: ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Τμήμα: ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 14533/22-1-2020.Οδοντική Μορφολογία, Φυσιοπαθολογία των σκληρών οδοντικών ιστών, Φυσιολογία στοματικού περιβάλ- λοντος, Διάγνωση, αναχαίτιση και θεραπεία τερηδόνας και άλλων παθήσεων των σκληρών οδοντικών ιστών, Τεχνικές αποκαταστάσεων, Φυσικομηχανικές ιδιότητες ρητινωδων υλικών (σύνθετες ρητίνες, συγκολλητικοί παράγοντες, ρητινώδεις κονίες), συγκόλληση υλικών με τους οδοντικούς ιστούς, Βιοσυμβατότητα υλικών αποκαταστάσεων, αρχές αισθητικής οδοντιατρικής, αντιμετώπιση αισθητικών προβλημάτων των δοντιών, εφαρμογές Laser στην οδοντιατρική, αποκαταστατική οδοντιατρική με χρήση ψηφιακής αποτύπωσης, σχεδίασης και κατασκευής αποκατάστασης με μηχανικά υποστηριζόμενη τεχνολογία (CAD/CAM).
Γνωστικό Αντικείμενο: Οδοντική Χειρουργική
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Μία (1) θέση Ερευνητή/τριας Β' Βαθμίδας στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας (ΙΝΝ) του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
Περιγραφή: Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή/τριας Β' Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Νέα ανόργανα και υβριδικά υλικά για οπτοηλεκτρονικές διατάξεις» στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας (ΙΝΝ) του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
Γνωστικό Αντικείμενο: Νέα ανόργανα και υβριδικά υλικά για οπτοηλεκτρονικές διατάξεις
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
Σχολή:
Τμήμα: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-07-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-08-14
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Πνευμονολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: "Πνευμονολογία"
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-06-17
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-08-17
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
Περιγραφή: . Το γνωστικό αντικείμενο ”Διοικητική Επιστήμη” αφορά κύρια τη Διοίκηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών και Λειτουργιών καθώς και την Εφοδιαστική Διαχείριση, με έμφαση σε ποσοτικές, αναλυτικές και υπολογιστικές μεθόδους όπως Μηχανική Μάθηση και Βελτιστοποίηση.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
Ίδρυμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 17771/3-3-2020. Το γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμογές Πυρηνικής Φυσικής - Φυσική Ακτινοβολιών και ισοτόπων» περιλαμβάνει εφαρμογές των ιοντιζουσών ακτινοβολιών σε θέματα όπως μέθοδοι ανίχνευσης ιοντιζουσών ακτινοβολιών, ραδιενέργεια περιβάλλοντος και ράδιο-οικολογία, ραδιενεργά αεροζόλ, επιπτώσεις διασποράς ραδιενεργών ισοτόπων, ακτινοπροστασία και δοσιμετρία.
Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμογές Πυρηνικής Φυσικής - Φυσική Ακτινοβολιών και Ισοτόπων
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία».
Γνωστικό Αντικείμενο: Παθολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-06-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-08-07
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή κατόπιν αίτησης εξέλιξης υπηρετούντος Λέκτορα του Τομέα Εφαρμοσμένης Ανάλυσης του Τμήματος Μαθηματικών. Το γνωστικό αντικείμενο των ολοκληρώσιμων συστημάτων αποτελεί έναν ευρύ κλάδο της Μαθηματικής Φυσικής. Πρότυπα ολοκληρώσιμα συστήματα αποτελούν οι εξισώσεις εξελικτικού τύπου Korteweg και de Vries (KdV), Kadomtsev-Petviashvili HYPERLINK "https://zbmath.org/?q=an:1402.35066"(KP), καθώς και τα διακριτά τους ανάλογα. Ολοκληρώσιμα συστήματα εμφανίζονται στις θεμελιώδεις θεωρίες της Φυσικής, από την Κλασική Μηχανική και την Στατιστική Φυσική, μέχρι την Γενική Σχετικότητα και την Κβαντική Θεωρία. Για την μελέτη τους χρησιμοποιούνται μαθηματικές θεωρίες και τεχνικές όπως οι ομάδες συμμετριών Lie, μετασχηματισμοί Backlund, δομές Poisson, ολοκληρωσιμότητα κατά Liouville, ζεύγη Lax και μετασχηματισμός αντίστροφης σκέδασης, συμβατότητα σε ανώτερες διαστάσεις, ιδιότητα Yang-Baxter.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ολοκληρώσιμα Συστήματα στη Μαθηματική Φυσική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-16
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη μιας κενής οργανικής θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βελτιστοποίηση Διαδικασιών Αξιοπιστίας και Συντήρησης Βιομηχανικών Συστημάτων». Το γνωστικό αντικείμενο εντάσσεται στην Κατεύθυνση της Βιομηχανικής Διοίκησης και ενισχύει την τεχνογνωσία του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών σε θέματα σχετικά με τη βελτιστοποίηση διαδικασιών αξιοπιστίας και συντήρησης σε παραγωγικές διαδικασίες και σε θέματα σχετικά με την αποτελεσματικότερη κι αποδοτικότερη χρήση του βιομηχανικού εξοπλισμού. Η ποσοτική βελτιστοποίηση των διαδικασιών αυτών αποτελεί απαραίτητο εργαλείο στη σύγχρονη έρευνα και πρακτική για την ορθολογική λήψη «βέλτιστων» αποφάσεων σε ζητήματα που απασχολούν τον Μηχανικό. Τα προβλήματα αυτά είναι δισεπίλυτα καθώς εμπεριέχουν την ανάγκη συλλογής μεγάλου αριθμού παραμέτρων από τις παραγωγικές διαδικασίες, πολύ συχνά σε συνθήκες αβεβαιότητας, και την ανάγκη προσδιορισμού του βέλτιστου τρόπου συντήρησης και ελέγχου του εξοπλισμού. Η λήψη αποφάσεων, που αποσκοπούν στη βελτιστοποίηση της αξιοπιστίας του εξοπλισμού, στην ελαχιστοποίηση του κόστους παραγωγής προϊόντων και χρήσης του εξοπλισμού αλλά και στην ελαχιστοποίηση του κόστους ενεργειών συντήρησης, σε στοχαστικό περιβάλλον, αποτελεί μία από τις κύριες δραστηριότητες της κατεύθυνσης της Βιομηχανικής Διοίκησης η οποία αποτελεί σημαντική κατεύθυνση της βασικής εκπαίδευσης του Μηχανολόγου Μηχανικού. Οι τεχνικές και τα εργαλεία που εμπίπτουν στην περιοχή της βελτιστοποίησης διαδικασιών αξιοπιστίας και συντήρησης παρέχουν τις απαραίτητες αναλυτικές και υπολογιστικές μεθόδους για τη διαμόρφωση και επίλυση προβλημάτων βελτιστοποίησης σε περιβάλλον αβεβαιότητας.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Βελτιστοποίηση Διαδικασιών Αξιοπιστίας και Συντήρησης Βιομηχανικών Συστημάτων»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τομέα Ιστορίας της Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία»
Γνωστικό Αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-12
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Υπολογιστικές Μέθοδοι και Εφαρμογές σε Ηλεκτρονικά Συστήματα
Γνωστικό Αντικείμενο: Υπολογιστικές Μέθοδοι και Εφαρμογές σε Ηλεκτρονικά Συστήματα
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-30
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες