Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 101 έως 120 από τις 200 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο αφορά στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία, από τους Προσωκρατικούς φιλοσόφους μέχρι την Ελληνιστική φιλοσοφία, καθώς και στην πρόσληψη του Πλάτωνος και του Αριστοτέλους (υπομνηματιστική και λοιπή παράδοση του Πλάτωνος και του Αριστοτέλους) κατά την Ύστερη Αρχαιότητα και το Βυζάντιο.
Γνωστικό Αντικείμενο: Αρχαία Φιλοσοφία. Πλατωνική και Αριστοτελική Παράδοση στην Ύστερη Αρχαιότητα και στο Βυζάντιο
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-17
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-17
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΕΠ) ΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Σεισμολογία, Ιστορική Σεισμολογία, Σεισμολογία Ελλάδος
Γνωστικό Αντικείμενο: Σεισμολογία, Ιστορική Σεισμολογία, Σεισμολογία Ελλάδος
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 6232/9-12-2020. Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:Το επιστημονικό πεδίο του γνωστικού αντικειμένου της Ιατρικής Βιολογίας - Ιατρικής Γενετικής περιλαμβάνει: - Βασικές αρχές της βιολογίας του ανθρώπινου οργανισμού (πως τα κύτταρα δομούνται, λειτουργούν και διαφοροποιούνται, και πως αποθηκεύουν, χρησιμοποιούν και μεταβιβάζουν πληροφορίες). - Βασικές αρχές των κυτταρικών και μοριακών μεταβολών που εμπλέκονται στην παθογένεση των νοσημάτων. - Επαρκής γνώση των γενετικών κληρονομικών νοσημάτων και της μοριακής τους διάγνωσης, καθώς και των εφαρμογών της ιατρικής γενετικής στην κλινική πράξη.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιατρική Βιολογία - Ιατρική Γενετική
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Ιστορία των Επιστημών από την Ύστερη Αρχαιότητα έως τους Πρώιμους Νεότερους Χρόνους
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιστορία των Επιστημών από την Ύστερη Αρχαιότητα έως τους Πρώιμους Νεότερους Χρόνους
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αντισεισμικός σχεδιασμός και ανάλυση δομικών κατασκευών
Γνωστικό Αντικείμενο: Αντισεισμικός σχεδιασμός και ανάλυση δομικών κατασκευών
Ίδρυμα: ΑΣΠΑΙΤΕ
Σχολή: ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Τμήμα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-05-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-11
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής Α΄ Βαθμίδας
Περιγραφή: Μία θέση μέλους ΔΕΠ Καθηγητή Α΄ Βαθμίδας, κατόπιν αιτήματος εξέλιξης μέλους ΔΕΠ, με γνωστικό αντικείμενο που καλύπτει τις επιστημονικές περιοχές της σκέδασης, διάδοσης και ακτινοβολίας ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, της μελέτης, σχεδίασης και ανάπτυξης κεραιών, κυματοδηγών και μικροκυματικών διατάξεων και των βιολογικών επιδράσεων των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Δορυφορικές και Μικροκυματικές Επικοινωνίες
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-14
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ζιζανιολογία» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΣ: Βιολογία, αναγνώριση, ταυτοποίηση και κατάταξη των σημαντικότερων ζιζανίων. Επιβλαβείς και ευεργετικές επιδράσεις των ζιζανίων. Ανταγωνισμός-αλληλοπάθεια μεταξύ ζιζανίων και καλλιεργειών. Μέθοδοι αντιμετώπισης και διαχείρισης των ζιζανίων. Τρόποι δράσης και εκλεκτικότητα των ζιζανιοκτόνων. Διεργασίες απομάκρυνσης των ζιζανιοκτόνων από το έδαφος. Τυποποίηση και εφαρμογή των ζιζανιοκτόνων. Ιδιότητες και χρήσεις των ζιζανιοκτόνων. Ανθεκτικότητα των ζιζανίων στα ζιζανιοκτόνα. Γενετικώς τροποποιημένα φυτά με ανθεκτικότητα σε ζιζανιοκτόνα.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ζιζανιολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-14
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-14
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 9667/29-1-2021. Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:Χημεία Οργανικών Ενώσεων: Μελέτη, σύνθεση, χημι-κές και φασματοσκοπικές ιδιότητες οργανικών ενώσεων. Χημεία Ετεροκυκλικών Ενώσεων: Μελέτη, σύνθεση, χημικές και φασματοσκοπικές ιδιότητες ετεροκυκλικών ενώσεων. Πράσινη Χημεία: Περιβαλλοντική Ηθική. Αειφόρος ανάπτυξη. Οικονομία ατόμων. Διεργασίες χωρίς οργανικούς διαλύτες. Υπερκρίσιμοι διαλύτες, ιονικά υγρά. Η χρήση του διοξειδίου του άνθρακα ως διαλύτη. Αρχές κατάλυσης.
Γνωστικό Αντικείμενο: Οργανική Χημεία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, 15ος αιώνας έως αρχές 19ου αιώνα
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, 15ος αιώνας έως αρχές 19ου αιώνα
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Βιοχημεία - Μοριακή Βιολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιοχημεία - Μοριακή Βιολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός Δομικών Κατασκευών». Η συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της υπό πλήρωσης θέσης είναι η εξής: «Σχεδιασμός δομικών στοιχείων και κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα για συνήθεις και σεισμικές δράσεις. Χρήση εφαρμοσμένων αριθμητικών μεθόδων ελαστικής και ανελαστικής ανάλυσης δομικών κατασκευών. Χρήση δομικού χάλυβα στις κατασκευές. Πειραματικές μέθοδοι. Επεμβάσεις, επισκευές και ενισχύσεις σε υφιστάμενες δομικές κατασκευές»
Γνωστικό Αντικείμενο: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Ιστολογία-Εμβρυολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιστολογία-Εμβρυολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Φαρμακευτική Τεχνολογία - Βιοφαρμακευτική
Γνωστικό Αντικείμενο: Φαρμακευτική Τεχνολογία - Βιοφαρμακευτική
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτής Καθηγητής (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης).ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Το γνωστικό πεδίο της θέσης «Animation με έμφαση σε 3D Τεχνικές Δημιουργίας» αναφέρεται κυρίως στη δημιουργία κινούμενης εικόνας καρέ – καρέ σε οπτικοακουστική μορφή με συγκεκριμένη μεθοδολογία, αρχές, υλικά και τεχνολογίες. Εστιάζεται σε θέματα Γραφιστικής – Οπτικής Επικοινωνίας, Εικαστικής Γλώσσας και Σχεδίου καθώς και της Κινηματογραφικής Αφήγησης, της Φωτογραφίας και του εξειδικευμένου Σχεδιασμού. Αφορά στην εξ αποστάσεως επικοινωνία μέσω των Οπτικοακουστικών Τεχνών καθώς και ποικίλων μορφών Πολυμεσικών Εφαρμογών (εκπαιδευτικών, εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, πληροφοριακών). Σε αυτό το πλαίσιο το γνωστικό πεδίο του animation καλύπτει και έχει εφαρμογές σε ένα ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων από το χώρο του γραφιστικού σχεδιασμού και του κινηματογράφου, όπως animation film μυθοπλασίας, informative animation, motion typography, κινούμενα γραφικά ντοκιμαντέρ, ψηφιακά τρισδιάστατα μουσεία, animation για ψηφιακά παιχνίδια κ.ο.κ. Όσον αφορά στην έμφαση που δίνεται στις τρισδιάστατες τεχνικές, αυτό επικεντρώνει το φάσμα των γνωστικών πεδίων σε εξειδικευμένα θέματα τρισδιάστατου σχεδιασμού, τόσο σε παραδοσιακές μορφές, stop motion animation όσο και στη μεταφορά τους σε περιβάλλον υπολογιστή με εξειδικευμένα προγράμματα. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση κυρίαρχα στοιχεία, τόσο στις δισδιάστατες όσο και στις τρισδιάστατες τεχνικές, παραμένουν οι κοινές αρχές και μέθοδοι δημιουργίας κινούμενης εικόνας animation με ποικίλα μέσα, υλικά και τεχνικές.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Animation με έμφαση σε 3D Τεχνικές Δημιουργίας»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα: ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-15
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Εκκλησιαστική Ιστορία των Νεωτέρων Χρόνων (15ος αιώνας και εξής)
Γνωστικό Αντικείμενο: Εκκλησιαστική Ιστορία των Νεωτέρων Χρόνων (15ος αιώνας και εξής)
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ
Τμήμα: ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Ιστορία των Επιστημών από την Ύστερη Αρχαιότητα έως τους Πρώιμους Νεότερους Χρόνους
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιστορία των Επιστημών από την Ύστερη Αρχαιότητα έως τους Πρώιμους Νεότερους Χρόνους
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Ορθοπαιδική
Γνωστικό Αντικείμενο: Ορθοπαιδική
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-07
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 9020/21-1-2021. Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Εμπορικό Δίκαιο» περιλαμβάνει πλείονα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα, ήτοια) το γενικό μέρος εμπορικού δικαίου (δίκαιο της εμπορικής ιδιότητας και των συνεπειών της), β) το δίκαιο των εμπορικών εταιρειών (προσωπικών και κεφαλαιουχικών, όπως και των ειδικών τύπων τους) και τα συναφή αντικείμενα (δίκαιο κεφαλαιαγοράς), γ) το δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού, δ) το δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού, εθνικό και ενωσιακό, ε) το δίκαιο των αξιογράφων, στ) το δίκαιο των εμπορικών συμβάσεων (ιδίως των εν ευρεία εννοία συστημάτων διανομής), περιλαμβανομένων των αποκλίσεων και επιμέρους υποσυστημάτων του ιδιωτικού δικαίου, όπως το δίκαιο της προστασίας του καταναλωτή στις έννομες σχέσεις του με την εμπορική επιχείρηση, ζ) το δίκαιο της διανοητικής ιδιοκτησίας (πνευματικής και βιομηχανικής), η) το ασφαλιστικό δίκαιο (ασφαλιστική σύμβαση και δίκαιο της εποπτείας και εκκαθάρισης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων), θ) το τραπεζικό δίκαιο (δίκαιο των τραπεζικών συμβάσεων και δίκαιο της εποπτείας του πιστωτικού συστήματος) και το δίκαιο των επενδυτικών υπηρεσιών (συμβάσεων και εποπτείας), ι) το πτωχευτικό δίκαιο (περιλαμβανομένων των συλλογικών διαδικασιών εξυγίανσης, προπτωχευτικών ή μη, καθώς και των παραπτωχευτικών συλλογικών διαδικασιών) ια) το ναυτικό δίκαιο, ιβ) το δίκαιο μεταφορών, και βέβαια θέματα σύγκρουσης νόμων που άπτονται όλων των εννόμων σχέσεων που εμπίπτουν στα ως άνω απαριθμούμενα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του εμπορικού δικαίου.
Γνωστικό Αντικείμενο: Εμπορικό Δίκαιο
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΝΟΜΙΚΗ
Τμήμα: ΝΟΜΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-05-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-07-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ) ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΔΑΦΟΣ-ΦΥΤΟ-ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΥΤΟΥ, ΕΔΑΦΟΥΣ, ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-17
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-17
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες