Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 101 έως 120 από τις 256 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ:ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ:ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ή) ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ με θητεία
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο της Λαχανοκομίας καλύπτει το σύνολο των καλλιεργούμενων λαχανικών στη χώρα μας. Έμφαση δίνεται στην καλλιέργεια τόσο των υπαίθριων όσο και των θερμοκηπιακών λαχανοκομικών καλλιεργειών, για παραγωγή πρώιμων και υπερπρώιμων λαχανοκομικών προϊόντων, με σημαντικό και συνεχώς αυξανόμενο εξαγωγικό προσανατολισμό. Η παραγωγική διαδικασία, η βελτίωση των καλλιεργητικών τεχνικών και των μετασυλλεκτικών χειρισμών, με στόχο τόσο την αύξηση των αποδόσεων και την μείωση του κόστους παραγωγής, όσο και την βελτίωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας του παραγόμενου προϊόντος, πρέπει να αποτελούν τους κύριους άξονες προσανατολισμού των σύγχρονων επιχειρηματικών λαχανοκομικών καλλιεργειών και των αντικειμένων έρευνας στην Λαχανοκομία.
Γνωστικό Αντικείμενο: Λαχανοκομία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-22
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-22
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θεραπευτικές Προσεγγίσεις μέσω της Τέχνης στον τομέα της Ψυχικής Υγείας».
Γνωστικό Αντικείμενο: Θεραπευτικές Προσεγγίσεις μέσω της Τέχνης στον τομέα της Ψυχικής Υγείας
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-09
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-09
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Ίδρυμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-22
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-22
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Η Παθολογία αποτελεί αναγνωρισμένη κύρια ιατρική ειδικότητα και έχει ως αντικείμενο την αντιμετώπιση όλων των νοσημάτων που αφορούν στον άνθρωπο από την ενηλικίωσή του έως τον θάνατό του. Η θέση αυτή απαιτεί κατ’ εξοχήν κλινική εμπειρία στην Παθολογία που σημαίνει πολυετές και συνεχές έως σήμερα κλινικό έργο κυρίως σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο που αντιμετωπίζει ασθενείς με νοσήματα που αφορούν σε όλο το φάσμα της Παθολογίας. Επιπροσθέτως, η θέση αυτή απαιτεί πολυετή εκπαιδευτική εμπειρία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, διοικητική εμπειρία καθώς και ερευνητικό έργο στο φάσμα της Παθολογίας τόσο σε επίπεδο βασικής έρευνας όσο και σε κλινικό επίπεδο.
Γνωστικό Αντικείμενο: Παθολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 19106/7-4-2021 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:Μελέτη των λειτουργιών του φυτού σε συνθήκες καταπόνησης και την ανάπτυξη των μηχανισμών για την αντιμετώπισή τους. Ειδικότερα εστιάζεται στη ρύθμιση του μεταβολισμού του φυτού και στις αποκρίσεις έναντι των αβιοτικών και βιοτικών παραγόντων του περιβάλ-λοντος, στην εκδήλωση χημικής άμυνας μέσω των δευτερογενών μεταβολιτών του και στις αλληλεπιδράσεις του φυτού με άλλους οργανισμούς.
Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσιολογία φυτών σε συνθήκες καταπόνησης
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-06-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-08-12
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 24590/29-4-2021 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:Η «Θεατρολογία» είναι ένας επιστημονικός κλάδος που μελετά τόσο τα δραματικά κείμενα όσο και τις θεατρικές παραστάσεις. Η «Ιστορία Θεάτρου» και «Θεωρία Θεάτρου» ανήκουν στη Θεατρολογία αλλά καταπιάνονται επιστημονικά με την ιστορική και θεωρητική προσέγγιση των παραπάνω. Η «Ιστορία Θεάτρου» ασχολείται με ζητήματα που αφορούν στην εξέλιξη της θεατρικής τέχνης: τη σχέση της με το ευρύτερο κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο, ζητήματα διαμόρφωσης, ανάπτυξης και πρόσληψης ιδεολογικών και καλλιτεχνικών κινημάτων, ζητήματα ιστοριογραφίας κ.ά.). Η «Θεωρία Θεάτρου» καταπιάνεται με τη φύση, τους στόχους και τα καλλιτεχνικά μέσα της θεατρικής τέχνης, τη σχέση της με τις υπόλοιπες τέχνες ή τη σχέση της με ευρύτερες φιλοσοφικές προσεγγίσεις, με ηθικές και πολιτικές αξίες. Διασταυρώνεται, επίσης και αξιοποιεί θεωρητικά εργαλεία από άλλα πεδία (Δομισμός, Σημειωτική, Πολιτισμικές Σπουδές, Φεμινιστικές, Ψυχαναλυτικές ή Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις, Θεωρία της ‘πρόσληψης’ κ.ά.). Στο γνωστικό αντικείμενο «Παγκόσμιο θέατρο» δεν συμπεριλαμβάνονται: 1) το Θέατρο της Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας και 2) το Νεοελληνικό Θέατρο σε οποιαδήποτε μορφή (πρόσληψη ιστορικών μορφωμάτων του παγκόσμιου θεάτρου από το νεοελληνικό θέατρο, εφαρμογή θεωρητικών προσεγγίσεων σε νεοελληνικά θεατρικά έργα και παραστάσεις κ.λπ.)
Γνωστικό Αντικείμενο: Θεατρολογία - Ιστορία και Θεωρία Παγκοσμίου Θεάτρου
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα: ΘΕΑΤΡΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-06-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-08-31
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκ. Καθηγητής/«Φυσιολογία-Νευροφυσιολογία»
Περιγραφή: Μία κενή θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία-Νευροφυσιολογία».
Γνωστικό Αντικείμενο: «Φυσιολογία-Νευροφυσιολογία»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Παιδαγωγική: κριτικές προσεγγίσεις και εφαρμογές στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Η Κοινωνική Παιδαγωγική είναι επιμέρους κλάδος της Παιδαγωγικής Επιστήμης που με διεπιστημονικό και κοινωνικά κριτικό τρόπο ασχολείται (α) με την διερεύνηση και αντιμετώπιση επίκαιρων κοινωνικών και εκπαιδευτικών προβλημάτων παιδιών και νέων σε τυπικά, μη τυπικά και άτυπα περιβάλλοντα μάθησης και αγωγής με στόχο την υλοποίηση αλλαγών σε χώρους εκπαίδευσής τους, έτσι ώστε αφενός να διευρυνθούν οι δυνατότητες κοινωνικής συμμετοχής τους και να διασφαλισθούν θετικά εκπαιδευτικά αποτελέσματα, αφετέρου να ενδυναμωθούν οι δεσμοί μεταξύ χώρων εκπαίδευσης και των βιόκοσμων τους· (β) με την κριτική ανάλυση εκπαιδευτικών θεσμών, δομών, αναλυτικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικών πρακτικών υπό το πρίσμα της χειραφέτησης του ατόμου, καθώς και του κοινωνικού μετασχηματισμού. Ειδικότερα, οι κριτικές προσεγγίσεις της Κοινωνικής Παιδαγωγικής θέτουν στο επίκεντρό τους τη σύνδεση της μάθησης με το «χειραφετητικό γνωστικό ενδιαφέρον» και τη δημιουργία κριτικής συνείδησης.
Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνική Παιδαγωγική: κριτικές προσεγγίσεις και εφαρμογές στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-15
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης εντάσσεται στην περιοχή της Θεωρητικής Γλωσσολογίας και καλύπτει το χώρο ανάλυσης της φυσικής γλώσσας στο γραμματικό επίπεδο της σημασιολογίας με έμφαση στη διεπαφή της με τα άλλα επίπεδα της γραμματικής, τη σύνταξη και την φωνολογία, ιδιαίτερα την προσωδία. Η σημασιολογία αποτελεί έναν από τους βασικούς τομείς της γλωσσολογίας, εξαιτίας της κεντρικής θέσης που κατέχει στο γλωσσικό σύστημα όλων των ανθρωπίνων γλωσσών. Επιπλέον η σημασιολογία αλληλεπιδρά με άλλους τομείς της γλωσσολογίας και η έρευνα στη διεπαφή των διεπίπεδων σημασιολογίας-σύνταξης/ μορφολογίας και σημασιολογίας-φωνητικής/φωνολογίας με έμφαση στον επιτονισμό συνεισφέρει στη βαθύτερη και εκτενέστερη κατανόηση της γλώσσας. Αντικείμενο της τυπικής σημασιολογίας είναι η διερεύνηση και μοντελοποίηση με τυπικές μεθόδους της ερμηνείας των προτάσεων με βάση την Αρχή της Συνθετικότητας, λαμβάνοντας υπόψη και το περικείμενο. Επίσης η τυπική σημασιολογία στηρίζει θεωρητικά τη μελέτη εφαρμοσμένων κλάδων της γλωσσολογίας, όπως η γλωσσική κατάκτηση και διδακτική με αξιοποίηση πειραματικών μεθόδων στην ανάλυση των εμπειρικών γλωσσικών δεδομένων»
Γνωστικό Αντικείμενο: Τυπική σημασιολογία και η διεπαφή της με τη Σύνταξη και την Προσωδία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-02
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Προκήρυξη θέσης Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα Γ' Βαθμίδας
Περιγραφή: Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΕΛΕ Γ' βαθμίδας
Γνωστικό Αντικείμενο: Σεισμολογία και μελέτη θαλάσσιων κυμάτων βαρύτητας με έμφαση στον σχεδιασμό και διαχείριση σεισμολογικών και παλιρροιογραφικών δικτύων
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΑΑ
Σχολή:
Τμήμα: ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-08-31
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Υπολογιστική Βιολογία και Ανάλυση Ιατρικών Δεδομένων με Ανάπτυξη Αλγορίθμων Μηχανικής Μάθησης»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία του φυτού στις Γεωπονικές Επιστήμες» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΣ: Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αφορά τη φυσιολογία των φυτών με εφαρμογές στις Γεωπονικές Επιστήμες. Στο πλαίσιο αυτού του γνωστικού αντικειμένου εξετάζεται η λειτουργία των καλλιεργούμενων φυτών και οι αποκρίσεις των φυτών στο περιβάλλον ανάπτυξής τους και στις καταπονήσεις που αυτό πιθανώς επιβάλλει.
Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσιολογία του φυτού στις Γεωπονικές Επιστήμες
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-06-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-08-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ Γ' ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΛΕ Γ΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ LIDAR ΚΑΙ RADAR
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΑΑ
Σχολή:
Τμήμα: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ, ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-08-31
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μαιευτική - Γυναικολογία - Εμβρυομητρική Ιατρική» και συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου: Η Εμβρυομητρική Ιατρική είναι μια αναγνωρισμένη υποειδικότητα της Μαιευτικής στο πεδίο της οποίας ανήκουν η παρακολούθηση κυήσεων υψηλού κινδύνου, ο προγεννητικός έλεγχος με την ανίχνευση συγγενών διαμαρτυριών και συμβάλλει αποτελεσματικά στη βελτίωση των περιγεννητικών αποτελεσμάτων.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ - ΕΜΒΡΥΟΜΗΤΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-06-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-08-04
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νεοελληνική Λογοτεχνία» και συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου: Το γνωστικό αντικείμενο «Νεοελληνική Λογοτεχνία» καλύπτει ένα ευρύ επιστημονικό πεδίο μέσα στο οποίο μελετώνται η ιστορία και η κριτική της λογοτεχνίας, η θεωρία της λογοτεχνίας και ειδικότερα ερμηνευτικές προσεγγίσεις όπως σπουδές του φύλου, θεωρία της αναγνωστικής ανταπόκρισης, κοινωνιολογία της λογοτεχνίας, ψυχαναλυτική κριτική, πολιτισμικές σπουδές, ώστε κείμενα της νεοελληνικής λογοτεχνίας, τάσεις, λογοτεχνικά είδη, αισθητικά ρεύματα και ιδεολογικά περιεχόμενα να εξετάζονται και σε συγκριτολογική προοπτική. Επομένως το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης καλύπτει έναν πλήρη κλάδο της οικείας επιστήμης, με εύρος τουλάχιστον ενός εξαμηνιαίου μαθήματος και μιας αναγνωρισμένης ειδικότητος της οικείας επιστήμης και του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-02
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-02
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης ΦΕΚ 1416/25.6.2021 τ.Γ’ , αριθμός προκήρυξης 18850/10.5.2021
Γνωστικό Αντικείμενο: Διηλεκτρική Φασματοσκοπία Υλικών
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-01
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ με θητεία
Περιγραφή: Οικονομική λειτουργία και διαχείριση εξελιγμένων ΣΗΕ με: ενταγμένη διεσπαρμένη παραγωγή, μεγάλη διείσδυση ΑΠΕ, δομές μικροδικτύων και έξυπνων δικτύων, μονάδες αποθήκευσης μεγάλης κλίμακας και ηλεκτρικά οχήματα. Ηλεκτρική οικονομία–λειτουργία αγορών ηλεκτρικής ενέργειας (μοντέλα, αβεβαιότητα, διαχείριση κινδύνου, οικονομικοί και τεχνικοί περιορισμοί, μέθοδοι τιμολόγησης). Ενεργειακές συναλλαγές (τοπικές ή διασυνδέσεων). Δυναμική κοστολόγηση/τιμολόγηση, διαχείριση φορτίου, ευελιξία, επικουρικές υπηρεσίες. Τεχνοοικονομική ανάπτυξη ΣΗΕ (διασυνδέσεις, ΑΠΕ, μονάδες αποθήκευσης, FACTS, PMUs κτλ).
Γνωστικό Αντικείμενο: Οικονομική Λειτουργία/Ανάλυση Εξελιγμένων Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-06-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-08-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής / Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 19076/7-4-2021 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:Το γνωστικό αντικείμενο της προτεινόμενης θέσης καλύπτει τον κλάδο των σύγχρονων φιλοσοφικών, πολιτισμικών και κοινωνιολογικών προσεγγίσεων στη μουσική εκπαίδευση, με έμφαση στη μελέτη και ανάπτυξη διεπιστημονικών και κριτικών μεθοδολογιών διδασκαλίας και έρευνας. Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει πέραν της θεωρητικής έρευνας να έχουν τεκμηριωμένη δραστηριότητα και εμπειρία σε τομείς, όπως η καλλιτεχνική έρευνα στην τυπική ή άτυπη εκπαίδευση, και η έρευνα μέσω της πρακτικής (practice-based research) σε μουσικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.
Γνωστικό Αντικείμενο: Μουσική Παιδαγωγική-Φιλοσοφία της Μουσικής Εκπαίδευσης
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα: ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-09
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ, Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο "Αστικό Δίκαιο και Αστικό Δικονομικό Δίκαιο".
Γνωστικό Αντικείμενο: Αστικό Δίκαιο και Αστικό Δικονομικό Δίκαιο
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΝΟΜΙΚΗ
Τμήμα: ΝΟΜΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-30
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες