Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 101 έως 120 από τις 157 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Περιγραφή: ΕΞΕΛΙΞΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ίδρυμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-08-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-10-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 22659/18-5-2020. Περιλαμβάνει την ανατομία, μορφολογία, βιολογία και φυσιολογία των σπόρων, των φυτών και των προϊόντων των λαχανοκομικών ειδών, τους παράγοντες που τα επηρεάζουν, την τεχνική καλλιέργειας των λαχανοκομικών ειδών στο ύπαιθρο και το θερμοκήπιο, καθώς και την ποιότητα και τους μετασυλλεκτικούς χειρισμούς των λαχανοκομικών προϊόντων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Λαχανοκομία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-07-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-10-01
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 22664/18-5-2020. Μελέτη των λειτουργιών και δραστηριοτήτων των μικροοργανισμών του εδάφους. Ειδικότερα, η συμμετοχή των μικροοργανισμών σε βιοχημικές αντιδράσεις διάσπασης οργανικών υπολειμμάτων και σύνθεσης σταθερότερων οργανικών ενώσεων και η συνεισφορά τους στη διατήρηση και βελτίωση της γονιμότητας των εδαφών, στις αλληλεπιδράσεις ανόργανων και οργανικών συστατικών και στη βελτίωση φυσικών και χημικών ιδιοτήτων του εδάφους.
Γνωστικό Αντικείμενο: Εδαφολογία-Μικροβιολογία Εδάφους
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-07-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-09-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 23255/29-5-2020. Το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης περιλαμβάνεται στα γνωστικά αντικείμενα του Τομέα Ανθρώπινης Απόδοσης και εμπεριέχεται στη διδακτέα ύλη μαθημάτων κορμού, υποχρεωτικής επιλογής και ειδικότητας. Καλύπτει τις διδακτικές και εκπαιδευτικές ανάγκες ενός ευρύτερου γνωστικού πεδίου το οποίο επικεντρώνεται στη διδασκαλία και την εκπαίδευση των φοιτητών-τριών σχετικά με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή εξατομικευμένων και ομαδικών προγραμμάτων άσκησης σε άτομα με αναπηρίες, με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και με διάφορες συστηματικές παθήσεις, με σκοπό τη βελτίωση των φυσικών και των κινητικών ικανοτήτων, τη ψυχολογική υποστήριξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής αυτών των ατόμων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ειδική Φυσική Αγωγή
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-09-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-11-19
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τομέα Αρχαίας και Μεσαιωνικής Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Ιστορία»
Γνωστικό Αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Ιστορία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-09-01
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-11-02
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής ή Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη κενής θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης ΦΕΚ 1132/20.7.2020 τ.Γ’ , αριθμός προκήρυξης 17858/30.4.2020
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιοϊατρική Τεχνολογία με έμφαση στην Βιορευστομηχανική. Υπολογιστικές-Πειραματικές Τεχνικές σε Βιολογικές Ροές και η Αλληλεπίδρασή τους με την Έμβια Φυσιολογία, Σχεδιασμός και Λειτουργία Σχετικών Βιοϊατρικών Συσκευών
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-07-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-09-22
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΕΠ) ΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-08-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-10-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο "Επιχειρηματικότητα: Εκπαίδευση και Μαθησιακές Διεργασίες" επικεντρώνεται θεματικά στην αντίληψη και αξιοποίηση επιχειρηματικής ευκαιρίας (entrepreneurial opportunity) με έμφαση σε μαθησιακές διεργασίες (entrepreneurial learning processes) που αφορούν στο άτομο (ατομική μάθηση) και στην εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα (entrepreneurship education) Μαθήματα διδασκαλίας του Οδηγού σπουδών 1. Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2. Ψηφιακή Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα 3. Κοινωνική επιχειρηματικότητα και κοινωνική καινοτομία 4. Σχεδιαστική Σκέψη για την Καινοτομία 5. Οργανωσιακή Ψυχολογία 6. Οργανωσιακή Συμπεριφορά 7. Καινοτομία στη Δημόσια Διοίκηση και Δημόσια Πολιτική
Γνωστικό Αντικείμενο: Επιχειρηματικότητα: Εκπαίδευση και Μαθησιακές Διεργασίες
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-07-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-09-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή
Γνωστικό Αντικείμενο: Δημόσιες Πολιτικές: Εξευρωπαϊσμός και Ευρωπαϊκή Πολιτική
Ίδρυμα: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-09-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-10-15
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΒΙΩΣΙΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο «Βιώσιμος τουρισμός και πολιτισμός» αποτελείται από δύο σχετιζόμενα πεδία, τον τουρισμό και τον πολιτισμό, τα οποία εξετάζει υπό το πρίσμα της βιώσιμης ανάπτυξης και τα εξειδικεύει σε ζητήματα τα οποία σήμερα αποτελούν την αιχμή της τουριστικής έρευνας. Το πεδίο του τουρισμού εξειδικεύεται σε συγκεκριμένες θεσμικές και αναπτυξιακές διαδικασίες σχετικές με το σχεδιασμό και τη διαχείριση τουριστικών προορισμών, που αποτελούν τη βασική χωρική μονάδα άσκησης των πολιτικών βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. Οι πρακτικές αυτές καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα δράσεων και προτύπων τουριστικής ανάπτυξης και διαχείρισης και αφορούν σε κάθε τυπολογία τουριστικού προορισμού. Το πεδίο του πολιτισμού εξειδικεύεται σε ζητήματα διαχείρισης πολιτισμικών πόρων και ανάπτυξης τουριστικών προϊόντων. Η βιώσιμη διαχείριση των πολιτισμικών πόρων υιοθετεί τη σύγχρονη διευρυμένη έννοια του πολιτισμικού πόρου, ενισχύει την προστασία και ανάδειξη των τοπικών πόρων και δίνει έμφαση στη διαδικασία μετασχηματισμού τους σε ολοκληρωμένα τουριστικά προϊόντα, τα οποία ανταποκρίνονται στα σύγχρονα πρότυπα τουριστικής και πολιτισμικής κατανάλωσης.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΒΙΩΣΙΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ίδρυμα: ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-07-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-09-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 25862/18-6-2020. Το επιστημονικό πεδίο της Δερματολογίας-Αφροδισιο-λογίας, περιλαμβάνει τη μελέτη της παθογένεσης, τη διάγνωση και τη θεραπευτική αντιμετώπιση του πλήρους φάσματος των παθήσεων του δέρματος, των εξαρτημάτων του και των ορατών βλεννογόνων, καθώς επίσης και τη διάγνωση, θεραπεία και πρόληψη των σεξουαλικώς μεταδιδομένων νοσημάτων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Δερματολογία-Αφροδισιολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-09-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-11-19
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Χρονοπρογραμματισμός χαρτοφυλακίου έργων με χρήση ευφυών μεθόδων», του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων || «Το γνωστικό αντικείμενο “Χρονοπρογραμματισμός Χαρτοφυλακίου Έργων με χρήση Ευφυών Μεθόδων” καλύπτει το γνωστικό επιστημονικό πεδίο του Χρονικού Προγραμματισμού ενός Χαρτοφυλακίου Έργων που είναι μια υποπεριοχή της Διαχείρισης Έργων. Οι σύγχρονες μέθοδοι που εφαρμόζονται για την επίλυση των προβλημάτων του Χρονικού Προγραμματισμού ενός Χαρτοφυλακίου Έργων αποτελούνται κυρίως από ευφυείς μεθόδους και κατασκευές όπως οι ευρετικοί αλγόριθμοι, τα νευρωνικά δίκτυα και γενικότερα οι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης. Ειδικότερα, το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει τα επιμέρους επιστημονικά πεδία: (α) το χρονοπρογραμματισμό των χαρτοφυλακίων έργων με βάση τους χρονικούς περιορισμούς και τη διαθεσιμότητα διαμοιραζόμενων πόρων (resources) , (β) τη χρήση ευφυών τεχνικών, μεθόδων και αλγορίθμων όπως οι ευρετικοί αλγόριθμοι, τα νευρωνικά δίκτυα και οι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης για την επίλυση ερευνητικών προβλημάτων χρονοπρογραμματισμού έργων ή συνδυαστικών προβλημάτων που έχουν ανάλογα με το χρονοπρογραμματισμό χαρακτηριστικά».
Γνωστικό Αντικείμενο: Χρονοπρογραμματισμός χαρτοφυλακίου έργων με χρήση ευφυών μεθόδων
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-07-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-09-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Η προκήρυξη περιλαμβάνει τα εξής αντικείμενα: Λογική, Μεταφυσική, Γνωσιολογία, Φιλοσοφία της Γλώσσας, Φιλοσοφία του Νου, Φιλοσοφία της Επιστήμης. Ο εκλεγείς θα πρέπει να μπορεί να διδάξει μεταξύ άλλων το υποχρεωτικό μάθημα της Λογικής και ένα επιλεγόμενο μάθημα Φιλοσοφίας της Επιστήμης.
Γνωστικό Αντικείμενο: Αναλυτική Φιλοσοφία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-09-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-11-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης. ΦΕΚ 1369/9.9.2020 τ.Γ’, αριθμός προκήρυξης 22221/2.6.2020
Γνωστικό Αντικείμενο: Βελτιστοποίηση Κατασκευών
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-09-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-11-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης).
Γνωστικό Αντικείμενο: «Ανόργανη Χημεία και Φυσικοχημεία Οίνων».
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-09-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-11-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 ΘΕΣΗΣ Δ.Ε.Π. ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ"
Γνωστικό Αντικείμενο: ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ
Τμήμα: ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-09-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-11-16
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 20702/3-4-2020. Το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης περιλαμβάνει το σχεδιασμό της έρευνας, τη διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων και υποθέσεων, τη συγκέντρωση και την αξιολόγηση ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων, τις μορφές ερευνητικών σχεδιασμών και τις πολυμεταβλητές τεχνικές έρευνας, καθώς και τη δεοντολογία της έρευνας. Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης διαπραγματεύεται τον ρόλο, τις προοπτικές και τα πλεονεκτήματα που παρέχει η τεχνολογική εξέλιξη στο μαθησιακό πεδίο της έρευνας και τη διαδικασία της μάθησης, τις μορφές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, το νέο ψηφιακό μαθησιακό περιβάλλον, τη συστηματική αξιοποίηση και υποστήριξη των μαθημάτων μέσω του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και την αξιολόγηση των περιεχομένων διδασκαλίας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Μεθοδολογία έρευνας και εξ αποστάσεως εκπαίδευση στον αθλητισμό
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-07-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-09-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη κενής θέσης ΦΕΚ 1132/20.7.2020 τ.Γ’ , αριθμός προκήρυξης 17516/28.4.2020
Γνωστικό Αντικείμενο: Μηχανική Συνθέτων Υλικών
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-07-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-09-22
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 24825/16-6-2020. Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης «Δομή και Δυναμική των Χερσαίων Οικοσυστημάτων με έμφαση στην Εδαφική Οικολογία» ανήκει στο γνωστικό πεδίο της Οικολογίας. Αναφέρεται στη δομή, δηλαδή τα βιοτικά και αβιοτικά στοιχεία που συνθέτουν τους χερσαίους οικολογικούς σχηματισμούς, τη δυναμική που διέπει τις σχέσεις ανάμεσα σε αυτά, τις διεργασίες στις οποίες μετέχουν, καθώς και την ανάλυση του θεωρητικού υποβάθρου που τις προσδιορίζουν. Οι οικολογικοί σχηματισμοί βρίσκονται σε κατάσταση διαρκούς μεταβολής υπό την επήρεια επάλληλων διαταραχών πάσης φύσεως και εύρους. Η μελέτη των μεταβολών της δομής και της λειτουργίας των χερσαίων συστημάτων στο χρόνο, είτε σε κλίμακα εποχική είτε διαχρονική, συνιστά βασικό αντικείμενο μελέτης της χερσαίας οικολογίας. Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης εστιάζει περαιτέρω στη μελέτη των υψηλής πολυπλοκότητας διεργασιών που συμβαίνουν στο έδαφος, στις αλληλεπιδράσεις φυτού - εδάφους, στο δίκτυο των σχέσεων ανάμεσα στα αβιοτικά στοιχεία του εδάφους που συγκροτούν το υπόστρωμα, τα βιοτικά στοιχεία με έμφαση στη μικροπανίδα και τις μικροβιακές κοινότητες που διαμεσολαβούν τις εδαφικές διεργασίες και την ενζυμική δραστηριότητα που ελέγχει τους ρυθμούς με τους οποίους αυτές πραγματοποιούνται.
Γνωστικό Αντικείμενο: Δομή και Δυναμική των Χερσαίων Οικοσυστημάτων με έμφαση στην Εδαφική Οικολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-09-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-11-19
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ)
Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
Ίδρυμα: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-09-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-11-02
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες