Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 81 έως 100 από τις 298 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία».
Γνωστικό Αντικείμενο: Παθολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-06-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-08-07
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη μιας κενής οργανικής θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βελτιστοποίηση Διαδικασιών Αξιοπιστίας και Συντήρησης Βιομηχανικών Συστημάτων». Το γνωστικό αντικείμενο εντάσσεται στην Κατεύθυνση της Βιομηχανικής Διοίκησης και ενισχύει την τεχνογνωσία του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών σε θέματα σχετικά με τη βελτιστοποίηση διαδικασιών αξιοπιστίας και συντήρησης σε παραγωγικές διαδικασίες και σε θέματα σχετικά με την αποτελεσματικότερη κι αποδοτικότερη χρήση του βιομηχανικού εξοπλισμού. Η ποσοτική βελτιστοποίηση των διαδικασιών αυτών αποτελεί απαραίτητο εργαλείο στη σύγχρονη έρευνα και πρακτική για την ορθολογική λήψη «βέλτιστων» αποφάσεων σε ζητήματα που απασχολούν τον Μηχανικό. Τα προβλήματα αυτά είναι δισεπίλυτα καθώς εμπεριέχουν την ανάγκη συλλογής μεγάλου αριθμού παραμέτρων από τις παραγωγικές διαδικασίες, πολύ συχνά σε συνθήκες αβεβαιότητας, και την ανάγκη προσδιορισμού του βέλτιστου τρόπου συντήρησης και ελέγχου του εξοπλισμού. Η λήψη αποφάσεων, που αποσκοπούν στη βελτιστοποίηση της αξιοπιστίας του εξοπλισμού, στην ελαχιστοποίηση του κόστους παραγωγής προϊόντων και χρήσης του εξοπλισμού αλλά και στην ελαχιστοποίηση του κόστους ενεργειών συντήρησης, σε στοχαστικό περιβάλλον, αποτελεί μία από τις κύριες δραστηριότητες της κατεύθυνσης της Βιομηχανικής Διοίκησης η οποία αποτελεί σημαντική κατεύθυνση της βασικής εκπαίδευσης του Μηχανολόγου Μηχανικού. Οι τεχνικές και τα εργαλεία που εμπίπτουν στην περιοχή της βελτιστοποίησης διαδικασιών αξιοπιστίας και συντήρησης παρέχουν τις απαραίτητες αναλυτικές και υπολογιστικές μεθόδους για τη διαμόρφωση και επίλυση προβλημάτων βελτιστοποίησης σε περιβάλλον αβεβαιότητας.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Βελτιστοποίηση Διαδικασιών Αξιοπιστίας και Συντήρησης Βιομηχανικών Συστημάτων»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: μία (1) θέσης Ερευνητή/τριας Γ' Βαθμίδας στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠΤ) του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος".
Περιγραφή: Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή/τριας Γ' Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Διαχείριση πόρων και χρηστών σε δίκτυα ασύρματων και κινητών επικοινωνιών και εφαρμογές σε γνωσιακά περιβάλλοντα για το διαδίκτυο των αντικειμένων (Internet of Things)» στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠΤ) του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος".
Γνωστικό Αντικείμενο: «Διαχείριση πόρων και χρηστών σε δίκτυα ασύρματων και κινητών επικοινωνιών και εφαρμογές σε γνωσιακά περιβάλλοντα για το διαδίκτυο των αντικειμένων (Internet of Things)»
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
Σχολή:
Τμήμα: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-06-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-08-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 14533/22-1-2020.Οδοντική Μορφολογία, Φυσιοπαθολογία των σκληρών οδοντικών ιστών, Φυσιολογία στοματικού περιβάλ- λοντος, Διάγνωση, αναχαίτιση και θεραπεία τερηδόνας και άλλων παθήσεων των σκληρών οδοντικών ιστών, Τεχνικές αποκαταστάσεων, Φυσικομηχανικές ιδιότητες ρητινωδων υλικών (σύνθετες ρητίνες, συγκολλητικοί παράγοντες, ρητινώδεις κονίες), συγκόλληση υλικών με τους οδοντικούς ιστούς, Βιοσυμβατότητα υλικών αποκαταστάσεων, αρχές αισθητικής οδοντιατρικής, αντιμετώπιση αισθητικών προβλημάτων των δοντιών, εφαρμογές Laser στην οδοντιατρική, αποκαταστατική οδοντιατρική με χρήση ψηφιακής αποτύπωσης, σχεδίασης και κατασκευής αποκατάστασης με μηχανικά υποστηριζόμενη τεχνολογία (CAD/CAM).
Γνωστικό Αντικείμενο: Οδοντική Χειρουργική
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπλ. Καθηγητής/«Υπολογιστική Νανοφυσική»
Περιγραφή: Μια (1) κενή θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστική Νανοφυσική».
Γνωστικό Αντικείμενο: «Υπολογιστική Νανοφυσική»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-06-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-08-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Προκήρυξη μίας (1) θέσης Κύριου Ερευνητή (Β’ βαθμίδας) στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) (Κωδικός θέσης: ΤΝΕ/ΙΙΕ/ΕΡΕ/1-2020)
Περιγραφή: Μία (1) θέση ερευνητή Β’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Σύγχρονη Πολιτική Ιστορία της Ελλάδας» στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) (Κωδικός θέσης: ΤΝΕ/ΙΙΕ/ΕΡΕ/1-2020)
Γνωστικό Αντικείμενο: Σύγχρονη Πολιτική Ιστορία της Ελλάδας
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ
Σχολή:
Τμήμα: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-06-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-08-17
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Υδραυλική». || ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Η ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΡΕΥΣΤΑ. ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΣΤΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ, Ο/Η ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α ΘΑ ΚΛΗΘΕΙ ΝΑ ΔΙΔΑΞΕΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ.
Γνωστικό Αντικείμενο: Πειραματική Υδραυλική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-06-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-08-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Μία (1) θέση ΕΛΕ B΄ βαθμίδας
Περιγραφή: Μία (1) θέση ΕΛΕ Β΄ βαθμίδας για το Ινστιτούτο Βασικής Βιοϊατρικής Έρευνας του Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλ. Φλέμιγκ» με γνωστικό αντικείμενο «Κτηνιατρική Διαχείριση και Επίβλεψη Εγκαταστάσεων και Διεργασιών Φαινοτυπικής Ανάλυσης Τρωκτικών Εργαστηρίου (Μυών)», μετά από εισήγηση του Αναπληρωτή Διευθυντή του ΙΒΒΕ για την εξέλιξη ΕΛΕ Γ’ βαθμίδας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Κτηνιατρική Διαχείριση και Επίβλεψη Εγκαταστάσεων και Διεργασιών Φαινοτυπικής Ανάλυσης Τρωκτικών Εργαστηρίου (Μυών)
Ίδρυμα: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΚEΒΕ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΝΓΚ"
Σχολή:
Τμήμα: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΒΒΕ)
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-07-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-08-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 12755/10-1-2020. Το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει την ιστορία και τη φύση της εκκλησιαστικής Δογματικής Διδασκαλίας και Πνευματικότητας στην Ορθόδοξη Παράδοση, συνεξετάζοντας την ιστορική συνθήκη του Δόγματος από τις πηγές των Συμβολικών και Δογματικών κειμένων της Εκκλησίας και γενικότερα των συγγραφέων που συνέβαλαν στη διατύπωση του. Ως εκ τούτου ερευνά το ευρύτερο πλαίσιο ανάπτυξης του χριστιανικού δόγματος σε διάλογο και με τις πηγές των χριστιανικών παραδόσεων εν γένει και της βιβλιογραφίας που συνδέεται με αυτές. Συνεπώς, το εν λόγω αντικείμενο διαπραγματεύεται τόσο την ιστορία της μορφολογικής ανάπτυξης των ορθόδοξων δογμάτων από τη βιβλική τους διατύπωση μέχρι την πιο αναπτυγμένη εκκλησιαστική τους μορφή όσο και το ιστορικό πλαίσιο στο οποίο η δογματική διατύπωση εκφράζεται και διαλέγεται.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιστορία Δογμάτων
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ
Τμήμα: ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-22
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-22
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών
Γνωστικό Αντικείμενο: «Γραμμική Άλγεβρα με Εφαρμογές στην Επιστήμη του Ηλεκτρολόγου και Ηλεκτρονικού Μηχανικού».
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-06-12
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-08-12
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 19556/24-3-2020. Ανάλυση οικονομικότητας και αποτελεσματικότητας κλάδων του τομέα ζωικής παραγωγής με την εφαρμογή μεθόδων ποσοτικής ανάλυσης τόσο της Στατιστικής όσο και της Οικονομετρίας. Οργάνωση και διοίκηση μονάδων ζωικής παραγωγής. Σχεδιασμός πειραματικής διαδικασίας και στατιστική ανάλυση δεδομένων βιολογικών πειραματισμών του κτηνιατρικού/κτηνοτροφικού χώρου.
Γνωστικό Αντικείμενο: Οικονομία Ζωικής Παραγωγής και Εφαρμοσμένη Στατιστική
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-06-26
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-08-26
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Αγροτική Οικονομία και Πολιτική
Γνωστικό Αντικείμενο: Αγροτική Οικονομία και Πολιτική
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ
Τμήμα: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
Περιγραφή: Μία (1) θέση Ερευνητή Α΄ βαθμίδας (Διευθυντής Ερευνών) ή Β΄ βαθμίδας (Κύριος Ερευνητής)
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιοπληροφορική-Γονιδιοματική
Ίδρυμα: ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ - ΙΤΕ
Σχολή:
Τμήμα: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-07-01
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-08-31
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Περιβάλλοντος της Σχολής Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου
Περιγραφή: Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Περιβάλλοντος της Σχολής Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου
Γνωστικό Αντικείμενο: Περιβαλλοντική Μηχανική με έμφαση στις διεργασίες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων
Ίδρυμα: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-06-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ερευνητική και εργαστηριακή δραστηριότητα στη μελέτη των γεωχημικών διεργασιών του εσωτερικού της Γης, δηλαδή στην ορυκτοχημική και γεωχημική μελέτη των φαινομένων μαγματισμού ή/και μεταμορφισμού ή/και ιζηματογένεσης/διαγένεσης για τον προσδιορισμό πετρογενετικών μοντέλων, καθώς και στην περιβαλλοντική γεωχημεία και τις γεωμικροβιολογικές διεργασίες.
Γνωστικό Αντικείμενο: Γεωχημεία Ορυκτών και Πετρωμάτων
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Η' ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης καθηγητή του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Οργανωσιακή Ψυχολογία»
Γνωστικό Αντικείμενο: Οργανωσιακή Ψυχολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-22
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπλ. Καθηγητής/«Ρευματολογία – Κλινική Ανοσολογία»
Περιγραφή: Μια θέση Δ.Ε.Π., στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ρευματολογία – Κλινική Ανοσολογία».
Γνωστικό Αντικείμενο: «Ρευματολογία – Κλινική Ανοσολογία»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-06-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-08-19
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης. ΦΕΚ 732/25.5.2020 τ.Γ’ , αριθμός προκήρυξης 13425/12.3.2020
Γνωστικό Αντικείμενο: Σχέση Παραδοσιακής και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-06-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-31
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή
Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-06-17
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-08-17
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 18239/3-3-2020. Το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης πραγματεύεται τις αρχές και τους κανόνες που διέπουν την αθλητική προπόνηση της καλαθοσφαίρισης, με στόχο τη βελτίωση και μεγιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης. Πιο συγκεκριμένα, το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης περιλαμβάνει τη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στην καλαθοσφαίριση σε αθλητές-τριες διαφόρων ηλικιών και επιπέδων. Ερευνητικά προσεγγίζεται από τα επιστημονικά πεδία όλων των βιολογικών και θεωρητικών επιστημών. Το θεωρητικό υπόβαθρο και οι πρακτικές εφαρμογές στην προπονητική της καλαθοσφαίρισης διερευνάται μέσα από την αθλητική προετοιμασία που σχετίζεται με την τεχνική κατάρτιση, την τακτική σκέψη, τις φυσιολογικές παραμέτρους, τη γνώση των κανόνων του παιγνιδιού κ.ά. Πιο αναλυτικά, μελετώνται σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο ζητήματα που αφορούν στη φυσική κατάσταση, τη βασική ατομική τεχνική, την ατομική τακτική, την ομαδική τακτική που αφορά στα συστήματα παιχνιδιού, τη γενική στρατηγική και την καθοδήγηση ομάδας, τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση της προπόνησης και του αγώνα. Επιπλέον, προσεγγίζονται ειδικά θέματα που αφορούν την Καλαθοσφαίριση και την εξέλιξη της σε διεθνές επίπεδο.
Γνωστικό Αντικείμενο: Προπονητική της Καλαθοσφαίρισης
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-28
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες