Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 81 έως 100 από τις 218 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική της Φυσικής Αγωγής»
Γνωστικό Αντικείμενο: Διδακτική της Φυσικής Αγωγής
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-01-22
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-03-22
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ (ΕΞΕΛΙΞΗ)
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ (ΕΞΕΛΙΞΗ)
Γνωστικό Αντικείμενο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Ίδρυμα: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-03-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-04
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Μία (1) θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις»
Γνωστικό Αντικείμενο: Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-03-18
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-01-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-02-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 1919/15-10-2018.«Το αντικείμενο "Χρήση Δικτύων και Πολυμέσων στη Γλωσσική Κατάρτιση" εξετάζει τις σύγχρονες τεχνολογίες του Διαδικτύου και αναφέρεται: - στο Διαδίκτυο και τις τεχνολογίες του για χρήση στην ξενόγλωσση εκπαίδευση/κατάρτιση, - στα Συστήματα και στις εφαρμογές Πολυμέσων, - στα ασύγχρονα συστήματα τηλεκπαίδευσης, - στις εφαρμογές web χρήση στην ξενόγλωσση εκπαίδευση/κατάρτιση».
Γνωστικό Αντικείμενο: Χρήση Δικτύων και Πολυμέσων στη Γλωσσική Κατάρτιση
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-01-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-03-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης) θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Γνωστικό Αντικείμενο: «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-01
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-01
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1ΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΡΩΔΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ
Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο αφορά στην ερευνητική περιοχή της εφαρμοσμένης οικονομικής και την ανάλυση δεδομένων ευρύτερου οικονομικού ενδιαφέροντος καλύπτοντας τόσο το θεωρητικό όσο και το εφαρμοσμένο περιεχόμενο στην περιοχή της μικροοικονομικής, μακροοικονομικής αλλά και της αγροτικής οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα, αφορά στη μελέτη οικονομικών φαινομένων/προβλημάτων που βασίζονται στην κατασκευή και ανάλυση θεωρητικών υποδειγμάτων, κάνοντας χρήση ποσοτικών μεθόδων και εργαλείων, συνίσταται δε, στη μικροοικονομική και τη μακροοικονομική ανάλυση. Η μακροοικονομική ανάλυση περιλαμβάνει θέματα σχετικά με τη βελτίωση αποφάσεων στον αγροτικό τομέα, ανάπτυξη μαθηματικών υποδειγμάτων για την εύρεση ισορροπιών στην διαχείριση των χρηματοοικονομικών δαπανών από τις πολιτικές ενίσχυσης για τις αγροτικές καλλιέργειες και την στενότητα του οικονομικού προϋπολογισμού. Επιπρόσθετα, περιλαμβάνει θέματα του επιπέδου κατανάλωσης, επένδυσης και απασχόλησης, με εφαρμογή μεθόδων δίνοντας έμφαση και σε περιφερειακούς τομείς όπως είναι η βιομηχανία τροφίμων. Η μικροοικονομική ανάλυση περιλαμβάνει θέματα σχετικά με τη θεωρία του νοικοκυριού και της επιχείρησης, τη δομή και τη λειτουργία των αγορών. Ολιγοπωλιακά υπόδειγματα με ενδογενείς και εξωγενείς επιλογές αντικειμενικών συναρτήσεων. Τη διερεύνηση της συμπεριφοράς και τη μέτρηση αποδοτικότητας τομέων της ελληνικής βιομηχανίας και τους καθοριστικους παράγοντες σε μια ολιγοπωλιακή αγορά όπως είναι αυτή των τροφίμων, του αγροτικού τομέα, του τουρισμού, κλπ. Τη λειτουργία των αγορών και των κλάδων και συγκεκριμένα τον τρόπο με τον οποίον οι επιχειρήσεις ανταγωνίζονται η μια την άλλη και προσδιορισμός βέλτιστων στρατηγικών και αποφάσεων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Οικονομία (Μακροοικονομία, Μικροοικονομία) και Αγροτική Οικονομία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-01-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-03-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θαλάσσια Μικροβιολογία με έμφαση στους παθογόνους μικροοργανισμούς»
Γνωστικό Αντικείμενο: Θαλάσσια Μικροβιολογία με έμφαση στους παθογόνους μικροοργανισμούς
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-12
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-12
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών (Τομέας: Υδραυλικής Μηχανικής και Γεωτεχνικής Μηχανικής) της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Γνωστικό Αντικείμενο: «ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΠΡΑΝΩΝ»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τμήμα: ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-01-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-02-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Βιομετρία»
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιομετρία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-22
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-22
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.) ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (Τομέας Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας) της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Γνωστικό Αντικείμενο: «ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής
Περιγραφή: Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Τηλεκπαίδευση
Γνωστικό Αντικείμενο: Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Τηλεκπαίδευση
Ίδρυμα: ΑΣΠΑΙΤΕ
Σχολή: ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-02
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-03-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής (Τομέας: Παραγωγής Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης) της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Γνωστικό Αντικείμενο: «ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 3449/23-10-2018. Σε ερευνητικό επίπεδο το γνωστικό αντικείμενο «Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση» αφορά στη διερεύνηση της δυνατότητα συγκρότησης μαθησιακά κατάλληλων διδακτικών πρακτικών για μικρά παιδιά για έννοιες και φαινόμενα του φυσικού κόσμου. Εξετάζει επίσης την επιστημονική γνώση ως γνώση αναφοράς για τη διδασκαλία και τη μάθηση, και τη σχολική εκδοχή της επιστημονικής γνώσης ως κατασκευή η οποία συγκροτείται από το νοητικό κόσμο του εκπαιδευομένου, όπως εκείνος διαμορφώνεται μέσα από την προ-υπάρχουσα βιωματική εμπειρία, τις δια-δράσεις μεταξύ των εκπαιδευομένων στη σχολική τάξη και την οικειοποίηση των σημειωτικών πόρων. Ιδιαίτερα για τα μικρά παιδιά, εξέχουσα ερευνητική συνιστώσα αποτελεί ο διδακτικός μετασχηματισμός της επιστημονικής γνώσης στη σχέση του με τα διάφορα σημειωτικά συστήματα ώστε η γνώση αυτή να καταστεί μαθησιακά διαχειρίσιμη. Σε διδακτικό επίπεδο το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο θεραπεύει τις μεθόδους και τις πρακτικές που αφορούν στην εκπαίδευση φοιτητών και εκπαιδευτικών για ζητήματα διδασκαλίας και μάθησης εννοιών και φαι- νομένων του φυσικού κόσμου και επικεντρώνεται στην ανίχνευση των προ-υπαρχουσών νοητικών αναπαρα- στάσεων των εκπαιδευομένων και ιδιαίτερα των μικρών παιδιών, στην κατηγοριοποίηση των νοητικών τους μο- ντέλων, στο σχεδιασμό πειραμάτων φυσικών επιστημών, στην οργάνωση και την υλοποίηση διδακτικών δραστη- ριοτήτων και στη σχέση τους με τους τρόπους αναπαράστασης των όψεων των επιστημονικών εννοιών, καθώς και στην οργάνωση κατάλληλου πλαισίου αξιολόγησης.
Γνωστικό Αντικείμενο: Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική Συμπεριφορά Μεταλλικών Υλικών», του Τομέα Μηχανικής, Υλικών και Κατεργασιών, του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών
Γνωστικό Αντικείμενο: Μηχανική Συμπεριφορά Μεταλλικών Υλικών
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΑΠΌ ΕΞΕΛΙΞΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-01-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-03-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 3452/23-10-2018. Η συγκριτική παιδική λογοτεχνία συνιστά γνωστικό αντικείμενο κατά βάση της θεωρίας της παιδικής λογοτεχνία και ευρύτερα των πολιτισμικών/διαπολιτισμικών σπουδών. Επικεντρώνεται στη συγκριτική εξέταση κειμένων για παιδιά και πολιτισμικών εκφράσεων που συνδέονται με το παιδικό έντυπο και με την παιδική ηλικία, συγχρονικά και διαχρονικά, και πέρα από γλωσσικά και πολιτισμικά σύνορα. Ως ακαδημαϊκό πεδίο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα επιμέρους γνωστικών αντικειμένων της θεωρίας, της κριτικής και της ιστορίας της παιδικής λογοτεχνίας, συμπεριλαμβανομένων των πολιτισμικών επιρροών και ανταλλαγών μεταξύ των διαφόρων εθνικών παιδικών λογοτεχνιών. Σε ερευνητικό επίπεδο, η συγκριτική μελέτη των βιβλίων για παιδιά συνιστά ένα κατάλληλο μεθοδολογικά ερευνητικό εργαλείο καταγραφής των πολιτισμικών εξελίξεων και των ζητημάτων που αφορούν την παιδική λογοτεχνία, καθώς και των αντιλήψεων που περιβάλλουν την παιδική ηλικία και την παιδικότητα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ο σκοπός της σύγκρισης δεν είναι μόνο μια βαθύτερη κατανόηση των λογοτεχνικών κει- μένων για παιδιά σε ένα ευρύτερο ιστορικό, κοινωνικό και λογοτεχνικό συγκείμενο και της σχέσης της με τις ιστορικές διεργασίες της παγκοσμιοποίησης, αλλά και η διερεύνηση του παιδαγωγικού και κοινωνικοποιητικού χαρακτήρα της παιδικής λογοτεχνίας. Σε διδακτικό επίπεδο, η συγκριτική εξέταση των βιβλίων για παιδιά, καθώς και η συνεξέταση πρωτοτύπων με τις μεταφρασμένες/διασκευασμένες εκδοχές τους, διαχρονικά και συγχρονικά, προσεγγίζει σφαιρικά κρί- σιμα ζητήματα της παιδικής λογοτεχνίας, αποσκοπώντας στη βαθύτερη κατανόηση της ιστορικοκοινωνικής πραγματικότητας που ίσχυε κατά τη δημιουργία τους και διαμόρφωσε τα κειμενικά χαρακτηριστικά τους. Απαντά σε προβληματικές που αφορούν την παιδική λογοτεχνία, μετέχει στον εντοπισμό ιδεολογικών προσανατολισμών που την περιβάλλουν και αρχών που την ορίζουν και προσδιορίζει ή επαναπροσδιορίζει τις προοπτικές της. Έχει πολλαπλές εφαρμογές στην εκπαιδευτική πράξη, προσφέροντας σημεία εισόδου για κριτικές προσεγγίσεις σε λογοτεχνικές, ιστορικές και ευρύτερα πολιτισμικές εκφράσεις που αφορούν την παιδική ηλικία και συνδέονται με αυτήν. Παράλληλα ενθαρρύνει τον προβληματισμό για τις παιδαγωγικές σκοπιμότητες των βιβλίων για παι- διά και τη δημιουργική προσέγγισή τους για μελέτη και διδασκαλία σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.
Γνωστικό Αντικείμενο: Συγκριτική Παιδική Λογοτεχνία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-08
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες