Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 81 έως 83 από τις 83 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 14387/31-1-2019.Το αντικείμενο της Ψυχοακουστικής στην Ιατρική Επιστήμη καλύπτει την μελέτη της αντίληψης ακουστικών ερεθισμάτων από το ανθρώπινο ακουστικό σύστημα, τόσο το περιφερικό (αυτί με έμφαση στην κοχλιακή λειτουργία στο εσωτερικό αυτί) όσο και το κεντρικό (από το ακουστικό νεύρο και το στέλεχος του εγκεφάλου έως τον κροταφικό λοβό). Περιλαμβάνει τη δυνατότητα εκτίμησης της συνολικής επεξεργασίας των ακουστικών ερεθισμάτων με συμπεριφορικές - ψυχοακουστικές μεθόδους και τη σύγκριση - συμπλήρωση τους με ηλεκτροφυσιολογίες προσεγγίσεις. Αφορά στην μελέτη κλινικών πληθυσμών με διαταραχές ως προς την ακουστική επεξεργασία, οι οποίοι ξεκινούν από την παιδική ηλικία και φτάνουν μέχρι τους ηλικιωμένους. Οι κλινικοί πληθυσμοί που επηρεάζονται ξεκινούν από τα παιδιά με νευροαναπτυξιακές διαταραχές, την σχιζοφρένεια σε νεαρούς ενήλικες και εκτείνονται έως την ήπια γνωστική διαταραχή και τη νόσο Alzheimer στην τρίτη ηλικία.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ψυχοακουστική
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-05-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-07-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Μία (1) θέση Αναπληρωτή Καθηγητή
Περιγραφή: Μία (1) θέση Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»
Γνωστικό Αντικείμενο: ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-05-22
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-06-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Μαιευτική και Γυναικολογία- Παιδική και Εφηβική Γυναικολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Μαιευτική και Γυναικολογία- Παιδική και Εφηβική Γυναικολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-06-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-08-06
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες