Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 81 έως 100 από τις 200 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 7425/31-12-2020. Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:- Τη μελέτη των χερσαίων και υδάτινων οικοσυστημάτων με στόχο αφενός την προστασία τους και αφετέρου την ανάπτυξη της αντίστοιχης ζωικής παραγωγής. - Την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση της ρύπανσης των χερσαίων και των υδάτινων οικοσυστημάτων και των οργανισμών τους. - Την εκτίμηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ του περιβάλλοντος και των μονάδων ζωικής παραγωγής (κτηνοτροφία και υδατοκαλλιέργειες).- Την Οικολογική Τοξικολογία. - Τη μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την παραγωγή και διαχείριση ζωικών αποβλήτων καθώς και αυτών από τα εργοστάσια επεξεργασίας τροφίμων ζωικής προέλευσης. - Την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων - μέσω πειραματικών δεδομένων ή και υποδειγμάτων (μοντέλων) - των φαρμακευτικών ουσιών που χρησιμοποιούνται στη χερσαία ζωική παραγωγή και στις υδατοκαλλιέργειες.
Γνωστικό Αντικείμενο: Οικολογία και Προστασία Περιβάλλοντος
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο αναφέρεται στην Ιστορία της Τέχνης όπως αυτή εξελίχθηκε από την Αναγέννηση και ύστερα, με έμφαση στη Νεοελληνική Τέχνη (19ος αιώνας-σήμερα). Λαμβάνονται υπόψη όλες οι κατηγορίες της τέχνης που αναπτύχθηκαν στο ελληνικό κράτος, από τις παραδοσιακές (ζωγραφική, γλυπτική, αρχιτεκτονική) ως και τις πιο σύγχρονες, οι οποίες αντανακλούν τα πρωτοποριακά ρεύματα των τελευταίων δεκαετιών της τέχνης παγκοσμίως.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιστορία της Τέχνης με έμφαση στη Νεοελληνική Τέχνη
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-09
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-09
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Οπτικές Επικοινωνίες»
Γνωστικό Αντικείμενο: ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ακτινολογία» και συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου: Η Ακτινολογία αποτελεί αναγνωρισμένη κύρια ιατρική ειδικότητα και έχει ως αντικείμενο τη διάγνωση των νοσημάτων του ανθρωπίνου σώματος, μέσω των απεικονιστικών μεθόδων, καθώς και τη διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτική αντιμετώπιση παθήσεων, μέσω των απεικονιστικά καθοδηγούμενων επεμβατικών μεθόδων. Επιπλέον, προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για την εκτίμηση του θεραπευτικού αποτελέσματος στους ασθενείς. Στηρίζεται στην εφαρμογή μιας πληθώρας τεχνικών για την μορφολογική και λειτουργική απεικόνιση του ανθρώπινου σώματος, όπως τις κλασσικές ακτινολογικές εξετάσεις, την ψηφιακή αγγειογραφία, την υπερηχοτομογραφία, την αξονική τομογραφία και την μαγνητική τομογραφία. Η θέση απαιτεί κλινική εμπειρία σε όλο το φάσμα των απεικονιστικών και επεμβατικών μεθόδων και τεχνικών, εκπαιδευτική εμπειρία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και ιδιαίτερα σε καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας καθώς και ερευνητική εμπειρία σε κλινικό και βασικό επίπεδο.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-05-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-07-07
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 7522/31-12-2020. Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:Ανάπτυξη αναλυτικών μεθόδων και διατάξεων-συσκευών, με εφαρμογή στη βιοτεχνολογία, χημική μηχανική, τρόφιμα, φάρμακα, περιβάλλον, υγεία και βιοϋλικά, έλεγχο και διασφάλιση ποιότητας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Αναλυτική Χημεία στη Χημική και Βιομοριακή Μηχανική
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιοχημεία»
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιοχημεία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-03-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-05-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 6689/9-12-2020. Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:Η Κατηχητική και Χριστιανική Παιδαγωγική ως επιστημονικός κλάδος και η σχέση του με τις άλλες Επιστήμες. Βασικοί σταθμοί στην Κατήχηση και Χριστιανική Αγωγή. Οι Μέθοδοι έρευνας της Κατηχητικής και Χριστιανικής Παιδαγωγικής. Το παιδί και οι έφηβοι ως υποκείμενα της Κατήχησης και Χριστιανικής αγωγής: Θρησκευτική και ηθική ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων και οι αφορώντες την εν λόγο ηλικία σκοποί, περιεχόμενα, φορείς, μορφωτικές κοινότητες, κατηχητικοί και χριστιανοπαιδα-γωγικοί θεσμοί. Μέσα της Κατήχησης και Χριστιανικής αγωγής. Η κατήχηση των εντός και εκτός της Εκκλησίας Ενηλίκων. Σκοποί, Περιεχόμενα, Φορείς και Μέσα.
Γνωστικό Αντικείμενο: Κατηχητική και Χριστιανική Παιδαγωγική
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ
Τμήμα: ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης, ΦΕΚ 821/7.4.2021 τ.Γ’, αριθμός προκήρυξης 183/5.1.2021
Γνωστικό Αντικείμενο: Παραγωγή, Εκμετάλλευση και Διαχείριση Θερμότητας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-22
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Πνευμονολογία-Εντατική Θεραπεία
Γνωστικό Αντικείμενο: Πνευμονολογία-Εντατική Θεραπεία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής Α΄ Βαθμίδας
Περιγραφή: Μία θέση μέλους ΔΕΠ Καθηγητή Α΄ Βαθμίδας, κατόπιν αιτήματος εξέλιξης μέλους ΔΕΠ, με γνωστικό αντικείμενο που καλύπτει τις επιστημονικές περιοχές της ηλεκτρονικής και των εφαρμογών της, με έμφαση στην ανάλυση, σχεδίαση, προσομοίωση, ανάπτυξη και βελτιστοποίηση ηλεκτρονικών κυκλωμάτων για διατάξεις ισχύος, στις παλμικές υψηλού ρεύματος (kA) μηχανές πλάσματος, στις παλμικές γεννήτριες σπινθηρισμού υψηλής τάσης (kV), στις πρωτότυπες συσκευές χαμηλού θορύβου ανίχνευσης σωματιδιακής ακτινοβολίας (π.χ. νετρονίων, ηλεκτρονίων, πρωτονίων), και κάθε είδους ερευνητικές, πειραματικές και υποστηρικτικές διατάξεις μελέτης πλάσματος.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ηλεκτρονική
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-14
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: To γνωστικό αντικειμένο της θέσης αφορά στην βιολογική προσέγγιση της παραγωγής οστρακοειδών και την οικονομικοτεχνική διαχείριση κινδύνων των εκτρεφόμενων πληθυσμών. Αναφέρεται στην διασφάλιση της ποιότητας των εκτρεφόμενων προϊοντων μέσα από την διαχείριση της βιοποικιλότητας και των επιπτώσεων από περιβαλλοντικούς κινδύνους. Η τεχνολογία εκτροφής αφορά τον οικονομοτεχνικό σχεδιασμό παραγωγής οστρακοειδών με έμφαση την ανάλυση κινδύνων, την διαχείριση κρίσεων και την ανάδειξη των ασφαλιστικών απαιτήσεων με στόχο την ανάπτυξη παραγωγικής ικανότητας. Αναφέρεται στο βιολογικό κύκλο, την διαχείριση τεχνολογικών καινοτομιών στις υδατοκαλλιέργειες και τις αλληλεπιδράσεις των εκτροφών με το περιβάλλον. Συμπεριλαμβάνεται η διερεύνιση και αξιοποίηση της βιοποικιλότητας με σκοπό την επιλογή ειδών εκτροφής, τις μαζικές θνησιμότητες, αλλά και την καταπολέμιση επιζήμιων βιοεναποθετών και θηρευτών στις οστρακοκαλλιέργειες. Η διακίνηση σχετίζεται με την μετασυλλεκτική διαχείριση για την διασφάλιση της ποιότητας των οστρακοειδών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Τεχνολογία Εκτροφής και Διακίνησης Οστρακοειδών
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-03-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-05-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 9666/29-1-2021. Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:(Μελέτη πρωτεϊνών-νουκλεϊνικών οξέων - Ρυθμιστικοί μηχανισμοί - Ένζυμα - ρυθμιστικές πρωτεΐνες - Βιολογικές οξειδώσεις - Μεταβολισμός υδατανθράκων και λιποειδών). Έλεγχος Μεταβολισμού. Μοριακοί μηχανισμοί ελέγχου της έκφρασης της γενετικής πληροφορίας- Μοριακοί μηχανισμοί μεταφοράς μηνυμάτων σε ένα κύτταρο.Βιοχημεία Τροφίμων. Βιοχημικές μεταβολές στο κρέας (κατάλληλο για κατανάλωση), γάλα, φρούτα, λαχανικά και στα προϊόντα τους κατά την αποθήκευση και επεξεργασία τους - Βιοαποικοδόμηση Τροφίμων - Ενζυμικές αμαυρώσεις. Χημεία των Πρωτεϊνών. Σχέση δομής - λειτουργίας πρωτεϊνών - Ταυτοποίηση και χαρακτηρισμός των πρωτεϊνών. Μοριακή Βιολογία. Αρχές και εφαρμογές της τεχνολογίας του ανασυνδυασμένου DNA. Βιοχημεία Φυτού. Φωτοσύνθεση-Αποθήκευση υδατανθράκων, Αφομοίωση νιτρικών, θειϊκών και μετάλλων-Καθήλωση ατμοσφαιρικού αζώτου - Φυτικά γενώματα, Βιοσύνθεση απαραίτητων αμινοξέων, Αποθηκευτικές πρωτεΐνες, Ένζυμα - Βιοσύνθεση φυτικών ορμονών-λήψη και διαβίβαση μηνυμάτων - Μηχανισμοί ανταπόκρισης σε αβιοτική καταπόνηση, γήρανση, κυτταρικό θάνατο και προσβολή παθογόνων. Τεχνολογία γονιδίων και μέθοδοι για την δημιουργία διαγονιδιακών φυτών. Βιοπληροφορική. Ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων νουκλεϊνικών οξέων και πρωτεϊνών με εργαλεία πληροφορικής και ανάπτυξης αλγορίθμων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιοχημεία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ"
Περιγραφή: ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ"
Γνωστικό Αντικείμενο: ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Ίδρυμα: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-05-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Ωτορινολαρυγγολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Ωτορινολαρυγγολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 8885/15-1-2021. Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:Το γνωστικό αντικείμενο αναφέρεται στην εφαρμογή μεθόδων και τεχνολογιών γεωλογικής έρευνας (επιτόπου και στο εργαστήριο),καθώς και στη συλλογή και αξιολόγηση των γεωλογικών δεδομένων της σχετικής έρευνας στα πλαίσια σχεδιασμού και κατασκευή επιφανειακών και υπόγειων γεωκατασκευών σε διάφορους τύπους γεωλογικών σχηματισμών. Το αντικείμενο σχετίζεται με όλα τα μέσα αποτύπωσης και σύνθεσης γεωλογικών πληροφοριών, με σκοπό τη διαμόρφωση πλήρους τεχνικού γεωλογικού μοντέλου, καθώς και τη διερεύνηση - πρόταση των πλέον ενδεδειγμένων μεθόδων ανάλυσης για το σχεδιασμό ενός γεωτεχνικού έργου.
Γνωστικό Αντικείμενο: Τεχνική Γεωλογία με έμφαση στις εφαρμογές μεθόδων έρευνας και στη σύνθεση εξαγόμενων πληροφοριών για το σχεδιασμό γεωτεχνικών έργων
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-05-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-07-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Φαρμακογνωσία και Χημεία Φυσικών Προϊόντων
Γνωστικό Αντικείμενο: Φαρμακογνωσία και Χημεία Φυσικών Προϊόντων
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής α΄ Βαθμίδας
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ καθηγητή α΄ βαθμίδας του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης).
Γνωστικό Αντικείμενο: «Αντισεισμικός Σχεδιασμός και Ενεργός Έλεγχος των Κατασκευών»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-15
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Ουρολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Ουρολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΕΠ) ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τμήμα: ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-14
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-14
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 8408/11-1-2021. Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:Το γνωστικό αντικείμενο Ορθοπαιδική ασχολείται με όλο το φάσμα των Ορθοπαιδικών παθήσεων ενήλικων και παίδων και την αντιμετώπιση παθήσεων -κακώσεων του μυοσκελετικού συστήματος.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ορθοπαιδική
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-05-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-07-08
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες