Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 81 έως 100 από τις 300 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Διαχείριση δικτυακών και υπολογιστικών υποδομών
Γνωστικό Αντικείμενο: Διαχείριση δικτυακών και υπολογιστικών υποδομών
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-02-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-04-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης. ΦΕΚ 62/29.1.2020 τ.Γ’, αριθμός προκήρυξης 61499/8.11.2019
Γνωστικό Αντικείμενο: Θαλάσσια Υδραυλική και Λιμενικά Έργα
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-02-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-04-02
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει τη θεωρία, την ιστορία και την ανάλυση του θεάτρου και του δράματος. Επισήμανση: Η Προκήρυξη της θέσης με αριθμ. 2213/21100/3-7-2019 έχει δημοσιευθεί στο αριθμ. ΦΕΚ 2201/20-11-2019 τ. Γ΄και διορθώθηκε με το αριθμ. ΦΕΚ 2316/11-12-2019 τ. Γ΄.
Γνωστικό Αντικείμενο: Θεατρολογία: Θεωρία και ιστορία του θεάτρου και του δράματος
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-12-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-02-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κατασκευαστικές Δομές και Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός»
Γνωστικό Αντικείμενο: Κατασκευαστικές Δομές και Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-01-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-03-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-01-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-03-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 1575/30-9-2019. Μελέτη θεμάτων έρευνας καταναλωτή και στρατηγικής μάρκετινγκ των επιχειρήσεων. Έμφαση δίνεται στη διαφήμιση και στη συμπεριφορά καταναλωτή.
Γνωστικό Αντικείμενο: Πολιτική Κατάκτησης και Έρευνα Αγοράς (Μάρκετινγκ)
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-01-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-03-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Νεότερη και Σύγχρονη Διεθνής και Ελληνική Ιστορία, 19ος- 20ός αιώνας: Ιστορία Διεθνών Σχέσεων
Γνωστικό Αντικείμενο: Νεότερη και Σύγχρονη Διεθνής και Ελληνική Ιστορία, 19ος- 20ός αιώνας: Ιστορία Διεθνών Σχέσεων
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-02-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-04-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 7206/15-11-2019. Το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης προσεγγίζει τόσο το άθλημα της Χειροσφαίρισης όπως αυτό εφαρμόζεται σε συνθήκες σάλας, όσο και τη Χειροσφαίριση Παραλίας. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει τη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στη Χειροσφαίριση σε αθλητές-τριες διαφόρων ηλικιών και επιπέδων. Ερευνητικά προσεγγίζεται από τα επιστημονικά πεδία όλων των βιολογικών και θεωρητικών επιστημών. Ειδικότερα το αντικείμενο εμπεριέχει τη θεωρία, την πρακτική, τη μεθοδική, το σχεδιασμό, την αξιολόγηση της προπόνησης και του αγώνα, την εκμάθηση της βασικής ατομικής τεχνικής και ατομικής-ομαδικής τακτικής. Το θεωρητικό υπόβαθρο και οι πρακτικές εφαρμογές στην προπονητική της χειροσφαίρισης διερευνάται μέσα από την αθλητική προετοιμασία που σχετίζεται με την τεχνική κατάρτιση, την τακτική σκέψη, τις φυσιολογικές παραμέτρους, την ψυχολογική προετοιμασία, τη φυσική κατάσταση καθώς και τη γνώση των κανόνων του παιγνιδιού. Μελετώνται σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο τα τεχνικά στοιχεία που αναφέρονται στην άμυνα και την επίθεση όλων των παικτών γηπέδου καθώς και του τερματοφύλακα, με στόχο οι φοιτητές και φοιτήτριες να αποκτήσουν τις γνώσεις και τις μεθόδους που συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη διδασκαλία της Χειροσφαίρισης ως μέσα φυσικής αγωγής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά και ως αθλήματα που διδάσκονται σε συλλόγους, τόσο σε τμήματα υποδομής όσο και σε τμήματα ενηλίκων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Προπονητική Χειροσφαίρισης
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-02-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-04-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 1620/30-9-2019. Μελέτη θεμάτων περιφερειακής οικονομικής και τουριστικής ανάπτυξης, καθώς και τουρισμού και τοπικής ανάπτυξης, με αναφορά στις οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και πολιτισμικές διαστάσεις.
Γνωστικό Αντικείμενο: Περιφερειακή Οικονομική και Τουριστική Ανάπτυξη
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-01-17
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-03-17
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής ή Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Μία (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρίες της Σύγχρονης Τέχνης και Επιμελητικές Πρακτικές»
Γνωστικό Αντικείμενο: Θεωρίες της Σύγχρονης Τέχνης και Επιμελητικές Πρακτικές
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-01-31
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-03-31
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 3062/23-10-2019. Αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης και ανακάλυψης γνώσης, μέθοδοι πολλαπλών μοντέλων μηχανικής μάθησης, τεχνικές πρόβλεψης πολλαπλών μεταβλητών εξόδου, ανακάλυψη γνώσης από κείμενα.
Γνωστικό Αντικείμενο: Μηχανική Μάθηση και Ανακάλυψη Γνώσης
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-02-10
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-04-10
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 11668/4-12-2019. Το γνωστικό αντικείμενο «Στατική και Δυναμική των Κατασκευών και Αντισεισμικές Εφαρμογές» αφορά στην ανάπτυξη των επόμενων τριών διακριτών θεμάτων: (α) Της Στατικής των Κατασκευών και πιο συγκεκριμένα κατάστρωση και επίλυση εξισώσεων ισορροπίας και ευστάθειας των κατασκευών, ανάπτυξη και χρήση γραμμικών και μη-γραμμικών μεθόδων στατικής ανάλυσης ισοστατικών και υπερστατικών φορέων (γραμμικών και επιφανειακών) με ή χωρίς καμπυλότητα, υπό παντός τύπου στατικά φορτία και καταναγκασμούς. (β) Της Δυναμικής των Κατασκευών και πιο συγκεκριμένα κατάστρωση και επίλυση εξισώσεων δυναμικής ισορροπίας και ευστάθειας των κατασκευών, αριθμητικές μεθόδους σύγκλισης, ανάπτυξη και χρήση γραμμικών και μη-γραμμικών μεθόδων δυναμικής ανάλυσης ισοστατικών και υπερστατικών φορέων (γραμμικών και επιφανειακών) με ή χωρίς καμπυλότητα, υπό παντός τύπου δυναμικά φορτία όπως είναι ο σεισμός, ο άνεμος, τα δυναμικά φορτία κυκλοφορίας, κ.τ.λ. Επίσης, αναλυτικοπειραματική αναγνώριση των δυναμικών χαρακτηριστικών των υφιστάμενων κατασκευών από ενόργανες καταγραφές εξαιτίας περιβαλλοντικών δυναμικών φορτίσεων. (γ) Των Αντισεισμικών Εφαρμογών, όπου περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: (1) ανάπτυξη κατάλληλων προσομοιωμάτων της εδαφικής σεισμικής κίνησης, (2) ανάπτυξη μεθοδολογιών που στοχεύουν στην αναλυτικο-πειραματική αναγνώριση των δυναμικών χαρακτηριστικών των υφιστάμενων κατασκευών από ενόργανες καταγραφές εξαιτίας σεισμικών κινήσεων, (3) ανάπτυξη και έλεγχο ειδικών αντισεισμικών διατάξεων (anti-seismic devices) ή σχετικών ευρεσιτεχνιών για την αντισεισμική προστασία των κατασκευών, (4) αναλυτική διερεύνηση προβλημάτων σεισμικής μόνωσης στις κατασκευές, (5) ανάπτυξη μεθοδολογιών για την αποτίμηση της σεισμικής ικανότητας των υφιστάμενων κατασκευών με μη-γραμμικές μεθόδους.
Γνωστικό Αντικείμενο: Στατική και Δυναμική των Κατασκευών και Αντισεισμικές Εφαρμογές
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-01-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-03-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης. 62/29.1.2020 τ.Γ’ , αριθμός προκήρυξης 58438/29.10.2019
Γνωστικό Αντικείμενο: Αρχιτεκτονικές Συνθέσεις
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-02-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-04-02
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οργάνωση και Διοίκηση Τουριστικών Εκδηλώσεων»
Γνωστικό Αντικείμενο: Οργάνωση και Διοίκηση Τουριστικών Εκδηλώσεων
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-02-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-04-06
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Μία (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική Ανάλυση» || Το γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική Ανάλυση» περιλαμβάνει γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται άμεσα με την οικονομική επιστήμη εν συνόλω, στην οποία εντάσσονται επιμέρους επιστημονικά πεδία όπως της Οικονομικής Ανάλυσης και της Εφαρμοσμένης Οικονομικής. Τα επιμέρους θέματα που εξετάζει η επιστήμη της Εφαρμοσμένης Μικροοικονομικής Ανάλυσης αφορούν και εστιάζουν κυρίως στα εξής: 1. Την μέτρηση, υποδειγματοποίηση και την οικονομική ανάλυση της παραγωγικότητας (Θεωρία Παραγωγού). 2. Την μέτρηση, υποδειγματοποίηση και την οικονομική ανάλυση τιμών, κατανάλωσης και ζήτησης αγαθών (Θεωρία Καταναλωτή).
Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική Ανάλυση
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-01-31
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-03-31
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 3667/14-10-2019. Το επιστημονικό πεδίο της Αιματολογίας περιλαμβάνει την πρόληψη, διάγνωση και αντιμετώπιση νοσημάτων του αίματος και του λεμφικού ιστού, όπως διαταραχές του αριθμού των ερυθρών, λευκών αιμοσφαιρίων και αιμοπεταλίων, αλλά και νεοπλασμάτων του αίματος (λευχαιμίες, μυελοϋπερπλαστικά και μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα). Επιπλέον περιλαμβάνει τις διαταραχές του πηκτικού μηχανισμού. Οι θρομβοεμβολικές παθήσεις περιλαμβάνουν μια σειρά νοσημάτων με επίπτωση σε όλα τα συστήματα του οργανισμού και αποτελούν μια από τις κυριότερες αιτίες θανάτου σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες. Παθοφυσιολογικά παράγοντες κινδύνου αθηροθρομβωτικών εκδηλώσεων (Σακχαρώδης Διαβήτης, Αρτηριακή Υπέρταση, Κάπνισμα, Παχυσαρκία, Δυσλιπιδαιμία, Μεταβολικό Σύνδρομο) προκαλούν ενδοθηλιακή δυσλειτουργία και αθηροσκλήρωση (στεφανιαία σύνδρομα, εγκεφαλικά επεισόδια, περιφερική αγγειακή νόσος). Αιματολογικά νοσήματα συνδέονται συχνά με θρόμβωση, άμεσα ή ως επιπλοκή των παραπάνω παραγόντων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Αιματολογία -Θρομβοεμβολικές παθήσεις
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-01-17
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-03-17
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΕΠ) ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-02-14
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-04-14
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας ή του Αναπληρωτής Καθηγητής ή του Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Μία (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας ή του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτισμική Θεωρία και Κριτική»
Γνωστικό Αντικείμενο: Πολιτισμική Θεωρία και Κριτική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-01-31
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-03-31
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-02-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-04-04
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Βιολογία Ζωικού Κυττάρου
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιολογία Ζωικού Κυττάρου
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-02-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-04-04
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες