Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 81 έως 100 από τις 302 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους Δ.Ε.Π. βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογίες μη συμβατικών πηγών ενέργειας με έμφαση στην αιολική ή ηλιακή ενέργεια και στη διαχείριση και αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από την αιολική ή ηλιακή ενέργεια». Η συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της υπό πλήρωσης θέσης είναι η εξής: «Τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας από μη συμβατικές πηγές (αιολικής, ηλιακής ενέργειας κ.ά.), τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας, (σχεδιασμός, εφαρμογές, εκτίμηση κόστους), βέλτιστος σχεδιασμός υβριδικών συστημάτων παροχής ισχύος που βασίζονται σε μη συμβατικές πηγές ενέργειας και τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας».
Γνωστικό Αντικείμενο: Τεχνολογίες μη συμβατικών πηγών ενέργειας με έμφαση στην αιολική ή ηλιακή ενέργεια και στη διαχείριση και αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από την αιολική ή ηλιακή ενέργεια.
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική με έμφαση στη Ναυτιλία»
Γνωστικό Αντικείμενο: Χρηματοοικονομική με έμφαση στη Ναυτιλία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τμήμα: ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-03-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-05-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Παθολογία-Λοιμώξεις
Γνωστικό Αντικείμενο: Παθολογία-Λοιμώξεις
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-15
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Στατική και δυναμική ανάλυση Μηχανολογικών συστημάτων με τη μέθοδο των Συνοριακών Στοιχείων
Γνωστικό Αντικείμενο: Στατική και δυναμική ανάλυση Μηχανολογικών συστημάτων με τη μέθοδο των Συνοριακών Στοιχείων
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 54854/15-3-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση - Μάνατζμεντ» αφορά στο θεωρητικό και επιστημονικό υπόβαθρο των διοικητικών στελεχών, αναφορικά με τις λειτουργίες του Μάνατζμεντ, που επηρεάζει τις αποφάσεις και την αποτελεσματική συμπεριφορά τους στη διοίκηση των επιχειρήσεων και οργανισμών καθώς επίσης και στις δεξιότητες και τεχνικές που απαιτούνται από τα διοικητικά στελέχη, ώστε να αναδειχθούν αποτελεσματικοί ηγέτες, ευαισθητοποιημένοι κύρια σε ζητήματα που αφορούν στη συμπεριφορά των εργαζόμενων, και τις πολιτικές διοί- κησής τους, στο πλαίσιο των προκλήσεων του σύγχρονου περιβάλλοντος.
Γνωστικό Αντικείμενο: Διοίκηση- Μάνατζμεντ
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει τη διάγνωση και θεραπεία – χειρουργική και μη - των παθήσεων και των κακώσεων του μυοσκελετικού συστήματος, της σπονδυλικής στήλης και του λοιπού σκελετού, όπως τις συγγενείς και επίκτητες παραμορφώσεις του μυοσκελετικού, τις εκφυλιστικές παθήσεις όπως η οστεοαρθρίτιδα, τα μεταβολικά νοσήματα των οστών, τις αθλητικές κακώσεις, τα κατάγματα των άνω και κάτω άκρων, όπως και τις επιπλοκές τους.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ορθοπαιδική και Τραυματολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-14
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-14
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής ή Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Χωρικός Σχεδιασμός και Κλιματική Αλλαγή» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Η θέση αφορά το γνωστικό αντικείμενο του χωρικού σχεδιασμού και την αξιοποίηση των εργαλείων του για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και απειλών που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή. Περιλαμβάνει τα επιμέρους πεδία και κλίμακες του χωρικού σχεδιασμού και ιδιαίτερα αυτά τα οποία συσχετίζονται και μπορούν να αξιοποιηθούν για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η σύζευξη αυτή αφορά σε ένα εύρος από επιμέρους τομείς παρέμβασης, όπως την ενίσχυση της εδαφικής ανθεκτικότητας στην προβλεπόμενη αύξηση της συχνότητας και έντασης των περιβαλλοντικών κινδύνων και την προσαρμογή των πόλεων στην κλιματική αλλαγή.
Γνωστικό Αντικείμενο: Χωρικός Σχεδιασμός και Κλιματική Αλλαγή
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Νοσηλευτικής (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης). Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Η Περιεγχειρητική Νοσηλευτική συνδυάζει βασικές θεωρητικές γνώσεις, δεξιότητες και νοσηλευτικές πρακτικές σχετικά με την ασφάλεια, το σεβασμό και τη νοσηλευτική φροντίδα του ασθενή στο χειρουργείο. Ασκείται σε τρία στάδια: προεγχειρητικά, διεγχειρητικά και μετεγχειρητικά. Μέσω συμμετοχικής λήψης απόφασης ο νοσηλευτής συνηγορεί τον ασθενή στην επιλογή βέλτιστης θεραπείας. Η συνεργατική αυτή διαδικασία περικλείει την παροχή πληροφοριών σχετικών με τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας και ο ασθενής προβάλλει τις προτιμήσεις του με βάση τις αξίες και τον τρόπο ζωής του.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Περιεγχειρητική Νοσηλευτική με έμφαση στη συμμετοχική λήψη απόφασης».
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τμήμα: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-18
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 43552/27-1-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το επιστημονικό πεδίο της Παθολογίας περιλαμβάνει την πρόληψη, διάγνωση και αντιμετώπιση όλων των παθολογικών καταστάσεων και νοσημάτων (όπως λοιμώξεις, υπέρταση, διαβήτης, δυσλιπιδαιμία, μεταβολικές και ηλεκτρολυτικές διαταραχές, καρδιαγγειακά νοσήματα και άλλα) και με ιδιαίτερο επιστημονικό πεδίο τον σακχαρώδη διαβήτη.
Γνωστικό Αντικείμενο: Παθολογία - Σακχαρώδης Διαβήτης
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης αφορά στην έρευνα, διάγνωση και θεραπεία, καθώς και στην πρόληψη των συμπαγών κακοήθων νεοπλασιών. Περιλαμβάνει κλινική εμπειρία σε όλο το φάσμα των συμπαγών κακοηθειών και εκπαιδευτική εμπειρία σε προ- και μεταπτυχιακό επίπεδο. Περιλαμβάνει επίσης ερευνητική εμπειρία σε επίπεδο βασικής, κλινικής και κλινικο-εργαστηριακής έρευνας σε διαφορετικούς τύπους νεοπλασιών και ιδιαίτερα στον καρκίνο του μαστού (όπου και πραγματοποιείται μεγάλο μέρος της έρευνας στην Ογκολογία).
Γνωστικό Αντικείμενο: Παθολογία-Ογκολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-14
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-14
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 41863/20-1-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Χημεία Οργανικών Ενώσεων: Μελέτη, σύνθεση, χημικές και φασματοσκοπικές ιδιότητες οργανικών ενώσεων. Χημεία Ετεροκυκλικών Ενώσεων: Μελέτη, σύνθεση, χημικές και φασματοσκοπικές ιδιότητες ετεροκυκλικών ενώσεων. Πράσινη Χημεία: Περιβαλλοντική Ηθική. Αειφόρος ανάπτυξη. Οικονομία ατόμων. Διεργασίες χωρίς οργανικούς διαλύτες. Υπερκρίσιμοι διαλύτες, ιονικά υγρά. Η χρήση του διοξειδίου του άνθρακα ως διαλύτη. Αρχές κατάλυσης.
Γνωστικό Αντικείμενο: Οργανική Χημεία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΑ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-15
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Α΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ - Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης: 909/14.03.2022 - ΤΟΜΕΑΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: "Ζωγραφική και διευρυμένες εκφραστικές μορφές των εικαστικών τεχνών"
Ίδρυμα: ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Σχολή: ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα: ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-27
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 49822/22-2-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Ουρολογία», ασχολείται με τη διάγνωση και αντιμετώπιση όλου του φάσματος των συγγενών και επίκτητων παθήσεων του Ουροποιητικού Συστήματος και των δύο φύλων καθώς και του γεννητικού συστήματος του άνδρα. Το γνωστικό αντικείμενο της Ουρολογίας ασχολείται με την εφαρμογή μεθόδων διάγνωσης σε κυτταρικό και μοριακό επίπεδο των παθήσεων του ουροποιητικού συστήματος καθώς και την εφαρμογή μεθόδων φαρμακευτικής, ελάχιστα επεμβατικής ενδοσκοπικής και χειρουργικής αντιμετώπισης των παθήσεων του ουροποιητικού συστήματος των ενηλίκων και των δύο φύλων καθώς και του ανδρικού γεννητικού συστήματος.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ουρολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-12
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 40438/17-1-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενα της «Παθολογίας Μηρυκαστικών» περιλαμβάνει τη διαγνωστική προσέγγιση και τη συντηρητική αντιμετώπιση των παθήσεων των μηρυκαστικών ζώων (βοοειδή, πρόβατα, αίγες).
Γνωστικό Αντικείμενο: Παθολογία Μηρυκαστικών
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-07
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Ερευνητής
Περιγραφή: Ερευνητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Συστημική Βιολογία στη ζωική παραγωγή με έμφαση στη γονιδιωματική
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΕΚΕΤΑ
Σχολή:
Τμήμα: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-05-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Γεωργία» και συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου: Το γνωστικό αντικείμενο «Γεωργία» καλύπτει τον πλήρη κλάδο της Παραγωγής Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας της οικείας επιστήμης της Γεωπονίας με αναγνωρισμένη ειδικότητα τη Γεωργία που περιλαμβάνει τη διδασκαλία και έρευνα στα πεδία της μελέτης των συστημάτων παραγωγής, των παραγόντων – βιοτικών (ζιζάνια) και αβιοτικών / περιβαλλοντικών – που καθορίζουν την αύξηση, την ανάπτυξη, την παραγωγικότητα των Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας (υφισταμένων και νέων / καινοτόμων καλλιεργειών) και την ποιότητα των τελικών προϊόντων τους, των επιδράσεων των καλλιεργητικών τεχνικών και της διαχείρισης του γεωργικού εδάφους, την αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων και την αξιοποίηση των εισροών με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτιστοποίηση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Γεωργία
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-18
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ με θητεία
Περιγραφή: Τα σύγχρονα ενεργειακά και βιομηχανικά συστήματα συνιστούν σύνθετα και πολυπαραμετρικά προβλήματα στα οποία περιλαμβάνονται ποικίλες ενεργειακές μορφές και Α΄ ύλες, διάφορες τεχνολογίες και κατηγορίες εξοπλισμού, καθώς και πλήθος διεργασιών. Η συμπερίληψη οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών διαστάσεων οδηγεί στην ανάγκη κατασκευής ιδιαίτερα σύνθετων μαθηματικών μοντέλων τα οποία έχουν ως σκοπό την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων τόσο (στρατηγικών και τακτικών). Εξέχοντα και διαχρονικό ρόλο στη μοντελοποίηση και επίλυση προβλημάτων του ενεργειακού και βιομηχανικού τομέα τα οποία άπτονται άμεσα του ρόλου ενός Μηχανικού, διαδραματίζει ο Μαθηματικός Προγραμματισμός ο οποίος παρέχει το απαραίτητο μεθοδολογικό πλαίσιο για τη βελτιστοποίηση των αντίστοιχων συστημάτων υπό το πρίσμα ενός ή/και πολλαπλών κριτηρίων (οικονομικά, τεχνικά, περιβαλλοντικά κ.ά.). Η θέση αφορά στις μεθόδους και τεχνικές των κλάδων του Μαθηματικού Προγραμματισμού με αντικείμενο τη διερεύνηση προβλημάτων ενεργειακού σχεδιασμού και προβλημάτων προγραμματισμού και λειτουργίας βιομηχανικών συστημάτων, και την κατασκευή των μοντέλων βελτιστοποίησης για τη Λήψη Αποφάσεων. Στο πλαίσιο εφαρμογής των ανωτέρω μεθόδων και τεχνικών επιτάσσεται η αξιοποίηση των σύγχρονων γλωσσών μοντελοποίησης, της μεγάλης υπολογιστικής ισχύος και της ενισχυμένης διαλειτουργικότητας των λογισμικών, για την πιο λεπτομερή έκφραση των πραγματικών συστημάτων, τη διαχείριση μεγάλων δεδομένων (Big Data) και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων τα οποία επιτρέπουν την ενεργό εμπλοκή του αποφασίζοντα. Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης «Βελτιστοποίηση ενεργειακών και βιομηχανικών συστημάτων με χρήση του μαθηματικού προγραμματισμού» καλύπτει έναν πλήρη κλάδο της επιστήμης του Μηχανολόγου & Αεροναυπηγού Μηχανικού αυτόν της Διοικητικής Επιστήμης και Λήψης Αποφάσεων στους τομείς της ενέργειας και της βιομηχανίας με χρήση εύρωστων υπολογιστικών μεθόδων και εργαλείων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Βελτιστοποίηση ενεργειακών και βιομηχανικών συστημάτων με χρήση του μαθηματικού προγραμματισμού
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Θεωρητική Γλωσσολογία: Σημασιολογία - Πραγματολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Θεωρητική Γλωσσολογία: Σημασιολογία - Πραγματολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Λογιστική
Περιγραφή: Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αν. Καθηγητή ή του Επικ. Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Λογιστική"
Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική
Ίδρυμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-08
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες