Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 81 έως 100 από τις 168 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 47977/22-7-2021 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης πραγματεύεται τις αρχές και τους κανόνες που διέπουν την αθλητική προπόνηση της καλαθοσφαίρισης, με στόχο τη βελτίωση και μεγιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης. Πιο συγκεκριμένα, το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης περιλαμβάνει τη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στην καλαθοσφαίριση σε αθλητές/τριες διαφόρων ηλικιών και επιπέδων. Ερευνητικά προσεγγίζεται από τα επιστημονικά πεδία όλων των βιολογικών και θεωρητικών επιστημών. Το θεωρητικό υπόβαθρο και οι πρακτικές εφαρμογές στην προπονητική της καλαθοσφαίρισης διερευνάται μέσα από την αθλητική προετοιμασία που σχετίζεται με την τεχνική κατάρτιση, την τακτική σκέψη, τις φυσιολογικές παραμέτρους, τη γνώση των κανόνων του παιγνιδιού κ.ά. Πιο αναλυτικά, μελετώνται σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο ζητήματα που αφορούν στη φυσική κατάσταση, τη βασική ατομική τεχνική, την ατομική τακτική, την ομαδική τακτική που αφορά στα συστήματα παιχνιδιού, τη γενική στρατηγική και την καθοδήγηση ομάδας, τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση της προπόνησης και του αγώνα. Επιπλέον, προσεγγίζονται ειδικά θέματα που αφορούν την Καλαθοσφαίριση και την εξέλιξή της σε διεθνές επίπεδο.
Γνωστικό Αντικείμενο: Προπονητική της Καλαθοσφαίρισης
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-10-01
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-12-02
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο «Χημεία και Τεχνολογία Πολυμερών» αποτελεί ένα από τα αυτοτελή γνωστικά αντικείμενα διδασκαλίας και έρευνας του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών. Η «Χημεία και Τεχνολογία Πολυμερών» είναι ένα ευρύ και σύγχρονο γνωστικό αντικείμενο, καθώς τα πολυμερή αποτελούν έναν από τους πιο σημαντικούς κλάδους της επιστήμης της Χημείας με πολυάριθμες τεχνολογικές εφαρμογές τόσο στην καθημερινή ζωή όσο και σε πιο προηγμένα πεδία. Αναφέρεται στο σχεδιασμό, στη χημική σύνθεση και τη μελέτη νέων πολυμερικών υλικών με εφαρμογές που στοχεύουν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, η ανάπτυξη νέων πολυμερικών υλικών, τα οποία μπορούν να προσφέρουν προηγμένες βιώσιμες λύσεις σε κρίσιμα προβλήματα που σχετίζονται με την ενέργεια, το περιβάλλον και την υγεία, αποτελεί έρευνα αιχμής και σημαντικό στόχο στο πεδίο της «Χημείας και Τεχνολογίας Πολυμερών». Ιδιαίτερα, ο έλεγχος της δομής των πολυμερών μέσω της χημικής σύνθεσης και η μελέτη των ιδιοτήτων τους για τη βαθύτερη κατανόηση της σχέσης δομής ιδιοτήτων μας επιτρέπει την χρήση τους σε διάφορες προηγμένες τεχνολογίες όπως αυτές της παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας (πχ κυψελίδες καυσίμου, μπαταρίες ιόντων λιθίου, ηλεκτρόλυση νερού) καθώς και σε βιομηχανικές διεργασίες διαχωρισμού αερίων μιγμάτων όπως ο διαχωρισμός του CO2 (πχ γλύκανση φυσικού αερίου, καθαρισμός υδρογόνου) και η απομάκρυνση της υγρασίας (π.χ αφύγρανση ατμοσφαιρικού αέρα).
Γνωστικό Αντικείμενο: Χημεία και Τεχνολογία Πολυμερών
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Τουρισμού της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου (από εξέλιξη)
Περιγραφή: Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Τουρισμού της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου (από εξέλιξη)
Γνωστικό Αντικείμενο: Μοντελοποίηση και Διαχείριση Επιχειρηματικού Κινδύνου
Ίδρυμα: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-10-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Η ειδικότερη περιοχή της Τεχνολογίας Λογισμικού που μελετά τη μοντελοποίηση χρηστών λογισμικού με εφαρμογή προηγμένων μεθοδολογιών, θεωριών και αλγορίθμων προκειμένου να εξατομικεύεται δυναμικά το λογισμικό στον εκάστοτε χρήστη του ή σε ομάδα χρηστών του. Το λογισμικό αυτό μπορεί να εφαρμόζεται σε λογισμικό για εξατομικευμένη δια ζώσης ταυτοποίηση ή/και εξατομικευμένη αναζήτηση, εξατομικευμένη αναζήτηση υπηρεσιοστρεφούς λογισμικού και ανάκτηση πληροφορίας ή/και σε προσαρμοστικά συστήματα διδασκαλίας και πολιτισμού.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σχολή: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Τμήμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-10-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-12-07
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Γεωγραφίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Πληροφορική Γεωπληροφορική με έμφαση στις βάσεις γεωγραφικών δεδομένων και τις εφαρμογές τους»
Γνωστικό Αντικείμενο: Πληροφορική Γεωπληροφορική με έμφαση στις βάσεις γεωγραφικών δεδομένων και τις εφαρμογές τους
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-08-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-10-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Ψυχολογία ΑΜΕΑ - Οργανωσιακή Ψυχολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Ψυχολογία ΑΜΕΑ - Οργανωσιακή Ψυχολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-04
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Περιγραφή: ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ"
Γνωστικό Αντικείμενο: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Ίδρυμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 48617/26-7-2021 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το ανωτέρω γνωστικό αντικείμενο ανταποκρίνεται κατ ́ αρχάς στο κύριο διδακτικό αντικείμενο του Εργαστηρίου Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος και Φέρουσας Τοιχοποιίας, το οποίο είναι τα έργα από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η επιθυμητή προσέγγιση του αντικειμένου των κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα είναι για τη θέση αυτή η πειραματική και ταυτόχρονα η επικέντρωση του ερευνητικού έργου των υποψηφίων σε θέματα ενίσχυσης δομικών στοιχείων κτιριακών κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος και η ιδιαίτερη εμβάθυνση σε θέμα- τα ανεπαρκών παραθέσεων και αγκυρώσεων παλαιών κατασκευών όπως και σε μέσα θεραπείας αυτών κατά την ενίσχυσή τους. Με το δεδομένο ότι η συντριπτική πλειοψηφία των κτιριακών κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα είναι παλαιές και επίσης με τη διαπίστωση από αυτοψίες μετά από σφοδρούς σεισμούς ότι σημαντικό τμήμα των καταρρεύσεων οφείλεται σε ανεπαρκείς παραθέσεις και αγκυρώσεις είναι πρόδηλη η ιδιαίτερη σημασία των γνώ- σεων των υποψηφίων σε θέματα ενίσχυσης και αποκατάστασης παλαιών κατασκευών. Ακόμη η εφαρμογή μεταλλικών μανδυών και μανδυών από οπλισμένο σκυρόδεμα καθώς και η ενίσχυση με μανδύες ινοπλισμένου σκυροδέματος υψηλής αντοχής και οι μικτοί τύποι ενίσχυσης στοιχείων και κόμβων με τοπικό μανδύα είναι μέσα στις επιζητούμενες γνώσεις και ερευνητικές δραστηριότητες των υποψηφίων. Η εμπειρία σε πειραματική έρευνα όλων των ανωτέρω στις κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδε- μα θεωρείται απολύτως απαραίτητη για την ανάπτυξη του Εργαστηρίου Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος και Φέρουσας Τοιχοποιίας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ενίσχυση δομικών στοιχείων κτιριακών κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος - πειραματικές μέθοδοι
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-10-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-12-09
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης).
Γνωστικό Αντικείμενο: «Μελέτη των Γεωμετρικών και Δυναμικών Χαρακτηριστικών του Χερσαίου και Θαλάσσιου Χώρου μέσω επεξεργασίας και ανάλυσης Επίγειων και Δορυφορικών Παρατηρήσεων».
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-10-14
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-12-14
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 48885/27-7-2021 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Βασικές έννοιες, συστήματα και προσανατολισμοί των Γεωργικών Εφαρμογών, ιστορικό, προοπτικές των Γεωργικών Εφαρμογών, η ψυχολογία των γεωργών με πλαίσιο αναφοράς τις Γεωργικές Εφαρμογές, αρχές επικοινωνίας, μέσα επικοινωνίας, μέθοδοι επικοινωνίας των Γεωργικών Εφαρμογών, σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση προγραμμάτων Γεωργικών Εφαρμογών, διάδοση και εφαρμογή γεωργικών βελτιώσεων και τεχνολογίας, καινοτομίες Γεωργικών Εφαρμογών, στρατηγικές δράσης των Γεωργικών Εφαρμογών στα πλαίσια της γεωργικής-αγροτικής και αειφορικής ανάπτυξης, οργάνωση και διοίκηση του συστήματος των Γεωργικών Εφαρμογών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Γεωργικές Εφαρμογές
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-10-01
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-12-02
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Περιγραφή και σύγκριση των σλαβικών γλωσσών (με έμφαση στη βουλγαρική και τη ρωσική)". Η συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της υπό πλήρωση θέσης είναι η εξής: Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης απαιτεί άριστη γνώση της βουλγαρικής και της ρωσικής γλώσσας και γλωσσολογική κατάρτιση στη συγκριτική εξέταση των δύο συγγενών γλωσσών. Ειδικότερα, στο επιστημονικό πεδίο της υπό πλήρωση θέσης εντάσσονται οι εξής επιμέρους περιοχές οι οποίες μπορεί να καλύπτονται είτε διαζευκτικά, είτε σωρευτικά: - Περιγραφή και σύγκριση των γλωσσικών συστημάτων της βουλγαρικής και της ρωσικής (φωνητική, μορφολογία, σύνταξη, λεξικολογία, σημασιολογία). - Διαχρονική εξέλιξη των σλαβικών γλωσσών και συνέπειες της συγκλίνουσας και αποκλίνουσας πορείας τους. - Αλληλεπιδράσεις της βουλγαρικής και της ρωσικής με την ελληνική. - Γλωσσολογική έρευνα και μεταφραστικές εφαρμογές στα ζεύγη γλωσσών ελληνική-βουλγαρική και ελληνική-ρωσική.
Γνωστικό Αντικείμενο: Περιγραφή και σύγκριση των σλαβικών γλωσσών (με έμφαση στη βουλγαρική και τη ρωσική).
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τμήμα: ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-10-22
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-12-22
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ με θητεία
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματικές Μέθοδοι στη Φυσική» καλύπτει τον συγκεκριμένο κλάδο των Μαθηματικών Μεθόδων στη Φυσική και εξυπηρετεί τις ειδικότητες όπως: Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Υπολογιστική Φυσική, Αναλυτική Μηχανική, Ρευστομηχανική, Ηλεκτρομαγνητισμό, Μηχανική του Συνεχούς Μέσου κ.α.
Γνωστικό Αντικείμενο: Μαθηματικές Μέθοδοι στη Φυσική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-10-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-12-15
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρυ Καθηγητή του τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Το αντικείμενο αφορά συνολικά την διαχείριση πάσης φύσεως αρχειακού υλικού (ενεργού και ιστορικού) με βάση τις διεθνώς ισχύουσες αρχειονομικές αρχές και τα καθιερωμένα πρότυπα.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Διαχείριση Αρχειακών Τεκμηρίων».
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιστορία Νέων Χρόνων 17ος- αρχές 19ου αιώνα
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-09
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 41985/2-7-2021 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: «Μελετάται το εσωτερικό δίκαιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Μελετώνται επίσης οι σχέσεις Πολιτείας και Εκκλησίας σε όλη την ιστορική τους διαχρονία από τους αρχαίους χρόνους μέχρι και τις ημέρες μας».
Γνωστικό Αντικείμενο: Κανονικό Δίκαιο. Σχέσεις Πολιτείας και Εκκλησίας
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Προκήρυξη μιας (1) θέσης Ερευνητή/τριας Γ' βαθμίδας (Εντεταλμένου Ερευνητή/τριας) στο ΙΘΦΧ/ΕΙΕ (Κωδικός θέσης: ΙΘΦΧ/ΕΡΕ/02-2021)
Περιγραφή: Προκήρυξη μιας ( 1) θέσης Ερευνητή/τριας Γ' βαθμίδας (Εντεταλμένου Ερευνητή / τριας) με γνωστικό αντικείμενο «Προσομοίωση υλικών με μεθόδους μοριακής δυναμικής ή/και μηχανικής εκμάθησης» στο Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ)(Κωδικός θέσης: ΙΘΦΧ/ΕΡΕ/02-2021)
Γνωστικό Αντικείμενο: Προσομοίωση υλικών με μεθόδους μοριακής δυναμικής ή/και μηχανικής εκμάθησης
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ
Σχολή:
Τμήμα: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-10-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-12-06
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Το γνωστικό αντικείμενο της προτεινόμενης θέσης αφορά στη διαχείριση των Χωρικών Υποδομών με την υποστήριξη των Εθνικών Κτηματολογικών Συστημάτων Καταγραφής, με στόχευση στην ορθολογική και βιώσιμη ανάπτυξη σε Εθνικό, Περιφερειακό και σε Αστικό – Πολεοδομικό επίπεδο.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Χωροχρονικές Υποδομές Ανάπτυξης με έμφαση στην Εφαρμογή του Εθνικού Κτηματολογίου».
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-10
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-10
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Α΄ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ίδρυμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ - ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑ
Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ΑΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ)
Περιγραφή: Αντικείμενο της θέσης είναι η υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία στην εργασία, η μετάβασή τους στην αγορά εργασίας, η ανάπτυξη εργασιακής ετοιμότητας, τα επαγγελματικά δικαιώματα, οι εργασιακές σχέσεις και η προσαρμογή στο περιβάλλον εργασίας, η προστατευόμενη εργασία και η προσαρμογή του εργασιακού περιβάλλοντος στις ανάγκες του εργαζόμενου με αναπηρία.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-07
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες