Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 81 έως 100 από τις 205 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στις Επιστήμες της Αγωγής»
Γνωστικό Αντικείμενο: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στις Επιστήμες της Αγωγής
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-12-09
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-02-09
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗ Α΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ Καθηγητή Α΄ βαθμίδας του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης). Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Εφαρμογή της Μοριακής Βιολογίας και Φυσικών Αντιοξειδωτικών τόσο στο χώρο των τροφίμων όσο και στην Υγεία.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Μοριακές-Βιοτεχνολογικές Τεχνικές και Φυσικά Αντιοξειδωτικά στη Χημεία και Βιοχημεία Τροφίμων και στην Υγεία»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-12-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-02-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 25279/18-11-2022 (από εξέλιξη) Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Οπτικές Επικοινωνίες» αναφέρεται στις επικοινωνίες με χρήση φωτός και περιλαμβάνει: δίκτυα, διατάξεις, οπτικές ίνες, δομοστοιχεία, θεωρία διάδοσης και σχήματα διαμόρφωσης/ αποδιαμόρφωσης.
Γνωστικό Αντικείμενο: Οπτικές Επικοινωνίες
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-01-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-03-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ Επίκουρου Καθηγητή
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστική Ρευστομηχανική Υδραυλικών Έργων». H συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της υπό πλήρωσης θέσης είναι η εξής: «Υπολογιστικές μέθοδοι και τεχνικές (πεπερασμένες διαφορές, πεπερασμένα στοιχεία, πεπερασμένοι όγκοι), αριθμητική προσομοίωση μονοφασικών και πολυφασικών ροών σχετιζόμενων με υδραυλικά έργα πολιτικού μηχανικού, μοντέλα τύρβης, ρεύματα πυκνότητας, μεταφορά φερτών υλών».
Γνωστικό Αντικείμενο: Υπολογιστική Ρευστομηχανική Υδραυλικών Έργων
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-02-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-04-06
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Δίκτυα Υπολογιστών και Υπολογιστικά Νέφη
Γνωστικό Αντικείμενο: Δίκτυα Υπολογιστών και Υπολογιστικά Νέφη
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα: ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-12-09
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-02-09
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Συστημάτων Ελέγχου για μη Επανδρωμένα Ρομποτικά Οχήματα» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αφορά το σχεδιασμό και την ανάπτυξη συστημάτων ελέγχου για μη επανδρωμένα ρομποτικά οχήματα, επίγεια, εναέρια και θαλάσσια. Έμφαση δίνεται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση αλγορίθμων ελέγχου κίνησης με ανατροφοδότηση μέσω αισθητήρων (οπτικοί αισθητήρες, αισθητήρες πλοήγησης κλπ.) και για τις τρεις ανωτέρω κατηγορίες μη επανδρωμένων ρομποτικών οχημάτων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Συστημάτων Ελέγχου για μη Επανδρωμένα Ρομποτικά Οχήματα
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-12-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-02-16
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: KΑΘΗΓΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο "Φυτά Μεγάλης Καλλιέργεια" ασχολείται με τη διδασκαλία και την έρευνα στα πεδία της μελέτης αβιοτικων παραγόντων/ περιβάλλοντος και τεχνικών/πρακτικών (όπως λίπανση, άρδευση, συγκομιδή κ.α.) που επηρεάζουν την ανάπτυξη, παραγωγή και ποιότητα προϊόντων των σιτηρών, των ψυχανθών, των κλωστικών, της βιομηχανικής τομάτας, της πατάτας, των ζαχαρότευτλων, του καπνού, του ηλίανθου και των λοιπών βιομηχανικών φυτών, των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών και κτηνοτροφικών φυτών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Τμήμα: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-12-09
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-02-09
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής
Περιγραφή: Αναισθησιολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Αναισθησιολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-01-10
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-03-10
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης. ΦΕΚ 3157/21.12.2022 τ.Γ’, αριθμός προκήρυξης 53744/1.11.2022
Γνωστικό Αντικείμενο: Επιστήμη και Τεχνική της Φθοράς και Προστασία των Δομικών Υλικών- Έργων και Μνημείων της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-12-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-02-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ η θέση αυτή προήλθε κατόπιν αιτήσεως για εξέλιξη της Επίκουρης Καθηγήτριας κ. Κινινή
Γνωστικό Αντικείμενο: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΝΟΜΙΚΗ
Τμήμα: ΝΟΜΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-01-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-03-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ
Περιγραφή: • Εφαρμογή υπολογιστικών μοντέλων και τεχνολογιών πληροφορικής για συμβουλευτική λίπανση καλλιεργειών. • Εκτίμηση των αναγκών λίπανσης των καλλιεργειών με χρήση φυλλοδιαγνωστικών μεθόδων. • Ανάπτυξη μεθόδων εκτίμησης των αναγκών σε άζωτο των καλλιεργειών και της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων με τη χρήση τηλεπισκοπικών δεικτών, εδαφολογικών δεδομένων και μηχανικής μάθησης.
Γνωστικό Αντικείμενο: Θρέψη φυτών με χρήση σύγχρονων μεθόδων και τεχνολογιών
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - "ΔΗΜΗΤΡΑ"
Σχολή:
Τμήμα: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-01-26
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-03-06
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο «Μικροβιολογία Προϊόντων και Παραπροϊόντων Βιομηχανιών Τροφίμων» περιλαμβάνει τις βασικές αρχές της Μικροβιολογίας Τροφίμων καθώς και ειδικότερα θέματα όπως τη χρήση μικροοργανισμών για την παραγωγή τροφίμων ζύμωσης και την μελέτη αυτών, την εφαρμογή εναρκτήριων καλλιεργειών για παραγωγή τροφίμων ζύμωσης και τις ιδιότητες αυτών, τους μικροοργανισμούς αλλοίωσης των τροφίμων, τους παθογόνους μικροοργανισμούς που συνδέονται με τα τρόφιμα, την εφαρμογή μεθόδων μοριακής βιολογίας για την μελέτη των μικροοργανισμών που σχετίζονται με τα τρόφιμα κ.ά. Επίσης το γνωστικό αυτό αντικείμενο περιλαμβάνει και τη μελέτη μικροοργανισμών που σχετίζονται με τα παραπροϊόντα παραγωγής τροφίμων και την επεξεργασία αυτών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Μικροβιολογία Προϊόντων και Παραπροϊόντων Βιομηχανιών Τροφίμων
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-12-09
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-02-09
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ με θητεία
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αφορά στην καταγραφή, αξιολόγηση και χαρτογράφηση του φυσικού κεφαλαίου και των παρεχόμενων οικοσυστημικών υπηρεσιών με έμφαση στη φυτοποικιλότητα. Εστιάζει στη μελέτη των οικοσυστημάτων και των παρεχόμενων υπηρεσιών και λύσεις βασισμένες στη φύση, για την υποστήριξη λήψης διαχειριστικών και πολιτικών αποφάσεων, για την αειφορική και ολοκληρωμένη διαχείριση του φυσικού κεφαλαίου, των προστατευόμενων περιοχών, των πολιτισμικών (ανθρωπο-επηρεαζόμενων και ανθρωπο-εξαρτώμενων) τοπίων και του περιβάλλοντος της υπαίθρου.
Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσικό κεφάλαιο, Βιοποικιλότητα φυτών και Οικοσυστημικές Υπηρεσίες
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-02-02
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-04-02
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής (μετά από αίτηση για εξέλιξη Λέκτορα)
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (μετά από αίτηση για εξέλιξη Λέκτορα) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μοντελοποίηση και Ανάλυση Ηλεκτροφυσιολογικών Δεδομένων». Η θέση είναι στον τομέα Υπολογιστών και Ηλεκτρονικής, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μοντελοποίηση και Ανάλυση Ηλεκτροφυσιολογικών Δεδομένων», και αφορά την λήψη και επεξεργασία ηλεκτροφυσιολογικών δεδομένων με στόχο την ανάλυση και τη μοντελοποίησή τους. Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης περιλαμβάνει την ανάπτυξη νέων αλγορίθμων καθώς και στατιστικών αναλύσεων, με απώτερο στόχο την εφαρμογή τους σε ηλεκτροφυσιολογικά δεδομένα (βιοϊατρικά σήματα, ιατρικές εικόνες, γενετικά δεδομένα κτλ.) για πρόγνωση, υποστηρικτή ιατρικών αποφάσεων, εξαγωγή βιολογικών δεικτών, ομαδοποίηση και κατηγοριοποίηση. Επιπλέον, στο πλαίσιο του γνωστικού αντικειμένου της θέσης, αναπτύσσονται νέες υπολογιστικές μέθοδοι, μελετώνται αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης σε προβλήματα ιατρικής πληροφορικής, εφαρμογές βιοϊατρικής μηχανικής, μέθοδοι τεχνητών νευρωνικών δικτύων με χρήση γενετικών αλγορίθμων, με υβριδικές τεχνικές μηχανικής μάθησης, τεχνικές τερματισμού αλγορίθμων μηχανικής μάθησης, τεχνικές γενετικού προγραμματισμού και στατιστικές αναλύσεις βιοϊατρικών δεδομένων. Το γνωστικό αντικείμενο καλύπτει ύλη των μαθημάτων του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών και μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του τμήματος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών όπως είναι: η Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας, η Ηλεκτρονική Υγεία, η Βιοϊατρική Τεχνολογία, η Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος, η Θεωρία Σημάτων και Συστημάτων, η Εισαγωγή στην επιστήμη των ΗΥ, και η Βιοϊατρική Μηχανική.
Γνωστικό Αντικείμενο: Μοντελοποίηση και Ανάλυση Ηλεκτροφυσιολογικών Δεδομένων
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-02-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-03-20
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ίδρυμα: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-01-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-02-22
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή επί θητεία με γνωστικό αντικείμενο «Ετερογενής κατάλυση στις χημικές βιομηχανίες και στις τεχνολογίες προστασίας περιβάλλοντος»
Γνωστικό Αντικείμενο: Ετερογενής κατάλυση στις χημικές βιομηχανίες και στις τεχνολογίες προστασίας περιβάλλοντος
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-12-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-02-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 22159/8-11-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο της Παθολογίας περιλαμβάνει την πρόληψη, διάγνωση και αντιμετώπιση όλων των παθολογικών καταστάσεων και νοσημάτων, όπως λοιμώξεις, υπέρταση, διαβήτη, δυσλιπιδαιμία, μεταβολικές και ηλεκτρολυτικές διαταραχές και καρδιαγγειακά νοσήματα. Το επιστημονικό πεδίο της Αρτηριακής Υπέρτασης περιλαμβάνει τη μελέτη της αυξημένης αρτηριακής πίεσης, επιδημιολογία και παθοφυσιολογία της υπέρτασης, κλινικές εκδηλώσεις και μεταβλητότητα της αρτηριακής πίεσης, μέθοδοι μέτρησης της αρτηριακής πίεσης και διάγνωσης της υπέρτασης, θεραπεία υπέρτασης και βλάβες σε όργανα στόχους και επιπλοκές της, υπέρταση σε ειδικές κατηγορίες ασθενών όπως ηλικιωμένους, παχύσαρκους και παιδιά.
Γνωστικό Αντικείμενο: Παθολογία- Αρτηριακή Υπέρταση
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-01-09
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-03-10
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επαναπροκήρυξη μιας κενής θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή ή του Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών της Σχολής Θετ. και Τεχν. Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Περιγραφή: Βαθμίδα Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Βιομόρια ή/και Μακρομόρια: Θεωρητική και Πειραματική Προσέγγιση".
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιομόρια ή/και Μακρομόρια: Θεωρητική και Πειραματική Προσέγγιση
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-12-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-02-15
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 25270/18-11-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία: εκμάθηση της Αγγλικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας κατά την προσχολική και σχολική ηλικία» καλύπτει τη μεθοδολογία διδασκαλίας, τις παιδαγωγικές προσεγγίσεις στην εκμάθηση γλώσσας, τη διαφοροποιημένη διδασκαλία, τη γνωστική και γλωσσική ανάπτυξη, τις ατομικές διαφορές στη μάθηση, τη δημιουργία διδακτικού/ εκπαιδευτικού υλικού, την επιμόρφωση εκπαιδευτικών, την αξιολόγηση επίδοσης καθώς και θέματα δίγλωσσης εκπαίδευσης.
Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία: Εκμάθηση της Αγγλικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας κατά την Προσχολική και Σχολική Ηλικία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-01-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-03-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Η Οργανική Χημεία είναι ένας από τους σημαντικότερους κλάδους και πυλώνας εκπαίδευσης και έρευνας της επιστήμης της Χημείας ενώ αποτελεί πεδίο βασικής γνώσης και για άλλες Επιστήμες, όπως η Βιολογία, η Ιατρική και η Φαρμακευτική. Το γνωστικό αντικείμενο της σύνθεσης στην Οργανική Χημεία με τη βοήθεια των φασματοσκοπικών τεχνικών του Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (NMR) και της μάζας (MS) και της μελέτης των οργανικών μορίων με τις τεχνικές αυτές είναι σαφές, σύγχρονο και ευρύ και σχετίζεται με τη διδασκαλία μαθημάτων και εργαστηρίων Οργανικής Χημείας και Φασματοσκοπίας Οργανικών Ενώσεων τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Η σύνθεση οργανικών μορίων είναι θεμελιώδους σημασίας όχι μόνο στο πεδίο της Χημείας αλλά και Επιστήμες όπως η Φαρμακευτική και η Επιστήμη των Υλικών ενώ η χρήση στην Οργανική Χημεία των δύο κυριότερων τεχνικών, του Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (NMR) και της Φασματομετρίας Μάζας, για τη μελέτη και τη ταυτοποίηση ενώσεων είναι απολύτως απαραίτητη σε όλες τις προαναφερθείσες Επιστήμες. Οι τεχνικές αυτές παρέχουν τη δυνατότητα μελέτης σε βάθος οργανικών ενώσεων και αντιδράσεων πληθώρας μορίων είτε βιολογικού είτε τεχνολογικού ενδιαφέροντος. Tο αντικείμενο της θέσης «Οργανική Χημεία: Σύνθεση - Φασματοσκοπία NMR-MS» παρουσιάζει σημαντική ερευνητική δραστηριότητα σε επίπεδο εκπόνησης πτυχιακών εργασιών, μεταπτυχιακών εργασιών ειδίκευσης και διδακτορικών διατριβών. Η παρούσα θέση αφορά, τη διεξαγωγή έρευνας σε θέματα σχετικά με την Οργανική Χημεία με έμφαση στη σύνθεση Οργανικών, Υπερμοριακών και Οργανοαρσενικών ενώσεων και μελέτη αυτών με Πυρηνικό Μαγνητικό Συντονισμό (NMR) και Φασματομετρία Μάζας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Οργανική Χημεία: Σύνθεση - Φασματοσκοπία NMR-MS
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-01-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-03-19
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες