Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 81 έως 100 από τις 170 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη κενής θέσης ΦΕΚ 1739/30.10.2020 τ.Γ’ , αριθμός προκήρυξης 26091/26.6.2020
Γνωστικό Αντικείμενο: Ηλεκτρομαγνητικά Κύματα και Εφαρμογές Υψηλών Συχνοτήτων
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-11-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-01-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Στον ευρύτερο χώρο της λογιστικής, από τα τέλη του προηγούμενου αιώνα με τη δημιουργία των Συμβουλίων των Διεθνών Λογιστικών και Ελεγκτικών Προτύπων (IASB, IAASB, FASB, GASB), έχει αναδειχθεί η αναγκαιότητα περεταίρω εξειδίκευσης των γνωστικών αντικειμένων της Λογιστικής και εμπλουτισμού της διδακτέας ύλης αυτών, και των ερευνητικών προσεγγίσεων, με αντικειμενικό σκοπό την αποτελεσματική αντιμετώπιση των διαρκώς αυξανόμενων αναγκών διοικητικής πληροφόρησης των οικονομικών μονάδων. Μεταξύ των μέχρι σήμερα διαμορφωμένων και κοινά αποδεκτών γνωστικών πεδίων Λογιστικής, σημαίνοντα ρόλο έχει το πεδίο της Ελεγκτικής το οποίο στην ευρύτητά του έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Το αντικείμενό του, ο έλεγχος, το συνδέει άμεσα με όλα τα υπόλοιπα πεδία, δίνοντάς του τη δυνατότητα εξειδικεύσεων. Ο απαραίτητος έλεγχος των συντασσόμενων από τη χρηματοοικονομική Λογιστική καταστάσεων αποτελεί το βασικό κορμό της Ελεγκτικής και ο Εσωτερικός Έλεγχος οριοθετεί ελεγκτικές διαδικασίες που καλύπτουν ζητήματα και αποτρέπουν προβλήματα και σε θέματα Λογιστικής Κόστους και Διοικητικής Λογιστικής. Ο ορθός προσδιορισμός και η σύννομη διαχείριση των φόρων, από τα κύρια ζητούμενα στην σημερινή εποχή των πολυεθνικών ομίλων, απαιτεί ελεγκτική πιστοποίηση η οποία είναι απαραίτητη από πολλές φορολογικές αρχές, διεθνώς. Τέλος, ειδικά εργαλεία ελέγχου αναπτύσσονται με σύνδεση των ελεγκτικών κανόνων και της ανάλυσης λογιστικών δεδομένων και συναφών αναλυτικών προσεγγίσεων, πολλές εκ των οποίων βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία, σήμερα, από όλες τις μεγάλες ελεγκτικές εταιρίες.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τμήμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-10-14
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-14
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Η θέση αφορά στη Νεοελληνική και Συγκριτική Φιλολογία με εστίαση στη γραμματεία του 19ου αιώνα και του 20ού αιώνα και έμφαση στα επιστημονικά πεδία: νεοελληνική λογοτεχνία και πόλη, νεοελληνική γραμματεία και υλική αρχαιότητα, πρόσληψη και μετάφραση, καθώς και πολιτισμικοί διαμεσολαβητές ανάμεσα στην Ελλάδα και τον αγγλόφωνο χώρο.
Γνωστικό Αντικείμενο: Νεοελληνική και Συγκριτική Φιλολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-10-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μαιευτική - Γυναικολογία με έμφαση στη Παιδική και Εφηβική Γυναικολογία».
Γνωστικό Αντικείμενο: Μαιευτική - Γυναικολογία με έμφαση στη Παιδική και Εφηβική Γυναικολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-11-26
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-01-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Ποινικό Δίκαιο-Ποινική Δικονομία (η θέση αυτή προήλθε ύστερα από αίτηση για προκήρυξη κατεχόμενης θέσης του επίκουρου καθηγητή κ. Τζανετή)
Γνωστικό Αντικείμενο: Ποινικό Δίκαιο-Ποινική Δικονομία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΝΟΜΙΚΗ
Τμήμα: ΝΟΜΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-11-17
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-01-17
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Υγιεινή Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης» || ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Εξέταση για ασθένειες των ζώων προ της σφαγής και ευζωία των ζώων κατά την μεταφορά και κατά τη διαδικασία σφαγής. Επιθεώρηση διαδικασίας σφαγής. Επιθεώρηση των σφάγιων, ευρήματα στα σφάγια από νοσήματα των ζώων και ενέργειες του επίσημου κτηνιάτρου. Χαρακτηρισμός και διαχείριση των ειδικών υλικών κινδύνου και των υπόλοιπων ζωικών υποπροϊόντων. Υγειονομικός έλεγχος των τροφίμων ζωικής προέλευσης (κρέατος και των προϊόντων του, γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων, των αλιευμάτων και των προϊόντων τους, των αυγών και των προϊόντων τους και του μελιού) και διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Μικροβιολογικός και ποιοτικός έλεγχος τροφίμων ζωικής προέλευσης. Συστήματα αυτοελέγχου και διασφάλισης ποιότητας των τροφίμων ζωικής προέλευσης. Τροφιμογενή παθογόνα, ζωοανθρωπονόσοι και κίνδυνοι των τροφίμων ζωικής προέλευσης.
Γνωστικό Αντικείμενο: Υγιεινή Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-10-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 28865/28-7-2020. «Η Αρχαία Ελληνική Φιλολογία έχει ως αντικείμενό της την έρευνα και τη μελέτη των έργων που συγκροτούν την Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, δηλαδή των γραπτών φιλολογικών μνημείων του ελληνικού κόσμου από την αρχαϊκή εποχή έως και το τέλος της ύστερης αρχαιότητας. Στα κείμενα αυτά περιλαμβάνονται τόσο τα ποιητικά όσο και τα πεζογραφικά λογοτεχνικά είδη, καθώς και οι βοηθητικές επιστήμες που τα καθιστούν προσβάσιμα, όπως είναι η Παλαιογραφία, η Παπυρολογία και η Επι-γραφική. Επιπλέον μελετάται η επιβίωση των αρχαίων κειμένων διαχρονικά μέχρι τη σύγχρονη εποχή, καθώς και η θεωρία και πράξη της μεταφοράς των κειμένων αυτών σε νεότερες γλώσσες. Η Λατινική Φιλολογία έχει ως αντικείμενό της την έρευνα και την μελέτη των έργων που συγκροτούν την Λατινική Γραμματεία, δηλαδή των γραπτών φιλολογικών μνημείων του Ρωμαϊκού κόσμου από την αρχαϊκή εποχή έως και το τέλος της ύστερης αρχαιότητας. Στα κείμενα αυτά περιλαμβάνονται τόσο τα ποιητικά όσο και τα πεζογραφικά λογοτεχνικά είδη, καθώς και οι βοηθητικές επιστήμες που τα καθιστούν προσβάσιμα, όπως είναι Παλαιογραφία και η Επιγραφική. Επιπλέον μελετάται η επιβίωση των λατινικών κειμένων διαχρονικά μέχρι τη σύγχρονη εποχή, καθώς και η θεωρία και πράξη της μεταφοράς των κειμένων αυτών σε νεότερες γλώσσες».
Γνωστικό Αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική και Λατινική Φιλολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-11-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-01-04
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο "Νευρολογία - Επιληψίες και Διαταραχές της Συνείδησης" είναι κλινικοεργαστηριακό ιατρικό πεδίο που μελετά την αιτιολογία, τη διάγνωση και τη θεραπευτική αντιμετώπιση των νοσημάτων του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος, κυρίως δε των παροξυντικών διαταραχών της συνείδησης όπως οι επιληπτικές κρίσεις και τα επιληπτικά σύνδρομα καθώς και την διαφοροδιάγνωση τους από άλλα παραξυντικά επεισόδια. Στο ερευνητικό πεδίο το γνωστικό αντικείμενο "Νευρολογία - Επιληψίες και Διαταραχές της Συνείδησης" αφορά την διερεύνηση με κλινικές και ηλεκτροφυσιολογικές μεθόδους της παθοφυσιολογίας και της διάκρισης και κατάταξης των επιληπτικών συνδρόμων καθώς και την αξιολόγηση των θεραπευτικών τους επιλογών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Νευρολογία – Επιληψίες και Διαταραχές της Συνείδησης
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-10-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-16
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης)
Γνωστικό Αντικείμενο: «Συντήρηση Αρχειακού Υλικού και Συλλογών με έμφαση στην Ψηφιακή Ανάλυση και Τεκμηρίωση»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-10-01
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-01
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Παιδιατρική-Λοιμωξιολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Παιδιατρική-Λοιμωξιολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-11-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-01-04
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Β’ ή Γ’ βαθμίδας
Περιγραφή: Η θέση εντάσσεται στις δραστηριότητες του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) για την τεκμηρίωση του συστήματος ΕΤΑΚ. Η θέση έχει στόχο να ενισχύσει τις εν λόγω δραστηριότητες σε ό,τι αφορά στις αναπτυξιακές και μελετητικές δράσεις, κατά τις οποίες αξιοποιούνται στατιστικά και εμπειρικά δεδομένα από την παρακολούθηση της εφαρμογής δημόσιων πολιτικών με τεχνικές συνθετικής ανάλυσης, καθώς και την περαιτέρω συνεργασία με ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένου του JRC, OECD, EUROSTAT, κλπ.). Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης καλύπτει σημαντικές μελετητικές διαστάσεις που αναδεικνύονται σε εθνικό και ευρωπαϊκό / διεθνές επίπεδο και που αφορούν τις επιδόσεις των φορέων με ερευνητικές και καινοτομικές δραστηριότητες, τη διαθεσιμότητα και την κινητικότητα εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, τις ψηφιακές δεξιότητες, τις εκροές και τα αποτελέσματα της έρευνας, την αποτίμηση στοχευμένων δημόσιων παρεμβάσεων για τη βελτίωση του συστήματος Ε&Α και της θέσης της χώρας μας στις ευρωπαϊκές και διεθνείς κατατάξεις.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Ανάλυση δημόσιων πολιτικών για την έρευνα, ανάπτυξη, καινοτομία και ψηφιακή οικονομία στη βάση στατιστικών και εμπειρικών δεδομένων (evidence based policies)».
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΕΚΤ)
Σχολή:
Τμήμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΕΚΤ)
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-11-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης. ΦΕΚ 1611/9.10.2020 τ.Γ’ , αριθμός προκήρυξης 30998/20.7.2020
Γνωστικό Αντικείμενο: Μαθηματική Ανάλυση
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-10-14
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας/Αναπληρωτής Καθηγητής/Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 30064/31-7-2020. Η διοίκηση επιχειρησιακών λειτουργιών από τη σκοπιά του μηχανικού επιτάσσει τη λήψη στρατηγικών και τακτικών αποφάσεων, οι οποίες αποσκοπούν στον προ-γραμματισμό, στην οργάνωση, στο συντονισμό και στον έλεγχο των πόρων που απαιτούνται για την παραγωγή και διάθεση αγαθών και υπηρεσιών. Ειδικότερα το γνωστικό αντικείμενο Διοίκηση επιχειρησιακών λειτουργιών με χρήση ποσοτικών μεθόδων και πληροφορικής εξειδικεύεται στις ακόλουθες γνωστικές περιοχές: Οργάνωση Παραγωγής, Προγραμματισμός και Έλεγχος Παραγωγής, Διαχείριση Αποθεμάτων, Έλεγχος Ποιότητας και Συντήρηση Προϊόντων και Παραγωγικών Διαδικασιών, Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων, Βιομηχανική Πληροφορική. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών Πληροφορικής και των ποσοτικών μεθόδων της Στατιστικής και της Επιχειρησιακής Έρευνας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Διοίκηση επιχειρησιακών λειτουργιών με χρήση ποσοτικών μεθόδων και πληροφορικής
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-11-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-01-04
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Γεωργική Γενετική με Έμφαση στη Βιοτεχνολογία μεταβολισμού των Φυτών
Γνωστικό Αντικείμενο: Γεωργική Γενετική με Έμφαση στη Βιοτεχνολογία μεταβολισμού των Φυτών
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Τμήμα: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-10-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή Γ’ βαθμίδος στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών.
Περιγραφή: Μία (1) θέση Ερευνητή Γ’ Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ανοσολογία με έμφαση στην ανοσορρύθμιση και στον καρκίνο», για τις ανάγκες του Κέντρου Βασικής Έρευνας.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Ανοσολογία με έμφαση στην ανοσορρύθμιση και στον καρκίνο», για τις ανάγκες του Κέντρου Βασικής Έρευνας.
Ίδρυμα: ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή:
Τμήμα: ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-11-02
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-02
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπλ. Καθηγητής/«Νευρολογία»
Περιγραφή: Μια (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Νευρολογία».
Γνωστικό Αντικείμενο: «Νευρολογία»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-10-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής ή Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη κενής θέσης ΦΕΚ 1739/30.10.2020 τ.Γ’ , αριθμός προκήρυξης 27594/3.7.2020
Γνωστικό Αντικείμενο: Πειραματική μελέτη και μοντελοποίηση διεργασιών και συστημάτων
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-11-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-01-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αφορά τη θεωρία και τις πρακτικές διοίκησης επιχειρήσεων, για την αποτελεσματική Οργάνωση, Διοίκηση και Αξιοποίηση των Επιχειρηματικών Πόρων και ιδιαίτερα των Ανθρωπίνων Πόρων. Το αντικείμενο συναρτάται κυρίως, σε θεωρητικό και ερευνητικό επίπεδο, με τις βασικές λειτουργίες του Μάνατζμεντ (Προγραμματισμός, Οργάνωση, Διεύθυνση-Ηγεσία, Έλεγχος) και με τα θέματα Οργανωσιακής Συμπεριφοράς, με έμφαση στην μεταξύ τους διασύνδεση, για την αποτελεσματική λειτουργία και αποδοτικότητα της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων και της παροχής υπηρεσιών, για τις οποίες ο Ανθρώπινος Παράγοντας αποτελεί τον κύριο Συντελεστή Παραγωγής.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΙς ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τμήμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-10-14
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-14
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτική Έρευνα»
Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτική Έρευνα
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-10-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-07
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΜΙΑ(1) ΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ Γ' ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
Περιγραφή: Mία (1) θέση Ερευνητή/τριας Γ' Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Πειραματική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων» στο Ινστιτούτο Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής (ΙΠΣΦ) του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος".
Γνωστικό Αντικείμενο: «Πειραματική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων»
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
Σχολή:
Τμήμα: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-11-26
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-31
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες