Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 81 έως 100 από τις 159 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη κενής θέσης, Φ.Ε.Κ. 699/20-06-2018, αριθμός προκήρυξης 19271
Γνωστικό Αντικείμενο: Πειραματική Πυρηνική Φυσική και Εφαρμογές
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-07-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-08-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 11948/15-2-2018. «Το περιεχόμενο του γνωστικού αντικειμένου «Οικουμενική Κίνηση: Ιστορία - Θεολογικοί Διάλογοι», περιλαμβάνει την ιστορική και θεολογική θεμελίωση των σύγχρονων συναντήσεων και τάσεων που παρατηρούνται μεταξύ των εκκλησιών της οικουμενικής κίνησης. Αναλυτικότερα το περιεχόμενο είναι το εξής: έννοια και περιεχόμενο των όρων «οικουμένη», οικουμενικός, «οικουμενική κίνηση», προϊστορία και ιστορία της οικουμενικής κίνησης, θεολογικές προϋποθέσεις και θεο- λογικό περιεχόμενο της οικουμενικής κίνησης, μέθοδος συνεργασίας και διεξαγωγής του οικουμενικού διαλόγου, διμερείς και πολυμερείς διάλογοι (ιστορικό περίγραμμα -θεματολόγιο προοπτικές), οικουμενική εκκλησιολογία με έμφαση στην ανάλυση της θέσης των άλλων Εκκλησιών και Ομολογιών στην ορθόδοξη αυτοσυνειδησία, η σχέση της εκκλησιολογίας με την ηθική ιδιαίτερα στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης, μελέτη της οικουμενικής κοινωνικής σκέψης και δράσης με έμφαση στη συμβολή της Ορθόδοξης θεολογίας και εκκλησίας, ο διαθρησκει- ακός διάλογος για την ειρήνη και τη δικαιοσύνη και η ορθόδοξη συμβολή σε αυτόν, και τέλος αξιολόγηση της προσφοράς της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην οικουμενική κίνηση και στα όργανα της (π.χ. Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Εκκλησιών), καθώς επίσης και η προσφορά της οικουμενικής κίνησης και των οργάνων της στην Ορθοδοξία.»
Γνωστικό Αντικείμενο: Οικουμενική Κίνηση: Ιστορία - Θεολογικοί Διάλογοι
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ
Τμήμα: ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-06-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-08-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΘΕΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΓΕΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-07-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-08-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 17508/4-4-2018. Το γνωστικό αντικείμενο «Προϊστορική Αρχαιολογία και Περιβάλλον» αφορά στον εντοπισμό, ανάλυση και ερμηνεία των αρχαιολογικών δεδομένων, που ανασυνθέτουν τη σχέση του ανθρώπου -και των κάθε είδους δραστηριοτήτων του- με το φυσικό περιβάλλον του παρελθόντος, διαχρονικά. Ο προϊστορικός πολιτισμός και το περιβάλλον βρίσκονται σε μια διαρκή και πολύμορφη αλληλεπίδραση, η οποία αποτελεί διεθνώς αντικείμενο συστηματικής αρχαιολογικής έρευνας και μελέτης.
Γνωστικό Αντικείμενο: Προϊστορική Αρχαιολογία και Περιβάλλον
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-07-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-09-19
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας / Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 4795/31-1-2018. Η υπό προκήρυξη θέση έχει ως οικεία επιστήμη, την επιστήμη της επικοινωνίας και καλύπτει ουσιαστικά δύο επιμέρους γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα, τη θεωρία των μέσων επικοινωνίας, καθώς και τις επιδράσεις των μέσων επικοινωνίας. Αναλυτικότερα, το γνωστικό αντικείμενο καλύπτει: Κλασικά και νέα θεωρητικά μοντέλα για τη διαδικασία της επικοινωνίας, τις διαφορετικές ομάδες κοινού, και τις σχέσεις μέσων επικοινωνίας και κοινωνίας. Θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις στις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιδράσεις των μέσων, με θεματολογικές και πλαισιωτικές εφαρμογές στην πολιτική, την ειδησεογραφία και τον πολιτισμό.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-06-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-08-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ κ. Μ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητή πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστική Μοντελοποίηση και Προσομοίωση Συστημάτων»
Γνωστικό Αντικείμενο: Υπολογιστική Μοντελοποίηση και Προσομοίωση Συστημάτων
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή (αίτηση εξέλιξης)
Γνωστικό Αντικείμενο: Ανίχνευση Τηλεπικοινωνιακού Σήματος σε μη-Γκαουσιανό Θόρυβο
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-08-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-09-01
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική».
Γνωστικό Αντικείμενο: Δημόσια Οικονομική και Πολιτική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-07-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-09-17
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη μιας κενής οργανικής θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Κάλων Τεχνών στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σύγχρονες Μορφές Χαρακτικής». Η προσέγγιση της χαρακτικής στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή έχει διευρυνθεί δημιουργώντας νέα πεδία εικαστικών πρακτικών. Η θέση έχει ως αντικείμενο τη συνύπαρξη και συνομιλία των παραδοσιακών μορφών χαρακτικής όπως η ξηρή χάραξη, η οξυγραφία, η ξυλογραφία, η λιθογραφία, το λινόλεουμ και η μεταξοτυπία, με σύγχρονες μορφές που αφορούν την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών μέσα από τη χρήση εφαρμογών σε υπολογιστές, ηλεκτρονικά μέσα καθώς και ψηφιακών εκτυπώσεων και τεχνικών φωτομεταφοράς.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Σύγχρονες Μορφές Χαρακτικής»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα: ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-06-26
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-08-26
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ
Ίδρυμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-06-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-08-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
Γνωστικό Αντικείμενο: Καρδιολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-07-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-09-18
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κ. Κ. ΚΥΛΙΝΤΗΡΕΑ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ- ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
Περιγραφή: ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Περιγραφή: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Εφαρμοσμένη Κοινωνική Στατιστική
Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμοσμένη Κοινωνική Στατιστική και Μεθοδολογία Ποσοτικής Έρευνας
Ίδρυμα: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-07-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-08-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης Βαθμίδας, ύστερα από αίτηση για εξέλιξη με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση».
Γνωστικό Αντικείμενο: «Μαθηματικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση».
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-31
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-31
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Μοριακή Φυσική»
Γνωστικό Αντικείμενο: Πειραματική Μοριακή Φυσική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-06-12
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-08-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Μιά θέση μέλους Δ.Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή
Περιγραφή: Μιά θέση μέλους Δ.Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: Μεθοδολογία έρευνας και στατιστικές εφαρμογές στις κοινωνικές Επιστήμες
Γνωστικό Αντικείμενο: Μεθοδολογία έρευνας και στατιστικές εφαρμογές στις κοινωνικές Επιστήμες
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-07-22
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-08-22
Κατάσταση: Ενταγμένη

Σελίδες