Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 61 έως 80 από τις 300 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 3666/15-10-2019. Το επιστημονικό πεδίο της Καρδιολογίας περιλαμβάνει την πρόληψη, διάγνωση και αντιμετώπιση των νοσημάτων της καρδιάς και του κυκλοφοριακού συστήματος. Επιπρόσθετα, περιλαμβάνει τις νέες τεχνικές διάγνωσης και αντιμετώπισης της επεμβατικής καρδιολογίας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Καρδιολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-01-17
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-03-17
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής ή Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Μία (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρίες της Σύγχρονης Τέχνης και Επιμελητικές Πρακτικές»
Γνωστικό Αντικείμενο: Θεωρίες της Σύγχρονης Τέχνης και Επιμελητικές Πρακτικές
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-01-31
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-03-31
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας
Γνωστικό Αντικείμενο: Κρατική Διοίκηση και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση
Ίδρυμα: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Σχολή: ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα: ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-02-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-03-07
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης. Φ.Ε.Κ. 2300/9.12.2019, αριθμός προκήρυξης 62822/14.11.2019
Γνωστικό Αντικείμενο: Ηλεκτρονική: Σχεδίαση και Μοντελοποίηση Αναλογικών και Μικτού Σήματος Μικροηλεκτρονικών Κυκλωμάτων και Συστημάτων
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-12-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-02-19
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης. 62/29.1.2020 τ.Γ’ , αριθμός προκήρυξης 58430/29.10.2019
Γνωστικό Αντικείμενο: Οικοδομικός Σχεδιασμός Κτιριακών Κατασκευών
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-02-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-04-02
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κανάλια Διανομής στον Τουρισμό»
Γνωστικό Αντικείμενο: Κανάλια Διανομής στον Τουρισμό
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-02-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-04-06
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Μία (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική Λογιστική με έμφαση στην Ανάλυση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων» || H Χρηματοοικονομική Λογιστική ασχολείται με τον εντοπισμό, την καταχώρηση, την επεξεργασία και την μέτρηση των οικονομικών γεγονότων μιας επιχείρησης και με την σύνταξη και παρουσίαση σχετικών ειδικών χρηματοοικονομικών εκθέσεων. Η ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εξετάζει θέματα όπως α) η μέτρηση της ποιότητας των κερδών, και η εξομάλυνση, η χειραγώγηση και η συντηρητικότητα των κερδών, β) ο αντίκτυπος μιας οικονομικής ανατάραξης, όπως μια οικονομική κρίση, στην ποιότητα των κερδών, γ) το θεσμικό πλαίσιο των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧA) και της προστασίας του επενδυτή και η ποιότητα των κερδών, και δ) η ποιότητα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η εφαρμογή των ΔΠΧA και το κόστος του κεφαλαίου.
Γνωστικό Αντικείμενο: Χρηματοοικονομική Λογιστική με έμφαση στην Ανάλυση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-01-31
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-03-31
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (από εξέλιξη)
Περιγραφή: Η γνωστική περιοχή «Μοντελοποίηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών» (Business Process Modelling) περιλαμβάνει την αποτύπωση και συστηματική καταγραφή των επιχειρησιακών διαδικασιών χρησιμοποιώντας τυποποιημένες μεθόδους, γλώσσες και εργαλεία μοντελοποίησης και εντάσσεται στην ευρύτερη περιοχή της Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Business Process Management). Η Μοντελοποίηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της υλοποίησης Επιχειρησιακής Αρχιτεκτονικής, της σχεδίασης Πληροφοριακών Συστημάτων και της ανάπτυξης Επιχειρηματικού Λογισμικού. Αντικείμενο μελέτης για το προτεινόμενο γνωστικό αντικείμενο είναι: οι τυποποιημένες τεχνικές μοντελοποίησης επιχειρησιακών διαδικασιών (π.χ. BPMN 2.0, Petri-nets, EPC) και οι μεθοδολογίες ανασχεδιασμού (redesign) χρησιμοποιώντας ποσοτικά κριτήρια, τεχνικές και αλγορίθμους βελτιστοποίησης από συγγενή επιστημονικά πεδία. Πεδία εφαρμογής της γνωστικής περιοχής είναι η σύνθεση υπηρεσιών, ο ψηφιακός μετασχηματισμός καθώς και η μοντελοποίηση διαδικασιών κυβερνοασφάλειας (digital forensics).
Γνωστικό Αντικείμενο: ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Τμήμα: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-01-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-03-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΕΠ) ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑΣ - ΘΩΡΑΚΟΣ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-02-14
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-04-14
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Μία (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιογλωσσολογία»
Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνιογλωσσολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-01-31
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-03-31
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Χημεία Περιβάλλοντος
Γνωστικό Αντικείμενο: Χημεία Περιβάλλοντος
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-02-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-04-04
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας ή Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Mία (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας ή Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Κλινική εργοφυσιολογία»
Γνωστικό Αντικείμενο: Κλινική εργοφυσιολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα: ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-01-31
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-03-31
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 11679/4-12-2019. Το γνωστικό αντικείμενο Διοίκηση Αθλητισμού αποτελεί εξειδικευμένο πεδίο της Επιστήμης της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού, που αξιοποιεί και προσαρμόζει υπάρχουσα γνώση για την αποτελεσματική διοίκηση αθλητικών κερδοσκοπικών, μη κερδοσκοπικών, δημοτικών και δημόσιων οργανισμών. Η Διοίκηση Αθλητισμού αναφέρεται στον συντονισμό ανθρώπινων και υλικών πόρων, τεχνολογιών και διαδικασιών για την παραγωγή, εφαρμογή και ανταλλαγή αθλητικών προγραμμάτων και υπηρεσιών. Περιλαμβάνει, επίσης, τη μελέτη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των υπη- ρεσιών με τη μορφή προγραμμάτων, γεγονότων και αναπτυξιακών μοντέλων σχετικών με τον αθλητισμό και την αναψυχή.
Γνωστικό Αντικείμενο: Διοίκηση Αθλητισμού
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΩΝ)
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-12-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-02-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Το επιστημονικό πεδίο του γνωστικού αντικειμένου περιλαμβάνει τη διάγνωση νοσημάτων με Μαγνητική Τομογραφία.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ακτινοδιαγνωστική – Μαγνητική Τομογραφία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-01-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-03-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης δίνει έμφαση στις επιστήμες μηχανικού των υλικών (materials engineering) και στις ερευνητικές προτεραιότητες του Τμήματος (μικρο- και νανο-φασικά υλικά) όπως αυτές καθορίζονται στο Προεδρικό Διάταγμα της ίδρυσής του (ΠΔ 200/1999, ΦΕΚ 179/6-9-1999). Το αντικείμενο αφορά την πειραματική μελέτη των φυσικοχημικών ιδιοτήτων των υλικών (κυρίως των καταλυτικών, ηλεκτροκαταλυτικών και ηλεκτροχημικών) και την ανάπτυξη υλικών (σύνθεση, χαρακτηρισμός, αξιολόγηση) από τη σκοπιά του μηχανικού των υλικών με σκοπό την ανάπτυξη χημικών διατάξεων και ενεργειακών εφαρμογών υψηλής τεχνολογίας, όπως είναι οι καταλυτικοί επεξεργαστές καυσίμου (για παράδειγμα υδρογόνου, μονοξειδίου του άνθρακα, μεθανόλης), οι κυψελίδες καυσίμου (για παράδειγμα υδρογόνου, μεθανόλης) και οι μπαταρίες (για παράδειγμα ιόντων λιθίου). Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αυτής είναι ένα αντικείμενο του Τμήματος που δεν καλύπτεται άμεσα από άλλα υπάρχοντα ή προκηρυχθέντα αντικείμενα και βοηθά στην σφαιρικότερη κάλυψη των αντικειμένων της επιστήμης και τεχνολογίας των υλικών. Οι αναφερόμενες στην προκήρυξη περιοχές των υλικών και διατάξεων καθώς και οι συνδυασμοί αυτών όπως και η μελέτη τους από τη σκοπιά του μηχανικού, αποτελούν αναγνωρισμένες θεματικές κατατάξεις σύγχρονων ειδικοτήτων με καταχωρήσεις στα περιεχόμενα των πλέον έγκριτων διεθνών εκδόσεων στον ερευνητικό χώρο στην Επιστήμη των Υλικών, όπως είναι τα, Nature Materials (Nature Publishing Group), Advanced Materials (Wiley), Journal of Materials Science (Springer US), Materials Science and Engineering (Elsevier) αλλά και στην εκτεταμένη ανάλυση για την Ευρωπαϊκή βασική έρευνα στην Επιστήμη των Υλικών που παρουσιάζεται στην έκδοση του Max-Plank-Institute με τίτλο “European White Book on Fundamental Research in Materials Science”, 2001, αλλά και στις σύγχρονες διεθνείς τάσεις όπως εμφανίζονται στην έγκυρη διεθνή βιβλιογραφία και τις ερευνητικές προτεραιότητες που προτείνονται επισήμως σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Βάσει των ανωτέρω, το γνωστικό αντικείμενο της θέσης καλύπτει ένα πλήρη κλάδο με εύρος περισσοτέρων της μιας αναγνωρισμένων ειδικοτήτων. Το εύρος αυτό δεν καθιστά προβληματική την επιστημονική σύγκριση μεταξύ των υποψηφιοτήτων δεδομένου ότι πρόκειται περί σαφώς καθορισμένου υποσυνόλου της Επιστήμης των Υλικών και είναι συνεπώς ευχερής η εφαρμογή ενιαίων κριτηρίων για την ποιοτική σύγκριση των υποψηφιοτήτων όπως η χρήση ενιαίας αναγωγής των αριθμητικών δεικτών που αφορούν τις ποσοτικές συγκρίσεις (αριθμός εργασιών, αριθμός αναφορών, παράγοντες απήχησης των επιστημονικών περιοδικών κλπ.).
Γνωστικό Αντικείμενο: Επιστήμη του μηχανικού σε μικροφασικά – νανοφασικά υλικά και διατάξεις για ενεργειακές χημικές τεχνολογίες
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-01-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-03-18
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Ενδοκρινολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Ενδοκρινολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-02-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-04-06
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Η θέση αφορά στην ερευνητική περιοχή της γεωπονίας εστιάζοντας στην ανάπτυξη των φυτικών ειδών υπό συνθήκες αβιοτικών καταπονήσεων (περιορισμένη εδαφική υγρασία). Πιο συγκεκριμένα αφορά στη μελέτη της σύνθεσης των φυτοκοινοτήτων αλλά και της δυναμικής ανάπτυξης μεμονομένων φυτικών ειδών σε εδάφη που είτε χαρακτηρίζονται ως περιοδικά κατακλυζόμενα στη διάρκεια του έτους, είτε υποφέρουν από έλλειψη υγρασίας. Επίσης περιλαμβάνει την ανάλυση της κατανομής και της δυναμικής εξάπλωσης των φυτικών ειδών σε συνδυασμό με την αποτύπωση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιώντας σύγχρονα λογισμικά όπως τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS), τα οποία αποτελούν ένα απαραίτητο εργαλείο για τη λήψη ορθών διαχειριστικών μέτρων, στενά συναρτώμενων με την προστασία του περιβάλλοντος και την βιώσιμη ανάπτυξη
Γνωστικό Αντικείμενο: ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-01-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-03-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης. ΦΕΚ 2348/13.12.2019, Αριθμ.Προκήρυξης 62691/13.11.2019
Γνωστικό Αντικείμενο: Διηλεκτρική Φασματοσκοπία Υλικών
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-01-01
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-02-26
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Φαρμακοκινητική - Φαρμακομετρία
Γνωστικό Αντικείμενο: Φαρμακοκινητική - Φαρμακομετρία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-01-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-03-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Εφαρμογές Ηλεκτρομαγνητισμού και Μικροκυματικές Διατάξεις Ισχύος
Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμογές Ηλεκτρομαγνητισμού και Μικροκυματικές Διατάξεις Ισχύος
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-02-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-04-06
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες