Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 61 έως 80 από τις 256 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπλ. Καθηγητής ή Επίκ Καθηγητής /«Θεμέλια των Μαθηματικών – Μαθηματικά Θεμέλια Πληροφορικής»
Περιγραφή: Μία κενή θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Θεμέλια των Μαθηματικών – Μαθηματικά Θεμέλια Πληροφορικής».
Γνωστικό Αντικείμενο: «Θεμέλια των Μαθηματικών – Μαθηματικά Θεμέλια Πληροφορικής»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής ή Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη (1) μίας ΚΕΝΗΣ θέσης Φ.Ε.Κ. 1318/10.6.2021 τ.Γ’, αριθμός προκήρυξης 17598/23.4.2021
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιστορία της Τέχνης: Νεότερη και Σύγχρονη Εποχή
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-06-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-08-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 19107/7-4-2021 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: «Περιεχόμενο του επιστημονικού πεδίου της θέσης: - Τεχνικές βιώσιμου και ολοκληρωμένου σχεδιασμού προϊόντων και συστημάτων χημικών και φυσικών διεργασιών. - Επίδραση και συστηματική μελέτη κριτηρίων βιώσιμης ανάπτυξης (π.χ. Ανάλυση Κύκλου Ζωής, περιβαλλοντικοί, ενεργειακοί και άλλοι περιορισμοί) κατά το σχεδιασμό συστημάτων Διεργασιών, όπως ενδεικτικά Διεργασίες Χημικών, Φαρμακευτικών, Τροφίμων, Βιοδιεργασιών, Πετροχημικών, Πολυμερών, παραγωγής ενέργειας και άλλων συναφών διεργασιών και εγκαταστάσεων με βάση τις αρχές της Χημικής Μηχανικής. - Ταυτόχρονος σχεδιασμός διεργασιών και καινοτόμων προϊόντων (ως τέτοια νοούνται τα τελικά ή ενδιάμεσα εξειδικευμένα χημικά, όπως διαλύτες, πληρωτικά και άλλα υλικά σε συστήματα διαχωρισμών, καταλύτες, τρόφιμα, φαρμακευτικά κ.λπ.) με στόχο τη μελέτη της επίδρασης επιθυμητών ιδιοτήτων τους στο βέλτιστο σχεδιασμό βιώσιμων διεργασιών. - Τεχνικές σχεδιασμού συστημάτων και προϊόντων κάτω από ρίσκο και αβεβαιότητα (π.χ. στις συνθήκες τις αγοράς). - Σχεδιασμός καινοτόμων προϊόντων (με στόχο τη μελέτη της επίδρασης επιθυμητών ιδιοτήτων τους στο βέλτιστο σχεδιασμό βιώσιμων διεργασιών.- Μέθοδοι βιώσιμου σχεδιασμού διεργασιών και προϊόντων με αρχές πολυκριτηριακής ανάλυσης οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη ταυτόχρονα πολλαπλά θέματα, όπως οικονομικά, περιβαλλοντικά, ενεργειακά, τεχνολογικά, κοινωνικά».
Γνωστικό Αντικείμενο: Ολοκληρωμένος σχεδιασμός βιώσιμων συστημάτων διεργασιών
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-06-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-08-31
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 26505/12-5-2021 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Ουρολογία», ασχολείται με όλο το φάσμα των παθήσεων του Ουροποιητικού Συστήματος καθώς και του Γεννητικού Συστήματος του άνδρα.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ουρολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Ίδρυμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-22
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-22
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Άριθμ. Προκήρυξης: 21850/21-4-2021 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:Το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης αποτελεί βασική επιστήμη της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού και περιλαμβάνει θεματολογίες των παιδαγωγικών, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών καθώς και διδακτικά περιεχόμενα σχετικών μαθημάτων εφαρμογής. Περιλαμβάνει τη διδασκαλία και την έρευνα σε θεματολογίες που άπτονται της παιδαγωγικής επιστήμης, όπως είναι τα πεδία δράσης και οι βασικές έννοιες της παιδαγωγικής της Φυσικής Αγωγής, οι θεωρητικές προσεγγίσεις της ψυχικής, πνευματικής, κοινωνικής και ηθικής ανάπτυξης και η ανάπτυξη παιδαγωγικών παρεμβάσεων για την ενίσχυσή της σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και στον αθλητισμό, τα διαδικαστικά μοντέλα διδασκαλίας της αγωγής, οι επιστημολογικές προσεγγίσεις της παιδαγωγικής, οι ταξινομίες παιδαγωγικών και διδακτικών μοντέλων, καθώς και η εκπαιδευτική πρακτική και έρευνα δράσης. Επίσης, το γνωστικό πεδίο της θέσης περιλαμβάνει την εφαρμοσμένη μελέτη για τον σύγχρονο παιδαγωγικό ρόλο του εκπαιδευτικού και του προπονητή, τις νέες προοπτικές και τα πλεονεκτήματα της παιδαγωγικής διαδικασίας στη μάθηση, τη δημιουργία θεωρητικά και εμπειρικά τεκμηριωμένων εκπαιδευτικών μοντέλων, καθώς και την αξιολόγηση των περιεχομένων της διδασκαλίας του μαθήματος της φυσικής αγωγής, της άσκησης και της προπόνησης. Τέλος κεντρική επιδίωξη του προτεινόμενου αντικειμένου είναι η μελέτη των παιδαγωγικών παραγόντων που επηρεάζουν την συμπεριφορά του ατόμου, η μελέτη των διαπολιτισμικών επιδράσεων και η διαμόρφωση σύγχρονων παιδαγωγικών προσεγγίσεων για μεγιστοποίηση της ωφέλειας από τη συμμετοχή στη φυσική αγωγή και τον αθλητισμό.
Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-02
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ (ΕΞΕΛΙΞΗ)
Γνωστικό Αντικείμενο: ΜΕΤΑΣΥΓΚΟΜΙΣΤΙΚΟΙ/ ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΝΩΠΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕ ΨΥΞΗ
Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
Τμήμα: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-06-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-08-04
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 24571/29-4-2021 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Η σύζευξη του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και των Εικαστικών Τεχνών στις σπουδές της Αρχιτεκτονικής ως μέσο ανάπτυξης της δημιουργικής σκέψης, της συγκρότησης του αρχιτεκτονικού «βλέμματος» και της έρευνας στα ζητήματα του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Η διευρυμένη χρήση εκφραστικών μέσων και θεωρητικών προσεγγίσεων στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό και σε περιοχές της εκπαίδευσης και δραστηριότητας του αρχιτέκτονα όπως ο σχεδιασμός εσωτερικών χώρων, εκθέσεων, εγκαταστάσεων, αντικειμένων, εντύπων και επικοινωνίας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Εικαστικές Τέχνες
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής Α΄ Βαθμίδας
Περιγραφή: Μία θέση μέλους ΔΕΠ Καθηγητή Α΄ Βαθμίδας, κατόπιν αιτήματος εξέλιξης μέλους ΔΕΠ, της οποίας το επιστημονικό και ερευνητικό αντικείμενο σχετίζεται με την επεξεργασία και ανάλυση εικόνων με σκοπό την επίλυση προβλημάτων που αφορούν πρωτίστως την ιατρική απεικόνιση συμπεριλαμβάνοντας την εφαρμογή τεχνικών ποσοτικής ανάλυσης, μοντελοποίησης φυσιολογίας και μηχανικής μάθησης. Επιπρόσθετα, συμπεριλαμβάνει εφαρμογές βιοϊατρικής και υπολογιστικής ιατρικής με τη χρήση αλγορίθμων ανάλυσης βιοσημάτων και ιατρικών δεδομένων. Η εκπαιδευτική διάσταση του αντικειμένου αφορά στη κάλυψη μαθημάτων (θεωρίας και εργαστηρίου) σχετικών με την ψηφιακή επεξεργασία εικόνας, την επεξεργασία βιοϊατρικών σημάτων, την υπολογιστική όραση και τα σήματα και συστήματα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.
Γνωστικό Αντικείμενο: Επεξεργασία Εικόνας με έμφαση στην Ιατρική Απεικόνιση και Υπολογιστική Ιατρική
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-06-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-08-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ:ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ:ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ με θητεία
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης αφορά στην εκπαίδευση και έρευνα στην Βιοχημεία και ειδικότερα περιλαμβάνει την έρευνα και μελέτη της επιγενετικής ρύθμισης της γονιδιακής έκφρασης παραγόντων που συμμετέχουν στις διαδικασίες της μεταγραφής και μετάφρασης, της βιογένεσης σημαντικών μικρών και μεγάλων νοηματικών και μη-νοηματικών ριβονουκλεϊκών οξέων, τον ρόλο τους στην βιοσύνθεση παραγόντων της πρωτεϊνοσύνθεσης, την αλληλεπίδρασή τους με αντιβιοτικά και άλλους φαρμακευτικούς παράγοντες ή θεραπευτικές προσεγγίσεις, την στόχευσή τους σε παθολογικές καταστάσεις (παθογόνα βακτήρια, καρκικνικά κύτταρα κλπ), το ρόλο τους στην διάγνωση, θεραπεία και την πρόληψη παθήσεων με χρήση σύγχρονων προσεγγίσεων και μεθοδολογιών υψηλής ανάλυσης με εφαρμογή στην σύγχρονη μοριακή διάγνωση (αλληλούχηση επόμενης γενιάς, πρωτεομική, μετοβολομική, λειτουργική γονιδιωματική, αναλύσεις μεμονομένων κυττάρων, υγρές βιοψίες, κλπ), τη μελέτη του ρόλου απορυθμισμένων ενδοκυττάριων σηματοδοτικών μεσολαβητών στην παθογένεια ασθενειών και στη διαμόρφωση θεραπευτικών προσεγγίσεων και τη μελέτη της ρύθμισης και λειτουργίας βιομορίων με in vitro και in vivo προσεγγίσεις με έμφαση σε ζωϊκούς οργανισμούς-μοντέλα και τέλος της ολιστική προσέγγιση σημαντικών βιοχημικών ερωτημάτων με την χρήση και ανάλυση δικτύων αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στα γνωστά μακρομόρια (DNA/RNA/ πρωτεΐνες) και τα σύμπλοκά τους, καθώς και τις γενικότερες σύγχρονες διαγνωστικές μεθοδολογίες που περιλαμβάνονται στην σύγχρονη Ιατρική Βιοχημεία και στην Ιατρική Ακριβείας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιοχημεία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-06-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-08-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 16862/30-3-2021. Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:Το γνωστικό αντικείμενο Ευρωπαϊκή Ιστορία και Πολιτισμός με ειδικό διδακτικό και ερευνητικό αντικείμενο τις Ελληνοϊταλικές Σχέσεις: α) καλύπτει έναν πλήρη κλάδο της οικείας επιστήμης με εύρος μίας αναγνωρισμένης ειδικότητας, β) έχει συνάφεια τόσο εννοιολογική όσο και περιεχομένου με τα αντικείμενα σπουδών του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, γ) καλύπτει ένα τουλάχιστον από τα αυτοτελή γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος και δ) συνεισφέρει στην κατάρτιση των φοιτητών του Τμήματος. Ο γενικός στόχος του γνωστικού αντικειμένου είναι η προσέγγιση των ιστορικών και πολιτισμικών διαδικασιών που συντελούνται στην Ευρώπη από τους μεσαιωνικούς έως τους νεότερους χρόνους, μέρος των οποίων συνιστούν και εκείνες που αφορούν την Ιταλία και την Ελλάδα. Ο δε ειδικός του σκοπός είναι η διερεύνηση της διαπολιτισμικότητας (κοινωνία, θεσμοί, ιδέες, γράμμα-τα, τέχνες, γλώσσα, λογοτεχνία, μετανάστευση κ.ο.κ.), τουτέστιν των ιστορικών και πολιτισμικών σχέσεων και ανταλλαγών ανάμεσα στον ιταλικό και τον ελληνικό κόσμο στο αντίστοιχο διάστημα (ιταλικές κυριαρχίες στον ελλαδικό χώρο και στην ανατολική Μεσόγειο [13ος-18ος αι.]), ελληνικό παροικιακό φαινόμενο στην ιταλική χερσόνησο, ιταλική μετανάστευση στον ελλαδικό χώρο, ελληνοϊταλικές ιδεολογικές και πολιτισμικές αλληλεπιδράσεις κατά τη διάρκεια του μακρού Risorgimento, στρατιωτικός εθελοντισμός, πολιτικές και ιδεολογικές σχέσεις και αντιπαραθέσεις κ.λπ.). Η εμβριθής διερεύνηση των ως άνω ιστορικών και πολιτισμικών διαδικασιών προϋποθέτει τον εντοπισμό, τον σχολιασμό, την ερμηνεία, αλλά και την έκδοση πρωτογενών ιστορικών πηγών που απόκεινται σε αρχεία και βιβλιοθήκες της Ιταλίας και της Ελλάδας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ευρωπαϊκή Ιστορία και Πολιτισμός με ειδικό διδακτικό και ερευνητικό αντικείμενο τις Ελληνοϊταλικές Σχέσεις
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-06-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-08-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ Β΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ Β΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιολογική Ωκεανογραφία με έμφαση στην οικολογία και φυσιολογία του φυτοπλαγκτού
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΕΛΚΕΘΕ
Σχολή:
Τμήμα: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-06-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-08-09
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Υπολογιστική Βιολογία και Ανάλυση Ιατρικών Δεδομένων με Ανάπτυξη Αλγορίθμων Μηχανικής Μάθησης»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκ. Καθηγητής/«Ανάπτυξη προηγμένων υλικών με εφαρμογές στην ενέργεια»
Περιγραφή: Μία κενή θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ανάπτυξη προηγμένων υλικών με εφαρμογές στην ενέργεια».
Γνωστικό Αντικείμενο: «Ανάπτυξη προηγμένων υλικών με εφαρμογές στην ενέργεια»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 19106/7-4-2021 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:Μελέτη των λειτουργιών του φυτού σε συνθήκες καταπόνησης και την ανάπτυξη των μηχανισμών για την αντιμετώπισή τους. Ειδικότερα εστιάζεται στη ρύθμιση του μεταβολισμού του φυτού και στις αποκρίσεις έναντι των αβιοτικών και βιοτικών παραγόντων του περιβάλ-λοντος, στην εκδήλωση χημικής άμυνας μέσω των δευτερογενών μεταβολιτών του και στις αλληλεπιδράσεις του φυτού με άλλους οργανισμούς.
Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσιολογία φυτών σε συνθήκες καταπόνησης
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-06-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-08-12
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ με θητεία
Περιγραφή: Tο διαδίκτυο και γενικότερα οι ψηφιακές τεχνολογίες αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες διαμόρφωσης των σημερινών αγορών και δημιουργούν νέα δεδομένα, νέες δυνατότητες και νέα εργαλεία για το μάρκετινγκ. Το γνωστικό αντικείμενο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ» περιλαμβάνει: • Χρήση αλγορίθμων εξόρυξης γνώσης στο Μάρκετινγκ ως μέσο διαμόρφωσης της Καταναλωτικής Συμπεριφοράς • Αξιολόγηση στάσεων και συμπεριφορών μέσω χρήσης ψυχομετρικών εργαλείων (κλίμακες αξιολόγησης προφίλ προσωπικότητας, δείκτη γενικής και συναισθηματικής νοημοσύνης, ψυχικής διάθεσης, συμπεριφορών) σε συνάρτηση με διαδικασίες λήψης αποφάσεων (decision-making) που αφορούν στις αγοραστικές επιλογές των καταναλωτών • Ανάλυση συμπεριφορικών δεδομένων (behavioral data) για την αξιοποίησή τους στο Μάρκετινγκ και εξαγωγή συμπερασμάτων με τη χρήση αλγορίθμων εξόρυξης γνώσης • Ανάπτυξη ευφυών συστημάτων • Ανάλυση δεδομένων στην έντυπη και ψηφιακή διαφήμιση • Χρήση και Αξιοποίηση Τεχνολογιών διαδικτύου στην συμπεριφορά καταναλωτή και στον ψηφιακό ηγέτη
Γνωστικό Αντικείμενο: Τεχνικές Εξόρυξης Γνώσης με εφαρμογή στο Μάρκετινγκ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-06-26
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-08-26
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ
Ίδρυμα: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-08-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Παιδαγωγική: κριτικές προσεγγίσεις και εφαρμογές στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Η Κοινωνική Παιδαγωγική είναι επιμέρους κλάδος της Παιδαγωγικής Επιστήμης που με διεπιστημονικό και κοινωνικά κριτικό τρόπο ασχολείται (α) με την διερεύνηση και αντιμετώπιση επίκαιρων κοινωνικών και εκπαιδευτικών προβλημάτων παιδιών και νέων σε τυπικά, μη τυπικά και άτυπα περιβάλλοντα μάθησης και αγωγής με στόχο την υλοποίηση αλλαγών σε χώρους εκπαίδευσής τους, έτσι ώστε αφενός να διευρυνθούν οι δυνατότητες κοινωνικής συμμετοχής τους και να διασφαλισθούν θετικά εκπαιδευτικά αποτελέσματα, αφετέρου να ενδυναμωθούν οι δεσμοί μεταξύ χώρων εκπαίδευσης και των βιόκοσμων τους· (β) με την κριτική ανάλυση εκπαιδευτικών θεσμών, δομών, αναλυτικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικών πρακτικών υπό το πρίσμα της χειραφέτησης του ατόμου, καθώς και του κοινωνικού μετασχηματισμού. Ειδικότερα, οι κριτικές προσεγγίσεις της Κοινωνικής Παιδαγωγικής θέτουν στο επίκεντρό τους τη σύνδεση της μάθησης με το «χειραφετητικό γνωστικό ενδιαφέρον» και τη δημιουργία κριτικής συνείδησης.
Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνική Παιδαγωγική: κριτικές προσεγγίσεις και εφαρμογές στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-15
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ή) ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ με θητεία
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο της Λαχανοκομίας καλύπτει το σύνολο των καλλιεργούμενων λαχανικών στη χώρα μας. Έμφαση δίνεται στην καλλιέργεια τόσο των υπαίθριων όσο και των θερμοκηπιακών λαχανοκομικών καλλιεργειών, για παραγωγή πρώιμων και υπερπρώιμων λαχανοκομικών προϊόντων, με σημαντικό και συνεχώς αυξανόμενο εξαγωγικό προσανατολισμό. Η παραγωγική διαδικασία, η βελτίωση των καλλιεργητικών τεχνικών και των μετασυλλεκτικών χειρισμών, με στόχο τόσο την αύξηση των αποδόσεων και την μείωση του κόστους παραγωγής, όσο και την βελτίωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας του παραγόμενου προϊόντος, πρέπει να αποτελούν τους κύριους άξονες προσανατολισμού των σύγχρονων επιχειρηματικών λαχανοκομικών καλλιεργειών και των αντικειμένων έρευνας στην Λαχανοκομία.
Γνωστικό Αντικείμενο: Λαχανοκομία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-22
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-22
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες