Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 61 έως 80 από τις 415 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: Το επιστημονικό πεδίο του γνωστικού αντικειμένου αφορά στις βασικές αρχές της βιολογίας του ανθρώπου. Πιο συγκεκριμένα αφορά στη μελέτη μοριακών, κυτταρικών και γενετικών μηχανισμών, καθώς και τη συμβολή των μηχανισμών αυτών σε φυσιολογικές και παθολογικές καταστάσεις του ανθρώπινου οργανισμού
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-05-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διεθνείς Πολιτισμικές Σχέσεις» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΣ: To συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο αφορά τον καίριο ρόλο των πολιτισμικών σχέσεων στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον το οποίο χαρακτηρίζεται από έντονη κινητικότητα και σχέσεις διεθνούς αλληλόδρασης. Οι Διεθνείς Πολιτισμικές Σχέσεις αποτελούν ένα διεπιστημονικό γνωστικό αντικείμενο που εντάσσεται κατά κύριο λόγο στις κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες. Στις Διεθνείς Πολιτισμικές Σχέσεις κεντρικά είναι τα ζητήματα των πολιτισμικών διεργασιών που προκύπτουν από ιστορικά προσδιορισμένες αλλά μεταβαλλόμενες συνθήκες αλληλεπίδρασης κι επηρεάζουν την πολιτική και όλες τις πτυχές του κοινωνικού βίου. Το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο εστιάζει στη μελέτη των διεθνών σχέσεων, της πολιτισμικής ιστορίας, της μετααποικιακής συνθήκης, της συγκριτικής προσέγγισης των πολιτικών διαστάσεων της διεθνούς ιστορίας ως πεδίου πολιτισμικής παραγωγής και σημασιοδότησης, της πολιτισμικής διπλωματίας, των ζωνών επαφής και των πολιτισμικών ωσμώσεων σε διεθνικό επίπεδο.
Γνωστικό Αντικείμενο: Διεθνείς Πολιτισμικές Σχέσεις
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-04-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 44745/3-2-2023 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το επιστημονικό πεδίο της Παιδιατρικής, περιλαμβάνει την αιτιοπαθογένεια, την κλινική σημειολογία, τη διαγνωστική προσέγγιση, τη θεραπευτική αντιμετώπιση και την πρόληψη όλων των παθολογικών καταστάσεων και νοσημάτων της βρεφικής και παιδικής ηλικίας. Η Παιδιατρική Αιματολογία και Ογκολογία, αποτελεί εξειδίκευση της Παιδιατρικής η οποία καλύπτει τη διάγνωση και αντιμετώπιση ενός ευρέως φάσματος παθήσεων της νεογνικής, βρεφικής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας, όπως: ποσοτικές και ποιοτικές διαταραχές των κυτταρικών σειρών του αίματος, διαταραχές της αιμόστασης, αιματολογικές κακοήθειες και συμπαγείς όγκοι.
Γνωστικό Αντικείμενο: Παιδιατρική- Παιδιατρική Αιματολογία και Ογκολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-04-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-18
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο του Οικοδομικού Σχεδιασμού αφορά τον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό, με πρόσθετη έμφαση - πέραν της εννοιολογικής και καθαυτό σχεδιαστικής - στην κατασκευαστική-οικοδομική διάσταση και την υλική απόδοση σύγχρονων κτιρίων και λοιπών έργων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Οικοδομικός Σχεδιασμός
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-05-17
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-17
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στην Ιατρική Σχολή του Π.Κ. στον Τομέα Νευρολογίας και Αισθητηρίων Οργάνων με γνωστικό αντικείμενο "Νευρολογία"
Περιγραφή: Βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή και γνωστικό αντικείμενο "Νευρολογία"
Γνωστικό Αντικείμενο: "Νευρολογία"
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-04-12
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ Καθηγητή πρώτης βαθμίδας (ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ)
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ».
Γνωστικό Αντικείμενο: Μάρκετινγκ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-05-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ Καθηγητή Α΄ βαθμίδας του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης). Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο αφορά τα δίκτυα υπολογιστών και τις διαδικτυακές τεχνολογίες και πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται σε πληθώρα εφαρμογών σε όλους τους τομείς της βιομηχανίας και οικονομίας και χρησιμοποιούν έναν ή περισσότερους server (εξυπηρετητές) σε περιβάλλοντα νεφοϋπολογισμού.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με έμφαση στις Βιομηχανικές Εφαρμογές Web Server»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-04-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ, ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (Ι), ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ", ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ-ΦΕΚ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 1214 Γ΄/22.04.2023
Γνωστικό Αντικείμενο: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Ίδρυμα: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-05-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-17
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Τουρκία και Μέση Ανατολή
Γνωστικό Αντικείμενο: Τουρκία και Μέση Ανατολή
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-05-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 44697/3-2-2023 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο Γενική Χειρουργική-Χειρουργική Μεταμοσχεύσεων, ασχολείται με τις μεταμοσχεύσεις οργάνων και ιστών (ήπατος, ενήλικες και παιδιά, νεφρών, ενήλικες και παιδιά, παγκρέατος, νησίδων παγκρέατος, ηπατοκυττάρων, καθώς και τη δωρεά, λήψη και συντήρηση μοσχευμάτων) και τα χειρουργικά προβλήματα των υποψηφίων προς μεταμόσχευση και των μεταμοσχευμένων ασθενών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Γενική Χειρουργική- Χειρουργική Μεταμοσχεύσεων
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-04-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-18
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο «Μικροοικονομική Ανάλυση» αναφέρεται στη θεωρητική και εμπειρική διερεύνηση θεμάτων που αφορούν στη δομή και στη λειτουργία της αγοράς. Στο πλαίσιο αυτού του γνωστικού αντικειμένου αναπτύσσονται και εξετάζονται μικροοικονομικά υποδείγματα και γίνεται χρήση σύγχρονων μεθόδων για την ανάλυση τους.
Γνωστικό Αντικείμενο: Μικροοικονομική Ανάλυση: Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-05-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-18
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 52350/6-3-2023 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης «Διδασκαλία της Ιταλικής ως Ξένης Γλώσσας και Στοιχείων του Ιταλικού Πολιτισμού» αφορά τη Διδασκαλία της Ιταλικής ως Ξένης Γλώσσας, σε πρακτικό επίπεδο, με σκοπό την απόκτηση επικοινωνιακών ικανοτήτων, όπως περιγράφονται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες, καθώς και τη Διδασκαλία Στοιχείων του Ιταλικού Πολιτισμού με σκοπό την ανάδειξη των ιστορικών και κοινωνικών εκφάνσεών του. Ειδικότερα αφορά: α) την ανάπτυξη και τελειοποίηση επικοινωνιακών ικανοτήτων στην Ιταλική (κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου, παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου, προφορική και γραπτή διάδραση, προφορική και γραπτή διαμεσολάβηση) σε συνδυασμό με την ανάπτυξη δεξιοτήτων πολυγραμματισμού για την επίτευξη αποτελεσματικής επικοινωνίας σε ποικίλα κοινωνικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα, και β) τη μελέτη των ιστορικών και κοινωνικών εκφάνσεων του ιταλικού πολιτισμού (ιστορία, τέχνη, καθημερινή ζωή) για την εξοικείωση των φοιτητών με πολιτισμικά χαρακτηριστικά της Ιταλίας σε εθνικό και τοπικό επίπεδο και την ανάπτυξη πολυπολιτισμικής συνείδησης.
Γνωστικό Αντικείμενο: Διδασκαλία της Ιταλικής ως Ξένης Γλώσσας και Στοιχείων του Ιταλικού Πολιτισμού
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-04-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-04
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, στον Τομέα Μορφολογίας, με γνωστικό αντικείμενο «Ανατομία»
Περιγραφή: Βαθμίδα Καθηγητή πρώτης βαθμίδας και γνωστικό αντικείμενο «Ανατομία»
Γνωστικό Αντικείμενο: «Ανατομία»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-04-12
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής ή Επίκουρος Καθηγητής με θητεία
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κατανεμημένα Συστήματα».
Γνωστικό Αντικείμενο: Κατανεμημένα Συστήματα
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-05-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Μία θέση Καθηγητή Α΄ βαθμίδας, κατόπιν αιτήματος εξέλιξης μέλους ΔΕΠ
Περιγραφή: Αξιολόγηση της καινοτομίας στη σχεδίαση νέων προϊόντων και Συστήματα CAD/CAM/CAE-3D Μοντελοποίηση και Αντίστροφη Μηχανική με εφαρμογές στην 3D τεκμηρίωση πολιτιστικής κληρονομιάς και την κατασκευή 3D ιατρικών μοντέλων.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Καινοτομία στη σχεδίαση και παραγωγή προϊόντων»
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-05-17
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-15
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: Οι ανόργανες ενώσεις αποτελούν μια μεγάλη κατηγορία χημικών ενώσεων με ιδιαίτερα δομικά χαρακτηριστικά, σημαντική δραστικότητα, και ποικιλία εφαρμογών και ιδιοτήτων. Έτσι η χημεία των ανοργάνων ενώσεων αναπτύσσεται σήμερα με αλματώδη ρυθμό. Τη σύνθεση και το συμβατικό δομικό χαρακτηρισμό (με κρυσταλλογραφικές τεχνικές ακτίνων Χ) ακολουθεί ο πλήρης χαρακτηρισμός και η σε βάθος μελέτη των ανοργάνων ενώσεων στη στερεά κατάσταση (εφόσον είναι στερεές) και σε διάλυμα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η απάντηση στο ερώτημα εάν οι στερεές ενώσεις διατηρούν τη δομή τους σε διάλυμα (γεγονός που σχετίζεται με δυνητικές εφαρμογές), η πρόβλεψη και αποσαφήνιση της δομής (εάν αυτή είναι άγνωστη), η εμβάθυνση σε δεσμικά φαινόμενα, και η συσχέτιση δομικών και φασματοσκοπικών χαρακτηριστικών. Οι φυσικοχημικές μέθοδοι χαρακτηρισμού περιλαμβάνουν κυρίως φασματοσκοπικές τεχνικές, που χρησιμοποιούνται συνδυαστικά. Σημαντικές μέθοδοι χαρακτηρισμού είναι οι φασματοσκοπίες υπερύθρου, Raman, απορρόφησης υπεριώδους-ορατού-κοντινού υπερύθρου, φωταύγειας, πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (πολλών πυρήνων), ηλεκτρονιακού παραμαγνητικού συντονισμού, κυκλικού διχρωϊσμού, Mössbauer (αρκετών πυρήνων), οι διάφορες παραλλαγές της φασματοσκοπίας απορρόφησης ακτίνων Χ, φασματομετρία μάζας διαφόρων τύπων, καθώς και μαγνητομετρία με έμφαση στην εξάρτηση των μαγνητικών ιδιοτήτων από την ένταση του μαγνητικού πεδίου και τη θερμοκρασία. Οι πειραματικές αυτές τεχνικές πρέπει να συνοδεύονται από ανάπτυξη θεωρητικών μοντέλων και μεθοδολογίας για την προσομοίωση των πειραματικών δεδομένων σε αυτά, που μπορούν να οδηγήσουν στην πλήρη κατανόηση της συμπεριφοράς και δραστικότητας των ανοργάνων ενώσεων. Το γνωστικό αντικείμενο «Φυσικοχημικές Μέθοδοι Χαρακτηρισμού Ανοργάνων Ενώσεων» είναι σαφές, μοντέρνο και περιλαμβάνει ευρεία θεματολογία. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν δημοσιευμένο έργο στον τομέα του φυσικοχημικού χαρακτηρισμού ανοργάνων ενώσεων χρησιμοποιώντας συνδυασμό μεθόδων χαρακτηρισμού, και ανάλυσης των δομικών και φυσικοχημικών τους ιδιοτήτων. Ο/η συνάδελφος που θα εκλεγεί θα προσφέρει εκπαιδευτικό έργο διδάσκοντας κατά βάση Προπτυχιακά Μαθήματα και Εργαστήρια Γενικής και Ανόργανης Χημείας, και Μεταπτυχιακά Μαθήματα στην Ειδικότητα «Χημεία και Τεχνολογία Υλικών με Εφαρμογές στην Βιομηχανία την Ενέργεια και το Περιβάλλον» του «ΠΜΣ στη Χημεία», και θα μπορεί να προσφέρει εκπαιδευτικά και σε Προπτυχιακά Μαθήματα της Φυσικοχημείας εφόσον προκύψει εκπαιδευτική ανάγκη.
Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσικοχημικές Μέθοδοι Χαρακτηρισμού Ανόργανων Ενώσεων
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-05-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-16
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: «Η μελέτη των πολιτικών ανάπτυξης της τεχνολογικής υποδομής και των θεσμών παραγωγής καινοτομίας αποτελεί επιστημονικό πεδίο αιχμής της σύγχρονης πολιτικής επιστήμης. Το γνωστικό αντικείμενο «Πολιτικές τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας» αφορά στην πολύ-επίπεδη ανάλυση του περιεχομένου των δημόσιων πολιτικών ανάπτυξης της τεχνολογίας και της καινοτομίας τόσο σε επίπεδο ιστορικής και θεωρητικής θεμελίωσης όσο και σε επίπεδο εφαρμοσμένων υποδειγμάτων και μέτρων δημόσιας πολιτικής. Ως γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει την αξιοποίηση αναλυτικών εργαλείων (ιστορικές διαστάσεις, θεωρητικά σχήματα, αναλυτικά πλαίσια, μεθοδολογίες, δείκτες) που σχετίζονται με την πολιτική κατανόηση των διαδικασιών παραγωγής και διάχυσης γνώσης, το διαχρονικό ρόλο των επιστημονικών και τεχνολογικών διεργασιών στις νεωτερικές κοινωνίες, την καταλυτική επίδραση των δημόσιων τεχνολογικών πολιτικών στους σύγχρονους κοινωνικοπολιτικούς μετασχηματισμούς καθώς και τη σημασία της τεχνολογικής μεταβολής και της καινοτομίας για την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Ειδικότερα, το γνωστικό αντικείμενο «Πολιτικές τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας» ορίζεται σε σχέση με επιμέρους εξειδικευμένα ζητήματα που συνδέονται άμεσα με τις σχετικές δημόσιες πολιτικές (π.χ. συστήματα καινοτομίας, μηχανισμοί χρηματοδότησης δραστηριοτήτων επιστημονικής και τεχνολογικής ανάπτυξης, πολιτικές μεταφοράς τεχνολογίας και διανοητικής ιδιοκτησίας). Στο πλαίσιο αυτό, το γνωστικό αντικείμενο επεκτείνεται και εμβαθύνει σε επιμέρους διαστάσεις του τεχνολογικού και παραγωγικού περιβάλλοντος σε συνάρτηση με τις αντίστοιχες δημόσιες πολιτικές (π.χ. βιομηχανικός μετασχηματισμός). Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις κρίσιμες και ραγδαίες μεταβολές του ευρύτερου τεχνολογικού, παραγωγικού και κοινωνικο-οικονομικού περιβάλλοντος, το γνωστικό αντικείμενο καλύπτει την ανάλυση βασικών εννοιών και περιεχομένων πολιτικής συναφών με τις πολιτικές ψηφιακής ανάπτυξης, τα σύγχρονα υποδείγματα πολιτικών πράσινης μετάβασης, ενώ μελετάει τις σχέσεις και αλληλεπιδράσεις με άλλες δημόσιες πολιτικές».
Γνωστικό Αντικείμενο: Πολιτικές Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-03-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-10
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Μία νέα θέση μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστικές και πειραματικές τεχνικές ενεργειακού σχεδιασμού στα κτήρια και στο δομημένο περιβάλλον» αφορά στην εφαρμογή σύγχρονων υπολογιστικών και πειραματικών μεθόδων βελτιστοποίησης του κτηριακού σχεδιασμού και στην ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών ενεργειακής απόδοσης στα κτήρια και σε ανοιχτούς αστικούς χώρους, αλλά και στη διαμόρφωση μοντέλων λήψης απόφασης στο στρατηγικό σχεδιασμό και τη χάραξη ενεργειακής πολιτικής, λαμβάνοντας υπόψη σημαντικούς δείκτες επίδοσης, συμπεριλαμβανομένων των δεικτών θερμικής άνεσης στα κτήρια και αστικά σύνολα.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Υπολογιστικές και πειραματικές τεχνικές ενεργειακού σχεδιασμού στα κτήρια και στο δομημένο περιβάλλον»
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-05-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-16
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία Συνόλων»
Γνωστικό Αντικείμενο: Θεωρία Συνόλων
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-04-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-19
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αφορά ειδικότητα της Λογοπαθολoγίας με ειδίκευση στις διαταραχές επικοινωνίας - κατάποσης (Δυσφαγία). Ειδικότερα εστιάζει : Α) στην αξιολόγηση της δυσφαγίας παρά την κλίνη, στη χρήση απεικονιστικών μέσων αξιολόγησης, στη χρήση εξειδικευμένων νευροφυσιολογικών εξετάσεων σε παιδιατρικό και ενήλικο πληθυσμό με νευρογενείς και νευροεκφυλιστικές νόσους. Επίσης εστιάζει στη θεραπεία των διαταραχών κατάποσης με τεχνολογίες νευροαποκατάστασης. Β) στην κλινική προετοιμασία, εκπαίδευση και εποπτεία σε κλινικές μεθόδους αξιολόγησης διαταραχών επικοινωνίας, φωνής και κατάποσης και των θεραπειών τους σε όλο το φάσμα της κλινικής λογοπαθολογίας. Γ) στην εκπαίδευση και προώθηση της δεοντολογίας του επαγγέλματος του Λογοπαθολόγου. Η έμφαση της ερευνητικής και εκπαιδευτικής δραστηριότητας και του επιστημονικού έργου εστιάζει σε νευρογενή πληθυσμό και νευροεκφυλιστικές νόσους καθώς και προωρότητα σε νεογνά με και χωρίς συνοδά σύνδρομα και σχιστίες.
Γνωστικό Αντικείμενο: Λογοπαθολογία: Διαταραχές Επικοινωνίας - Δυσφαγία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-03-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-10
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες