Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 61 έως 80 από τις 171 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: Λαμβάνοντας υπόψη ότι βασικό στοιχείο των παραστατικών τεχνών είναι η επιτέλεση, προτείνεται η θέση να επικεντρώνεται σε θεμελιώδη καλλιτεχνικά αντικείμενα, δηλαδή την διαμόρφωση του έργου στο χώρο, συμπεριλαμβανομένης και της σκηνογραφίας. Παράλληλα εστιάζει και σε κοινωνικές εφαρμογές της επιτέλεσης στο χώρο, το οποίο αφορά σε αρκετά μαθήματα του οδηγού σπουδών του τμήματος.
Γνωστικό Αντικείμενο: Χώρος, Σκηνογραφία και Επιτέλεση: Ιστορία, Καλλιτεχνική Πράξη και Κοινωνικές Εφαρμογές
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα: ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-07-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-09-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: καθηγητή πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Βιοχημεία-Ενδοκρινολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιοχημεία-Ενδοκρινολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-08-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-10-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: Αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα καλύψει μεγάλο μέρος του προγράμματος σπουδών, όπως προγραμματισμός και τέχνη, ψηφιακές τέχνες και εμψύχωση χαρακτήρων, εικονική πραγματικότητα, Άνθρωπος και Μηχανή, video games κα.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών και Εμψύχωση Χαρακτήρων
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα: ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-07-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-09-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη Θέσης Εξέλιξης
Γνωστικό Αντικείμενο: Αρχιτεκτονική Τοπίου - Καλλωπιστικά Φυτά
Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-09-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-11-23
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ίδρυμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-07-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-09-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής ή Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Πολιτική Οικονομία των Μέσων Επικοινωνίας
Γνωστικό Αντικείμενο: Πολιτική Οικονομία των Μέσων Επικοινωνίας
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΜΕ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-08-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-10-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΩΡΟΥ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Περιγραφή: Το αντικείμενο της προκήρυξης εστιάζει στις διαδικασίες διακυβέρνησης και ρύθμισης-σχεδιασμού του χώρου, προτάσσοντας τη σημασία τους στη διαχείριση περιβαλλοντικών αλλαγών, κινδύνων, κρίσεων και καταστροφών(κλιματική αλλαγή, σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, ξηρασίες, τεχνολογικά ατυχήματα, πολύ-επικινδυνότητες, επιδημίες-πανδημίες, στεγαστικές και άλλες κρίσεις). Έμφαση δίνεται στην Ευρωπαϊκή και Ελληνική εμπειρία.  Το αντικείμενο εναρμονίζεται με τη διεπιστημονικότητα της Γεωγραφίας και οι υποψήφιοι/ες πρέπει να αποδεικνύουν με τις σπουδές και το ερευνητικό- δημοσιευμένο έργο τους γνώσεις και εμπειρία στη θεωρία και τις πρακτικές του σχεδιασμού-διακυβέρνησης του χώρου και της διαχείρισης-διακυβέρνησης κινδύνων, καταστροφών και κρίσεων. Στα ειδικότερα θέματα περιλαμβάνονται: ρεύματα-μεθοδολογίες του χωρικού σχεδιασμού, πολύ-επίπεδα συστήματα διακυβέρνησης του χώρου και των κινδύνων, σχεδιασμός για μετριασμό- προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, σχεδιασμός πρόληψης, έκτακτης ανάγκης, αποκατάστασης και ανασυγκρότησης περιοχών, χρήσεις γης και διαχείριση εγγείων αποθεμάτων για την πρόληψη κινδύνων, χωρικός και ενεργειακός σχεδιασμός, χωροταξία και διαχείριση υδατικών πόρων, πολιτική γης μετά από καταστροφές, διαχείριση έκτακτων στεγαστικών και επισιτιστικών κρίσεων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ρύθμιση του χώρου - Διακυβέρνηση και Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι
Ίδρυμα: ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Τμήμα: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-07-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-09-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: Φυσικοθεραπευτικές παρεμβάσεις και Φυσική Αποκατάσταση Μαθήματα που μπορούν να καλυφθούν από το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Αρχές Νευροαποκατάστασης Θεραπευτική άσκηση σε Χρόνιες Παθήσεις Ειδικές Τεχνικές Κινητοποίησης Ηλεκτροφυσικά Μέσα στη φυσικοθεραπεία Αποκατάσταση -Ομάδα Αποκατάστασης Φυσικοθεραπεία διαφόρων συστημάτων
Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσικοθεραπεία- Φυσική Αποκατάσταση
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-07-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-09-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης. ΦΕΚ 1126/20.7.2020 τ.Γ’ , Αριθμ.Προκήρυξης 19411/13.5.2020
Γνωστικό Αντικείμενο: Χαρτογραφία και Επιστήμη Γεωγραφικής Πληροφορίας με έμφαση στη Γεωχωρική Σημασιολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-07-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-09-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α΄ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Μια (1) θέση Καθηγητή α΄ βαθμίδας (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης).
Γνωστικό Αντικείμενο: «ΕΠΟΠΤΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ».
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-08-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-10-07
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 24824/16-6-2020. Μελετάται η έννοια του επιστημονικού πεδίου της Κοινωνιολογίας του Χριστιανισμού, αναλύονται οι βασικές λειτουργίες της διασύνδεσης της θρησκευτικής και της κοινωνικής ζωής, ερμηνεύονται οι επιδράσεις του χριστιανισμού στην κοινωνική συμπεριφορά και δράση, καθώς και στο θεσμό της πολιτικής. Διερευνώνται, επίσης, οι διαιρέσεις της βασικής επιστήμης της Κοινωνιολογίας, η λειτουργία της ολικής κοινωνίας, οι σύγχρονοι κλάδοι, μέθοδοι και αρχές της κοινωνιολογικής έρευνας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνιολογία του Χριστιανισμού
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ
Τμήμα: ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-09-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-11-19
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο αναφέρεται στον κλάδο της διοίκησης επιχειρήσεων, ο οποίος εστιάζει στη μελέτη των γνωστικών αντικειμένων, των δημοσίων και διεθνών σχέσεων, των διαπραγματεύσεων, της οργανωσιακής συμπεριφοράς, της ανάπτυξης και αξιολόγησης νέων μοντέλων διοίκησης και στρατηγικής χρήσης νέων τεχνολογιών, καθώς και της διαχείρισης σχέσεων με τους πελάτες με την υποστήριξη των νέων τεχνολογιών, με έμφαση στον Τουρισμό
Γνωστικό Αντικείμενο: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τμήμα: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-07-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-09-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (από εξέλιξη)
Περιγραφή: Η θέση έχει ως γνωστικό αντικείμενο τα ασύρματα ευρυζωνικά δίκτυα και την ποιότητα υπηρεσιών. Δηλαδή συνεπάγεται την έρευνα και τη διδασκαλία πάνω στις τεχνολογίες και εφαρμογές των ασυρμάτων και των κινητών δικτύων. Επιπρόσθετα, η θέση δίνει έμφαση στις βασικές αναλυτικές και πειραματικές μεθόδους για την αξιολόγηση της επίδοσης των δικτύων υπολογιστών και επικοινωνιών, καθώς και στη χρήση των αντίστοιχων αποτελεσμάτων για τη βελτιστοποίηση της σχεδίασης και της λειτουργίας τους. Βασικός στόχος είναι η υψηλή ποιότητα υπηρεσιών από τις δικτυακές εφαρμογές.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Τμήμα: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-09-10
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-10-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 23186/25-5-2020. Οι Αναπαραστάσεις του Χώρου καθορίζονται: (α) από τη θεωρία στην οποία βασίζονται (Ευκλείδεια Γεωμετρία, Παραστατική Γεωμετρία, Καρτεσιανή Γεωμετρία, Τοπο-λογία), (β) τα χαρακτηριστικά του νοήματος το οποίο μεταδίδουν (συμβολικό νόημα, αφήγηση, μορφή, δομή, υλικότητα, κατασκευή), (γ) από τις τεχνικές με τις οποί-ες δημιουργούνται (ελεύθερο σχέδιο, γραμμικό σχέδιο, ψηφιακές τεχνικές). Η σημασία τους για τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό προσδιορίζεται από τη σχέση τους με συγκεκριμένες σχεδιαστικές διεργασίες που αναπτύσσονται κατά τον σχεδιασμό και αφορούν στη σύλληψη, στην επεξεργασία, στην εξέλιξη και στην παρουσίαση του αντικειμένου του σχεδιασμού. Η διερεύνηση αυτής της σχέσης προϋποθέτει ευρεία και βαθιά γνώση της συνθετικής διαδικασίας στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και εμπειρία στη διεκπεραίωση σύνθετων αρχιτεκτονικών μελετών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Αναπαραστάσεις του Χώρου
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-07-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-09-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία
Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνική Θεωρία: Κλασσικοί Κοινωνιολόγοι
Ίδρυμα: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-09-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-10-07
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Μουσική Αγωγή»
Γνωστικό Αντικείμενο: ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-07-22
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-09-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Θέση Διευθυντή Ερευνών
Περιγραφή: Διευθυντής Ερευνών
Γνωστικό Αντικείμενο: Μοριακές Αλληλεπιδράσεις φυτών και Μικροοργανισμών
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΕΚΕΤΑ
Σχολή:
Τμήμα: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-09-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-11-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΕΠ) ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-08-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-10-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ακτινολογία» || ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Η Ακτινολογία (Αγγλοσαξωνικός όρος “Radiology”) αποτελεί αναγνωρισμένη κύρια ιατρική ειδικότητα και έχει ως αντικείμενο τη διάγνωση νοσημάτων μέσω της απεικόνισης του ανθρώπινου σώματος. Επιπλέον προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για την εκτίμηση του θεραπευτικού αποτελέσματος στους ασθενείς. Στηρίζεται στην εφαρμογή μιας πληθώρας τεχνικών για την μορφολογική και λειτουργική απεικόνιση του ανθρώπινου σώματος όπως τις κλασσικές ακτινολογικές εξετάσεις, την ψηφιακή αγγειογραφία, την υπερηχοτομογραφία, την αξονική τομογραφία και την μαγνητική τομογραφία. Η θέση απαιτεί κλινική εμπειρία σε όλο το φάσμα των απεικονιστικών τεχνικών, εκπαιδευτική εμπειρία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και ιδιαίτερα σε καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας καθώς και ερευνητική εμπειρία σε κλινικό και βασικό επίπεδο.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ακτινολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-09-09
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-11-09
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: Μάθημα 1. Κλινική Άσκηση Ι 2. Κλινική Άσκηση ΙΙ 3. Κλινική Άσκηση ΙΙΙ 4. Κλινική Άσκηση ΙV Συμπληρωματικό μάθημα αν χρειαστεί: 5. Κλινικά θέματα λογοθεραπείας
Γνωστικό Αντικείμενο: Κλινική Λογοθεραπεία με έμφαση στην Αξιολόγηση ή/ και την Παρέμβαση
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-07-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-09-30
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες