Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 61 έως 80 από τις 157 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 25285/18-11-2022 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το παραπάνω γνωστικό αντικείμενο με τις επιμέρους ειδικεύσεις του αποτελεί γνωστικό αντικείμενο του Τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης και καλύπτει περισσότερους από ένα πλήρη κλάδο της Μαθηματικής Επιστήμης.
Γνωστικό Αντικείμενο: Μαθηματική Ανάλυση, με έμφαση στην Αρμονική Ανάλυση ή Γεωμετρική Ανάλυση ή Συναρτησιακή Ανάλυση
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-01-09
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-03-10
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία»
Γνωστικό Αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-12-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-02-07
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Η θέση αφορά τη Βυζαντινή Φιλολογία, την εξέταση δηλαδή της ελληνικής γραμματειακής παραγωγής από την ίδρυση της Κωνσταντινούπολης μέχρι την άλωσή της (330-1453), με βάση τις αρχές, τις μεθόδους και τους στόχους της φιλολογικής επιστήμης, με έμφαση στα γραμματειακά είδη της ιστοριογραφίας και της επιστολογραφίας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή Φιλολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-12-31
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-03-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Πυρήνας του γνωστικού αντικειμένου «Φυσιολογία» είναι η επιστημονική μελέτη των λειτουργιών και των διεργασιών που συμβαίνουν στους ζωντανούς οργανισμούς. Η Φυσιολογία εξετάζει τη δομή, τη λειτουργία και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ οργάνων, κυττάρων και μορίων που είναι απαραίτητα για τη ζωή. Επίσης, η Φυσιολογία ασχολείται με τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί αλληλεπιδρούν και προσαρμόζονται στο περιβάλλον τους. Ως εκ τούτου, η μελέτη της Φυσιολογίας κατά τον 21ο αιώνα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων θέματα διδακτικής της φυσιολογίας της άσκησης (εργοφυσιολογίας) και της φυσιολογίας του περιβάλλοντος, καθώς και ανάπτυξης εργαστηριακών/κλινικών/τεχνολογικών μεθόδων για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων στη φύση και τη λειτουργία των ζωντανών οργανισμών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσιολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-02-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-04-06
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: «Το γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή και Σχολαστική Φιλοσοφία» αναφέρεται στη φιλοσοφική σκέψη η οποία παρήχθη κυρίως στα ελληνικά από τον 8ο έως τον 15ο αι. στο Βυζάντιο, και από τον 8ο/9ο έως τον 15ο αιώνα, κυρίως στα λατινικά και στο πλαίσιο θεσμών (πανεπιστήμια, καθεδρικοί ναοί και μοναστικά τάγματα), στον ευρωπαϊκό χώρο. Περιλαμβάνει τις διασχέσεις της φιλοσοφίας με τη χριστιανική θεολογία, εξετάζει δε επιπρόσθετα την αλληλεπίδραση μεταξύ της ελληνικής και της λατινικής φιλοσοφικής παράδοσης, τις ρίζες του μεσαιωνικού στοχασμού στην αρχαία φιλοσοφική σκέψη και τις εκβολές της στον νεότερο φιλοσοφικό στοχασμό.»
Γνωστικό Αντικείμενο: ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-12-10
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-02-10
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επαναπροκήρυξη μιας κενής θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή ή του Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών της Σχολής Θετ. και Τεχν. Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Περιγραφή: Βαθμίδα Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Βιομόρια ή/και Μακρομόρια: Θεωρητική και Πειραματική Προσέγγιση".
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιομόρια ή/και Μακρομόρια: Θεωρητική και Πειραματική Προσέγγιση
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-12-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-02-15
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ Αναπληρωτή Καθηγητή (ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ)
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή Ιστορία», με συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου, ως εξής: «Η «Βυζαντινή Ιστορία» εξετάζει, μελετά και ερευνά την ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας από την ίδρυσή της το 324 (με την ίδρυση της Κωνσταντινούπολης, της Νέας Ρώμης), μέχρι την τελική πτώση της πρωτεύουσας στους Οθωμανούς Τούρκους το 1453. Εξετάζονται ο γεωγραφικός χώρος, η βασιλεύουσα Κωνσταντινούπολη, οι επαρχίες, καθώς και οι λαοί με τους οποίους ήλθε σε σύγκρουση η Αυτοκρατορία. Επιπλέον μελετώνται τα σημαντικά γεγονότα που σημάδεψαν τη χιλιόχρονη και πλέον πορεία της κατά την Πρώιμη (4ος-6ος αι.), Μέση (7ος-11ος αι.) και Ύστερη Βυζαντινή περίοδο (12ος-15ος αι.). Επιπρόσθετα αναπτύσσονται και αναλύονται επιμέρους ζητήματα-τομείς της Βυζαντινής Ιστορίας, όπως η εκκλησιαστική οργάνωση και ο μοναχισμός, η οικονομία (αγροτική και αστική) και τα δημοσιονομικά του Βυζαντινού κράτους, η κοινωνική διαστρωμάτωση, η πολιτική και αυτοκρατορική ιδέα, η κεντρική και επαρχιακή διοίκηση, η άμυνα και ο στρατός, η παιδεία και ο πολιτισμός, καθώς και η ακτινοβολία του Βυζαντίου στους λαούς της Ανατολής, της χερσονήσου του Αίμου, στη Ρωσία και στη Δύση».
Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή Ιστορία
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-12-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-02-16
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία - Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας
Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία - Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-01-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-03-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυτοπαθολογία-Προηγμένη διαγνωστική» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Συνοπτική περιγραφή επιστημονικού πεδίου ‘Φυτοπαθολογία-Προηγμένη διαγνωστική’: Το επιστημονικό πεδίο αφορά τη Φυτοπαθολογία, δηλαδή τη μελέτη των ασθενειών των φυτών. Σε αυτό εμπίπτει η έκφραση της ασθένειας, δηλαδή η εκδήλωσή της με νοσηρούς χαρακτήρες καθώς και ο καθορισμός του παθογόνου αιτίου. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι μεταδοτικές ασθένειες και ουσιαστική είναι η μελέτη των ευκαρυωτικών και προκαρυωτικών οργανισμών, των ιών και των ιοειδών ως παθογόνα των φυτών και οι μηχανισμοί παθογένεσης αυτών αλλά και οι μηχανισμοί άμυνας των φυτών. Επίσης, στο γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει η επιδημιολογία των ασθενειών των φυτών αλλά και η αντιμετώπιση των ασθενειών. Έμφαση δίνεται στη διαγνωστική με κλασσικές και κυρίως με σύγχρονες μοριακές μεθόδους, που στοχεύει στην αναγνώριση-ταυτοποίηση του παθογόνου αιτίου (ευκαρυωτικών και προκαρυωτικών οργανισμών, ιών, ιοειδών) καθώς και στην ανίχνευση ανθεκτικών στελεχών – απομονώσεων σε φυτοπροστατευτικές ουσίες και στη διερεύνηση της βάσης της ανθεκτικότητας
Γνωστικό Αντικείμενο: Φυτοπαθολογία-Προηγμένη διαγνωστική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-12-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-02-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-01-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-03-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Μια (1) θέση μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Τουρισμού της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου
Περιγραφή: Μια (1) θέση μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Τουρισμού της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου
Γνωστικό Αντικείμενο: Διοίκηση Υπηρεσιών και Διαχείριση Πληροφορίας
Ίδρυμα: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-02-01
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-03-02
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 25280/18-11-2022 (από εξέλιξη) Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Σύνθεση, προσδιορισμός δομής, χημικές και φασματοσκοπικές ιδιότητες οργανικών ενώσεων. Προσδιο-ρισμός δομής, φασματοσκοπική μελέτη, σύνθεση, βιοσύνθεση και μελέτη ιδιοτήτων φυσικών προϊόντων. Σύνθεση και μελέτη ιδιοτήτων βιομορίων και βιοδραστικών μορίων. Μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων. Οργανική Φωτοχημεία. Σύνθεση και μελέτη όργανό μεταλλικών ενώσεων με εφαρμογές στην Οργανική Σύνθεση. Καταλυτικές μεθοδολογίες στην Οργανική Σύνθεση. Μελέτη μηχανισμών καταλυτικών οργανικών διαδικασιών. Ομογενής, ετερογενής κατάλυση και οργανοκατάλυση στην Οργανική Σύνθεση. Ανάπτυξη και εφαρμογές Οργανικών Συνθετικών Μεθοδολογιών στα πλαίσια της Πράσινης Χημείας και της Αειφόρας Ανάπτυξης. Συνθετική Οργανική Χημεία: Ανάπτυξη μεθόδων για τη σύνθεση οργανικών ενώσεων. Σύνθεση σε στε-ρεή φάση. Ασύμμετρη σύνθεση. Οργανική Σύνθεση: Σχεδιασμός και σύνθεση οργανικών ενώσεων. Ρετροσυνθετική Ανάλυση. Συνδυα-στική Χημεία: Συνδυαστική σύνθεση και τεχνολογία. Δημιουργία βιβλιοθηκών. Εφαρμογές. Χημεία Φυ-σικών Προϊόντων: Απομόνωση και προσδιορισμός δομής φυσικών προϊόντων. Σύνθεση, βιοσύνθεση και εφαρμογές φυσικών προϊόντων. Μελέτη και σύνθεση οργανομεταλλικών ενώσεων. Εφαρμογές στην Οργανική Σύνθεση. Κατάλυση
Γνωστικό Αντικείμενο: Οργανική Χημεία με έμφαση στη Χημεία Φυσικών Προϊόντων
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-01-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-03-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΑ ΝΑΝΟΫΛΙΚΑ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΑ ΝΑΝΟΫΛΙΚΑ
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-01-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-03-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Παιδιατρική Νοσηλευτική
Γνωστικό Αντικείμενο: Παιδιατρική Νοσηλευτική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-12-09
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-02-09
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ Καθηγητή πρώτης βαθμίδας (ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ)
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Αθλητική Φυσιολογία-Μυϊκή Ενδυνάμωση» και συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου, ως εξής: «Η Αθλητική Φυσιολογία-Μυϊκή Ενδυνάμωση αποτελεί ένα από τα ουσιώδη γνωστικά αντικείμενα της Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Θεραπεύει την επιστημονική μελέτη της λειτουργίας του ανθρώπινου οργανισμού κατά την άσκηση και την εκτέλεση αθλητικών δραστηριοτήτων στοχεύοντας εξειδικευμένα μεταξύ άλλων και στο βασικό παράγοντα της μυϊκής ενδυνάμωσης. Η γνώση της αθλητικής φυσιολογίας και των λειτουργικών προσαρμογών του οργανισμού που προκαλεί η άθληση και η εξειδικευμένη άσκηση μυϊκής ενδυνάμωσης στο ανθρώπινο σώμα βελτιώνει τη φυσική κατάσταση και την υγεία. Έχει ένα ευρύ πεδίο εφαρμογής σε αθλητές, αθλούμενους στον ευρύ πληθυσμό και σε άτομα κάθε ηλικίας (οι ασκήσεις μυϊκής ενδυνάμωσης για παράδειγμα αποτρέπουν τη μυϊκή ατροφία στους ηλικιωμένους ή προλαμβάνουν την οστεοπόρωση). Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ακολουθώντας τις νέες τάσεις της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού περιλαμβάνει στο Πρόγραμμα Σπουδών τα μαθήματα: Αθλητική Φυσιολογία (Μάθημα Κατεύθυνσης), Εργοφυσιολογίας (Μάθημα Βασικού Κύκλου Σπουδών), Διδακτική της Τεχνικής των Ασκήσεων με Βάρη (Μάθημα Κύκλου Εξειδίκευσης) και Σχεδιασμός της Προπόνησης με Αντιστάσεις (Μάθημα Κύκλου Εξειδίκευσης), τα οποία άπτονται άμεσα του γνωστικού αντικειμένου «Αθλητική Φυσιολογία-Μυϊκή Ενδυνάμωση». Κατά συνέπεια, το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης «Αθλητική Φυσιολογία-Μυϊκή Ενδυνάμωση» καλύπτει ένα ουσιώδες πεδίο της Επιστήμης της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού».
Γνωστικό Αντικείμενο: Αθλητική Φυσιολογία-Μυϊκή Ενδυνάμωση
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-12-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-03-01
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Πλήρωση θέσης Ερευνητή Β' Βαθμίδας
Περιγραφή: προκήρυξη θέσεως Ερευνητή Β'βαθμίδας κατόπιν της λήξεως παράτασης θητείας στην Γ'βαθμίδα μέλους Ε.Π. του ΚΕΕΦ της Ακαδημίας Αθηνών
Γνωστικό Αντικείμενο: Νεοελληνική Φιλοσοφία
Ίδρυμα: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή:
Τμήμα: ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-12-10
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-02-10
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 12789/11-10-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο της «Φυσιοπαθολογίας και Βιοτεχνολογίας της Αναπαραγωγής των Παραγωγικών Ζώων» περιλαμβάνει κλινικό, ερευνητικό και διδακτικό έργο σχετικό με: 1) τη φυσιοπαθολογία του γεννητικού συστήματος των παραγωγικών ζώων, τις διαγνωστικές εξετάσεις καθώς και τις ορμονικές και φαρμακευτικές θεραπευτικές παρεμβάσεις που αποσκοπούν στη διάγνωση της υπογονιμότητας και τη βελτίωση ή αποκατάσταση της γονιμότητας των παραγωγικών ζώων, 2) την εφαρμογή τεχνολογιών σε βιολογικά συστήματα, ζώντες οργανισμούς, κύτταρα ή παράγωγα τους με σκοπό τη βελτίωση της αναπαραγωγικής λειτουργίας, την παραγωγή προϊόντων γενετικής προόδου, τη δυνατότητα διατήρησης πολύτιμων γενετικών πόρων καθώς και τη δυνατότητα έκφρασης επιθυμητών χαρακτηριστικών μέσω της μεταφοράς γενετικού υλικού συγκεκριμένων προδιαγραφών σε ζωικούς πληθυσμούς.
Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσιοπαθολογία και Βιοτεχνολογία της Αναπαραγωγής των Παραγωγικών Ζώων
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-12-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-02-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: "Κλινική Φυσικοθεραπεία στην Δευτερογενή πρόληψη πτώσεων ηλικιωμένων ασθενών"
Περιγραφή: Προκήρυξη μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΔΙΠΑΕ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Κλινική Φυσικοθεραπεία στην δευτερογενή πρόληψη πτώσεων ηλικιωμένων ασθενών" (Εξέλιξη)
Γνωστικό Αντικείμενο: Κλινική Φυσικοθεραπεία στην Δευτερογενή πρόληψη πτώσεων ηλικιωμένων ασθενών
Ίδρυμα: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-01-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-02-19
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 26352/23-11-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: «Ανάπτυξη και μελέτη μεθόδων προσδιορισμού της καθαρότητας ασφάλειας και ποιότητας των φαρμάκων, καθώς και ποσοτικού προσδιορισμού δραστικών ουσιών και μεταβολιτών αυτών σε βιολογικά υγρά».
Γνωστικό Αντικείμενο: Φαρμακευτική Ανάλυση
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-01-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-03-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ Καθηγητή Α΄ βαθμίδαςτου Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης). Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Εργαστήρια Ακτινολογίας», περιλαμβάνει το Ιατρικό Επιστημονικό Πεδίο της Ακτινολογίας όπως αυτό βρίσκει εφαρμογή στην Ακτινοτεχνολογία τόσο σε επίπεδο θεωρητικών μαθημάτων όσο και εργαστηριακών / νοσοκομειακών ασκήσεων που έχουν σχέση με την ακτινοδιαγνωστική.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Εργαστήρια Ακτινολογίας»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τμήμα: ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-12-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-02-06
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες