Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 61 έως 80 από τις 200 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ) ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΔΑΦΟΣ-ΦΥΤΟ-ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΥΤΟΥ, ΕΔΑΦΟΥΣ, ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-17
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-17
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Φαρμακευτική Τεχνολογία - Βιοφαρμακευτική
Γνωστικό Αντικείμενο: Φαρμακευτική Τεχνολογία - Βιοφαρμακευτική
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 8816/15-1-2021. Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:Η διδασκαλία και έρευνα του γνωστικού αντικειμένου, αφορά την Κλασική Αρχαιολογία, η οποία σύμφωνα με τα διεθνώς ισχύοντα είναι μια σαφώς οριοθετημένη ειδικότητα της αρχαιολογικής επιστήμης. Η διδασκαλία και η έρευνα του γνωστικού της αντικειμένου αναφέρονται στα υλικά κατάλοιπα της κλασικής αρχαιότητας (10ος αι. π.χ. - 4ος αι. μ.χ.) και περιλαμβάνουν όλες τις εκφάνσεις του υλικού πολιτισμού της περιόδου αυτής. Μια ιδιαίτερη ενότητα στο γνωστικό αντικείμενο της Κλασικής Αρχαιολογίας αποτελεί η μελέτη της αρχαιολογίας του ελληνιστικού κόσμου (330 π.Χ - 30 π.Χ. περί-που). Η διεύρυνση των συνόρων του ελληνικού κόσμου μετά τις κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου συνετέλεσε στη δημιουργία ενός οικουμενικού ελληνικού πολιτισμού. Τα υλικά κατάλοιπα και η τέχνη του ελληνιστικού πολιτισμού αποτελούν αντικείμενο διδασκαλίας και έρευνας διεθνώς. Η έμφαση σε ό,τι αφορά το δικό μας Τμήμα αφορά τον ελλαδικό χώρο ευρύτερα και τον χώρο της Μακεδονίας ειδικότερα, στον οποίο ο Τομέας Αρχαιολογίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας δραστηριοποιείται ήδη από καιρό ανασκαφικά και ερευνητικά. Ως γνωστόν η ως άνω περίοδος θεραπεύεται στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας από την εποχή της ίδρυσης της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. μέσω της διδασκαλίας, της θεωρητικής έρευνας και των συστηματικών ανασκαφών, που διενεργούνται σε σημαντικές αρχαιολογικές θέσεις στην περιοχή της Μακεδονίας. Η πολύχρονη αυτή προσπάθεια, που έχει κερδίσει τη διεθνή αναγνώριση, είναι απαραίτητο να συνεχιστεί εμπλουτιζόμενη με τις νέες επιστημονικές προσεγγίσεις.
Γνωστικό Αντικείμενο: Κλασική αρχαιολογία: αρχαιολογία του ελληνιστικού κόσμου
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-05-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-07-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Διερεύνηση Γραμμικών Στοιχείων Ωπλισμένου Σκυροδέματος» και συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου ως εξής: «Πειραματική Διερεύνηση δομικών γραμμικών στοιχείων από ωπλισμένο σκυρόδεμα όπως δοκοί, υποστυλώματα και κόμβοι για εντατικές καταστάσεις κάμψης, διάτμησης και στρέψης. Έλεγχος/παρακολούθηση δομικής ακεραιότητας στοιχείων από ωπλισμένο σκυρόδεμα».
Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης (κενή) ΦΕΚ 570/10.3.2021 τ.Γ’, αριθμός προκήρυξης 351/7.1.2021
Γνωστικό Αντικείμενο: Μελέτη και Σχεδίαση Πλωτών Κατασκευών Εκμετάλλευσης Ενεργειακών Πόρων στο Θαλάσσιο Περιβάλλον
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-04
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Παιδαγωγική των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες
Γνωστικό Αντικείμενο: Παιδαγωγική των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 8419/11-1-2021. Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:Η Νεφρολογία αποτελεί αναγνωρισμένη κύρια ιατρική ειδικότητα. Ενδεικτικά, το γνωστικό της αντικείμενο περι-λαμβάνει την ενασχόληση με νοσήματα των νεφρών, συστηματικά νοσήματα με εκδηλώσεις από τους νεφρούς, νεφρολογικά προβλήματα ασθενών με άλλες παθήσεις, οξεία και χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, μεθόδους υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας, υπέρταση κ.λπ
Γνωστικό Αντικείμενο: Νεφρολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-05-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-07-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακολογία»
Γνωστικό Αντικείμενο: Φαρμακολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-03-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-05-26
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Περιοδοντολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Περιοδοντολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-16
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Επιδημιολογία - Ιατρική Στατιστική
Γνωστικό Αντικείμενο: Επιδημιολογία - Ιατρική Στατιστική
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-02
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-02
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Β' ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ακαδημαϊκή και ερευνητική εμπειρία στις κοινωνικές επιστήμες, όπως και επιστημονικό έργο, δεξιότητες και εμπειρία στην καινοτομική και διεπιστημονική ανάλυση κοινωνικών δεδομένων, στη στατιστική ανάλυση και τις μεθόδους ποσοτικής έρευνας, στην οργάνωση και διαχείριση μεγάλων σειρών ποσοτικών δεδομένων και επαναλαμβανόμενων μετρήσεων, καθώς και στον σχεδιασμό και στη διενέργεια ποσοτικών ερευνών μεγάλης κλίμακας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνική Στατιστική
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΕΚΚΕ
Σχολή:
Τμήμα: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-05-31
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 8032/31-12-2020. Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:Το γνωστικό αντικείμενο «Παραγωγή Κινηματογράφου» αποσκοπεί στην κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών αναγκών, για την καλλιτεχνική αλλά και για την επαγγελματική κατάρτιση που απαιτείται από τον μελλοντικό Παραγωγό Κινηματογράφου. Στο γνωστικό αντικείμενο Παραγωγή Κινηματογράφου, καλλιεργούνται οι δεξιότητες του Παραγωγού που εκτείνονται σε όλα τα στάδια υλοποίησης μίας κινηματογραφικής ταινίας: Για το στάδιο της ανάπτυξης ενός νέου έργου, καλλιεργούνται οι δεξιότητες γύρω από τις πρωταρχικές αισθητικές και καλλιτεχνικές επιλογές, από την διαδικασία εύρεσης δημιουργικών συντελεστών, ανθρωπίνων πόρων και χρηματοδότησης, από την κατάρτιση ενός επιχειρηματικού πλάνου προώθησης και πώλησης του έργου. Για το στάδιο της υλοποίησης της Παραγωγής, καλλιεργούνται οι τεχνικές οργάνωσης και διαχείρισης ανθρώπινων και οικονομικών πόρων αλλά και δημιουργικών συνεργατών μέσα από την ουσιαστική κατανόηση του υπό παραγωγή καλλιτεχνικού έργου. Η σφαιρική και σε βάθος γνώση όλων των πτυχών της διαδικασίας υλοποίησης μίας ταινίας αποτελεί βασική προϋπόθεση όλων των παραπάνω. Για το στάδιο της διανομής, καλλιεργείται η δυνατότητα κατάρτισης μίας ολοκληρωμένης στρατηγικής προώθησης και πώλησης του έργου σε θεατές στην Ελλάδα και τον κόσμο, συχνά θεατές διαφορετικών πολιτιστικών καταβολών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Παραγωγή Κινηματογράφου
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Καρδιολογία»
Γνωστικό Αντικείμενο: Καρδιολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-09
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-10
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 7643/31-12-2020. Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:Το γνωστικό αντικείμενο «Δυναμική - Ουράνια Μηχανική» αναφέρεται στη θεωρία της κλασικής ουράνιας μηχανικής και στις εφαρμογές αυτής, στη δυναμική πλανητικών συστημάτων και στην αστροδυναμική. Περιλαμβάνει, επομένως, κατά κύριο μέρος, την ερευνητική ενασχόληση με: α) αναλυτικές και αριθμητικές μεθόδους για τη μελέτη συστημάτων της ουράνιας μηχανικής, β) δυναμική του ηλιακού συστήματος και των εξω-ηλιακών πλανητικών συστημάτων, γ) δυναμική μικρών σωμάτων (αστεροειδείς, κομήτες) στο ηλιακό σύστημα και στην περιοχή της Γης, και δ) τροχιακή δυναμική τεχνητών δορυφόρων και διαστημοσυσκευών».
Γνωστικό Αντικείμενο: Δυναμική - Ουράνια Μηχανική
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-05-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-07-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία του Φύλου»
Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία του Φύλου
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-03-10
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-05-10
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική́ Πληροφορική́ και Συστήματα Ηλεκτρονικής Υγειάς» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΣ: To γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική́ Πληροφορική́ και Συστήματα Ηλεκτρονικής Υγειάς» αναφέρεται στις εφαρμογές που αφορούν στην έρευνα για την υγεία, αλλά και στη διοίκηση και την οικονομική διαχείριση μονάδων υγείας. Επιπλέον, συμπεριλαμβάνει και τις εφαρμογές πληροφορικής σε σχέση με την τηλεϊατρική, τις υποδομές μητρώων ασθενών, την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, την αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας, καθώς και την ανάλυση δεδομένων υγείας και διαλειτουργικότητα των συστημάτων υγείας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιατρική́ Πληροφορική́ και Συστήματα Ηλεκτρονικής Υγειάς
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-07
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης συναρτάται κυρίως, σε θεωρητικό και ερευνητικό επίπεδο, με τις βασικές λειτουργίες της Διοίκησης Επιχειρήσεων (Μάνατζμεντ) (Προγραμματισμός, Οργάνωση, Διεύθυνση-Ηγεσία, Έλεγχος) για την υλοποίηση των οργανωσιακών στόχων κατά ένα παραγωγικό και αποδοτικό τρόπο. Η συγκεκριμένη θέση εστιάζει στη διοίκηση μεταποιητικών επιχειρήσεων τροφίμων και αγροτικών συνεταιρισμών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Διοίκηση Αγροτικών Συνεταιρισμών και Μεταποιητικών Επιχειρήσεων Τροφίμων
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-05-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-07-07
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: θέση ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ
Περιγραφή: Η διαχείριση και η διατήρηση, επιτόπια (in situ) και εκτός τόπου (ex situ), σε τράπεζες γενετικού υλικού και σε συλλογές υπαίθρου των φυτικών γενετικών πόρων που είναι σημαντικοί για τη διατροφή και τη γεωργία, με έμφαση στα καλλιεργούμενα, τα αυτοφυή και τα συγγενή με τα καλλιεργούμενα είδη. Η μελέτη της αγροτικής βιοποικιλότητας, η συλλογή, ο αναπολλαπλασιασμός, η τεκμηρίωση, ο χαρακτηρισμός και η αξιολόγηση του φυτικού γενετικού υλικού με τη χρήση αγροκομικών, μορφολογικών χαρακτηριστικών και μοριακών τεχνικών και η αξιοποίησή του στην αειφόρο γεωργία και τη γενετική βελτίωση.
Γνωστικό Αντικείμενο: Διατήρηση και Αξιολόγηση Φυτικών Γενετικών Πόρων και Αξιοποίησή τους στη Γενετική Βελτίωση και στην Αγροκομία
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - "ΔΗΜΗΤΡΑ"
Σχολή:
Τμήμα: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-22
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-05-31
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Μία (1) θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου (από εξέλιξη)
Περιγραφή: Μία (1) θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου (από εξέλιξη)
Γνωστικό Αντικείμενο: Πληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
Ίδρυμα: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Τμήμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-05-19
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων
Περιγραφή: Μία θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων"
Γνωστικό Αντικείμενο: Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων
Ίδρυμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-03-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-05-23
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες