Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 41 έως 60 από τις 300 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας ή του Αναπληρωτής Καθηγητής ή του Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Μία (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας ή του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτισμική Θεωρία και Κριτική»
Γνωστικό Αντικείμενο: Πολιτισμική Θεωρία και Κριτική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-01-31
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-03-31
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Νεφρολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Νεφρολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-02-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-04-04
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 7641/19-11-2019. Το γνωστικό αντικείμενο «Καρδιοθωρακοχειρουργική», ασχολείται με τη χειρουργική και περιεγχειρητική αντιμετώπιση των παθήσεων του Θώρακα, της Καρδιάς και των Μεγάλων Αγγείων, συμπεριλαμβανομένων των ενδαγγειακών τεχνικών και των τεχνικών ελάχιστα επεμβατικής Χειρουργικής.
Γνωστικό Αντικείμενο: Καρδιοθωρακοχειρουργική
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-02-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-04-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 7637/19-11-2019. Το γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική», ασχολείται με όλο το φάσμα της Γενικής Χειρουργικής καθώς και των Χειρουργικών Παθήσεων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Γενική Χειρουργική
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-01-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-03-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο της Κοιτασματολογίας αποτελεί θεμελιώδη κλάδο των Επιστημών της Γης και του Διαστήματος, που πραγματεύεται τη γένεση και το σχηματισμό χρήσιμων για τον άνθρωπο ορυκτών και πετρωμάτων, την αναζήτηση και τον εντοπισμό οικονομικά εκμεταλλεύσιμων ορυκτών πρώτων υλών και τη βιώσιμη διαχείρισή τους. Η γεωλογική εξερεύνηση, οι προσδιορισμοί των πετρογραφικών, γεωχημικών, γεωφυσικών και τεχνικών χαρακτηριστικών των κοιτασμάτων παρέχουν γνώση για τις φυσικές, χημικές και βιολογικές διεργασίες δημιουργίας αυτών και συνεπώς καθοδηγούν την εξορυκτική βιομηχανία.
Γνωστικό Αντικείμενο: Κοιτασματολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-01-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-03-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Ανθεκτικότητα Σύνθετων Υλικών σε Θέρμο-μηχανική και Περιβαλλοντική Φόρτιση» (Πειραματική Κατεύθυνση).
Γνωστικό Αντικείμενο: Ανθεκτικότητα Σύνθετων Υλικών σε Θέρμο-μηχανική και Περιβαλλοντική Φόρτιση (Πειραματική Κατεύθυνση)
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-01-17
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-03-18
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών και Λήψη Αποφάσεων στον Τουρισμό»
Γνωστικό Αντικείμενο: Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών και Λήψη Αποφάσεων στον Τουρισμό
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-02-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-04-06
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Παιδοψυχιατρική
Γνωστικό Αντικείμενο: Παιδοψυχιατρική
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-02-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-04-06
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Η διατήρηση της μηχανικής ενέργειας, ροή ρευστών, εξάτμιση, τρόποι άρδευσης, αξιοποίηση βρόχινων υδάτων, άνυδρες καλλιέργειες, κατανομή βροχόπτωσης και επίδρασή της στους τύπους βλάστησης
Γνωστικό Αντικείμενο: Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-01-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-03-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης. ΦΕΚ 2348/13.12.2019, Αριθμ.Προκήρυξης 62693/13.11.2019
Γνωστικό Αντικείμενο: Ανάλυση και Σχεδιασμός Χημικών Κατεργασιών Βιομηχανικών Ορυκτών
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-01-01
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-02-26
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: καθηγητή πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Παιδιατρική-Νεογνολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: "Παιδιατρική-Νεογνολογία"
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-01-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-03-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Αστική Λαογραφία
Γνωστικό Αντικείμενο: Αστική Λαογραφία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-02-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-04-06
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 3477/29-10-2019. Η Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης έχει ως αντικείμενο την εξέλιξη της παιδαγωγικής θεωρίας και παράλληλα την έρευνα και τη μελέτη τόσο συγχρονικά όσο και διαχρονικά εκπαιδευτικών ζητημάτων, θεσμών, μεταρρυθμίσεων, ιδρυμάτων, προσώπων, τα οποία διαμόρφωσαν ή επηρέασαν τη νεοελληνική κοινωνία από την ίδρυση του κράτους (1830) και εξής.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-02-10
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-04-10
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Γεωτεκτονική-Μικροτεκτονική-Γεωλογική Χαρτογράφηση
Γνωστικό Αντικείμενο: Γεωτεκτονική-Μικροτεκτονική-Γεωλογική Χαρτογράφηση
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-02-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-04-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης καλύπτει μια από τους πιο γνωστές και πιο αναγνωρισμένες διεθνώς ειδικότητες της ψυχολογίας. Η Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας απευθύνεται σε άτομα όλων των ηλικιών υποστηρίζοντας τη λειτουργικότητά τους και δίνοντας έμφαση σε συναισθηματικά, γνωστικά, συμπεριφορικά, κοινωνικά και αναπτυξιακά ζητήματα. Μέχρι σήμερα έχει αναπτύξει μια ευρύτατη γκάμα τεχνικών και πρακτικών (αξιοποιώντας στοιχεία από όλα τα μοντέλα και τις κατευθύνσεις της Συμβουλευτικής) με επιμέρους στόχους την προώθηση της ψυχικής υγείας των ατόμωνή των ομάδων, την ομαλή προσαρμογή τους στο περιβάλλον, την αντιμετώπιση συναισθηματικών δυσκολιών και κρίσεων και τη λήψη αποφάσεων. Επομένως, αποτελεί μια πολυδιάστατη ειδικότητα με ποικίλα ερευνητικά ενδιαφέροντα και εφαρμογές σε διαφορετικά πλαίσια και πληθυσμούς, μεταξύ των οποίων εντάσσονται οι μαθητές/τριες, φοιτητές/τριες, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, τα ζευγάρια, τα εξαρτημένα άτομα, οι μειονότητες, οι ηλικιωμένοι, κ.ά..
Γνωστικό Αντικείμενο: Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-12-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-02-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονική Σύνθεση και Επικοινωνιακός Σχεδιασμός»
Γνωστικό Αντικείμενο: Αρχιτεκτονική Σύνθεση και Επικοινωνιακός Σχεδιασμός
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-01-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-03-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) , ύστερα από αίτηση εξέλιξης μόνιμου Επίκουρου, του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών». Το γνωστικό αντικείμενο «Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών» καλύπτει τα εξής μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος: Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες, Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών, Δίκτυα Υπολογιστών, Ανάλυση και Προσομοίωση Δικτύων Επικοινωνιών, Συστήματα Ουρών Αναμονής, Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών, Οπτικές Επικοινωνίες και Δίκτυα, Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων, Ασφάλεια Υπολογιστών & Δικτύων, Θεωρία και Διαχείριση Τηλεπικοινωνιακής Κίνησης, Διαχείριση και Βελτιστοποίηση Δικτύων Επικοινωνιών, Δίκτυα Νέας Γενιάς και Υπηρεσίες, Σχεδίαση και λειτουργία Δικτύων Η/Υ.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-02-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-04-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 3665/15-10-2019. Το επιστημονικό πεδίο της Καρδιολογίας περιλαμβάνει την πρόληψη, διάγνωση και αντιμετώπιση των νοσημά- των της καρδιάς και του κυκλοφοριακού συστήματος. Επιπρόσθετα, περιλαμβάνει τις νέες τεχνικές διάγνωσης και αντιμετώπισης της επεμβατικής καρδιολογίας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Καρδιολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-01-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-03-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Περιβαλλοντική Γεωχημεία
Γνωστικό Αντικείμενο: Περιβαλλοντική Γεωχημεία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-02-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-04-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 5154/6-11-2019. Το γνωστικό αντικείμενο της Ακίνητης Προσθετικής και Προσθετικής Εμφυτευματολογίας καλύπτει τουλά- χιστον ένα αυτοτελές γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου και περιλαμβάνει την ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση επιστημονικών μεθόδων αποκατάστασης με ακίνητες συμβατικές προσθετικές αποκαταστάσεις, με σύνθετες προσθετικές αποκαταστάσεις, με προσθετικές επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις σε ασθενείς όλων των ηλικιών, την κλινική φυσιολογία και παθολογία του στοματογναθικού συστήματος, την Σύγκλειση, τις Κρανιογναθικές Διαταραχές και τα υλικά αναπλαστικών, αποκαταστατικών και αναγεννητικών εφαρμογών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ακίνητη Προσθετική και Προσθετική Εμφυτευματολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-02-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-04-03
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες