Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 41 έως 60 από τις 171 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει τη μελέτη, έρευνα και διδασκαλία των παθήσεων του οφθαλμού. Ειδικότερα αφορά την ερευνητική και κλινική εμπειρία στην παθολογία του αμφιβληστροειδούς καθώς και τη βασική έρευνα στο χώρο της Οφθαλμολογίας. Τη μελέτη των μεταβολών στην εξωκυττάρια ουσία, τη διερεύνηση των μηχανισμών φλεγμονής και των μηχανισμών του οξειδωτικού stress και την επίδραση των φυσικών προϊόντων σε διάφορες οφθαλμικές παθήσεις καθώς και την ανάπτυξη αντίστοιχων πειραματικών μοντέλων. Την οργάνωση και διενέργεια κλινικών μελετών στη φαρμακολογία του οφθαλμού.
Γνωστικό Αντικείμενο: Οφθαλμολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-09-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-11-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 25589/16-6-2020. Το προτεινόμενο γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει την ανάλυση και το σχεδιασμό ψηφιακών κυκλωμάτων, συστημάτων καθώς και κυβερνοσυστημάτων και την υλοποίησή τους σε επαναδιαρθρώσιμο υλικό, χρησιμοποιώντας γλώσσες περιγραφής υλικού και σχετικές ροές εργαλείων λογισμικού για σχεδιασμό, προσομοίωση, σύνθεση και προγραμματισμό των επαναδιαμορφώσιμων στοιχείων. Περιλαμβάνει επίσης την ανάπτυξη μεθοδολογιών σχεδιασμού και υλοποίησης ψηφιακών συστη-μάτων και κυβερνοσυστημάτων σε επαναδιαρθρώσιμο υλικό με το αντίστοιχο υποστηρικτικό λογισμικό.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ψηφιακά συστήματα σε επαναδιαρθρώσιμο υλικό
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-09-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-11-19
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 23203/27-5-2020. Το γνωστικό αντικείμενο Γενική Χειρουργική - Μεταμοσχεύσεις, ασχολείται με τις μεταμοσχεύσεις οργάνων και ιστών (ήπατος, ενήλικες και παιδιά, νεφρών, ενήλικες και παιδιά, παγκρέατος, νησιδίων παγκρέατος, ηπατοκυττάρων, καθώς και τη δωρεά, λήψη και συντήρηση μοσχευμάτων) και τα χειρουργικά προβλήματα των υποψηφίων προς μεταμόσχευση και των μεταμοσχευμένων ασθενών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Γενική Χειρουργική - Μεταμοσχεύσεις
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-09-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-11-19
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: καθηγητή πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Μαιευτική-Γυναικολογία-Ενδοσκοπική Χειρουργική
Γνωστικό Αντικείμενο: Μαιευτική-Γυναικολογία-Ενδοσκοπική Χειρουργική
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-08-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-10-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: Αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα καλύψει μεγάλο μέρος του προγράμματος σπουδών, όπως προγραμματισμός και τέχνη, ψηφιακές τέχνες και εμψύχωση χαρακτήρων, εικονική πραγματικότητα, Άνθρωπος και Μηχανή, video games κα.
Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμογές της Πληροφορικής στις Παραστατικές Τέχνες (Καταγραφή και Επεξεργασία Κίνησης, Ψηφιακή Αναπαραγωγή Παράστασης, Διαδραστικές Σκηνοθεσίες
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα: ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-07-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-09-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική με έμφαση στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τη Φορολογία», αφορά εξέλιξη.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-07-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-09-26
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: Γνωστικό αντικείμενο που προάγει την ενίσχυση της σχέσης ανάμεσα σε Ψηφιακές και Παραστατικές Τέχνες, προτείνεται η θέση αυτή που αποτελεί γέφυρα, να συμπληρώνει κατά κύριο λόγο τη βασική κατάρτιση ως προς τις παραστατικές τέχνες με την επικέντρωση στον χορό, η οποία στηρίζει την εκπαιδευτική κατάρτιση ως προς τις παραστατικές τέχνες, συμβάλλοντας με την παράμετρο της κίνησης. Δευτερευόντως, το γνωστικό αντικείμενο της θέσεως αυτής θα αξιοποιεί δυνατότητες καλλιτεχνικής έκφρασης που προκύπτουν από την χρήση των νέων μέσων, προσβλέποντας σε καινοφανείς, υβριδικές μορφές τέχνης.
Γνωστικό Αντικείμενο: Χορός: Τεχνικές και Χορογραφικές Πρακτικές και Πολυμέσα
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα: ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-07-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-09-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής (μετά από αίτηση για εξέλιξη Μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή)
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή (μετά από αίτηση για εξέλιξη Μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή) με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδίαση και ανάπτυξη ηλεκτρονικών συστημάτων με χρήση μικροεπεξεργαστών/μικροελεγκτών κι έμφαση στον τομέα της Βιοϊατρικής Μηχανικής».
Γνωστικό Αντικείμενο: «Σχεδίαση και ανάπτυξη ηλεκτρονικών συστημάτων με χρήση μικροεπεξεργαστών/μικροελεγκτών κι έμφαση στον τομέα της Βιοϊατρικής Μηχανικής»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-09-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-11-21
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: θέση ΕΡΕΥΝΗΤΗ
Περιγραφή: ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: Δασική Οικονομική - Οικονομική Περιβάλλοντος
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - "ΔΗΜΗΤΡΑ"
Σχολή:
Τμήμα: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΙΛΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-09-17
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-10-26
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής ή Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Πολιτική Οικονομία των Μέσων Επικοινωνίας
Γνωστικό Αντικείμενο: Πολιτική Οικονομία των Μέσων Επικοινωνίας
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΜΕ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-08-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-10-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
Περιγραφή: Το αντικείμενο της προκήρυξης εστιάζει σε δεξιότητες γεωγραφικής ανάλυσης κοινωνικών δομών και διαδικασιών που αφορούν τόσο στις πόλεις, όσο και στους άλλους χώρους όπου αναπτύσσονται κοινωνικές δραστηριότητες. Περιλαμβάνει ποικίλα πεδία, όπως στέγαση, αγορά εργασίας, πρακτικές κατανάλωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας, πληθυσμιακές ροές (από τη μετανάστευση μέχρι τον τουρισμό), κοινωνική γεωγραφία της υγείας, της εκπαίδευσης κ.λπ. Έμφαση δίνεται στην έρευνα των γρήγορων και συχνά απρόβλεπτων μεταβολών που διακρίνουν τον κοινωνικο-χωρικό μετασχηματισμό του σύγχρονου αστικού και περιφερειακού χώρου, καθώς και στην ευαισθησία όσον αφορά τους μηχανισμούς παραγωγής και αναπαραγωγής των κοινωνικών ανισοτήτων και διακρίσεων—που αποτελεί και λόγο ύπαρξης της κοινωνικής γεωγραφία. Επιπλέον έμφαση δίνεται στη δυνατότητα σύνδεσης δημιουργικών νέων πεδίων διερεύνησης, όπως οι νέες τεχνολογίες ή/και οι περιβαλλοντικές παράμετροι, με τα κεντρικά ζητήματα της κοινωνικής γεωγραφίας.  Οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις της έρευνας του γνωστικού αντικειμένου να είναι ποσοτικές ή ποιοτικές, με προτίμηση να συνδυάζονται και τα δύο.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
Ίδρυμα: ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Τμήμα: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-07-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-09-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: Μελέτη και κατανόηση της δομής, τοπογραφίας, μορφολογίας και αδρής υφής των ιστών, οργάνων και συστημάτων του ανθρώπινου οργανισμού (μυοσκελετικού νευρικού, οργάνων) καθώς και τη λειτουργία τους όπως αυτή συνδέεται με τη δομή και την τοπογραφία Μαθήματα που μπορούν να καλυφθούν από το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ανατομία Μυοσκελετικού Συστήματος Ανατομία Νευρικού Συστήματος & Οργάνων ΠΙΘΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ορθοπεδική Χειρουργική Πρώτες Βοήθειες
Γνωστικό Αντικείμενο: Λειτουργική Ανατομική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-07-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-09-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης. ΦΕΚ 1126/20.7.2020 τ.Γ’ , αριθμός προκήρυξης 19415/13.5.2020
Γνωστικό Αντικείμενο: Θεωρία Αρχιτεκτονικής με έμφαση στην Αρχιτεκτονική του 20ου αιώνα και τον Αλγοριθμικό Σχεδιασμό
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-07-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-09-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Πρόκειται για ένα διεπιστημονικό γνωστικό αντικείμενο που αναφέρεται στις θεωρητικές προσεγγίσεις και στην πρακτική τεκμηρίωση της διαπολιτισμικότητας και της ετερότητας με συγκεκριμένο πλαίσιο αναφοράς, την εκπαίδευση. Το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο καθίσταται κρίσιμο για την προετοιμασία μαθητών αλλά και εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων ώστε να μπορούν να συμμετέχουν, συναισθηματικά, πρακτικά και με επιτυχία, ως εκπαιδευόμενοι, εργαζόμενοι και πολίτες, σε ταχέως μεταβαλλόμενες και διαφοροποιημένες κοινότητες και σχολικά περιβάλλοντα. Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, δίνεται έμφαση στην αξιοποίηση της ταυτότητας και της διαφορετικότητας των μαθητών ως πηγή γνώσης, με δυνατότητες μετασχηματισμού και συνεργατικής διαπολιτισμικής μάθησης. Η επιτυχής διαπολιτισμικότητα (το αποτέλεσμα / στόχος της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης) προϋποθέτει την πολυπολιτισμικότητα και προκύπτει από διαπολιτισμικές ανταλλαγές και διαπολιτισμικό αναστοχαστικό διάλογο σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Βασίζεται σε δυναμικές και διαρκώς μεταβαλλόμενες σχέσεις μεταξύ πολιτισμικών ομάδων (με την ευρεία έννοια) και ατόμων, στην καλλιέργεια διαφοροποιημένων πολιτισμικών εκφράσεων, στην αποτελεσματική και ισότιμη διαπολιτισμική επικοινωνία και στην αμοιβαία και ισότιμη διαπολιτισμική μάθηση. Η διαπολιτισμικότητα είναι το προϊόν της αποτελεσματικής διαπολιτισμικής μάθησης που διαπερνά όλο το φάσμα δραστηριοτήτων του εκπαιδευτικού συστήματος (εκπαιδευτική πολιτική, προγράμματα σπουδών και εκπαιδευτικό υλικό, [διαφοροποιημένη και κατάλληλη] παιδαγωγική μεθοδολογία και αξιολόγηση, αναστοχαστική και διαπολιτισμική μάθηση, συνεκτικές μαθησιακές κοινότητες και επαγγελματική προετοιμασία μελλοντικών εκπαιδευτικών στην διαπολιτισμική μάθηση, τις θεωρίες και τις πρακτικές). Η διαπολιτισμικότητα εμπεδώνεται μέσα από βασικές αρχές όπως ο σεβασμός και η συμπερίληψη της πολιτιστικής ταυτότητας, αλλά και η αναγνώριση της διαφορετικότητας του μαθητή και του δικαιώματος όλων, χωρίς εξαίρεση, στην πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση. Η απόκτηση διαπολιτισμικών ικανοτήτων επιτρέπει τον αμοιβαίο σεβασμό, την αλληλεγγύη και τη συνεργασία με άλλα άτομα από τις ίδιες ή άλλες εθνοτικές ομάδες και συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς για μια σύγχρονη πολιτειακή ταυτότητα. Στο πλαίσιο αυτό, η ετερότητα διαμορφώνει ένα ευρύτερο θεωρητικό πλαίσιο με τη νοηματοδότηση και την ερμηνεία των ορίων διαφόρων πολιτισμικών ή εθνοτικών ομάδων σε διαφορετικά συγκείμενα (π.χ. οικεία ετερότητα, διασπορά, πολυπολιτισμική και παγκοσμιοποιημένη κοινωνία, κτλ.). Η οριοθέτηση του άλλου δεν ακολουθεί την ουσιοκρατική και εθνοκεντρική παράδοση αλλά αναδεικνύει τη διαπερατότητα των πολιτισμικών ορίων και την ανάδειξη νέων διαπολιτισμικών/ενδιάμεσων χώρων μάθησης και ταυτότητας στην σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη κοινωνία. Τέλος, η διαπολιτισμικότητα και ετερότητα στην εκπαίδευση είναι ένα εξελισσόμενο αλλά ανεξάρτητο γνωστικό αντικείμενο που ωστόσο εμπλουτίζει την εκπαίδευση με έναν ευαίσθητο και συνεργατικό τρόπο προβάλλοντας μια νέα διεπιστημονική και συμπεριληπτική διάσταση. Η διεπιστημονική προσέγγιση προκύπτει από την αξιοποίηση θεωριών από την διαπολιτισμική εκπαίδευση και παιδαγωγική, την ανθρωπολογία, την κοινωνιολογία, την εκπαίδευση ενηλίκων και την εκπαιδευτική πολιτική. Οι μέθοδοι επιστημονικής τεκμηρίωσης περιλαμβάνουν τη συμμετοχική έρευνα δράσης, τον παιδαγωγικό σχεδιασμό διαπολιτισμικών ρεπερτορίων μάθησης με τη χρήση νέων ψηφιακών μέσων, τον αναστοχαστικό διάλογο σε επαγγελματικές κοινότητες πρακτικής, τις (επαγγελματικές) αφηγήσεις ζωής και την εθνογραφική έρευνα».
Γνωστικό Αντικείμενο: Διαπολιτισμικότητα και Ετερότητα στην Εκπαίδευση
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-07-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-09-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (από εξέλιξη)
Περιγραφή: Η θέση έχει ως γνωστικό αντικείμενο την τεχνολογική καινοτομία και ψηφιακή επιχειρηματικότητα, δηλαδή την αξιοποίηση της καινοτομίας για οικονομική ανάπτυξη μέσα από την ανάπτυξη καινοτόμου επιχειρηματικότητας και νεοφυών επιχειρήσεων με έμφαση στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών. Η θέση συνεπάγεται την έρευνα και τη διδασκαλία πάνω σε θέματα ανάπτυξης και διαχείρισης τεχνολογικής καινοτομίας, ανάπτυξη και αξιοποίηση δημιουργικότητας και εφαρμογής τους στην ψηφιακή επιχειρηματικότητα που δίνει έμφαση στην ανάπτυξη πνεύματος επιχειρηματικότητας και αξιοποίηση τεχνολογικών γνώσεων και δεξιοτήτων για ανάπτυξη επιχειρήσεων με βάση τεχνολογίες του διαδικτύου, καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα και αναπτυσσόμενες τεχνολογικά περιοχές.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Τμήμα: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-09-10
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-10-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 23188/25-5-2020. Αφορά τον αρχιτεκτονικό και αστικό σχεδιασμό με έμ-φαση στη περιβαλλοντική διάσταση από την κλίμακα του κτιρίου μέχρι την κλίμακα του αστικού χώρου καθώς και ειδικότερα στη διαχείριση, ανάδειξη και προβολή ιστορικών τόπων, της αρχιτεκτονικής και αρχαιολογικής κληρονομιάς και το σχεδιασμό εκθέσεων. Ο σχεδιασμός, ως ενιαίο αντικείμενο ανεξαρτήτως κλίμακας, αφορά στην μορφολογική, δομική και κατασκευαστική διευθέ-τηση του χώρου μέσα από την αντίληψη των τοπικών, κοινωνικών και πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων του περιβάλλοντος στο οποίο χωροθετείται.
Γνωστικό Αντικείμενο: Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-07-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-09-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το αντικείμενo σχετίζεται με τις σύγχρονες τάσεις της κοινωνιογλωσσολογικής έρευνας που εστιάζεται σε ζητήματα πολυγραμματισμών, πολυτροπικότητας, πολυγλωσσίας και διαγλωσσικότητας. Δεδομένου ότι η εκπαίδευση συνιστά βασικό μηχανισμό (ανα)παραγωγής ανισοτήτων, ιδεολογημάτων και στερεοτύπων, οι σχετικές έρευνες έχουν εμπλουτίσει τα εργαλεία για τη γλωσσική εκπαίδευση και τον γραμματισμό στο πλαίσιο της σύγχρονης πολυπολιτισμικής σχολικής πραγματικότητας. Επιπλέον, αν και έχουν ιδιαιτέρως αναπτυχθεί στους κόλπους του πολυγλωσσικού γραμματισμού, έχουν επεκτείνει την εμβέλειά τους στο σύνολο της γλωσσικής εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, στοχεύουν στη διεύρυνση των (δια)γλωσσικών πόρων των μαθητών/τριών, την εξοικείωσή τους με γλωσσικές ποικιλίες και κειμενικά είδη και την ανάπτυξη κριτικού πολυτροπικού γραμματισμού. Επιπλέον, το αντικείμενο της θέσης αυτής προτάσσει τη μελέτη του κοινωνιογλωσσολογικού προφίλ και των εκπαιδευτικών αναγκών, ιδιαίτερα των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων με προσφυγική ή και μεταναστευτική εμπειρία, μέσω της εφαρμογής κριτικών μεθοδολογιών αναστοχαστικού και εθνογραφικού προσανατολισμού (γλωσσική εθνογραφία). Οι μεθοδολογίες αυτές στηρίζονται σε σύγχρονες προσεγγίσεις (όπως η διαγλωσσικότητα στη δίγλωσση/πολύγλωσση εκπαίδευση) και ευνοούν τον (ανα)σχεδιασμό μιας ευρύτερα νοούμενης (δια)γλωσσικής εκπαίδευσης προς την κατεύθυνση ενός ουσιαστικού συμπεριληπτικού σχολείου.
Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνιογλωσσολογική προσέγγιση της πολυγλωσσικής εκπαίδευσης
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-09-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-11-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση (εξέλιξη) μίας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Λογοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγη, με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχολογία της Υγείας, με έμφαση στην Ψυχοσωματική»
Γνωστικό Αντικείμενο: ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-07-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-09-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 24045/11-6-2020. ο γνωστικό αντικείμενο της θέσης καλύπτει ένα από τα αυτοτελή γνωστικά αντικείμενα που εντάσσονται στον Τομέα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας και αποτελεί στόχο ιδιαζούσης σημασίας, διότι προσδίδει μία προσθετική υπόσταση στα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του Τομέα. Αφορά στη μελέτη και κατανόηση των συνοπτικών και δυναμικών διεργασιών της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας που καθορίζουν τα χαρακτηριστικά του κλίματος.
Γνωστικό Αντικείμενο: Κλιματολογία με έμφαση στη Συνοπτική και Δυναμική Κλιματολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-09-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-11-19
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: καθηγητή πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Θεραπευτική-Παθολογία-Ογκολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Θεραπευτική-Παθολογία-Ογκολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-08-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-10-05
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες