Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 41 έως 60 από τις 256 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Χειρουργική»
Γνωστικό Αντικείμενο: Χειρουργική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ με θητεία
Περιγραφή: Πειραματική μελέτη πεδίων ροής τα οποία αφορούν απλές και σύνθετες μηχανολογικές εφαρμογές. Σχεδιασμός, οργάνωση, εκτέλεση και ανάλυση πειραμάτων. Ανάπτυξη σχετικών πειραματικών μεθοδολογιών και τεχνικών, καθώς και τεχνικών μετρήσεων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Πειραματική Ρευστομηχανική για Μηχανολογικές Εφαρμογές
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-18
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός»
Γνωστικό Αντικείμενο: Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-02
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής Α' Βαθμίδας
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο «Γενετικός Χαρακτηρισμός και Βιολογία Πολυετών Φυτών» περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον γενετικό χαρακτηρισμό φυτικών ειδών, τις σχέσεις μεταξύ πολυετών φυτικών ειδών, τη γονοτυπική ανάλυση, τη γονιδιωματική, τη γενετική σύσταση, το βιολογικό κύκλο πολυετών φυτών, τους ρυθμιστές αύξησης και ανάπτυξης φυτών, τη βιολογία πολυετών φυτών, τους ρυθμιστές αύξησης και ανάπτυξης φυτών, τη φωτοσύνθεση και τους υδατάνθρακες, τη μορφολογία πολυετών φυτών, τον μεταβολισμό φυτών.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΦΥΤΩΝ
Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα: ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-27
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 ΜΟΝΙΜΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Β'
Περιγραφή: ΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Β' ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΛΗΞΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΣΤΗ Γ' ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΕΦ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Ίδρυμα: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή:
Τμήμα: ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-26
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 40438/17-1-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενα της «Παθολογίας Μηρυκαστικών» περιλαμβάνει τη διαγνωστική προσέγγιση και τη συντηρητική αντιμετώπιση των παθήσεων των μηρυκαστικών ζώων (βοοειδή, πρόβατα, αίγες).
Γνωστικό Αντικείμενο: Παθολογία Μηρυκαστικών
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-07
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Ανάλυση Επίδοσης Δικτυακών Πρωτοκόλλων
Γνωστικό Αντικείμενο: Ανάλυση Επίδοσης Δικτυακών Πρωτοκόλλων
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ"
Γνωστικό Αντικείμενο: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Ίδρυμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-12
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-12
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, με γνωστικό αντικείμενο «Γαστρεντερολογία».
Περιγραφή: Βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή, Γνωστικό Αντικείμενο: Γαστρεντερολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Γαστρεντερολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-15
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Περιγραφή Θέσης: Η θέση καλύπτεται από το συνδυασμό των επιστημονικών πεδίων της τουριστικής ανάπτυξης και της διαχείρισης κρίσεων. Οι διαστάσεις της τουριστικής ανάπτυξης (οικονομικές, κοινωνικές, χωρικές) δομούν τους πυλώνες του τουριστικού περιβάλλοντος με στόχο την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την περιβαλλοντική προστασία. Η θεωρητική και επιχειρησιακή προσέγγιση της τουριστικής ανάπτυξης αφορά στη βαθιά γνώση και κατανόηση εννοιών της οικονομικής επιστήμης, της κοινωνιολόγίας και της γεωγραφίας ως προς το φαινόμενο του τουρισμού. Το επιστημονικό πεδίο της διαχείρισης κρίσεων αποτελεί αυτοτελή γνωστική περιοχή της διοίκησης (MANAGEMENT). Η δυναμική διαδικασία της διαχείρισης κρίσεων περιλαμβάνει τα τρία στάδια : (Ι) διαχείριση ρίσκου, (ΙΙ) διαχείριση καταστροφής και (ΙΙΙ) διαχέιριση κρίσης. Ο τουρισμός είναι εξαιρετικά ευάλωτος σε καταστροφές και κρίσεις επειδή εκ φύσεως εμφανίζει μεγάλη ελαστικότητα ζήτησης και προσφοράς. Ως αποτέλεσμα, η διαχείριση κρίσεων είναι αναγκαία για τη διαφύλαξη της τουριστικής ανάπτυξης τόσο των προορισμών όσο και των επιχειρήσεων. Η διαχείριση κρίσεων είναι αναγκαίο να βασίζεται στους πυλώνες της ανάπτυξης, αφού οι κρίσεις δημιουργούνται σε οικονομικό, κοινωνικό ή/και χωρικό / περιβαλλοντικό επίπεδο. Αναφορικά με τον τουρισμό, η διαχείριση κρίσεων και ανάπτυξη βασίζονται στην εκτενή γνώση των ιδιαιτεροτήτων των τουριστικών προορισμών και επιχειρήσεων, καθώς και των άμεσων επιπτώσεων που προκαλούν οι καταστροφές και οι κρίσεις στις τουριστικές ροές. Με βάση τα παραπάνω, το γνωστικό αντικείμενο της θέσης δίνει έμφαση στις οικονομικές, κοινωνικές και χωρικές διαστάσεις της τουριστικής ανάπτυξης και το συνδυασμό τους με τη διαχείριση ρίσκου, καταστροφών και κρίσεων, δομώντας το πλαίσιο λειτουργίας και διοίκησης των τουριστικών φορέων, των προορισμών και των επιχειρήσεων. Με έμφαση στον τουρισμό, αυτό περιλαμβάνει τη δημιουργία προοπτικών οικονομικής ανάπτυξης, διασφάλισης της κοινωνικής συνοχής, χωρικής και περιβαλλοντικής προστασίας και ανάδειξης.
Γνωστικό Αντικείμενο: Τουριστική Ανάπτυξη και Διαχείριση Κρίσεων
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-14
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-14
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ με θητεία
Περιγραφή: Ραδιοσυχνότητες. Ανάλυση σχεδίαση και κατασκευή κεραιών και κεραιοσυστημάτων. Αναλογική διαμόρφωση και Μετάδοση Ηλεκτρομαγνητικού Κύματος. Ηλεκτρομαγνητική Ανάλυση Ασύρματου Καναλιού.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ασύρματες Επικοινωνίες. Εκπομπή, Λήψη και Διάδοση Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-14
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-14
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΝΟΜΙΚΗ
Τμήμα: ΝΟΜΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ/ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης προσεγγίζει τις υπηρεσίες με τον χαρακτήρα του "αγαθού" που παρέχεται από επιχειρήσεις και οργανισμούς που δεν προσφέρουν κάποιο υλικό προϊόν. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ραγδαία ανάπτυξη των υπηρεσιών, γεγονός το οποίο απαιτεί τη σύγχρονη αντίληψη της διοίκησης, για τον σχεδιασμό, οργάνωση και παροχή ποιοτικών και καινοτόμων υπηρεσιών που θα ενισχύουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των επιχειρήσεων και οργανισμών. Το επιστημονικό πεδίο της υπό πλήρωση θέσης περιλαμβάνει σημαντικούς τομείς της οικονομίας, όπως οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες, τραπεζικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υγείας.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ίδρυμα: ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-14
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Γεωργία» και συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου: Το γνωστικό αντικείμενο «Γεωργία» καλύπτει τον πλήρη κλάδο της Παραγωγής Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας της οικείας επιστήμης της Γεωπονίας με αναγνωρισμένη ειδικότητα τη Γεωργία που περιλαμβάνει τη διδασκαλία και έρευνα στα πεδία της μελέτης των συστημάτων παραγωγής, των παραγόντων – βιοτικών (ζιζάνια) και αβιοτικών / περιβαλλοντικών – που καθορίζουν την αύξηση, την ανάπτυξη, την παραγωγικότητα των Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας (υφισταμένων και νέων / καινοτόμων καλλιεργειών) και την ποιότητα των τελικών προϊόντων τους, των επιδράσεων των καλλιεργητικών τεχνικών και της διαχείρισης του γεωργικού εδάφους, την αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων και την αξιοποίηση των εισροών με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτιστοποίηση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Γεωργία
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-18
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ πρώτης βαθμίδας ή ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ με θητεία
Περιγραφή: Η Φυσικοχημεία αποτελεί κεντρικό χώρο μελέτης, περιγραφής και ανάλυσης φαινομένων με μεγάλη σημασία για όλες τις περιοχές που δραστηριοποιείται η Χημεία. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, η συνεχής ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων μεθοδολογιών της Φυσικοχημείας έχει χαράξει νέους δρόμους ανάπτυξης, που περιλαμβάνουν πολλά και ποικίλα ερευνητικά πεδία άμεσης προτεραιότητας και έχει φέρει και καθιερώσει νέα μέτωπα προόδου σε πολλές επιμέρους κατευθύνσεις της εφαρμοσμένης Χημείας.Το γνωστικό αντικείμενο της παρούσας θέσης αναφέρεται στη φυσικοχημεία διεργασιών σχεδιασμού, ανάπτυξης και μελέτης συστημάτων (όλων των φάσεων της ύλης), το χαρακτηρισμό τους με κλασικές και μοντέρνες φυσικοχημικές τεχνικές και τεχνικές δομικής ανάλυσης και επεξεργασίας, καθώς και την ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων φυσικοχημικών μεθοδολογιών ανάλυσης και χαρακτηρισμού. Επίσης, αφορά τη φυσικοχημική θεώρηση πειραματικών μεθοδολογιών όπως ηλεκτροχημικών ή/και χρωματογραφικών ή/και μικροσκοπικών ή/και φασματοσκοπικών, αλλά και στις εφαρμογές της χημικής θερμοδυναμικής στη μελέτη μοριακών συστημάτων καθώς και στη μελέτη της ταχύτητας ή/και του μηχανισμού των χημικών αντιδράσεων με σύγχρονες τεχνικές.
Γνωστικό Αντικείμενο: Πειραματική Φυσικοχημεία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-19
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Α΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ- ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 583/18.02.2022
Γνωστικό Αντικείμενο: ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
Ίδρυμα: ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Σχολή: ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα: ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-27
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 56925/23-3-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: «Το γνωστικό αντικείμενο “Διδακτική των Μαθηματικών”περιλαμβάνει τις θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις που αφορούν στη διδασκαλία και μάθηση των μαθηματικών στα πλαίσια της τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης. Επιδιώκει την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση αυτών των προσεγγίσεων με απώτερο σκοπό τον σχεδιασμό, την οργάνωση και διαχείριση διδακτικών δραστηριοτήτων που είναι προσανατολισμένες σε βασικές έννοιες της μαθηματικής επιστήμης για την προσχολική, την πρώτη σχολική και σχολική ηλικία και ενδιαφέρονται για τη βελτίωση της διδασκαλίας και μάθηση των μαθηματικών. Ζητήματα που άπτονται του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου αφορούν στη διερεύνηση των χαρακτηριστικών της μαθηματικής γνώσης που προσεγγίζεται στο πλαίσιο των καθημερινών δραστηριοτήτων του ατόμου καθώς και της σχέσης της με τη μαθηματική γνώση που διαμορφώνεται στη σχολική τάξη των μαθηματικών, στη μελέτη της διαδικασίας συγκρότησης της μαθηματικής γνώσης των παιδιών και της γνωστικής ανάπτυξης των μαθηματικών εννοιών, στην ανάπτυξη και ενίσχυση της μαθηματικής δημιουργικότητας, στην αξιολόγηση και εφαρμογή εκπαιδευτικού υλικού για τα μαθηματικά, στη μελέτη των στάσεων και αντιλήψεων των μαθητών/ριών και των εκπαιδευτικών για τα μαθηματικά, στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία των μαθηματικών, στην ανάλυση των δομών και των στόχων του Προγράμματος Σπουδών των Μαθηματικών του δημοτικού σχολείου, στην εμβάθυνση σε συγκεκριμένες βασικές έννοιες του Προγράμματος Σπουδών των Μαθηματικών (ενδεικτικά: προσθετικός και πολλαπλασιαστικός συλλογισμός, νοεροί και κατ’εκτίμηση υπολογισμοί, αναλογική σκέψη, πρώιμη άλγεβρα), καθώς και στη διαθεματική προσέγγιση των μαθηματικών εννοιών.»
Γνωστικό Αντικείμενο: Διδακτική των Μαθηματικών
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-14
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Παθολογική Νοσηλευτική
Γνωστικό Αντικείμενο: Παθολογική Νοσηλευτική
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Βιολογική Χημεία»
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιολογική Χημεία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Λογιστική
Περιγραφή: Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αν. Καθηγητή ή του Επικ. Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Λογιστική"
Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική
Ίδρυμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-08
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες