Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 41 έως 60 από τις 298 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Επιχειρησιακή Έρευνα και Στοχαστικά Μοντέλα»
Γνωστικό Αντικείμενο: Επιχειρησιακή Έρευνα και Στοχαστικά Μοντέλα
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-12
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-12
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Η΄ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης καθηγητή του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Γνωστική-Πειραματική Ψυχολογία»
Γνωστικό Αντικείμενο: Γνωστική-Πειραματική Ψυχολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-22
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης. ΦΕΚ 732/25.5.2020 τ.Γ’ , αριθμός προκήρυξης 13419/12.3.2020
Γνωστικό Αντικείμενο: Θεωρία, Σχεδιασμός και Αναπαράσταση Χώρων και Αστικών Τοπίων
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-06-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-31
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-14
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Πολιτική Επιστήμη: Πολιτική Ανάλυση
Γνωστικό Αντικείμενο: Πολιτική Επιστήμη: Πολιτική Ανάλυση
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ερευνητική και εργαστηριακή δραστηριότητα στη μελέτη των γεωχημικών διεργασιών του εσωτερικού της Γης, δηλαδή στην ορυκτοχημική και γεωχημική μελέτη των φαινομένων μαγματισμού ή/και μεταμορφισμού ή/και ιζηματογένεσης/διαγένεσης για τον προσδιορισμό πετρογενετικών μοντέλων, καθώς και στην περιβαλλοντική γεωχημεία και τις γεωμικροβιολογικές διεργασίες.
Γνωστικό Αντικείμενο: Γεωχημεία Ορυκτών και Πετρωμάτων
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Τηλεανίχνευση και Μορφοτεκτονική
Γνωστικό Αντικείμενο: Τηλεανίχνευση και Μορφοτεκτονική
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-06-02
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-08-02
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Περιβάλλοντος της Σχολής Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου
Περιγραφή: Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Περιβάλλοντος της Σχολής Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου
Γνωστικό Αντικείμενο: Θαλάσσια και Παράκτια Βιοποικιλότητα
Ίδρυμα: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-06-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ
Περιγραφή: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
Γνωστικό Αντικείμενο: Διοίκηση Τουρισμού και Τουριστικών Επιχειρήσεων
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-06-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-08-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο έχει δύο πυλώνες αυτό της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης και αυτό της εκπαιδευτικής πολιτικής. Πρόκειται για την μελέτη του θεσμού της εκπαίδευσης και των πολιτικών της σε μικρο και μακρο επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα στα επιμέρους εκπαιδευτικά πεδία, πρόκειται για μελέτη των δράσεων των εμπλεκόμενων υποκειμένων στην εκπαιδευτική διαδικασία, μελέτη της εκπαιδευτικής τους πορείας , μελέτη των πολιτικών και στρατηγικών διαχείρισης του εκπαιδευτικού πεδίου, μελέτη της εφαρμογής πρακτικών και εκπαιδευτικών πολιτικών αλλά και του νομικού πλαισίου.
Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνιολογία της σχολικής τάξης: Εκπαιδευτικές πρακτικές
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-06-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-08-04
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Περιβαλλοντική Ανάλυση
Γνωστικό Αντικείμενο: Περιβαλλοντική Ανάλυση
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ
Τμήμα: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Παιδαγωγική και Διδακτική Μεθοδολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Παιδαγωγική και Διδακτική Μεθοδολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-06-10
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-08-10
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Η΄ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης καθηγητή του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Στατιστική εφαρμοσμένη στις Κοινωνικές Επιστήμες»
Γνωστικό Αντικείμενο: Στατιστική εφαρμοσμένη στις Κοινωνικές Επιστήμες
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-22
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Πολιτική Δικονομία
Γνωστικό Αντικείμενο: Πολιτική Δικονομία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΝΟΜΙΚΗ
Τμήμα: ΝΟΜΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-07-09
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-09-09
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Μία (1) θέση Ερευνητή/τριας Γ' Βαθμίδας στο Ινστιτούτο Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής (ΙΠΣΦ) του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
Περιγραφή: Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή/τριας Γ' Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Πειραματική Αστροσωματιδιακή Φυσική» στο Ινστιτούτο Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής (ΙΠΣΦ) του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
Γνωστικό Αντικείμενο: «Πειραματική Αστροσωματιδιακή Φυσική»
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
Σχολή:
Τμήμα: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-07-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-08-14
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής / Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 16656/13-2-2020. Πηγές ενέργειας και περιβαλλοντική αξιολόγηση, τεχνολογία αντιρρύπανσης, εργαλεία για την υποστήριξη λήψης απόφασης στη διαχείριση ενεργειακών πόρων και ενεργειακών συστημάτων (π.χ. μαθηματικός προγραμματισμός, πολυκριτηριακή ανάλυση, προσομοίωση, υποστήριξη αποφάσεων σε συνθήκες αβεβαιότητας, διαχείριση κινδύνου), δείκτες αειφορίας και περιβάλλοντος, Ανάλυση Κύκλου Ζωής και οικολογικός σχεδιασμός, αρχές αειφορίας και κλιματική αλλαγή, κόστος-αποτελεσματικότητα αντιρρύπανσης, εσωτερικό και εξωτερικό κόστος, κόστος-όφελος στρατηγικών αειφορίας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Τεχνική Αειφορικής Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 17629/28-2-2020. Το γνωστικό αντικείμενο «Μαιευτική - Γυναικολογία», ασχολείται με όλο το φάσμα των Γυναικολογικών Παθή- σεων καθώς και τη Μαιευτική.
Γνωστικό Αντικείμενο: Μαιευτική - Γυναικολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Φυσική και Εφαρμογές Ασύρματων Ηλεκτρονικών και Οπτικών Συστημάτων
Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική και Εφαρμογές Ασύρματων Ηλεκτρονικών και Οπτικών Συστημάτων
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: καθηγητή πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αγγειοχειρουργική
Γνωστικό Αντικείμενο: "Αγγειοχειρουργική"
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-06-12
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-08-12
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Πλήρωση μίας θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή μετά από αίτηση εξέλιξης μέλους ΔΕΠ
Γνωστικό Αντικείμενο: Τεχνολογία Ελέγχου και Προστασίας Περιβάλλοντος
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-07-01
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-08-29
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες