Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 41 έως 60 από τις 157 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Tο γνωστικό αντικείμενο της Βιοχημείας Φυτών και Μικροοργανισμών αφορά τη δομή, την οργάνωση και τη λειτουργία των βιομορίων και του μεταβολισμού σε φυτικούς οργανισμούς και μικροοργανισμούς. Στα πλαίσια αυτά συμπεριλαμβάνει τις βιοχημικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα κατά την αλληλεπίδραση των φυτών με μικροοργανισμούς, και κυρίως ότι αφορά στη δομή, την έκφραση, τη συγκέντρωση και το βιοχημικό ρόλο βιομορίων καθώς και την οργάνωση και τη λειτουργία βιοχημικών διεργασιών, που έχουν σημαντικό ρόλο κατά την αλληλεπίδραση των φυτών με τους μικροοργανισμούς. Περιλαμβάνει και τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα της Βιοχημείας Μεταβολισμού Φυτών και Μικροοργανισμών, Ενζυμολογίας Φυτών και Μικροοργανισμών, Βιοχημείας Αναγνώρισης Φυτών και Μικροοργανισμών, Βιοχημικής Φυτοπαθολογίας.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα: ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-10-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-12-06
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ)
Περιγραφή: ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΕΡΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΟΠΩΣ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ, ΤΑ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΟΙ ΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ. ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ)
Ίδρυμα: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-08-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-10-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Η Παθολογική Ανατομική ασχολείται με τη μακροσκοπική και μικροσκοπική επεξαργασία βιοπτικών και χειρουργικών παρασκευασμάτων, και την εφαρμογή επικουρικών τεχνικών όπως η ανοσοϊστοχημεία, οι ιστοχημικές χρώσεις και οι ειδικές μοριακές εξετάσεις, με σκοπό τη διάγνωση, και τον καθορισμό της πρόγνωσης και της ανταπόκρισης στη θεραπεία ποικίλων νοσημάτων του ανθρώπου. Επίσης, η Παθολογική Ανατομική περιλαμβάνει εφαρμογές έρευνας με σκοπό την κατανόηση της παθογένειας του καρκίνου και των φλεγμονωδών νοσημάτων, και την αναζήτηση προγνωστικών και προβλεπτικών δεικτών και πιθανών θεραπευτικών στόχων.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-10-09
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-12-09
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης). ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Το γνωστικό αντικείμενο της «Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας» αφορά τις παθήσεις του δέρματος, των εξαρτημάτων του καθώς και των όμορων του κυρίως δέρματος βλεννογόνων και των συστηματικών εκδηλώσεων των παραπάνω παθήσεων. Επιπλέον, περιλαμβάνει εκδηλώσεις Σεξουαλικώς Μεταδιδομένων Νοσημάτων την προαγωγή σεξουαλικής υγείας, τη διατήρηση και προαγωγή της υγείας του δέρματος και των εξαρτημάτων του καθώς και την βελτίωση της φυσικής κατάστασής τους με την χρήση τόσο φαρμακευτικών (τοπικών και συστηματικών) όσο και φυσικών ή άλλων μέσων.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Δερματολογία - Αφροδισιολογία»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τμήμα: ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-10-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-12-07
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστικές Μέθοδοι στην Οικονομική» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Το γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστικές Μέθοδοι στην Οικονομική» περιλαμβάνει τις θεματικές περιοχές της υπολογιστικής υποδειγματοποίησης προβλημάτων λήψης αποφάσεων και χάραξης πολιτικών, αμιγώς προερχόμενων από τον χώρο της Οικονομικής Επιστήμης με ιδιαίτερη έμφαση στις υπολογιστικές μεθόδους για τη βιωσιμότητα. Το γνωστικό αντικείμενο καλύπτει την ανάλυση και επίλυση των προβλημάτων αυτών σε υπολογιστικό περιβάλλον με χρήση και ανάπτυξη κατάλληλου κώδικα σε γλώσσες προγραμματισμού αναλόγως των χαρακτηριστικών και της φύσης του προβλήματος που αναλύεται. Η χρήση και ανάπτυξη των ως άνω προγραμματιστικών τεχνικών απαιτεί την ταυτόχρονη γνώση πολυθεματικών προσεγγίσεων που περιλαμβάνουν επιλεκτικά και κατά περίπτωση, μεθόδους μαθηματικής ανάλυσης με συμβολικούς υπολογισμούς, υπολογιστικές πτυχές δυναμικών συστημάτων, υπολογιστικές τεχνικές για την αειφορία, μεθόδους αναλυτικής δεδομένων με οπτικοποίηση, στατιστικές και οικονομετρικές τεχνικές και, μεθόδους υποδειγματοποίησης για εξόρυξη γνώσης από δίκτυα.
Γνωστικό Αντικείμενο: Υπολογιστικές Μέθοδοι στην Οικονομική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 34517/8-6-2021 (από εξέλιξη): Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: «Διεπιστημονικό αντικείμενο το οποίο αφορμάται από τις θεωρητικές παραδοχές της Γνωσιακής Γλωσσολογίας - του παραδείγματος που ενσωματώνοντας λειτουργικές και κοινωνικές προσεγγίσεις της γλώσσας θέτει το νόημα στο επίκεντρο της γλωσσολογικής ανάλυσης υποστηρίζοντας και τις ενσώματες καταβολές της νόησης. Συνδέει ταυτόχρονα θεωρήσεις για τη γλώσσα από τον χώρο της Ψυχολογίας και της Ψυχανάλυσης αναδεικνύοντας τον πολυσύνθετο χαρακτήρα του γλωσσικού φαινομένου (νόηση, σωματικότητα, συναίσθημα, ψυχισμός, υποκειμενικότητα, διυποκειμενικότητα, κοινωνικοπολιτισμική διάσταση) μέσα από μια οπτική που φωτίζει και τη σχέση -και συνέχεια- του προλεκτικού βιώματος με τη γλώσσα».
Γνωστικό Αντικείμενο: Γενική Γλωσσολογία με ειδίκευση στις γνωσιακές, ψυχολογικές και ψυχαναλυτικές θεωρήσεις της γλώσσας
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-08-26
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-10-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Η θέση αφορά έρευνα σε ανάπτυξη αλγορίθμων και μεθόδων στο γνωστικό αντικείμενο της Μηχανικής Μάθησης. Το άτομο που θα επιλεγεί θα πρέπει να είναι σε θέση να διδάξει μαθήματα όπως Μηχανική Μάθηση και Νευρωνικά δίκτυα, καθώς επίσης και σχετικά μαθήματα υποβάθρου.
Γνωστικό Αντικείμενο: Μηχανική Μάθηση
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Τμήμα: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 47053/20-7-2021 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: «Η Παιδική Λογοτεχνία συνιστά γνωστικό αντικείμενο των Λογοτεχνικών Σπουδών το οποίο περιλαμβάνει τρία κυρίως ερευνητικά πεδία: α) την ιστορική/γραμματολογική εξέταση των κειμένων για παιδιά, β) τη θεωρία γύρω από τη σχέση ανάγνωσης/παιδιού, τις αντιλήψεις που περιβάλλουν την παιδική ηλικία καθώς και τη θεωρία γύρω από τη φύση και την κοινωνική λειτουργία του παιδικού βιβλίου και γ) το ιδεολογικό περιεχόμενο που υπάρχει, περισσότερο ή λιγότερο φανερά, πίσω από τα παιδικά βιβλία. Ειδικότερα, στο ευρύ φάσμα των προσεγγίσεων του ακαδημαϊκού αυτού αντικειμένου περιλαμβάνονται ακόμη: ειδολογική μελέτη (τα διαφορετικά είδη της Παιδικής Λογοτεχνίας και η εξέλιξή τους μέσα στο χρόνο), αποκρυπτογράφηση των εικονιστικών κωδίκων και ιδεολογική διερεύνηση των εικονογραφικών εκδοχών των κειμένων και σύγχρονη μετεξέλιξη των κειμένων για παιδιά (οι μεταπλάσεις/διασκευές τους είτε από άλλες τέχνες είτε στο πλαίσιο του ψηφιακού πολιτισμού).»
Γνωστικό Αντικείμενο: Παιδική Λογοτεχνία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-10-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-12-09
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Θέση Ερευνητή Γ' βαθμίδας
Περιγραφή: Μια (1) θέση Ερευνητή Γ’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Βιοπληροφορική με έμφαση στην κλινική γονιδιωματική και επιγενετική και την ανάπτυξη σχετικών αλγορίθμων και εργαλείων» στο Ινστιτούτο Βασικής Βιοϊατρικής Έρευνας (IBBE) του Ε.ΚΕ.Β.Ε «Αλ. Φλέμιγκ» .
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιοπληροφορική με έμφαση στην κλινική γονιδιωματική και επιγενετική και την ανάπτυξη σχετικών αλγορίθμων και εργαλείων.
Ίδρυμα: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΚEΒΕ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΝΓΚ"
Σχολή:
Τμήμα: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΒΒΕ)
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-22
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-10-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρου Καθηγητή
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Εφαρμοσμένη Οικονομική με έμφαση στους Οικονομικούς Απολογισμούς»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-01
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-01
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΣΕ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ
Ίδρυμα: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-10-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-18
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ»
Περιγραφή: Η θέση αφορά θέματα που άπτονται του αντικειμένου κυρίως της Επιχειρησιακής Έρευνας αλλά και των Πληροφοριακών Συστημάτων. Πιο συγκεκριμένα θεωρία αποφάσεων, γραμμικός προγραμματισμός, πολυκριτήρια ανάλυση αποφάσεων, διοίκηση λειτουργιών, πληροφοριακά συστήματα που βασίζονται σε πολυκριτηριακά μοντέλα αποφάσεων και άλλα μοντέλα μαθηματικού προγραμματισμού. Επίσης εφαρμογές συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων, όπως για παράδειγμα σε περιβαλλοντικά θέματα (αειφόρος ανάπτυξη, προστασία βιοποικιλότητας, κλπ), αγροτικά θέματα (κατανομή καλλιεργειών, κατανομή πόρων, κλπ) και γενικότερα θέματα εφαρμογών πολιτικής (αστική ανάπτυξη, ενσωμάτωση προσφύγων, κλπ).
Γνωστικό Αντικείμενο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-10-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-12-01
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣΗ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΔΡΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕ ΑΚΡΑΙΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
Τμήμα: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών. Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης περιλαμβάνει τη μοντελοποίηση και την ανάπτυξη/ εφαρμογή σύγχρονων υπολογιστικών μεθόδων για την επίλυση προβλημάτων ναυτικής υδροδυναμικής που αφορούν στη μελέτη συστημάτων πρόωσης πλοίου και διατάξεων εξοικονόμησης ενέργειας, όπως έλικες, δακτύλιοι διαμόρφωσης της ροής και υποβοήθησης της ώσης, παλλόμενα πτερύγια με στόχο την υποβοήθηση της ώσης ή την απορρόφηση – παραγωγή ενέργειας κ.α. Επιπλέον, περιλαμβάνει τη μελέτη των αλληλεπιδράσεων των παραπάνω συστημάτων με τη γάστρα του πλοίου, με το θαλάσσιο περιβάλλον (κύματα, ρεύματα, πυθμένας), καθώς και άλλων φαινομένων όπως το φαινόμενο της σπηλαίωσης.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Υδροδυναμική συστημάτων πρόωσης πλοίου και διατάξεων εξοικονόμησης - απορρόφησης ενέργειας».
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-10-26
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-12-26
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αγωγή, Φροντίδα και Διατροφή Βρέφους – Νηπίου»
Γνωστικό Αντικείμενο: ΑΓΩΓΗ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΒΡΕΦΟΥΣ - ΝΗΠΙΟΥ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΡΥΜΘΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ - SYSTEM DYNAMICS AND PROCESS CONTROL
Περιγραφή: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ). ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ, ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ (ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΜΙΑ ΕΙΣΟΔΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟ Ή/ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΙΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ). ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΕΥΡΩΣΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ ΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ. ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΡΥΜΘΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ - SYSTEM DYNAMICS AND PROCESS CONTROL
Ίδρυμα: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-08-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-10-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Νοσηλευτικής (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης). Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Η Παθολογική Νοσηλευτική αποτελεί βασικό κλάδο της Νοσηλευτικής επιστήμης και έχει ως αντικείμενο τη φροντίδα ασθενών με παθολογικά προβλήματα. Περιλαμβάνει θεωρία και δεξιότητες για την πρόληψη νοσημάτων και την παροχή ποιοτικής θεραπείας και αποκατάστασης. Η διατροφική φροντίδα έχει ως στόχο την ανίχνευση διατροφικού κινδύνου και την αποκατάσταση της φυσιολογικής θρέψης. Η διατροφική νοσηλευτική φροντίδα έχει εφαρμογή στους ασθενείς με καρκίνο, στους οποίους οι διατροφικές διαταραχές είναι συχνές λόγω της νόσου αλλά και της θεραπείας.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Παθολογική Νοσηλευτική με έμφαση στη διατροφική φροντίδα ασθενών με καρκίνο».
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τμήμα: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-10-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-12-19
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 43743/8-7-2021 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Γενική και μαθηματική χαρτογραφία. Θεματική χαρτογραφία. Ψηφιακές αναλυτικές επεξεργασίες για τον έλεγχο, την αξιολόγηση, την ομογενοποίηση και τη συγκριτική και διαχρονική τεκμηρίωση και προβολική απεικόνιση χαρτογραφικών γεωμετρικών και θεματικών δεδομένων. Ψηφιακή σύνθεση και παραγωγή χάρτη ακολουθώντας τη χαρτογραφική διαδικασία από το στάδιο της συλλογής γεωμετρικών και θεματικών δεδομένων μέχρι την τελική παραγωγή, εκτύπωση και αρχειοθέτηση του χάρτη. Χαρτομετρική και γεωγραφική ανάλυση σε εφαρμογές μηχανικού με την χρήση ειδικών χαρτογραφικών λογισμικών. Χρήση και εφαρμογή νέων ψηφιακών χαρτογραφικών τεχνολογιών τεκμηρίωσης και ανάλυσης του ιστορικού γεωχώρου (γεωμετρικού και θεματικού) με έμφαση στο πεδίο της χαρτογραφικής κληρονομιάς. Συγκριτική μελέτη χαρτών διαχρονικής παραγωγής σε ενιαίο σύστημα αναφοράς (γεωαναφορά χαρτών και ανακατασκευή του προβολικού τους συστήματος) ανάκτηση και εξαγωγή δεδομένων και πληροφοριών με στόχο την αξιοποίησή τους σε εφαρμογές μηχανικού. Συνδυαστική ανάλυση των δεδομένων αυτών με συναφές υλικό λεκτικού ή εικονογραφικού χαρακτήρα στο πλαίσιο καινοτομικών διεπιστημονικών συνεργειών με έμφαση στο απεικονιστικό πεδίο των ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών (digital humanities). Ψηφιακές αναλυτικές τεχνολογίες σύνταξης και ενημέρωσης αναθεώρησης Άτλαντα.
Γνωστικό Αντικείμενο: Χαρτογραφία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Καρδιολογία» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Η Καρδιολογία αποτελεί αναγνωρισμένη κύρια ιατρική ειδικότητα και έχει ως αντικείμενο την αντιμετώπιση των καρδιακών παθήσεων που προσβάλλουν τον άνθρωπο από την ενηλικίωσή του έως τον θάνατό του. Η θέση αυτή απαιτεί κατ’ εξοχήν κλινική εμπειρία στην Καρδιολογία που σημαίνει πολυετές και συνεχές έως σήμερα κλινικό έργο κυρίως σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο που αντιμετωπίζει ασθενείς με παθήσεις που αφορούν σε όλο το φάσμα της Καρδιολογίας. Επιπροσθέτως, η θέση αυτή απαιτεί πολυετή εκπαιδευτική εμπειρία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, διοικητική εμπειρία καθώς κλινικό και ερευνητικό έργο που να δείχνει βαθιά γνώση της Καρδιολογίας τόσο σε βασικό όσο και σε κλινικό επίπεδο.
Γνωστικό Αντικείμενο: Καρδιολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 34519/8-6-2021 (από εξέλιξη): Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Λογική σχεδίαση υλικού μεγάλης κλίμακας και αρχιτεκτονικής υπολογιστικών συστημάτων με γλώσσες περιγραφής υλικού και χρήση επαναδιαρθρώσιμων κυκλωμάτων. Σχεδίαση αριθμητικών κυκλωμάτων και μονάδων ελέγχου. Σχεδίαση ετερογενών και πολυπύρηνων υπολογιστικών συστημάτων. Συ-σχεδιασμός υλικού - λογισμικού. Σχεδίαση ειδικών αρχιτεκτονικών για εφαρμογές τεχνητής όρασης, Network on Chip (NOC), μηχανικής μάθησης και πολυμέσων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Σχεδίαση Υλικού Υπολογιστικών Συστημάτων
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-08-26
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-10-27
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες