Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 41 έως 60 από τις 415 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Πυρηνική Φυσική και Εφαρμογές»
Γνωστικό Αντικείμενο: Πειραματική Πυρηνική Φυσική και Εφαρμογές
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-03-22
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 33515/16-12-2022 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: «Μελέτη επιδράσεων στη μορφοποίηση φαρμακευτικών σκευασμάτων, των ιδιοτήτων δραστικών και βοηθητικών ουσιών, καθώς και των συνθηκών παρασκευής αυτών από φυσικοχημική άποψη».
Γνωστικό Αντικείμενο: Φαρμακευτική Τεχνολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-04-10
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: 1 νέα θέση μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή
Περιγραφή: Διδασκαλία και έρευνα στα λαχανοκομικά είδη, σε όλες τις μορφές καλλιέργειας και τα συστήματα άσκησης της γεωργίας, στα επιστημονικά πεδία της βιοσυστηματικής, της φυσιολογίας, της γενετικής βελτίωσης και της γονιδιωματικής, τους παράγοντες που επηρεάζουν τη βλάστηση των σπόρων, την ανάπτυξη των φυτών, την άνθιση και καρποφορία, την ωρίμανση των καρπών, τη μετασυλλεκτική διαχείριση, την ποιότητα, τη θρεπτική αξία και την ασφάλεια των προϊόντων, τη θρέψη των φυτών, την υδατική οικονομία στις καλλιέργειες, τις αλληλεπιδράσεις των φυτών με το βιοτικό και το αβιοτικό περιβάλλον.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Λαχανοκομία»
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-05-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-16
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη (1) κενής θέσης καθηγητή ΦΕΚ 1107/20.4.2023 τ.Γ’, αριθμός προκήρυξης 9634/1.3.2023
Γνωστικό Αντικείμενο: Ετερογενή-αντιδρώντα συστήματα και φαινόμενα τεχνικής και ανεξέλεγκτης καύσης
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-05-26
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-22
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Βιομηχανική Οργάνωση», αναφέρεται στην εφαρμοσμένη ανάλυση αρχών της θεωρίας με έμφαση στην εφαρμογή μεθοδολογιών, που στόχο έχουν να απαντήσουν ερευνητικά ερωτήματα αναφορικά με την συμπεριφορά επιχειρήσεων σε θέματα που αφορούν την στρατηγική, την οργανωσιακή τους δομή και συμπεριφορά καθώς και την απόδοσή τους στο πλαίσιο αγορών. Ειδικότερα, τα ζητήματα ανάλυσης περιλαμβάνουν την μελέτη της συμπεριφοράς των επιχειρήσεων υπό το πρίσμα διαφορετικών αγορών, την διάρθρωση της βιομηχανίας και της αγοράς, την συγκέντρωση του ελέγχου της βιομηχανίας, την έρευνα-ανάπτυξη, καινοτομία και τεχνολογία, των επιδράσεων των ρυθμιστικών και άλλων πολιτικών και τέλος της απόδοσης και διαφόρων μέτρων επίδοσης των επιχειρήσεων. Το πεδίο εφαρμογής της εδράζεται σε επιχειρήσεις των βιομηχανικών κλάδων, σε οργανισμούς αλλά και στους τομείς των μεταφορών και των υπηρεσιών και εκπονείται σε διαφορετικές αγορές (π.χ ενέργειας, υγείας κ.λ.π). Στο επίκεντρο της εφαρμοσμένης βιομηχανικής οργάνωσης βρίσκεται η χρήση σύγχρονων αναλυτικών εργαλείων ποσοτικών μεθόδων
Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμοσμένη Βιομηχανική Οργάνωση
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-05-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: Το γνωστικό αυτό αντικείμενο, αφορά σε ειδικότητα φυσικοθεραπευτή του οποίου το κλινικό, επιστημονικό, εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο να σχετίζεται με την παθοκινησιολογία. Το γνωστικό αντικείμενο της Παθοκινησιολογίας αφορά στην εξέταση των χαρακτηριστικών προτύπων παθολογικής κίνησης των άνω, κάτω άκρων και της σπονδυλικής στήλης ως αποτέλεσμα βλαβών στο νευρικό σύστημα ή νόσων αυτού, κακώσεων ή χρόνιων παθήσεων στις μυοσκελετικές δομές, καθώς και ως ανταλγική προσαρμογή σε επώδυνες καταστάσεις. Στα πλαίσια της νευρο-μηχανικής βάσης των ανωτέρω παρεκκλίσεων της ανθρώπινης κίνησης, η Παθοκινησιολογία εξετάζει και αναλύει την κινητική και κινηματική εκδήλωσή τους και την σύνδεσή τους με την καταγραφή κινητικών προτύπων σε επίπεδο εγκεφάλου και νωτιαίου μυελού. Ειδικότερα, μέσω της Παθοκινησιολογίας καταγράφονται και ερμηνεύονται παρεκκλίσεις από το φυσιολογικό, στο σύνολο του ανθρώπινου σώματος, και παρακολουθείται η εξέλιξή τους στην πορεία μιας νόσου ή κατά την συντηρητική ή χειρουργική αποκατάσταση
Γνωστικό Αντικείμενο: Παθοκινησιολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-05-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Καθηγητή Α’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Πολιτική»
Γνωστικό Αντικείμενο: Οικονομική Πολιτική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-04-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-18
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: Μελέτη, σχεδιασμός και αξιολόγηση θερμικών μηχανών με έμφαση σε στροβιλοκινητήρες, για παραγωγή ισχύος ή/και πρόωση αεροχημάτων, με ανάπτυξη ή/και χρήση υπολογιστικών ή/και πειραματικών μεθόδων, σχετικά με τα ρευστοθερμοδυναμικά φαινόμενα στις μηχανές αυτές
Γνωστικό Αντικείμενο: Θερμοκινητήρες
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-05-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 53433/10-3-2023 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Διοίκηση - Οργάνωση - Τήρηση - Ενημέρωση Κτηματολογικών Συστημάτων. Κτηματολογική Αποτύπωση. Κτηματολογικές Βάσεις Δεδομένων. Εφαρμογές Τίτλων Ακινήτων. Πολιτική και Διαχείριση Γης. Εκτιμήσεις Αξιών Γης. Συστήματα Διοίκησης Γης. Σύνταξη και Λειτουργία του Ελληνικού Κτηματολογίου. Χωρικές Μεταβολές. Ένταξη Διοικητικών Πράξεων στο Κτηματολόγιο. Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων. Μεθοδολογίες και Τεχνικές Απόδοσης Χωρικών Φαινομένων. Χωρικές Σχέσεις (Τοπολογία, Γεωμετρικά Χαρακτηριστικά, Ιδιότητες). Συλλογή, Επεξεργασία και Καταχώρηση περιγραφικών και χωρικών δεδομένων. Χωρική Ανάλυση. Διαχείριση και απόδοση ειδικών μορφών δεδομένων (Δίκτυα, Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους κ.λπ.). Λειτουργία Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (Ανάγκες Χρηστών, Παροχή Πληροφοριών, Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων, Υποδομές, Νομικό Πλαίσιο). Εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Κτηματολόγιο και Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-04-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-04-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-18
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 69687/18-5-2023 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Η Ορθοδοντική είναι ο τομέας της Οδοντιατρικής που ασχολείται με την παρακολούθηση, την καθοδήγηση της αύξησης και τη διόρθωση των αναπτυσσομένων ή αναπτυχθέντων γναθοπροσωπικών δομών, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου απαιτούνται οδοντικές μετακινήσεις ή τη διόρθωση των ανωμάλων σχέσεων και μορφών που σχετίζονται με αυτές τις δομές και τη διευθέτηση των σχέσεων μεταξύ των δοντιών και των οστών του προσώπου με εφαρμογή δυνάμεων και/ή την διέγερση και αλλαγή κατεύθυνσης των λειτουργικών δυνάμεων του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος. Έργο της Ορθοδοντικής αποτελεί (α) η διάγνωση, η πρόληψη, η καταστολή και η θεραπεία όλων των μορφών των συγκλεισιακών ανωμαλιών και των σχετιζομένων μεταβολών των δομών που τα περιβάλλουν, (β) ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και ο έλεγχος των λειτουργικών και διορθωτικών συσκευών, και (γ) η καθοδήγηση της οδοντοφυίας και των ιστών που την υποστηρίζουν ώστε να επιτυγχάνονται και να διατηρούνται ιδεώδεις συγκλεισιακές σχέσεις με φυσιολογική και αισθητική αρμονία μεταξύ των προσωπικών και κρανιακών δομών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ορθοδοντική
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-05-26
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής / Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 54538/14-3-2023 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο της προτεινόμενης θέσης είναι εκείνο της Εδαφομηχανικής, και περιλαμβάνει τη Μηχανική Συμπεριφορά του εδάφους και τη Θεωρητική, Εφαρμοσμένη και Πειραματική Εδαφομηχανική. Το γνωστικό αυτό αντικείμενο εντάσσεται στον πυρήνα των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου Εδαφομηχανικής, Θεμελιώσεων και Γεωτεχνικής Σεισμικής Μηχανικής (ΕΕΘ και ΓΣΜ).
Γνωστικό Αντικείμενο: Εδαφομηχανική
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-04-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-04
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Έγκριση προκήρυξης μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Περιγραφή: Βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Νεογνολογία"
Γνωστικό Αντικείμενο: Νεογνολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-03-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εκπαιδευτική Ψυχολογία»
Γνωστικό Αντικείμενο: Εκπαιδευτική Ψυχολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-04-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-18
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 47210/13-2-2023 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο αφορά τη μελέτη και διαμόρφωση πολιτικών καινοτομίας ως μέσο για την προώθηση της ανάπτυξης σε εθνικό, περιφερειακό και αστικό /μητροπολιτικό επίπεδο. Η καινοτομία προσεγγίζεται ως εργαλείο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της κοινωνικής συνοχής και μείωσης των ανισοτήτων, καθώς και ως μέσο για την αντιμετώπιση σύγχρονων προκλήσεων όπως η βιώσιμη ανάπτυξη, η κλιματική αλλαγή κ.α. Σε ότι αφορά τις διαδικασίες ανάπτυξης χωρικών συστημάτων καινοτομίας, περιλαμβάνει τη χωρική ανάλυση και γεωγραφία της καινοτομίας, τη μελέτη εθνικών και περιφερειακών συστημάτων καινοτομίας, τη μελέτη ευφυών αστικών οικοσυστημάτων, μεθοδολογίες, εργαλεία και εφαρμογές για ανοιχτή καινοτομία και ενεργοποίηση της χωρικής ευφυίας και της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των περιοχών. Σε ότι αφορά τις πολιτικές περιλαμβάνει τις Ευρωπαϊκές εθνικές και περιφερειακές πολιτικές καινοτομίας όπως οι Στρατηγικές Έξυπνης Εξει- δίκευσης, τις στρατηγικές ευφυών πόλεων και ψηφιακού μετασχηματισμού σε αστικό και μητροπολιτικό επίπεδο, τις πολιτικές για ψηφιακά περιβάλλοντα καινοτομίας, καθώς και τους δείκτες και τις μεθοδολογίες αξιολόγησης των πολιτικών».-
Γνωστικό Αντικείμενο: Χωρική Ανάπτυξη, Συστήματα Καινοτομίας και Στρατηγικές Ευφυών Πόλεων
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-04-10
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Προκήρυξη μίας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π, θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας (Εξέλιξη)
Περιγραφή: (Εξέλιξη)
Γνωστικό Αντικείμενο: «Εφαρμογή Ποσοτικών Μεθόδων στη Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων και στη Σχεδίαση και Λειτουργία Δικτύων Επαναχρησιμοποίησης Υλικών»
Ίδρυμα: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-05-17
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-15
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή
Περιγραφή: Βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική Χημεία με έμφαση σε μηχανισμούς ασθενειών».
Γνωστικό Αντικείμενο: «Ιατρική Χημεία με έμφαση σε μηχανισμούς ασθενειών».
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-03-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ανατομία-Ιστολογία-Εμβρυολογία»
Γνωστικό Αντικείμενο: Ανατομία-Ιστολογία-Εμβρυολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-04-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-18
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 44689/3-2-2023 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο της Νευροχειρουργικής αποτελεί ιατρικό επιστημονικό κλάδο και χειρουργική ειδικότητα που παρέχει φροντίδα σε ενήλικες και σε παιδιατρικούς ασθενείς για τη θεραπεία του πόνου ή παθολογικών διεργασιών και εξεργασιών που μπορεί να τροποποιούν τη λειτουργία ή τη δραστηριότητα του Κ.Ν.Σ. (εγκεφάλου, υπόφυσης και νωτιαίου μυελού), του περιφερικού νευρικού συστήματος (κρανιακά, νωτιαία και περιφερικά νεύρα), του αυτόνομου νευρικού συστήματος, των υποστηρικτικών δομών των συστημάτων αυτών (μήνιγγες, κρανίο και βάση κρανίου καθώς και σπονδυλική στήλη) και της αγγειακής παροχέτευσής τους (ενδοκρανιακή, εξωκρανιακή και νωτιαία αγγείωση).
Γνωστικό Αντικείμενο: Νευροχειρουργική
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-04-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-18
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 43393/31-1-2023 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: «Η συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου της υπό προκήρυξη θέσης «Τεχνική Γεωλογία» έχει ως εξής: 1) Έρευνα επί των τεχνικογεωλογικών χαρακτηριστικών των γεωλογικών σχηματισμών (βραχώδη και εδαφικά υλικά) που ορίζουν τις φυσικές και μηχανικές ιδιότητές τους. 2) Μελέτη της τεχνικογεωλογικής συμπεριφοράς των γεωλογικών σχηματισμών για την κατασκευή τεχνικών έργων (ευστάθεια βραχωδών πρανών, κατολισθήσεις, ρευστοποιήσεις εδαφών). Εντοπισμός προβλημάτων και ποιοτική εκτίμηση των απαιτούμενων μέτρων στήριξης. Εφαρμογή νέων τεχνολογιών και ειδικών γεωτεχνικών λογισμικών για τον έλεγχο ευστάθειας. 3) Διερεύνηση, οριοθέτηση και ανάλυση γεωλογικών φαινομένων (βραχοκαταπτώσεις, κατολισθήσεις, ρευστοποιήσεις εδαφών και άλλων φαινομένων απόρριψης μάζας). Αξιολόγηση και εκτίμηση της επιδεκτικότητας και της επικινδυνότητας των γεωλογικών φαινομένων σε περιφερειακή και τοπική κλίμακα».
Γνωστικό Αντικείμενο: Τεχνική Γεωλογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-04-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-18
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες