Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 381 έως 392 από τις 392 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-04-14
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-06-14
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Δενδροκομία"
Γνωστικό Αντικείμενο: Δενδροκομία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Τμήμα: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-04-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-06-09
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρου Καθηγητή
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 17741/3-3-2020. Στο πλαίσιο της θέσης «Ειδική Αγωγή - Μαθησιακές Δυσκολίες» ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει σπουδές, ερευνητικό έργο, δημοσιεύσεις και εμπειρία με παιδαγωγικό προσανατολισμό τόσο σε γενικά θέματα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης αλλά κυρίως στις μαθησιακές δυσκολίες όπως αυτές εκδηλώνονται από την προσχολική ηλικία, έτσι ώστε να καλυφθούν οι παιδαγωγικές και διδακτικές ανάγκες των μελλοντικών νηπιαγωγών στο πλαίσιο της συμπερίληψης και συνεκπαίδευσης των μαθητών με αυτές τις δυσκολίες στο γενικό νηπιαγωγείο.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ειδική Αγωγή - Μαθησιακές Δυσκολίες
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δημόσιο Δίκαιο και Οικονομικοί Θεσμοί». || ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Ειδικότερα στο γνωστικό αντικείμενο "Δημόσιο δίκαιο" περιλαμβάνονται οι θεμελιώδεις κλάδοι του δημοσίου δικαίου, όπως το συνταγματικό δίκαιο (οργάνωση του κράτους και συνταγματικά δικαιώματα) και το γενικό διοικητικό δίκαιο (αρχές οργάνωσης και δράσης της δημόσιας διοίκησης). Οι "Οικονομικοί θεσμοί", σε συνδυασμό με το "Δημόσιο δίκαιο" καλύπτουν τους θεμελιώδεις θεσμούς του λεγόμενου οικονομικού συντάγματος, όπως είναι ιδίως η οικονομική ελευθερία, η προστασία των οικονομικών δικαιωμάτων, η ελευθερία των συμβάσεων, η κατοχύρωση και η λειτουργία του ελεύθερου ανταγωνισμού και της οικονομίας της αγοράς.
Γνωστικό Αντικείμενο: Δημόσιο Δίκαιο και Οικονομικοί Θεσμοί
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-04-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-06-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής ή Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη μιας κενής οργανικής θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Συνοριακός Χώρος και Διασυνοριακές Πολιτικές Εδαφικής Συνεργασίας». Το γνωστικό αντικείμενο καλύπτει θέματα που σχετίζονται με τις δυναμικές του συνοριακού φαινομένου, την κατανόηση της φύσης των συνόρων και των επιπτώσεών τους στο χώρο, στην οικονομία και στις πολιτικές. Μέσα από μια διεπιστημονική προσέγγιση, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται τόσο στις ποσοτικές όσο και στις ποιοτικές παραμέτρους που διαμορφώνουν το οικονομικό περιβάλλον διασυνοριακής συνεργασίας και ανάπτυξης, όπως είναι η γλώσσα, ο πολιτισμός, η ιστορία, τα κοινωνικά στερεότυπα, οι αντιλήψεις των ανθρώπων στις δύο πλευρές των συνόρων, το πολιτικό περιβάλλον, και οι διασυνοριακές πολιτικές.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Συνοριακός Χώρος και Διασυνοριακές Πολιτικές Εδαφικής Συνεργασίας»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-18
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης. ΦΕΚ 379/7.4.2020 τ.Γ’ , αριθμός προκήρυξης 3296/24.1.2020
Γνωστικό Αντικείμενο: Ζωγραφική
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-04-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-06-26
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 12285/7-1-2020. Το γνωστικό αντικείμενο «Λογοτεχνική Μετάφραση (αγγλικά προς ελληνικά)» της υπό προκήρυξη θέσης στο- χεύει στη διδασκαλία, μελέτη και έρευνα της λογοτεχνικής μετάφρασης σε συνδυασμό με την εφαρμογή τους σε διάφορα πεδία. Συγκεκριμένα, αφορά τη διερεύνηση του ερευνητικού χώρου της λογοτεχνικής μετάφρασης με κύριο γνώμονα τη διεπιστημονική της προσέγγιση σε συνδυασμό με σύγχρονες δυνατότητες πρακτικής εφαρμογής.
Γνωστικό Αντικείμενο: Λογοτεχνική Μετάφραση (αγγλικά προς ελληνικά)
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-22
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-22
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Εφαρμοσμένη Αθλητική Εργοφυσιολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμοσμένη Αθλητική Εργοφυσιολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-04-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-06-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ Η΄ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης καθηγητή του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Κλινική Ψυχολογία»
Γνωστικό Αντικείμενο: Κλινική Ψυχολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-22
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή
Γνωστικό Αντικείμενο: ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-06-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-08-03
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο αφορά στην ανάπτυξη στατιστικής μεθοδολογίας με έμφαση στις εφαρμογές.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σχολή: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
Τμήμα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου
Περιγραφή: Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιβλιοθηκονομία: Ανάπτυξη, οργάνωση, διαχείριση και αξιοποίηση συλλογών
Ίδρυμα: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Τμήμα: ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-06-28
Κατάσταση: Ενταγμένη

Σελίδες