Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 281 έως 298 από τις 298 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: καθηγητή πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Παιδιατρική-Λοιμωξιολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Παιδιατρική-Λοιμωξιολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-07-09
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-09-09
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Εφαρμοσμένες Πιθανότητες"
Γνωστικό Αντικείμενο: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ
Ίδρυμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Τμήμα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) Καθηγητή πρώτης βαθμίδας
Γνωστικό Αντικείμενο: Μοριακή Ανοσοβιολογία
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Η΄ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης καθηγητή του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Συμβουλευτική Ψυχολογία»
Γνωστικό Αντικείμενο: Συμβουλευτική Ψυχολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-22
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη μιας κενής οργανικής θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων με έδρα την Καστοριά της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γλωσσολογία με έμφαση στην Υπολογιστική Γλωσσολογία». Το προτεινόμενο γνωστικό αντικείμενο εντάσσεται στον κλάδο της Γλωσσολογίας ο οποίος αποτελεί πειθαρχικά αυτοτελές πεδίο των Κοινωνικών Επιστημών. Το γνωστικό αντικείμενο καλύπτει θεωρητικά και εφαρμοσμένα πεδία της γλωσσολογίας δίνοντας έμφαση στην υπολογιστική γλωσσολογία και την αξιοποίηση της πληροφορικής σε θέματα γλώσσας (π.χ. μοντελοποίηση γλώσσας, αυτόματη επεξεργασία λέξεων, προτάσεων, κειμένων) και θα ενισχύσει την τεχνογνωσία του Τμήματος σε θέματα σχετικά με Γλώσσα και Επικοινωνία, Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και Επεξεργασία του Λόγου, Γλώσσα και Ψηφιακά Μέσα, Υπολογιστική Γλωσσολογία.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Γλωσσολογία με έμφαση στην Υπολογιστική Γλωσσολογία»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή
Γνωστικό Αντικείμενο: ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-06-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-08-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Βιοποικιλότητα
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιοποικιλότητα
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ
Τμήμα: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής / Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 12738/8-1-2020. Το γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία Αριθμών» αντιστοιχεί σε ομώνυμο βασικό, αυτόνομο, και πλήρη κλάδο της Μαθηματικής Επιστήμης, δηλαδή της Επιστήμης που υπηρετεί το Τμήμα Μαθηματικών και ειδικότερα ο Τομέας Άλγεβρας, Θεωρίας Αριθμών και Μαθηματικής Λογικής. Το γνωστικό αυτό αντικείμενο εστιάζει στην θεωρητική και μεθοδολογική προσέγγιση, με την αναγκαία μαθηματική αυστηρότητα και πληρότητα όλων των θεμάτων της Θεωρίας Αριθμών, ειδικότερα θεμάτων στις περιοχές της Αλγεβρικής Θεωρίας Αριθμών, της Αριθμητικής Αλγεβρικής Γεωμετρίας και της Αναλυτικής Θεωρίας Αριθμών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Θεωρία Αριθμών
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-22
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-22
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Μια θέση καθηγητή για ΑΜΕΑ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή
Γνωστικό Αντικείμενο: Μικροπαλαιοντολογία-Περιβαλλοντική Μικροπαλαιοντολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-07-09
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-09-09
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: καθηγητή πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Βιολογική Χημεία-Κλινική Βιοχημεία
Γνωστικό Αντικείμενο: "Βιολογική Χημεία-Κλινική Βιοχημεία"
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης καθηγητή του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων»
Γνωστικό Αντικείμενο: Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-06-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-08-07
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών
Γνωστικό Αντικείμενο: «Μεταβολομική σταφυλιών και οίνου»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-06-12
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-08-12
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ
Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-06-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-08-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διαδραστική Σχεδίαση»
Γνωστικό Αντικείμενο: Διαδραστική Σχεδίαση
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-12
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-12
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη κενής θέσης Φ.Ε.Κ. 638/12.5.2020 τ.Γ’ , αριθμός προκήρυξης 8313/20.2.2020
Γνωστικό Αντικείμενο: Υδροδυναμική της Πρόωσης του Πλοίου και Συστήματα Εξοικονόμησης Ενέργειας
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-17
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Η υπό προκήρυξη θέση σχετίζεται με τη φυσιογνωμία του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, ως Τμήμα Σπουδών Περιοχής. Το γνωστικό αντικείμενο της Συγκριτικής Πολιτικής προσδιορίζεται σε συνάρτηση με το διευρυμένο ερευνητικό πεδίο μελέτης των χωρών της Μέσης Ανατολής ή/και με την Τουρκία. Η συγκριτική μελέτη και η πολιτική ανάλυση αφορά σε πολιτικά συστήματα, θεσμούς, ιδεολογικά ρεύματα, εξωτερική πολιτική και διμερείς σχέσεις μεταξύ των σύγχρονων κρατών της Μέσης Ανατολής ή/και με την Τουρκία. Σημαντική προϋπόθεση αποτελεί η καλή γνώση των γλωσσών της περιοχής, με έμφαση στην τουρκική ή την αραβική γλώσσα.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΕ ΤΟΥΡΚΙΑ – ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τμήμα: ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-07-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-08-28
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Ο επιστημονικός χώρος της θέσης αποτελεί αυτοτελή γνωστική περιοχή του μάρκετινγκ. Το ψηφιακό μάρκετινγκ έχει αλλάξει τον τρόπο επικοινωνίας των επιχειρήσεων με το καταναλωτικό τους κοινό. Σύμφωνα με την Αμερικάνικη Ακαδημία Μάρκετινγκ (2004), το ψηφιακό μάρκετινγκ είναι ένας τύπος μάρκετινγκ που συνδυάζει τις βασικές αρχές και εφαρμογές του παραδοσιακού μάρκετινγκ σε ένα online περιβάλλον, με σκοπό να ικανοποιήσει τις ανάγκες των καταναλωτών προσφέροντας τους προϊόντα και υπηρεσίες. Στη σύγχρονη εκδοχή του, ο ορισμός του ψηφιακού μάρκετινγκ περιλαμβάνει όλες τις μεθόδους προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών στο διαδίκτυο, αλλά και σε ηλεκτρονικά μέσα όπως η τηλεόραση και τα κινητά τηλέφωνα, καθώς και οπουδήποτε μπορεί να γίνει χρήση ψηφιακών καναλιών. Οι περισσότερες επιχειρήσεις συνδυάζουν την εφαρμογή ψηφιακού και παραδοσιακού μάρκετινγκ για να έχουν μία ολοκληρωμένη προϊοντική στρατηγική. Ωστόσο, τα εργαλεία του ψηφιακού μάρκετινγκ και ο τρόπος εφαρμογής τους ποικίλουν ανάλογα το προϊόν και το τύπο επιχείρησης. Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης δίνει έμφαση στη χρήση των εργαλείων του ψηφιακού μάρκετινγκ από τις επιχειρήσεις για να δημιουργήσουν αξία στους προϋπάρχοντες αλλά και στους δυνητικούς τους πελάτες με την προϊοντική προσφορά τους.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ψηφιακό Μάρκετινγκ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Ιστορία και Θεολογία της Εκκλησίας επί Τουρκοκρατίας (1453-1821)
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιστορία και Θεολογία της Εκκλησίας επί Τουρκοκρατίας (1453-1821)
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-30
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες