Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 261 έως 280 από τις 302 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Ψυχολογία της Υγείας
Γνωστικό Αντικείμενο: Ψυχολογία της Υγείας
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης:51439/1-3-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο» εξετάζει το πρόβλημα του εφαρμοστέου δικαίου σε ιδιωτικές σχέσεις με στοιχεία αλλοδαπότητας. Ειδικότερα, περιλαμβάνει: (α) Γενικές αρχές επιλογής εφαρμοστέου δικαίου, (β) Κανόνες εθνικής, διεθνούς και ευρωπαϊκής προελεύσεως, προσδιορισμού του εφαρμοστέου δικαίου στις επί μέρους κατηγορίες εννόμων σχέσεων ιδιωτικού δικαίου, (γ) Ζητήματα δικονομικού διεθνούς δικαίου, (δ) Ζητήματα δικαίου ιθαγένειας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΝΟΜΙΚΗ
Τμήμα: ΝΟΜΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-07
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Σύνθεση, προγραμματισμός και παραγωγή ψηφιακών, αλληλεπιδραστικών καλλιτεχνικών έργων
Γνωστικό Αντικείμενο: Σύνθεση, προγραμματισμός και παραγωγή ψηφιακών, αλληλεπιδραστικών καλλιτεχνικών έργων
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-16
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Υπολογιστικές μέθοδοι για την μηχανική συνεχών μέσων και δομών
Γνωστικό Αντικείμενο: Υπολογιστικές μέθοδοι για την μηχανική συνεχών μέσων και δομών
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ANAΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (από εξέλιξη)
Περιγραφή: Η θέση αφορά στη διδασκαλία και έρευνα σε θέματα σχετικά με την εφοδιαστική αλυσίδα με έμφαση στη στρατηγική διοίκηση και λειτουργία συστημάτων μεταφορών, τη διαχείριση της ζήτησης για μεταφορές, θέματα πολιτικής και τιμολόγησης του συστήματος μεταφορών, το στρατηγικό προγραμματισμό και την ανάθεση πόρων για επιχειρήσεις παροχής μεταφορικού έργου, καθώς και πληροφοριακά συστήματα και συστήματα στήριξης αποφάσεων για την αξιολόγηση της απόδοσης και λειτουργίας τερματικών σταθμών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Εφοδιαστική Αλυσίδα-Μεταφορές
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Τμήμα: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο «Γενετική των Πληθυσμών» μελετά τα κληρονομικά φαινόμενα στο επίπεδο του πληθυσμού. Απαντά σε ερωτήματα που αφορούν στην αλλαγή της συχνότητας των γονιδίων λόγω συστηματικών ή τυχαίων διαδικασιών, στην πιθανότητα εξάλειψης ή ενσωμάτωσης των μεταλλαγών στους πληθυσμούς, στη σχέση της γενετικής ποικιλομορφίας και του βαθμού προσαρμογής των οργανισμών στο περιβάλλον και στην κατανόηση της δυναμικής των γονιδίων στους πληθυσμούς που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την βελτίωση επιθυμητών χαρακτήρων στα φυτά και στα ζώα. Η Γενετική των Πληθυσμών μελετά επίσης τον τρόπο μεταβίβασης από γενεά σε γενεά πολλών κληρονομικών ασθενειών στον άνθρωπο, την προέλευσή τους και τη διατήρησή τους στους ανθρώπινους πληθυσμούς.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ
Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα: ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-27
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ με θητεία
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο αποτελεί αυτοτελές γνωστικό αντικείμενο του Τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής και Υδραυλικής Μηχανικής και περιλαμβάνει τα επιστημονικά πεδία: αριθμητική και εργαστηριακή προσομοίωση αλληλεπίδρασης παράκτιων και εσωτερικών ροών με υδραυλικές κατασκευές, μελέτη τρισδιάστατων τυρβωδών ροών, αλληλεπίδραση παράκτιων/εσωτερικών ροών με βλάστηση, μελέτη και σχεδιασμό παράκτιων/υδραυλικών κατασκευών και με έμφαση στον τομέα της ενέργειας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Υδραυλική μηχανική με έμφαση στην αλληλεπίδραση παράκτιων και εσωτερικών υδάτων με υδραυλικές κατασκευές
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ, ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-27
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία των Οικονομικών Θεσμών» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Το γνωστικό αντικείμενο "Ιστορία των Οικονομικών Θεσμών" αφορά στην εφαρμογή των εννοιών και των μεθοδολογιών της Οικονομικής Σχολής της Νέας Θεσμικής Οικονομικής στη μελέτη της ιστορικής εξέλιξης των θεσμών της οικονομίας. Σε μικροοικονομικό επίπεδο, η ιστορική ανάλυση εστιάζει σε αγορές και κλάδους της οικονομίας όπως οι αγορές χρήματος και κεφαλαίου, η συμπεριφορά των καταναλωτών και των παραγωγών και η παραγωγή δημόσιων αγαθών όπως η Άμυνα και η Ασφάλεια. Σε μακροοικονομικό επίπεδο, η ανάλυση εστιάζει σε διεθνή, εθνικά και περιφερειακά θέματα, μελετώντας τη διάρθρωση των περιουσιακών δικαιωμάτων, της οικονομικής αποτελεσματικότητας των πολιτικών, των δημοσιονομικών και των εκπαιδευτικών θεσμών, του ρόλου των κοινωνικών αξιών, καθώς και της επίδρασης όλων αυτών στην οικονομική ανάπτυξη μακροχρόνια.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιστορία των Οικονομικών Θεσμών
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: Κλινική Ψυχολογία με έμφαση στην Ποιότητα Ζωής
Γνωστικό Αντικείμενο: Κλινική Ψυχολογία με έμφαση στην Ποιότητα Ζωής
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 56931/23-3-2022 (από εξέλιξη).Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: «Το γνωστικό αντικείμενο “Διδασκαλία εννοιών των Φυσικών επιστημών”αφορά τις διδακτικές προσεγγίσεις των εννοιών των φυσικών επιστημών, ενώ παρακολουθεί τα σύγχρονα ρεύματα στη διδακτική των φυσικών επιστημών και πώς αυτά μπορεί να υποστηρίξουν τη διδασκαλία εννοιών, δεξιοτήτων και στάσεων καθώς και το σχεδιασμό διδακτικού υλικού (συμβατικού και ψηφιακού) και διδακτικών στρατηγικών.Το θεωρητικό πλαίσιο του γνωστικού αντικειμένου “Διδασκαλία εννοιών των φυσικών επιστημών”εμπλουτίζεται και από την ιστορία και φιλοσοφία των φυσικών επιστημών που επιτρέπουν την ανάδειξη της φύσης των φυσικών επιστημών και την ένταξη των φυσικών επιστημών στο ευρύτερο κοινωνι- κό - πολιτισμικό τους πλαίσιο. Οι θεωρητικές, μεθοδολογικές και αναπτυξιακές προσεγγίσεις που αφορούν το γνωστικό αντικείμενο άπτονται θεμάτων, όπως οι φυσικές επιστήμες για την εκπαίδευση του πολίτη, η ανάπτυξη ικανοτήτων επιχειρηματολογίας και λήψης αποφάσεων, η συμμετοχή στη μάθηση ειδικών πληθυσμών, όπως οι γυναίκες και τα άτομα με προβλήματα όρασης, η αλληλεπίδραση φυσικών επιστημών και πολιτισμού και η αντανάκλαση αυτών των αλληλεπιδράσεων στην εκπαίδευση, η συμβολή της ιστορίας των φυσικών επιστημών στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών για την ανάπτυξη περιπτώσεων εφαρμογής για τη διδασκαλία των εννοιών των φυσικών επιστημών, η διδασκαλία και μάθηση της φύσης των φυσικών επιστημών στο πλαίσιο του γραμματισμού στις φυσικές επιστήμες για την ανάπτυξη περιπτώσεων εφαρμογής για τη διδασκαλία των εννοιών των φυσικών επιστημών ενταγμένων στο κοινωνικό, πολιτισμικό και ιστορικό πλαίσιο και την ανάδειξη των στάσεων και των αξιών που οι φυσικές επιστήμες καλλιεργούν, ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η αξιολόγηση διδακτικού υλικού και διδακτικών στρατηγικών για τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στην εκπαίδευση μελλοντικών και εν ενεργεία εκπαιδευτικών. Έμφαση επίσης δίνεται στο σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στην αξιολόγηση πολυμεσικού και ψηφιακού διδακτικού υλικού, διαδικτυακών περιβαλλόντων μάθησης και διδακτικών παρεμβάσεων εμπλουτισμένων με θεατρικές πρακτικές και αφηγήσεις (λογοτεχνία, κινηματογράφος).»
Γνωστικό Αντικείμενο: Διδασκαλία εννοιών των φυσικών επιστημών
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-14
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 39428/11-1-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης «Αστικός Σχεδιασμός και Ιστορία της Πόλης» καλύπτει τις θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις σχεδιασμού του αστικού χώρου και την εξέλιξή τους μέσα στον χρόνο. Αφορά στη συνολική θεώρηση του αστικού σχεδιασμού μέσα από διαφορετικές κλίμακες, αλλά και των ποικίλων ιστορικών, περιβαλλοντικών, κοινωνικοοικονομικών και πολιτικών παραγόντων που τον συνδιαμορφώνουν. Εστιάζει ειδικότερα στη μορφολογία, λειτουργία και οργάνωση του αστικού χώρου, στην ιστορική εξέλιξη και τους μετασχηματισμούς της μορφής και δομής των πόλεων, στις αστικές στρατηγικές και πολιτικές, στους μηχανισμούς, τις διαδικασίες και τα εργαλεία διαμόρφωσης, ανάπτυξης και σχεδιασμού του αστικού χώρου, στις κοινωνικο-χωρικές επιπτώσεις των αστικών επεμβάσεων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Αστικός Σχεδιασμός και Ιστορία της πόλης
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-07
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη κενής θέσης ΦΕΚ 698/24.3.2022 τ.Γ’ , αριθμός προκήρυξης 7629/23.2.2022
Γνωστικό Αντικείμενο: Γεωμετρία και Ψηφιακές Αναπαραστάσεις στην Αρχιτεκτονική
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-01
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-05-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ με θητεία
Περιγραφή: Πειραματική μελέτη πεδίων ροής τα οποία αφορούν απλές και σύνθετες μηχανολογικές εφαρμογές. Σχεδιασμός, οργάνωση, εκτέλεση και ανάλυση πειραμάτων. Ανάπτυξη σχετικών πειραματικών μεθοδολογιών και τεχνικών, καθώς και τεχνικών μετρήσεων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Πειραματική Ρευστομηχανική για Μηχανολογικές Εφαρμογές
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-18
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Το γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός» αφορά στις θεωρητικές και εφαρμοσμένες προσεγγίσεις οργάνωσης και σύνθεσης του χώρου, από την κλίμακα του κτιρίου ως την κλίμακα συγκεκριμένης περιοχής-τμήματος της πόλης. Περιλαμβάνει την αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων, που εντάσσονται στις επιμέρους παραμέτρους του σχεδιασμού (λειτουργία, οικοδομική τεχνολογία και δομικά υλικά, μορφολογία, περιβάλλον-οικολογία, τοπίο, κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο κ.ά.) τόσο στην αρχιτεκτονική όσο και στην αστική κλίμακα, με έμφαση στην πρακτική εφαρμογή.
Γνωστικό Αντικείμενο: Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ με θητεία
Περιγραφή: Ερευνητική δραστηριότητα σε τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω πεδία: Στοιχεία καυσίμου και Ηλεκτροχημικοί συσσωρευτές, Μικροροϊκά στοιχεία καυσίμου και ηλεκτροχημικοί συσσωρευτές ροής, Ηλεκτροχημικοί υπερπυκνωτές, Προηγμένα συστήματα ηλεκτρόλυσης για παραγωγή Η2 και για αξιοποίηση του CO2 (παραγωγή χημικών και καυσίμων), Μαθηματική μοντελοποίηση ηλεκτροχημικών ενεργειακών συστημάτων, Πειραματική και θεωρητική μελέτη και μοντελοποίηση των χαρακτηριστικών διεπιφανειών και διεργασιών ένθεσης σε ηλεκτροχημικά ενεργειακά συστήματα, Υπολογιστικές μέθοδοι DFT (Density Functional Theory), μοντελοποίηση, προσομοίωση, ανάπτυξη και βελτιστοποίηση υλικών για εφαρμογή σε συστήματα ηλεκτροχημικής μετατροπής και αποθήκευση ενέργειας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Διεργασίες και συστήματα ηλεκτροχημικής μηχανικής για ενεργειακές εφαρμογές
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-14
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-14
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης ΦΕΚ 795/4.4.2022 τ.Γ’ αριθμός προκήρυξης 58665/14.12.2021
Γνωστικό Αντικείμενο: Δυναμική Δομικών Συστημάτων με Έμφαση στην Αντισεισμική Μηχανική και Προστασία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-10
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΝΟΜΙΚΗ
Τμήμα: ΝΟΜΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 37794/29-12-2021 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το προτεινόμενο γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει όλες τις διεργασίες διαχείρισης των κινδύνων - από την αναγνώρισή τους έως την παρακολούθηση των επιπτώσεών τους μετά την αντιμετώπιση της ενδεχόμενης εκδήλωσής τους - για όλους τους κινδύνους που μπορούν να εμφανιστούν στον κύκλο ζωής των έργων πολιτικού μηχανικού.
Γνωστικό Αντικείμενο: Διαχείριση κινδύνων στον κύκλο ζωής έργων πολιτικού μηχανικού
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-12
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-14
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Μεθοδολογίες Ενίσχυσης της Ιδιωτικότητας στη Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων»
Γνωστικό Αντικείμενο: Μεθοδολογίες Ενίσχυσης της Ιδιωτικότητας στη Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-03-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-05-30
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες