Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 201 έως 220 από τις 232 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Μία θέση μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή, κατόπιν αιτήματος εξέλιξης μέλους ΔΕΠ
Περιγραφή: Μελέτη γεωφυσικών προβλημάτων με στόχο την παρακολούθηση των γεωπεριβαλλοντικών φαινομένων και την εκτίμηση των επιπτώσεων των γεωκαταστροφών (χωρική ανάλυση και μοντελοποίηση των Φυσικών Καταστροφών), τη διερεύνηση προσεισμικών φαινομένων, τον εντοπισμό ορυκτών πόρων οικονομικού ενδιαφέροντος, αλλά και τη μελέτη ηφαιστειακών/ γεωθερμικών πεδίων, εφαρμόζοντας τεχνολογίες και αξιοποιώντας μεθοδολογίες Τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Γεωφυσική και Γεωκαταστροφές
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-01-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-03-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο αποτελεί αυτοτελές γνωστικό αντικείμενο του Τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής και Υδραυλικής Μηχανικής και περιλαμβάνει τα επιστημονικά πεδία της διερεύνησης των πιθανοτικών νόμων που διέπουν τα υδρολογικά φαινόμενα, της προσομοίωσης των υδρολογικών φαινομένων βάσει των πιθανοτικών νόμων και της πρόγνωσης αυτών με τη βοήθεια στοχαστικών μοντέλων, της εκτίμησης της αβεβαιότητας των προσομοιώσεων, της εκτίμησης των ακραίων τιμών των μεγεθών που χαρακτηρίζουν τα υδρολογικά φαινόμενα καθώς και των πιθανοτήτων εμφάνισης των τιμών αυτών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Υδραυλική Μηχανική με έμφαση στην Στοχαστική Προσομοίωση και Εκτίμηση Επικινδυνότητας Υδρολογικών Φαινομένων
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-03-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-05-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ Γ' ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ Γ' ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: Ασφάλεια και ποιότητα θαλασσινών τροφίμων, τροφών και πρώτων υλών
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΕΛΚΕΘΕ
Σχολή:
Τμήμα: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-03-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-04-10
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Διδακτική της Γαλλικής με έμφαση στον διαπολιτισμό και την πολυγλωσσία
Γνωστικό Αντικείμενο: Διδακτική της Γαλλικής με έμφαση στον διαπολιτισμό και την πολυγλωσσία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-02-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-04-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-02-10
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-04-10
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη μιας κενής οργανικής θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Μαιευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή επί θητεία με γνωστικό αντικείμενο «Νοσηλευτική»
Γνωστικό Αντικείμενο: Νοσηλευτική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-03-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-04-29
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Περιγραφή: ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (ΘΕΣΗ ΑΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ)
Γνωστικό Αντικείμενο: ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Ίδρυμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-02-10
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-04-10
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-01-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-03-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
Περιγραφή: Η θέση αφορά στην έρευνα και διδασκαλία στο γνωστικό πεδίο των Διεθνών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (International Business) δίνοντας έμφαση στη διεθνοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ). Πιο συγκεκριμένα, η θέση εστιάζει σε ζητήματα που αφορούν στις μεθόδους άμεσης και έμμεσης εξαγωγικής επέκτασης, καθώς η άσκηση εξαγωγικών δραστηριοτήτων είναι η κύρια μέθοδος διεθνοποίησης των δραστηριοτήτων των ΜμΕ. Επιπλέον, εστιάζει σε θέματα που αφορούν στις στρατηγικές διεθνούς επέκτασης της παραγωγής των επιχειρήσεων (international production entry strategies), καθώς και στη μελέτη των παραγόντων του τοπικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος των αγορών των χωρών στις οποίες μια επιχείρηση διερευνά την περίπτωση να εισέλθει με εξαγωγές ή με εγχώρια παραγωγή των προϊόντων της. Η διδασκαλία των μαθημάτων Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες, Η Επιχείρηση στο Διεθνές Περιβάλλον και Διεθνές Μάρκετινγκ συμπεριλαμβάνονται στις υποχρεώσεις της θέσης.
Γνωστικό Αντικείμενο: «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-02-22
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-04-07
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Προκήρυξη θέσης Ερευνητή Β' βαθμίδας
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης Ερευνητή Β' βαθμίδας (εξέλιξη από θέση Ερευνητή Γ' βαθμίδας) με γνωστικό αντικείμενο "Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας, Εξαγωγή Πληροφορίας με εξελιγμένες Τεχνικές Μηχανικής Μάθησης"
Γνωστικό Αντικείμενο: Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας, Εξαγωγή Πληροφορίας με εξελιγμένες Τεχνικές Μηχανικής Μάθησης
Ίδρυμα: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ - "ΑΘΗΝΑ"
Σχολή:
Τμήμα: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ (ΙΕΛ)
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-02-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-04-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Έγκριση προκήρυξης μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Περιγραφή: Βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Νεογνολογία"
Γνωστικό Αντικείμενο: Νεογνολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-03-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-05-29
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 36619/3-1-2023 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο Γενική Χειρουργική, ασχολείται με όλο το φάσμα της Γενικής Χειρουργικής καθώς και των Χειρουργικών Παθήσεων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Γενική Χειρουργική
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-02-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-04-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 25280/18-11-2022 (από εξέλιξη) Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Σύνθεση, προσδιορισμός δομής, χημικές και φασματοσκοπικές ιδιότητες οργανικών ενώσεων. Προσδιο-ρισμός δομής, φασματοσκοπική μελέτη, σύνθεση, βιοσύνθεση και μελέτη ιδιοτήτων φυσικών προϊόντων. Σύνθεση και μελέτη ιδιοτήτων βιομορίων και βιοδραστικών μορίων. Μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων. Οργανική Φωτοχημεία. Σύνθεση και μελέτη όργανό μεταλλικών ενώσεων με εφαρμογές στην Οργανική Σύνθεση. Καταλυτικές μεθοδολογίες στην Οργανική Σύνθεση. Μελέτη μηχανισμών καταλυτικών οργανικών διαδικασιών. Ομογενής, ετερογενής κατάλυση και οργανοκατάλυση στην Οργανική Σύνθεση. Ανάπτυξη και εφαρμογές Οργανικών Συνθετικών Μεθοδολογιών στα πλαίσια της Πράσινης Χημείας και της Αειφόρας Ανάπτυξης. Συνθετική Οργανική Χημεία: Ανάπτυξη μεθόδων για τη σύνθεση οργανικών ενώσεων. Σύνθεση σε στε-ρεή φάση. Ασύμμετρη σύνθεση. Οργανική Σύνθεση: Σχεδιασμός και σύνθεση οργανικών ενώσεων. Ρετροσυνθετική Ανάλυση. Συνδυα-στική Χημεία: Συνδυαστική σύνθεση και τεχνολογία. Δημιουργία βιβλιοθηκών. Εφαρμογές. Χημεία Φυ-σικών Προϊόντων: Απομόνωση και προσδιορισμός δομής φυσικών προϊόντων. Σύνθεση, βιοσύνθεση και εφαρμογές φυσικών προϊόντων. Μελέτη και σύνθεση οργανομεταλλικών ενώσεων. Εφαρμογές στην Οργανική Σύνθεση. Κατάλυση
Γνωστικό Αντικείμενο: Οργανική Χημεία με έμφαση στη Χημεία Φυσικών Προϊόντων
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-01-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-03-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Μία θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή, κατόπιν αιτήματος εξέλιξης μέλους ΔΕΠ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο «Σύγχρονη Επιχειρηματικότητα και Νέες Τεχνολογίες» συνδυάζει τρία διαφορετικά γνωστικά πεδία, αυτά της διοίκησης επιχειρήσεων, του μάρκετινγκ και των νέων τεχνολογιών. Η ολοένα αυξανόμενη διείσδυση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών έχει επηρεάσει σημαντικά τους τομείς της διοίκησης, του μάρκετινγκ και γενικότερα του επιχειρείν. Πιο συγκεκριμένα, η θέση εστιάζει σε θέματα όπως τα καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα και οι νέες μορφές διοίκησης που έχουν αναδυθεί, τα χαρακτηριστικά των νέων προϊόντων αλλά και των παραδοσιακών προϊόντων / υπηρεσιών που εμπλουτίζονται με καινοτόμα χαρακτηριστικά, τις ψηφιακές πλατφόρμες που επηρεάζουν σημαντικά τόσο τις καταναλωτικές όσο και τις δι-επιχειρησιακές αγορές, καθώς και τη στάση των καταναλωτών απέναντι στις νέες τεχνολογίες που καθορίζει την αγοραστική τους πρόθεση και συμπεριφορά. Στο πλαίσιο αυτά το υπό προκήρυξη γνωστικό αντικείμενο απαιτεί μία συνδυασμένη γνώση των γνωστικών αντικειμένων της διοικητικής επιστήμης, του μάρκετινγκ και των νέων τεχνολογιών.
Γνωστικό Αντικείμενο: "Σύγχρονη Επιχειρηματικότητα και Νέες Τεχνολογίες"
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-02-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-04-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διαφήμιση σε περιβάλλον ψηφιακής επιχειρηματικότητας»
Γνωστικό Αντικείμενο: Διαφήμιση σε περιβάλλον ψηφιακής επιχειρηματικότητας
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-02-01
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-04-01
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία»
Γνωστικό Αντικείμενο: Παθολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-03-10
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-05-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Λογισμικού με έμφαση στις Αρχιτεκτονικές Συστατικών» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Το γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Λογισμικού με έμφαση στις Αρχιτεκτονικές Συστατικών» καλύπτει τα γνωστικά πεδία της τεχνολογίας λογισμικού και της αρχιτεκτονικής λογισμικού συστημάτων με βάση συστατικά λογισμικού. Το γνωστικό αυτό αντικείμενο αφορά στην έρευνα σε σχετικά αντικείμενα τεχνολογίας λογισμικού αλλά και στη διδασκαλία μαθημάτων του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων όπως η Τεχνολογία Λογισμικού, η Διασφάλιση Ποιότητας Ψηφιακών Συστημάτων, ο Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός. Η αρχιτεκτονική με βάση συστατικά θέτει τις βάσεις της λειτουργικής ορθότητας αλλά και των άλλων ποιοτικών χαρακτηριστικών των σύγχρονων ψηφιακών συστημάτων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Τεχνολογία Λογισμικού με έμφαση στις Αρχιτεκτονικές Συστατικών
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα: ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-03-22
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-05-22
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Προκήρυξη ΔΕΠ Καθηγητή πρώτης βαθμίδας (ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ)
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Υγιεινή Τροφίμων και Περιβάλλοντος με έμφαση στη Μικροβιακή Οικολογία Τροφίμων και Υδάτινων Οικοσυστημάτων» και συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου: Η Υγιεινή γενικότερα και η Υγιεινή Τροφίμων ειδικότερα, σκοπεύει στην προστασία των αγαθών (φυτικά, ζωικά ή συνθετικά) που καταναλώνονται ως τρόφιμα από τον άνθρωπο έναντι μικροβιακών αλλά και χημικών κινδύνων περιβαλλοντικής ή ανθρωπογενούς προέλευσης. Στα πλαίσια αυτά, η Υγιεινή Τροφίμων ερευνά τρόπους και μεθοδολογίες ανάλυσης, εκτιμά τους κινδύνους για τα προϊόντα και τον καταναλωτή και θέτει πρότυπα και αρχές για την διασφάλιση της ποιότητας του προϊόντος αλλά εν τέλει και της υγείας του καταναλωτή. Η έμφαση στη Μικροβιακή Οικολογία Τροφίμων και Υδάτινων οικοσυστημάτων αφορά την μελέτη του υδάτινου οικοσυστήματος και αυτού των τροφίμων με κύρια αναφορά στην Μικροβιολογία των οικοσυστημάτων αυτών και τους συσχετισμούς τους με άλλα οικοσυστήματα.
Γνωστικό Αντικείμενο: Υγιεινή Τροφίμων και Περιβάλλοντος με έμφαση στη Μικροβιακή Οικολογία Τροφίμων και Υδάτινων Οικοσυστημάτων
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-02-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-04-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμητική Ανάλυση με έμφαση στην επίλυση Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων
Γνωστικό Αντικείμενο: Αριθμητική Ανάλυση με έμφαση στην επίλυση Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-03-01
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-04-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ Ή ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας ή του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρητική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων και Υψηλών Ενεργειών»
Γνωστικό Αντικείμενο: Θεωρητική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων και Υψηλών Ενεργειών
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-03-22
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-05-23
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες