Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 201 έως 218 από τις 218 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτή Καθηγητή
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή (μετά από αίτηση εξέλιξης μέλους ΔΕΠ)
Γνωστικό Αντικείμενο: Τεχνολογία Υψηλών Τάσεων με έμφαση στη διηλεκτρική συμπεριφορά μονωτήρων
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-03-28
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ : ΤΟΠΟΣ, ΤΟΠΙΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΗΝ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Α΄ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ : ΤΟΠΟΣ, ΤΟΠΙΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ίδρυμα: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-01-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-03-14
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 6076/23-11-2018. Εισαγωγή στους υπολογιστές, εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής, ιστορική αναδρομή, θεωρία, ανάλυση και σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων. Εισαγωγή στα λειτουργικά συστήματα. Δομή υπολογιστή και λειτουργικού συστήματος. Τεχνικές συλλογής πληροφοριών και τράπεζες δεδομένων. Μεθοδολογία, οργάνωση και επεξεργασία δεδομένων. Επίλυση προβλημάτων με ΗΥ. Εισαγωγή σε γλώσσες προγραμματισμού. Αρχές και στόχοι προγραμματισμού. Διαγράμματα ροής και αλγόριθμοι. Δομημένος προγραμματισμός. Εντολές προγραμματισμού και προδιαγραφές, συναρτήσεις και υποπρογράμματα. Εφαρμογές λογισμικού στη δασοπονία και στο φυσικό περιβάλλον. Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών, κατηγορίες δικτύων, μέσα μετάδοσης, τοπικά δίκτυα. Συστατικά μέρη δικτύων. Δομή, αρχιτεκτονική και πρωτόκολλα δικτύων. Ασύρματα δίκτυα. Διαδίκτυο. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και διαδικτυακές υπηρεσίες (ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση, κ.λ.π.). Διοίκηση έργου, διακυβέρνηση και συστήματα υποστήριξης λήψη αποφάσεων με πληροφοριακά συστήματα. Δομές δεδομένων, αρχεία και είδη αρχείων. Βάσεις πληροφοριών, αρχιτεκτονική συστημάτων πληροφοριών, μοντέλα, πλεονεκτήματα και λειτουργίες των βάσεων δεδομένων. Ορισμός, δομή, στάδια ανάπτυξης και αξιολόγηση εφαρμογής πολυμέσων. Βασικά χαρακτηριστικά, κατηγορίες, είδη εφαρμογών και προγραμματισμός. Εφαρμογές και αξιοποίηση υπηρεσιών και τεχνολογιών πληροφορικής στην προστασία και αειφορική ανάπτυξη των δασών και του φυσικού περιβάλλοντος. Πράσινες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Εφαρμογές δικτύων και Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών-ΤΠΕ στα δάση, το φυσικό περιβάλλον, στην αειφόρο ανάπτυξη και την ενεργειακή βιωσιμότητα. Οι τεχνολογίες πληροφορικής ως σύγχρονο καινοτόμο αποτελεσματικό εργαλείο για την λήψη αποφάσεων και την εφαρμογή πράσινων πολιτικών στην περιφέρεια, και την υλοποίηση αειφορικής Περιφερειακής και τοπικής πολιτικής και την ενεργειακή βιωσιμότητα.
Γνωστικό Αντικείμενο: Δασική Πληροφορική και Τεχνολογίες Πράσινων Περιφερειακών Πολιτικών
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-15
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Γνωστικό Αντικείμενο: «ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΕΥΡΟΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
Ίδρυμα: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-03-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-04
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 1489/3-10-2018. Το γνωστικό αντικείμενο αναφέρεται στη σχεδίαση και μελέτη ασύρματων τηλεπικοινωνιακών διατάξεων και δικτύων καθώς και κεραιών και μικροκυματικών διατάξεων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ασύρματες Επικοινωνίες, Κεραίες, Μικροκύματα
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-01-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-03-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 2338/15-10-2018. Η Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία έχει ως αντικείμενό της την έρευνα και τη σπουδή της μεσαιωνικής ελληνικής γραμματείας, των γραπτών δηλαδή φιλολογικών μνημείων του μεσαιωνικού ελληνισμού, κατά το χρονικό διάστημα που επιβιώνει η Βυζαντινή αυτοκρατορία (4ος-15ος αι.).
Γνωστικό Αντικείμενο: Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-01-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-03-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης) πλήρωσης θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Επιστημών Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με γνωστικό αντικείμενο: «ΜΟΡΙΑΚΕΣ-ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ». Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: «Εφαρμογή μοριακών τεχνικών όπως Αλυσιδωτή Αντίδραση Πολυμεράσης (PCR) και Ποσοτική Αλυσιδωτή Αντίδραση Πολυμεράσης Πραγματικού Χρόνου (Real Time PCR), για την ανίχνευση και γενετική τυποποίηση βακτηρίων, γενετικά τροποποιημένων τροφίμων, νοθείας στα τρόφιμα, γονιδίων αλλεργιογόνων πρωτεϊνών στα τρόφιμα. Και εφαρμογή μεθόδων Χημείας τροφίμων με έμφαση στα φυσικά αντιοξειδωτικά. Ειδικότερα εκτίμηση φυσικών αντιοξειδωτικών ως πρόσθετων στα τρόφιμα ως προς τη συγκέντρωσή τους σε φαινολικά αλλά και ως προς την ικανότητά τους δέσμευσης ελευθέρων ριζών».
Γνωστικό Αντικείμενο: «ΜΟΡΙΑΚΕΣ-ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-01
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-01
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΕΠ) ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-25
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπλ. Καθηγητής - «Παιδοακτινολογία»
Περιγραφή: Μια (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Παιδοακτινολογία».
Γνωστικό Αντικείμενο: «Παιδοακτινολογία»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ (ΕΞΕΛΙΞΗ)
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ (ΕΞΕΛΙΞΗ)
Γνωστικό Αντικείμενο: ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
Ίδρυμα: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τμήμα: ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-03-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-04
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ. ΕΞΕΤΑΖΕΙ ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΤΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-10
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ
Ίδρυμα: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-03-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-04
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Φυσική και Χημεία της Ατμόσφαιρας
Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική και Χημεία της Ατμόσφαιρας
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-01-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-03-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 1722/3-10-2018. Το γνωστικό αντικείμενο της Φυσικής Γεωγραφίας, η οποία είναι κλάδος των γεωεπιστημών, ασχολείται με το σύνολο των φυσικών διεργασιών που συμβαίνουν στην επιφάνεια της γης που αλληλεπιδρούν με την Λιθόσφαιρα, Υδρόσφαιρα, Ατμόσφαιρα και Βιόσφαιρα και διαμορφώνουν το ανάγλυφο, το έδαφος, το κλίμα και τις συνθήκες και την κατανομή των υδάτων κάθε φύσης. Η Φυσική Γεωγραφία παράκτιων και εσωτερικών υδάτινων συστημάτων ασχολείται με τον παράκτιο χερσαίο και υποθαλάσσιο χώρο, δηλαδή με την παράκτια γεωμορφολογία και την παράκτια ωκεανογραφία, την ανάπτυξη και την εξέλιξη των δελταϊκών και υγροτοπικών συστημάτων καθώς και όλων των υδάτινων συστημάτων στη χέρσο, όπως των λιμνών και των ποταμών. Η μελέτη τους αφορά την εξέλιξή τους ως γεωμορφών, που προ- κύπτουν από την δράση του νερού και τη μετακίνηση και απόθεση των ιζημάτων, αυτόνομα, ή σε συνδυασμό με τις αλληλεπιδράσεις του βιοτικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και των κλιματικών παραγόντων. Επίσης, στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης περιλαμβάνονται και οι μεθοδολογίες εργαστηρίου και πεδίου που συμ- βάλλουν στην έρευνα των παραπάνω όπως βυθομετρικές αποτυπώσεις, και άλλες γεωχωρικές τεχνικές, μετρή- σεις αβιοτικών παραμέτρων στο νερό, ιζηματολογικές αναλύσεις καθώς και τεχνικές ισοτοπικής ιχνηλασίας ιζημάτων και νερού.
Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική Γεωγραφία Παράκτιων και Εσωτερικών Υδάτινων Συστημάτων
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-01-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-03-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
Περιγραφή: Υποδομές νεφοϋπολογιστικής πραγματικού χρόνου και τεχνικές αποθηκευτικών νεφών, τεχνολογίες διασφάλισης ποιότητας υπηρεσίας, μέθοδοι επιλογής υπηρεσιών, τεχνικές προσδιορισμού αναγκών πόρων βάσει απόδοσης υπηρεσιοστρεφών εφαρμογών, υπηρεσιοστρεφείς εφαρμογές και υπηρεσίες, υπηρεσιοστρεφείς αρχιτεκτονικές διαδικτύου αντικειμένων και δικτύων πέμπτης γενιάς
Γνωστικό Αντικείμενο: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΟΣΤΡΕΦΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σχολή: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Τμήμα: ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-01-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-03-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μακροοικονομική».
Γνωστικό Αντικείμενο: Μακροοικονομική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-01-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-03-12
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 6835/23-11-2018. Το επιστημονικό πεδίο της Παθολογίας περιλαμβάνει την πρόληψη, διάγνωση και αντιμετώπιση όλων των παθολογικών καταστάσεων και νοσημάτων, όπως λοιμώξεις, υπέρταση, διαβήτη, δυσλιπιδαιμία, μεταβολικές και ηλεκτρολυτικές διαταραχές και καρδιαγγειακά νοσήματα. Το γνωστικό αντικείμενο της Ηπατολογίας περιλαμβάνει την οξεία ηπατίτιδα, χρόνια ηπατίτιδα, φορείς του ιού της ηπατίτιδας, μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα, αλκοολική νόσο, αυτοάνοσα νοσήματα του ήπατος, επιπλοκές της ηπατίτιδας C και B, κίρρωση του ήπατος (αντιρροπούμενη - μη αντιρροπούμενη) και ηπατοκυτ- ταρικός καρκίνος.
Γνωστικό Αντικείμενο: Παθολογία - Ηπατολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-02-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-04-08
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες