Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 201 έως 207 από τις 207 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Οι γλωσσικές διαταραχές αφορούν την κατανόηση ή/και τη χρήση της γλώσσας σε παιδιά ή σε ενήλικες. Η αιτιολογία των γλωσσικών διαταραχών σε παιδιά περιλαμβάνει τον αυτισμό, διάφορα σύνδρομα όπως το σύνδρομο Down ή το εύθραυστο Χ, την εγκεφαλική παράλυση, την κρανιοεγκεφαλική κάκωση, το εγκεφαλικό επεισόδιο κ.ά. Οι γλωσσικές διαταραχές σε ενήλικες περιλαμβάνουν αιτιολογίες όπως κρανιοεγκεφαλική κάκωση, εγκεφαλικό επεισόδιο, νευροεκφυλιστικές νόσους και εκδηλώνονται ως αφασία ή/και ως γνωστικές-επικοινωνιακές διαταραχές.
Γνωστικό Αντικείμενο: Λογοθεραπεία: Γλωσσικές Διαταραχές
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-08-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-10-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Μαιευτική-Γυναικολογία-Παιδική και Εφηβική Γυναικολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Μαιευτική-Γυναικολογία-Παιδική και Εφηβική Γυναικολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-08-10
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-10-10
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 41985/2-7-2021 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: «Μελετάται το εσωτερικό δίκαιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Μελετώνται επίσης οι σχέσεις Πολιτείας και Εκκλησίας σε όλη την ιστορική τους διαχρονία από τους αρχαίους χρόνους μέχρι και τις ημέρες μας».
Γνωστικό Αντικείμενο: Κανονικό Δίκαιο. Σχέσεις Πολιτείας και Εκκλησίας
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-25
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Ο υποψήφιος μπορεί να ειδικεύεται σε οποιαδήποτε κλάδο (ηθική, πολιτική, γνωσιολογία, κτλ.) ή περίοδο της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, από την προσωκρατική φιλοσοφία μέχρι και τον υποπλατωνισμό. Θα πρέπει, ωστόσο, το ερευνητικό του έργο να αφορά και την κλασική περίοδο της ελληνικής φιλοσοφίας
Γνωστικό Αντικείμενο: Αρχαία Φιλοσοφία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-15
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή
Γνωστικό Αντικείμενο: «Προγραμματισμός Ευφυών Ρομποτικών Συστημάτων και Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας»
Ίδρυμα: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-10-02
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το Αντικείμενο αυτό με τη συγκεκριμένη διατύπωση παραπέμπει στην ολιστική προσέγγιση τόσο των θεωρητικών, όσο και των πολιτικών και οικονομικών προσεγγίσεων της κοινωνικής ασφάλισης. Οι «θεωρητικές προσεγγίσεις και πολιτικές της κοινωνικής ασφάλισης» παραπέμπουν σε μια προσέγγιση που δεν αντιμετωπίζει την κοινωνική ασφάλιση ως τεχνικό ζήτημα (λογιστικό, αναλογιστικό, νομικό, οργανωτικό) αλλά συνδυάζει τις τεχνικές συνισταμένες του για την ανάδειξη των θεωρητικών και κοινωνικών ζητημάτων που διακυβεύονται. Αναφέρεται σε εννοιολογικές αποσαφηνίσεις όρων, μοντέλα κοινωνικής ασφάλισης, αλλά εμπεριέχει και τις πολιτικές σε σχέση με την οικονομία και την αγορά εργασίας. Συμπεριλαμβάνει και συνδέει τα αξιακά θεμέλια της κοινωνικής ασφάλισης (την κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη) με τις θεσµικές και οργανωτικές της διαστάσεις, τα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης με το μοντέλο χρηματοδότησης. Προϋποθέτει διεπιστηµονική και συγκριτική προσέγγιση του ερευνητικού αντικειμένου της κοινωνικής ασφάλισης, αφενός για την ιστορική διερεύνηση της εξέλιξης του θεσμού στην Ελλάδα και διεθνώς, αφετέρου για την αξιολόγηση των σύγχρονων προκλήσεων που κλονίζουν την οικονομική του βιωσιμότητα και την κοινωνική του αποτελεσματικότητα.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Ίδρυμα: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-10-07
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες