Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 21 έως 40 από τις 157 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: Μάθημα 1. Κλινική Άσκηση Ι 2. Κλινική Άσκηση ΙΙ 3. Κλινική Άσκηση ΙΙΙ 4. Κλινική Άσκηση ΙV Συμπληρωματικό μάθημα αν χρειαστεί: 5. Κλινικά θέματα λογοθεραπείας
Γνωστικό Αντικείμενο: Κλινική Λογοθεραπεία με έμφαση στην Αξιολόγηση ή/ και την Παρέμβαση
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-07-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-09-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης. ΦΕΚ 1369/9.9.2020 τ.Γ’ , αριθμός προκήρυξης 22221/2.6.2020
Γνωστικό Αντικείμενο: Βελτιστοποίηση Κατασκευών
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-09-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-11-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Θέση Διευθυντή Ερευνών
Περιγραφή: Διευθυντής Ερευνών
Γνωστικό Αντικείμενο: Μοριακές Αλληλεπιδράσεις φυτών και Μικροοργανισμών
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΕΚΕΤΑ
Σχολή:
Τμήμα: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-09-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-11-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΕΠ) ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-08-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-10-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: Μελέτη και κατανόηση των αρχών που διέπουν τη φυσιολογική κίνηση, την ορολογία που χρησιμοποιείται, τον ρόλο της μυϊκής δράσης, καθώς και την επίδραση των ενδογενών & εξωγενών παραγόντων (π.χ. της βαρύτητας) σ’ αυτή. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αναγνώριση, ανάλυση και μελέτη, τόσο της μηχανικής λειτουργίας των βιολογικών υλικών και κατασκευών, όσο και της επίδρασης των εξωγενών και ενδογενών φορτίων στους ανθρώπινους ιστούς και συστήματα. Μαθήματα που μπορούν να καλυφθούν από το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Κλινική Εμβιομηχανική Κλινική Κινησιολογία Ι Κλινική Κινησιολογία ΙΙ Βιοφυσική του ανθρώπινου σώματος
Γνωστικό Αντικείμενο: Κλινική Κινησιολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-07-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-09-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης)
Γνωστικό Αντικείμενο: «Θεωρία των Αποκαταστάσεων, Τεχνικές Αποτύπωσης και Μεθοδολογία των Επεμβάσεων στα Αρχιτεκτονικά Μνημεία».
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-09-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-11-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης).
Γνωστικό Αντικείμενο: «Κβαντική Οπτική και Ιοντικός καθαρισμός Υγρών διαλυμάτων με χρήση ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων».
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-09-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-11-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 26349/23-6-2020. Η Φαρμακολογία - Κλινική Φαρμακολογία, έχει αντικείμενο το φάρμακο και τη θεραπευτική. Ασχολείται με την ανάπτυξη νέων φαρμάκων, τον σχεδιασμό και πραγματοποίηση φαρμακολογικών μελετών όλων των φάσεων την προκλινική και κλινική αξιολόγηση των φαρμάκων και των θεραπειών, την ορθή χρήση των φαρμάκων στον ασθενή και τέλος με την Φαρμακοεπιδημιολογία και Φαρμακοεπαγρύπνηση, την ορθολογική διαχείριση του φαρμάκου στην κοινωνία. Η Φαρμακολογία - Κλινική Φαρμακολογία στοχεύει στη βελτιστοποίηση της θεραπευτικής με απώτερο σκοπό την εξατομίκευση της θεραπείας, λαμβάνοντας υπόψη της τις αρχές της Φαρμακοεπιδημιολογίας, της Φαρμακοδυναμικής, και Φαρμακοκινητικής, τις δυνατότητες που προσφέρουν τα νέα πεδία της Φαρμακογενετικής/Φαρμακογενωμικής, της πρωτεωμικής και της μεταβονομικής, τις αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα και συμπληρώματα διατροφής, τη συνοσηρότητα κ.ά.
Γνωστικό Αντικείμενο: Φαρμακολογία - Κλινική Φαρμακολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-09-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-11-19
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο «Λογισμικό ευφυών συστημάτων με έμφαση σε ευφυή συστήματα υψηλής απόδοσης» οριοθετεί μία περιοχή που περιλαμβάνει ως αναπόσπαστα τμήματά της το σύνολο των κάτωθι ερευνητικών κατευθύνσεων: α) Παραγωγή λογισμικού και δημιουργία αλγορίθμων Μηχανικής Μάθησης και Τεχνητής Νοημοσύνης (Νευρωνικά Δίκτυα) β) Ανάπτυξη λογισμικού στο πλαίσιο υπολογιστικών περιβαλλόντων υψηλής απόδοσης που επιταχύνουν την επεξεργασία τεράστιων όγκων δεδομένων με χρήση μεγάλης υπολογιστικής ισχύος (π.χ. με χρήση GPU) γ) Συνδυασμός συστημάτων Μηχανικής Μάθησης και Τεχνητής Νοημοσύνης με υπολογιστικά περιβάλλοντα υψηλής απόδοσης για παραγωγή λογισμικού
Γνωστικό Αντικείμενο: Λογισμικό Ευφυών Συστημάτων με έμφαση σε Ευφυή Συστήματα Υψηλής Απόδοσης
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα: ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-07-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-09-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 22403/28-4-2020. Το γνωστικό αντικείμενο «Εμπορικό Δίκαιο» περιλαμβάνει ιδίως: γενικό μέρος εμπορικού δικαίου, δίκαιο εμπορικών εταιριών, δίκαιο αθέμιτου και ελεύθερου ανταγωνισμού, δίκαιο αξιόγραφων, δίκαιο εμπορικών συμβάσεων, δίκαιο διανοητικής ιδιοκτησίας, ασφαλιστικό δίκαιο, τραπεζικό δίκαιο, δίκαιο κεφαλαιαγοράς, πτωχευτικό δίκαιο και δίκαιο εξυγίανσης, ναυτικό δίκαιο και δίκαιο μεταφορών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Εμπορικό Δίκαιο
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΝΟΜΙΚΗ
Τμήμα: ΝΟΜΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-07-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-09-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης).
Γνωστικό Αντικείμενο: "ΕΥΦΥΗ ΓΡΑΦΙΚΑ, ΔΗΛΩΤΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ"
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-09-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-11-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη μιας κενής οργανικής θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Στρατηγικές ελέγχου ροών σε πραγματικό χρόνο, με εφαρμογές σε δίκτυα κυκλοφορίας οχημάτων και δίκτυα υδάτων». Στρατηγικές ελέγχου ροών σε πραγματικό χρόνο, με εφαρμογές σε δίκτυα κυκλοφορίας οχημάτων και δίκτυα υδάτων. Μέθοδοι ελέγχου ροής υδάτων σε δίκτυα (αποχετευτικά και αρδευτικά), αποκεντρωμένος έλεγχος και μέθοδοι κεντρικού ελέγχου σε πραγματικό χρόνο. Στρατηγικές ελέγχου κυκλοφοριακής ροής σε αστικά δίκτυα και έλεγχος εισόδου σε αυτοκινητόδρομο σε πραγματικό χρόνο.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Στρατηγικές ελέγχου ροών σε πραγματικό χρόνο, με εφαρμογές σε δίκτυα κυκλοφορίας οχημάτων και δίκτυα υδάτων»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-08-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-10-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ Γ'
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Γ'
Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΑΚΗ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ
Ίδρυμα: ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ - ΙΤΕ
Σχολή:
Τμήμα: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΑ)
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-07-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-09-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Μηχανική Δομικών Υλικών» || ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Το ακαδημαϊκό/ερευνητικό πεδίο της συγκεκριμένης θέσης εστιάζει στην πειραματική διερεύνηση μηχανικών ιδιοτήτων δομικών υλικών. Ειδικότερα, το περιεχόμενο του επιστημονικού πεδίου της θέσης περιλαμβάνει πειραματικές τεχνικές και έρευνα που αφορά στις μηχανικές ιδιότητες υλικών με εφαρμογές σε δομήματα ενδιαφέροντος Πολιτικού Μηχανικού (όπως για παράδειγμα «πράσινων» δομικών υλικών, σύνθετων δομικών υλικών, πολυστρωματικών υλικών), καθώς και στη διερεύνηση των μηχανικών ιδιοτήτων δομικών στοιχείων από καινοτόμα δομικά υλικά, περιλαμβανομένων των ενισχύσεων υφιστάμενων δομικών στοιχείων. Το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξης θέσης καλύπτει ένα από τα γνωστικά αντικείμενα που ανήκουν στον Τομέα Δομοστατικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Π.Θ. Μαθήματα σχετικά με την υπό προκήρυξη θέση διδάσκονται σε προπτυχιακό επίπεδο στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Π.Θ. ως υποχρεωτικά μαθήματα (Δομικά Υλικά) και υποχρεωτικά μαθήματα τομέα (Πειραματική Αντοχή Υλικών), όπως επίσης και σε μεταπτυχιακό επίπεδο (Θερμική Συμπεριφορά Δομικών Υλικών).
Γνωστικό Αντικείμενο: Πειραματική Μηχανική Δομικών Υλικών
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-09-09
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-11-09
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης σχετίζεται με τη μελέτη λειτουργικών τροφίμων, τον προσδιορισμό ενεργών συστατικών τους καθώς και την επίδραση που έχουν αυτά τα τρόφιμα σε διάφορες ομάδες του πληθυσμού.
Γνωστικό Αντικείμενο: Κλινική Διαιτολογία με έμφαση στα λειτουργικά τρόφιμα
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-07-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-09-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης. ΦΕΚ 1369/9.9.2020 τ.Γ’ , αριθμός προκήρυξης 22221/2.6.2020
Γνωστικό Αντικείμενο: Βελτιστοποίηση Κατασκευών
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-09-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-11-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Γ' Βαθμίδας
Περιγραφή: Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Γ' Βαθμίδας
Γνωστικό Αντικείμενο: Συστημική Βιοτεχνολογία και Μεταβολομική
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΕΚΕΤΑ
Σχολή:
Τμήμα: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-09-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-10-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: Λαμβάνοντας υπόψη ότι βασικό στοιχείο των παραστατικών τεχνών είναι η επιτέλεση, προτείνεται η θέση να επικεντρώνεται σε θεμελιώδη καλλιτεχνικά αντικείμενα, δηλαδή την σκηνοθεσία και την υποκριτική .
Γνωστικό Αντικείμενο: Σκηνοθεσία, Υποκριτική και Επιτέλεση: Καλλιτεχνική Έρευνα και Πράξη
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα: ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-07-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-09-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο αφορά στη σχεδίαση, ανάπτυξη και εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων για παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών στη Γεωπονία καθώς και στην αξιοποίηση τεχνολογιών διαδικτύου και την ανάπτυξη αγροτο-κεντρικών εφαρμογών και κινητών ηλεκτρονικών εφαρμογών για την υποστήριξη της γεωργίας και του αγροτικού χώρου. Πρόκειται για διεπιστημονικό πεδίο που συνδυάζει θέματα Πληροφορικής και Εφαρμογών στη Γεωργία και το Περιβάλλον. Το γνωστικό αντικείμενο ανήκει στην Πληροφορική και στις Διαδικτυακές Εφαρμογές στον αγροτικό χώρο. Είναι στενότερο από την Επιστήμη των Υπολογιστών, τα Δίκτυα Υπολογιστών και τις Κινητές και Ασύρματες Επικοινωνίες. Επίσης, είναι ευρύτερο επιμέρους γνωστικών αντικειμένων όπως: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Ηλεκτρονικές Εφαρμογές (ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονική μάθηση), Μοντελοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων, Ανάλυση Επιχειρηματικών Διαδικασιών. Κατά συνέπεια το γνωστικό αντικείμενο δεν είναι ούτε υπερβολικά ευρύ ούτε υπερβολικά στενό, ανήκει στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει η Πληροφορική με έμφαση στον αγροτικό χώρο.
Γνωστικό Αντικείμενο: Πληροφοριακά Συστήματα Διαδικτύου και Εφαρμογές
Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-07-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-09-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης).
Γνωστικό Αντικείμενο: «Νοσηλευτική Διοίκηση και Εκπαίδευση με έμφαση στη Διασφάλιση Ποιότητας και την Αξιολόγηση»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τμήμα: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-09-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-11-11
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες