Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 21 έως 40 από τις 300 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης. ΦΕΚ 2348/13.12.2019, Αριθμ.Προκήρυξης 62692/13.11.2019
Γνωστικό Αντικείμενο: Διαχείριση, Εκμετάλλευση και Προστασία Υδροφορέων
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-01-01
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-02-26
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: καθηγητή πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Παιδιατρική-Παιδιατρική Νευρολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Παιδιατρική-Παιδιατρική Νευρολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-01-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-03-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής Α΄ Βαθμίδας
Περιγραφή: Μία θέση Καθηγητή Α΄ Βαθμίδας μετά από αίτημα εξέλιξης μέλους ΔΕΠ
Γνωστικό Αντικείμενο: Ήπιες μορφές ενέργειας - Εξοικονόμηση ενέργειας - Αποταμίευση ενέργειας
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-02-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-04-20
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής ή Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Μία (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Διατροφή του Ανθρώπου»
Γνωστικό Αντικείμενο: Διατροφή του Ανθρώπου
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-01-31
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-03-31
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 2558/23-10-2019.α) Φυσιοπαθολογία της λειτουργίας του γεννητικού συστήματος και του μαστού, της κυοφορίας, του τοκετού και της λοχείας, β) Χειρουργικές και φαρμακευτικές παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της λειτουργίας του γεννητικού συστήματος, γ) αξιολόγηση της γονι- μότητας σε επίπεδο εκτροφής με τη χρήση όλων των διαθέσιμων μεθόδων (ορμονικοί προσδιορισμοί, απεικονιστικές μέθοδοι, αναπαραγωγικοί δείκτες κ.λπ.) για τον προσδιορισμό και την αντιμετώπιση όλων των παραμέτρων που επηρεάζουν την αναπαραγωγική ικανότητα των συγκεκριμένων ειδών ζώων, δ) κάθε είδους παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην αποκατάσταση/βελτίωση της γονιμότητας των μηρυκαστικών ζώων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσιοπαθολογία και Διαχείριση της Αναπαραγωγής των Μηρυκαστικών Ζώων
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-02-10
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-04-10
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Γερμανική Γλωσσολογία και Εφαρμογές
Γνωστικό Αντικείμενο: Γερμανική Γλωσσολογία και Εφαρμογές
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-02-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-04-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: 12164 Καθηγητής - «Παρατηρησιακή Αστροφυσική»
Περιγραφή: - Μια θέση Δ.Ε.Π., Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Παρατηρησιακή Αστροφυσική».
Γνωστικό Αντικείμενο: «Παρατηρησιακή Αστροφυσική»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-12-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-02-19
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» | Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Εκπαιδευτική διοίκηση είναι ο επιστημονικός κλάδος ο οποίος ασχολείται με τη μελέτη και την πρακτική της διαχείρισης των πόρων (ανθρώπινων και υλικών), των εργασιών και των διαδικασιών που εμπλέκονται στη λειτουργία ενός εκπαιδευτικού οργανισμού, τυπικής ή μη τυπικής εκπαίδευσης.
Γνωστικό Αντικείμενο: Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-01-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-03-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - CURRICULUM, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-01-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-03-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Εξέλιξη στη βαθμίδα του Καθηγητή
Περιγραφή: Εξέλιξη στη βαθμίδα του Καθηγητή
Γνωστικό Αντικείμενο: Ανθοκομία και Αρχιτεκτονική Τοπίου
Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-12-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-02-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Ιστορία και Θεολογία της Λατρείας
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιστορία και Θεολογία της Λατρείας
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ
Τμήμα: ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-02-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-04-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Μία (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Ηλεκτροχημικής Μετατροπής Ισχύος»
Γνωστικό Αντικείμενο: Συστήματα Ηλεκτροχημικής Μετατροπής Ισχύος
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-01-31
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-03-31
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ - ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ (εξέλιξη)
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Οικονομετρία» αφορά στη χρήση σύγχρονων οικονομετρικών μεθόδων με εφαρμογές στη μακροοικονομική και χρηματοοικονομικά. Οι οικονομετρικές εφαρμογές αφορούν τόσο χρονοσειρές όσο και συνδυασμό χρονοσειρών με διαστρωματικά στοιχεία (panel). Το πεδίο εφαρμογής των μεθόδων είναι η μακροοικονομική, τα χρηματοοικονομικά και η αλληλεπίδραση αυτών,
Γνωστικό Αντικείμενο: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-01-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-03-07
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Μία (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ανθρωπολογία, Μέσα και Αναπαράσταση»
Γνωστικό Αντικείμενο: Ανθρωπολογία, Μέσα και Αναπαράσταση
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-01-31
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-03-31
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη μίας θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) μετά από αίτηση εξέλιξης μόνιμου Επίκουρου του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική των Μαθηματικών». Το γνωστικό αντικείμενο καλύπτει τη μάθηση και τη διδασκαλία των μαθηματικών εννοιών δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη, ήδη από την προσχολική ηλικία, των βασικών μαθηματικών εννοιών. Πιο συγκεκριμένα, το γνωστικό αντικείμενο καλύπτει: • Θεωρητικές προσεγγίσεις στη μάθηση και διδασκαλία των μαθηματικών με έμφαση στις μικρές ηλικίες • Γνωστική ανάπτυξη στο πεδίο των μαθηματικών και προσέγγιση της μάθησης των μαθηματικών από τη σκοπιά της γνωστικής/αναπτυξιακής ψυχολογίας • Βάσεις για την ανάπτυξη θεμελιωδών μαθηματικών εννοιών, που διδάσκονται στην υποχρεωτική εκπαίδευση, όπως η έννοια του αριθμού, και για την κατανόηση των συμβολικών και μη συμβολικών αναπαραστάσεών τους. • Σχεδιασμός και αξιολόγηση δραστηριοτήτων για την εισαγωγή στις μαθηματικές έννοιες, με έμφαση σε μαθηματικές δραστηριότητες για το Νηπιαγωγείο και τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού σχολείου • Ο ρόλος της προϋπάρχουσας γνώσης και των αρχικών εμπειριών με τα μαθηματικά στη μαθηματική ανάπτυξη και το φαινόμενο της εννοιολογικής αλλαγής στη μάθηση των μαθηματικών • Λάθη, δυσκολίες και παρανοήσεις των μαθητών με βασικές μαθηματικές έννοιες, διδακτική τους αξιοποίηση και τρόποι αντιμετώπισής τους. • Η ανάπτυξη της αίσθησης του αριθμού και τρόποι καλλιέργειάς της • Αναπαραστάσεις για τις μαθηματικές έννοιες και η χρήση τους στη διδασκαλία
Γνωστικό Αντικείμενο: «Διδακτική των Μαθηματικών».
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-02-10
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-04-10
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 11651/4-12-2019. (Μελέτη πρωτεϊνών - νουκλεϊνικών οξέων - Ρυθμιστικοί μηχανισμοί - Ένζυμα - ρυθμιστικές πρωτεΐνες– Βιο- λογικές οξειδώσεις - Μεταβολισμός υδατανθράκων και λιποειδών). Έλεγχος Μεταβολισμού. Μοριακοί μηχανισμοί ελέγχου της έκφρασης της γενετικής πληροφορίας - Μοριακοί μηχανισμοί μεταφοράς μηνυμάτων σε ένα κύτταρο. Βιοχημεία Τροφίμων. Βιοχημικές μεταβολές στο κρέας (κατάλληλο για κατανάλωση), γάλα, φρούτα, λαχανικά και στα προϊόντα τους κατά την αποθήκευση και επεξεργασία τους - Βιοαποικοδόμηση Τροφίμων - Ενζυμικές αμαυρώσεις. Χημεία των Πρωτεϊνών. Σχέση δομής - λειτουργίας πρωτεϊνών - Ταυτοποίηση και χαρακτηρισμός των πρωτεϊνών. Μοριακή Βιολογία. Αρχές και εφαρμογές της τεχνολογίας του ανασυνδυασμένου DNA. Βιοχημεία Φυτού. Φωτοσύνθεση - Αποθήκευση υδατανθράκων, Αφομοίωση νιτρικών, θειϊκών και μετάλλων - Καθήλωση ατμοσφαιρικού αζώτου - Φυτικά γενώματα, Βιοσύνθεση απαραίτητων αμινοξέων, Αποθηκευτικές πρωτεΐνες, Ένζυμα - Βιοσύνθεση φυτικών ορμονών - λήψη και διαβίβαση μηνυμάτων - Μηχανισμοί ανταπόκρισης σε αβιοτική καταπόνηση, γήρανση, κυτταρικό θάνατο και προσβολή παθογόνων. Τεχνολογία γονιδίων και μέθοδοι για την δημιουργία διαγονιδιακών φυτών. Βιοπληροφορική. Ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων νουκλεϊνικών οξέων και πρωτεϊνών με εργαλεία πληροφορικής και ανάπτυξης αλγορίθμων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιοχημεία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-12-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-03-02
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: καθηγητή πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Επιστημολογία, Ιστορία και Ηθική της Ιατρικής
Γνωστικό Αντικείμενο: Επιστημολογία, Ιστορία και Ηθική της Ιατρικής
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-02-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-04-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Μία (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ατμοσφαιρική ρύπανση, Μετεωρολογία και αέριες εκπομπές στο αστικό και αγροτικό περιβάλλον» || Το γνωστικό αντικείμενο αφορά στην παρακολούθηση και αποτίμηση της συγκέντρωσης αερίων εκπομπών, ρύπων και αιωρούμενων σωματιδίων σε αστικό και αγροτικό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Περιλαμβάνει την παρακολούθηση και αποτίμηση των τιμών μετεωρολογικών παραμέτρων σε αστικό και αγροτικό περιβάλλον, καθώς και στις επιδράσεις τους στην αέρια ρύπανση. Τέλος, αφορά στην αποτίμηση των αέριων εκπομπών, συμπεριλαμβανομένου του περιβαλλοντικού αποτυπώματος αγροτικών δραστηριοτήτων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ατμοσφαιρική ρύπανση, Μετεωρολογία και αέριες εκπομπές στο αστικό και αγροτικό περιβάλλον
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-01-31
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-03-31
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακολογία».
Γνωστικό Αντικείμενο: ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-01-14
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-03-15
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΕΠ) ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-02-14
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-04-14
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες