Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 21 έως 40 από τις 302 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ"
Περιγραφή: ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ"
Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ
Ίδρυμα: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-28
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ με θητεία
Περιγραφή: Πιστοποιημένη διδακτική εμπειρία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στο γνωστικό αντικείμενο της Παθολογίας. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο συντονισμό μαθημάτων σε προ- και μετα-πτυχιακό επίπεδο και σε συμμετοχή ως ομιλητής σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια. Εμπειρία στην κλινική έρευνα και στη βασική έρευνα σε αναγνωρισμένα κέντρα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην οργάνωση ερευνητικών ομάδων καθώς και στη συμμετοχή σε ομάδες εργασίας του εσωτερικού και εξωτερικού. Κλινική εμπειρία στη γενική παθολογία και τις υποειδικότητές της, τόσο στην κλινική όσο και την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών, Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον εστιασμό του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και κλινικού έργου σε γνωστικά αντικείμενα της γενικής παθολογίας και η αναγνώρισή του σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο.
Γνωστικό Αντικείμενο: Γενική Παθολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Στατιστική»
Γνωστικό Αντικείμενο: Στατιστική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-03-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-05-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 40436/17-1-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενα της «Παθολογίας Μηρυκαστικών» περιλαμβάνει τη διαγνωστική προσέγγιση και τη συντηρητική αντιμετώπιση των παθήσεων των μηρυκαστικών ζώων (βοοειδή, πρόβατα, αίγες).
Γνωστικό Αντικείμενο: Παθολογία Μηρυκαστικών
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-07
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Υπολογιστική επιστήμη και μαθηματική μοντελοποίηση
Γνωστικό Αντικείμενο: Υπολογιστική επιστήμη και μαθηματική μοντελοποίηση
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 56923/23-3-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αφορά: «Απομόνωση και καθαρισμός δραστικών ουσιών από φυσικά προϊόντα (φυτικοί, ζωικοί, θαλάσσιοι οργανισμοί και μικροοργανισμοί), μελέτη χημικής σύστασης φυσικών προϊόντων, ταυτοποίηση ουσιών από φυσικά προϊόντα - προσδιορισμός χημικής δομής με χρήση αναλυτικών τεχνικών - χαρακτηρισμός βιολογικά ενεργών συστατικών - ποσοτικός προσδιορισμός, μελέτη σταθερότητας φυσικών δραστικών ουσιών, βιοσύνθεση δευτερογενών μεταβολιτών στα φυσικά προϊόντα, βιολογικές δράσεις φυσικών προϊόντων και δραστικών τους συστατικών, τεχνολογική αξιοποίηση φυσικών προϊόντων - εφαρμογές (φάρμακα, πρόσθετα τροφίμων, λειτουργικά τρόφιμα, καλλυντικά κ.α.), συσχέτιση χημικής δομής-βιολογικής δράσης, σύνθεση και ημισύνθεση φυσικών προϊόντων».
Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμοσμένη Οργανική Χημεία - Φυσικά Προϊόντα
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-14
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 39423/11-1-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αφορά στη διδασκαλία και στην έρευνα στο πλαίσιο του Αρχιτεκτονικού και Αστικού Σχεδιασμού με έμφαση στην Περιβαλλοντική Οπτική. Η Περιβαλλοντική Οπτική εξετάζει το δομημένο και αδόμητο υπό το πρίσμα των πολλαπλών -οικολογικών, κλιματικών, γεωγραφικών και πολιτισμικών θεωρήσεων του περιβάλλοντος και εξειδικεύεται μέσω της καταγραφής, ανάλυσης και, τελικά, του ελέγχου ποιοτικά και ποσοτικά μετρήσιμων περιβαλλοντικών παραμέτρων κατά τη συνθετική διαδικασία. Η συσχέ- τιση των παραπάνω στις κλίμακες του αρχιτεκτονικού και αστικού σχεδιασμού αφορά στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό κτιρίων, κτιριακών ενοτήτων και ανοιχτών χώρων- αποσπασμάτων του αστικού ιστού.
Γνωστικό Αντικείμενο: Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός με Περιβαλλοντική Οπτική
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-07
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής ή Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη κενής θέσης ΦΕΚ 698/24.3.2022 τ.Γ’ , αριθμός προκήρυξης 4793/9.2.2022
Γνωστικό Αντικείμενο: Ανάλυση, Σχεδιασμός και Υλοποίηση Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου Ηλεκτρομηχανολογικών Συστημάτων
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-01
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-05-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής ή Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τηλεπισκόπηση, Χωρικός και Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Η θέση αφορά στην αξιοποίηση δεδομένων και μεθόδων τηλεπισκόπησης (όπως είναι η ταξινόμηση, και η φωτοερμηνεία) στον χωρικό και περιβαλλοντικό σχεδιασμό (ενδεικτικά στην εκτίμηση και μελέτη των χρήσεων γης και των διαχρονικών μεταβολών τους, στην εκτίμηση περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονομικών παραμέτρων, στη μελέτη της δομής και της εξάπλωσης των πόλεων, και στη μελέτη περιβαλλοντικών αλλαγών σε παράκτιους και νησιωτικούς χώρους από φυσικά και ανθρωπογενή φαινόμενα. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι εξειδικευμένοι και να έχουν ερευνητική/διδακτική εμπειρία σε μερικές από τις ακόλουθες θεματικές περιοχές ή μεθόδους: - Σύζευξη τηλεπισκόπησης και συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών για τον σχεδιασμό του χώρου. - Χωρική ανάλυση, χωρική στατιστική, διαχρονική ανάλυση δεδομένων και συστήματα στήριξης αποφάσεων. - Γεωπληροφορική, ανάπτυξη εφαρμογών με χωρικά δεδομένα και ενίσχυση συμμετοχικού σχεδιασμού με τρισδιάστατες διαδραστικές αναπαραστάσεις. - Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων (big data) και εφαρμογές σε φυσικο-γεωγραφικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά-ανθρωπογενή φαινόμενα. - Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων από μη επανδρωμένα οχήματα (drones), απο πολυφασματικές πηγές και από αισθητήρες Lidar ή ραντάρ. - Τοπογραφία και Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Θέσης (GPS).
Γνωστικό Αντικείμενο: Τηλεπισκόπηση, Χωρικός και Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ και Οικονομική Διοίκησης Επιχειρήσεων» είναι ένα σύνθετο γνωστικό αντικείμενο το οποίο εντάσσεται στον κλάδο της Οικονομικής επιστήμης, αφορά το ρόλο της «Οικονομικής Διοίκησης των Επιχειρήσεων» {μακρο και μικροοικονομική} στη καλύτερη διαχείριση των κινδύνων και ευκαιριών του εξωτερικού περιβάλλοντος και των εργαλείων και πρακτικών (πχ Εταιρικοί Μετασχηματισμοί, Στρατηγικές Συμμαχίες με Προμηθευτές και Κανάλια Διανομής, Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης, Τιμολόγησης πχ βάσει Ανάλυσης Νεκρού Σημείου κλπ) που διατίθενται στην επιχείρηση στα πλαίσια μιας διεθνοποιημένης αγοράς. Παράλληλα το αντικείμενο συναρτάται με τη λειτουργία του «Μάρκετινγκ» ως γέφυρα μεταξύ της κατανόησης της δυναμικής συμπεριφοράς των καταναλωτών και της επιχείρησης στη διαμόρφωση του μίγματος Μάρκετινγκ το οποίο αφενός συμβάλει στη δημιουργία υπεραξίας για τον καταναλωτή (consumer surplus) και για την επιχείρηση (Brand Equity). Η διασυνδεσιμότητα των γνωστικών αντικειμένων σε θεωρητικό και ερευνητικό επίπεδο προάγει τόσο την ορθολογική διοίκησης της μονάδας (επιχείρηση) όσο και της οικονομίας που αυτή λειτουργεί.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τμήμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-14
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-14
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιατροδικαστική-Τοξικολογία με έμφαση στην Τοξικολογία»
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιατροδικαστική-Τοξικολογία με έμφαση στην Τοξικολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Η θέση αφορά στην πειραματική μελέτη δομικών, ηλεκτρικών, φυσικοχημικών ιδιοτήτων υλικών ή συνδυασμού υλικών για εφαρμογές σε διατάξεις μικροηλεκτρονικής λογικής και μνήμης τεχνολογίας CMOS. Η μελέτη των ιδιοτήτων υλικών Μικροηλεκτρονικής αποτελεί ερευνητική δραστηριότητα του Τομέα Συμπυκνωμένης Ύλης συμβατή με τα γνωστικά του αντικείμενα (Φυσική Στερεάς Κατάστασης, Φυσική Διηλεκτρικών, Φυσική Μετάλλων, Φυσική Ημιαγωγών) [ΦΕΚ 719/τ.ΔΕΥΤΕΡΟ/19.08.1997] και την κατεύθυνση του προπτυχακού προγράμματος σπουδών «Φυσική Υλικών Τεχνολογίας» που αυτός συντονίζει.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ (ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ)
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-14
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-14
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ/ΓΕΩΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αφορά στις αλλαγές που επιφέρει η τεχνολογία στη χωρική οργάνωση της οικονομικής δραστηριότητας. Ειδικότερα, εστιάζει στις θεωρίες της μακροχρόνιας τεχνολογικής μεταβολής, στις πολιτικές ανάπτυξης τεχνολογίας και καινοτομίας καθώς και στις επιδράσεις που προκύπτουν σε συνάρτηση με τις τεχνολογικές εξελίξεις σε παραγωγικό και οικονομικό επίπεδο (π.χ. ψηφιακός μετασχηματισμός και αναδυόμενες ψηφιακές τεχνολογίες, πράσινες τεχνολογίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις). Οι εξελίξεις αυτές μελετώνται σε διαφορετικές γεωγραφικές κλίμακες και περιλαμβάνουν τις γεωγραφικές διαστάσεις της οικονομίας της γνώσης και της οικονομικής τεχνολογικής ανάπτυξης, το ρόλο που διαδραματίζουν οι τόποι στην ανάπτυξη της τεχνολογίας, την εμπέδωση των περιφερειακών συστημάτων καινοτομίας καθώς και την κρίσιμη διάσταση της γεωγραφίας στην ανάπτυξη σύνθετων παραγωγικών και τεχνολογικών συστημάτων (π.χ. διεθνείς αλυσίδες αξίας και παραγωγικά δίκτυα, συστάδες τεχνολογικών επιχειρήσεων, οικοσυστήματα επιχειρήσεων και ψηφιακές πλατφόρμες).
Γνωστικό Αντικείμενο: ΓΕΩΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ
Ίδρυμα: ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Τμήμα: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-14
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Καθηγητή Α΄ βαθμίδας του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης). Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο αφορά στην ανάπτυξη και υλοποίηση αλγορίθμων και υπολογιστικών τεχνικών που βασίζονται σε μεθόδους αναγνώρισης προτύπων και μηχανικής μάθησης για την επεξεργασία και ανάλυση ιατρικών σημάτων (π.χ. ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, ηλεκτροκαρδιογράφημα κ.λπ.) και ιατρικών εικόνων (π.χ. ψηφιακές ακτινογραφίες, εικόνες αξονικής τομογραφίας, εικόνες μικροσκοπίου κ.λπ.).
Γνωστικό Αντικείμενο: «Αναγνώριση Προτύπων στην Ιατρική»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-19
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Α΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ: ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 809/04.03.2022
Γνωστικό Αντικείμενο: ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
Ίδρυμα: ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Σχολή: ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα: ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-27
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ορθοπαιδική - Βιολογική Μηχανική»
Γνωστικό Αντικείμενο: Ορθοπαιδική - Βιολογική Μηχανική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 39246/10-1-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο Αγγειοχειρουργική, ασχολείται με όλο το φάσμα των επεμβάσεων της Ανοιχτής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής, τη Διάγνωση και Αντιμετώπιση των Αγγειακών Παθήσεων και την Αιμοδυναμική των Αγγείων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Αγγειοχειρουργική
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-07
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τομέα Εφαρμοσμένων και Υπολογιστικών Μαθηματικών του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (με θητεία), με γνωστικό αντικείμενο «Αριθμητική Ανάλυση και Επιστημονικοί Υπολογισμοί».
Γνωστικό Αντικείμενο: Αριθμητική Ανάλυση και Επιστημονικοί Υπολογισμοί
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιοχημεία» (από εξέλιξη)
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιοχημεία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-03-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-05-26
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Πληροφορικής και Τηλεποικονωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννινων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Βιοϊατρική Τεχνολογία με Έμφαση στην Επεξεργασία και Ανάλυση Βιοϊατρικών Δεδομένων"
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιοϊατρική Τεχνολογία με Έμφαση στην Επεξεργασία και Ανάλυση Βιοϊατρικών Δεδομένων
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Τμήμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-21
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες