Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 21 έως 40 από τις 415 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο πραγματεύεται την ανάπτυξη και τις εφαρμογές αυστηρών μαθηματικών μεθόδων στη θεμελίωση και επίλυση προβλημάτων της θεωρητικής και εφαρμοσμένης φυσικής. Ενδεικτικά αναφέρονται: μετασχηματισμοί Fourier, μέθοδος αντίστροφης σκέδασης και γενικότεροι μετασχηματισμοί για την επίλυση διαφορικών εξισώσεων, Riemann-Hilbert προβλήματα, δομές Poisson, μηχανική Lagrange-Hamilton, συμμετρίες Lie, συνεχή και διακριτά ολοκληρώσιμα συστήματα
Γνωστικό Αντικείμενο: Μαθηματική Φυσική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-03-31
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Περιγραφή: Βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή επί θητεία με γνωστικό αντικείμενο "Οργανική Χημεία".
Γνωστικό Αντικείμενο: Οργανική Χημεία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-03-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Γεωγραφίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική Γεωγραφία - Κλιματολογία»
Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική Γεωγραφία - Κλιματολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-04-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-19
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής Α΄ βαθμίδας ή Αναπληρωτής Καθηγητής ή Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Μία νέα θέση Καθηγητή Α΄ βαθμίδας ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή
Γνωστικό Αντικείμενο: «Χρηματοοικονομική, Τραπεζική και Λογιστική»
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-05-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-16
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής (μετά από αίτηση για εξέλιξη Αναπληρωτή Καθηγητή)
Περιγραφή: Η «Εφοδιαστική - Δίκτυα Διανομών» ορίζεται σαν ένα ολοκληρωμένο δίκτυο ή σύστημα δημιουργίας αξίας, που περιλαμβάνει στενά συνεργαζόμενες επιχειρηματικές μονάδες, παραγωγούς, εμπόρους, λιανοπωλητές και τους καταναλωτές. Συμπεριλαμβάνει τη ροή υλικών από τον παραγωγό του τελικού προϊόντος μέχρι τον τελικό καταναλωτή, παράλληλα με τη ροή πληροφοριών μεταξύ των μελών της αλυσίδας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Εφοδιαστική - Δίκτυα Διανομών
Ίδρυμα: ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-04-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-04
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας ή Αναπληρωτής Καθηγητής ή Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη (1) κενής θέσης καθηγητή ΦΕΚ 679/13.3.2023 τ.Γ’’ αριθμός προκήρυξης 3623/25.1.2023
Γνωστικό Αντικείμενο: Κατάλυση με εφαρμογές σε Ενέργεια και Περιβάλλον
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-04-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 52351/6-3-2023 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων με χρήση τεχνικών και μεθόδων που αξιοποιούν μεγάλο όγκο δεδομένων από/σε συστήματα διεργασιών. Ως τέτοιες τεχνικές νοούνται τεχνικές: (α) εποπτευόμενης μηχανικής εκμάθησης, (β) στοιχείων τεχνητής νοημοσύνης, (γ) προβλεπτικού ελέγχου και παραμετρικής ανάλυσης (δ) υβριδικών τεχνικών συνδυασμού μηχανιστικών μαθηματικών μοντέλων και δεδομένων μεγάλου όγκου. Οι Εφαρμογές των ανωτέρω μεθόδων θα επικεντρώνονται στη Χημική Μηχανική με έμφαση στις διεργασίες και στα συστήματα χημικών, βιοχημικών, φαρμακευτικών και ενεργειακών βιομηχανιών. Οι εφαρμογές αφορούν στην ανάπτυξη εργαλείων για την αυτόματη λήψη αποφάσεων, την προσομοίωση, τη μοντελοποίηση, τον προηγμένο έλεγχο, τον σχεδιασμό νέων υλικών, την αξιολόγηση πειραματικών δεδομένων και την ικανοποίηση των αρχών της βιωσιμότητας και της κυκλικής οικονομίας αναφορικά με τις προαναφερθείσες διεργασίες, κάτω από πολύπλοκους περιορισμούς, εγγενή αβεβαιότητα και με διαθέσιμο για ανάλυση μεγάλο όγκο δεδομένων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Τεχνικές Υπολογιστικής Νοημοσύνης στη Χημική Μηχανική
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-04-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ Αναπληρωτή Καθηγητή (ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ)
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γενετική Οργανισμών» και συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου: Το γνωστικό αντικείμενο «Γενετική Οργανισμών» αναφέρεται στην έρευνα και διδασκαλία της επιστήμης της Γενετικής σε διάφορους οργανισμούς, προκαρυώτες ή ευκαρυώτες – οργανισμούς μοντέλα (συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπου). Μελετά το γενετικό υλικό και την έκφραση αυτού σε φαινότυπο, από το γονίδιο στην πρωτεΐνη και τον οργανισμό και την αλληλεπίδρασή του με περιβαλλοντικούς παράγοντες.
Γνωστικό Αντικείμενο: Γενετική Οργανισμών
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-03-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-12
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: Το αντικείμενο της θέσης αναφέρεται στην κινηματική, γραμμική και μη γραμμική δυναμική ανάλυση, σχεδιασμό, σύνθεση και βελτιστοποίηση μηχανισμών και μηχανών, συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων επιφανείας. Απαιτείται ισχυρό πειραματικό υπόβαθρο, αναγκαίο για την επιβεβαίωση θεωρητικών αποτελεσμάτων και μεθοδολογιών. Έμφαση δίνεται επίσης στην χρήση προηγμένων ψηφιακών μεθόδων στην ανάλυση, σύνθεση και σχεδιασμό
Γνωστικό Αντικείμενο: Κινηματική, Δυναμική Ανάλυση και Σύνθεση Ευέλικτων Μηχανολογικών Συστημάτων
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-05-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (με θητεία) με γνωστικό αντικείμενο «Νεότερη Ελληνική Ιστορία (μέσα 15ου - αρχές 19ου αιώνα)»
Γνωστικό Αντικείμενο: Νεότερη Ελληνική Ιστορία (μέσα 15ου - αρχές 19ου αιώνα)
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-04-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-06
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Ιστορία της Λατινοκρατίας - Πρώιμης Τουρκοκρατίας στον Ελλαδικό Χώρο (13ος αι - 18ος αι)
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιστορία της Λατινοκρατίας - Πρώιμης Τουρκοκρατίας στον Ελλαδικό Χώρο (13ος αι - 18ος αι)
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-05-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο αυτό μπορεί να υποστηρίξει μαθήματα που αφορούν και τις δύο κατευθύνσεις του Τμήματος. Με το συνθετικό «Εκπαιδευτική Τεχνολογία» υποστηρίζονται μαθήματα ψηφιακού γραμματισμού απαραίτητα σε όλους τους φοιτητές αλλά και μαθήματα με πρακτικές και εξειδικευμένες προεκτάσεις στην κατεύθυνση των Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης. Με το συνθετικό «Αναδυόμενες Τεχνολογίες και Επιδράσεις τους» υποστηρίζονται μαθήματα που αφορούν τη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα (π.χ. εκπαιδευτική ρομποτική, επείγουσα απομακρυσμένη διδασκαλία, εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω πλατφορμών, μάθηση μέσω κοινωνικών δικτύων, κ.ά.). Κάποια από αυτά, όπως η εκπαιδευτική ρομποτική, έχουν εισαχθεί ήδη στο πρόγραμμα σπουδών όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης. Μέσω του συνθετικού αυτού, εξυπηρετούνται και οι στόχοι των μαθημάτων της κατεύθυνσης Κοινωνικής Εργασίας, που αφορούν επιδράσεις στην ψυχική υγεία, στην κοινωνία και στη μάθηση. Οι αναδυόμενες τεχνολογίες υποστηρίζουν βασικά γνωστικά εργαλεία σε αυθεντικά περιβάλλοντα μάθησης, απαραίτητα στην καλλιέργεια δεξιοτήτων για τον ενεργό πολίτη του εικοστού πρώτου αιώνα.
Γνωστικό Αντικείμενο: Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Αναδυόμενες Τεχνολογίες και Επιδράσεις τους
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-05-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμογές Βιοϊατρικής Πληροφορικής – Τεχνολογίας με έμφαση στις μικροαγγειακές ροές» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΣ: Το αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης εστιάζει στην έρευνα, σχεδίαση, επεξεργασία, υλοποίηση, βελτιστοποίηση και μετάδοση πληροφοριών, αυτοματοποιημένων διατάξεων και συστημάτων, χρησιμοποιώντας ως κύριο εργαλείο την Ιατρική Πληροφορική. Απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις στα γνωστικά αντικείμενα τόσο των Πληροφοριακών Συστημάτων στο χώρο της Ιατρικής και της Υγείας γενικότερα, όσο και στη Βιοϊατρική Τεχνολογία και την Ιατρική Πληροφορική. Στο γνωστικό αντικείμενο συμπεριλαμβάνεται και η επεξεργασία και ανάλυση Βιο−σημάτων και Βιο−εικόνων, ανάπτυξη υπολογιστικών αλγορίθμων για την ποσοτικοποίηση και την εξατομίκευση της ιατρικής και την υποστήριξη της διάγνωσης και της θεραπείας ασθενειών. Επιπλέον, το αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης απαιτεί πολυετή εκπαιδευτική εμπειρία και ικανότητα επίβλεψης σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και ιδιαίτερα σε καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας καθώς και συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα, και ερευνητική-εργαστηριακή εμπειρία. Τέλος προϋποθέτει σημαντική διοικητική εμπειρία και διεθνή αναγνώριση ανάλογη της υπό προκήρυξη βαθμίδας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμογές Βιοϊατρικής Πληροφορικής – Τεχνολογίας με έμφαση στις μικροαγγειακές ροές
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-04-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΟΚΟΥΡΟΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: Περιγραφή Θέσης: Το γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων με έμφαση στην Οργάνωση και Λειτουργία Επιχειρήσεων της Ταξιδιωτικής Βιομηχανίας», εστιάζει στην επιστημονική και πρακτική εφαρμογή των αρχών και λειτουργιών του σύγχρονου μάνατζμεντ στις τουριστικές επιχειρήσεις. Το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει τις θεματικές περιοχές της οικονομικής και λειτουργικής αποδοτικότητας, της ποιότητας των τουριστικών κι ειδικότερα των ταξιδιωτικών υπηρεσιών, της διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, της καινοτομίας, της περιβαλλοντικής και κοινωνικής απόδοσης, της βιωσιμότητας, της διαχείρισης κρίσεων, της ανθεκτικότητας και της ασφάλειας (safety και security) των τουριστικών οργανισμών, οι οποίες αθροιστικά συνθέτουν την σύγχρονη έννοια της Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων. Η πολυδιάστατη φύση της Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων απαιτεί ολοκληρωμένα (integrated) μοντέλα διαχείρισης, που βασίζονται στις αρχές της διοίκησης ολικής ποιότητας και της επιχειρηματικής αριστείας, αλλά είναι προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες των τουριστικών οργανισμών, ενώ ταυτόχρονα χρησιμοποιούν ένα συνδυασμό ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων έρευνας. Λόγω δε του έντονα παγκοσμιοποιημένου χαρακτήρα της τουριστικής ταξιδιωτικής βιομηχανίας, είναι αναγκαία η γνώση μοντέλων διοίκησης διεθνοποιημένων και πολυεθνικών εταιρειών. Παράλληλα, η σύγχρονη έννοια του τουριστικού management είναι προσανατολισμένη στην ικανοποίηση πλήθους εσωτερικών και εξωτερικών ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders), οι οποίοι αλληλεπιδρούν συνδυαστικά μέσα στο οικοσύστημα του τουρισμού και συν-διαμορφώνουν την τουριστική εμπειρία. Στο πλαίσιο αυτό, έμφαση δίνεται στην οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεων και οργανισμών της ταξιδιωτικής βιομηχανίας, όπως είναι οι αεροπορικές εταιρείες και τα αεροδρόμια (που αποτελούν τους συντελεστές της δημοφιλέστερης μορφής του σύγχρονου ταξιδιού), οι ταξιδιωτικοί οργανισμοί (tour operators) και οι ταξιδιωτικοί πράκτορες (που αποτελούν τους οργανωτές των ταξιδιών αλλά και τους συνδετικούς κρίκους μεταξύ προμηθευτών τουριστικών υπηρεσιών και των καταναλωτών-τουριστών).
Γνωστικό Αντικείμενο: Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων με έμφαση στην Οργάνωση και Λειτουργία Επιχειρήσεων της Ταξιδιωτικής Βιομηχανίας
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-03-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης εστιάζει στη συμμετοχή και στο ρόλο των φορέων της κοινωνίας των πολιτών στην πολιτική διαδικασία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τμήμα: ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-05-22
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-22
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ
Γνωστικό Αντικείμενο: Κλινική Ψυχολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-03-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-10
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ Καθηγητή Α΄ βαθμίδας του Τμήματος Μαιευτικής (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης). Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο, «Κοινοτική Μαιευτική Φροντίδα», περιλαμβάνει τα επιστημονικά πεδία της Υγείας των γυναικών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα, της Αγωγής Υγείας, της Δημόσιας Υγείας, της κατ΄ οίκον Φροντίδας και του Οικογενειακού Προγραμματισμού – Σεξουαλικής Αγωγής.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Κοινοτική Μαιευτική Φροντίδα»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τμήμα: ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-04-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Η ΟρθοπαιδικηΤραυματολογία περιλαμβάνει όλες τις κακώσεις ενηλίκων και παίδων στο αξονικό σκελετό καθώς και στα άνω και κάτω άκρα συμπεριλαμβανομένων των μυών, τενόντων αγγείων και νεύρων. Στο τριτοβάθμιο νοσοκομείο μας αντιμετωπίζεται όλο το φάσμα του τραύματος, απλού και επιπλεγμένου καθώς και των επιπλοκών αυτού, ενώ η διαχείριση των πολυτραυματιών και των σύνθετων κακώσεων ακολουθεί όλα τα διεθνή πρωτόκολλα. Η γενική Ορθοπαιδική περιλαμβάνει τις τραυματικές κακώσεις των τενόντων-μυών-νεύρων (αθλητιατρική, παθήσεις περιφερικών νεύρων), τις παραμορφώσεις, τις συγγενείς ανωμαλίες και τη μεγαλη κατηγορία των εκφυλιστικών παθήσεων (οστεοαρθρίτιδα, άσηπτη νέκρωση, κα). Το κλινικό, ερευνητικό και επιστημονικό έργο περιλαμβάνει, εκτός από την Ορθοπαιδική Τραυματολογία, τις αθλητικές κακώσεις, τις παθήσεις γενικά του άνω άκρου και ιδιαιτέρως του ώμου, την οστεοαρθρίτιδα, τις παθήσεις του χόνδρου, τις παθήσεις της σπονδυλικής στήλης, τις παραμορφώσεις των άνω και κάτω άκρων και επιλεγμένες κακώσεις και παθήσεις στα παιδιά
Γνωστικό Αντικείμενο: Ορθοπαιδική Χειρουργική και Τραυματολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-05-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών. Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Το αντικείμενο της θέσης εστιάζει στην αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων μοντελοποίησης πληροφοριακών συστημάτων, στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη διαχείριση τους. Περιλαμβάνει επίσης τη μοντελοποίηση συστημάτων λήψης απόφασης και διαχείρισης διεργασιών. Έμφαση δίνεται στη μελέτη της συμπεριφοράς των συστημάτων με βάση προηγμένες μεθόδους υπολογιστικής ευφυΐας και αξιοποίησης μεγάλου όγκου δεδομένων που προκύπτουν από τη λειτουργία τους ή την προσομοίωση τους. Εμπεριέχει επίσης την πρόβλεψη συμπεριφορών σε σύνθετα πληροφοριακά συστήματα.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Μοντελοποίηση και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-03-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Ευφυή Συστήματα Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος και Πληροφορίας
Γνωστικό Αντικείμενο: Ευφυή Συστήματα Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος και Πληροφορίας
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-05-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-27
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες