Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 21 έως 40 από τις 203 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 25294/18-11-2022 (από εξέλιξη) Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Ιστορική Μουσικολογία με έμφαση στη Νεοελληνική Μουσική του 19ου και 20ού αιώνα» καλύπτει μια αναγνωρισμένη ειδικότητα και αντιστοιχεί σε νεότερο κλάδο της επιστήμης της Ιστορικής Μουσικολογίας. Η έμφαση στην έντεχνη νεοελληνική μουσική του 19ου και 20ού αιώνα ζητείται προκειμένου οι υποψήφιοι να είναι σε θέση να διδάξουν εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με την εξέλιξη και τις ιδιαιτερότητες της ιστορίας της Νεοελληνικής Μουσικής κατά τον 19ο και 20ό αιώνα, τόσο στο προπτυχιακό, όσο και στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιστορική Μουσικολογία με έμφαση στη Νεοελληνική Μουσική του 19ου και 20ού αιώνα
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα: ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-01-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-03-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Νευρολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Νευρολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-01-10
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-03-10
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ - ENVIRONMENTAL APPLICATION OF BIOCHEMICAL ENGINEERING
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΙΙ), ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ - ENVIRONMENTAL APPLICATION OF BIOCHEMICAL ENGINEERING - ΦΕΚ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 97 Γ΄/2023
Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ - ENVIRONMENTAL APPLICATION OF BIOCHEMICAL ENGINEERING
Ίδρυμα: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-01-26
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-03-26
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης ΦΕΚ 61/18.1.2023 τ.Γ’, αριθμός προκήρυξης 59123/28.11.2022
Γνωστικό Αντικείμενο: Στατική και δυναμική ανάλυση προηγμένων υλικών και κατασκευών
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-01-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-03-22
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α΄ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Λαχανοκομία
Γνωστικό Αντικείμενο: Λαχανοκομία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Τμήμα: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-12-09
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-02-09
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α΄ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο καλύπτει τα πεδία της Οργανικής Χημείας και της Επιστήμης Μακρομορίων (πολυμερών) με έμφαση στην σύνθεση οργανικών μορίων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή νέων συνθετικών μακρομορίων και μελέτη των ιδιοτήτων των μακρομοριών
Γνωστικό Αντικείμενο: Οργανική Χημεία – Συνθετικά Μακρομόρια
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-12-09
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-02-09
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πυρηνική Ιατρική»
Γνωστικό Αντικείμενο: Πυρηνική Ιατρική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-01-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-03-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. Καθηγητή πρώτης βαθμίδας (ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ)
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Υλωρική» και συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου: Το γνωστικό αντικείμενο της Υλωρικής ασχολείται με τη δασική παθολογία, τη δασική εντομολογία και τις δασικές πυρκαγιές. Εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της προστασίας του δάσους, των δασικών και λιβαδικών εκτάσεων και του αστικού πρασίνου εναντίον οιωνδήποτε κινδύνων του περιβάλλοντος, τόσο των αβιοτικών όσο και των βιοτικών. Σημαντικό κομμάτι της Υλωρικής αφορά τον άνθρωπο, ο οποίος μέσα από την κατάλληλη ενημέρωση και εκπαίδευση, μπορεί να προλάβει τις ζημιές που προκαλούν οι παράγοντες αυτοί, ενώ η εφαρμογή διαχειριστικών και δασοκομικών μέτρων συμβάλλει στη διατήρηση της υγείας των δασικών οικοσυστημάτων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Υλωρική
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα: ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-02-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-04-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ Επίκουρου Καθηγητή
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μοριακή Βιολογία» και συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου: Το γνωστικό αντικείμενο της «Μοριακής Βιολογίας» αναφέρεται στη μελέτη και κατανόηση της μοριακής βάσης των βιολογικών διεργασιών που διέπουν τις λειτουργίες της ζωής. Περιλαμβάνει τη μελέτη των πολύπλοκων μηχανισμών και των ειδικών μοριακών αλληλεπιδράσεων βιομορίων που ευθύνονται για τη ρύθμιση φυσιολογικών και παθολογικών διεργασιών, συμπεριλαμβανομένων των ανοσολογικών λειτουργιών και αλληλεπιδράσεων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Μοριακή Βιολογία
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-01-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-03-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΗΣ ΣΘΕΤ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕ "Δομή και Λειτουργία του Κυττάρου" ΤΟΥ ΜΠΣ "Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες"
Γνωστικό Αντικείμενο: ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-01-26
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-03-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ
Περιγραφή: Γενετική και οικολογία φυσικών πληθυσμών ξυλωδών και ποωδών δασικών φυτών (δασικά είδη: τα πάσης φύσεως φυτά που απαντούν στα δασικά/ ή φυσικά οικοσυστήματα και προορίζονται για παραγωγή ξύλου ή βοσκήσιμη ύλη ή καρπών ή γενικότερα δασικών προϊόντων). Μοριακές γενετικές προσεγγίσεις για τη μελέτη προτύπων της γενετικής ποικιλότητας των δασικών ειδών. Μηχανισμοί προσαρμογής, επιλογή υποβοηθούμενη από γονίδια-δείκτες, μοριακή βελτίωση. Διασύνδεση γενετικής ποικιλότητας με την ποικιλότητα ειδών/οικοσυστημάτων και των διαδικασιών και υπηρεσιών οικοσυστήματος. Ανάπτυξη στρατηγικών για την προστασία, διατήρηση παραγωγικών δασικών οικοσυστημάτων με ευρεία γενετική ποικιλότητα και αντοχή στην περιβαλλοντική αλλαγή (αλλοίωση των συστημάτων χρήσης γης, κλιματική αλλαγή), εκτίμηση των ανθρώπινων επιπτώσεων στη γενετική ποικιλότητα και εν γένει βιοποικιλότητα των δασικών οικοσυστημάτων. Προστασία της φύσης, με έμφαση στην προστασία και διατήρηση των δασικών γενετικών πόρων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Διατήρηση και διαχείριση δασικών γενετικών πόρων
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - "ΔΗΜΗΤΡΑ"
Σχολή:
Τμήμα: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-01-26
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-03-06
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Πολιτική και Ανταγωνιστικότητα» αναφέρεται στην έρευνα και διδασκαλία σε ζητήματα διεθνούς, ευρωπαϊκής, εθνικής και περιφερειακής οικονομικής πολιτικής, καθώς και μαθήματα και έρευνα που σχετίζονται με τη διεθνή ανταγωνιστικότητα χωρών, επιχειρήσεων και κλάδων της οικονομίας.
Γνωστικό Αντικείμενο: OIKONOMIKH ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τμήμα: ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-12-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-02-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 15568/19-10-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το Αστικό Δίκαιο αποτελεί έναν αυτοτελή, πλήρη κλάδο της νομικής επιστήμης. Ως δικαιϊκός κλάδος, το αστικό δίκαιο αποτελεί το κύριο τμήμα του ιδιωτικού δικαίου και ρυθμίζει τις ιδιωτικές σχέσεις των προσώπων. Με βάση το ευρύτατο αντικείμενό του, το Αστικό Δίκαιο ρυθμίζει σχεδόν το σύνολο των εκφάνσεων της ιδιωτικής ζωής, οικονομικής, κοινωνικής, οικογενειακής. Ειδικότερα, το αστικό δίκαιο διαιρείται σε πέντε κλάδους, τις Γενικές Αρχές, το Ενοχικό Δίκαιο, το Εμπράγματο Δίκαιο, το Οικογενειακό Δίκαιο και το Κληρονομικό Δίκαιο. Οι Γενικές Αρχές περιλαμβάνουν το σύνολο των κανόνων που ρυθμίζουν θέματα γύρω από τον κανόνα δικαίου, τα υποκείμενα των έννομων σχέσεων, το δικαίωμα και τη δικαιοπραξία. Το ενοχικό Δίκαιο είναι το σύνολο των κανόνων που ρυθμίζει τις ενοχικές σχέσεις. Το Εμπράγματο Δίκαιο περιλαμβάνει κανόνες που ρυθμίζουν τις εμπράγματες σχέσεις και τα εμπράγματα δικαιώματα. Το οικογενειακό Δίκαιο είναι το σύνολο των κανόνων που ρυθμίζουν τις οικογενειακές σχέσεις, ενώ, τέλος, το κληρονομικό δίκαιο είναι το σύνολο των κανόνων που ρυθμίζουν τις συνέπειες που συνεπάγεται ο θάνατος του ανθρώπου στις έννομες σχέσεις του, κυρίως στις περιουσιακές.
Γνωστικό Αντικείμενο: Αστικό Δίκαιο
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΝΟΜΙΚΗ
Τμήμα: ΝΟΜΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-01-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-03-17
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ
Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-02-10
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-04-10
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης εστιάζει έρευνα και διδασκαλία σε ζητήματα Διοίκησης και Στρατηγικής των Επιχειρήσεων και της Επιχειρηματικότητας.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τμήμα: ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-01-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-03-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή επί θητεία με γνωστικό αντικείμενο «Οργανική Χημεία»
Γνωστικό Αντικείμενο: Οργανική Χημεία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-12-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-02-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το αντικείμενο της θέσης απαιτεί ένα στέρεο επιστημονικό υπόβαθρο και έρευνα στους επιστημονικούς κλάδους της Λεξικολογίας και της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας. Συγκεκριμένα, το γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει έρευνα και ανάλυση σε λεξιλογικά ζητήματα της Νέας Ελληνικής και έρευνα στη μάθηση και τη διδασκαλία του λεξιλογίου της ελληνικής γλώσσας (ενδεικτικά: διδακτικές εφαρμογές, στρατηγικές μάθησης λεξιλογίου, σύνταξη παιδαγωγικών λεξικών)
Γνωστικό Αντικείμενο: ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-12-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-02-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Αναισθησιολογία»
Γνωστικό Αντικείμενο: Αναισθησιολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-12-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-02-07
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 25291/18-11-2022 (από εξέλιξη).Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Σύνθεση, προσδιορισμός δομής, χημικές και φασματοσκοπικές ιδιότητες οργανικών ενώσεων. Προσδιορισμός δομής, φασματοσκοπική μελέτη, σύνθεση, βιοσύνθεση και μελέτη ιδιοτήτων φυσικών προϊόντων. Σύνθεση και μελέτη ιδιοτήτων βιομορίων και βιοδραστικών μορίων. Μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων. Οργανική Φωτοχημεία. Σύνθεση και μελέτη όργανό μεταλλικών ενώσεων με εφαρμογές στην Οργανική Σύνθεση. Καταλυτικές μεθοδολογίες στην Οργανική Σύνθεση. Μελέτη μηχανισμών καταλυτικών οργανικών διαδικασιών. Ομογενής, ετερογενής κατάλυση και οργανοκατάλυση στην Οργανική Σύνθεση. Ανάπτυξη και εφαρμογές Οργανικών Συνθετικών Μεθοδολογιών στα πλαίσια της Πράσινης Χημείας και της Αειφόρας Ανάπτυξης. Συνθετική Οργανική Χημεία: Ανάπτυξη μεθόδων για τη σύνθεση οργανικών ενώσεων. Σύνθεση σε στερεή φάση. Ασύμμετρη σύνθεση. Οργανική Σύνθεση: Σχεδιασμός και σύνθεση οργανικών ενώσεων. Ρετροσυνθετική Ανάλυση. Συνδυαστική Χημεία: Συνδυαστική σύνθεση και τεχνολογία. Δημιουργία βιβλιοθηκών. Εφαρμογές. Χημεία Φυσικών Προϊόντων: Απομόνωση και προσδιορισμός δομής φυσικών προϊόντων. Σύνθεση, βιοσύνθεση και εφαρμογές φυσικών προϊόντων. Μελέτη και σύνθεση οργανομεταλλικών ενώσεων. Εφαρμογές στην Οργανική Σύνθεση. Κατάλυση.
Γνωστικό Αντικείμενο: Οργανική Χημεία με έμφαση στη Συνθετική Οργανική Χημεία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-01-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-03-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Καρδιολογία»
Γνωστικό Αντικείμενο: Καρδιολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-01-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-03-28
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες