Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 21 έως 40 από τις 298 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής / Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 12738/8-1-2020. Το γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία Αριθμών» αντιστοιχεί σε ομώνυμο βασικό, αυτόνομο, και πλήρη κλάδο της Μαθηματικής Επιστήμης, δηλαδή της Επιστήμης που υπηρετεί το Τμήμα Μαθηματικών και ειδικότερα ο Τομέας Άλγεβρας, Θεωρίας Αριθμών και Μαθηματικής Λογικής. Το γνωστικό αυτό αντικείμενο εστιάζει στην θεωρητική και μεθοδολογική προσέγγιση, με την αναγκαία μαθηματική αυστηρότητα και πληρότητα όλων των θεμάτων της Θεωρίας Αριθμών, ειδικότερα θεμάτων στις περιοχές της Αλγεβρικής Θεωρίας Αριθμών, της Αριθμητικής Αλγεβρικής Γεωμετρίας και της Αναλυτικής Θεωρίας Αριθμών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Θεωρία Αριθμών
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-22
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-22
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 14490/22-1-2020.Το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης καλύπτει έναν διεπιστημονικό κλάδο της Ψυχολογίας, αυτόν της Νευροψυχογλωσσολογίας και έχει το εύρος μιας αναγνωρισμένης επιστημονικής ειδικότητας, της ειδικότητας του Νευροψυχογλωσσολόγου. Ο κλάδος αυτός αντλεί πληροφορίες από τρεις επιστημονικές περιοχές: της ψυχολογίας, των νευροεπιστημών και της γλωσσολογίας. Αντικείμενο της νευροψυχογλωσσολογίας είναι η μελέτη των ψυχολογικών και των νευρωνικών μηχανισμών που εμπλέκονται στην απόκτηση, την κατανόηση, την παραγωγή και τη χρήση της γλώσσας. Το πεδίο μελέτης της νευροψυχογλωσσολογίας καλύπτει πλήθος φαινομένων σε ένα εύρος τυπικών και κλινικών πληθυσμών, όπως η απόκτηση της πρώτης αλλά και της δεύτερης/τρίτης γλώσσας, η διγλωσσία, η παθολογία της γλώσσας, και οι διαταραχές του λόγου (αναπτυξιακές και επίκτητες). Θεωρητικά βασίζεται στην ψυχογλωσσολογία και τις νευροεπιστήμες. Οι μέθοδοί της προέρχονται από τον χώρο της ψυχολογίας (πειραματικής, γνωστικής, νευροψυχολογίας) και το ευρύτερο πεδίο των νευροεπιστημών. Αξιοποιεί κυρίως την παρατήρηση, καταγραφή και μέτρηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς σχετικής με τη γλώσσα, σύγχρονες τεχνικές απεικόνισης της δομής και της λειτουργίας του εγκεφάλου, αλλά και ψυχομετρικά και υπολογιστικά μοντέλα και δείκτες ηλεκτροφυσιολογίας. Εστιάζεται στους νευρωνικούς μηχανισμούς που αφορούν στην κατανόηση, παραγωγή και ανάπτυξη της γλώσσας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Νευροψυχογλωσσολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: καθηγητή πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Βιολογική Χημεία
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιολογική Χημεία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-07-09
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-09-09
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης:17631/28-2-2020. Το γνωστικό αντικείμενο «Μαιευτική - Γυναικολογία -Ουρογυναικολογία», ασχολείται με όλο το φάσμα της Μαιευτικής Γυναικολογίας και επιπρόσθετα με όλο το φάσμα της Ουρογυναικολογίας, δηλαδή την κατανόηση, τη διερεύνηση, τη διάγνωση και αντιμετώπιση όλων των περιπτώσεων ακράτειας ούρων στις γυναίκες, την κατανόηση, τη διερεύνηση, τη διάγνωση και αντιμετώπιση της χαλάρωσης του πυελικού εδάφους, τον ουροδυναμικό έλεγχο σε γυναίκες με διαταραχές ούρησης, την απεικονιστική προσέγγιση των γυναικών με παθήσεις πυελικού εδάφους, την επανορθωτική χειρουργική των καταστάσεων αυτών και αντιμετώπιση των υποτροπών και των επιπλοκών μετά από επεμβάσεις για διαταραχές πυελικού εδάφους και ακράτεια ούρων στις γυναίκες.
Γνωστικό Αντικείμενο: Μαιευτική - Γυναικολογία - Ουρογυναικολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή
Γνωστικό Αντικείμενο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-06-12
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-08-12
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Χρηματοοικονομική
Γνωστικό Αντικείμενο: Χρηματοοικονομική
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-07-09
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-09-09
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο εξετάζει το σύνολο των τεχνολογικών, οικονομικών κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων που επηρεάζουν τη δομή, τη λειτουργία και την εξέλιξη των Ενεργειακών Συστημάτων. Για την ολοκληρωμένη μελέτη των ενεργειακών συστημάτων απαιτείται η γνώση των επιδράσεων τους στο περιβάλλον και ειδικότερα στην επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου, για την αντιμετώπιση της οποίας λαμβάνονται διαρκώς νέες δεσμευτικές αποφάσεις με άμεση επίπτωση στη λειτουργία και την ανάπτυξη τους. Οι δεσμεύσεις αυτές έχουν σημαντική επίπτωση στη βιομηχανία. Υπό αυτές τις συνθήκες, η βιομηχανία για να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της θα πρέπει να ανταποκριθεί με τις κατάλληλες επιλογές τεχνολογίας, προγραμματισμού και χρήσης των καταλλήλων εργαλείων ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σχολή: ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Τμήμα: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 13212/13-1-2020. Το γνωστικό αντικείμενο της Κτηνιατρικής Επιδημιολογίας αφορά στο σχεδιασμό, τη διεξαγωγή και την ανάλυση επιδημιολογικών μελετών σε ζωικούς πληθυσμούς. Ο στόχος της Κτηνιατρικής Επιδημιολογίας είναι η αναγνώριση και ο προσδιορισμός της διαδοχής των γεγονότων που έχουν ως αποτέλεσμα την έκθεση συ- γκεκριμένων τύπων ατόμων (ή πληθυσμών) σε συγκεκριμένους τύπους περιβάλλοντος. Επιπλέον, η κτηνιατρική επιδημιολογία χρησιμοποιώντας μεθόδους για τον εντοπισμό αιτιωδών συσχετίσεων σε ζωικούς πληθυσμούς, συμβάλλει στη διασφάλιση της υγείας, της ευζωίας και της παραγωγικότητας των ζώων και την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων ζωικής προέλευσης. Έμφαση δίνεται σε θέματα προκατάληψης στις επιδημιολογικές μελέτες, σε μεθοδολογικά στοιχεία κλινικών δοκιμασιών και δοκιμασιών σε εκτροφές, στην κριτική παρουσίαση δημοσιευμένων επιδημιολογικών μελετών, καθώς επίσης και στην πρακτική εξάσκηση διαχείρισης δεδομένων επιδημιολογικών μελετών με ειδικά σχεδιασμένα λογισμικά πρότυπα.
Γνωστικό Αντικείμενο: Κτηνιατρική Επιδημιολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-22
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-22
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 12227/7-1-2020. Η υπό προκήρυξη θέση έχει ως οικεία επιστήμη, την οργάνωση και διοίκηση των οργανισμών επικοινωνίας, και καλύπτει τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα, την οργάνωση και διοίκηση των επικοινωνιακών οργανισμών και την εφαρμοσμένη οργανωσιακή επικοινωνία για τους δημοσιογραφικούς, πολιτιστικούς και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Αναλυτικότερα, το γνωστικό αντικείμενο καλύπτει: Στρατηγική διοίκηση, διοίκηση λειτουργιών, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και διοίκηση γνώσης των επικοινωνιακών οργανισμών. Στρατηγική επικοινωνία, διαχείριση ενδιαφερόμενων μερών και οργανωσιακή μάθηση στους οργανισμούς επικοινωνίας. Οικονομία των βιομηχανιών των μέσων. Δημιουργικότητα, καινοτομία και επιχειρηματικότητα στους επικοινωνιακούς οργανισμούς.
Γνωστικό Αντικείμενο: Οργάνωση και Διοίκηση Οργανισμών Επικοινωνίας
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-15
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Μία (1) θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου (από εξέλιξη)
Περιγραφή: Μία (1) θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου (από εξέλιξη)
Γνωστικό Αντικείμενο: Αισθητική με έμφαση στην Σημειολογία της Εικόνας
Ίδρυμα: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα: ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-06-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκ. Καθηγητής/«Υλικά για Ενεργειακές Εφαρμογές»
Περιγραφή: Μια κενή θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Υλικά για Ενεργειακές Εφαρμογές»
Γνωστικό Αντικείμενο: «Υλικά για Ενεργειακές Εφαρμογές»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-06-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-08-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη μιας κενής οργανικής θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εδαφολογία-Αρδεύσεις». Το γνωστικό αντικείμενο «Εδαφολογία-αρδεύσεις» περιλαμβάνει θέματα διαχείρισης και γεωργικής αξιοποίησης εδαφικών και υδατικών πόρων, δεδομένου ότι και οι δυο αυτοί τομείς είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με το σύστημα Έδαφος-Νερό-Φυτό-Ατμόσφαιρα. Αναλυτικότερα θα υποστηρίζονται τα ακόλουθα πεδία: Α) Τα συστατικά του εδάφους, οι χημικές ιδιότητες και η γονιμότητα του εδάφους. Αλληλεπιδράσεις μεταξύ στερεής (ανόργανης και οργανικής), υγρής και αέριας φάσης του εδάφους. Επίδραση της γονιμότητας του εδάφους στη θρέψη του φυτού. Β) Διαχείριση υδατικών πόρων με έμφαση στην οικοσυστημική προσέγγιση. Ανάλυση σχέσης βροχής απορροής, και εκτίμηση υδατικού ισοζυγίου καλλιεργειών. Χρήση GIS & μοντέλων προσομοίωσης για τη μελέτη της δυναμικής των υδατικών πόρων σε επίπεδο αγρού και λεκάνης απορροής. Ποιότητα νερού άρδευσης (αλατότητα, καταλληλότητα), Ανάγκες των καλλιεργειών σε νερό, Τεχνικές Αρδεύσεων, Κίνηση του νερού στο έδαφος.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Εδαφολογία-Αρδεύσεις»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Η' ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης καθηγητή του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Οργανωσιακή Ψυχολογία»
Γνωστικό Αντικείμενο: Οργανωσιακή Ψυχολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-22
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης. ΦΕΚ 732/25.5.2020 τ.Γ’ , αριθμός προκήρυξης 11249/4.2.2020
Γνωστικό Αντικείμενο: Εξόρυξη Πετρωμάτων (Εκσκαφή-Αποκόμιση)
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-06-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-31
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής/«Κυτταρολογία»
Περιγραφή: Μια θέση Δ.Ε.Π., Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Κυτταρολογία».
Γνωστικό Αντικείμενο: «Κυτταρολογία»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-06-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-08-19
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ή ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Καταγραφή και παρακολούθηση ρύπανσης εδάφους, νερών και αέρα. Προχωρημένες διεργασίες οξείδωσης. Προχωρημένες φυσικοχημικές διεργασίες. Σχεδιασμός πιλοτικών μονάδων και προσομοίωση προχωρημένων διεργασιών επεξεργασίας αποβλήτων. Μέθοδοι καθαρισμού φυσικών υδάτων και μοντελοποίηση με αξιοποίηση της θεωρίας της μεταφοράς μάζας με μοριακά μέσα και συναγωγή. Ολοκληρωμένες διεργασίες αξιοποίηση αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων. Σχεδιασμός ολοκληρωμένων διεργασιών που δεν μεταφέρουν τη ρύπανση σε άλλο πεδίο. Περιορισμός ρύπανσης στην πηγή. Ανάπτυξη τεχνολογιών για την αντιμετώπιση αναδυόμενων και έμμονων ρύπων, ανθεκτικών μικροοργανισμών ή μικροπλαστικών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Προχωρημένες Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες Διαχείρισης Αποβλήτων
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-16
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Τέχνης»
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιστορία της Τέχνης
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-12
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-12
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Παιδιατρική-Αλλεργιολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: "Παιδιατρική-Αλλεργιολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 12865/10-1-2020. Σχεδιασμός νέων μικρών φαρμακομορίων με βάση τη δομή του μοριακού στόχου, τα προσδέματα, τα δομικά θραύσματα, τις ενώσεις πολλαπλών στόχων (πολυφαρμακολογία), σύνθεση, ποσοτικές σχέσεις δομής - ιδιοτήτων και δράσης, μοριακός μηχανισμός δράσης.
Γνωστικό Αντικείμενο: Μοριακή και Υπολογιστική Φαρμακοχημεία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο αφορά σε θέματα Αναλογιστικής Επιστήμης
Γνωστικό Αντικείμενο: ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σχολή: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
Τμήμα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-05-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-07-11
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες