Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 21 έως 40 από τις 200 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής α΄ Βαθμίδας
Περιγραφή: Προκήρυξης πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ καθηγητή α΄ βαθμίδας (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης).
Γνωστικό Αντικείμενο: «Γεωτεχνική Διερεύνηση για τη Διασφάλιση Ποιότητας Εδαφικών και Υδατικών Πόρων – Εφαρμογή Μεθόδων Γεωχημείας Περιβάλλοντος»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-15
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 7264/31-12-2020. Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός κτιρίων, κτιριακών συγκροτημάτων και συνόλων: το κύριο μέρος του διδακτικού έργου απαιτεί τη συμμετοχή στα εργαστήρια αρχιτεκτονικού σχεδιασμού του Τμήματος που αναφέρονται σε όλες τις κλίμακες του αρχιτεκτονικού έργου και περιλαμβάνουν κτίρια, κτιριακά συγκροτήματα και σύνολα, υπαίθριους χώρους και σχεδιασμό αστικού περιβάλλοντος. Το γνωστικό αντικείμενο ενσωματώνει ερμηνευτικές θεωρίες της αρχιτεκτονικής και θεωρητικές προσεγγίσεις ζητημάτων του σύγχρονου σχεδιασμού.
Γνωστικό Αντικείμενο: Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής/«Εντατική Θεραπεία»
Περιγραφή: Μία (1) κενή θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Εντατική Θεραπεία».
Γνωστικό Αντικείμενο: «Εντατική Θεραπεία»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-05-12
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-07-12
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αναισθησιολογία» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΣ: Η Αναισθησιολογία αποτελεί αναγνωρισμένη κύρια ιατρική ειδικότητα και έχει ως αντικείμενο την περιεγχειρητική (προεγχειρητική, διεγχειρητική και μετεγχειρητική για τουλάχιστον 24 ώρες) διαχείριση ασθενών, όλων των ηλικιών και όλων των ειδικοτήτων, όπως επίσης και τη διαχείριση ασθενών με οξύ και χρόνιο πόνο, καλοήθους και μη αιτιολογίας. Η θέση αυτή απαιτεί κατ’ εξοχήν κλινική εμπειρία στην Αναισθησιολογία που σημαίνει πολυετές και συνεχές έως σήμερα κλινικό έργο σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο που αντιμετωπίζει περιεγχειρητικά ασθενείς όλων των ειδικοτήτων. Επιπρόσθετα, η θέση αυτή απαιτεί εκπαιδευτική εμπειρία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, διοικητική εμπειρία καθώς και ερευνητικό έργο στο φάσμα της Αναισθησιολογίας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Αναισθησιολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-07
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
Ίδρυμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-12
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-12
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη Θέσης ΔΕΠ στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Σπουδές Στον Ελληνικό Πολιτισμό"
Γνωστικό Αντικείμενο: ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΙ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (19ος και 20ος Αιώνας)
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-09
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-09
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 8815/15-1-2021. Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:Η Κλασική Αρχαιολογία σύμφωνα με τα διεθνώς ισχύοντα είναι μια σαφώς οριοθετημένη ειδικότητα της αρ-χαιολογικής επιστήμης. Η διδασκαλία και η έρευνα του γνωστικού της αντικειμένου αναφέρονται στα υλικά κατάλοιπα της κλασικής αρχαιότητας και περιλαμβάνουν όλες τις εκφάνσεις του υλικού πολιτισμού, όπως το δομημένο περιβάλλον, την τεχνολογία και την τέχνη. Αναφέρονται επιπλέον στις ιδεολογικές αντιλήψεις της εποχής, στον δημόσιο και ιδιωτικό βίο, στην οικονομία και στις κάθε μορφής δραστηριότητες και σχέσεις μεταξύ των κοινωνικών ομάδων, όπως προκύπτουν από τα αρχαιολογικά ευρήματα. Αντικείμενο της εν λόγω θέσης είναι τα υλικά κατάλοιπα και οι ποικίλες μορφές του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού από την αρχή των ιστορικών χρόνων (Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου) έως το τέλος της Αρχαϊκής εποχής (500/480 π.Χ. περίπου). Συγκεκριμένα στα υλικά κατάλοιπα περιλαμβάνονται τα οικιστικά λείψανα και τα πάσης φύσεως κινητά ευρήματα με χρηστικό, καλλιτεχνικό ή ιδεολογικό χαρακτήρα, τα οποία ερμηνεύονται και εντάσσονται στο ιστορικό και πολιτισμικό τους πλαίσιο. Η χρονολογική περίοδος που ορίζεται στο γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει ειδικότερα την περίοδο των λεγόμενων «Σκοτεινών Αιώνων», τη γεωμετρική και την αρχαϊκή εποχή, οι οποίες μπορούν να μελετηθούν ως μια ευρύτερη ενότητα με κοινά μεθοδολογικά και ερευνητικά εργαλεία - παραδοσιακά και τεχνολογικά - και με τον συνδυασμό περισσότερων θεματικών πεδίων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Κλασική αρχαιολογία: αρχαιολογία της Πρώιμης εποχής του Σιδήρου έως το τέλος της Αρχαϊκής εποχής
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-05-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-07-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Φιλολογία»
Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Φιλολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Ακτινοδιαγνωστική
Γνωστικό Αντικείμενο: Ακτινοδιαγνωστική
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-02
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-02
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 6588/9-12-2020. Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:Το παραπάνω γνωστικό αντικείμενο με τις επιμέρους ειδικεύσεις του αποτελεί γνωστικό αντικείμενο του Τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης και καλύπτει περισσότερους από ένα πλήρη κλάδο της Μαθηματικής Επιστήμης.
Γνωστικό Αντικείμενο: Μιγαδική Ανάλυση, Θεωρία Τελεστών
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 8814/15-1-2021. Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:Η Κοινωνιολογία της λογοτεχνίας είναι αναγνωρισμένο αντικείμενο των ανθρωπιστικών σπουδών και αποτελεί αναγνωρισμένο κλάδο της επιστήμης που διδάσκεται στα Τμήματα των Πανεπιστημίων. Η Κοινωνιολογία της λογοτεχνίας έχει ως αντικείμενο τον προσδιορισμό και την περιγραφή των σχέσεων μεταξύ λογοτεχνίας και λογοτεχνικού έργου. Η ανάλυση των σχέσεων μεταξύ κοινωνίας και λογοτεχνίας υπήρξε αντικείμενο στοχασμού και μελέτης από το 19ο κιόλας αιώνα, με κυριότερους εκπροσώπους του κριτικούς Mme de Staël και H. Taine και φιλοσόφους, όπως τους Hegel και Marx. Κατά τον 20ο αιώνα κυριαρχούν οι G. Lukács, L. Goldman, M. Bakhtine, Th. Adorno κ.λπ. Κρίνεται επομένως σημαντική η εκπαίδευση και η εξοικείωση των φοιτητών πάνω σε έννοιες που σηματοδοτούν ως τις μέρες μας τον κριτικό στοχασμό, όπως: η ιστορικοποίηση των αισθητικών κατηγοριών, η διαλεκτική των λογοτεχνικών γενών, η αντιστοιχία των λογοτεχνικών μορφών με τα στάδια της κοινωνικής ιστορίας, η «κοσμοθεωρία» του συγγραφέα, οι σχέσεις μεταξύ λογοτεχνικού έργου και κοινωνικών τάξεων της εκάστοτε εποχής κ.τ.λ.
Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνιολογία της Λογοτεχνίας
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 8404/11-1-2021. Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:Το επιστημονικό πεδίο της Παιδιατρικής περιλαμβάνει την αιτιοπαθογένεια, την κλινική σημειολογία, τη δια-γνωστική προσέγγιση, τη θεραπευτική αντιμετώπιση και την πρόληψη όλων των παθολογικών καταστάσεων και νοσημάτων της νεογνικής, βρεφικής και παιδικής ηλικίας. Η Νεογνολογία αποτελεί αναγνωρισμένη υπο-ειδικότητα της Παιδιατρικής που επικεντρώνεται κυρίως στην ιατρική φροντίδα των νεογνών, προώρων και τελειομήνων. Ωστόσο, αν και το γνωστικό αντικείμενο της Νεογνολογίας αφορά στην κατανόηση της φυσιολογικής ανάπτυξης των δομών του νεογνού και των διάφορων παθολογικών καταστάσεων που παρατηρούνται στην περιγεννητική - νεογνική ηλικία, το επιστημονικό της πεδίο επεκτείνεται και σε μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες, στο πλαίσιο αφενός της μακροχρόνιας νοσηλείας των άρρωστων νεογνών αφετέρου των εξειδικευμένων επανελέγχων που διενεργούνται σε αυτά στη βρεφική και παιδική ηλικία.
Γνωστικό Αντικείμενο: Παιδιατρική - Νεογνολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Γενική Χειρουργική (μετά από αίτηση του κ. Ιωάννη Παπακωνσταντίνου)
Γνωστικό Αντικείμενο: Γενική Χειρουργική
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γενετική Βελτίωση Φυτών» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΣ: Το γνωστικό αντικείμενο «Γενετική Βελτίωση Φυτών» περιλαμβάνει τη βασική έρευνα καθώς και όλες τις κλασικές και μοριακές μεθόδους και διαδικασίες για την αναβάθμιση και αξιολόγηση του φυτογενετικού υλικού με στόχο τη δημιουργία βελτιωμένων ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Γενετική Βελτίωση Φυτών
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-14
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-14
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: H Βιοχημεία αποτελεί μια ταχέως εξελισσόμενη επιστήμη, η οποία πραγματεύεται τη μελέτη της Χημείας των διεργασιών της ζωής. Η Βιοχημεία είναι ένας σημαντικός κλάδος της επιστήμης της Χημείας και αποτελεί έναν ουσιαστικό τομέα έρευνας και διδασκαλίας της Σχολής Θετικών Επιστημών. Το γνωστικό αντικείμενο της Βιοχημείας σε συνδυασμό με το αντικείμενο της μελέτης του Εξωκυττάριου Χώρου είναι σαφές, σύγχρονο και ευρύ. Με την παραγόμενη γνώση έχουν απαντηθεί πολλά από τα πιο θεμελιώδη ερωτήματα αναφορικά με τη λειτουργία των ζώντων οργανισμών. Είναι πλέον σαφές ότι, εκτός από δομικό και χωροπληρωτικό ρόλο, ο Εξωκυττάριος Χώρος προσφέρει χημικά και μηχανικά ερεθίσματα στα κύτταρα επηρεάζοντας τη μορφολογία και τις λειτουργίες τους τόσο σε φυσιολογικές όσο και σε παθολογικές διεργασίες. Η διερεύνηση της δομής και λειτουργικότητας μακρομορίων του Eξωκυττάριου Xώρου, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο επηρεάζουν την κυτταρική συμπεριφορά μέσω ρύθμισης της κυτταρικής σηματοδότησης αποτελούν σήμερα σημαντικό και συνεχώς εξελισσόμενο στόχο της Βιοχημείας. Η τεράστια γνώση που απορρέει από τη μελέτη τέτοιων βιοχημικών ζητημάτων βρίσκει εφαρμογές στην ανακάλυψη βιοδεικτών που σχετίζονται με ασθένειες (όπως ο καρκίνος), την κυτταρική σηματοδότηση, τη φαρμακολογική στόχευση συγκεκριμένων μορίων του Εξωκυττάριου Χώρου, κ.α..
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιοχημεία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-03-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-05-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Περιγραφή: Το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο αποτελείται από δύο αλληλοσυμπληρούμενες συνιστώσες: Τη Συμβουλευτική Ψυχολογία και την Εκπαίδευση. Η Συμβουλευτική Ψυχολογία ασχολείται με τη λειτουργικότητα των προσώπων σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής τους δίνοντας έμφαση σε συναισθηματικά, κοινωνικά, επαγγελματικά, εκπαιδευτικά και αναπτυξιακά ζητήματα αλλά και σε δυσλειτουργικά ζητήματα που σχετίζονται με την ατομική, οικογενειακή, και ομαδική ανθρώπινη εμπειρία. Η Συμβουλευτική Ψυχολογία έχει εφαρμογή στο χώρο της Εκπαίδευσης και της σχολικής τάξης μέσα από τη μελέτη ζητημάτων που άπτονται της δυναμικής της ομάδας, των διανθρώπινων σχέσεων και του ρόλου της συμβουλευτικής στην αντιμετώπιση προβλημάτων και κρίσεων στο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Η Συμβουλευτική Ψυχολογία στην εκπαίδευση εστιάζει στη σπουδαιότητα της καλλιέργειας δεξιοτήτων συμβουλευτικής στους εκπαιδευτικούς. Ο συμβουλευτικός ρόλος των εκπαιδευτικών έχει ερευνητικά τεκμηριωθεί και στην ελληνική παιδαγωγική πραγματικότητα καθώς αυτός συμβάλλει στην ανάπτυξη θετικών και ουσιαστικών διανθρώπινων σχέσεων στο σχολικό περιβάλλον και ενισχύει τη διαμεσολάβηση που μπορεί να ασκήσει ο εκπαιδευτικός στη σχέση μεταξύ των μαθητών/τριών και των σχολικών ψυχολογικών υπηρεσιών.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ίδρυμα: ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-26
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Περιγραφή: ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Ίδρυμα: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-05-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 8409/11-1-2021. Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:Το γνωστικό αντικείμενο «Μαιευτική - Γυναικολογία», ασχολείται με όλο το φάσμα των Γυναικολογικών Παθήσεων καθώς και τη Μαιευτική.
Γνωστικό Αντικείμενο: Μαιευτική- Γυναικολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-05-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-07-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Πνευμονολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Πνευμονολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Περιβάλλοντος της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντική Τοξικολογία με έμφαση στην συμπεριφορά και τις επιδράσεις των τοξικών χημικών ειδών»
Γνωστικό Αντικείμενο: Περιβαλλοντική Τοξικολογία με έμφαση στην συμπεριφορά και τις επιδράσεις των τοξικών χημικών ειδών
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-03-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-05-25
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες