Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 21 έως 40 από τις 170 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: θέση ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: Δασική Παθολογία
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - "ΔΗΜΗΤΡΑ"
Σχολή:
Τμήμα: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-11-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-11-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-01-04
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: To γνωστικό αντικείμενο αφορά την μελέτη, διδασκαλία και έρευνα της Ανατομίας του ανθρώπου με εξειδίκευση στη μακροσκοπική και μικροσκοπική ανατομική (Ιστολογία) και Νευροανατομία (λειτουργική και μοριακή).
Γνωστικό Αντικείμενο: Ανατομία με Εξειδίκευση στη Μακροσκοπική και Μικροσκοπική Ανατομική και Νευροανατομία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-10-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-16
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 24146/11-6-2020. Το γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματικά και η Διδακτική των Μαθηματικών» περιλαμβάνει έναν συνδυασμό από τη μια της επιστήμης των Μαθηματικών με την έννοια του περιεχομένου ενώ από την άλλη θεωρητικά και ερευνητικά ρεύματα σχετικά με τη διδασκαλία και την μάθηση των Μαθηματικών. Ερευνητικά ζητήματα που άπτονται των Μαθηματικών αφορούν την εύρεση νέων αποτελεσμάτων κυρίως στην Αριθμητική και τη Γεωμετρία (ενδεικτικά αναφέρονται η επινόηση νέων αποδεί-ξεων θεωρημάτων με λιγότερο απαιτητική μαθηματική γνώση, η επινόηση εμπειρικών γεωμετρικών αποδείξεων, η εξέλιξη των μαθηματικών εννοιών διαχρονικά, η εύρεση νέων λύσεων). Ερευνητικά ζητήματα της Διδακτικής των Μαθηματικών σχετίζονται με τις παιδαγωγικές πρακτικές που εφαρμόζονται ή μπορούν να εφαρμοστούν στη διδασκαλία για τη διαμόρφωση μαθηματικών ιδεών. Πιο συγκεκριμένα, μπορούν να αφορούν στην επίλυση και δημιουργία προβλήματος, στη διερεύνηση της συμβολής των Ψηφιακών Τεχνολογιών στη μάθηση και τη διδασκαλία των Μαθηματικών, στον εντοπισμό των γνωστικών εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι μαθητές και στη διαμόρφωση διδακτικών προσεγγίσεων για τον υπερκερασμό τους καθώς και τη μελέτη των Αναλυτικών Προγραμμάτων για τα μαθηματικά.
Γνωστικό Αντικείμενο: Μαθηματικά και η Διδακτική των Μαθηματικών
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-09-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-11-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Κοινωνιολογία των Εκπαιδευτικών Πρακτικών
Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνιολογία των Εκπαιδευτικών Πρακτικών
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Τμήμα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-11-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-01-04
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Η ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, της Σχολής Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Πιάνο –Λόγια δυτική μουσική".
Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΙΑΝΟ- ΛΟΓΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τμήμα: ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-11-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-01-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 29822/30-7-2020. Το αντικείμενο της Κτηνιατρικής Φυσιολογίας, η οποία αποτελεί βασική και αυτοτελή επιστήμη της Κτηνιατρικής είναι: (α) η κατανόηση της λειτουργίας (φυσιολογίας) των επιμέρους κυτταρικών ή υποκυτταρικών στοιχείων που συνιστούν τον οργανισμό των ζώων που μελετά η Κτηνιατρική Επιστήμη, (β) η ανάδειξη της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης, (γ) η εξειδικευμένη κατά συστήματα ιστών ή οργάνων μελέτη του ζωικού οργανισμού και (δ) η διερεύνηση της ομοιοστασίας πίσω από κάθε φυσιολογική λειτουργία.
Γνωστικό Αντικείμενο: Κτηνιατρική Φυσιολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-11-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-01-04
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ
Γνωστικό Αντικείμενο: Χρηματοοικονομική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-10-17
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-16
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Χαοτικά Ηλεκτρονικά Κυκλώματα και Νανοδιατάξεις"
Περιγραφή: Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Χαοτικά Ηλεκτρονικά Κυκλώματα και Νανοδιατάξεις"
Γνωστικό Αντικείμενο: "Χαοτικά Ηλεκτρονικά Κυκλώματα και Νανοδιατάξεις"
Ίδρυμα: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-11-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-12
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής/Τεχνικές Προγραμματισμού Συστημάτων στον Παγκόσμιο Ιστό (web)
Περιγραφή: Tο γνωστικό αντικείμενο «Τεχνικές Προγραμματισμού Συστημάτων στον Παγκόσμιο Ιστό (web)» περιλαμβάνει θεματικές περιοχές όπως υπηρεσιοστρεφείς αρχιτεκτονικές και υπηρεσίες Παγκόσμιου Ιστού, εξαγωγή και μοντελοποίηση δεδομένων από τον Παγκόσμιο Ιστό και γλώσσες προγραμματισμού και μηχανική λογισμικού Παγκοσμίου Ιστού.
Γνωστικό Αντικείμενο: Τεχνικές Προγραμματισμού Συστημάτων στον Παγκόσμιο Ιστό (web)
Ίδρυμα: ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-10-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-07
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής ή Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη κενής θέσης ΦΕΚ 1739/30.10.2020 τ.Γ’ , αριθμός προκήρυξης 27591/3.7.2020
Γνωστικό Αντικείμενο: Οργανική Χημική Τεχνολογία με έμφαση στην Κυκλική Οικονομία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-11-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-01-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής / Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 26595/30-6-2020. Η Ζωολογία τετράποδων σπονδυλωτών περιλαμβάνει τη μελέτη της ταξινομίας, της ζωικής ποικιλότητας, της φυλογεωγραφίας, της εξέλιξης, της συμπεριφοράς, της μορφολογίας και οικολογίας των τετράποδων σπονδυλωτών. Πιο συγκεκριμένα, το γνωστικό αντικείμενο αφορά μία ή περισσότερες ομάδες τετραπόδων, κατά προτίμηση αμφίβια, ερπετά ή πτηνά και εστιάζει στη συστηματική, την εκτίμηση της βιοποικιλότητας, τη διερεύνηση των φυλογενετικών σχέσεων και της φυλογεωγραφίας, με στόχο την κατανόηση των εξελικτικών και οικολογικών διεργασιών για την προστασία, διατήρηση και διαχείριση των ζωικών πληθυσμών. Ιδανικά θα πρέπει να συνδυάζεται η επιτόπια μελέτη οργανισμών στο πεδίο (παρατήρηση, καταγραφή, απεικόνιση, συλλογή, πείραμα) με την ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων μορφομετρικών και μοριακών μεθόδων. Το αντικείμενο θα υπηρετήσει τις σύγχρονες απαιτήσεις της επιστήμης της ζωολογίας και θα συμβάλει καθοριστικά τόσο ερευνητικά όσο και εκπαιδευτικά στην ανάπτυξη του Τομέα Ζωολογίας και γενικότερα του Τμήματος. Σε επίπεδο εκπαίδευσης, το γνωστικό αντικείμενο υποστηρίζει τα μαθήματα του ΠΠΣ «Μορφολογία και Συστηματική Χορδωτών», «Βιοποικιλότητα», «Βιογεωγραφία», «Χερσαίο Περιβάλλον και Οργανισμοί», «Ορνιθολογία», «Συγκριτική Ανατομία και Ιστολογία Ζώων», «Ηθολογία Ζώων», «Βιοπληροφορική», «Εξέλιξη και στοιχεία γενετικής πληθυσμών», «Αρχές αειφορίας και διαχείρισης». Επίσης, θα μπορεί να στηρίξει την εκπαίδευση σε ήδη υπάρχοντα ΠΜΣ του Τμήματος αλλά και τη δημιουργία νέων ΠΜΣ ή ΔΠΜΣ.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ζωολογία τετραπόδων σπονδυλωτών
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-10-09
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-10
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής/«Εντατική Ιατρική»
Περιγραφή: Μια (1) θέση Δ.Ε.Π, Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Εντατική Ιατρική».
Γνωστικό Αντικείμενο: «Εντατική Ιατρική»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-10-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης
Περιγραφή: ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: Υλικά και διεργασίες για ενεργειακές εφαρμογές
Ίδρυμα: ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ - ΙΤΕ
Σχολή:
Τμήμα: IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-11-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-01-18
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Περιλαμβάνει ερευνητική και διδακτική/κλινική δραστηριότητα στη διάγνωση, διερεύνηση, προληψη, θεραπεία και παρακολούθηση αγγειακών παθήσεων που αφορούν το αρτηριακό, φλεβικό και λεμφικό σύστημα. Η θεραπεία περιλαμβάνει συντηρητική - φαρμακευτική αγωγή, χειρουργική ή ενδαγγειακή αντιμετώπιση της πάθησης. Επιπλέον περιλαμβάνεται δραστηριότητα στη δημιουργία αγγειακής προσπέλασης για αιμοκάθαρση.
Γνωστικό Αντικείμενο: Αγγειοχειρουργική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-10-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Υγιεινή Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης» || ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Εξέταση για ασθένειες των ζώων προ της σφαγής και ευζωία των ζώων κατά την μεταφορά και κατά τη διαδικασία σφαγής. Επιθεώρηση διαδικασίας σφαγής. Επιθεώρηση των σφάγιων, ευρήματα στα σφάγια από νοσήματα των ζώων και ενέργειες του επίσημου κτηνιάτρου. Χαρακτηρισμός και διαχείριση των ειδικών υλικών κινδύνου και των υπόλοιπων ζωικών υποπροϊόντων. Υγειονομικός έλεγχος των τροφίμων ζωικής προέλευσης (κρέατος και των προϊόντων του, γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων, των αλιευμάτων και των προϊόντων τους, των αυγών και των προϊόντων τους και του μελιού) και διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Μικροβιολογικός και ποιοτικός έλεγχος τροφίμων ζωικής προέλευσης. Συστήματα αυτοελέγχου και διασφάλισης ποιότητας των τροφίμων ζωικής προέλευσης. Τροφιμογενή παθογόνα, ζωοανθρωπονόσοι και κίνδυνοι των τροφίμων ζωικής προέλευσης
Γνωστικό Αντικείμενο: Υγιεινή Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-10-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης).
Γνωστικό Αντικείμενο: «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία με έμφαση στην οικο-καινοτομική δραστηριότητα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-11-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-01-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Σύνθεση και στις Μεθοδολογίες του Σχεδιασμού» || Περιγραφή Θέσης: Με βάση την ενσωμάτωση του σχεδιασμού στη θεωρητική έρευνα, το γνωστικό αντικείμενο συνδέεται με την πρακτική του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και την παραγωγή αρχιτεκτονικής. Ο σχεδιασμός νοείται ως διακριτή τεχνική γνώση που συμμετέχει στη μεταποίηση της ύλης για την παραγωγή υλικών χώρων και αντικειμένων. Αποτελεί παραγωγική διαδικασία σχετιζόμενη με την κοινωνία, την οικονομία και την ανθρώπινη τεχνική και αισθητική επινοητικότητα. Η διδασκαλία του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού απαιτεί μεθοδολογίες που αγγίζουν όλα αυτά τα πεδία και επιτρέπουν τη σύνοψή τους, αισθητική και υλικοτεχνική, σε σχεδιασμένο ανθρώπινο χώρο.
Γνωστικό Αντικείμενο: Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Σύνθεση και στις Μεθοδολογίες του Σχεδιασμού
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-10-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΝΗΜΑΤΩΔΟΛΟΓΙΑ
Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-11-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-01-04
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το προτεινόμενο γνωστικό αντικείμενο και το ερευνητικό/εκπαιδευτικό έργο περιλαμβάνουν και καλύπτουν ένα σαφές και αυτοτελές γνωστικό πεδίο της επιστήμης της Βιολογίας και του Τομέα Βιολογίας φυτών με γενική επιστημονική αναγνώριση. To γνωστικό αντικείμενο αφορά τα πεδία της Χλωρίδας και της Φυτογεωγραφίας και συγκεκριμένα α) τη συστηματική μελέτη της σύνθεσης της χλωρίδας σε φυσικά, ημιφυσικά και ανθρωπογενή οικοσυστήματα β) τις επιδράσεις αβιοτικών και βιοτικών παραγόντων στην ποικιλότητα φυτικών ειδών και τις απαιτήσεις των ειδών σε διαφορετικές περιβαλλοντικές παραμέτρους γ) τα πρότυπα εξάπλωσης σημαντικών, σπάνιων, απειλούμενων και προστατευόμενων φυτικών ειδών δ) τη μελέτη, αξιολόγηση, παρακολούθηση, διαχείριση και διατήρηση πληθυσμών σημαντικών φυτικών ειδών. Επίσης το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο καλύπτει ύλη των μαθημάτων:1) Βιολογία Φυτών Ι (Μορφολογία και Ανατομία Φυτών) 2) Βιολογία Φυτών ΙΙ (Συστηματική Φυτών), 3) Βιογεωγραφία, 4) Βιοποικιλότητα και βιολογία της διατήρησης και 5) Ειδικά μαθήματα Βοτανικής, του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας Παν. Πατρών καθώς και των μαθημάτων: 1) Εκτίμηση Βιοποικιλότητας και Βιο-παρακολούθηση ειδών & οικοτόπων και 2) Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Διαχείριση Φυσικών Περιοχών του ΜΠΣ «Βιολογικές Επιστήμες: Έρευνα και Εφαρμογές» στην κατεύθυνση «Εφαρμοσμένη Οικολογία – Διαχείριση Οικοσυστημάτων» και Βιολογικών Πόρων. To γνωστικό αντικείμενο αφορά τα πεδία της Χλωρίδας και της Φυτογεωγραφίας και συγκεκριμένα α) τη συστηματική μελέτη της σύνθεσης της χλωρίδας σε φυσικά, ημιφυσικά και ανθρωπογενή οικοσυστήματα β) τις επιδράσεις αβιοτικών και βιοτικών παραγόντων στην ποικιλότητα φυτικών ειδών και τις απαιτήσεις των ειδών σε διαφορετικές περιβαλλοντικές παραμέτρους γ) τα πρότυπα εξάπλωσης σημαντικών, σπάνιων, απειλούμενων και προστατευόμενων φυτικών ειδών δ) τη μελέτη, αξιολόγηση, παρακολούθηση, διαχείριση και διατήρηση πληθυσμών σημαντικών φυτικών ειδών. Στα καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνεται η εκπόνηση μεταπτυχιακών και διπλωματικών διατριβών καθώς και η διδασκαλία μαθημάτων του Προπτυχιακού και Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας (γίνεται αναλυτική αναφορά στην περιγραφή της θέσης).
Γνωστικό Αντικείμενο: Χλωρίδα και Φυτογεωγραφία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-10-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-16
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες