Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 21 έως 40 από τις 83 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή»
Γνωστικό Αντικείμενο: Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-05-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-07-16
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 14416/31-1-2019.Το γνωστικό αντικείμενο «Πλαστική Χειρουργική», ασχολείται με όλο το φάσμα της Πλαστικής Χειρουργικής και ιδιαίτερα με την αποκατάσταση ελλειμμάτων μαλακών μορίων, την επανορθωτική Χειρουργική κάτω άκρου, τις χειρουργικές παθήσεις και αποκατάσταση μαστού, την χειρουργική χειρός, την χειρουργική ογκολογία του δέρματος και των μαλακών μορίων, τις συγγενείς δυσπλασίες και τη Μικροχειρουργική.
Γνωστικό Αντικείμενο: Πλαστική Χειρουργική
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-05-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-07-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία Πτηνών»
Γνωστικό Αντικείμενο: Παθολογία Πτηνών
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-05-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-07-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Χημική Ωκεανογραφία»
Γνωστικό Αντικείμενο: Χημική Ωκεανογραφία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-05-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-07-16
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 18887/26-2-2019. Το επιστημονικό πεδίο της Γαστρεντερολογίας, αφορά την αιτιοπαθογενετική, διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των νοσημάτων της πεπτικής οδού, ήπατος - χοληφόρων και παγκρέατος.
Γνωστικό Αντικείμενο: Γαστρεντερολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-05-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-07-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 15812/31-1-2019. Η διδασκαλία και η έρευνα της Ρωμαϊκής εποχής αναφέρεται στην αρχαιολογία και την τέχνη ενός ευρύτερου γεωγραφικού χώρου που εκτείνεται στα όρια της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και μιας ευρύτερης χρονικής περιόδου από τον 2ο αι. π.Χ. έως το τέλος του 3ου αι. μ.Χ. Ως εκ τούτου προϋποθέτει γνώσεις ενός πολιτισμού διαφορετικού από τον ελληνικό. Η μελέτη της Ρωμαϊκής εποχής ως μιας μεγάλης και σημαντικής περιόδου με διακριτά χαρακτηριστικά σε σχέση με αυτά της Κλασικής εποχής αποτελεί καθιερωμένο γνωστικό αντικείμενο.
Γνωστικό Αντικείμενο: Κλασική Αρχαιολογία με έμφαση στη Ρωμαϊκή εποχή
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-05-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-07-15
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής (Εξέλιξη)
Περιγραφή: Προκήρυξη μίας (1) θέσης της Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας, νυν Σχολής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή. Το γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Ανακάλυψης Γνώσης και Τεχνολογίας Λογισμικού» αφορά αφενός συστήματα ανακάλυψης γνώσης με μεθόδους εξόρυξης γνώσης ή δεδομένων, αφετέρου δε τεχνολογίας λογισμικού σε θέματα που άπτονται της συντήρησης και της αξιολόγησης ποιότητας λογισμικού με έμφαση στη τομή των δυο περιοχών, όπου η ανακάλυψη γνώσης γίνεται στο πεδίο της τεχνολογίας λογισμικού.
Γνωστικό Αντικείμενο: Συστήματα Ανακάλυψης Γνώσης και Τεχνολογίας Λογισμικού
Ίδρυμα: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-06-12
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-07-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Χημεία Τροφίμων
Γνωστικό Αντικείμενο: Χημεία Τροφίμων
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-05-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-07-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Ορθόδοξος Θεολογία και Οικουμενική Κίνησις
Γνωστικό Αντικείμενο: Ορθόδοξος Θεολογία και Οικουμενική Κίνησις
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ
Τμήμα: ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-05-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-07-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 15810/31-1-2019. Οι σλαβικοί λαοί ανέπτυξαν σχέσεις με τη Βυζαντινή αυτοκρατορία, καθώς και με τα κράτη της Μεσαιωνικής Δύσης. Γι' αυτόν τον λόγο η μελέτη των σλαβικών λαών κατά τον Μεσαίωνα συμβάλλει στην κατανόηση των σχέσεων τους με τη Βυζαντινή αυτοκρατορία και με τους λαούς της Μεσαιωνικής Δύσης.
Γνωστικό Αντικείμενο: Μεσαιωνική Ιστορία των Σλαβικών Λαών
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-05-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-07-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Ενοποιημένα Οπτοηλεκτρονικά και Ασύρματα Συστήματα και Δίκτυα
Γνωστικό Αντικείμενο: Ενοποιημένα Οπτοηλεκτρονικά και Ασύρματα Συστήματα και Δίκτυα
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-05-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-07-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο «Τεκτονική Γεωλογία - Γεωλογία Κρυσταλλικών Πετρωμάτων - Γεωδυναμική» περιλαμβάνει τρία θεμελιώδη ερευνητικά πεδία των Γεωεπιστημών που αφορούν στη δομή και εξέλιξη της γήινης λιθόσφαιρας. Συγκεκριμένα, η Τεκτονική Γεωλογία (Structural geology, Strukturgeologie) μελετά τη δομή που απέκτησαν τα πετρώματα λόγω της παραμόρφωσης του γήινου φλοιού ως απόρροια κυρίως της κίνησης των λιθοσφαιρικών πλακών. Η μελέτη των δομών παραμόρφωσης ή αλλιώς των τεκτονικών δομών βασίζεται σε γεωμετρικές, κινηματικές και δυναμικές αναλύσεις οι οποίες πραγματοποιούνται σε όλες κλίμακες παρατήρησης από τη μικροσκοπική έως και στη μεγασκοπική. Η Γεωλογία Κρυσταλλικών Πετρωμάτων (Crystalline Geology, Kristallingeologie) μελετά τη δομή και την εξέλιξη των περιοχών που συνίστανται από κρυσταλλικά πετρώματα. Η μελέτη των κρυσταλλικών συμπλεγμάτων βασίζεται στη γεωλογική/δομική χαρτογράφηση των κρυσταλλικών πετρωμάτων η οποία μπορεί να εμπλουτίζεται με μικροτεκτονικές, ρεολογικές, ραδιοχρονολογικές, ισοτοπικές-γεωχημικές, ορυκτοχημικές και θερμοβαρομετρικές αναλύσεις. Η Γεωδυναμική (Geodynamics, Geodynamik) μελετά τις δυναμικές διεργασίες που έλαβαν ή λαμβάνουν χώρα στον Πλανήτη Γη με σκοπό να κατανοηθεί η τεκτονική εξέλιξη των λιθοσφαιρικών πλακών. Αυτές οι δυναμικές διεργασίες συντελούνται σε κλίμακα χρόνου που μπορεί να φτάνει πολλές εκατοντάδες εκατομμύρια έτη και σε κλίμακα χώρου που μπορεί να φτάνει πολλές εκατοντάδες χιλιόμετρα με αποτέλεσμα οι απ’ ευθείας παρατηρήσεις να είναι συνήθως δύσκολες. Συνεπώς η Γεωδυναμική βασίζεται κυρίως στη μοντελοποίηση.
Γνωστικό Αντικείμενο: Τεκτονική Γεωλογία-Γεωλογία Κρυσταλλικών Πετρωμάτων-Γεωδυναμική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-05-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-07-16
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 18148/26-2-2019.Το γνωστικό αντικείμενο της Ενδοδοντολογίας περιλαμβάνει τα ακόλουθα πεδία: Βιολογία και φυσιολογία των οδοντικών ιστών, Βιολογία και φυσιολογία των περιακρορριζικών ιστών, Παθολογία των οδοντικών ιστών, Παθολογία των περιακρορριζικών ιστών οδοντογενούς αιτιολογίας, διαγνωστική μεθοδολογία, προκλινική και κλινική Ενδοδοντία, ακτινογραφική απεικόνιση στην Ενδοδοντολογία.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ενδοδοντολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-05-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-07-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίσας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης:17372/15-2-2019. Το γνωστικό αντικείμενο αφορά στην διερεύνηση και σηματοδότηση της αλληλένδετης και συνεχούς σχέσης ανάμεσα στον Αρχιτεκτονικό Προγραμματισμό και στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό σε σύνθετα και ευάλωτα σε αλλαγές συστήματα, όπως είναι οι εγκαταστάσεις υγείας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Αρχιτεκτονικός Προγραμματισμός και Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός Εγκαταστάσεων Υγείας
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-05-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-07-15
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Ασφάλεια ενσύρματων και ασύρματων δικτύων νέας γενιάς περιλαμβανομένων ενδεικτικά: δίκτυα μεταγωγής πακέτου (IPv4, IPv6), ασύρματα δίκτυα αισθητήρων (sensor networks), δίκτυα δυναμικής υποδομής (ad hoc networks), δίκτυα ομότιμων κόμβων (peer-to-peer networks), ασφάλεια δρομολόγησης (routing security), συστήματα ανταλλαγής κλειδιού (key exchange), ασφάλεια και προστασία δικτύων σε Κρίσιμες Υποδομές (Critical Infrastructure Protection). Ιδιωτικότητα επικοινωνίας σε δίκτυα νέας γενιάς όπως ενδεικτικά προστασία απορρήτου της επικοινωνίας (communication privacy), προστασία δεδομένων επικοινωνίας (communication data protection), πρωτόκολλα ανώνυμης πρόσβασης και επικοινωνίας (anonymous communication systems).
Γνωστικό Αντικείμενο: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σχολή: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Τμήμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-06-12
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-08-12
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 18488/26-2-2019. Θεωρία και Τεχνολογία Συστημάτων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων. Διαχείριση Δεδομένων σε κεντρικοποιημένα και κατανεμημένα περιβάλλοντα. Τεχνικές αποδοτικής διαχείρισης δεδομένων σε παράλληλα συστήματα.
Γνωστικό Αντικείμενο: Βάσεις Δεδομένων
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-05-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-07-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Βιολογία και Εφαρμογές της Αναγεννητικής Ιατρικής
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιολογία και Εφαρμογές της Αναγεννητικής Ιατρικής
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-05-31
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-07-31
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 15138/31-1-2019. Σχεδιασμός και ανάλυση πολυπλοκότητας αλγορίθμων και δομών δεδομένων, κάτω φράγματα υπολογιστικών προβλημάτων, κατηγοριοποίηση και συσχέτιση υπολογιστικών προβλημάτων ως προς την πολυπλοκότητά τους.
Γνωστικό Αντικείμενο: Αλγόριθμοι-Υπολογιστική Πολυπλοκότητα
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-05-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-07-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Γνωστικό Αντικείμενο: Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΝΟΜΙΚΗ
Τμήμα: ΝΟΜΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-05-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-07-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Ορθοπαιδική
Γνωστικό Αντικείμενο: Ορθοπαιδική
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-06-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-08-06
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες