Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 21 έως 40 από τις 256 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 26637/12-5-2021 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο της «Ψυχιατρικής - Ψυχογηριατρικής» περιλαμβάνει την Ψυχιατρική που έχει ως αντικείμενο την διάγνωση και την θεραπευτική αντιμετώπιση των ψυχιατρικών διαταραχών των ενηλίκων και συγχρόνως περιλαμβάνει την Ψυχογηριατρική που ασχολείται με την διάγνωση,την διερεύνηση, την εκτίμηση και την θεραπευτική αντιμετώπιση των ψυχιατρικών διαταραχών των ασθενών της τρίτης ηλικίας παράλληλα με ακαδημαϊκό διδακτικό έργο. Η αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης και η γήρανση του πληθυσμού που χαρακτηρίζουν την σύγχρονη κοινωνία,διευρύνουν την πληθυσμιακή ομάδα των ηλικιωμένων πολιτών και καθιστούν εξαιρετικά σημαντική την εξέταση των ψυχογηριατρικών διαταραχών που έχουν ως αποτέλεσμα σοβαρές ιατρικές, ψυχοκοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ψυχιατρική - Ψυχογηριατρική
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ Β΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ Β΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ (ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ)
Γνωστικό Αντικείμενο: Βενθική οικολογία, εκτίμηση οικολογικής ποιότητας
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΕΛΚΕΘΕ
Σχολή:
Τμήμα: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-06-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-08-09
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Γεωγραφίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική της Γεωγραφίας»
Γνωστικό Αντικείμενο: Διδακτική της Γεωγραφίας
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-06-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-08-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία: δίγλωσση ανάπτυξη» και συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου ως εξής: «Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης εντάσσεται στην ευρύτερη περιοχή της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας με έμφαση στη δίγλωσση ανάπτυξη. Η κατάκτηση όλων των γλωσσικών επιπέδων ανάλυσης από δίγλωσσους ομιλητές, η γλωσσική κατάκτηση δίγλωσσων ομιλητών γλωσσών πολιτισμικής κληρονομιάς, η διαδικασία εγγραμματισμού δίγλωσσων ομιλητών, η επίδραση γνωστικών παραγόντων στην ανάπτυξη της διγλωσσίας και οι (γλωσσικές) διδακτικές παρεμβάσεις για τη διγλωσσία αποτελούν ερευνητικές περιοχές της θέσης που προκηρύχθηκε.
Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία: δίγλωσση ανάπτυξη
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τμήμα: ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-09
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-09
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 31080/27-5-2021 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Φυσικοχημικός χαρακτηρισμός υλικών. Ηλεκτροχημικός και φωτοηλεκτροχημικός χαρακτηρισμός υλικών. Φασματοσκοπική μελέτη υλικών. Μικροσκοπική μελέτη υλικών. Συσχέτιση δομής - φυσικοχημικών ιδιοτήτων υλικών. Οπτικές, μαγνητικές, ηλεκτρικές ιδιότητες υλικών. Χημεία και φυσικοχημεία κατάστασης.
Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσικοχημεία Υλικών
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Κοινωνιολογία της Θρησκείας
Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνιολογία της Θρησκείας
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-06-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-08-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του τμήματος Κοινωνικής Εργασίας. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο, εντάσσεται στο πεδίο της επιστήμης της Κοινωνικής Εργασίας. Εστιάζει στην αξιολόγηση, τη διάγνωση, τη θεραπεία και την πρόληψη ψυχικών, συναισθηματικών και άλλων διαταραχών συμπεριφοράς, στην επίτευξη της καλύτερης δυνατής πρόληψης της ψυχοκοινωνικής δυσλειτουργίας, στην υποστήριξη και στην αύξηση των ψυχοκοινωνικών δυνατοτήτων και της ψυχοκοινωνικής λειτουργικότητας των ατόμων. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διερεύνηση της συμπεριφοράς και ψυχοπαθολογίας του ατόμου, των διαπροσωπικών σχέσεων και των δυναμικών της οικογένειας, των ψυχικών και συναισθηματικών διαταραχών, των αγχογόνων παραγόντων, της επικινδυνότητας, των επιπτώσεων των ψυχικών προβλημάτων, των επιδράσεων του κοινωνικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος και των γνωστικών, συναισθηματικών και σε επίπεδο συμπεριφοράς εκδηλώσεων συνειδητών και ασυνείδητων διεργασιών
Γνωστικό Αντικείμενο: «Κλινική Κοινωνική Εργασία»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκ. καθηγητής/«Αρχιτεκτονική και Υλοποίηση Επεξεργαστών και Υπολογιστικών Συστημάτων»
Περιγραφή: Μία κενή θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονική και Υλοποίηση Επεξεργαστών και Υπολογιστικών Συστημάτων».
Γνωστικό Αντικείμενο: «Αρχιτεκτονική και Υλοποίηση Επεξεργαστών και Υπολογιστικών Συστημάτων»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Δογματική
Γνωστικό Αντικείμενο: Δογματική
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ
Τμήμα: ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Περιγραφή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Ίδρυμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-26
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-26
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 26713/12-5-2021 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:Η τεχνολογική εξέλιξη στις μεθόδους κατασκευής και τα δομικά μηχανήματα. Λειτουργική ανάλυση κατασκευαστικών δραστηριοτήτων. Υπολογισμός κόστους και χρονικής διάρκειας κατασκευαστικών δραστηριοτήτων καθώς και των αναγκαίων πόρων για την υλοποίησή τους. Υπολογισμός αποδόσεων και ωριαίου κόστους μηχανημάτων και συνδυασμών μηχανημάτων. Υπολογισμός της «οικονομικής» ζωής των μηχανημάτων/της κερδδοφορίας τους για τον ιδιοκτήτη. Κοστολόγηση Έργων Πολιτικού Μηχανικού. Παρουσίαση βασικών μεθόδων κατασκευής με παραδείγματα λειτουργικής ανάλυσης: χωματουργικές εργασίες, παραγωγή αδρανών υλικών, έργα σκυροδέματος, ασφαλτικές εργασίες, γέφυρες, σήραγγες. Οργάνωση Εργοταξίων. Κοστολόγηση Έργων. Διαχείριση Έργων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Δομικές Μηχανές, Κοστολόγηση και Διαχείριση Έργων Πολιτικού Μηχανικού
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ με θητεία
Περιγραφή: Πρόκειται για θέση επίκουρου καθηγητή στην ωτορινολαρυγγολογία που ασχολείται ερευνητικά και κλινικά με παθήσεις ώτων, ρινός, λάρυγγα, κεφαλής και τραχήλου.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ωτορινολαρυγγολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-02
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-02
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο "Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Γραμματεία - Ελληνική Παλαιογραφία" και συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου ως εξής: Το γνωστικό αντικείμενο της "Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Γραμματείας - Ελληνικής Παλαιογραφίας" αποτελεί μία σαφώς οριοθετημένη ειδικότητα της ευρύτερης επιστήμης της Φιλολογίας και καλύπτει τα χρονικά όρια από τον 4ο μέχρι τον 19ο αι. Περιλαμβάνει τη μελέτη, την έκδοση και τον σχολιασμό των κειμένων που είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα, λόγια και δημώδη, από την ίδρυση της Κωνσταντινούπολης μέχρι και την ίδρυση του Νεοελληνικού Κράτους. Επιπλέον περιλαμβάνει τη μελέτη της γραφής των χειρόγραφων ελληνικών κωδίκων, καθώς και των σχετικών προβλημάτων, που σώθηκαν ως την εποχή μας σε περγαμηνή και σε χαρτί.
Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Γραμματεία - Ελληνική Παλαιογραφία
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Μία (1) θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου
Περιγραφή: Μία (1) θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιστορία, Θεωρία και Πράξη του Κινηματογράφου
Ίδρυμα: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα: ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-08-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 24583/29-4-2021 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:«Το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης καλύπτει έναν αυτοτελή και εφαρμοσμένο Κλάδο της Ψυχολογίας, ο οποίος εστιάζει στην μελέτη των παιδιών, των εφήβων και των οικογενειών τους, στην αξιολόγηση της μάθησης και των δυσκολιών της, καθώς και στην μελέτη της εκπαιδευτικής διαδικασίας των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων, με στόχο τη διαμόρφωση υποστηρικτικών και ασφαλών περιβαλλόντων μάθησης που διευκολύνουν την ακαδημαϊκή επιτυχία, αλλά και την κοινωνική και συναισθηματική προσαρμογή και επάρκεια όλων των μαθητών/τριών. Για τη συγκεκριμένη θέση, στο αντικείμενο της Σχολικής Ψυχολογίας, ζητείται από τους/τις υποψηφίους να διαθέτουν τόσο θεωρητική κατάρτιση όσο και ερευνητική ενασχόληση σχετικά με θέματα διάγνωσης, αξιολόγησης και παρέμβασης - θε-ραπευτικής και προληπτικής - για την προαγωγή της ψυχικής υγείας και της μάθησης όλων των μαθητών/τριών. Επίσης, κρίνεται απαραίτητη και σημαντική η εμπειρία σχεδιασμού ή/και υλοποίησης εφαρμογών στους παραπάνω τομείς σε σχολεία ή δομές παροχής σχετικών υπηρεσιών σε παιδιά ή/και εφήβους σχολικής ηλικίας».
Γνωστικό Αντικείμενο: Σχολική Ψυχολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-06-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-08-31
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 24545/29-4-2021 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:Το γνωστικό αντικείμενο της Φυσικής Γεωγραφίας, η οποία είναι κλάδος των γεωεπιστημών, ασχολείται με το σύνολο των φυσικών διεργασιών που συμβαίνουν στην επιφάνεια της γης που αλληλοεπιδρούν με την Λιθόσφαιρα, Υδρόσφαιρα, Ατμόσφαιρα και Βιόσφαιρα και διαμορφώνουν το ανάγλυφο, το έδαφος, το κλίμα, το φυσικό περιβάλλον, την κατανομή και την κίνηση των υδάτων κάθε φύσης. Το γνωστικό αντικείμενο της Ιζηματολογίας αφορά την μελέτη των διεργασιών μεταφοράς και απόθεσης των ιζημάτων από τους παράγοντες που προσδιορίζει η Φυσική Γεωγραφία και διαμορφώνουν το ανάγλυφο (χερσαίο και υποθαλάσσιο) δημιουργώντας αποθετικές δομές και πληρώνοντας τον εκάστοτε διαθέσιμο χώρο απόθεσης. Εξετάζει επίσης την χωρική και χρονική μεταβολή των αποθετικών δομών, τα χαρακτηριστικά τους, καθώς και την εξέλιξή τους από σχετικές μεταβολές του Βασικού Επιπέδου κάτω από Ευστατικές και Ισοστατικές κ.α. κινήσεις. Στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης περιλαμβάνονται και οι μεθοδολογίες πεδίου, εργαστηρίου και υπολογιστικών προσομοιώσεων, που συμβάλλουν στην έρευνα των παραπάνω, όπως αποτυπώσεις ιζηματογενών δομών με γεωχωρικές τεχνικές, τεχνικές δειγματοληψίας ιζημάτων και ιζηματολογικές αναλύσεις, λογισμικά προσομοίωσης ιζηματογενών διεργασιών καθώς και τεχνικές ισοτοπικής ιχνηλασίας ιζημάτων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική Γεωγραφία - Ιζηματολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-02
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής ή Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία της Λογοτεχνίας και Δημιουργική Γραφή» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Το γνωστικό αντικείμενο αφορά στην προσέγγιση της Λογοτεχνίας, ως φαινόμενο με βαρύνουσα σημασία στις σύγχρονες κοινωνικοπολιτισμικές συνθήκες, μέσα από το πρίσμα της Θεωρίας της Λογοτεχνίας και της Δημιουργικής Γραφής. Ειδικότερα, η Θεωρία της Λογοτεχνίας μελετά τη φύση της Λογοτεχνίας, τα εννοιολογικά εργαλεία, τις μεθόδους ανάλυσης και τους νοηματοδοτικούς μηχανισμούς της. Ο θεωρητικός προβληματισμός, επιπλέον, χωρίς να αποτελεί αυτοσκοπό, ανάγεται σε σημαντικό μέσο ανίχνευσης των ιδεολογικών και αξιακών προϋποθέσεων της ερμηνείας, καθώς και καλλιέργειας της κριτικής στάσης στο πλαίσιο της λογοτεχνικής ανάγνωσης. Επίσης, στην προώθηση της βιωματικής διάδρασης με τα λογοτεχνικά κείμενα συμβάλλει η Δημιουργική Γραφή ως συστηματική άσκηση στις διαδικασίες της λογοτεχνικής γραφής, αλλά και της δημιουργικής ανάγνωσης. Σε αυτό το πλαίσιο, η θεωρητική και δημιουργική προσέγγιση της Λογοτεχνίας λειτουργούν συμπληρωματικά, αναδεικνύοντας την πολυσημία του λογοτεχνικού φαινομένου, τη σημασία του στη διαμόρφωση της υποκειμενικότητας των αναγνωστών και την ιδιαίτερη πολιτισμική αξία του λογοτεχνικού γραμματισμού.
Γνωστικό Αντικείμενο: Θεωρία της Λογοτεχνίας και Δημιουργική Γραφή
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-15
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-02
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορική και Ινδοευρωπαϊκή Γλωσσολογία»
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιστορική και Ινδοευρωπαϊκή Γλωσσολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-06-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-08-17
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Εργασία, Φύλο και Ενδοοικογενειακή Βία».
Γνωστικό Αντικείμενο: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-09
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-09
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες