Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 1 έως 20 από τις 220 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ.Προκήρυξης: 23497/18-6-2018. «Η Αρχαία Ελληνική Φιλολογία έχει ως αντικείμενό της την έρευνα και τη μελέτη των έργων που συγκροτούν την Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, δηλαδή των γραπτών φιλολογικών μνημείων του ελληνικού κόσμου από την αρχαϊκή εποχή έως και το τέλος της ύστερης αρχαιότητας. Στα κείμενα αυτά περιλαμβάνονται τόσο τα ποιητικά όσο και τα πεζογραφικά λογοτεχνικά είδη, καθώς και οι βοηθητικές επιστήμες που τα καθιστούν προσβάσιμα, όπως είναι η Παλαιογραφία, η Παπυρολογία και η Επιγραφική. Επιπλέον μελετάται η επιβίωση των αρχαίων κειμένων διαχρονικά μέχρι τη σύγχρονη εποχή, καθώς και η θεωρία και πράξη της μεταφοράς των κειμένων αυτών σε νεότερες γλώσσες. Η Λατινική Φιλολογία έχει ως αντικείμενό της την έρευνα και την μελέτη των έργων που συγκροτούν την Λατινική Γραμματεία, δηλαδή των γραπτών φιλολογικών μνημείων του Ρωμαϊκού κόσμου από την αρχαϊκή εποχή έως και το τέλος της ύστερης αρχαιότητας. Στα κείμενα αυτά περιλαμβάνονται τόσο τα ποιητικά όσο και τα πε- ζογραφικά λογοτεχνικά είδη, καθώς και οι βοηθητικές επιστήμες που τα καθιστούν προσβάσιμα, όπως είναι Παλαιογραφία και η Επιγραφική. Επιπλέον μελετάται η επιβίωση των λατινικών κειμένων διαχρονικά μέχρι τη σύγχρονη εποχή, καθώς και η θεωρία και πράξη της μεταφοράς των κειμένων αυτών σε νεότερες γλώσσες».
Γνωστικό Αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική και Λατινική Φιλολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-11-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-01-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Βιομηχανική Χημεία: Οίνος και Αλκοολούχα Ποτά
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιομηχανική Χημεία: Οίνος και Αλκοολούχα Ποτά
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-11-01
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-01-01
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης. Φ.Ε.Κ. 1146/10-10-2018, αριθμός προκήρυξης 36941/10.7.2018
Γνωστικό Αντικείμενο: Υπολογιστική Φυσική με Έμφαση στη Θεωρητική Φυσική Υψηλών Ενεργειών και στη Βαρύτητα
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-10-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-12-17
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: 9769- Επίκ. Καθηγητής/«Παιδιατρική»
Περιγραφή: - Μια (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική».
Γνωστικό Αντικείμενο: «Παιδιατρική»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-10-31
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-12-31
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-12-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-01-11
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Περιγραφή: Το επιστημονικό πεδίο της θέσης περιλαμβάνει τη μελέτη μηχανισμών που επιτρέπουν την ανάπτυξη και διαχείριση πολύπλοκων κατανεμημένων συστημάτων επεξεργασίας ροών δεδομένων και κατανεμημένων συστημάτων κινητών συσκευών και αισθητήρων, καθώς και τον προγραμματισμό ανθρωποκεντρικών κατανεμημένων εφαρμογών. Οι μηχανισμοί αυτοί επικεντρώνονται σε τεχνικές επεξεργασίας ροών δεδομένων και παρακολούθησης φαινομένων σε πραγματικό χρόνο, κατανεμημένοι αλγόριθμοι χρονοδρομολόγησης, κατανεμημένες τεχνικές σύνθεσης, κατανομής και πρόβλεψης φόρτου, αλγόριθμοι ελέγχου συμφόρησης και ανοχής σφαλμάτων, τεχνικές μετανάστευσης και κατανεμημένες τεχνικές επεξεργασίας, αποθήκευσης, διανομής και αναζήτησης δεδομένων με σκοπό την παροχή εγγυήσεων ποιότητας.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Ίδρυμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Τμήμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-10-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-12-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αγγλική Λογοτεχνία και Πολιτισμός
Γνωστικό Αντικείμενο: Αγγλική Λογοτεχνία και Πολιτισμός
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-10-31
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-12-31
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης).
Γνωστικό Αντικείμενο: «ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τμήμα: ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-11-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-12-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: 9768 - ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/«Παιδιατρική Αιματολογία-Ογκολογία»
Περιγραφή: Μια (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική Αιματολογία-Ογκολογία».
Γνωστικό Αντικείμενο: «Παιδιατρική Αιματολογία-Ογκολογία»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-10-31
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-12-31
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: "ΓΕΩΡΓΙΑ"
Ίδρυμα: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Τμήμα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-11-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-12-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Καρδιολογία» (Αρ. Προκ. 19459/18/ΓΠ/01-10-2018, ΦΕΚ 1204/18-10-2018/τ.Γ’)
Γνωστικό Αντικείμενο: Καρδιολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-10-26
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-12-26
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: 9767- Καθηγητής/«Μαθηματική Μοντελοποίηση»
Περιγραφή: - Μια (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματική Μοντελοποίηση».
Γνωστικό Αντικείμενο: «Μαθηματική Μοντελοποίηση»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-10-31
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-12-31
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών - Βιομηχανικός Σχεδιασμός»
Γνωστικό Αντικείμενο: Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών - Βιομηχανικός Σχεδιασμός
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-12-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-02-04
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Θεραπευτική - Καρδιολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Θεραπευτική - Καρδιολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-11-14
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-01-14
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής (πρώτης βαθμίδας)
Περιγραφή: Ενοποιημένη παροχή προηγμένων υπηρεσιών σε ετερογενή δίκτυα επικοινωνιών
Γνωστικό Αντικείμενο: Ενοποιημένη παροχή προηγμένων υπηρεσιών σε ετερογενή δίκτυα επικοινωνιών
Ίδρυμα: ΑΣΠΑΙΤΕ
Σχολή: ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Τμήμα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-11-14
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-12-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Καθηγητή Α΄ βαθμίδας του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης).
Γνωστικό Αντικείμενο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ-ΧΑΡΤΙΟΥ»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-11-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-12-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Μία (1) θέση ΔΕΠ του Ιονίου Πανεπιστημίου
Περιγραφή: Μία (1) θέση ΔΕΠ του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου
Γνωστικό Αντικείμενο: Ζωγραφική με εξειδίκευση στην Τρισδιάστατη Κινούμενη Ψηφιακή Αναπαράσταση (3D Animation)
Ίδρυμα: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα: ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-12-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-01-06
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 24250/27-6-2018. Η Νεοτεκτονική αποτελεί αυτοτελές γνωστικό, ερευνητικό και εκπαιδευτικό αντικείμενο της Γεωλογίας. Αποτελεί κλάδο της Τεκτονικής Γεωλογίας. Χρησιμοποιεί, κυρίως, μεθόδους της Τεκτονικής και της Γενικής Γεωλογίας (γεωλογική χαρτογράφηση, ανάλυση τεκτονικών δομών, ποσοτική και ποιοτική επεξεργασία τεκτονικών δεδομένων, κληρονομημένες - παλαιότερες και νέες τεκτονικές δομές κ.λπ.) σε συνδυασμό με μεθόδους άλλων κλάδων των Γεωπιστημών (Γεωμορφολογία, Γεωχρονολογήσεις, Ανάλυση Λεκανών, Γεωλογία Τεταρτογενούς, Σεισμοτεκτονική κ.ά.), με σκοπό τη διερεύνηση των τεκτονικών διεργασιών που επηρεάζουν το φλοιό της Γης μετά την κύρια παροξυσμική ορογενετική δράση. Με τον όρο Γεωλογία των Σεισμών, τις τελευταίες δεκαετίες νοείται διεθνώς το σύνολο των ερευνητικών μεθο- δολογιών που χρησιμοποιούνται για την κατανόηση των γεωλογικών παραμέτρων της δημιουργίας των σεισμών και την έρευνα που αφορά τα ενεργά γεωλογικά ρήγματα. Ο νέος αυτός κλάδος χρησιμοποιεί τεχνικές μελέτης και ερμηνείας από διαφορετικές επιστημονικές περιοχές (παλαιοσεισμολογία, ποσοτική μορφοτεκτονική ανάλυ- ση, αρχαιοσεισμολογία, νεοτεκτονική χαρτογράφηση, μέθοδοι χρονολόγησης, μικροστρωματογραφία, κ.λπ.), με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων για το ενεργό τεκτονικό καθεστώς, τη λεπτομερή ανάλυση της θέσης και συμπεριφοράς των σεισμικών, ενεργών και πιθανά ενεργών ρηγμάτων, την εκτίμηση της επικινδυνότητας τους κ.λπ. Αποτελεί έναν ιδιαίτερα δυναμικό νέο κλάδο των γεωεπιστημών, με εξαιρετικές προοπτικές τόσο στη βασική, όσο και στην εφαρμοσμένη έρευνα.
Γνωστικό Αντικείμενο: Νεοτεκτονική και Γεωλογία των Σεισμών
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-11-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-01-16
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη μίας (1) θέσης βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή
Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-11-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-12-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 27697/20-7-2018. Η «Φυσιοπαθολογία και Βιοτεχνολογία της Αναπαραγωγής των Παραγωγικών Ζώων» περιλαμβάνει κλινικό, ερευνητικό και διδακτικό έργο σχετικό με: 1) τη φυσιοπαθολογία του γεννητικού συστήματος των παραγωγικών ζώων, τις διαγνωστικές εξετάσεις καθώς και τις ορμονικές και φαρμακευτικές θεραπευτικές παρεμβάσεις που αποσκοπούν στη διάγνωση της υπογονιμότητας και τη βελτίωση ή αποκατάσταση της γονιμότητας των παραγωγικών ζώων, 2) την εφαρμογή τεχνολογιών σε βιολογικά συστήματα, ζώντες οργανισμούς, κύτταρα ή παράγωγα τους με σκοπό τη βελτίωση της αναπαραγωγικής λειτουργίας, την παραγωγή προϊόντων γενετικής προόδου, τη δυνατότητα διατήρησης πολύτιμων γενετικών πόρων καθώς και τη δυνατότητα έκφρασης επιθυμητών χαρακτηριστικών μέσω της μεταφοράς γενετικού υλικού συγκεκριμένων προδιαγραφών σε ζωικούς πληθυσμούς.
Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσιοπαθολογία και Βιοτεχνολογία της Αναπαραγωγής των Παραγωγικών Ζώων
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-12-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-02-04
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες