Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 1 έως 20 από τις 141 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Φιλοσοφική Λογική"
Γνωστικό Αντικείμενο: Φιλοσοφική Λογική
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-08-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-10-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική των Μεταγγίσεων»
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιατρική των Μεταγγίσεων
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-07-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-09-19
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Κατανεμημένα Υπολογιστικά Συστήματα με έμφαση στα Υπολογιστικά Νέφη»
Γνωστικό Αντικείμενο: Κατανεμημένα Υπολογιστικά Συστήματα με έμφαση στα Υπολογιστικά Νέφη
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-08-02
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-10-02
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Καθηγητή, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή του τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Κριτικές Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στον Σχεδιασμό».
Γνωστικό Αντικείμενο: Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Κριτικές Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στον Σχεδιασμό
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-07-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-09-26
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Πειραματική Φυσική Στερεάς Κατάστασης
Γνωστικό Αντικείμενο: Πειραματική Φυσική Στερεάς Κατάστασης
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-08-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-10-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 20660/19-3-2019. Το γνωστικό αντικείμενο «Ουρολογία-Νευροουρολογία», ασχολείται με τις παθήσεις του ανδρικού και γυναικείου ουροποιητικού και αναπαραγωγικού συστήματος, με ιδιαίτερη έμφαση στις λειτουργικές διαταραχές ούρησης που έχουν σχέση με το νευρολογικό έλεγχο του ουροποιογεννητικού συστήματος. Πιο συγκεκριμένα, αφορά στη διάγνωση και θεραπεία διαταραχών ούρησης που είναι απόρροια νευρολογι- κών παθήσεων, αλλά και μη νευρογενούς αιτιολογίας προβλημάτων όπως η ανδρική και γυναικεία ακράτεια ούρων, η καλοήθης υπερπλασία του προστάτη, δυσλειτουργίες του πυελικού εδάφους, σύνδρομα χρόνιου άλγους των οργάνων της πυέλου, υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις, ανατομικά κωλύματα του κατώτερου ουροποιητικού, διαταραχές ούρησης σε παιδιά και ιδιοπαθή προβλήματα ούρησης.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ουρολογία-Νευροουρολογία»
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-07-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-09-19
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμογές Στατιστικής και Μεγάλα Δεδομένα»
Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμογές Στατιστικής και Μεγάλα Δεδομένα
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-07-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-09-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή (ύστερα από αίτηση για εξέλιξη) με γνωστικό αντικείμενο «Στοχαστικές μέθοδοι στην οργάνωση παραγωγής και στον έλεγχο ποιότητας». Το αντικείμενο της θέσης αυτής ανήκει στην οικεία επιστήμη του Μηχανολόγου Μηχανικού και στον πλήρη κλάδο της Βιομηχανικής Διοίκησης με αναγνωρισμένη ειδικότητα αυτή των στοχαστικών μεθόδων. Το γνωστικό αντικείμενο εντάσσεται στην Κατεύθυνση Βιομηχανικής Διοίκησης και ενισχύει την τεχνογνωσία του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών σε θέματα σχετικά με τη χρήση στοχαστικών μεθόδων και τεχνικών για την επίλυση προβλημάτων οργάνωσης και διοίκησης των παραγωγικών διαδικασιών αλλά και των διαδικασιών ελέγχου ποιότητας βιομηχανικών μονάδων. Οι στοχαστικές τεχνικές αποτελούν απαραίτητο εργαλείο στη σύγχρονη έρευνα και πρακτική για την ορθολογική λήψη «βέλτιστων» αποφάσεων σε ζητήματα που απασχολούν τον Μηχανικό και χαρακτηρίζονται από συνθήκες αβεβαιότητας. Η λήψη αποφάσεων, που αποσκοπούν στην καλύτερη δυνατή οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας των βιομηχανικών μονάδων καθώς επίσης και των διάφορων δραστηριοτήτων που την υποστηρίζουν (έλεγχος ποιότητας, διαχείριση αποθεμάτων, συντήρηση εξοπλισμού κλπ.), σε στοχαστικό περιβάλλον αποτελεί μία από τις κύριες δραστηριότητες της κατεύθυνσης Βιομηχανικής Διοίκησης η οποία αποτελεί σημαντική κατεύθυνση της βασικής εκπαίδευσης του Μηχανολόγου Μηχανικού. Οι τεχνικές και τα εργαλεία που εμπίπτουν στην περιοχή των στοχαστικών διαδικασιών παρέχουν τις απαραίτητες αναλυτικές και υπολογιστικές μεθόδους για τη διαμόρφωση και επίλυση προβλημάτων βελτιστοποίησης σε περιβάλλον αβεβαιότητας. Διδακτικά υποστηρίζονται μαθήματα στην περιοχή των βασικών Στοχαστικών Μεθόδων (Στατιστική, Πολυμεταβλητή Ανάλυση, Στοχαστικές Μέθοδοι Επιχειρησιακής Έρευνας, Θεωρία Αναμονής κλπ.) αλλά και στην περιοχή των εφαρμοσμένων Στοχαστικών Τεχνικών (Προγραμματισμός και Οργάνωση Παραγωγής, Έλεγχος Ποιότητας, Αξιοπιστία και Συντήρηση κλπ.), που εμπίπτουν στην ευρύτερη περιοχή της κατεύθυνσης Βιομηχανικής Διοίκησης.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Στοχαστικές μέθοδοι στην οργάνωση παραγωγής και στον έλεγχο ποιότητας»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-08-09
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-10-09
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 22575/11-4-2019. Το γνωστικό αντικείμενο «Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός» περιλαμβάνει την διδασκαλία και έρευνα σε θέματα που σχετίζονται με την διδακτική του Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού, την ιστορία του, τη λαογραφία, τις κοινωνικές εκφάνσεις και τη μελέτη του Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού ως μια αναψυχική δραστηριότητα σε γενικούς και ειδικούς πληθυσμούς.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-07-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-09-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογίες Λογισμικού για Λειτουργικά και Κατανεμημένα Συστήματα»
Γνωστικό Αντικείμενο: Τεχνολογίες Λογισμικού για Λειτουργικά και Κατανεμημένα Συστήματα
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-07-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-09-19
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προχωρημένη Λαπαροσκοπική Χειρουργική - Χειρουργική Νοσογόνου Παχυσαρκίας – Μεταβολική Χειρουργική – Χειρουργική Ογκολογία.
Γνωστικό Αντικείμενο: Γενική Χειρουργική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-07-31
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-09-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης. Φ.Ε.Κ. 1196/12-07-2019, αριθμός προκήρυξης 21479
Γνωστικό Αντικείμενο: Πειραματική Φυσική Υψηλών Ενεργειών με Εμπειρία στην Ανάλυση Δεδομένων σε Πειράματα Επιταχυντών
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-07-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-09-16
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Φυσικοχημεία-Πυρηνική Χημεία
Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσικοχημεία-Πυρηνική Χημεία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-08-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-10-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής /Κλινική Μικροβιολογία και Μικροβιακή Παθογένεση
Περιγραφή: - Μια θέση Δ.Ε.Π., Καθηγητή Α' βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Κλινική Μικροβιολογία και Μικροβιακή Παθογένεση».
Γνωστικό Αντικείμενο: «Κλινική Μικροβιολογία και Μικροβιακή Παθογένεση»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-08-09
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-10-09
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μεθοδολογίες και Εργαλεία CAD για την Αξιοπιστία Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων»
Γνωστικό Αντικείμενο: Μεθοδολογίες και Εργαλεία CAD για την Αξιοπιστία Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-07-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-09-19
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Επίπεδο Ελέγχου: Πρωτόκολλα Πολλαπλής Πρόσβασης και Αρχιτεκτονικές σε Οπτικά Δίκτυα»
Γνωστικό Αντικείμενο: Επίπεδο Ελέγχου: Πρωτόκολλα Πολλαπλής Πρόσβασης και Αρχιτεκτονικές σε Οπτικά Δίκτυα
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-08-02
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-10-02
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τομέα Βιομηχανικής Χημείας και Χημείας Τροφίμων του τμήματος Χημείας της σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων».
Γνωστικό Αντικείμενο: Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-07-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-09-26
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Παιδαγωγική της Θεατρικής Έκφρασης
Γνωστικό Αντικείμενο: Παιδαγωγική της Θεατρικής Έκφρασης
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Τμήμα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-08-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-10-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 21225/11-4-2019. Το γνωστικό αντικείμενο αφορά στη μελέτη της οργάνωσης του φυτικού σώματος σε επίπεδο κυττάρου, ιστού και οργάνου και ειδικότερα: • στη δομή, οργάνωση και λειτουργία υποκυτταρικών οργανιδίων, • στην αύξηση, διαίρεση, διαφοροποίηση και μορφογένεση των φυτικών κυττάρων, • στη ρύθμιση του μεγέθους, του αριθμού και των σχέσεων διαφορετικών τύπων κυττάρων σε ένα φυτικό ιστό ή/και όργανο, • στις αποκρίσεις των φυτικών κυττάρων σε αναπτυξιακούς ή/και περιβαλλοντικούς παράγοντες.
Γνωστικό Αντικείμενο: Κυτταρολογία και Ανατομία Φυτών»
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-07-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-09-19
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Πληροφοριακά Συστήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης»
Γνωστικό Αντικείμενο: Πληροφοριακά Συστήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-07-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-09-27
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες