Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 1 έως 20 από τις 256 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρητική Πληροφορική με έμφαση στις πιθανοτικές τεχνικές»
Γνωστικό Αντικείμενο: Θεωρητική Πληροφορική με έμφαση στις πιθανοτικές τεχνικές
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης).ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Το γνωστικό αντικείμενο «Βιολογία Παθογόνων Μικροοργανισμών και Μοριακοί Μηχανισμοί Μετασχηματισμού των Κυττάρων στον Άνθρωπο» περιλαμβάνει τη μελέτη της βιολογίας των μικροοργανισμών (ευκαρυωτικών, προκαρυωτικών, ιών κ.α) καθώς και την ανάπτυξη και εφαρμογή μοριακών μεθόδων για τη μελέτη των μηχανισμών παθογένειας των λοιμωδών νοσημάτων και των μηχανισμών γενετικής απορρύθμισης και μετασχηματισμού των ανθρώπινων κυττάρων.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Βιολογία Παθογόνων Μικροοργανισμών και Μοριακοί Μηχανισμοί Μετασχηματισμού των Κυττάρων στον Άνθρωπο»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τμήμα: ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-22
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-22
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Μία (1) θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου (από εξέλιξη)
Περιγραφή: Μία (1) θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου (από εξέλιξη)
Γνωστικό Αντικείμενο: Θεωρία και Πρακτική της Φωτογραφίας
Ίδρυμα: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα: ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-08-19
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Νοσηλευτικής (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης).ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: «Χειρουργική Νοσηλευτική – Διαχείριση Λαθών στις παρεμβάσεις»:Η Χειρουργική Νοσηλευτική αποτελεί διακριτό κλάδο της Νοσηλευτικής επιστήμης και ασχολείται με τη νοσηλευτική διαχείριση ασθενών με χειρουργικής φύσεως προβλήματα. Η διαχείριση λαθών αναφέρεται στην ασφάλεια των ασθενών και την ποιότητα νοσηλευτικής φροντίδας
Γνωστικό Αντικείμενο: «Χειρουργική Νοσηλευτική – Διαχείριση Λαθών στις Παρεμβάσεις»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τμήμα: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-22
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-22
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους Δ.Ε.Π. Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο "Περιβαλλοντική Διαχείριση και Βιομηχανική Οικολογία".
Γνωστικό Αντικείμενο: Περιβαλλοντική Διαχείριση και Βιομηχανική Οικολογία
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Σκηνοθεσία και εικονοληψία στον κινηματογράφο και στις ψηφιακές οπτικοακουστικές τέχνες
Γνωστικό Αντικείμενο: Σκηνοθεσία και εικονοληψία στον κινηματογράφο και στις ψηφιακές οπτικοακουστικές τέχνες
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-06-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-08-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Αλγόριθμοι, Δομές και Βάσεις Χωρικών Δεδομένων» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΣ: Το γνωστικό αντικείμενο «Αλγόριθμοι, Δομές και Βάσεις Χωρικών Δεδομένων» αφορά στη διαχείριση χωρικών δεδομένων, ήτοι δεδομένων που σχετίζονται με τη θέση ή/και το σχήμα γεωγραφικών αντικειμένων ή φαινομένων. Ειδικότερα, περιλαμβάνει: α) την οργάνωση χωρικών δεδομένων σε βάσεις δεδομένων που αξιοποιούν την κύρια μνήμη ή/και τεχνολογίες δευτερεύουσας μνήμης, β) τη χρήση δομών δεδομένων για τη δεικτοδότηση και αποτελεσματική προσπέλαση των δεδομένων αυτών και γ) την απάντηση απαιτητικών ερωτημάτων επί των δεδομένων αυτών με αποδοτικούς αλγορίθμους που αξιοποιούν έναν ή πολλούς υπολογιστικούς πυρήνες σε συγκεντρωτικά ή κατανεμημένα συστήματα.
Γνωστικό Αντικείμενο: Αλγόριθμοι, Δομές και Βάσεις Χωρικών Δεδομένων
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-06-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-08-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητα» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Το γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητα» αφορά στη μελέτη της καινοτομίας, της τεχνολογικής αλλαγής και του επιχειρείν. Πιο αναλυτικά το αντικείμενο περιλαμβάνει τις καινοτομικές δραστηριότητες στους οργανισμούς (ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, δημόσιους φορείς και οργανισμούς) και στα δίκτυα γνώσης και καινοτομίας, την τεχνολογική αλλαγή, τις λειτουργίες και τη δυναμική των συστημάτων καινοτομίας, τις τεχνολογικές και καινοτομικές στρατηγικές, την επιχειρηματικότητα, την εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα και τις επιχειρηματικές ικανότητες, καθώς και τις πολιτικές καινοτομίας, τεχνολογίας και επιχειρηματικότητας. Επιπλέον το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο καλύπτει την εξειδικευμένη ανάλυση των παραπάνω σε συγκεκριμένους τομείς όπως αυτοί των υπηρεσιών (π.χ. τουρισμός, εμπόριο), της ενέργειας, των μεταφορών με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα ζητήματα κοινωνικο-τεχνικής μετάβασης και ρηξικέλευθης τεχνολογικής αλλαγής και την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία.
Γνωστικό Αντικείμενο: Διοίκηση Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητα
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Παιδική Λογοτεχνία» και συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου: το γνωστικό αντικείμενο «Παιδική Λογοτεχνία» καλύπτει ένα ευρύ επιστημονικό πεδίο, μέσα στο οποίο ερευνώνται θέματα, όπως η κοινωνικοποιητική λειτουργία της παιδικής λογοτεχνίας, η σχέση λογοτεχνίας και ιδεολογίας, ο εννοούμενος αναγνώστης των λογοτεχνικών κειμένων, η λειτουργία της εικονογράφησης στα παιδικά βιβλία και οι ιδεολογικές της διαστάσεις, οι νεοτερικές διαστάσεις της σύγχρονης παιδικής λογοτεχνίας. Επομένως το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης καλύπτει έναν πλήρη κλάδο της οικείας επιστήμης, με εύρος τουλάχιστον ενός εξαμηνιαίου μαθήματος και μιας αναγνωρισμένης ειδικότητος της οικείας επιστήμης και του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-02
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-02
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή Φιλολογία»
Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή Φιλολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-06-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-08-17
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 16853/30-3-2021 (κενή θέση): Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:«Το γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική της ελληνικής ως δεύτερης / ξένης γλώσσας» αφορά σε θέματα διγλωσσίας και δίγλωσσης εκπαίδευσης τα οποία προσεγγίζονται διεπιστημονικά καθώς αντλεί κυρίως από την εφαρμοσμένη γλωσσολογία με έμφαση στην κοινωνιογλωσσολογία. Οι θεωρητικές και μεθοδολογικές διερευνήσεις που αφορούν στη διδασκαλία και μάθηση της δεύτερης γλώσσας άπτονται θεμάτων όπως, ο γραμματισμός στην εκπαίδευση, οι διεθνείς τάσεις στη γλωσσική διδασκαλία και η κριτική θεώρησή τους, η σημασία της μητρικής γλώσσας στην κατάκτηση της δεύτερης, φαινόμενα που δημιουργούνται από την αλληλεπίδραση διαφορετικών γλωσσών, κοινωνικοί και ιδεολογικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη μαθησιακή διαδικασία καθώς και η σχέση της γλώσσας με τον πολιτισμό και την κοινωνία. Συνοπτικά, αναλύονται οι μαθησιακές διαδικασίες και εξετάζονται στρατηγικές και πρακτικές που συμβάλλουν στη διατήρηση της μητρικής και στην κατάκτηση της δεύτερης γλώσσας στην πολυπολιτισμική σχολική τάξη, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο σχεδιασμό παιδαγωγικών παρεμβάσεων.».
Γνωστικό Αντικείμενο: Διδακτική της ελληνικής ως δεύτερης / ξένης γλώσσας
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-14
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΛΕ Γ' ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΛΕ Γ' ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: Ανάπτυξη και υποστήριξη μετρητικών σταθμών σύστασης της ατμόσφαιρας στο πλαίσιο της παρακολούθησης της κλιματικής αλλαγής
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΑΑ
Σχολή:
Τμήμα: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-08-31
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμογές Ασφάλειας σε Περιβάλλον Κατανεμημένων Πληροφοριακών Συστημάτων» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Το γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμογές Ασφάλειας σε Περιβάλλον Κατανεμημένων Πληροφοριακών Συστημάτων» εστιάζεται στην αξιοποίηση των κατανεμημένων και δικτυοκεντρικών συστημάτων όπως το Διαδίκτυο για την υλοποίηση εφαρμογών που επαυξάνουν την ασφάλεια των χρηστών. Τα κατανεμημένα συστήματα αποτελούν την απαραίτητη υποκείμενη υποδομή που επιτρέπει την ανάπτυξη και υποστήριξη καινοτόμων τεχνολογιών και εφαρμογών. Ενδεικτικά αναφέρονται οι περιπτώσεις της ασφαλούς και αποτελεσματικής ανταλλαγής δεδομένων και διαμοιρασμού περιεχομένου μέσω των ομότιμων δικτύων (P2P), της ασφαλούς, απέναντι σε επιθέσεις κατά της ιδιωτικότητας, πλοήγησης στο Διαδίκτυο και το Βαθύ Δίκτυο μέσω του πρωτοκόλλου ToR, της ασφαλούς διεξαγωγής ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσω των κρυπτονομισμάτων, της ενίσχυσης της ασφάλειας του Διαδικτύου μέσω ευρέως κατανεμημένων συστημάτων ανίχνευσης και αντιμετώπισης κυβερνοεπιθέσεων, και της ασφαλούς και ανώνυμης επικοινωνίας των χρηστών. Επιπρόσθετα, οι υποδομές των κατανεμημένων συστημάτων αξιοποιούνται για την υποστήριξη λύσεων πληθοπορισμού από τους χρήστες για τον εντοπισμό και την επισήμανση κακόβουλου περιεχόμενου και για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας των ιστοσελίδων. Η καθολική δικτύωση που εξελίσσεται στο πλαίσιο της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης και η πλήρης διασύνδεση όλων των συσκευών μέσω του Διαδικτύου των Αντικειμένων (Internet of Things - IoT) θα καταστήσει τα κατανεμημένα συστήματα ως τον βασικό άξονα σχεδιασμού νέων υπηρεσιών και λειτουργιών. Η θεωρητική και πρακτική μελέτη της αξιοποίησης των κατανεμημένων δικτύων οδηγεί στην δημιουργία νέων μοντέλων και τεχνικών ενίσχυσης της κυβερνασφάλειας σε όλες τις διαστάσεις της.
Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμογές Ασφάλειας σε Περιβάλλον Κατανεμημένων Πληροφοριακών Συστημάτων
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ή) ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ με θητεία
Περιγραφή: Η θέση αφορά στον Τομέα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών του Τμήματος Φυσικής, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος». Ειδικότερα αναφέρεται: α) Στο γνωστικό πεδίο της Φυσικής των σημάτων που προέρχονται από την μελέτη της δομής της ύλης από εκπομπή, απορρόφηση ή και ανάκλαση, των σημάτων στο ορατό μέρος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, στο υπέρυθρο, στο μικροκυματικό αλλά και στις ακτίνες Χ, των γεωφυσικών σημάτων, και των σημάτων από όργανα της Ιατρικής Φυσικής. Επίσης, στη φυσική λειτουργία των αισθητήρων για την απόκτηση των προαναφερθέντων σημάτων. β) Στα ψηφιακά κυκλώματα και τις διαδικασίες απόκτησης και επεξεργασίας των ψηφιακών σημάτων, την απόρριψη του θορύβου, στην φασματική ανάλυση μονοδιάστατων αλλά και πολυδιάστατων σημάτων. Επίσης, στην ανάλυση σημάτων και εικόνων από διάφορους αισθητήρες, την εξαγωγή πληροφορίας και την αξιοποίησή της στην αναγνώριση και διαχωρισμό των στοιχείων ενδιαφέροντος, την σύνθεση πληροφορίας και την μηχανική μάθηση. Τέλος σε κβαντικές διαδικασίες επεξεργασίας σήματος και λήψης αποφάσεων. γ) Στις εκπαιδευτικές ανάγκες του Τομέα και του Τμήματος Φυσικής γενικότερα. Το συγκεκριμένο αντικείμενο καλύπτει ύλη των μαθημάτων του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών γ1) Κορμού: η Ηλεκτρονική, το Εργαστήριο Ηλεκτρονικών, ο Ηλεκτρομαγνητισμός Ι, η Θερμότητα-Κυματική-Οπτική, η Πληροφορική και ο Προγραμματισμός τα Εργαστήρια Φυσικής και κυρίως τα IV και V και η Θεωρία Πιθανοτήτων. γ2) υποχρεωτικών της κατεύθυνσης «Ηλεκτρονική, υπολογιστές και επεξεργασία σήματος»: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος, τα Ψηφιακά Ηλεκτρονικά, και η Θεωρία σημάτων και κυκλωμάτων. γ3) προαιρετικών της κατεύθυνσης «Ηλεκτρονική, υπολογιστές και επεξεργασία σήματος»: Εργαστήριο Ψηφιακών Ηλεκτρονικών γ4) των αντιστοίχων μαθημάτων του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών: Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας και σήματος, Μηχανική μάθηση, Γεωφυσικά και σήματα τηλεπισκόπησης, Ευφυής ανάλυση, Βιοϊατρικά σήματα και εικόνες.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-02
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-02
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 21840/21-4-2021 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξης θέσης διαπραγματεύεται την έρευνα, τη διδασκαλία και τις εφαρμογές της στην αθλητική επιστήμη και συγκεκριμένα στα γνωστικά αντικείμενα και θέματα διαχείρισης των αθλητικών δεξιοτήτων, τα μοντέλα καθοδήγησης, ανατροφοδότησης και εξάσκησης, με στόχο τη βελτίωση των αντιληπτικοκινητικών δεξιοτήτων σε μια ευαίσθητη ηλικία του ανθρώπου, στην παιδική στην οποία επιτελούνται οι σημαντικότερες αλλαγές με στόχο την προαγωγή του παιδικού αθλητισμού.
Γνωστικό Αντικείμενο: Μοντέλα ανάπτυξης αντιληπτικοκινητικών δεξιοτήτων στον παιδικό αθλητισμό
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-02
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑΣ Γ΄-ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - "ΔΗΜΗΤΡΑ"
Σχολή:
Τμήμα: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-06-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-08-06
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης). Περιγραφή Γνωστικού Αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στο ευρύτερο πεδίο της Κτηνιατρικής Επιστήμης και εστιάζει στη μελέτη παραγόντων και συνθηκών που αφορούν στην ευζωία ή/ και στη μελέτη συμπεριφοράς ζωικών προτύπων, διερευνώντας παράλληλα τον εντοπισμό παρασίτων, και σε συνέχεια τον βιοχημικό χαρακτηρισμό και την απομόνωση μορίων παρασίτων με την παραγωγή και χρησιμοποίηση μονοκλωνικών αντισωμάτων.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Κτηνιατρική-Ανίχνευση μοριακών δεικτών παρασίτων και ευζωία ζωικών προτύπων»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τμήμα: ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-06-17
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-08-17
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 21841/21-4-2021 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:Η Παθολογική Ανατομική των Ζώων αναγνωρίζει και διερευνά τις αλλοιώσεις των κυττάρων, των ιστών και των οργάνων στις παθολογικές καταστάσεις του οργανισμού των ζώων. Η διερεύνηση αυτή γίνεται με σκοπό τη διάγνωση των νοσημάτων και την κατανόηση της παθογένειάς τους, αλλά και την εξακρίβωση της αιτίας θανάτου.
Γνωστικό Αντικείμενο: Παθολογική Ανατομική των Ζώων
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-06-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-08-31
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 18058/2-4-2021(κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:Το γνωστικό αντικείμενο καλύπτει την Κοινωνική και Συναισθηματική Ανάπτυξη του Παιδιού. Ανήκει στον κλάδο της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας ή της Ψυχολογίας της Ανάπτυξης του Παιδιού ή της Εξελικτικής Ψυχολογίας (όπως ανακριβώς έχει επικρατήσει στην Ελλάδα η μετάφραση του όρου Developmental Psychology), ο οποίος αποτελεί έναν από τους εδραίους κλάδους της Επιστήμης της Ψυχολογίας. Αντικείμενο της θέσης αυτής είναι οι συναισθηματικές και ψυχοκοινωνικές μεταβολές κατά την ανάπτυξη του παιδιού, καθώς και τα αίτια που τις προκαλούν, από τη γέννηση μέχρι τη μέση παιδική ηλικία (τέλος του δημοτικού σχολείου), με ερευνητική επικέντρωση στην ανάπτυξη έως και την προσχολική ηλικία. Το γνωστικό αντικείμενο αυτό προσφέρεται στα Τμήματα Ψυχολογίας και στα Τμήματα Εκπαίδευσης διεθνώς.
Γνωστικό Αντικείμενο: Αναπτυξιακή Ψυχολογία: κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-09
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Εξατομικευμένο Λογισμικό και Αλληλεπίδραση Ανθρώπου - Υπολογιστή»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-20
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες