Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 1 έως 20 από τις 83 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Συγκριτική Γλωσσολογία με έμφαση στις Γλώσσες της Ν.Α. Μεσογείου»
Γνωστικό Αντικείμενο: Συγκριτική Γλωσσολογία με έμφαση στις Γλώσσες της Ν.Α. Μεσογείου
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-05-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-07-16
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 14420/31-1-2019.Το γνωστικό αντικείμενο «Αναισθησιολογία. Επιστημονικό πεδίο: Καρδιοαναισθησία» ασχολείται με όλο το φάσμα της χορήγησης αναισθησίας σε καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις υπό εξωσωματική κυκλοφορία καθώς και την αξιολόγηση διεγχειρητικών παραμέτρων από τη συνεχή παρακολούθηση εγκεφαλικής οξυμετρίας, μεταβολικών δεικτών και παρακλίνιων δοκιμασιών του πηκτικού μηχανισμού.
Γνωστικό Αντικείμενο: Αναισθησιολογία. Επιστημονικό πεδίο: Καρδιοαναισθησία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-05-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-07-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Παιδιατρική
Γνωστικό Αντικείμενο: Παιδιατρική
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-05-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-07-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: καθηγητή πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Οφθαλμολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Οφθαλμολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-05-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-07-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 14415/31-1-2019. Το γνωστικό αντικείμενο «Πλαστική Χειρουργική», ασχολείται με όλο το φάσμα της Πλαστικής Χειρουργικής και ιδιαίτερα με την αποκατάσταση ελλειμμάτων μαλακών μορίων, την επανορθωτική Χειρουργική κάτω άκρου, τις χειρουργικές παθήσεις και αποκατάσταση μαστού, την χειρουργική χειρός, την χειρουργική ογκολογία του δέρματος και των μαλακών μορίων, τις συγγενείς δυσπλασίες και τη Μικροχειρουργική.
Γνωστικό Αντικείμενο: Πλαστική Χειρουργική
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-05-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-07-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 16899/11-2-2019.Απεικονιστική διάγνωση καλοηθών και κακοηθών παθήσεων με τη χρήση ραδιονουκλιδίων μόνων ή στα πλαίσια υβριδικής απεικόνισης, θεραπεία καλοηθών και κακοηθών παθήσεων με τη χρήση ραδιονουκλιδίων, μέτρηση βιολογικά σημαντικών ουσιών με ραδιοανοσομετρήσεις, μέτρηση φυσιολογικά σημαντικών μεγεθών με ραδιονουκλίδια, ακτινοπροστασία.
Γνωστικό Αντικείμενο: Πυρηνική Ιατρική
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-05-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-07-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΕΠ) ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΝΟΜΙΚΗ
Τμήμα: ΝΟΜΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-05-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-07-15
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Πρότυπα Μάθησης και Ανάλυση Εκπαιδευτικών Δεδομένων»
Γνωστικό Αντικείμενο: Πρότυπα Μάθησης και Ανάλυση Εκπαιδευτικών Δεδομένων
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-05-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-07-16
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Η Σεισμολογία αποτελεί κλάδο της Γεωφυσικής και μελετά θέματα όπως η γένεση και διάδοση των σεισμικών κυμάτων, η χωροχρονική εκδήλωση της σεισμικότητας κ.ά. Η Τεχνική Σεισμολογία είναι προσανατολισμένη σε πιο τεχνικά θέματα που αφορούν τους σεισμούς όπως π.χ. η σεισμική επικινδυνότητα μιας θέσης, οι επιπτώσεις των σεισμών στον οικοδομικό ιστό κ.ά. Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης περιλαμβάνει θέματα όπως π.χ. η μελέτη των χαρακτηριστικών της σεισμικής πηγής, η εξέλιξη και τα χαρακτηριστικά της σεισμικότητας, η δομή του εσωτερικού της Γης κ.ά..
Γνωστικό Αντικείμενο: Σεισμολογία-Τεχνική Σεισμολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-05-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-07-16
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης. Φ.Ε.Κ. 826/21-05-2019 τ.Γ', αριθμός προκήρυξης 13006
Γνωστικό Αντικείμενο: Υπολογιστική Πολυπλοκότητα
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-05-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-07-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας και ήχου, ανάλυση εικόνας, ήχου και πολυμεσικής πληροφορίας, επεξεργασία και μετάδοση βίντεο και πολυμεσικές υπηρεσίες με έμφαση στην ηλεκτρονική υγεία, ανάλυση βιοϊατρικών εικόνων και σημάτων
Γνωστικό Αντικείμενο: ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ HΧΟΥ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σχολή: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Τμήμα: ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-05-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-07-15
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 16961/11-2-2019. Το γνωστικό αντικείμενο «Πλαστική και Επανορθωτική Χειρουργική», ασχολείται με όλο το φάσμα της Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής και ιδιαίτερα την αντιμετώπιση και αποκατάσταση κρανιοπροσωπικών ανωμαλιών ενηλίκων και παίδων, σχιστιών προσώπου, κρανιοπροσωπικών τραυματισμών, νευροϊνωμάτωσης τύπου Ι, αποκατάστασης κεφαλής και τραχήλου, νεοπλασιών δέρματος, μαλακών μορίων και σύνθετων ιστικών ελλειμμάτων, και το πλήρες φάσμα της αισθητικής πλαστικής χειρουργικής.
Γνωστικό Αντικείμενο: Πλαστική και Επανορθωτική Χειρουργική
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-05-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-07-15
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 14407/31-1-2019.Το γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική» ασχολείται με όλο το φάσμα της Γενικής Χειρουργικής καθώς και των Χειρουργικών Παθήσεων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Γενική Χειρουργική
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-05-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-07-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική στην Άμυνα και την Ασφάλεια»
Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική στην Άμυνα και την Ασφάλεια
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-05-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-07-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Κοινοτική Νοσηλευτική- Νοσηλευτική Επαγγελματικής Υγείας
Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινοτική Νοσηλευτική- Νοσηλευτική Επαγγελματικής Υγείας
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
Τμήμα: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-05-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-07-15
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Παιδοψυχιατρική
Γνωστικό Αντικείμενο: Παιδοψυχιατρική
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-06-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-08-06
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ)
Περιγραφή: Η παιδαγωγική επιστήμη όσον αφορά στο ειδικό αντικείμενο της μουσικής: μουσικοπαιδαγωγικές θεωρήσεις και εφαρμογές, διδακτική μεθοδολογία, θέματα μουσικής διδασκαλίας, μάθησης, αλληλεπίδρασης, ανάπτυξης και καθοδήγησης σε τυπικά, άτυπα και μη τυπικά εκπαιδευτικά πλαίσια γενικής και μουσικής οργανικής ή/και φωνητικής αγωγής.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα: ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-05-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-07-12
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-05-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-07-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός με έμφαση στις εφαρμογές αντικειμενοστρεφούς τεχνολογίας λογισμικού, στις κινητές εφαρμογές, στην κινητή και ηλεκτρονική μάθηση, στις ευφυείς μεθόδους λογισμικού, καθώς και στην αναγνώριση και παραγωγή συναισθημάτων δια μέσου λογισμικού
Γνωστικό Αντικείμενο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σχολή: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Τμήμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-06-12
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-08-12
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 16967/11-2-2019. Το γνωστικό αντικείμενο «Αγγειοχειρουργική», ασχολείται με όλο το φάσμα των επεμβάσεων της Ανοιχτής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής, τη Διάγνωση και Αντιμετώπιση των Αγγειακών Παθήσεων και την Αιμοδυναμική των Αγγείων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Αγγειοχειρουργική
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-05-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-07-15
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες