Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 1 έως 20 από τις 311 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εξελικτική Βιολογία - Γενετική και Διατήρηση Πληθυσμών» (από εξέλιξη)
Γνωστικό Αντικείμενο: Εξελικτική Βιολογία - Γενετική και Διατήρηση Πληθυσμών
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-05-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-07-12
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Βυζαντινή Ιστορία - Πρώιμη και Μέση Βυζαντινή Περίοδος
Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή Ιστορία - Πρώιμη και Μέση Βυζαντινή Περίοδος
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-05-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-07-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής ή Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης, Φ.Ε.Κ. 1037/7.5.2021 τ.Γ’, αριθμός προκήρυξης 5724/18.2.2021
Γνωστικό Αντικείμενο: Μηχανική Παραμορφωσίμου Στερεού Σώματος
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-05-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-07-09
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θαλάσσια Βιολογία με έμφαση στη Μικροβιολογία με χρήση Μοριακών Μεθόδων»
Γνωστικό Αντικείμενο: Θαλάσσια Βιολογία με έμφαση στη Μικροβιολογία με χρήση Μοριακών Μεθόδων
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-06-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-08-25
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Ωτορινολαρυγγολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Ωτορινολαρυγγολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-05-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-07-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ
Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-05-26
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-07-26
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης. Φ.Ε.Κ. 1094/14.5.2021 τ.Γ’, αριθμός προκήρυξης 8193/2.3.2021
Γνωστικό Αντικείμενο: Θεωρητική Διερεύνηση και Σχεδιασμός Δημοσίων - Ιδιωτικών Χώρων και Αντικειμένων
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-05-26
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-07-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Ψυχολογία της Επικοινωνίας με έμφαση στην Κυβερνοψυχολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Ψυχολογία της Επικοινωνίας με έμφαση στην Κυβερνοψυχολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΜΕ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-06-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-08-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ Β΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ Β΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ (ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ)
Γνωστικό Αντικείμενο: Βενθική οικολογία, εκτίμηση οικολογικής ποιότητας
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΕΛΚΕΘΕ
Σχολή:
Τμήμα: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-06-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-08-09
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ" ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΦΕΚ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1271/τ.Γ΄/03.06.2021). ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ : Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΠΕΔΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΠΛΗΘΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΣΕ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ/ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ. ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΑΥΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ/ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ, Κ.Α.) ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΝΤΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΤΟ, ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΕΧΕΙ Η ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΝΤΩΝ, Η ΔΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ, ΣΕ ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΟΠΩΣ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ, Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ/ΠΕΡΙΒΟΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, Η ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ, Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Ίδρυμα: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-06-10
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-08-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γνωστική Ψυχολογία»
Γνωστικό Αντικείμενο: Γνωστική Ψυχολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-06-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-08-17
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Ακτινολογία-Επεμβατική Ακτινολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Ακτινολογία-Επεμβατική Ακτινολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-05-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-07-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ
Γνωστικό Αντικείμενο: Αστική Κοινωνιολογία, Κοινωνικές Ανισότητες και Αποκλεισμοί
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-05-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-07-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μίκρο-νάνο κατασκευαστική τεχνολογία οπτοηλεκτρονικών υλικών και διατάξεων»
Γνωστικό Αντικείμενο: Μίκρο-νάνο κατασκευαστική τεχνολογία οπτοηλεκτρονικών υλικών και διατάξεων
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-05-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-07-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Διερεύνηση Γραμμικών Στοιχείων Ωπλισμένου Σκυροδέματος» και συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου ως εξής: «Πειραματική Διερεύνηση δομικών γραμμικών στοιχείων από ωπλισμένο σκυρόδεμα όπως δοκοί, υποστυλώματα και κόμβοι για εντατικές καταστάσεις κάμψης, διάτμησης και στρέψης. Έλεγχος/παρακολούθηση δομικής ακεραιότητας στοιχείων από ωπλισμένο σκυρόδεμα».
Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Γλωσσολογία – Ανάλυση Λόγου»
Γνωστικό Αντικείμενο: Γλωσσολογία – Ανάλυση Λόγου
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-05-12
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-07-10
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αρχές Διδακτικής και Προπονητικής Πετοσφαίρισης
Γνωστικό Αντικείμενο: Αρχές Διδακτικής και Προπονητικής Πετοσφαίρισης
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-06-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-08-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο είναι σύνθεση δύο διακριτών αντικειμένων, της «Περιφερειακής Οικονομικής» και της «Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης της Υπαίθρου». Η «Περιφερειακή Οικονομική» είναι η μελέτη διαφοροποίησης και αλληλεξάρτησης των περιοχών σε μια οικονομία με άνισα κατανεμημένους και ατελώς κινητούς πόρους και με ιδιαίτερη έμφαση στο σχεδιασμό των κοινωνικών κεφαλαιουχικών επενδύσεων για τον μετριασμό των κοινωνικών προβλημάτων (Hoover and Giarratanai, 2020, An Introduction to Regional Economics, 4th edition). Υπό αυτή την άποψη, το γνωστικό αντικείμενο «Περιφερειακή Οικονομική» καλύπτει επιμέρους αντικείμενα που περιγράφονται στον κωδικό R «Αστική, Οικονομική, Οικονομική της Υπαίθρου, Περιφερειακή Οικονομική, Οικονομική των Ακινήτων και Οικονομική των Μεταφορών» της Αμερικανικής Οικονομικής Ένωσης. Πιο συγκεκριμένα καλύπτει, ενδεικτικά, τα κάτωθι αντικείμενα: R11 – Περιφερειακή μεγέθυνση και ανάπτυξη, περιφερειακά περιβαλλοντικά και ενεργειακά ζητήματα, περιφερειακές μεταβολές, R12 – Μέγεθος και χωρική κατανομή της περιφερειακής οικονομικής δραστηριότητας, των πόλεων και των αστικών και υπαίθριων υποδομών, R13 – Γενική ισορροπία και οικονομική της ευημερίας στις περιφερειακές οικονομίες, R15 – Οικονομετρικά υποδείγματα, υποδείγματα εισροών-εκροών, μαθηματικά υποδείγματα, R23 – Περιφερειακή μετανάστευση, περιφερειακές αγορές εργασίας, πληθυσμιακή ανάλυση, χαρακτηριστικά και ανάλυση γειτονίας, R32 - Ανάλυση χωρικής παραγωγής και τιμολόγησης, R38 – Δημόσια περιφερειακή πολιτική και αξιολόγηση προγραμμάτων και πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης. Το δεύτερο συνθετικό της υπό προκήρυξη θέσης δεν καλύπτεται από μία γενικά παραδεκτή ταξινόμηση υπό το πρίσμα της οικονομικής επιστήμης. Το γνωστικό αντικείμενο της «Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης της Υπαίθρου» σε ένα τμήμα Οικονομικών Επιστημών πρέπει να αναφέρεται αποκλειστικά στην οικονομική ανάλυση των περιοχών της υπαίθρου ξεχωριστά από την αγροτική οικονομική και την οικονομική των φυσικών πόρων. Η οικονομική της ολοκληρωμένης ανάπτυξης της υπαίθρου πρέπει να καλύπτει, αλλά όχι να περιορίζεται, στα εξής αντικείμενα: Γεωργική και μη γεωργική οικονομική δραστηριότητα, Οικονομική μεγέθυνση, ανάπτυξη, και μεταβολή, Μέγεθος και χωρική κατανομή των νοικοκυριών και των παραγωγικών μονάδων και διαπεριφερειακό εμπόριο, Χρήσεις γης και περιβάλλον στην ύπαιθρο, Στέγαση, μεταφορές, και βασικές υπηρεσίες στην ύπαιθρο, Μετανάστευση και αστικοποίηση, Δημόσιες πολιτικές και προγράμματα και αξιολόγηση πολιτικών για την ανάπτυξη της υπαίθρου, Γενική ανάλυση ισορροπίας και ευημερίας αλληλεξαρτήσεις και ανισότητες αγροτικού-αστικού χώρου.
Γνωστικό Αντικείμενο: Περιφερειακή Οικονομική και Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της Υπαίθρου
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-05-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-07-07
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ- εξέλιξη αναπλ. Καθηγητή κ. Α. Καμπά
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος» ανήκει στις Οικονομικές Επιστήμες στο πεδίο της «Αγροτικής Οικονομίας και των Οικονομικών των Φυσικών Πόρων - Οικονομικά του Περιβάλλοντος και της Οικολογίας». Τα Οικονομικά των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος ασχολούνται με την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη σχεδίαση της δημόσιας παρέμβασης και τον έλεγχο αυτών.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-05-26
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-07-26
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 19093/7-4-2021 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:Γεωργικές Κατασκευές (κτηνοτροφικές κατασκευές και θερμοκήπια), διαχείριση ζωικών αποβλήτων, αναερόβια επεξεργασία ζωικών λυμάτων και ενεργειακός σχεδιασμός συστημάτων αξιοποίησης των ζωικών λυμάτων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Γεωργικές Κατασκευές με έμφαση στον Ενεργειακό Σχεδιασμό Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Ζωικών Λυμάτων
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-06-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-08-12
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες