Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 1 έως 20 από τις 155 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 90196/27-7-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Στοχαστικές Μέθοδοι και Βελτιστοποίηση στην Οργάνωση Εφοδιασμού, Υπηρεσιών και Παραγωγής» εντάσσεται στην κατεύθυνση της Διοίκησης Επιχειρήσεων και ενισχύει την τεχνογνωσία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών σε θέματα σχετικά με τη χρήση στοχαστικών μεθόδων και τεχνικών για τη βελτιστοποίηση των αποφάσεων και την επίλυση προβλημάτων διοίκησης των διαδικασιών Εφοδιαστικής, των Υπηρεσιών και της Παραγωγής. Οι στοχαστικές τεχνικές αποτελούν απαραίτητο εργαλείο στη σύγχρονη έρευνα και πρακτική για την ορθολογική λήψη βέλτιστων αποφάσεων σε ζητήματα της Διοίκησης Επιχειρήσεων που κατά κανόνα χαρακτηρίζονται από συνθήκες αβεβαιότητας. Η λήψη αποφάσεων που αποσκοπούν στην καλύτερη δυνατή οργάνωση του Εφοδιασμού, των Υπηρεσιών και της Παραγωγής, καθώς επίσης και των διάφορων δραστηριοτήτων που τις υποστηρίζουν (έλεγχος ποιότητας, διαχείριση αποθεμάτων, δρομολόγηση στόλου, κ.λπ.), σε στοχαστικό περιβάλλον αποτελεί μία από τις κύριες δραστηριότητες της κατεύθυνσης Διοίκησης Επιχειρήσεων. Οι τεχνικές και τα εργαλεία που εμπίπτουν στην περιοχή των στοχαστικών διαδικασιών παρέχουν τις απαραίτητες αναλυτικές και υπολογιστικές μεθόδους για τη διαμόρφωση και επίλυση προβλημάτων βελτιστοποίησης σε περιβάλλον αβεβαιότητας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Στοχαστικές Μέθοδοι και Βελτιστοποίηση στην Οργάνωση Εφοδιασμού, Υπηρεσιών και Παραγωγής
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-10-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-12-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Ε.Π. (ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ) ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΙΙ), ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
Ίδρυμα: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-11-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-01-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ της βαθμίδας του Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων». H συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της υπό πλήρωσης θέσης είναι η εξής: «Το γνωστικό αντικείμενο αναφέρεται στον Σχεδιασμό Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων και αφορά τις αρχές λειτουργίας, την ανάλυση, το σχεδιασμό, τη δοκιμή και την υλοποίηση ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Περιλαμβάνει σχεδιασμό και υλοποίηση αναλογικών κατά κύριο λόγο ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και συστημάτων, αλλά και μεικτού σήματος, ανάπτυξη μεθοδολογιών και τεχνικών σχεδιασμού, δοκιμών και υλοποίησης νανοηλεκτρονικών κυκλωμάτων, όπως και ηλεκτρονικά κυκλώματα τεχνολογίας CMOS, υβριδικών τεχνολογιών, ηλεκτρονικών κυκλωμάτων πέραν της CMOS τεχνολογίας, νανοηλεκτρονικών κυκλωμάτων μνήμης, αντιστατών μνήμης, νευρομορφικών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, ηλεκτρονικών κρυογενών κυκλωμάτων, ηλεκτρονικών κυκλωμάτων βάσει spin, ηλεκτρονικών κυκλωμάτων χαμηλής τάσης και χαμηλής κατανάλωσης ισχύος, ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και συστημάτων μετρήσεως, βιοηλεκτρονικών κυκλωμάτων.»
Γνωστικό Αντικείμενο: Σχεδιασμός Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-11-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-01-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Διαφορικές Εξισώσεις και Εξισώσεις Διαφορών»
Γνωστικό Αντικείμενο: Διαφορικές Εξισώσεις και Εξισώσεις Διαφορών
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-12-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-02-07
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Στα καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνονται η διδασκαλία και η έρευνα στο γνωστικό αντικείμενο "Βιοχημεία: Δομή & Λειτουργία πρωτεϊνών", και ειδικότερα : α) Η διδασκαλία στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα σπουδών των μαθημάτων (ή μέρους αυτών) "Βιοχημεία Ι","Βιοχημεία ΙΙ", "Μέθοδοι Ανάλυσης Βιολογικών Μακρομορίων", η ύλη των οποίων περιγράφεται στον οδηγό σπουδών του Τμήματος, β) Η διδασκαλία στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος (ή μέρους αυτού) "Δομική Βιολογία" και γ) Η εκπαίδευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στο εργαστήριο και η εκπόνηση μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών στο ως άνω γνωστικό αντικείμενο. Η θέση αφορά στο γνωστικό αντικείμενο της Βιοχημείας εστιάζοντας στην δομή και στην λειτουργία πρωτεϊνών. Πιο αναλυτικά: Δομή: Παραγωγή και κρυστάλλωση πρωτεϊνών. Δομικός χαρακτηρισμός πεπτιδίων και πρωτεϊνών υψηλής ευκρίνειας μέσω κρυσταλλογραφικών μεθόδων και δεδομένων περίθλασης ακτίνων Χ από μονοκρυστάλλους και πολυκρυσταλλικά ιζύματα. Δομικός χαρακτηρισμός νανο-κρυσταλλικών υλικών μέσω κρυσταλλογραφίας και δεδομένων περίθλασης ηλεκτρονίων. Ανάπτυξη υπολογιστικών πακέτων κρυσταλλογραφίας πρωτεϊνών. Ανάπτυξη νέων μεθόδων και επιστημονικών οργάνων για την δομική βιολογία. Λειτουργία: Aντισώματα, ένζυμα, ορμόνες κτλ. Πρωτεϊνικές αλληλεπιδράσεις (αναστολείς, προσδέτες, τροποποιητές λειτουργικότητας). Πρωτεϊνικός πολυμορφισμός κτλ.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ: ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-11-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-01-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής
Περιγραφή: Παιδιατρική-Εφηβική Ιατρική
Γνωστικό Αντικείμενο: Παιδιατρική-Εφηβική Ιατρική
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-11-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-01-15
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: Τεχνολογία και Ποιότητα Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης
Γνωστικό Αντικείμενο: Τεχνολογία και Ποιότητα Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-12-09
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-02-09
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ Καθηγητή Α΄ βαθμίδας του Τμήματος Φυσικοθεραπείας (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης). Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο αναφέρεται στη Φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση των Νευρολογικών Παθήσεων Ενηλίκων, όπως τα Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια, η Νόσος Πάρκινσον, η Σκλήρυνση κατά πλάκας, οι Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις, οι Κακώσεις Νωτιαίου Μυελού, οι Πολυνευροπάθειες και άλλα Νευροεκφυλιστικά νοσήματα, καθώς επίσης και στο Σύνδρομο Χρόνιας Κόπωσης που εκδηλώνεται στους ασθενείς με χρόνια Νευρολογικά Νοσήματα.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Φυσικοθεραπευτική Αντιμετώπιση των Νευρολογικών Παθήσεων Ενηλίκων με έμφαση στο σύνδρομο χρόνιας κόπωσης».
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-11-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-01-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 5599/19-9-2022 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Tο γνωστικό αντικείμενο της προτεινόμενης θέσης αποτελεί ένα αυτοτελές γνωστικό αντικείμενο του Τομέα Ζωικής Παραγωγής και καλύπτει έναν πλήρη κλάδο της οικείας επιστήμης με εύρος μίας αναγνωρισμένης ειδικότητας και συγκεκριμένα, περιλαμβάνει τη διδασκαλία και την έρευνα στο πεδίο της γενετικής και περιβαλλοντικής διαχείρισης ζωικών οργανισμών. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει την πληθυσμιακή γενετική και γονιδιακή τεχνολογία ζωικών οργανισμών τη χρήση μοριακών γενετικών δεικτών για τη διάκριση- ταυτοποίηση ζωικών ειδών, πληθυσμών ατόμων, καθώς και την ιχνηλασιμότητα ζωικών προϊόντων, τη μελέτη της γενετικής δομής και των φυλογενετικών σχέσεων ειδών, πληθυσμών ή/και αυτόχθονων φυλών, την ανίχνευση και εκτίμηση των επιπτώσεων εισαγωγής αλλόχθονων ζωικών ειδών σε νέα οικοσυστήματα, τη γονιδιακή έκφραση, τις διαχειριστικές πρακτικές για τη διατήρηση απειλούμενων ζωικών πληθυσμών ή ειδών με βάση τη γενετική τους σύσταση, την αειφορική διαχείριση ζωικών οργανισμών και υδρόβιων οργανισμών προστατευόμενων περιοχών με βάση τη γενετική τους σύσταση, την οστρακοκαλλιέργεια και μοριακή βιολογία-γενετική οστρακοειδών και την επίδρασή της στο περιβάλλον.
Γνωστικό Αντικείμενο: Μοριακή Γενετική και Διαχείριση Σπονδυλωτών και Ασπόνδυλων Ζωικών Οργανισμών
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-11-01
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-01-02
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματική Ανάλυση»
Γνωστικό Αντικείμενο: Μαθηματική Ανάλυση
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-11-26
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-01-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: KΑΘΗΓΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο "Φυτά Μεγάλης Καλλιέργεια" ασχολείται με τη διδασκαλία και την έρευνα στα πεδία της μελέτης αβιοτικων παραγόντων/ περιβάλλοντος και τεχνικών/πρακτικών (όπως λίπανση, άρδευση, συγκομιδή κ.α.) που επηρεάζουν την ανάπτυξη, παραγωγή και ποιότητα προϊόντων των σιτηρών, των ψυχανθών, των κλωστικών, της βιομηχανικής τομάτας, της πατάτας, των ζαχαρότευτλων, του καπνού, του ηλίανθου και των λοιπών βιομηχανικών φυτών, των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών και κτηνοτροφικών φυτών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Τμήμα: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-12-09
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-02-09
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Ανάλυση Μηχανολογικών Κατασκευών με Υπολογιστικές Μεθόδους με έμφαση τις Εφαρμογές των Πεπερασμένων Στοιχείων στη Μικρο/Νανο-Μηχανική
Γνωστικό Αντικείμενο: Ανάλυση Μηχανολογικών Κατασκευών με Υπολογιστικές Μεθόδους με έμφαση τις Εφαρμογές των Πεπερασμένων Στοιχείων στη Μικρο/Νανο-Μηχανική
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-10-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-12-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 10029/3-10-2022 (από εξέλιξη) Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει: Την παραδοσιακή γεωμετρική προσέγγιση της Οδοποιίας στηριζόμενη στις βασικές αρχές σχεδιασμού οδικών έργων, σε αστικό και υπεραστικό δίκτυο, σε ισόπεδες διασταυρώσεις και κυκλικούς κόμβους. Τον έλεγχο οδικής ασφάλειας. Τη σύγχρονη αντίληψη του σχεδιασμού των οδικών έργων βασιζόμενη στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, αλλά και στις προκλήσεις που η ψηφιακή τεχνολογία επιβάλει.
Γνωστικό Αντικείμενο: Οδοποιία: Χαράξεις- Οδός και Περιβάλλον
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-11-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-01-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών. Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο πραγματεύεται θεωρία και εφαρμογές μερικών διαφορικών εξισώσεων και δυναμικών συστημάτων διακριτού ή/και συνεχούς χρόνου. Πρόκειται για αντικείμενα που ευρύτερα συνιστούν την έρευνα στις διαφορικές εξισώσεις τόσο από κλασική θεώρηση όσο και στη μορφή των μη γραμμικών δυναμικών συστημάτων. Ενδεικτικά προβλήματα είναι τα προβλήματα ύπαρξης και μοναδικότητας λύσης, τα προβλήματα ύπαρξης ολικών ελκυστών και τα προβλήματα ενεργειακής απόσβεσης.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις – Δυναμικά Συστήματα»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-10-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-12-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 91596/24-8-2022 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Η έννοια «παιδικό βιβλίο» περιλαμβάνει ουσιαστικά 3 είδη βιβλίου: α) το παιδικό λογοτεχνικό με τις ποικίλες εκδοχές του (είτε καθαρά κειμενικό είτε εικονογραφημένο, ενδεικτικά: picturebook, silent ή wordless -δηλ. βιβλία χωρίς κείμενο, διαδραστικά βιβλία κ.λπ.), β) το βιβλίο γνώσεων ή πληροφοριακό βιβλίο που αποκτά μια ολοένα και πιο σημαντική παρουσία στις εκδόσεις για παιδιά. Αν και προέρχεται από τα εγκυκλοπαιδικά βιβλία, όμως πλέον διανθίζεται με πλούσιο φωτογραφικό ή εικονογραφικό υλικό, μπορεί να φέρει στοιχειώδη αφηγηματικά στοιχεία, πλαισιώνεται από ομάδα ειδικών κ.λπ., γ) το ψηφιακό βιβλίο, το οποίο μολονότι έχει μικρή διάδοση προς το παρόν στην Ελλάδα, διεθνώς έχει μεγάλη διείσδυση στο παιδικό κοινό. Στα παραπάνω να προστεθεί ότι μέσα από τη σχετική βιβλιογραφία, δίνεται ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στην υλικότητα του βιβλίου για παιδιά (και αυτό αποτελεί μια νεοφανή αλλά πολύ ενδιαφέρουσα περιοχή μελέτης). Οι σύγχρονες ιστορικές προσεγγίσεις εξετάζουν τα βιβλία για παιδιά ως προς την ιστορική τους εξέλιξη στο πλαίσιο της «εθνικής» ιστορίας του παιδικού βιβλίου και της διεθνούς. Έτσι πέρα από την ανάδειξη βιβλίων-σταθμών στο ελληνικό παιδικό βιβλίο, εξετάζεται αυτό σε σχέση με τις αντιλήψεις για την παιδική ηλικία, την παιδικότητα κ.λπ. Οι αντιλήψεις για το παιδί μέσα στον χρόνο (ιδιαίτερα τους δύο τελευταίους αιώνες) αλλάζουν και αυτή η αλλαγή και η διάκριση μεταξύ παιδιού/ενήλικου είναι καθοριστική στις σύγχρονες επιστημονικές μελέτες. Παρόλα αυτά, οι νεοαναδυόμενες θεωρίες μιλούν για την crossover λογοτεχνία, δηλ. τη διαγενεακή ή διηλικιακή λογοτεχνία, ουσιαστικά περιγράφουν την εξασθένιση των ορίων μεταξύ βιβλίων για παιδιά και βιβλίων για ενηλίκους (π.χ. εικονογραφημένο βιβλίο). Το μεγάλο βάρος της έρευνας των τελευταίων δεκαετιών δίδεται στην εξέταση των δύο βασικών συνιστωσών σε αυτό που ονομάζουμε κριτικές προσεγγίσεις, δηλαδή τις ιδεολογικές θεωρίες και τις αναγνωστικές θεωρίες. Οι πρώτες σε σχέση με το περιεχόμενο των βιβλίων (φύλο, διαφορά, αναπηρία, κ.λπ.) σύμφωνα με τις ειδολογικές κατηγοριοποιήσεις τους και οι δεύτερες, σε σχέση με τον αναγνώστη-παιδί και την πρόσληψη των κειμένων από αυτό (συναλλακτική θεωρία, θεωρίες αναγνωστικής ανταπόκρισης, κ.λπ.), τοποθετούν το παιδικό βιβλίο σε μια συζήτηση διεπιστημονική που όμως έχει έναν πυρήνα: το παιδί. Αυτές οι θεωρίες συνδέονται με τη χρήση των παιδικών βιβλίων σε άτυπες και τυπικές μορφές εκπαίδευσης-σχολική χρήση, καθώς και με την εκδοτική παραγωγή τους (εκδοτική πολιτική, βραβεία, κ.λπ.).
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιστορικές και κριτικές προσεγγίσεις του παιδικού βιβλίου
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-10-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-12-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Ερευνητής Β΄ Βαθμίδας
Περιγραφή: Ερευνητής Β΄ Βαθμίδας - Κύριος Ερευνητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιολογία – οικολογία θαλάσσιων ασπονδύλων, με έμφαση σε είδη βιοτεχνολογικού ενδιαφέροντος
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΕΛΚΕΘΕ
Σχολή:
Τμήμα: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-11-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-12-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης ΦΕΚ 2521/6.10.2022 τ.Γ’ και ΦΕΚ διόρθωσης σφάλματος 2857/15.11.2022 τ.Γ’, αριθμός προκήρυξης 37902/25.8.2022
Γνωστικό Αντικείμενο: Πειραματική Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης, Ηλεκτρικές, Οπτικές Ιδιότητες
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-11-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-01-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ της βαθμίδας του Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ψηφιακά Συστήματα». H συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της υπό πλήρωσης θέσης είναι η εξής: «Σχεδίαση ψηφιακών συστημάτων με στόχο τη βελτιστοποίηση των διαφορετικών πτυχών τους: απόδοση εκτέλεσης, ενεργειακή αποδοτικότητα, αξιόπιστη λειτουργία. Αρχιτεκτονική και οργάνωση υπολογιστών, υπολογιστές υψηλών επιδόσεων, παράλληλα συστήματα, επιταχυντές με παραλληλία στα δεδομένα, δίκτυα διασύνδεσης, σχεδίαση μικροεπεξεργαστών, συστήματα επαναδιατασσόμενης λογικής, πολυπύρηνα συστήματα, πολυνηματικοί επεξεργαστές, επεξεργαστές γραφικών, ιεραρχία μνήμης, δίκτυα σε ολοκληρωμένα κυκλώματα, διεπαφή υλικού και λογισμικού, προγραμματισμός συστημάτων, επιβεβαίωση ορθής λειτουργίας υπολογιστικών συστημάτων, υπολογιστική νέφους, υπολογισμός μέσα στις μνήμες, εικονικός διαμοιρασμός πόρων».
Γνωστικό Αντικείμενο: Ψηφιακά Συστήματα
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-10-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-12-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο «Μικροβιολογία Προϊόντων και Παραπροϊόντων Βιομηχανιών Τροφίμων» περιλαμβάνει τις βασικές αρχές της Μικροβιολογίας Τροφίμων καθώς και ειδικότερα θέματα όπως τη χρήση μικροοργανισμών για την παραγωγή τροφίμων ζύμωσης και την μελέτη αυτών, την εφαρμογή εναρκτήριων καλλιεργειών για παραγωγή τροφίμων ζύμωσης και τις ιδιότητες αυτών, τους μικροοργανισμούς αλλοίωσης των τροφίμων, τους παθογόνους μικροοργανισμούς που συνδέονται με τα τρόφιμα, την εφαρμογή μεθόδων μοριακής βιολογίας για την μελέτη των μικροοργανισμών που σχετίζονται με τα τρόφιμα κ.ά. Επίσης το γνωστικό αυτό αντικείμενο περιλαμβάνει και τη μελέτη μικροοργανισμών που σχετίζονται με τα παραπροϊόντα παραγωγής τροφίμων και την επεξεργασία αυτών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Μικροβιολογία Προϊόντων και Παραπροϊόντων Βιομηχανιών Τροφίμων
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-12-09
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-02-09
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Χρηματοοικονομική με έμφαση στα Παράγωγα Προϊόντα και τη Θεωρία Εμπράγματων Δικαιωμάτων Προαίρεσης
Περιγραφή: Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Χρηματοοικονομική με έμφαση στα Παράγωγα Προϊόντα και τη Θεωρία Εμπράγματων Δικαιωμάτων Προαίρεσης"
Γνωστικό Αντικείμενο: Χρηματοοικονομική με έμφαση στα Παράγωγα Προϊόντα και τη Θεωρία Εμπράγματων Δικαιωμάτων Προαίρεσης
Ίδρυμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-12-01
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-02-01
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες