Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 1 έως 16 από τις 16 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Μία θέση μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης μέλους ΔΕΠ)
Γνωστικό Αντικείμενο: Νοσηλευτική αξιολόγηση βαρέως πασχόντων ασθενών - κλινικοί δείκτες
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-11-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-01-05
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Μία θέση μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης μέλους ΔΕΠ)
Γνωστικό Αντικείμενο: Κατ' οίκον Νοσηλευτική Φροντίδα
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-11-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-01-05
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης βρίσκεται σε συμφωνία με τις ερευνητικές προτεραιότητες του Τμήματος (βιοϋλικά, μοριακά υλικά, μικρο- και νανο-φασικά υλικά) όπως αυτές καθορίζονται στο Προεδρικό Διάταγμα της ίδρυσής του (ΠΔ 200/1999, ΦΕΚ 179/6-9-1999). Το γνωστικό αντικείμενο δίνει έμφαση στη θεωρητική ή/και υπολογιστική οπτική Φυσική, με επίκεντρο την διερεύνηση της κβαντική δυναμικής σε υλικά τα οποία βρίσκονται σε αλληλεπίδραση με πεδία laser. H κβαντική δυναμική αντιστοιχεί σε διεργασίες που αφορούν την ελεγχόμενη μεταφορά πληθυσμού μεταξύ διαφορετικών κβαντικών καταστάσεων, τις οπτικά ελεγχόμενες κβαντικές μεταβάσεις για σύμφωνα οπτικά φαινόμενα, τα φαινόμενα κβαντικής συμφωνίας και συμβολής σε κβαντικά συστήματα, την ελεγχόμενη δημιουργία σύμπλεκτων καταστάσεων σε κβαντικά συστήματα, την μεταφορά ενέργειας και ηλεκτρικού φορτίου σε κβαντικά συστήματα κ.α. Τα υλικά που αφορούν αυτές τις διεργασίες είναι π.χ. ημιαγώγιμες κβαντικές τελείες, μοριακά συστήματα, και συζευγμένα κβαντικά-φωτονικά συστήματα. Οι μέθοδοι μελέτης των συστημάτων αφορούν μεθοδολογίες σύμφωνης αλληλεπίδρασης κβαντικών συστημάτων με φως, σύζευξη ηλεκτρομαγνητικών και κβαντομηχανικών μεθόδων, κλπ. Τέλος, οι εφαρμογές αφορούν γρήγορους οπτικούς διακόπτες σε διαστάσεις νανοκλίμακας, δημιουργία σύμπλεκτων καταστάσεων, εκπομπή μεμονωμένων φωτονίων, οπτικό έλεγχο μοριακής χειρομορφίας κ.α. Οι εργασίες σε κβαντική δυναμική σε υλικά σε αλληλεπίδραση με πεδία laser παρουσιάζονται με ολοένα αυξανόμενο ρυθμό σε καταχωρήσεις των πλέον έγκριτων διεθνών εκδόσεων στον ερευνητικό χώρο στην Επιστήμη και την Τεχνολογία των Υλικών, καθώς και σε μια πληθώρα εκδόσεων σε ειδικούς κλάδους, και είναι σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις και επίσημες ερευνητικές προτεραιότητες που παρουσιάζονται στην βιβλιογραφία και τις επίσημες αποφάσεις κρατικών χρηματοδοτικών οργανισμών. Βάσει των ανωτέρω, το γνωστικό αντικείμενο της θέσης καλύπτει ένα πλήρη κλάδο της Επιστήμης των Υλικών και έτσι είναι ευχερής η εφαρμογή ενιαίων κριτηρίων για την ποιοτική σύγκριση των υποψηφιοτήτων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Θεωρητική και υπολογιστική οπτική φυσική - Κβαντική δυναμική οπτικών υλικών σε αλληλεπίδραση με Laser
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σχολή:
Τμήμα: ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-09-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-10-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο εστιάζει σε ζητήματα Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας, Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Πολιτικής Οικονομίας
Γνωστικό Αντικείμενο: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τμήμα: ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-09-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-11-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Μία (1) θέση ΔΕΠ του Τμήματος Περιβάλλοντος της Σχολής Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου
Περιγραφή: Μία (1) θέση ΔΕΠ του Τμήματος Περιβάλλοντος της Σχολής Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου
Γνωστικό Αντικείμενο: Ηλεκτροπαραγωγά Συστήματα από Ηλιακή και Αιολική Ενέργεια
Ίδρυμα: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-10-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-11-06
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης) πλήρωσης θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π), Καθηγητή Α΄ βαθμίδας του Τομέα Ιατρικών Εργαστηρίων του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Γνωστικό Αντικείμενο: «ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τμήμα: ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-09-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-11-06
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ στο Τμήμα Περιβάλλοντος της Σχολής Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου
Περιγραφή: Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ στο Τμήμα Περιβάλλοντος της Σχολής Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου
Γνωστικό Αντικείμενο: Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών με έμφαση στη Χερσαία Πανίδα-Χωρική ανάλυση φυσικού περιβάλλοντος
Ίδρυμα: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-10-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-11-06
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη από εξέλιξη
Γνωστικό Αντικείμενο: Βελτίωση Φυτών
Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-09-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-11-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Ασαφής Σημασιολογικός Ιστός
Γνωστικό Αντικείμενο: Ασαφής Σημασιολογικός Ιστός
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-10-10
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-12-10
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: ΕΞΕΛΙΞΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-09-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-11-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες
Γνωστικό Αντικείμενο: Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-10-10
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-12-10
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΕΞΕΛΙΞΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΖΩΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΦΥΤΟΦΑΓΑ ΜΟΝΟΓΑΣΤΡΙΚΑ
Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-09-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-11-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 27245/7-6-2019. Η Παθολογική Ανατομική των Ζώων αναγνωρίζει και διερευνά τις αλλοιώσεις των κυττάρων, των ιστών και των οργάνων στις παθολογικές καταστάσεις του οργανισμού των ζώων. Η διερεύνηση αυτή γίνεται με σκοπό τη διάγνωση των νοσημάτων και την κατανόηση της παθογένειας τους, αλλά και την εξακρίβωση της αιτίας θανάτου.
Γνωστικό Αντικείμενο: Παθολογική Ανατομική των Ζώων
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-08-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-10-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης. Φ.Ε.Κ. 1238/19.7.2019, αριθμός προκήρυξης 25221/8.5.2019.
Γνωστικό Αντικείμενο: Πειραματική Υδραυλική
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-09-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-10-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-09-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-11-06
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Μία θέση μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης μέλους ΔΕΠ)
Γνωστικό Αντικείμενο: Νοσηλευτική με έμφαση στην εφαρμογή της Νοσηλευτικής Ενημέρωσης στο νοσοκομειακό περιβάλλον
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-11-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-01-05
Κατάσταση: Ενταγμένη