Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 1 έως 20 από τις 118 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 2988/12-10-2020. To γνωστικό αντικείμενο με τίτλο «Παιδαγωγική - Διαπολιτισμική Εκπαίδευση» αναφέρεται πρωταρχικά στην Παιδαγωγική ως επιστήμη η οποία μελετά συστηματικά το κοινωνικό, πολιτικό και πολιτισμικό φαινόμενο της αγωγής. Στο πλαίσιο αυτό, στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο δίνεται έμφαση στη διαπολιτισμική εκπαίδευση που αφορά στις ποικίλες σχέσεις ανάμεσα στις διαδικασίες της αγωγής και τις κοινωνικές και πολιτισμικές διαφοροποιήσεις. Ως διαπολιτισμική εκπαίδευση ορίζεται εκείνη η προσέγγιση και το ομόλογο πεδίο της Παιδαγωγικής που, μέσω της μελέτης των δομών, των εκπαιδευτικών πολιτικών και των σχολικών και διδακτικών πρακτικών, αποσκοπούν στην προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ελευθερίας, της δημιουργικότητας, της κριτικής συνείδησης, της πολιτικής ενεργοποίησης και της ολόπλευρης ανάπτυξης όλων των νέων ανθρώπων, ανεξάρτητα από την κοινωνική τους τάξη, την πολιτισμική, εθνική, εθνοτική και θρησκευτική τους ομάδα, το φύλο ή το σεξουαλικό τους προσανατολισμό.
Γνωστικό Αντικείμενο: Παιδαγωγική - Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-12-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-01
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής/Εφαρμοσμένη Χωρική Ανάλυση
Περιγραφή: Το αντικείμενο της Εφαρμοσμένης Χωρικής Ανάλυσης εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της Εφαρμοσμένης Ανθρώπινης Γεωγραφίας. Η Εφαρμοσμένη Χωρική Ανάλυση αξιοποιεί μεθόδους επεξεργασίας γεωχωρικών δεδομένων με εργαλεία στατιστικής ανάλυσης και συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμοσμένη Χωρική Ανάλυση
Ίδρυμα: ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Τμήμα: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-12
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Τεχνολογία Λογισμικού Συστημάτων Χρονοπρογραμματισμού
Γνωστικό Αντικείμενο: Τεχνολογία Λογισμικού Συστημάτων Χρονοπρογραμματισμού
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-12
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-12
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο Διοίκηση Επιχειρήσεων περιλαμβάνει τις λειτουργίες του προγραμματισμού, της οργάνωσης, της ηγεσίας και του ελέγχου των επιχειρήσεων. Ειδικότερα, στα πλαίσια των Πολυεθνικών Επιχειρήσεων δίνεται έμφαση στη Διεθνή Διοίκηση η οποία σχετίζεται με την ανάπτυξη διεθνών επιχειρηματικών στρατηγικών και δραστηριοτήτων, όπως στρατηγικές εισόδου σε μια ξένη αγορά, σχέσεις ελέγχου μεταξύ μητρικής εταιρείας και των θυγατρικών της, διεθνείς ανταγωνιστικές στρατηγικές και εταιρικές στρατηγικές ανάπτυξης, μεταφορά γνώσης και πρακτικών διοίκησης επιχειρήσεων από τις μητρικές εταιρείες στις θυγατρικές και το αντίστροφο. Επιπλέον, το επιστημονικό πεδίο των Πολυεθνικών Επιχειρήσεων περιλαμβάνει τη Διαπολιτισμική Διοίκηση, η οποία αφορά τους διαφορετικούς τρόπους άσκησης διοίκησης σε διάφορες χώρες, δίνοντας έμφαση στον ρόλο της κουλτούρας και του διαφορετικού πολιτισμικού πλαισίου στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Διοίκηση Επιχειρήσεων και Πολυεθνικές Επιχειρήσεις
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-12-17
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-02-17
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: αναπληρωτής καθηγητής ή επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
Γνωστικό Αντικείμενο: Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μαθησιακές Δυσκολίες: Διδακτικές Προσεγγίσεις» || ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΣ: Το γνωστικό αντικείμενο «Μαθησιακές Δυσκολίες: Διδακτικές Προσεγγίσεις» εξετάζει τις ΜΔ υπό το πρίσμα των διδακτικών-εκπαιδευτικών προσεγγίσεων. Στο αντικείμενο εμπίπτουν ζητήματα σχεδιασμού διδακτικών παρεμβάσεων, ανίχνευσης, αξιολόγησης και διάγνωσης μαθησιακών δυσκολιών καθώς και εκπαίδευσης ειδικών παιδαγωγών σε θέματα διαχείρισης μαθησιακών δυσκολιών στο σχολικό πλαίσιο.
Γνωστικό Αντικείμενο: Μαθησιακές Δυσκολίες: Διδακτικές Προσεγγίσεις
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ"
Περιγραφή: ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ"
Γνωστικό Αντικείμενο: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Ίδρυμα: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-12-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-01-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 7161/22-10-2020.Το γνωστικό αντικείμενο «Οικοδομική. Ενεργειακές και περιβαλλοντικές παράμετροι» αφορά στη μελέτη, στον σχεδιασμό και στη διαμόρφωση των δομικών στοιχείων που συνθέτουν ένα κτιριακό έργο από κατασκευαστική άποψη, λαμβανομένων όμως υπόψη ταυτοχρόνως και των απαιτήσεων του περιβαλλοντικού σχεδιασμού των κτιρίων και ειδικότερα εκείνων των παραμέτρων, που δυνητικά θα μπορούσαν να επηρεάσουν το περιβάλλον με την κατασκευή του έργου ή να επηρεασθούν από αυτό. Ο επιστημονικός κλάδος, στον οποίο ανήκει, είναι αυτός της επιστήμης και τεχνολογίας των κατασκευών. Το εύρος του καλύπτει πλήρως την ειδικότητα του πολιτικού μηχανικού, που δραστηριοποιείται στη μελέτη και επίβλεψη οικοδομικών έργων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Οικοδομική. Ενεργειακές και περιβαλλοντικές παράμετροι
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-12-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-01
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ Η/Υ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ Η/Υ
Ίδρυμα: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τμήμα: ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-02-18
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή Β’ βαθμίδος στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών.
Περιγραφή: Μία (1) θέση Ερευνητή Β’ Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Μοριακή Γενετική της Γήρανσης», για τις ανάγκες του Κέντρου Βασικής Έρευνας.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Μοριακή Γενετική της Γήρανσης» για τις ανάγκες του Κέντρου Βασικής Έρευνας
Ίδρυμα: ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή:
Τμήμα: ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-02-04
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: αναπληρωτής καθηγητής ή επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Οικονομική Ανάπτυξη
Γνωστικό Αντικείμενο: Οικονομική Ανάπτυξη
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ατομική ή/και Μοριακή Πειραματική Φυσική»
Γνωστικό Αντικείμενο: Ατομική ή/και Μοριακή Πειραματική Φυσική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-17
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μετεωρολογία - Κλιματολογία»
Γνωστικό Αντικείμενο: Μετεωρολογία - Κλιματολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-12-09
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-02-10
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 31433/28-8-2020. Η Νεογνολογία είναι αναγνωρισμένη εξειδίκευση της Παιδιατρικής. Αντικείμενο της Νεογνολογίας είναι η κατανόηση της παθοφυσιολογίας, η διαγνωστική προσέγ-γιση και αντιμετώπιση των παθήσεων που εμφανίζονται στην περιγεννητική και νεογνική περίοδο και ειδικότερα:α. Η φροντίδα των νεογνών στην αίθουσα τοκετών.β. Η φροντίδα των προώρων και τελειομήνων νεογνών μετά την γέννηση.γ. Η φροντίδα των νεογνών που χρειάζονται εντατική νοσηλεία και μηχανική υποστήριξη της αναπνοής.δ. Μακροχρόνια παρακολούθηση των προώρων και βαριά πασχόντων νεογνών ως προς την νευροανάπτυξη και την αύξηση.
Γνωστικό Αντικείμενο: Νεογνολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-22
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο «Νεοτεκτονική-Μικροτεκτονική-Γεωτεκτονική» περιλαμβάνει τρία θεμελιώδη ερευνητικά πεδία των Γεωεπιστημών που αφορούν τη γένεση, δομή και εξέλιξη των τεκτονικών διεργασιών της γηίνης λιθόσφαιρας. Η Νεοτεκτονική ασχολείται με την μελέτη των τεκτονικών κινήσεων ή παραμορφώσεων που επηρεάζουν το φλοιό της Γης μετά την κύρια Αλπική ορογενετική δράση, καθώς και την έρευνα που αφορά τα ενεργά γεωλογικά ρήγματα και συστήματα διαρρήξεων σε συνδυασμό με μεθόδους άλλων κλάδων των Γεωπιστημών (Μορφοτεκτονική, Σεισμοτεκτονική, Παλαιοσεισμολογία, Γεωλογική Χαρτογράφηση κ.λπ.), με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων για το ενεργό τεκτονικό καθεστώς, την ανάλυση του πεδίου τάσεων, την εξέλιξη των σεισμικά ενεργών ρηγμάτων και την εκτίμηση της επικινδυνότητας τους. Η Μικροτεκτονική ασχολείται με τη μελέτη, ανάλυση και ερμηνεία τεκτονικών δομών της θραυσιγενούς και κυρίως πλαστικής παραμόρφωσης των πετρωμάτων στη μεσο-μικροσκοπική κλίμακα παρατήρησης. Συνδυαστικά μπορεί να εμπλουτίζεται με ραδιοχρονολογικές, ισοτοπικές-γεωχημικές, ορυκτοχημικές, θερμοβαρομετρικές αναλύσεις, καθώς και απεικονίσεις της τρισδιάστατης γεωμετρίας των τεκτονικών δομών. Η Μικροτεκτονική ανάλυση αποσκοπεί στην ερμηνεία των παλαιότερων τεκτονικών κινήσεων και πετροτεκτονικών διεργασίων στο φλοιό, καθώς και τον προσδιορισμό των συνθηκών και μηχανισμών παραμόρφωσης για την κατανόηση της εξέλιξης των τεκτονικών κινήσεων στον γήινο φλοιό. Η Γεωτεκτονική ασχολείται με την κατασκευή, την κίνηση και τη δυναμική ερμηνεία της εξέλιξης μεγάλων τμημάτων του φλοιού της γης, διαμέσου της γεωμετρικής, κινηματικής και δυναμικής ανάλυσης των τεκτονικών δομών που προκύπτουν στη μεσο-μακροσκοπική κλίμακα παρατήρησης. Η Γεωτεκτονική συσχετίζει τις τεκτονικές κινήσεις των λιθοσφαιρικών πλακών με τις μαγματικές και μεταμορφικές διεργασίες και γενικότερα με τα προβλήματα του σχηματισμού της λιθόσφαιρας. Επιπλέον, συμβάλει στην κατανόηση της εξέλιξης εφιππευτικών συστημάτων και ρηξιγενών λεκανών, του εκταφιασμού μεταμορφωμένων πετρωμάτων, στην αναζήτηση και γένεση κοιτασμάτων, κ.α..
Γνωστικό Αντικείμενο: Νεοτεκτονική – Μικροτεκτονική - Γεωτεκτονική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-12-17
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-02-17
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: αναπληρωτής καθηγητής ή επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
Γνωστικό Αντικείμενο: Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Ψυχολογία» || ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΣ : Το γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Ψυχολογία» είναι ο κλάδος της Ψυχολογίας (επιστήμη της συμπεριφοράς) που έχει ως αντικείμενο τη συμπεριφορά σε σχέση με τους άλλους. Ένας κλασικός ορισμός του αντικειμένου είναι: «Με λίγες εξαιρέσεις, οι κοινωνικοί ψυχολόγοι θεωρούν ως αντικείμενο του κλάδου τους το να κατανοήσουν και να εξηγήσουν πώς οι σκέψεις, τα συναισθήματα και η συμπεριφορά των ατόμων επηρεάζονται από την πραγματική, τη φανταστική ή την εκλαμβανόμενη παρουσία άλλων ατόμων.» (Allport, 1968, p.3). Επιμέρους θέματα με τα οποία ασχολείται η «Κοινωνική Ψυχολογία» είναι: Το αντικείμενο και μέθοδοι της Κοινωνικής Ψυχολογίας, Το άτομο σε σχέση με άλλους (κοινωνική νόηση, κοινωνική απόδοση, εαυτός, στάσεις και αλλαγή στάσεων, κοινωνική επιρροή), ομάδες (διαδικασίες στην ομάδα (δομή, ηγεσία, επίδοση, λήψη αποφάσεων), διομαδικές σχέσεις, στερεότυπα, προκατάληψη και διάκριση), κοινωνικές σχέσεις και συμπεριφορές (διαπροσωπικές σχέσεις, επιθετικότητα, φιλοκοινωνική συμπεριφορά, συναισθήματα, γλώσσα και επικοινωνία). Περαιτέρω, στενή συγγένεια με την «Κοινωνική ψυχολογία» έχουν και εφαρμοσμένοι κλάδοι της Ψυχολογίας, όπως Οργανωσιακή Ψυχολογία, Διαπολιτισμική Ψυχολογία, Ψυχολογία της Υγείας, Αθλητική Ψυχολογία, Οικονομική Ψυχολογία και Ψυχολογία του Καταναλωτή, Περιβαλλοντική Ψυχολογία, Πολιτική Ψυχολογία, Δικαστική Ψυχολογία, Κοινοτική Ψυχολογία.
Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνική Ψυχολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-12-10
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-02-10
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Ολοκληρωμένη Διαχείριση Μελέτης»
Γνωστικό Αντικείμενο: Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Ολοκληρωμένη Διαχείριση Μελέτης
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-11-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-01-22
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 3184/22-10-2020.Το γνωστικό αντικείμενο αφορά στην τεχνολογία σκυροδέματος και ειδικότερα σε θέματα μελέτης σύνθεσης και εργαστηριακών ελέγχων σχετικά με τις φυσικομη-χανικές του ιδιότητες και την ανθεκτικότητα, τόσο για συμβατικά όσο και για ειδικούς τύπους σκυροδεμάτων. Αφορά επίσης στη μελέτη και αξιοποίηση εναλλακτικών υλικών χαμηλού κόστους και περιβαλλοντικού αποτυπώματος (ανακυκλωμένα, βιομηχανικά παραπροϊόντα) στο σκυρόδεμα και αξιολόγηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον με κατάλληλα εργαλεία και τεχνικές, με σκοπό την προώθηση της αειφορίας στις κατασκευές.
Γνωστικό Αντικείμενο: Τεχνολογία Σκυροδέματος. Ανάπτυξη Σκυροδέματος για Αειφόρες Κατασκευές
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-12-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-03-01
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ:ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (19ος-20ος αιώνας)
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ: ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (19ος-20οςαιώνας)
Ίδρυμα: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-01-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-02-18
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες