Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 1 έως 20 από τις 261 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 43493/27-1-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: «Η Γεωφυσική είναι η επιστήμη που χρησιμοποιεί τους νόμους της Φυσικής για να μελετήσει την δομή της Γης, αλλά και να εξηγήσει μία σειρά από φυσικά φαινόμενα που συμβαίνουν τόσο στο εσωτερικό της, όσο και στην ατμόσφαιρα, τον εγγύς διαστημικό χώρο και το εσωτερικό και την ατμόσφαιρα ουρανίων σωμάτων. Ως γενικός όρος, περιλαμβάνει τα τρία βασικά της αντικείμενα, που είναι η Φυσική εσωτερικού της Γης, η Σεισμολογία και η Εφαρμοσμένη Γεωφυσική. Η Εφαρμοσμένη Γεωφυσική αποτελεί τον ειδικό κλάδο, όπου με την χρήση οργάνων, καταγράφονται μετρήσεις που σχετίζονται με τις φυσικές ιδιότητες γεωλογικών ή ανθρωπογενών υπόγειων δομών, με αποτέλεσμα την απεικόνιση της κατανομής των τελευταίων, και τελικά, την μελέτη της δομής του υπεδάφους. Οι μέθοδοι της Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής, που γενικά διακρίνονται στις σεισμικές, μαγνητικές, βαρυτικές, ηλεκτρικές, ηλεκτρομαγνητικές και ραδιομετρικές, αξιοποιούνται, πέραν από τη μελέτη της δομής του υπεδάφους, στον εντοπισμό συγκεκριμένων δομών και στόχων που έχουν ιδιαίτερη αξία, οικονομική ή άλλη, για τον άνθρωπο. Η Εφαρμοσμένη Γεωφυσική περιέχει εγγενώς τη συλλογή ενόργανων παρατηρήσεων φυσικών ή τεχνητών πεδίων, με σκοπό τη διάγνωση ανώμαλων συμπεριφορών, οι οποίες σχετίζονται με διαφοροποιήσεις φυσικών ιδιοτήτων στο εσωτερικό της Γης. Οι τελευταίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη μελέτη διαφόρων προβλημάτων (π.χ. περιβαλλοντικών, γεωτεχνικών, μεταλλευτικών κ.τ.λ.). Όμως, πρέπει να υποστούν, κατά περίπτωση, επεξεργασία με εξειδικευμένους αλγορίθμους καθώς και να ερμηνευτούν. Για το λόγο αυτό, η έρευνα σχετικά με τους αλγορίθμους επεξεργασίας/ερμηνείας γεωφυσικών δεδομένων είναι αναπόσπαστο τμήμα της Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής. Συνηθέστερα αντικείμενα της Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής αποτελούν, ο εντοπισμός και η προστασία του υπόγειου νερού, ο εντοπισμός υπόγειων ενεργειακών αποθεμάτων και ορυκτών πρώτων υλών, η συμβολή στην γεωτεχνική έρευνα, η συμβολή στην περιβαλλοντική έρευνα συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών διαχρονικής παρακολούθησης των γεωφυσικών ιδιοτήτων, και τέλος, ο εντοπισμός και χαρτογράφηση θαμμένων αρχαιολογικών δομών, αλλά και η διασκόπηση του εσωτερικού δομών (κτιρίων, υποδομών κ.ά.) με μεθόδους Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής.».
Γνωστικό Αντικείμενο: Γεωφυσική με έμφαση στην Εφαρμοσμένη Γεωφυσική
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 41863/20-1-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Χημεία Οργανικών Ενώσεων: Μελέτη, σύνθεση, χημικές και φασματοσκοπικές ιδιότητες οργανικών ενώσεων. Χημεία Ετεροκυκλικών Ενώσεων: Μελέτη, σύνθεση, χημικές και φασματοσκοπικές ιδιότητες ετεροκυκλικών ενώσεων. Πράσινη Χημεία: Περιβαλλοντική Ηθική. Αειφόρος ανάπτυξη. Οικονομία ατόμων. Διεργασίες χωρίς οργανικούς διαλύτες. Υπερκρίσιμοι διαλύτες, ιονικά υγρά. Η χρήση του διοξειδίου του άνθρακα ως διαλύτη. Αρχές κατάλυσης.
Γνωστικό Αντικείμενο: Οργανική Χημεία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Κοινωνιολογία του Τεχνοεπιστημονικού Πολιτισμού
Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνιολογία του Τεχνοεπιστημονικού Πολιτισμού
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-16
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία-Ογκολογία» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Η ειδικότητα της Παθολογίας-Ογκολογίας περιλαμβάνει τη διάγνωση, τη φαρμακευτική ή γενικότερη συντηρητική θεραπεία (χημειοθεραπεία, βιολογικοί παράγοντες, ανοσοθεραπεία), την υποστήριξη και το συντονισμό της συνολικής αγωγής των ασθενών με κακοήθεις νεοπλασίες από την αρχή της διάγνωσης μέχρι της τελικής φάσης. Η προκηρυσσόμενη θέση απαιτεί διοικητική εμπειρία και πολυετές ερευνητικό, επιστημονικό, διδακτικό και κλινικό έργο. Διδακτική εμπειρία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο με έμφαση στο αυτόνομο διδακτικό έργο, καθώς και ποιοτικό και αναγνωρισμένο ερευνητικό & επιστημονικό έργο στο φάσμα της Ογκολογίας. Συνολική διεθνή/εθνική αναγνώριση, που αντικατοπτρίζει την ποιότητα και αναγνωρισιμότητα του ερευνητικού έργου, όπως αποδεικνύεται, από τις αναφορές (citations) & h-index των δημοσιεύσεων, από συστατικές επιστολές κορυφαίων επιστημόνων του πεδίου της Ογκολογίας, προσκλήσεις σε διεθνή συνέδρια, διεθνείς/εθνικές χρηματοδοτήσεις ως κύριος επιστημονικός υπεύθυνος & συμμετοχή σε όργανα διεθνών/εθνικών οργανισμών. Η θέση αυτή, απαιτεί κλινική εμπειρία στην Παθολογική Ογκολογία που αποκτάται μέσω πολυετούς και συνεχούς κλινικού έργου, ειδικά σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο που αντιμετωπίζει ασθενείς με συμπαγείς όγκους και που αφορούν σε όλο το φάσμα της Ογκολογίας
Γνωστικό Αντικείμενο: Παθολογία-Ογκολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 49822/22-2-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Ουρολογία», ασχολείται με τη διάγνωση και αντιμετώπιση όλου του φάσματος των συγγενών και επίκτητων παθήσεων του Ουροποιητικού Συστήματος και των δύο φύλων καθώς και του γεννητικού συστήματος του άνδρα. Το γνωστικό αντικείμενο της Ουρολογίας ασχολείται με την εφαρμογή μεθόδων διάγνωσης σε κυτταρικό και μοριακό επίπεδο των παθήσεων του ουροποιητικού συστήματος καθώς και την εφαρμογή μεθόδων φαρμακευτικής, ελάχιστα επεμβατικής ενδοσκοπικής και χειρουργικής αντιμετώπισης των παθήσεων του ουροποιητικού συστήματος των ενηλίκων και των δύο φύλων καθώς και του ανδρικού γεννητικού συστήματος.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ουρολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-12
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Καθηγητή Α΄ βαθμίδας του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης). Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Υποστήριξης Απόφασης στην Ιατρική και τη Βιολογία» αφορά τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την υλοποίηση και την εφαρμογή λογισμικού επεξεργασίας, ανάλυσης και κατηγοριοποίησης ιατροβιολογικών δεδομένων για την υποβοήθηση της λήψης απόφασης σε προβλήματα στην ιατρική και την βιολογία.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Συστήματα Υποστήριξης Απόφασης στην Ιατρική και τη Βιολογία».
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-19
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ με θητεία
Περιγραφή: •Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών, •Δυναμική Αεροελαστικότητα και δυναμική αλληλεπίδραση Δομής -Ρευστού με έμφαση σε θέματα Δομικής Συμπεριφοράς, •Υπολογιστική Δυναμική Κατασκευών, •Πειραματικός δυναμικός χαρακτηρισμός κατασκευών, •Μη -γραμμική δυναμική κατασκευών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Δυναμική Αεροναυπηγικών και Μηχανολογικών Κατασκευών
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-18
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Νοσηλευτικής (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης). Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Η Περιεγχειρητική Νοσηλευτική συνδυάζει βασικές θεωρητικές γνώσεις, δεξιότητες και νοσηλευτικές πρακτικές σχετικά με την ασφάλεια, το σεβασμό και τη νοσηλευτική φροντίδα του ασθενή στο χειρουργείο. Ασκείται σε τρία στάδια: προεγχειρητικά, διεγχειρητικά και μετεγχειρητικά. Μέσω συμμετοχικής λήψης απόφασης ο νοσηλευτής συνηγορεί τον ασθενή στην επιλογή βέλτιστης θεραπείας. Η συνεργατική αυτή διαδικασία περικλείει την παροχή πληροφοριών σχετικών με τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας και ο ασθενής προβάλλει τις προτιμήσεις του με βάση τις αξίες και τον τρόπο ζωής του.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Περιεγχειρητική Νοσηλευτική με έμφαση στη συμμετοχική λήψη απόφασης».
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τμήμα: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-18
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Αθλητική Ψυχολογία» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Πυρήνας του γνωστικού αντικειμένου «Εφαρμοσμένη Αθλητική Ψυχολογία», ως κλάδου της αθλητικής επιστήμης, αποτελεί η επιστημονική διερεύνηση της εφαρμογής των ψυχολογικών αρχών στον τομέα σχεδιασμού, καθοδήγησης και αξιολόγησης προγραμμάτων στο πεδίο του αθλητισμού, τόσο για τον αγωνιστικό αθλητισμό όσο και για τη διδασκαλία και ανάπτυξη αθλητικών δεξιοτήτων. Η εφαρμοσμένη αθλητική ψυχολογία μελετάει ψυχολογικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη συμμετοχή και την απόδοση στον αθλητισμό, αλλά και τις επιδράσεις της αθλητικής συμμετοχής σε ψυχολογικούς παράγοντες. Επιπλέον, εστιάζει στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας ψυχολογικών τεχνικών/στρατηγικών για την ανάπτυξη των ψυχολογικών δεξιοτήτων με σκοπό την ψυχολογική τους ενδυνάμωση, την ενίσχυση της απόδοσης μέσα από τη βελτίωση συστατικών της απόδοσης, όπως η παρακίνηση, η προσοχή, και η θετική σκέψη, καθώς και τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας, δηλαδή της ευχέρειας των αθλητών να αντιμετωπίζουν αντίξοες καταστάσεις και να αποδίδουν με σταθερότητα σύμφωνα με τις δυνατότητές τους σε συνθήκες αγώνα.
Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμοσμένη Αθλητική Ψυχολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Θεωρητική Γλωσσολογία: Σημασιολογία - Πραγματολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Θεωρητική Γλωσσολογία: Σημασιολογία - Πραγματολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Περιγραφή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Ίδρυμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη κενής θέσης ΦΕΚ 906/15.4.2022 τ.Γ’, αριθμός προκήρυξης 8940/1.3.2022
Γνωστικό Αντικείμενο: Τοπογραφία - Τεχνική Γεωδαισία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Τμήμα: ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-10
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ωτορινολαρυγγολογία» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ: Η υπό προκήρυξη θέση στο αντικείμενο «ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ» περιλαμβάνει εκπαιδευτικά μαθήματα και κλινική άσκηση στους φοιτητές ιατρικής. Η διδασκαλία περιλαμβάνει τα σημεία και συμπτώματα, τη διάγνωση, την αιτιοπαθογένεια και την θεραπεία (συντηρητική και χειρουργική) όλου του φάσματος των Ωτορινολαρυγγολογικών παθήσεων. Για το σκοπό αυτό γίνεται αναφορά κλινικών περιστατικών για την καλύτερη εμπέδωση και, κατά τη διάρκεια της κλινικής άσκησης, διδάσκονται δεξιότητες εξέτασης και θεραπευτικής προσέγγισης και χειρουργικών επεμβάσεων των ασθενών. Η θέση αυτή απαιτεί κατ΄ εξοχήν κλινική εμπειρία στην ΩΡΛ που σημαίνει πολυετές και συνεχές έως σήμερα κλινικό έργο κυρίως σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο. Επιπρόσθετα, η θέση αυτή απαιτεί, τεκμηριωμένη με μεταπτυχιακές σπουδές, πολυετή εκπαιδευτική εμπειρία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο καθώς και ερευνητικό έργο στο φάσμα της Ωτορινολαρυγγολογίας, κατά ένα μέρος προσανατολισμένη στα κλινικά πλαίσια. Επιπλέον απαιτείται διοικητική και οργανωτική εμπειρία στον πανεπιστημιακό χώρο που αποδεικνύεται με συμμετοχή σε πανεπιστημιακές επιτροπές και άλλες διοικητικές και οργανωτικές δραστηριότητες.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ωτορινολαρυγγολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Λογοτεχνική Μετάφραση (Γαλλικά - Ελληνικά)
Γνωστικό Αντικείμενο: Λογοτεχνική Μετάφραση (Γαλλικά - Ελληνικά)
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Ερευνητής
Περιγραφή: Ερευνητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Συστημική Βιολογία στη ζωική παραγωγή με έμφαση στη γονιδιωματική
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΕΚΕΤΑ
Σχολή:
Τμήμα: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-05-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ
Περιγραφή: Επίδραση του γενότυπου, των εδαφοκλιματικών χαρακτηριστικών, των καλλιεργητικών πρακτικών, των προσβολών από εχθρούς και παθογόνα και των συνθηκών ελαιοποίησης στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του παραγόμενου ελαιόλαδου καθώς και μελέτη της ποιότητας του ελαιόλαδου κατά την αποθήκευση και την επεξεργασία του.
Γνωστικό Αντικείμενο: Τεχνολογία και Ποιότητα Ελαιολάδου
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - "ΔΗΜΗΤΡΑ"
Σχολή:
Τμήμα: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ, ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ & ΑΜΠΕΛΟΥ (ΧΑΝΙΑ)
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-22
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-05-31
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-05-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-07-19
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική και Στρατηγική Ναυτιλίας και Λιμένων»
Γνωστικό Αντικείμενο: Οικονομική και Στρατηγική Ναυτιλίας και Λιμένων
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τμήμα: ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-03-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-05-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Διαγνωστική Ιατρική Μυκητολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Διαγνωστική Ιατρική Μυκητολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-15
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ με θητεία
Περιγραφή: Κυκλώματα ή/και συσκευές (devices) ή/και Ολοκληρωμένα SoC, για εφαρμογές σε επικοινωνίες RF επόμενης γενιάς, ή/και αισθητήρες, ή/και έξυπνα συστήματα (ενδεικτικά, ενσωματωμένα συστήματα, συστήματα παρυφής-edge, συστήματα βιολογικής έμπνευσης (bio-inspired) με λειτουργικότητα AI). Δίνεται έμφαση στην υλοποίηση βιομηχανικών εφαρμογών και στη βιομηχανική εμπειρία, σε βιομηχανικούς κλάδους όπως ενδεικτικά βιομηχανία τηλεπικοινωνιών, βιομηχανία έξυπνων συστημάτων, βιομηχανία ιατρικής τεχνολογίας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ηλεκτρονικά Συστήματα
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-04-14
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2022-06-14
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες