Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 1 έως 20 από τις 297 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Περιγραφή: ΧΟΡΟΣ:ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΧΟΡΟΣ:ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα: ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΜΠΔ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ίδρυμα: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-06-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Μικροβιολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Μικροβιολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ Ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΑΣ ΘΕΣΗΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΡΟΣΩΜΟΙΩΣΗ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-07-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-08-03
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Περιγραφή της θέσης: Η Δημοσιογραφία στην ψηφιακή εποχή. Δημοσιογραφική σύγκλιση, πολυμεσικότητα και Νέα Μέσα. Η αφήγηση στα Νέα Μέσα και η παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου. Νέα Μέσα και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.
Γνωστικό Αντικείμενο: Νέα Μέσα και Δημοσιογραφία
Ίδρυμα: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Σχολή: ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-06-12
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία Χοίρων»
Γνωστικό Αντικείμενο: Παθολογία Χοίρων
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-04
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Μία (1) θέση ΔΕΠ του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου
Περιγραφή: Μία (1) θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου
Γνωστικό Αντικείμενο: Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών
Ίδρυμα: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Τμήμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-06-14
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το επιστημονικό πεδίο της θέσης καλύπτει το γνωστικό πεδίο της Στατιστικής. Το αντικείμενο της θέσης είναι η ανάπτυξη στατιστικών υποδειγμάτων και υποδειγμάτων πιθανοτήτων για την επίλυση εφαρμοσμένων προβλημάτων που εμφανίζονται στη βιομηχανία (τόσο στην παραγωγή, όσο και στις υπηρεσίες). Η ανάπτυξη μεθοδολογίας με βάση τη στατιστική για την αξιοποίηση πολυδιάστατων δεδομένων μεγάλου όγκου που εισρέουν καθημερινά σε οργανισμούς και επιχειρήσεις από πολλαπλές πηγές και την εφαρμογή της για τον καθορισμό βέλτιστων επιχειρησιακών στρατηγικών στη λειτουργία οργανισμών και επιχειρήσεων σε περιβάλλον αβεβαιότητας, με έμφαση στον κλάδο της υγείας. Τέλος, η εφαρμογή υφιστάμενης μεθοδολογίας για την ανάλυση δεδομένων προερχόμενων από διάφορους εφαρμοσμένους επιστημονικούς κλάδους, με έμφαση στη διοίκηση και στην υγεία.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τμήμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-09
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-09
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 10570/22-1-2018. Το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης περιέχει δύο βασικές κατευθύνσεις. Η πρώτη κατεύθυνση περιέχει θέματα ανάπτυξης του αντικειμένου της ενόργανης γυμναστικής στα πλαίσια της φυσικής αγωγής και τον αθλητισμό (π.χ., θέματα διδακτικής, μεθοδολογίας, προπονητικής) και η δεύτερη κατεύθυνση περιέχει θέματα που αφορούν την ανθρώπινη συμπεριφορά όπως η ηθική στην ενόργανη γυμναστική και γενικότερα στα πλαίσια της φυσικής αγωγής και τον αθλητισμό.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ενόργανη Γυμναστική-Ηθική στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-09
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο μελετά την εξέλιξη και ανάπτυξη των οικονομικών δραστηριοτήτων στον χώρο: αστικό και αγροτικό, εθνικό και παγκόσμιο. Καλύπτει όλες τις διαστάσεις του χώρου – φυσικοί πόροι/χωρική απόσταση από κέντρα παραγωγής & κατανάλωσης, κοινωνικές συνθήκες, θεσμικό πλαίσιο – που διαμορφώνουν το οικονομικό περιβάλλον και καθορίζουν την εγκατάσταση/συγκέντρωση και ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Υπό αυτό το πρίσμα, ερμηνεύονται φαινόμενα όπως: η διαφοροποίηση της παραγωγικής εξειδίκευσης μεταξύ οικονομιών, το επίπεδο τεχνογνωσίας και καινοτομικότητας μιας οικονομίας, η ανάδυση cluster επιχειρήσεων σε συγκεκριμένες περιοχές, οι ανισότητες στην επιχειρηματική ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, το γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει τα θέματα: ανάπτυξης cluster αγροτικών επιχειρήσεων, επιχειρηματικής καινοτομίας και ανταγωνιστικότητας, σύνδεσης του αγροτικού χώρου παραγωγής με τον αστικό χώρο κατανάλωσης, αξιοποίησης της τοπικότητας των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων στον διεθνή ανταγωνισμό, πολιτικής επιχειρηματικής ανάπτυξης σε διαπεριφερειακό επίπεδο, σύζευξης επιχειρηματικότητας με την αγορά εργασίας και την τοπική ανάπτυξη.
Γνωστικό Αντικείμενο: Οικονομική Γεωγραφία και Περιφερειακή Ανάπτυξη
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-26
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-26
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης μέλους ΔΕΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σχολική Παιδαγωγική».
Γνωστικό Αντικείμενο: Σχολική Παιδαγωγική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-06-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-08-16
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης μέλους ΔΕΠ του Τομέα Βιομηχανικής Χημείας και Χημείας Τροφίμων του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων».
Γνωστικό Αντικείμενο: Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-06-14
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-08-15
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 4977/31-1-2018.Το γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική και Θεωρητική Ανάλυση των Θεμελιώσεων στη Γεωτεχνική Σεισμική Μηχανική» οριοθετείται από τους ευρύτερους άξονες της γεωτεχνικής μηχανικής, της ανάλυσης των θεμελιώσεων, της τεχνικής σεισμολογίας και της εδαφοδυναμικής. Πιο συγκεκριμένα, η πειραματική και θεωρητική ανάλυση των θεμελιώσεων, με έμφαση στη γεωτεχνική σει- σμική μηχανική, είναι συνδυασμός των παραπάνω αναφερθέντων γνωστικών αντικειμένων, ενώ περιλαμβάνει και το γνωστικό αντικείμενο της πειραματικής και θεωρητικής μελέτης των θεμελιώσεων τεχνικών έργων. Ή πειραματική και θεωρητική ανάλυση των θεμελιώσεων στη γεωτεχνική σεισμική μηχανική εξετάζει, με ολοκλη- ρωμένο τρόπο, τη συμπεριφορά των θεμελιώσεων των κατασκευών και των γεωτεχνικών έργων, υπό στατικές και δυναμικές φορτίσεις και συνεισφέρει στην ορθότερη διαστασιολόγηση τούς.
Γνωστικό Αντικείμενο: Πειραματική και Θεωρητική Ανάλυση των Θεμελιώσεων στη Γεωτεχνική Σεισμική Μηχανική
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-09
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Μία (1) θέση ΔΕΠ του Τμήματος Ιστορίας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης-Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου
Περιγραφή: Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης-Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου
Γνωστικό Αντικείμενο: Οικονομική Ιστορία
Ίδρυμα: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-06-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας
Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
Ίδρυμα: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-06-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 5261/20-11-2017.Κλασσική Διαφορική Γεωμετρία (Τοπική Διαφορική Γεωμετρία και Ολική Διαφορική Γεωμετρία, Ευθειακή Γεωμετρία), Διαφορίσιμες Πολλαπλότητες, Πολλαπλότητες Riemann.
Γνωστικό Αντικείμενο: Διαφορική Γεωμετρία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-09
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΘΕΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΓΕΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-07-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-08-03
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΜΥ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ίδρυμα: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-06-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ: ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ: ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τμήμα: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 2113/20-11-2018. Το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης καλύπτει ένα πλήρες γνωστικό αντικείμενο της Ψυχολογίας, αυτό της Κλινικής Ψυχολογίας. Η Κλινική Ψυχολογία αποτελεί ένα σημαντικό κλάδο της εφαρμοσμένης ψυχολογίας, ο οποίος εμπεριέχει συνδυαστικά θεωρητική, ερευνητική και κλινική γνώση με στόχο την κατανόηση, την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ψυχικής δυσφορίας καθώς και την προώθηση της ψυχικής υγείας, της υποκειμενικής ευεξίας και της προσωπικής ανάπτυξης ατόμων, οικογενειών και ομάδων. Η κλινική ψυχολογία έχει ως πεδίο μελέτης τη διανοητική, τη συναισθηματική, τη βιολογική, την κοινωνική και τη συ- μπεριφορική όψη της ανθρώπινης λειτουργίας σε όλη τη διάρκεια της ζωής. Βασικά πεδία εφαρμογής της κλινικής ψυχολογίας είναι η αξιολόγηση, η ψυχολογική θεραπεία, η πρόληψη και η έρευνα σε ζητήματα ψυχικής υγείας. Η Κλινική Ψυχολογία αποτελεί έναν εφαρμοσμένο κλάδο της Ψυχολογίας και συνεπώς, πέρα από τις θεωρητικές γνώσεις, ιδιαίτερα σημαντική είναι η κλινική εκπαίδευση και εμπειρία.
Γνωστικό Αντικείμενο: Κλινική Ψυχολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-05-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-07-16
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες