Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 1 έως 20 από τις 157 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αναφέρεται στην επιστημονική περιοχή της Όρασης Υπολογιστών, και ειδικότερα στην ανακατασκευή και αναπαράσταση του χώρου με διαδικασίες επεξεργασίας, αυτοματοποιημένες ή και πραγματικού χρόνου, εικόνων μεγάλης κλίμακας ή γενικότερα απεικονίσεων από αισθητήρες (οπτικούς, RGB-D, υπερφασματικούς, θερμικούς κ.λ.π.) καθώς και στην ανάλυση – κατανόηση των παραγόμενων δεδομένων με προσεγγίσεις που εντάσσονται στο πεδίο της Τεχνητής Νοημοσύνης (εκμάθηση μηχανής και βαθεία μάθηση – machine learning / deep learning).
Γνωστικό Αντικείμενο: «Γεωμετρική Όραση Υπολογιστών και Ανάλυση – Κατανόηση 3D Χωρικών Δεδομένων».
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-10
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-10
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: "Θεατρολογία-Νεοελληνική Δραματουργία και Πολιτισμός"
Γνωστικό Αντικείμενο: "Θεατρολογία-Νεοελληνική Δραματουργία και Πολιτισμός"
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 48633/26-7-2021(κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Περιλαμβάνει βασικούς πυλώνες του τεχνικού αντικειμένου του Πολιτικού Μηχανικού της Οδοποιίας και ειδικότερα τον γεωμετρικό σχεδιασμό οδών και τη χάραξη στον χώρο οδών και αυτοκινητοδρόμων, την κατασκευή χωματουργικών έργων με σύγχρονες μεθόδους και τον σχεδιασμό και την κατασκευή μικρών τεχνικών έργων συγκοινωνιακού και υδραυλικού χαρακτήρα.
Γνωστικό Αντικείμενο: Οδοποιία: Σχεδιασμός, χωματουργικά και μικρά τεχνικά έργα οδών
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-10-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-12-09
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Κοινωνική Πολιτική, με έμφαση στις πολιτικές απασχόλησης
Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνική Πολιτική, με έμφαση στις πολιτικές απασχόλησης
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-22
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-22
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 33231/3-6-2021 (από εξέλιξη): Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:Το επιστημονικό πεδίο του γνωστικού αντικειμένου της Ιατρικής Βιοπαθολογίας - Μικροβιολογίας περιλαμβάνει: Θέματα που αφορούν στις αρχές, μεθόδους και εφαρμογές της Εργαστηριακής Ιατρικής, όπως προσδιορίζεται από την Ειδικότητα της Ιατρικής Βιοπαθολογίας. Η Ιατρική Μικροβιολογία ειδικότερα, περιλαμβάνει την έρευνα και τη διδασκαλία σε θέματα παθογόνων μικροοργανισμών, καθώς και την πρόληψη, την εργαστηριακή διάγνωση και την παρακολούθηση των λοιμώξεων με καλλιέργειες (ανίχνευση, ταυτοποίηση και έλεγχο ευαισθησίας σε αντιμικροβιακά φάρμακα), ορολογικές, ανοσολογικές και μοριακές τεχνικές.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιατρική Βιοπαθολογία - Μικροβιολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-08-26
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-10-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 34520/8-6-2021 (κενή θέση):Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο "Πηγές και μέθοδοι έρευνας της Εκκλησιαστικής Γραμματολογίας και Ιστορίας" δίνει έμφαση στη μεθοδολογική προσέγγιση των πηγών της Εκκλησιαστικής Γραμματολογίας και Ιστορίας. Επικεντρώνεται στη μελέτη της εκδεδομένης και ανέκδοτης κειμενικής παράδοσης καθώς και στην επεξεργασία και ανάλυση των πρωτογενών και δευτερογενών πηγών αναφορικά με την επιστημονική διερεύνηση της ιστορικής διαδρομής της Εκκλησίας από την ίδρυσή της μέχρι τις ημέρες μας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Πηγές και μέθοδοι έρευνας της Εκκλησιαστικής Γραμματολογίας και Ιστορίας
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ
Τμήμα: ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-08-26
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-10-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Προκήρυξη μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα Καθηγητή Α΄βαθμίδας (εξέλιξη)
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωσης θέσης εντάσσεται στο αντικείμενο σπουδών του Τμήματος και εστιάζει: (1) στις βιοχημικές μετατροπές που εκτελούνται στα πλαίσια μεταβολικών διεργασιών, (2) στη χρήση αναλυτικών τεχνολογιών αιχμής για τον προσδιορισμό μεταβολιτών σε βιολογικά συστήματα, (3) στη χρήση αναλυτικών τεχνολογιών αιχμής για τον προσδιορισμό ενώσεων τοξικολογικού ενδιαφέροντος και (4) στην δράση βιοδραστικών ενώσεων και ρύπων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιοχημεία του Μεταβολισμού
Ίδρυμα: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-10-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-18
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Νεότερης Ευρωπαϊκής Τέχνης από την Αναγέννηση έως και τον 20ό αιώνα»
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιστορία της Νεότερης Ευρωπαϊκής Τέχνης από την Αναγέννηση έως και τον 20ό αιώνα
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-17
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ΑΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ)
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο «Οικονομία της Εργασίας και Πολιτικές Κατάρτισης» εστιάζει αφενός στην ανάλυση των οικονομικών φαινομένων της λειτουργίας των αγορών εργασίας και αφετέρου στην μελέτη των επιπτώσεων από την εφαρμογή πολιτικών κατάρτισης στην απασχόληση και τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού. Στις ενότητες του γνωστικού αντικειμένου περιλαμβάνονται η μελέτη των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και κατάρτισης και η αξιολόγησή τους, η προσέγγιση της γεωγραφικής διάστασης των αγορών εργασίας, η επίδραση των νέων τεχνολογιών στην ανάδυση νέων δεξιοτήτων στις αγορές εργασίας, η εξέλιξη των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και η επίδρασή τους στον μεταβαλλόμενο σχεδιασμό αντίστοιχων προγραμμάτων, η ανάλυση της έμφυλης και ηλικιακής διάστασης της λειτουργίας των αγορών εργασίας, καθώς και η πιστοποίηση και αναγνώριση γνώσεων και προσόντων ως προϋπόθεση κινητικότητας στις αγορές εργασίας.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-07
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Η θέση «Φυσική με έμφαση στη θεωρία και τις εφαρμογές της Κρυσταλλογραφίας» αφορά στη μεθοδολογία για τον προσδιορισμό της κρυσταλλικής δομής υλικών (ανόργανα, οργανικά, οργανομεταλλικά, βιολογικά μόρια) και στη μελέτη της κρυσταλλικής δομής (προσδιορισμός των σχετικών ατομικών θέσεων, των χημικών δεσμών, της αποδιάταξης και άλλων πληροφοριών) με σκοπό τη διερεύνηση και βελτιστοποίηση των ιδιοτήτων αυτών των υλικών.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΦΥΣΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα: ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Το περιεχόμενο του Γνωστικού Αντικειμένου «Βιοτεχνολογία Ζώων» ορίζεται ως εξής: Γενετική Μηχανική Θηλαστικών, Μοριακή Γενετική, Αντίστροφη και Πρόσθια Γενετική, Φυσιολογία και Βιοχημεία Κυττάρων Θηλαστικών, Διαγονιδιακά και Γενετικά Τροποποιημένα Ζώα, Γονιδιωματικές Τροποποιήσεις Θηλαστικών, Κυτταροειδικές και Χρονικά Επαγόμενες Γονιδιακές Τροποποιήσεις Θηλαστικών, Τυχαία Μεταλλαξογένεση και Γενετική Χαρτογράφηση Θηλαστικών, Κλωνοποίηση Θηλαστικών, Βλαστικά Κύτταρα, Γονιδιακή Θεραπεία, Ανοσολογία, Παραγωγή Μονοκλωνικών Αντισωμάτων/Εμβολίων/Πρωτεϊνών, Βιοηθική, Μελέτη Παθογενετικών Μηχανισμών και Προκλινικές Δοκιμές σε Ζωικά Πρότυπα Ασθενειών, Καλλιέργεια Κυττάρων Θηλαστικών, Κυτταρικές Δοκιμές Αξιολόγησης Φαρμάκων, Τεχνικές Διάγνωσης Ασθενειών, Σχεδιασμός Διαγονιδιακής Κατασκευής, Δημιουργία και Γονοτύπηση Διαγονιδιακών Ποντικιών, Κρυοσυντήρηση, Τεχνικές Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ
Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα: ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-10-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-12-06
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Μαιευτικής. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Το γνωστικό αντικείμενο θα βοηθήσει ουσιαστικά και θα συνεισφέρει καταλυτικά στη δημιουργία νέων γνώσεων μέσω των εφαρμογών προγνωστικών μοντέλων στην έκβαση της μαιευτικής φροντίδας, προς τους φοιτητές/τριες του τμήματός μας της ΣΕΥΠ γενικότερα. Είναι απόλυτα εναρμονισμένο με τις τάσεις της εποχής και τις επιταγές και εξελίξεις της Επιστήμης.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Ευφυής τεχνολογία και εφαρμογές στη Μαιευτική φροντίδα»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τμήμα: ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-01
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-01
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Γ' ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: Εφαρμογή της Μαγνητοϋδροδυναμικής σε περιβάλλον Ειδικής και Γενικής Θεωρίας της Σχετικότητας για την μελέτη σύγχρονων αστροφυσικών προβλημάτων υψηλών ενεργειών, όπως δίσκοι προσαύξησης και πίδακες γύρω από μελανές οπές, συγκρούσεις αστέρων νετρονίων, εκλάμψεις ακτίνων γάμμα (gamma ray bursts-GRB), παλμικοί αστέρες (pulsars), κα.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΣΧΕΤΙΚΙΣΤΙΚΗ ΜΑΓΝΗΤΟΫΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
Ίδρυμα: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή:
Τμήμα: ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-10-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-12-19
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Νοσηλευτικής (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης). Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Η Κοινοτική Νοσηλευτική αποτελεί Τομέα της Νοσηλευτικής Επιστήμης και μέσω της αγωγής υγείας ενισχύει την αυτοφροντίδα, την ατομική υπευθυνότητα και τις συμπεριφορές που προάγουν την υγεία ατόμων/οικογενειών/πληθυσμού, ανεξάρτητα από την κατάσταση της υγείας τους.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Κοινοτική Νοσηλευτική με έμφαση στην Προαγωγή και Αγωγή Υγείας».
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τμήμα: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-10-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-12-19
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας και Μάθηση στην Προσχολική Εκπαίδευση» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Το γνωστικό αντικείμενο αφορά εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) για την υποστήριξη της μάθησης σε επίπεδο προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Σε επίπεδο ΤΠΕ, αφορά μελέτη ποικίλων ψηφιακών τεχνολογιών και μέσων (λογισμικό, Web 2.0, συστήματα διαχείρισης περιεχομένου/μάθησης, παιχνιδομηχανές, μηχανική μάθηση, ψηφιακό βίντεο) εξετάζοντας τις εφαρμογές τους στη διδασκαλία και μάθηση. Σε επίπεδο μάθησης, αφορά θεωρητικά κοινωνικο-γνωστικά πλαίσια και προσεγγίσεις (Κοινωνικοπολιτισμική Θεωρία, Θεωρία Δραστηριότητας, Κατανεμημένη / Πλαισιοθετημένη Προσέγγιση) εστιάζοντας κυρίως στον διαμεσολαβητικό ρόλο των ψηφιακών εργαλείων και μέσων στη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης. Σε επίπεδο Προσχολικής Εκπαίδευσης, αφορά τη σύζευξη των δύο παραπάνω αξόνων, ΤΠΕ και θεωριών μάθησης, τόσο με όρους τεχνολογικά υποστηριζόμενης μάθησης παιδιών της ηλικιακής ζώνης (2-7) όσο και με όρους κατάρτισης υποψήφιων και εν ενεργεία εκπαιδευτικών στη σχεδίαση, υλοποίηση και αξιολόγηση μαθησιακών περιβαλλόντων μέσω ΤΠΕ.
Γνωστικό Αντικείμενο: Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας και Μάθηση στην Προσχολική Εκπαίδευση
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 39083/24-6-2021 (κενή θέση): Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνώς, η Βυζαντινή Ιστορία είναι ένας σαφώς οριοθετημένος επιστημονικός κλάδος, που καλύπτει την περίοδο από το 324 έως το 1453 και αποτελεί τμήμα της Παγκόσμιας και της Ευρωπαϊκής Ιστορίας, ειδικότερα δε των χωρών της Νοτιανατολικής Ευρώπης, και αναπόσπαστο τμήμα της Ελληνικής Ιστορίας. Το γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή Ιστορία: Βυζάντιο και Λαοί του Καυκάσου» της υπό προκήρυξη θέσης καλύπτει έναν πλήρη κλάδο της οικείας επιστήμης με εύρος μίας αναγνωρισμένης ειδικότητας, ταυτίζεται απολύτως με μία από τις γνωστικές περιοχές του Τομέα, όπως άλλωστε δηλώνεται και στον τίτλο του (Τομέας Αρχαίας Ελληνικής και Ρωμαϊκής, Βυζαντινής και Μεσαι- ωνικής Ιστορίας) και αντιστοιχεί πλήρως στα προσφερόμενα από τον Τομέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα. Οι σχέσεις του Βυζαντίου με τους μεσαιωνικούς λαούς του Καυκάσου (Λαζούς, Σαβείρους, Ούννους, Αβασγούς, Τζάνους, Αρμένιους, Ίβηρες/Γεωργιανούς, Αλβανούς, Αλανούς) αποτελούν σημαντικό τμήμα των εξωτερικών σχέσεων του Βυζαντίου με τους ανατολικούς λαούς. Εξάλλου, η περιοχή αυτή, στην ανατολική μεθόριο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, βρέθηκε συχνά στο επίκεντρο του ανταγωνισμού του Βυζαντίου με τις μεγάλες δυνάμεις της Ανατολής (Σασσανιδική αυτοκρατορία, αραβικά Χαλιφάτα, σουλτανάτο των Σελτζούκων της Ανατολής). Συνεπώς, η μελέτη της ιστορικής εξέλιξης των σχέσεων του Βυζαντίου με τους λαούς του Καυκάσου συμβάλλει στην κατανόηση της σημασίας της νευραλγικής αυτής περιοχής για τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και της συναφούς εξωτερικής πολιτικής του Βυζαντίου. Προϋποθέτει, βέβαια, πολύ καλή γνώση της πολιτικής ιστορίας και των θεσμών του Βυζαντίου, των μεσαιωνικών πολιτικών μορφωμάτων που αναπτύχθηκαν στον Καύκασο και τη γύρω περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του αρμενικού βασιλείου της Κιλικίας, καθώς και των βυζαντινών, αρμενικών, γεωργιανών αλλά και αραβικών πηγών. Συνιστά ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον πεδίο της Βυζαντινής Ιστορίας, που είναι σημαντικό να αναπτυχθεί στο πλαίσιο της εξωστρέφειας του Τμή- ματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας και της καλλιέργειας νέων γνωστικών πεδίων που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του. Επιπρόσθετα, η προώθηση της επιστημονικής έρευνας στον κλάδο της Βυζαντινής Ιστορίας στη χώρα μας επιβάλλεται, όχι μόνο επειδή αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Ελληνικής Ιστορίας, αλλά και γιατί συνιστά προϋπόθεση για την ισότιμη συμμετοχή των ελληνικών πανεπιστημίων στον παγκόσμιο ακαδημαϊκό διάλογο για τις Βυζαντινές Σπουδές, και μάλιστα σε ένα πεδίο αιχμής της έρευνας, όπως είναι η μελέτη των σχέσεων του Βυζαντίου με λαούς της Ανατολής. Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας θα πρέπει να είναι σε θέση όχι μόνο να παρακολουθεί, αλλά και να συμβάλλει ενεργά στις διεθνείς εξελίξεις και τις σύγχρονες τάσεις της έρευνας. Είναι, επομένως, απαραίτητο να ενισχυθούν στον Τομέα η έρευνα και η διδασκαλία της Βυζαντινής Ιστορίας και ειδικότερα της εξωτερικής πολιτικής του Βυζαντίου και των σχέσεών του με τους λαούς του Καυκάσου, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.
Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή Ιστορία: Βυζάντιο και λαοί του Καυκάσου
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-08-26
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-10-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ Ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Περιγραφή: Το αντικείμενο της θέσης περιλαμβάνει τις εφαρμογές των επιστημονικών κλάδων της ψυχολογίας και της ποσοτικής και ποιοτικής μεθοδολογίας της έρευνας στο πεδίο της εκπαίδευσης και της διδασκαλίας. Συνδυάζει εφαρμογές της ψυχολογίας, της ψυχομετρίας και προηγμένων στατιστικών μεθόδων που έχουν σαν στόχο την καλύτερη κατανόηση της μαθησιακής διαδικασίας αλλά και των αποτελεσματικών εκπαιδευτικών αλληλεπιδράσεων. Ειδικότερα, το γνωστικό αντικείμενο μπορεί να περιλαμβάνει: τη μελέτη και διερεύνηση των αρχών και διαδικασιών της μάθησης, της σκέψης/νόησης, την επίλυση προβλημάτων, των κινήτρων και χαρακτηριστικών των μαθητών/τριών, την αποτελεσματική διδασκαλία και των περιβαλλόντων μάθησης, με απώτερο στόχο τη βελτιστοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επιπρόσθετα, μελετώνται οι αποτελεσματικοί τρόποι διαχείρισης της τάξης, η δημιουργία αποτελεσματικού μαθησιακού περιβάλλοντος εκπαίδευσης και ο σχεδιασμός στρατηγικών, μεθόδων και εργαλείων αξιολόγησης της μάθησης στο πλαίσιο των κλασικών θεωρητικών κατευθύνσεων (συμπεριφοριστική, γνωστική, κοινωνιογνωστική). Η συνάφεια στο παραπάνω γνωστικό αντικείμενο υποστηρίζεται από αντίστοιχες σπουδές, εξειδικεύσεις ή/και πιστοποιήσεις καθώς και δημοσιευμένο ερευνητικό έργο που εμπίπτει στην παραπάνω συνοπτική περιγραφή
Γνωστικό Αντικείμενο: Μεθοδολογικές προσεγγίσεις στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-09
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Φύλα και Πολιτισμικές Σπουδές
Γνωστικό Αντικείμενο: Φύλα και Πολιτισμικές Σπουδές
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Τμήμα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Ο υποψήφιος μπορεί να ειδικεύεται σε οποιαδήποτε κλάδο (ηθική, πολιτική, γνωσιολογία, κτλ.) ή περίοδο της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, από την προσωκρατική φιλοσοφία μέχρι και τον υποπλατωνισμό. Θα πρέπει, ωστόσο, το ερευνητικό του έργο να αφορά και την κλασική περίοδο της ελληνικής φιλοσοφίας
Γνωστικό Αντικείμενο: Αρχαία Φιλοσοφία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-15
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Ανάπτυξη Θεωρία και Πολιτική» αναφέρεται στη διερεύνηση θεμάτων Οικονομικής Ανάπτυξης και αφορά τόσο σε ανάπτυξη υποδειγμάτων Οικονομικής Ανάπτυξης όσο και σε εφαρμογές των υποδειγμάτων αυτών. Η «Οικονομική Ανάπτυξη Θεωρία και Πολιτική» περικλείει τόσο θεωρητικές όσο και εφαρμοσμένες προσεγγίσεις Οικονομικής Ανάπτυξης.
Γνωστικό Αντικείμενο: Οικονομική Ανάπτυξη Θεωρία και Πολιτική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-10-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-17
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες