Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 1 έως 20 από τις 415 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-05-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ Ή ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας ή του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρητική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων και Υψηλών Ενεργειών»
Γνωστικό Αντικείμενο: Θεωρητική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων και Υψηλών Ενεργειών
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-03-22
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 51169/1-3-2023 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Λειτουργική» περιλαμβάνει την έρευνα τις ιστορικές προϋποθέσεις της θείας Λατρείας, εμβαθύνει στο θεολογικό περιεχόμενο των διαφόρων πτυχών της λατρευτικής ζωής και μελετά την τελετουργική δομή των εν τη θεία Λατρεία τελουμένων. Εξετάζει επίσης την λειτουργική υμνογραφία, την λειτουργική διάσταση του κηρυκτικού λόγου της Εκκλησίας, την ερμηνευτική λειτουργική παράδοση και την αισθητική της θείας Λατρείας. Υποψήφιοι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 241 του ν. 4823/2021 (Α’ 136) μπορούν να είναι μόνο μέλη του διδακτικού προσωπικού της Α.Ε.Α. Θεσσαλονίκης, μέλη του διδακτικού προσωπικού της Α.Ε.Α. Βελλάς Ιωαννίνων που διδάσκουν τον μεγαλύτερο αριθμό ωρών στο Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών και μέλη του διδακτικού προσωπικού της Α.Ε.Α. Βελλάς Ιωαννίνων που διδάσκουν τον μεγαλύτερο αριθμό ωρών στο Πρόγραμμα Σπουδών Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής.
Γνωστικό Αντικείμενο: Λειτουργική
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ
Τμήμα: ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-04-10
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ Καθηγητή Α' βαθμίδας (ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ)
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Εργασιακές Σχέσεις». Συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της υπό πλήρωση θέσης: «Το γνωστικό πεδίο των εργασιακών σχέσεων περιλαμβάνει θέματα της αγοράς εργασίας, όπως το θεσμικό πλαίσιο της απασχόλησης, οι εθνικές, διεθνείς και ευρωπαϊκές εργασιακές σχέσεις, οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και συμβάσεις, υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, ανθρώπινο κεφάλαιο, μετανάστευση εργατικού δυναμικού, εργατικά σωματεία, μηχανισμούς συμφιλίωσης, μεσολάβησης και διαιτησίας στις εργασιακές διαφορές. Το γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει απαραίτητα τη θεωρητική ανάλυση και την εμπειρική διερεύνηση των εργασιακών σχέσεων».
Γνωστικό Αντικείμενο: Εργασιακές σχέσεις
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-05-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη (1) κενής θέσης καθηγητή ΦΕΚ 1026/18.4.2023 τ.Γ’, αριθμός προκήρυξης 6486/14.2.2023
Γνωστικό Αντικείμενο: Χωροταξία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Τμήμα: ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-05-26
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-22
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ-ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Ε.Π. ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ),ΦΕΚ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 884 Γ΄/03.04.2023
Γνωστικό Αντικείμενο: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ-ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Ίδρυμα: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-04-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-17
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 50031/23-2-2023 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Βιοχημεία της Άσκησης και Διατροφή Αθλουμένων» περιλαμβάνει δύο αλληλένδετους κλάδους των αθλητικών επιστημών. Η βιοχημεία της άσκησης μελετά τις οξείες και χρόνιες αλλαγές που προκαλούνται από την άσκηση και τη σωματική δραστηριότητα σε μοριακό επίπεδο μέσω της μέτρησης βιοχημικών παραμέτρων σε βιολογικά δείγματα, ώστε να εξαχθούν συ- μπεράσματα για τον ασκησιακό μεταβολισμό. Η διατροφή αθλουμένων μελετά τους διατροφικούς παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση και την υγεία αθλουμένων, ενώ επιπρόσθετα εστιάζεται στη γνώση της θρεπτικής αξίας των τροφίμων και της εφαρμογής κατάλληλων διατροφικών στρατηγικών κατά την προπόνηση και τον αγώνα.
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιοχημεία της Άσκησης και Διατροφή Αθλουμένων
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-05-12
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 44691/3-2-2023 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο ’’Ανατομία - Περιγραφική Ανατομία’’ πραγματεύεται τη μακροσκοπική δομή των ανατομικών στοιχείων - μορίων, τη δομή και λειτουργία των οργάνων και οργανικών συστημάτων και τη συσχέτιση της μορφολειτουργίας τους με την κλινική πρακτική. Στο γνωστικό αυτό αντικείμενο συγκαταλέγεται και η μελέτη και καταγραφή παραλλαγών και διαμαρτιών διάπλασης των ανατομικών στοιχείων του ανθρωπίνου σώματος.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ανατομία - Περιγραφική Ανατομία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-04-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-18
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής ή Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη (1) κενής θέσης καθηγητή ΦΕΚ 679/13.3.2023 τ.Γ’’ αριθμός προκήρυξης 3625/25.1.2023
Γνωστικό Αντικείμενο: Ενεργειακές Διεργασίες
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-04-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής / Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 52345/6-3-2023 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Μοντελοποίηση συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας HVAC, HVDC. Τεχνικές μοντελοποίησης και υπολογιστικές μέθοδοι στα σύγχρονα συστήματα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας/ενεργά δίκτυα διανομής. Ανάλυση σύγχρονων συστημάτων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας/ενεργών δικτύων διανομής σε μόνιμη, δυναμική και μεταβατική λειτουργία.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ανάλυση Σύγχρονων Συστημάτων Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-04-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-05
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Κοινοτική Νοσηλευτική
Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινοτική Νοσηλευτική
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-05-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ: ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ
Γνωστικό Αντικείμενο: Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ: ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-04-05
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-18
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 69697/18-5-2023 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει τη διδασκαλία και έρευνα στο πεδίο της φυσιολογίας αναπαραγωγής που διερευνά τους μηχανισμούς οι οποίοι εμπλέκονται σε όλες τις φάσεις της αναπαραγωγής και περιλαμβάνει ολόκληρη την επιστήμη της αναπαραγωγής των μονογαστρικών, τα οποία αναφέρονται σε μεγάλες κατηγορίες αγροτικών ζώων, όπως τα παραγωγικά πτηνά, οι χοίροι, τα ιπποειδή κ.λπ.
Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσιολογία Αναπαραγωγής Μονογαστρικών
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-05-26
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 53426/10-3-2023 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Η συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου περιλαμβάνει τη μελέτη της φυσιοπαθολογίας των συμπτωμάτων των ζώων, τη μεθοδολογία της γενικής κλινικής εξέτασης, των επιμέρους ειδικών παρακλινικών και εργαστηριακών εξετάσεων που αφορούν συγκεκριμένα όργανα ή συστήματα και γίνονται σε όλα τα είδη των βιολογικών κλινικών που προέρχεται από όλα τα είδη των ζώων, ερμηνεία και την αξιολόγηση των ευρημάτων τους.
Γνωστικό Αντικείμενο: Κτηνιατρική Γενική Παθολογία και Προπαιδευτική
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-04-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-04
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Δ.Ε.Π. στο Τμήμα Φυσικής της ΣΘΕΤΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή.
Περιγραφή: Βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή, επί θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης».
Γνωστικό Αντικείμενο: Πειραματική Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-03-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 30124/5-12-2022 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Αστικό Δικονομικό Δίκαιο» συγκροτεί αφενός η διαγνωστική δίκη ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων τόσο κατά την τακτική, όσο και κατά τις ειδικές διαδικασίες (κάταρξη δίκης - απόδειξη - έκδοση δικαστικής απόφασης) και αφετέρου το δίκαιο των ενδίκων μέσων και της αναγκαστικής εκτελέσεως. Στο ως άνω γνωστικό αντικείμενο εντάσσονται μεταξύ άλλων και οι εναλλακτικές μορφές επίλυσης διαφορών (διαμεσολάβηση, συμβιβασμός, διαιτησία κ.λπ.), όπως επίσης όλοι οι φορείς και τα υποκείμενα μιας πολιτικής δίκης (δικαστές, διάδικοι κ.λπ. βοηθητικά της απονομής της δικαιοσύνης πρόσωπα), αλλά και όλες οι μορφές, είδη και κατηγορίες διαδικαστικών πράξεων, με αφορμή κάταρξη πολιτικής δίκης ή οι διενεργούμενες διαδικαστικές πράξεις κατά την εξέλιξη μιας πολιτικής δίκης, όπως επίσης και αυτές που τείνουν στην υλοποίηση της εκδοθησόμενης απόφασης.
Γνωστικό Αντικείμενο: Αστικό Δικονομικό Δίκαιο
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΝΟΜΙΚΗ
Τμήμα: ΝΟΜΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-04-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-18
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 47225/13-2-2023 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης καλύπτει ένα πλήρες γνωστικό αντικείμενο, αυτό της Κοινωνικής Ψυχολογίας, το οποίο είναι διεθνώς αναγνωρισμένο. Η Κοινωνική Ψυχολογία είναι ένας σημαντικός κλάδος της Ψυχολογίας στον οποίο συγκεντρώνεται και συστηματοποιείται θεωρητική και ερευνητική γνώση με στόχο την κατανόηση διεργασιών και φαινομένων που λαμβάνουν χώρα σε πλαίσια κοινωνικής αλληλεπίδρασης όπως και φαινομένων ιδεολογικής αναπαραγωγής και κοινωνικής μεταβολής. Καθιερωμένα πεδία μελέτης της Κοινωνικής Ψυχολογίας είναι: η κοινωνική νόηση, οι διαπροσωπικές σχέσεις, οι διομαδικές σχέσεις, η κοινωνική επιρροή, η φιλοκοινωνική συμπεριφορά και οι συλλογικές δράσεις, οι κοινωνικές αναπαραστάσεις και η ιδεολογία, οι λογο(ψυχολογικές) πρακτικές και κατασκευές των κοινωνικών φαινομένων και η ρητορική. Τέλος, επισημαίνεται ότι το προτεινόμενο γνωστικό αντικείμενο καλύπτει ανάγκες σε μαθήματα και εποπτείες ερευνητικών εργασιών τόσο στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος όσο και σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (Π.Μ.Σ. Κοινωνική Ψυχολογία: Μέθοδοι Έρευνας και Εφαρμογές στην Κοινότητα).
Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνική Ψυχολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-04-10
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 50025/23-2-2023 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Η μελέτη των υλικών καταλοίπων αποτελεί ένα πολύ βασικό αντικείμενο της Προϊστορικής Αρχαιολογίας καθώς μέσα από αυτά ανασυνθέτει τις πολύπλευρες διαστάσεις των ανθρώπινων κοινωνιών του προϊστορικού παρελθόντος, σε μία απόπειρα να κατανοηθεί η ανθρώπινη συμπεριφορά και ιστορία σε εποχές από τις οποίες απουσιάζουν σχεδόν πλήρως τα γραπτά κείμενα. Η μελέτη της προϊστορικής τεχνολογίας προσεγγίζει τις τεχνικές παραγωγής του υλικού πολιτισμού ως σύνθετες εκφράσεις της ανθρώπινης συμπεριφοράς κατά το παρελθόν. Πέρα από τη συμβολή της στον εντοπισμό πολιτισμικών συναφειών και την κατάρτιση χρονολογικών ταξινομήσεων, η μελέτη της προϊστορικής τεχνολογίας αποκαλύπτει τις τεχνικές κατασκευής αντικειμένων, τους τρόπους αλληλεπίδρασης του ανθρώπου με το φυσικό του περιβάλλον και τις πρώτες ύλες για την κατασκευή αντικειμένων. Η προϊστορική τεχνολογία ως γνωστικό αντικείμενο της Προϊστορικής Αρχαιολογίας επιτρέπει την κατανόηση των ανθρώπινων επιλογών και διαφοροποιήσεων στο χώρο και το χρόνο καθώς και την προσέγγιση των νοημάτων που εμπεριέχονται στα κατάλοιπα του υλικού πολιτισμού. Η διδασκαλία και έρευνα του γνωστικού αντικειμένου της τεχνολογίας στην προϊστορία, η οποία σύμφωνα με τα διεθνώς ισχύοντα είναι μία καθιερωμένη ειδίκευση της Προϊστορικής Αρχαιολογίας, καλύπτει μέσα από τη συστηματική μελέτη της τεχνολογικής διάστασης των αρχαιολογικών καταλοίπων, την ευρεία γνώση για τις ανθρώπινες κοινωνίες και τους πολιτισμούς που αναπτύχθηκαν από την Κατώτερη Παλαιολιθική μέχρι και τις αρχές της 1ης χιλιετίας π.Χ. Ειδικότερα, θεραπεύει αντικείμενα που αφορούν τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον και ειδικότερα τις πρώτες ύλες κατασκευής αντικειμένων (π.χ. λίθος, πηλός, μέταλλο, οστό κ.ά.), τις εγχειρηματικές αλυσίδες κατασκευής εργαλείων, σκευών, κοσμημάτων και άλλων αντικειμένων, την οικονομική και κοινωνική οργάνωση και χρήση του ενδοκοινοτικού χώρου, την παραγωγή και κυκλοφορία των αγαθών, τις ανταλλαγές και τις διαπολιτισμικές επαφές, την ιδεολογία και τη συμβολική έκφραση. Η Προϊστορική Αρχαιολογία αποτελεί καθιερωμένο και βασικό γνωστικό αντικείμενο του Τομέα Αρχαιολογίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που διδάσκεται στο πλαίσιο σημαντικού αριθμού προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων. Ειδικότερα η προϊστορική τεχνολογία αποτελεί παράδοση διδασκαλίας και έρευνας στον ίδιο τομέα όπως προκύπτει από τα μαθήματα που διδάσκονται και τις μεταπτυχιακές, διδακτορικές και μεταδιδακτορικές έρευνες που έχουν εκπονηθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη καθώς και το πλήθος σχετικών επιστημονικών δημοσιεύσεων των μελών του. Το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξης θέσης είναι ένας πλήρης κλάδος της αρχαιολογικής επιστήμης και έχει το εύρος μιας αναγνωρισμένης ειδικότητας της. Ως εκ τούτου το γνωστικό αντικείμενο «Προϊστορική Αρχαιολογία και Τεχνολογία» αποτελεί βασικό και αυτοτελές γνωστικό αντικείμενο του Τομέα Αρχαιολογίας
Γνωστικό Αντικείμενο: Προϊστορική Αρχαιολογία και Τεχνολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-05-12
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών της ΣΘΕΤΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή
Περιγραφή: Βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική των Μεγάλων Δεδομένων».
Γνωστικό Αντικείμενο: «Μηχανική των Μεγάλων Δεδομένων».
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-03-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-06-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Το επιστημονικό και κλινικό έργο της ανωτέρω θέσης, όπως το γνωστικό αντικείμενο της Επεμβατικής Νευρο-ακτινολογίας προσδιορίζει, περιλαμβάνει την ενδοαγγειακή αντιμετώπιση αγγειακών παθήσεων του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (εμβολισμός εγκεφαλικών ανευρυσμάτων με σπειράματα και/ή χρήση μπαλονιού ή μεταλλικής ενδοπρόθεσης με ή χωρίς ανακατεύθυνση ροής, διαρτηριακός και ανάστροφος διαφλεβικός εμβολισμός αρτηριοφλεβωδών δυσπλασιών και επικοινωνιών εγκεφάλου και σπονδυλικής στήλης, με χρήση αιθυλενικής βυνιλικής αλκοόλης και λοιπών εμβολικών παραγόντων, προεγχειρητικός εμβολισμός όγκων του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος καθώς και μηχανική ενδοαρτηριακή θρομβεκτομή ισχαιμικών εγκεφαλικών επεισοδίων με χρήση συστημάτων θρομβοαναρρόφησης ή παγίδευσης/απόσυρσης του θρόμβου με χρήση μεταλλικής ενδοπρόθεσης. Επιπλέον απαραίτητη είναι η πολύ καλή γνώση και εξοικείωση με όλες τις σύγχρονές απεικονιστικές μεθόδους για την διάγνωση, την εφαρμογή της θεραπείας αλλά και την εκτίμηση του θεραπευτικού αποτελέσματος αγγειακών παθήσεων του ΚΝΣ (εγκέφαλος-ΣΣ), όπως η αξονική και μαγνητική τομογραφία, η αξονική και Μαγνητική αγγειογραφία, καθώς και αξονική και Μαγνητική αιματώσεως. "Επεμβατική Νευροακτινολογία": Η εξειδίκευση αφορά στην ελάχιστα επεμβατική μέθοδο της Ενδοαγγειακής αντιμετώπισης αγγειακών βλαβών του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (εμβολισμός ανευρυσμάτων με σπειράματα και/ή χρήση μεταλλικής ενδοπρόθεσης με ή χωρίς ανακατεύθυνση ροής, διαρτηριακός και ανάστροφος διαφλεβικός εμβολισμός αρτηριοφλεβωδών δυσπλασιών και επικοινωνιών εγκεφάλου και σπονδυλικής στήλης με χρήση αιθυλενικής βυνιλικής αλκοόλης και λοιπών εμβολικών παραγόντων, προεγχειρητικός εμβολισμός όγκων του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος καθώς και μηχανική ενδοαρτηριακή θρομβεκτομή ισχαιμικών εγκεφαλικών επεισοδίων με χρήση συστημάτων θρομβοαναρρόφησης ή παγίδευσης/απόσυρσης του θρόμβου με χρήση μεταλλικής ενδοπρόθεσης. Επιπλέον απαραίτητη είναι η καλή γνώση και εξοικείωση με όλες τις σύγχρονές απεικονιστικές μεθόδους για την διάγνωση αγγειακών παθήσεων του ΚΝΣ (εγκέφαλος-ΣΣ), όπως η αξονική και μαγνητική τομογραφία, η αξονική και Μαγνητική αγγειογραφία, καθώς και αξονική και Μαγνητική αιματώσεως.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ακτινολογία – Επεμβατική Νευροακτινολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-05-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-07-27
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες