Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 1 έως 20 από τις 118 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ-ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Περιγραφή: Η επιστήμη των εφαρμοσμένων οικονομικών του περιβάλλοντος, η οποία αποτελεί υπό κλάδο της επιστήμης των εφαρμοσμένων οικονομικών που διερευνά την αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση της οικονομίας και του φυσικού περιβάλλοντος. Αντικείμενο των εφαρμοσμένων οικονομικών του περιβάλλοντος αποτελεί η εμπειρική ανάλυση των στοιχείων εκείνων της συμπεριφοράς των οικονομικών μονάδων (καταναλωτής, επιχείρηση και κράτος) που προκαλούν περιβαλλοντικά προβλήματα με στόχο τη διαμόρφωση της κατάλληλης περιβαλλοντικής πολιτικής. Ειδικότερα, η επιστήμη των εφαρμοσμένων οικονομικών του περιβάλλοντος επικεντρώνεται στα εργαλεία για την επίτευξη της ευημερίας, η οποία ταυτίζεται με την έννοια της χρησιμότητας, την ικανοποίηση δηλαδή των αναγκών των καταναλωτών και των παραγωγών (επιχειρήσεων) λαμβάνοντας όμως υπόψη την έννοια της στενότητας των φυσικών πόρων. Για το σκοπό αυτό μελετώνται οι προσδιοριστικοί παράγοντες που διαμορφώνουν τις αποφάσεις των οικονομικών μονάδων (καταναλωτών, επιχειρήσεων) σχετικά με τη διαχείριση των φυσικών πόρων με απώτερο στόχο τη διαμόρφωση προτάσεων για την επίτευξη της βιωσιμότητας. Ζητήματα τα οποία χαρακτηρίζουν τη βιώσιμη καταναλωτική συμπεριφορά, όπως για παράδειγμα η ορθολογική διαχείριση των ενεργειακών πόρων και η κατανάλωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δράσεις βιώσιμης επιχειρηματικότητας, όπως για παράδειγμα η περιβαλλοντική επίδοση των επιχειρήσεων και οι λόγοι υιοθέτησης περιβαλλοντικών πρακτικών από τις επιχειρήσεις καθώς και πολιτικές που στοχεύουν στη βιώσιμη ανάπτυξη αποτελούν μεταξύ άλλων τομείς έρευνας του γνωστικού αντικειμένου των εφαρμοσμένων οικονομικών του περιβάλλοντος.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ίδρυμα: ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-11-26
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-01-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-11-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-01-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Περιγραφή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Ίδρυμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-12-12
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-02-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία και Αυτοάνοσα Νοσήματα»
Γνωστικό Αντικείμενο: Παθολογία και Αυτοάνοσα Νοσήματα
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-11-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-01-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Τοξικολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Τοξικολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-11-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-01-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης, αφορά τα ευφυή πληροφοριακά συστήματα (τεχνητή νοημοσύνη, υπολογιστική νοημοσύνη) και τις εφαρμογές τους στις σύγχρονες επιχειρήσεις για την επίλυση μέσω ευφυών αλγοριθμικών τεχνικών διαφόρων προβλημάτων βελτιστοποίησης που αντιμετωπίζουν (χρονοπρογραμματισμός, κατανομή πόρων, βελτιστοποίηση υπηρεσιών).
Γνωστικό Αντικείμενο: Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-11-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-01-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Μία (1) θέση ΔΕΠ του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου
Περιγραφή: Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου (από εξέλιξη)
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιβλιομετρία
Ίδρυμα: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Τμήμα: ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-12-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-01-02
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Το εν λόγω γνωστικό ανήκει στον ευρύτερο χώρο του Εμπορικού Δικαίου και δη του Οικονομικού Δικαίου, με έμφαση στο Χρηματοοικονομικό και Τραπεζικό Δίκαιο (Δίκαιο των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών)
Γνωστικό Αντικείμενο: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σχολή: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
Τμήμα: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-11-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-01-19
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Παθολογία- Αιματολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Παθολογία- Αιματολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-11-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-01-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία-Ενδοκρινολογία»
Γνωστικό Αντικείμενο: Παθολογία-Ενδοκρινολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-10-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2019-12-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ"
Γνωστικό Αντικείμενο: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
Ίδρυμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-12-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-02-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ-ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ
Περιγραφή: Το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο εξετάζει τις σχέσεις της διατροφικής συμπεριφοράς, της διατροφικής πρόσληψης και άλλων παραγόντων του τρόπου ζωής, με τη γενικότερη ψυχοσωματική υγεία, την πρόληψη χρόνιων εκφυλιστικών ασθενειών και την ευημερία του ανθρώπου. Μελετά τους παράγοντες που επηρεάζουν τη διαμόρφωση της διατροφικής συμπεριφοράς και των διαιτητικών συνηθειών στην παιδική ηλικία, στην εφηβική ηλικία αλλά και στους ενήλικες, καθώς επίσης και στους τρόπους βελτίωσης των συνηθειών αυτών, με σκοπό τη διασφάλιση της καλύτερης υγείας, της ποιότητας ζωής και την ενθάρρυνση της βιώσιμης διατροφής. Ασχολείται επίσης με τους παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα της δίαιτας και του περιβάλλοντος των τροφίμων, στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον, καθώς επίσης και με τη διατροφική αγωγή.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ
Ίδρυμα: ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-11-26
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-01-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Ιστορία Μέσων και Νεωτέρων Χρόνων της Δύσεως με έμφαση στη Μεσαιωνική Περίοδο
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιστορία Μέσων και Νεωτέρων Χρόνων της Δύσεως με έμφαση στη Μεσαιωνική Περίοδο
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-11-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-01-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Σύγχρονες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις
Γνωστικό Αντικείμενο: Συγχρονες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Τμήμα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-11-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-01-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Περιγραφή: ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Ίδρυμα: ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-11-22
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-01-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Κινηματογράφος, Ντοκιμαντέρ: Θεωρία και Πράξη
Γνωστικό Αντικείμενο: Κινηματογράφος, Ντοκιμαντέρ: Θεωρία και Πράξη
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΜΕ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-11-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-01-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης, καλύπτει τα εξής παρακάτω επιμέρους γνωστικά αντικείμενα (στον βιομηχανικό τομέα και στον τομέα παροχής υπηρεσιών): Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Lean Manufacturing, 6 Sigma, Agile manufacturing, Green Management, Επιθεωρήσεις Συστημάτων Διαχείρισης, Διοικητικά και Στατιστικά Εργαλεία και Τεχνικές Ποιότητας, Διαχείριση Ποιότητας Ανθρώπινων Πόρων, Ορθές Πρακτικές Διαχείρισης.
Γνωστικό Αντικείμενο: Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-11-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-01-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου
Περιγραφή: Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου
Γνωστικό Αντικείμενο: Δίκαιο της Πληροφορίας με έμφαση στα Πνευματικά Δικαιώματα και την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων
Ίδρυμα: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Τμήμα: ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-12-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-01-02
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο εντάσσεται στον κλάδο της Οικονομικής Επιστήμης και συγκεκριμένα στη Βιομηχανική Οικονομική και γειτνιάζει επιστημονικά με τα ερευνητικά πεδία της Μικροοικονομικής Θεωρίας και Ανάλυσης και της Βιομηχανικής Οργάνωσης και Πολιτικής
Γνωστικό Αντικείμενο: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-11-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-01-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Παθολογία-Λοιμώξεις (ύστερα από αίτηση εξέλιξης της μόνιμης επίκουρης καθηγήτριας κ. Ε. Σαμπατάκου)
Γνωστικό Αντικείμενο: Παθολογία-Λοιμώξεις
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-11-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-01-27
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες