Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 1 έως 20 από τις 203 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 25284/18-11-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Χημεία ατμόσφαιρας νερών και εδάφους-Φυσικοχημικές διεργασίες στο περιβάλλον-Περιβαλλοντική Χημεία Ανόργανων και οργανικών Ενώσεων-Βιοσυσσώρευση-Πόσιμο νερό-Υπόγεια νερά-Δειγματοληψία και προσδιορισμός ρύπων στο περιβάλλον και σε πηγές εκπομπής-Χημικός και οικοτοξικολογικός έλεγχος φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος-Ρύπανση αέρα εσωτερικών χώρων-Εκτίμηση επικινδυνότη-τας- Εντόπιση πηγών ρύπανσης-Έλεγχος, επεξεργασία και διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων- Τεχνολογίες αντιρρύπανσης και αποκατάστασης του περιβάλλοντος.
Γνωστικό Αντικείμενο: Χημεία Περιβάλλοντος
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-01-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-03-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αγγειοχειρουργική-Ενδοαγγειακή Χειρουργική» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Το αντικείμενο της «Αγγειοχειρουργικής» ασχολείται με την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των αγγειακών παθήσεων (αρτηριών, φλεβών και λεμφαγγείων). Ιδιαίτερα στην διάγνωση σημαντική θέση έχουν η έγχρωμη Doppler υπερηχοτομογραφία και η αξονική αγγειογραφία. Ειδικότερα για την μελέτη των αγγειακών παθήσεων με αξονική αγγειογραφία χρησιμοποιούνται ειδικά υπολογιστικά πακέτα επεξεργασίας των εικόνων, η γνώση των οποίων θεωρείται απαραίτητη. Σε ό,τι αφορά στην θεραπεία είναι απαραίτητη η καλή γνώση όλων των τεχνικών της κλασσικής «ανοιχτής» χειρουργικής αλλά και της σύγχρονης «ενδοαγγειακής» θεραπείας. Το αντικείμενο της «Ενδοαγγειακής Χειρουργικής» αποτελεί σύγχρονο κλάδο της Αγγειοχειρουργικής, μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδος, η οποία με την χρήση καθετήρων, συρμάτων, αεροθαλάμων, ενδοναρθήκων και ενδομοσχευμάτων και την χρήση ακτινοσκόπησης στο χειρουργείο είναι εφικτή η θεραπεία των αγγειακών παθήσεων (αποφρακτικής και ανευρυσματικής νόσου). Για την ασφαλή χρήση της ακτινοσκόπησης στο περιβάλλον του χειρουργείου τόσο για το ιατρικό, νοσηλευτικό, λοιπό προσωπικό αλλά και των ασθενών απαραίτητη είναι η πιστοποιημένη γνώση της ακτινοπροστασίας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Αγγειοχειρουργική-Ενδοαγγειακή Χειρουργική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-12-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-02-16
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Πληροφορική της Υγείας
Γνωστικό Αντικείμενο: Πληροφορική της Υγείας
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-12-09
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-02-09
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής
Περιγραφή: Κλινική Βιοχημεία-Ιατρική Χημεία
Γνωστικό Αντικείμενο: Κλινική Βιοχημεία-Ιατρική Χημεία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-01-10
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-03-10
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης. ΦΕΚ 3157/21.12.2022 τ.Γ’, αριθμός προκήρυξης 53746/1.11.2022
Γνωστικό Αντικείμενο: Γεωτεχνική Μηχανική στα Μεταλλευτικά και Τεχνικά Έργα
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-12-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-02-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Η θέση αυτή προήλθε κατόπιν αιτήσεως για εξέλιξη της Επίκουρης Καθηγήτριας κ. Λιβαδά
Γνωστικό Αντικείμενο: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΝΟΜΙΚΗ
Τμήμα: ΝΟΜΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-01-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-03-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδίαση για Παραγωγή Προϊόντων και Συστημάτων»
Γνωστικό Αντικείμενο: Σχεδίαση για Παραγωγή Προϊόντων και Συστημάτων
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-02-01
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-04-01
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τομέα Πρακτικής Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης»
Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-12-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-02-07
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Διδακτική της Γαλλικής με έμφαση στον διαπολιτισμό και την πολυγλωσσία
Γνωστικό Αντικείμενο: Διδακτική της Γαλλικής με έμφαση στον διαπολιτισμό και την πολυγλωσσία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-02-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-04-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Νευρολογία» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΣ : Η υπό προκήρυξη θέση στο αντικείμενο «ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ» περιλαμβάνει εκπαιδευτικά μαθήματα και κλινική άσκηση στους φοιτητές ιατρικής. Η διδασκαλία περιλαμβάνει τα σημεία και συμπτώματα, τη διάγνωση, την αιτιοπαθογένεια και την θεραπεία όλου του φάσματος των νευρολογικών νοσημάτων. Για το σκοπό αυτό γίνεται αναφορά κλινικών περιστατικών για την καλύτερη εμπέδωση και κατά τη διάρκεια της κλινικής άσκησης διδάσκονται δεξιότητες εξέτασης και θεραπευτικής προσέγγισης των ασθενών με νευρολογική νόσο. Η θέση αυτή απαιτεί κατ΄ εξοχήν κλινική εμπειρία στην Νευρολογία που σημαίνει πολυετές και συνεχές έως σήμερα κλινικό έργο. Επιπρόσθετα, η θέση αυτή απαιτεί πολυετή εκπαιδευτική εμπειρία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, διοικητική εμπειρία καθώς και ερευνητικό έργο στο φάσμα των Νευρολογικών νοσημάτων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Νευρολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-02-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-04-06
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: 1. Το επιστημονικό πεδίο της «Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων» σχετίζεται με τη μελέτη των θεωρητικών εννοιών και των διοικητικών πρακτικών αναφορικά με τον προγραμματισμό ανθρωπίνων πόρων και την ανάλυση εργασίας, την προσέλκυση και την επιλογή υποψηφίων για θέσεις εργασίας, την εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, την συμβουλευτική και την ανάπτυξη καριέρας, τα συστήματα αμοιβής, την αξιολόγηση απόδοσης εργαζομένων και τις εργασιακές σχέσεις. 2. Το επιστημονικό πεδίο της «Διαχείρισης Συγκρούσεων» αποτελεί ένα εξειδικευμένο πεδίο που αντλεί έννοιες και μεθοδολογικές προσεγγίσεις τόσο από την Οργανωσιακή Συμπεριφορά όσο και από τη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων. Περιλαμβάνει την μελέτη της σύγκρουσης στο εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Η σύγκρουση αναφέρεται στην επικοινωνία μεταξύ ατόμων, ομάδων και τμημάτων, η οποία χαρακτηρίζεται από διαφωνία λόγω διαφορετικών απόψεων, προσεγγίσεων, αντιλήψεων και στόχων με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η αποτελεσματικότητα της συνεργασίας τους. Η διαχείριση της σύγκρουσης με την χρήση κατάλληλων πρακτικών έχει ως πρωταρχικό σκοπό την ανάπτυξη των λειτουργικών στοιχείων της σύγκρουσης και τη δημιουργική επίλυση των προβλημάτων συμβάλλοντας στη συνεργασία των ανθρώπων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και Διαχείριση Συγκρούσεων
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-12-10
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-02-10
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (με θητεία) με γνωστικό αντικείμενο «Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας»
Γνωστικό Αντικείμενο: Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-12-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-02-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 22169/8-11-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: «Μελέτη επιδράσεων στη μορφοποίηση φαρμακευτικών σκευασμάτων, των ιδιοτήτων των δραστικών ουσιών και των εκδόχων, καθώς και των συνθηκών παρασκευής από φυσικοχημική άποψη».
Γνωστικό Αντικείμενο: Φαρμακευτική Τεχνολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-01-09
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-03-10
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Μεταλλικών Υλικών»
Γνωστικό Αντικείμενο: Τεχνολογία Μεταλλικών Υλικών
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-01-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-03-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 27585/25-11-2022 (από εξέλιξη) Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Βασικές αρχές δασικής γενετικής, Γενετική ποικιλότητα και φυσικοί πληθυσμοί, Γενετική Βελτίωση Δασοπονικών Ειδών, Εφαρμογές Βιοτεχνολογίας στα Δασικά Είδη, Προστασία Γενετικών Δασικών Πόρων, Γενετική βελτίωση δασικών ειδών για παραγωγή δευτερογενών προϊόντων και για ανθεκτικότητα σε βιοτικές και αβιοτικές καταπονήσεις, Γενετική βελτίωση καλλωπιστικών και ταχυαυξών δασικών ειδών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Δασική Γενετική και Βελτίωση Δασοπονικών Ειδών
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-01-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-03-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σχολική Φυσική Αγωγή και Υγεία» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Πυρήνας του γνωστικού αντικειμένου «Σχολική Φυσική Αγωγή και Υγεία» είναι η επιστημονική διερεύνηση της επίδρασης της φυσικής δραστηριότητας σε κινητικούς, γνωσιακούς, συμπεριφορικούς και κοινωνικό-συναισθηματικούς παράγοντες που σχετίζονται με την υγεία και την ευζωία των μαθητών/τριών σχολικής ηλικίας. Η διερεύνηση αυτή περιλαμβάνει μεταξύ άλλων θέματα, όπως η επίδραση διαστάσεων της παρακίνησης σε συμπεριφορές υγείας (φυσική δραστηριότητα, κάπνισμα, αλκοόλ), οι καθοριστικοί παράγοντες για την υιοθέτηση ενός φυσικά δραστήριου τρόπου ζωής των ατόμων, η προστατευτική επίδραση της φυσικής δραστηριότητας σε άλλες υγιεινές συμπεριφοράς στην σχολική ηλικία αλλά και αργότερα στην ενήλικη ζωή.
Γνωστικό Αντικείμενο: Σχολική Φυσική Αγωγή και Υγεία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-12-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-02-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 61654/12-4-2022 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Η Παθολογική Ανατομική των Ζώων αναγνωρίζει και διερευνά τις αλλοιώσεις των κυττάρων, των ιστών και των οργάνων στις παθολογικές καταστάσεις του οργανισμού των ζώων. Η διερεύνηση αυτή γίνεται με σκοπό τη διάγνωση των νοσημάτων και την κατανόηση της παθογένειάς τους, αλλά και την εξακρίβωση της αιτίας θανάτου.
Γνωστικό Αντικείμενο: Παθολογική Ανατομική των Ζώων
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-01-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-03-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής
Περιγραφή: Καρδιοχειρουργική-Πειραματική Χειρουργική
Γνωστικό Αντικείμενο: Καρδιοχειρουργική-Πειραματική Χειρουργική
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-01-31
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-03-31
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία Χοίρων» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Το γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία Χοίρων» περιλαμβάνει: Κλινικό, διδακτικό και ερευνητικό έργο σχετικό με τη διαγνωστική προσέγγιση, θεραπεία και πρόληψη των παθολογικών καταστάσεων και νοσημάτων των χοίρων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Παθολογία Χοίρων
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2022-12-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-02-16
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-01-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-03-18
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες