Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 1 έως 20 από τις 129 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιοχημεία με έμφαση στην φυσικοχημική μελέτη-κατασκευή βιοαισθητήρων για ανίχνευση αντισωμάτων στην Κλινική Βιοχημεία» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: θα καλυφθούν τα γνωστικά πεδία των μαθημάτων: 1.Βιολογία-Κλινική Βιοχημεία και 2.Μικροβιολογία-Νοσηλευτική Λοιμώξεων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής και θα καλυφθούν επίσης ανάγκες έρευνας και εκπόνησης μεταπτυχιακών εργασιών σε αντικείμενα έγκαιρης διάγνωσης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιοχημεία με έμφαση στην φυσικοχημική μελέτη-κατασκευή βιοαισθητήρων για ανίχνευση αντισωμάτων στην Κλινική Βιοχημεία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-03-31
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-05-31
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Ιστορία της ΝΑ Ευρώπης, 19ος αιώνας»
Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνική Ιστορία της ΝΑ Ευρώπης, 19ος αιώνας
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-03-10
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-05-10
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Ουρολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Ουρολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ανθρωπογεωγραφία και Κοινωνική Δημογραφία» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΣ: Το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξης θέσης αφορά την αλληλεπίδραση του χώρου και των κοινωνιών. Έμφαση δίνεται στη χωρική διάσταση των πληθυσμών συνδυάζοντας την εσωτερική δυναμική των ανθρώπινων ομάδων (που υπακούει στους νόμους της δημογραφίας) και του περιβάλλοντος στο οποίο ζουν και αναπαράγονται.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ανθρωπογεωγραφία και Κοινωνική Δημογραφία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-07
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ καθηγητή α΄βαθμίδας του Τμήματος Μαιευτικής
Γνωστικό Αντικείμενο: «Φυσιολογία - Παθοφυσιολογία»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τμήμα: ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-02-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-04-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑ ΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ (ΕΞΕΛΙΞΗ)
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ (ΕΞΕΛΙΞΗ)
Γνωστικό Αντικείμενο: ΕΥΡΩΣΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Ίδρυμα: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-03-31
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-04-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Μία θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή, κατόπιν αιτήματος εξέλιξης μέλους ΔΕΠ. Σχετικά με το επιστημονικό πεδίο της υπό προκήρυξης θέσης, η Κλινική Ψυχολογία ορίζεται ως η ειδικότητα της επιστήμης της Ψυχολογίας που επιχειρεί τη σύνδεση της επιστήμης, της θεωρίας και της κλινικής πράξης με σκοπό (α) την κατανόηση, την πρόβλεψη και την αντιμετώπιση της ψυχικής δυσφορίας και των ψυχολογικών δυσκολιών, δυσλειτουργιών και διαταραχών, καθώς και (β) την προώθηση της ψυχικής υγείας, της υποκειμενικής ευεξίας και της προσωπικής ανάπτυξης και τη βελτίωση γενικότερα της ποιότητας ζωής των ατόμων, ζευγαριών, οικογενειών και ομάδων. Ομάδα-στόχο αποτελεί ολόκληρος ο πληθυσμός, καθώς και όλες οι κοινωνικές, εθνικές και πολιτισμικές ομάδες. Βασικές αρμοδιότητες του κλινικού ψυχολόγου αποτελούν η κλινική αξιολόγηση (π.χ. με σταθμισμένες δοκιμασίες, συνέντευξη κ.άλ.) και η παρέμβαση/ψυχοθεραπεία (ατομική, οικογενειακή, ομαδική, ζευγαριού), όπως επίσης και η πρόληψη, η έρευνα, η διδασκαλία, η συνεργασία με οργανώσεις και θεσμούς και η ανάπτυξη και υλοποίηση επιστημονικών προγραμμάτων. Η Κλινική Ψυχολογία αποτελεί έναν από τους πλέον βασικούς και εδραιωμένους επιστημονικούς κλάδους της Ψυχολογίας και ένα από τα πιο σημαντικά μαθήματα του προγράμματος σπουδών Τμημάτων Ψυχολογίας της ημεδαπής και αλλοδαπής.
Γνωστικό Αντικείμενο: Κλινική Ψυχολογία
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-02-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-04-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-02-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-04-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης, Φ.Ε.Κ. 107/25.1.2021 τ.Γ’, αριθμός προκήρυξης 52534/10.11.2020
Γνωστικό Αντικείμενο: Γεωπληροφορική στις γεωλογικές επιστήμες με έμφαση στους γεωκινδύνους
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-02-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-04-22
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: • Τεχνολογία και επιστήμη μεταλλικών και συνθέτων υλικών (κατά σειρά προτεραιότητας). • Προηγμένα υλικά όπως ελαφρά μεταλλικά κράματα, σύνθετα υλικά πολυμερικής μήτρας και νανοϋλικά (κατά σειρά προτεραιότητας) για μηχανολογικές, αεροναυπηγικές και αεροδιαστημικές εφαρμογές. • Μοντελοποίηση υλικών σε διαφορετικές κλίμακες διαστάσεων, από την ατομική μέχρι τη μικρο-μέσο κλίμακα, και συσχέτιση της μικροδομής με τη μηχανική συμπεριφορά των υλικών. • Πειραματικός χαρακτηρισμός της μορφολογίας και των μηχανικών, ηλεκτρικών και θερμικών ιδιοτήτων με προηγμένες μεθόδους. • Τεχνολογίες παραγωγής μεταλλικών και συνθέτων υλικών με έμφαση σε προηγμένες τεχνικές (π.χ. τρισδιάστατη εκτύπωση)
Γνωστικό Αντικείμενο: Τεχνολογία και Επιστήμη των Υλικών για Μηχανολογικές, Αεροναυπηγικές και Αεροδιαστημικές Εφαρμογές
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-02-26
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-04-26
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Αναισθησιολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Αναισθησιολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-02
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-02
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 8403/11-1-2021. Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Η Ιστορία της Βυζαντινής Τέχνης είναι ένας κλάδος της Βυζαντινής Αρχαιολογίας που ασχολείται με τη μελέτη και την ανάλυση των έργων της Βυζαντινής Τέχνης και απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και ιδιαίτερη μεθοδολογία. Ειδικότερα, μελετά έργα της μνημειακής ζωγραφικής (τοιχογραφίες και ψηφιδωτά), ψηφιδωτά δαπέδου, φορητές εικόνες, εικονογραφημένα χειρόγραφα και έργα μικροτεχνίας που χρονικά εκτείνονται από την πρωτοχριστιανική περίοδο έως και το τέλος της μεταβυζαντινής εποχής (3ος αι. μ.Χ. - 1830) και χωρικά καλύπτουν το έδαφος της βυζαντινής επικράτειας και τις περιοχές επιρροής της. Η Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη αποτελεί ένα από τα γνωστικά αντικείμενα του Τομέα Αρχαιολογίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ.
Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-17
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κατανεμημένα Συστήματα και Κωδικοποίηση Βίντεο» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΣ: Το ακαδημαϊκό-ερευνητικό πεδίο του γνωστικού αντικειμένου «Κατανεμημένα Συστήματα και Κωδικοποίηση Βίντεο» αφορά στις θεματικές περιοχές των κατανεμημένων συστημάτων και της κωδικοποίησης εικονοσειρών. Ειδικότερα, το περιεχόμενο του επιστημονικού πεδίου της θέσης περιλαμβάνει ερευνητικά θέματα που αφορούν το επίπεδο του λογισμικού συστήματος και εφαρμογών, καθώς και συναφών βελτιστοποιήσεων όπως διαχείριση διεργασιών σε κατανεμημένα συστήματα με στόχο την εξοικονόμηση υπολογιστικών πόρων και ενέργειας, διαχείριση και χωροθέτηση δεδομένων σε κατανεμημένα συστήματα, καθώς και βελτιστοποίηση υπολογιστικού χρόνου / ποιότητας προτύπων συμπίεσης βίντεο (π.χ. H.264, HEVC).
Γνωστικό Αντικείμενο: Κατανεμημένα Συστήματα και Κωδικοποίηση Βίντεο
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-07
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-07
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ (ΕΞΕΛΙΞΗ)
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ (ΕΞΕΛΙΞΗ)
Γνωστικό Αντικείμενο: Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης σε Επιχερήσεις Φιλοξενίας και Τουρισμού
Ίδρυμα: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-03-31
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-04-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Θεατρολογία – Σκηνογραφία και Ενδυματολογία: θεωρία και πράξη
Γνωστικό Αντικείμενο: Θεατρολογία – Σκηνογραφία και Ενδυματολογία: θεωρία και πράξη
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-02-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-04-16
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Ψυχογλωσσολογία με έμφαση στη Διγλωσσία και τη Μετάφραση
Γνωστικό Αντικείμενο: Ψυχογλωσσολογία με έμφαση στη Διγλωσσία και τη Μετάφραση
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-04-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-06-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής
Γνωστικό Αντικείμενο: «Υπολογιστική Χημεία με εφαρμογές στην Βιοϊατρική».
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-02-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-04-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ (ΕΞΕΛΙΞΗ)
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ (ΕΞΕΛΙΞΗ)
Γνωστικό Αντικείμενο: ΜΕΛΕΤΗ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΩΝ
Ίδρυμα: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-03-31
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-04-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Μία θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή, κατόπιν αιτήματος εξέλιξης μέλους ΔΕΠ. Το γνωστικό αντικείμενο αφορά στη συστηματική μελέτη των οπωροκηπευτικών φυτών και των φυτών μεγάλης καλλιέργειας, τα περισσότερα εκ των οποίων κατέχουν σημαντικό μερίδιο στη γεωργική παραγωγή. Έμφαση δίνεται στην εφαρμογή ορθής γεωργικής πρακτικής, αλλά και στη διερεύνηση των μηχανισμών μεταβολισμού αζώτου και πολυαμινών, κυρίως στο πλαίσιο προστασίας από βιοτικές και αβιοτικές καταπονήσεις.
Γνωστικό Αντικείμενο: Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας και/ή Οπωροκηπευτικά με έμφαση σε Μηχανισμούς Καταπόνησης - Πολυαμίνες
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-02-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-04-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-02-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-04-20
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες