Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 1 έως 20 από τις 228 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Κοινωνιολογία με έμφαση στους Κοινωνικούς και Πολιτικούς Θεσμούς
Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνιολογία με έμφαση στους Κοινωνικούς και Πολιτικούς Θεσμούς
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-04-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-06-04
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή
Περιγραφή: Μία νέα θέση μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή
Γνωστικό Αντικείμενο: Κλινική Κοινωνική Εργασία
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-03-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-05-18
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Χρηματοοικονομική με έμφαση στα Ναυτιλιακά
Περιγραφή: Μία θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Χρηματοοικονομική με έμφαση στα Ναυτιλιακά"
Γνωστικό Αντικείμενο: Χρηματοοικονομική με έμφαση στα Ναυτιλιακά
Ίδρυμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-03-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-05-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη μιας κενής οργανικής θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Στατιστικά Μέτρα Πληροφορίας τύπου Απόκλισης με έμφαση στις Τοπικές Αποκλίσεις και Εφαρμογές τους».
Γνωστικό Αντικείμενο: «Στατιστικά Μέτρα Πληροφορίας τύπου Απόκλισης με έμφαση στις Τοπικές Αποκλίσεις και Εφαρμογές τους»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-02-10
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-04-10
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ Δ.Ε.Π. ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ Δ.Ε.Π. ΣΤΗ Θ.Ε. ΔΕΟ31 ΤΟΥ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ"
Γνωστικό Αντικείμενο: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-02-14
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-04-15
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική
Γνωστικό Αντικείμενο: Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική
Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-02-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-04-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Η Διοίκηση και το Μάρκετινγκ των Ναυτιλιακών και Μεταφορικών Επιχειρήσεων δίνει έμφαση σε θεμελιώδεις έννοιες της επιστήμης της Διοίκησης Επιχειρήσεων τις οποίες προσαρμόζει και εξειδικεύει για τις ανάγκες των επιχειρήσεων της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Εξετάζει το περιβάλλον λειτουργίας των επιχειρήσεων, την οργάνωση των επιχειρήσεων, τις λειτουργίες και τα τμήματα εντός των οποίων υλοποιούνται, το ανθρώπινο δυναμικό και τα πολυπολιτισμικά χαρακτηριστικά του στα πλοία και στα γραφεία των επιχειρήσεων, καθώς και διαστάσεις που συνδέονται με πρότυπα ποιότητα των ναυτιλιακών και μεταφορικών επιχειρήσεων καθώς και τον τρόπο οργάνωσης των λειτουργιών τους και την κοινωνική ευθύνη τους. Παράλληλα ερευνά τον τρόπο παροχής των ναυτιλιακών και μεταφορικών υπηρεσιών στους χρήστες/καταναλωτές/εξωτερικούς πελάτες αυτών διερευνώντας την ικανοποίηση τους από τις παρεχόμενες υπηρεσίες, την ποιότητα αυτών των υπηρεσιών αλλά και τις επιπτώσεις τους στην αποδοτικότητα (performance) των επιχειρήσεων με εφαρμογή μεθόδων προσανατολισμού στην αγορά στο μάρκετινγκ. Τέλος διερευνά τη σύνδεση μεταξύ των ανωτέρω εννοιών με στόχο τη διατηρήσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σχολή: ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Τμήμα: ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-04-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-06-06
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής ή Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κατεργασίες Μορφοποίησης Υλικών»
Γνωστικό Αντικείμενο: Κατεργασίες Μορφοποίησης Υλικών
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-04-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-06-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Θεωρία και Εφαρμογές Αλγορίθμων
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία και Εφαρμογές Αλγορίθμων» καλύπτει την υπο-περιοχή της Θεωρητικής Πληροφορικής που αφορά τη θεωρητική σχεδίαση και ανάλυση αλγορίθμων, σχετικών με νέες εφαρμογές οι οποίες εμπίπτουν, μεταξύ άλλων, στα ακόλουθα πεδία: μηχανική μάθηση, θεωρία παιγνίων, αλυσίδες καταγραφών (blockchains), κρυπτογραφία, θεωρία γράφων, κατανεμημένα συστήματα.
Γνωστικό Αντικείμενο: Θεωρία και Εφαρμογές Αλγορίθμων
Ίδρυμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Τμήμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-03-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-05-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Ψυχομετρία
Γνωστικό Αντικείμενο: Ψυχομετρία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-02-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-04-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής ή Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Περιφερειακή Οικονομική»
Γνωστικό Αντικείμενο: Περιφερειακή Οικονομική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-03-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-05-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 10258/12-12-2019. α) Χορήγηση γενικής και τοπικής αναισθησίας και περιεγχειρητική ιατρική σε όλα τα είδη κατοικίδιων ζώων, αλλά και σε εξωτικά είδη ζώων. β) Ανακούφιση του πόνου τόσο σε χειρουργικά, όσο και σε άλλου είδους περιστατικά σε όλα τα είδη κατοικίδιων ζώων, αλλά και σε εξωτικά είδη ζώων γ) Εντατική παρακολούθηση και θεραπευτική παρέμβαση σε βαρέως πάσχοντα ζώα, και δ) Επείγουσα ιατρική σε διάφορα είδη ζώων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Κτηνιατρική Αναισθησιολογία, Αναλγησία και Εντατική θεραπεία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-04-10
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-06-10
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΕΠ) ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-02-14
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-04-14
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Θεωρία της Ιστοριογραφίας- Νεότερη Ιστορία
Γνωστικό Αντικείμενο: Θεωρία της Ιστοριογραφίας- Νεότερη Ιστορία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-03-12
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-05-12
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρο Καθηγητή
Περιγραφή: Μία νέα θέση μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου
Γνωστικό Αντικείμενο: Αμπελουργία
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-03-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-05-18
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή
Περιγραφή: Μία θέση μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή
Γνωστικό Αντικείμενο: Εύκαμπτες ρομποτικές - μηχατρονικές συσκευές
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-03-19
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-05-18
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: επίκουρος καθηγητής
Περιγραφή: Γερμανική Φιλοσοφία: Kant - Hegel
Γνωστικό Αντικείμενο: Γερμανική Φιλοσοφία: Kant - Hegel
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-03-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-05-18
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Tο γνωστικό αντικείμενο της θέσης εμπίπτει στον τομέα των βιοϋλικών σε συμφωνία με τις ερευνητικές προτεραιότητες του Τμήματος (βιοϋλικά, μοριακά υλικά, μικρο- και νανο-φασικά υλικά) όπως αυτές καθορίζονται στο Προεδρικό Διάταγμα της ίδρυσής του (ΠΔ 200/1999, ΦΕΚ 179/6.9.1999). Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης εμπεριέχει την σύνθεση, χαρακτηρισμό και τις εφαρμογές τόσο συνθετικών (π.χ. πολυμερικών, μεταλλικών, κεραμικών, υάλων, σύνθετων) όσο και βιολογικής προέλευσης βιοϋλικών (π.χ. πολυσακχαριτών, λιπιδίων, πεπτιδίων, πρωτεϊνών). Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει ενδεικτικά μεταξύ των άλλων: την ανάπτυξη και την εφαρμογή συστημάτων χορήγησης βιοδραστικών ενώσεων, τη σύνθεση, τον χαρακτηρισμό και την εφαρμογή i) νανοσωματιδίων για διαγνωστικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς, ii) ευφυών υλικών τα οποία ανταποκρίνονται σε εξωτερικά ερεθίσματα (pH, θερμοκρασία, μαγνητικά πεδία κλπ), iii) βιοδιασπώμενων πολυμερών για βιοϊατρικές εφαρμογές iv) υλικών με εφαρμογές στην ιστομηχανική, v) υλικών με εφαρμογές στην καρδιολογία (π.χ. ενδοαυλικοί νάρθηκες), στην δερματολογία (π.χ συστήματα διαδερμικής χορήγησης φαρμάκων), στην ορθοπεδική (π.χ. υλικά αρθροπλαστικής, υλικά αποκατάστασης καταγμάτων), στην ουρολογία (π.χ καθετήρες) και στην οδοντιατρική (π.χ. οδοντικά εμφυτεύματα). Οι εργασίες στα παραπάνω θέματα παρουσιάζονται με ολοένα αυξανόμενο ρυθμό σε καταχωρήσεις των πλέον έγκριτων διεθνών εκδόσεων καθώς και σε μια πληθώρα εκδόσεων σε ειδικούς κλάδους, και είναι σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις και επίσημες ερευνητικές προτεραιότητες που παρουσιάζονται στην βιβλιογραφία. Βάσει των ανωτέρω, το γνωστικό αντικείμενο της θέσης καλύπτει ένα πλήρη κλάδο με εύρος περισσοτέρων της μιας αναγνωρισμένων ειδικοτήτων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Επιστήμη των Βιοϋλικών: σύνθεση χαρακτηρισμός και εφαρμογές
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-02-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-04-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Μία θέση μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, μετά από αίτηση εξέλιξης
Γνωστικό Αντικείμενο: Χαμηλόσυχνα Ηλεκτρονικά Συστήματα για Τηλεπικοινωνίες και Αισθητήρες
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-03-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-05-26
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ.Προκήρυξης: 14484/22-1-2020.Το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης αυτής πραγματεύεται τις αρχές και τους κανόνες που διέπουν την αθλητική προπόνηση της πετοσφαίρισης, με στόχο τη βελτίωση και μεγιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης. Πιο συγκεκριμένα, το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αυτής περιλαμβάνει τη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στην Πετοσφαίριση σε αθλητές-τριες διαφόρων ηλικιών και επιπέδων. Ερευνητικά προσεγγίζεται από τα επιστημονικά πεδία όλων των βιολογικών και θεωρητικών επιστημών. Το θεωρητικό υπόβαθρο και οι πρακτικές εφαρμογές στην προπονητική της πετοσφαίρισης διερευνάται μέσα από την αθλητική προετοιμασία που σχετίζεται με την τεχνική κατάρτιση, την τακτική σκέψη, τις φυσιολογικές παραμέτρους, τη γνώση των κανόνων του παιγνιδιού κ.ά. Πιο αναλυτικά, μελετώνται σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο ζητήματα που αφορούν στη φυσική κατάσταση, τη βασική ατομική τεχνική, την ατομική τακτική, την ομαδική τακτική που αφορά στα συστήματα παιχνιδιού, τη γενική στρατηγική και την καθοδήγηση ομάδας, τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση της προπόνησης και του αγώνα.
Γνωστικό Αντικείμενο: Προπονητική Πετοσφαίρισης
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-04-10
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-06-10
Κατάσταση: Ενταγμένη

Σελίδες