Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 1 έως 20 από τις 257 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 35930/14-6-2021 (από εξέλιξη): Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο της «Χειρουργικής Ιπποειδών» αναλύεται ως εξής: κλινικό, διδακτικό και ερευνητικό έργο σχετικό με διαγνωστική προσέγγιση, αντιμετώπιση, έλεγχο και πρόληψη εγχειρητικών νοσημάτων των ιπποειδών. Το κύριο ποσοστό αφορά σε ορθοπαιδικές παθήσεις των άκρων αλλά το αντικείμενο επεκτείνεται και σε όλα τα υπόλοιπα συστήματα με κυριότερο το πεπτικό και το αναπνευστικό σύστημα.
Γνωστικό Αντικείμενο: Χειρουργική Ιπποειδών
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-08-26
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-10-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιστορία Νέων Χρόνων 17ος- αρχές 19ου αιώνα
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-09
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 43729/8-7-2021 (κενή θέση): Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης καλύπτει τις θεωρητικές προσεγγίσεις, μεθόδους και πρακτικές του πολεοδομικού και αστικού σχεδιασμού που αναφέρονται στη δομή, τη λειτουργία, τη μορφή και την ανάπτυξη των σύγχρονων πόλεων, με έμφαση στον φυσικό σχεδιασμό. Επίσης, αφορά σε θεωρητικές προσεγγίσεις που μελετούν τις διαδικασίες παραγωγής του αστικού χώρου μέσα από επίσημες αστικές πολιτικές και σχεδιασμούς αλλά και άτυπες δράσεις και χρήσεις.
Γνωστικό Αντικείμενο: Πολεοδομικός και Αστικός Σχεδιασμός και Διαδικασίες Παραγωγής του Χώρου
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-25
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ
Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ή) ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ με θητεία
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης περιλαμβάνει τις εξής περιοχές των Θεωρητικών Μαθηματικών: Πραγματική Ανάλυση, Συναρτησιακή Ανάλυση, Μιγαδική Ανάλυση, Αρμονική Ανάλυση, Κυρτή Ανάλυση, Θεωρία Δυναμικού, Θεωρία Τελεστών, Θεωρία Μέτρου και Ολοκλήρωσης.
Γνωστικό Αντικείμενο: Μαθηματική Ανάλυση
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-08-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-10-06
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκ. Καθηγητής/ «Υλικά για Βιοϊατρικές Εφαρμογές ή/και Εμβιομηχανική»
Περιγραφή: Μία κενή θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Υλικά για Βιοϊατρικές Εφαρμογές ή/και Εμβιομηχανική».
Γνωστικό Αντικείμενο: «Υλικά για Βιοϊατρικές Εφαρμογές ή/και Εμβιομηχανική»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-08-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-10-04
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: 1 θέση μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή
Περιγραφή: Υπολογιστική Μοντελοποίηση και Προσομοίωση
Γνωστικό Αντικείμενο: Υπολογιστική Μοντελοποίηση και Προσομοίωση
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-08-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-10-02
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Στατιστικής, της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο "Στατιστική"
Γνωστικό Αντικείμενο: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Ίδρυμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Τμήμα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη μίας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Σεισμική συμπεριφορά μεταλλικών κατασκευών». (α.π. ΔΦ 10.1/11720/28-7-2021 ΦΕΚ 1711/Γ΄/28-7-2021)
Γνωστικό Αντικείμενο: «Σεισμική συμπεριφορά μεταλλικών κατασκευών»
Ίδρυμα: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-10-02
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Διαμόρφωση της σύστασης και του οργανοληπτικού χαρακτήρα οίνων και αποσταγμάτων σε σχέση με την γεωγραφική περιοχή καλλιέργειας των σταφυλιών καθώς και την εφαρμοζόμενη οινοποιητική τεχνική.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Παραγωγή και Ποιοτικός Έλεγχος Οίνων και Αποσταγμάτων»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Περιγραφή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Ίδρυμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-07-26
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-09-26
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Μία θέση μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή, κατόπιν αιτήματος εξέλιξης μέλους ΔΕΠ. Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης σχετίζεται με τη διαδικασία σχεδιομελέτης, μοντελοποίησης, ανάπτυξης και κατασκευής προϊόντων με τεχνολογίες αριθμητικού ελέγχου και συναφών τεχνολογιών, όπως η τρισδιάστατη εκτύπωση. Τα συστήματα μοντελοποίησης και το συστήματα CAD/CAM/CAE αποτελούν βασικό και απαραίτητο πλέον κομμάτι της ανάπτυξης προϊόντων και είναι από τα πλέον σύγχρονα εργαλεία του τομέα αυτού, αποτελώντας αμιγές αντικείμενο μηχανολόγου μηχανικού διεθνώς.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Προσομοιωτικά Μοντέλα Παραγωγής και Συστήματα CAD/CAM/CAE»
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Ψυχολογία ΑΜΕΑ - Οργανωσιακή Ψυχολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Ψυχολογία ΑΜΕΑ - Οργανωσιακή Ψυχολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-04
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-04
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: καθηγητή πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αναισθησιολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Αναισθησιολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-08-10
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-10-10
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Κοινωνική Πολιτική, με έμφαση στις πολιτικές απασχόλησης
Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνική Πολιτική, με έμφαση στις πολιτικές απασχόλησης
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-22
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-22
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Ίδρυμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-02
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-02
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστικές Μέθοδοι στην Οικονομική» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Το γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστικές Μέθοδοι στην Οικονομική» περιλαμβάνει τις θεματικές περιοχές της υπολογιστικής υποδειγματοποίησης προβλημάτων λήψης αποφάσεων και χάραξης πολιτικών, αμιγώς προερχόμενων από τον χώρο της Οικονομικής Επιστήμης με ιδιαίτερη έμφαση στις υπολογιστικές μεθόδους για τη βιωσιμότητα. Το γνωστικό αντικείμενο καλύπτει την ανάλυση και επίλυση των προβλημάτων αυτών σε υπολογιστικό περιβάλλον με χρήση και ανάπτυξη κατάλληλου κώδικα σε γλώσσες προγραμματισμού αναλόγως των χαρακτηριστικών και της φύσης του προβλήματος που αναλύεται. Η χρήση και ανάπτυξη των ως άνω προγραμματιστικών τεχνικών απαιτεί την ταυτόχρονη γνώση πολυθεματικών προσεγγίσεων που περιλαμβάνουν επιλεκτικά και κατά περίπτωση, μεθόδους μαθηματικής ανάλυσης με συμβολικούς υπολογισμούς, υπολογιστικές πτυχές δυναμικών συστημάτων, υπολογιστικές τεχνικές για την αειφορία, μεθόδους αναλυτικής δεδομένων με οπτικοποίηση, στατιστικές και οικονομετρικές τεχνικές και, μεθόδους υποδειγματοποίησης για εξόρυξη γνώσης από δίκτυα.
Γνωστικό Αντικείμενο: Υπολογιστικές Μέθοδοι στην Οικονομική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-24
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-11-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ)
Περιγραφή: ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΕΡΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΟΠΩΣ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ, ΤΑ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΟΙ ΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ. ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ)
Ίδρυμα: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-08-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-10-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Περιβάλλοντος, του Ιονίου Πανεπιστημίου (από εξέλιξη)
Περιγραφή: Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Περιβάλλοντος, του Ιονίου Πανεπιστημίου (από εξέλιξη)
Γνωστικό Αντικείμενο: Συστήματα Ποιότητας στο Φυτικό Κεφάλαιο και Βιολογική Γεωργία
Ίδρυμα: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2021-09-10
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-10-09
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες