Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 1 έως 20 από τις 210 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Μαιευτική - Αναπαραγωγή των Ζώων» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Το γνωστικό αντικείμενο «Μαιευτική - Αναπαραγωγή των Ζώων» περιλαμβάνει: Φυσιολογία της αναπαραγωγής, Παθολογία της αναπαραγωγής, Μαιευτική, Παθολογία μαστού, Νεογνολογία, Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, Αναπαραγωγή διαχείριση των κατοικίδιων θηλαστικών ζώων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Μαιευτική - Αναπαραγωγή των Ζώων
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-01-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-03-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Δερματολογία-Αφροδισιολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: Δερματολογία-Αφροδισιολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-02-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-04-18
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο εντάσσεται στο ευρύτερο πεδίο της Διοίκησης και πρωτίστως εστιάζει σε θέματα της επιστήμης του μάρκετινγκ όπως: τον σχεδιασμό και τη στρατηγική μάρκετινγκ, την ικανοποίηση των αναγκών αλλά και των επιθυμιών των καταναλωτών, την έρευνα αγοράς, τη συμπεριφορά των καταναλωτών, την τμηματοποίηση της αγοράς και την τοποθέτηση προϊόντων στην αγορά, τη διαχείριση των προϊόντων και της επωνυμίας τους, την τιμολογιακή πολιτική των προϊόντων, τα μέσα επικοινωνίας και προώθησης, την επιλογή και διαχείριση των καναλιών διανομής, και τη διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Ίδρυμα: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-03-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-04-22
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης (Δ.Ε.Π.) στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή
Περιγραφή: Βαθμίδα του Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή επί θητεία με γνωστικό αντικείμενο «Ακτινολογία – Ακτινολογική Ογκολογία».
Γνωστικό Αντικείμενο: «Ακτινολογία – Ακτινολογική Ογκολογία».
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-03-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-05-29
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Λαογραφία»
Γνωστικό Αντικείμενο: Λαογραφία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-02-01
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-04-01
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νευρολογία»
Γνωστικό Αντικείμενο: Νευρολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-03-10
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-05-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Μία νέα θέση μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο της παρούσας θέσης εστιάζει στην αξιοποίηση των μεθόδων οικονομικής ανάλυσης για την επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως αυτοί καθορίζονται από διεθνείς οργανισμούς. Συγκεκριμένα, το γνωστικό αντικείμενο αφορά στην οικονομική και οικονομετρική μελέτη και ανάλυση των επιπτώσεων της συμπεριφοράς των οικονομικών μονάδων στους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον μιας γεωγραφικής περιοχής, στη βιώσιμη κατανάλωση, στην ενεργειακή πολιτική, στους παράγοντες που επηρεάζουν τη βιώσιμη επιχειρηματικότητα, καθώς και την αξιολόγηση πολιτικών και εργαλείων που στοχεύουν στη βιώσιμη ανάπτυξη.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Εφαρμοσμένα Οικονομικά για το Περιβάλλον και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη».
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-02-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-04-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: Σύγχρονη Ιστορία και Διεθνής Πολιτική
Γνωστικό Αντικείμενο: Σύγχρονη Ιστορία και Διεθνής Πολιτική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-03-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-05-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΖΥΜΩΣΕΙΣ
Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-03-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-05-29
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 33483/16-12-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης καλύπτει έναν πλήρη κλάδο της Ψυχολογίας, αυτόν της Γνωστικής Πειραματικής Ψυχολογίας, ο οποίος αποτελεί την περιοχή της ψυχολογίας που μελετά τους μηχανισμούς των νοητικών διεργασιών. Συγκεκριμένα, μελετά τις νοητικές λειτουργίες της αντίληψης, της προσοχής, της μνήμης, της γλώσσας και της σκέψης, καθώς και τις μεταξύ τους σχέσεις. Η κύρια μέθοδος της Γνωστικής Πειραματικής Ψυχολογίας είναι η πειραματική μέθοδος, η οποία επιτρέπει τη μελέτη της συμπεριφοράς και της νόησης σε εργαστηριακά ή άλλα, ελεγχόμενα περιβάλλοντα, ώστε να επιτρέπονται η πρόβλεψη, η κατανόηση ή οι μεταβολές της συμπεριφοράς. Ο πειραματισμός εκφράζει το βασικό εμπειρικό χαρακτήρα της Γνωστικής Πειραματικής Ψυχολογίας και χρησιμοποιείται ως μέθοδος διερεύνησης των θεωριών της. Η Γνωστική Πειραματική Ψυχολογία αποτελεί πεδίο αιχμής στην Ψυχολογία και πραγματεύεται κομβικά θέματα ερευνητικού ενδιαφέροντος, όπως είναι η γνώση λεξιλογίου, η ανάγνωση, η απόκτηση της γνώσης, η κατάκτηση της γλώσσας, η διγλωσσία, η άμεση και η μακρόχρονη μνήμη. Η Γνωστική Πειραματική Ψυχολογία έχει το εύρος ενός αναγνωρισμένου επιστημονικού πεδίου, του πεδίου της Γνωστικής Πειραματικής Ψυχολογίας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Γνωστική Πειραματική Ψυχολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-02-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-04-24
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Προκήρυξη μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο Τμήμα Βιολογίας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Περιγραφή: Βαθμίδα Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο "Μοριακή Βιολογία και Επιγενετική"
Γνωστικό Αντικείμενο: Μοριακή Βιολογία και Επιγενετική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-03-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-05-29
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο αποτελεί αυτοτελές γνωστικό αντικείμενο του Τομέα Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος και Συγκοινωνιών και περιλαμβάνει το επιστημονικό πεδίο της επεξεργασίας λυμάτων καθώς και του σχεδιασμού συστημάτων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων.
Γνωστικό Αντικείμενο: Τεχνολογία του Περιβάλλοντος με έμφαση στο σχεδιασμό και στην πειραματική μελέτη συστημάτων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-03-08
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-05-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης). Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων» εντάσσεται στην ευρύτερη επιστημονική περιοχή της Κυβερνοασφάλειας, που αποτελεί αναδυόμενη ευρεία περιοχή γνώσης και έρευνας και περιλαμβάνει τους τομείς της Ασφάλειας Επικοινωνιών, Ασφάλειας Πληροφοριών, Ασφάλειας Λειτουργιών, Στρατιωτικής Ασφάλειας, και Φυσικής Ασφάλειας. Ως σύγχρονος όρος στοχεύει σε νέες απαιτήσεις, υποδομές, και τύπους απειλών και επεκτείνεται σε σύγχρονα αντικείμενα της κυβερνοασφάλειας, όπως κρίσιμες υποδομές, υβριδικές απειλές, κυβερνοφυσικά συστήματα με χρήση καινοτόμων τεχνικών και τεχνολογιών αιχμής, όπως και η τεχνολογία blockchain. Πιο συγκεκριμένα, έμφαση δίνεται και στην περιοχή της ανίχνευσης εισβολών που ενισχύεται διαρκώς ερευνητικά ως δεύτερη γραμμή άμυνας και αναπτύσσεται μέσω άλλων διεπιστημονικών προσεγγίσεων, όπως είναι η Θεωρία Παιγνίων, με επίκεντρο τον επιτιθέμενο και τη συμπεριφορά του σε ένα ψηφιακό σύστημα, καλύπτοντας θεμελιώδη θέματα κυβερνοασφάλειας που αναμένεται να έχουν περαιτέρω εξέλιξη στο μέλλον.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων».
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-03-17
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-05-17
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ με θητεία
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αφορά στην καταγραφή, αξιολόγηση και χαρτογράφηση του φυσικού κεφαλαίου και των παρεχόμενων οικοσυστημικών υπηρεσιών με έμφαση στη φυτοποικιλότητα. Εστιάζει στη μελέτη των οικοσυστημάτων και των παρεχόμενων υπηρεσιών και λύσεις βασισμένες στη φύση, για την υποστήριξη λήψης διαχειριστικών και πολιτικών αποφάσεων, για την αειφορική και ολοκληρωμένη διαχείριση του φυσικού κεφαλαίου, των προστατευόμενων περιοχών, των πολιτισμικών (ανθρωπο-επηρεαζόμενων και ανθρωπο-εξαρτώμενων) τοπίων και του περιβάλλοντος της υπαίθρου.
Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσικό κεφάλαιο, Βιοποικιλότητα φυτών και Οικοσυστημικές Υπηρεσίες
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-02-02
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-04-02
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής (μετά από αίτηση για εξέλιξη μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή)
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (μετά από αίτηση για εξέλιξη Επίκουρου Καθηγητή) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διοικητική Λογιστική».
Γνωστικό Αντικείμενο: Διοικητική Λογιστική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-03-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-04-29
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Ε.Π. ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ"
Γνωστικό Αντικείμενο: ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Τμήμα: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-02-10
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-04-11
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α΄ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Νομικό Καθεστώς Κοινωνικής Οικονομίας
Γνωστικό Αντικείμενο: Νομικό Καθεστώς Κοινωνικής Οικονομίας
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-03-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-05-13
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΈΡΕΥΝΑ (QUANTITATIVE METHODS IN OPERATIONAL RESEARCH)»
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο των «Ποσοτικών Μεθόδων στην Επιχειρησιακή Έρευνα» της συγκεκριμένης θέσης, αναφέρεται στην περιοχή των Εφαρμοσμένων Ποσοτικών Μεθόδων και ειδικότερα μοντέλων Μαθηματικού Προγραμματισμού, της Θεωρίας Βελτιστοποίησης και της Επιχειρησιακής Έρευνας. Πιο συγκεκριμένα, αφορά τεχνικές και μεθοδολογίες για την ανάπτυξη, μελέτη και αναλυτική επίλυση μαθηματικών μοντέλων διακριτής βελτιστοποίησης, δηλαδή προβλημάτων ακεραίου προγραμματισμού με έμφαση στην ανάπτυξη αλγοριθμικών μεθοδολογιών συνδυαστικής βελτιστοποίησης (π.χ. Πολυεδρική Θεωρία, Επίπεδα Τομών-Cutting Planes, Θεωρία Γράφων). Επίσης στην ανάπτυξη κώδικα με κατάλληλες γλώσσες προγραμματισμού και μοντελοποίησης, για την επίλυση ρεαλιστικών περιπτώσεων προβλημάτων παραγωγής, αποθεμάτων, βιωσιμότητας και εφοδιαστικής αλυσίδας, με απώτερο σκοπό την υποστήριξη στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών στη λήψη αποφάσεων που βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα και την απόδοσή τους.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΈΡΕΥΝΑ (QUANTITATIVE METHODS IN OPERATIONAL RESEARCH)
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-02-17
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-04-02
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία - Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας
Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία - Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-01-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-03-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Προκήρυξη μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης».
Περιγραφή: Βαθμίδα Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο "Καρδιο-Θωρακοχειρουργική"
Γνωστικό Αντικείμενο: Καρδιο-Θωρακοχειρουργική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2023-03-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2023-05-29
Κατάσταση: Ενταγμένη

Σελίδες