Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 1 έως 20 από τις 219 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας/Αναπληρωτής Καθηγητής/Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 30064/31-7-2020. Η διοίκηση επιχειρησιακών λειτουργιών από τη σκοπιά του μηχανικού επιτάσσει τη λήψη στρατηγικών και τακτικών αποφάσεων, οι οποίες αποσκοπούν στον προ-γραμματισμό, στην οργάνωση, στο συντονισμό και στον έλεγχο των πόρων που απαιτούνται για την παραγωγή και διάθεση αγαθών και υπηρεσιών. Ειδικότερα το γνωστικό αντικείμενο Διοίκηση επιχειρησιακών λειτουργιών με χρήση ποσοτικών μεθόδων και πληροφορικής εξειδικεύεται στις ακόλουθες γνωστικές περιοχές: Οργάνωση Παραγωγής, Προγραμματισμός και Έλεγχος Παραγωγής, Διαχείριση Αποθεμάτων, Έλεγχος Ποιότητας και Συντήρηση Προϊόντων και Παραγωγικών Διαδικασιών, Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων, Βιομηχανική Πληροφορική. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών Πληροφορικής και των ποσοτικών μεθόδων της Στατιστικής και της Επιχειρησιακής Έρευνας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Διοίκηση επιχειρησιακών λειτουργιών με χρήση ποσοτικών μεθόδων και πληροφορικής
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-11-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-01-04
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης)
Γνωστικό Αντικείμενο: «Βιολογικές και Βιοτεχνολογικές εφαρμογές στα τρόφιμα και στην υγεία»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-10-01
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-01
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 24283/16-6-2020. Το γνωστικό αντικείμενο «Εκπαιδευτικές τεχνολογίες απτικών διεπαφών και εκπαιδευτική ρομποτική» εντάσσεται στις «Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση» και αφορά στη σχεδίαση, ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση απτικών διεπαφών σε συνδυασμό με τη ρομποτική για την εκπαίδευση και τη μάθηση.Οι απτικές διεπαφές είναι συνδυασμός τεχνολογιών υλικού και λογισμικού (hardware/software) οι οποίες επιτρέπουν σε χρήστες να αλληλεπιδράσουν χωρίς απαραίτητα να απαιτείται υπολογιστής. Ως εκ τούτου η εφαρμογή απτικών διεπαφών στις εκπαιδευτικές τεχνολογίες επιτρέπει σε εκπαιδευόμενους να αλληλεπιδράσουν με εκπαιδευτικά περιβάλλοντα μειώνοντας το γνωστικό τους φορτίο. Ο συνδυασμός απτικών διεπαφών και εκπαιδευτικής ρομποτικής είναι μια μορφή αλληλεπίδρασης ανθρώπου υπολογιστή, η οποία επιτρέπει σε εκπαιδευόμενους διαφόρων ηλικιών να έρθουν σε επαφή με πληθώρα γνωστικών πεδίων όπως ο εισαγωγικός προγραμματισμός, η κατανόηση της ιστορίας, η κατάκτηση της γλώσσας κ.λπ.
Γνωστικό Αντικείμενο: Εκπαιδευτικές τεχνολογίες απτικών διεπαφών και εκπαιδευτική ρομποτική
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-10-09
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-10
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Β’ ή Γ’ βαθμίδας
Περιγραφή: Η θέση εντάσσεται στις δραστηριότητες του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) για την τεκμηρίωση του συστήματος ΕΤΑΚ. Η θέση έχει στόχο να ενισχύσει τις εν λόγω δραστηριότητες σε ό,τι αφορά στις αναπτυξιακές και μελετητικές δράσεις, κατά τις οποίες αξιοποιούνται στατιστικά και εμπειρικά δεδομένα από την παρακολούθηση της εφαρμογής δημόσιων πολιτικών με τεχνικές συνθετικής ανάλυσης, καθώς και την περαιτέρω συνεργασία με ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένου του JRC, OECD, EUROSTAT, κλπ.). Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης καλύπτει σημαντικές μελετητικές διαστάσεις που αναδεικνύονται σε εθνικό και ευρωπαϊκό / διεθνές επίπεδο και που αφορούν τις επιδόσεις των φορέων με ερευνητικές και καινοτομικές δραστηριότητες, τη διαθεσιμότητα και την κινητικότητα εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, τις ψηφιακές δεξιότητες, τις εκροές και τα αποτελέσματα της έρευνας, την αποτίμηση στοχευμένων δημόσιων παρεμβάσεων για τη βελτίωση του συστήματος Ε&Α και της θέσης της χώρας μας στις ευρωπαϊκές και διεθνείς κατατάξεις.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Ανάλυση δημόσιων πολιτικών για την έρευνα, ανάπτυξη, καινοτομία και ψηφιακή οικονομία στη βάση στατιστικών και εμπειρικών δεδομένων (evidence based policies)».
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΕΚΤ)
Σχολή:
Τμήμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΕΚΤ)
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-11-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-28
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής ή Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη κενής θέσης ΦΕΚ 1739/30.10.2020 τ.Γ’ , αριθμός προκήρυξης 27591/3.7.2020
Γνωστικό Αντικείμενο: Οργανική Χημική Τεχνολογία με έμφαση στην Κυκλική Οικονομία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-11-11
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-01-08
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Κοιτασματολογία – Βιομηχανικά Ορυκτά
Γνωστικό Αντικείμενο: Κοιτασματολογία – Βιομηχανικά Ορυκτά
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-10-15
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-15
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Πρόκειται για θέση Καθηγητού με σύνθετο έργο στα πλαίσια του οποίου ασκούνται κλινικά, εκπαιδευτικά, ερευνητικά, διοικητικά και οργανωτικά καθήκοντα. Το γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει την επιδημιολογία, την αιτιοπαθογένεια, την κλινική και ιστολογική εικόνα, την διάγνωση και την θεραπευτική αντιμετώπιση των δερματικών παθήσεων, των εξαρτημάτων του δέρματος, των ορατών βλεννογόνων καθώς επίσης και των σεξουαλικώς μεταδιδιμένων νοσημάτων. Περιλαμβάνει επίσης σύγχρονες διαγνωστικές τεχνικές με την χρήση της ιστοχημείας, ανοσοϊστοπαθολογίας, βιοχημείας, μοοριακής βιολογίας, ανοσολογίας, εμβιομηχανικής, φωτοβιολογίας και αλλεργιολογίας του δέρματος.
Γνωστικό Αντικείμενο: Δερματολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-10-16
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-16
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Δικτυοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα και Μηχανική Δεδομένων στον Παγκόσμιο Ιστό
Γνωστικό Αντικείμενο: Δικτυοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα και Μηχανική Δεδομένων στον Παγκόσμιο Ιστό
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-10-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "«Μαθηματική Ανάπτυξη – Προσομοίωση Ηλεκτρομηχανολογικών Συστημάτων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και Κίνησης»."
Περιγραφή: Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματική Ανάπτυξη – Προσομοίωση Ηλεκτρομηχανολογικών Συστημάτων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και Κίνησης»
Γνωστικό Αντικείμενο: «Μαθηματική Ανάπτυξη – Προσομοίωση Ηλεκτρομηχανολογικών Συστημάτων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και Κίνησης»
Ίδρυμα: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-11-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-12
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 29124/28-7-2020. Το προτεινόμενο γνωστικό αντικείμενο της Φυσιολογίας αφορά την μελέτη των κυττάρων, των ιστών και των οργάνων για την κατανόηση των λειτουργιών και των ρυθμίσεων του ανθρώπινου σώματος. Η Νευροφυσιολογία αντανακλά στον κλάδο αυτό της Φυσιολογίας που αφορά ειδικά τη μελέτη της λειτουργίας του νευρικού συστήματος, τόσο πειραματικά όσο και θεωρητικά.
Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσιολογία - Νευροφυσιολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-10-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογίες Οινοποίησης».
Περιγραφή: Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογίες Οινοποίησης».Το γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογίες οινοποίησης» καλύπτει το φάσμα της παραγωγής λευκού, ερυθρωπού και ερυθρού οίνου. Εμπεριέχει τις τεχνικές : κρυοεκχύλισης, διαχωρισμού στερεών, απολάσπωσης και διαυγάσεων, – διαφόρων τύπων φιλτραρίσματος, διαφόρων σταθεροποιήσεων- πρωτεϊνική, τρυγική κ.α. τους προσδιορισμούς: αλκοολικού βαθμού με αέρια χρωματογραφία, εξέτασης θολωμάτων στο κρασί, στερεού υπολείμματος στο κρασί, τέφρας και αλκαλικότητας τέφρας στο κρασί, θειικών αλάτων και σιδήρου στο κρασί. Ειδικότερα ο/η υποψήφιος/α πρέπει να έχει τεκμηριωμένη εμπειρία σε ένα ή περισσότερα από τα κάτωθι: α) Τεχνικές εξέτασης ποιότητας οίνου με αέρια και χρωματογραφία β) Τεχνικές εξέτασης ποιότητας οίνου με στερεά χρωματογραφία γ) Παραγωγή οίνων ανάλογα με τη σακχαροπεριεκτικότητα. Παραγωγή οίνων λικέρ. Τεχνολογία παραγωγής αφρωδών οίνων
Γνωστικό Αντικείμενο: Τεχνολογίες Οινοποίησης
Ίδρυμα: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Σχολή: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-11-13
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-12
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής/«Παθολογική Ογκολογία»
Περιγραφή: Μια (1) θέση Δ.Ε.Π., Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογική Ογκολογία».
Γνωστικό Αντικείμενο: «Παθολογική Ογκολογία»
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-10-21
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-21
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 28910/28-7-2020. Οικονομική των συντελεστών της δασικής παραγωγής, μικροοικονομική και μακροοικονομική ανάλυση στις δασικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις, marketing δασικών προϊόντων, δασική εκτιμητική, επιχειρηματικός σχεδιασμός και δασικές επιχειρήσεις, οργάνωση δασικής επιχείρησης, εισαγωγή στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, καινοτομία και δασικές επιχειρήσεις, μορφές και μοντέλα καινοτομίας, οικονομικά της καινοτομίας, διαχείριση καινοτομίας, δημιουργικότητα και ανάπτυξη νέων προϊόντων, πράσινη επιχειρηματικότητα και οικο-λογική καινοτομία, στρατηγική δασικών επιχειρήσεων, χρηματοδότηση και αξιολόγηση επενδύσεων. Ευρύτερες θεματικές οι οποίες εντάσσονται στο γνωστικό αντικείμενο με βάση και τις διεθνείς εξελίξεις είναι: Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στο Φυσικό Περιβάλλον, Κυκλική Οικονομία και Δασοπονία, Βιοοικονομία και Δασοπονία, Οικονομική των φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος, με στόχο την βελτίωση της αποδοτικότητας στη χρήση δασικών και ανανεώσιμων φυσικών πόρων, τη μεγιστοποίηση της αξίας των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών και την ικανοποίηση των αναγκών του τελικού χρήστη στο πλαίσιο της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.
Γνωστικό Αντικείμενο: Δασική Οικονομική και Καινοτομία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-10-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας στην επεξεργασία και συντήρηση των τροφίμων. Ανάπτυξη και εφαρμογή πρωτοκόλλων διαχείρισης ασφάλειας και υγιεινής εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων (Good Manufacturing Practice). Ανάπτυξη τεχνικών ανίχνευσης νοθείας σε τρόφιμα.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-09-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-11-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μαιευτική - Γυναικολογία με έμφαση στη Παιδική και Εφηβική Γυναικολογία».
Γνωστικό Αντικείμενο: Μαιευτική - Γυναικολογία με έμφαση στη Παιδική και Εφηβική Γυναικολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-11-26
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-01-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Ποινικό Δίκαιο-Ποινική Δικονομία (η θέση αυτή προήλθε ύστερα από αίτηση για προκήρυξη κατεχόμενης θέσης του επίκουρου καθηγητή κ. Τζανετή)
Γνωστικό Αντικείμενο: Ποινικό Δίκαιο-Ποινική Δικονομία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΝΟΜΙΚΗ
Τμήμα: ΝΟΜΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-11-17
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-01-17
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ακτινοθεραπεία» || ΦΕΚ 1718/26-10-2020/τ.Γ’, όπως διορθώθηκε με το αρ. ΦΕΚ 1874/19-11-2020/τ.Γ’ || ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΣ : Η Ακτινοθεραπεία ή Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία (Αγγλοσαξωνικός όρος “Radiotherapy” ή “Radiation Oncology”) αποτελεί αναγνωρισμένη κύρια ιατρική ειδικότητα και έχει ως αντικείμενο την θεραπεία των κακοήθων νοσημάτων και καρκίνων, αλλά και καλοήθων όγκων και νοσημάτων, μέσω της χρήσης των ακτινοβολιών και κυρίως των ιοντιζουσών ακτινοβολιών. Στηρίζεται στην εφαρμογή μιας πληθώρας τεχνικών για την ορθή ακτινοβόληση των «στόχων», δηλαδή των προσβεβλημένων από κακοήθεια, περιοχών, ιστών και οργάνων του οργανισμού με ταυτόχρονη προστασία (εντός των προβλεπομένων ορίων) των γειτονικών υγιών ιστών και οργάνων. Επίσης χρησιμοποιεί κάθε διαθέσιμη μέθοδο μορφολογικής και λειτουργικής απεικόνισης του ανθρώπινου σώματος (κλασσικές ακτινολογικές εξετάσεις, ψηφιακή και μαγνητική μαστογραφία, την υπερηχοτομογραφία, την αξονική τομογραφία, την μαγνητική τομογραφία και την ποζιτρονική τομογραφία) για τον σχεδιασμό της ακτινοθεραπείας με τέτοιο τρόπο ώστε η ακτινοβολία να είναι σωστά επικεντρωμένη στους στόχους και σωστά απομακρυσμένη από τα υγιή όργανα. Η προκηρυσσόμενη θέση απαιτεί κλινική εμπειρία σε όλο το φάσμα των κακοήθων νοσημάτων και καρκίνων και σε όλο το φάσμα των ακτινοθεραπευτικών τεχνικών, εκπαιδευτική εμπειρία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και ιδιαίτερα σε καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας καθώς και ερευνητική εμπειρία σε κλινικό και βασικό επίπεδο.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ακτινοθεραπεία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-11-26
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-01-26
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Ιστορία της Τέχνης της Ευρώπης και της Ελλάδας με ιδιαίτερη έμφαση στον 19ο και 20ο αιώνα
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιστορία της Τέχνης της Ευρώπης και της Ελλάδας με ιδιαίτερη έμφαση στον 19ο και 20ο αιώνα
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-11-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2021-01-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Στον ευρύτερο χώρο της λογιστικής, από τα τέλη του προηγούμενου αιώνα με τη δημιουργία των Συμβουλίων των Διεθνών Λογιστικών και Ελεγκτικών Προτύπων (IASB, IAASB, FASB, GASB), έχει αναδειχθεί η αναγκαιότητα περεταίρω εξειδίκευσης των γνωστικών αντικειμένων της Λογιστικής και εμπλουτισμού της διδακτέας ύλης αυτών, και των ερευνητικών προσεγγίσεων, με αντικειμενικό σκοπό την αποτελεσματική αντιμετώπιση των διαρκώς αυξανόμενων αναγκών διοικητικής πληροφόρησης των οικονομικών μονάδων. Μεταξύ των μέχρι σήμερα διαμορφωμένων και κοινά αποδεκτών γνωστικών πεδίων Λογιστικής, σημαίνοντα ρόλο έχει το πεδίο της Ελεγκτικής το οποίο στην ευρύτητά του έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Το αντικείμενό του, ο έλεγχος, το συνδέει άμεσα με όλα τα υπόλοιπα πεδία, δίνοντάς του τη δυνατότητα εξειδικεύσεων. Ο απαραίτητος έλεγχος των συντασσόμενων από τη χρηματοοικονομική Λογιστική καταστάσεων αποτελεί το βασικό κορμό της Ελεγκτικής και ο Εσωτερικός Έλεγχος οριοθετεί ελεγκτικές διαδικασίες που καλύπτουν ζητήματα και αποτρέπουν προβλήματα και σε θέματα Λογιστικής Κόστους και Διοικητικής Λογιστικής. Ο ορθός προσδιορισμός και η σύννομη διαχείριση των φόρων, από τα κύρια ζητούμενα στην σημερινή εποχή των πολυεθνικών ομίλων, απαιτεί ελεγκτική πιστοποίηση η οποία είναι απαραίτητη από πολλές φορολογικές αρχές, διεθνώς. Τέλος, ειδικά εργαλεία ελέγχου αναπτύσσονται με σύνδεση των ελεγκτικών κανόνων και της ανάλυσης λογιστικών δεδομένων και συναφών αναλυτικών προσεγγίσεων, πολλές εκ των οποίων βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία, σήμερα, από όλες τις μεγάλες ελεγκτικές εταιρίες.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τμήμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-10-14
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-14
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Η θέση αφορά στον Τομέα Εφαρμοσμένης Φυσικής του Τμήματος Φυσικής, με γνωστικό αντικείμενο «Ηλιακή Ενέργεια». Αναφέρεται: α) Στο γνωστικό πεδίο της Φυσικής των διατάξεων ή/και συστημάτων για την απορρόφηση της ηλιακής ακτινοβολίας, τη μετατροπή της ηλιακής ακτινοβολίας σε θερμότητα (Θερμοδυναμική / Μετάδοση Θερμότητας ενεργητικών ή και παθητικών ηλιακών συστημάτων) ή/και σε ηλεκτρισμό. β) Στις εκπαιδευτικές ανάγκες του Τομέα και του Τμήματος Φυσικής γενικότερα. Το συγκεκριμένο αντικείμενο καλύπτει ύλη των μαθημάτων του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών γ1) Κορμού: Μηχανική – Ρευστομηχανική, Θερμότητα-Κυματική-Οπτική, Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Φυσική, γ2) υποχρεωτικών της κατεύθυνσης «Ενέργεια και Περιβάλλον»: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Εργαστήριο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Ρευστομηχανική και γ3) προαιρετικών της κατεύθυνσης «Ενέργεια και Περιβάλλον»: Συστήματα Ηλιακής Ενέργειας, καθώς και των αντιστοίχων μαθημάτων του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ηλιακή Ενέργεια
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-10-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-12-27
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες