Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 1 έως 20 από τις 264 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΕΠ) ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-01-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-03-27
Κατάσταση: Ενταγμένη
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: καθηγητή πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας ύστερα από αίτηση για εξέλιξη του αναπληρωτή καθηγητή κ. Α. Μπίμπα
Γνωστικό Αντικείμενο: "Ωτορινολαρυγγολογία"
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-11-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-01-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο αφορά αρχιτεκτονικές και πρωτόκολλα διαχείρισης δικτύων υπολογιστών, διαδικτύου και τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Περιλαμβάνει μεθοδολογίες διαχείρισης και ενορχήστρωσης σύγχρονων αρχιτεκτονικών και τεχνολογιών δικτύων όπως προγραμματιζόμενα δίκτυα (software defined networks), 5G και NFV. Ανάπτυξη και λειτουργία ανοικτών δικτυακών υποδομών μεγάλης κλίμακας ικανές να υποστηρίξουν και να φιλοξενήσουν ερευνητικά πειράματα και πιλοτικά για νέες τεχνολογίες, συστήματα και υπηρεσίες σε μελλοντικά δίκτυα.
Γνωστικό Αντικείμενο: Διαχείριση Δικτύων
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-11-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-01-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης δίνει έμφαση στις επιστήμες μηχανικού των υλικών (materials engineering) και στις ερευνητικές προτεραιότητες του Τμήματος (μικρο- και νανο-φασικά υλικά) όπως αυτές καθορίζονται στο Προεδρικό Διάταγμα της ίδρυσής του (ΠΔ 200/1999, ΦΕΚ 179/6-9-1999). Το αντικείμενο αφορά την πειραματική μελέτη των φυσικοχημικών ιδιοτήτων των υλικών (κυρίως των καταλυτικών, ηλεκτροκαταλυτικών και ηλεκτροχημικών) και την ανάπτυξη υλικών (σύνθεση, χαρακτηρισμός, αξιολόγηση) από τη σκοπιά του μηχανικού των υλικών με σκοπό την ανάπτυξη χημικών διατάξεων και ενεργειακών εφαρμογών υψηλής τεχνολογίας, όπως είναι οι καταλυτικοί επεξεργαστές καυσίμου (για παράδειγμα υδρογόνου, μονοξειδίου του άνθρακα, μεθανόλης), οι κυψελίδες καυσίμου (για παράδειγμα υδρογόνου, μεθανόλης) και οι μπαταρίες (για παράδειγμα ιόντων λιθίου). Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αυτής είναι ένα αντικείμενο του Τμήματος που δεν καλύπτεται άμεσα από άλλα υπάρχοντα ή προκηρυχθέντα αντικείμενα και βοηθά στην σφαιρικότερη κάλυψη των αντικειμένων της επιστήμης και τεχνολογίας των υλικών. Οι αναφερόμενες στην προκήρυξη περιοχές των υλικών και διατάξεων καθώς και οι συνδυασμοί αυτών όπως και η μελέτη τους από τη σκοπιά του μηχανικού, αποτελούν αναγνωρισμένες θεματικές κατατάξεις σύγχρονων ειδικοτήτων με καταχωρήσεις στα περιεχόμενα των πλέον έγκριτων διεθνών εκδόσεων στον ερευνητικό χώρο στην Επιστήμη των Υλικών, όπως είναι τα, Nature Materials (Nature Publishing Group), Advanced Materials (Wiley), Journal of Materials Science (Springer US), Materials Science and Engineering (Elsevier) αλλά και στην εκτεταμένη ανάλυση για την Ευρωπαϊκή βασική έρευνα στην Επιστήμη των Υλικών που παρουσιάζεται στην έκδοση του Max-Plank-Institute με τίτλο “European White Book on Fundamental Research in Materials Science”, 2001, αλλά και στις σύγχρονες διεθνείς τάσεις όπως εμφανίζονται στην έγκυρη διεθνή βιβλιογραφία και τις ερευνητικές προτεραιότητες που προτείνονται επισήμως σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Βάσει των ανωτέρω, το γνωστικό αντικείμενο της θέσης καλύπτει ένα πλήρη κλάδο με εύρος περισσοτέρων της μιας αναγνωρισμένων ειδικοτήτων. Το εύρος αυτό δεν καθιστά προβληματική την επιστημονική σύγκριση μεταξύ των υποψηφιοτήτων δεδομένου ότι πρόκειται περί σαφώς καθορισμένου υποσυνόλου της Επιστήμης των Υλικών και είναι συνεπώς ευχερής η εφαρμογή ενιαίων κριτηρίων για την ποιοτική σύγκριση των υποψηφιοτήτων όπως η χρήση ενιαίας αναγωγής των αριθμητικών δεικτών που αφορούν τις ποσοτικές συγκρίσεις (αριθμός εργασιών, αριθμός αναφορών, παράγοντες απήχησης των επιστημονικών περιοδικών κλπ.).
Γνωστικό Αντικείμενο: Επιστήμη του μηχανικού σε μικροφασικά – νανοφασικά υλικά και διατάξεις για ενεργειακές χημικές τεχνολογίες
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-01-18
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-03-18
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» | Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Εκπαιδευτική διοίκηση είναι ο επιστημονικός κλάδος ο οποίος ασχολείται με τη μελέτη και την πρακτική της διαχείρισης των πόρων (ανθρώπινων και υλικών), των εργασιών και των διαδικασιών που εμπλέκονται στη λειτουργία ενός εκπαιδευτικού οργανισμού, τυπικής ή μη τυπικής εκπαίδευσης.
Γνωστικό Αντικείμενο: Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-01-23
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-03-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης. ΦΕΚ 2348/13.12.2019, Αριθμ.Προκήρυξης 62694/13.11.2019
Γνωστικό Αντικείμενο: Εμβιομηχανική
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-01-01
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-02-26
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: καθηγητή πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Αγγειοχειρουργική
Γνωστικό Αντικείμενο: "Αγγειοχειρουργική"
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-12-14
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-02-14
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 11657/4-12-2019. Το γνωστικό αντικείμενο «Κλιματολογία - Κλιματικές Αλλαγές» καλύπτει ένα από τα αυτοτελή γνωστικά αντικείμενα που εντάσσονται στον Τομέα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας και αποτελεί ένα βασικό αντικείμενο της εφαρμοσμένης έρευνας και του προγράμματος σπουδών του. Συγκεκριμένα, το γνωστικό αντικείμενο «Κλιματολογία - Κλιματικές Αλλαγές» πραγματεύεται τα ακόλουθα: 1) Καιρός και Κλίμα, 2) Παράγοντες και στοιχεία του κλίματος, 3) Ηλιακή ενέργεια, θερμοκρασία, ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα και κλίμα, 4) Γενική κυκλοφορία της ατμόσφαιρας, 5) Κατάταξη και περιγραφή των κλιμάτων της Γης, 6) Κλιματικές Αλλαγές, 7) Εξέλιξη του κλίματος κατά τη διάρκεια των γεωλογικών περιό- δων, 8) Κυριότερα αίτια των φυσικών κλιματικών αλλαγών και 9) Κλιματικά μοντέλα - κλιματικά σενάρια.
Γνωστικό Αντικείμενο: Κλιματολογία - Κλιματικές Αλλαγές
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-12-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-02-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης).
Γνωστικό Αντικείμενο: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΛΕΓΞΙΜΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ.
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-12-06
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-02-06
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ κ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ – ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ
Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-12-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-02-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ακτινολογία με έμφαση στην Επεμβατική Ακτινολογία».
Γνωστικό Αντικείμενο: Ακτινολογία με έμφαση στην Επεμβατική Ακτινολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-01-17
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-03-18
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: καθηγητή πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Οφθαλμολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: "Οφθαλμολογία"
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-11-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-01-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: καθηγητή πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Περιγραφική Ανατομική-Κλινική και λειτουργική ανατομία
Γνωστικό Αντικείμενο: Περιγραφική Ανατομική-Κλινική και λειτουργική ανατομία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-11-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-01-30
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΑ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΑ
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-12-14
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-02-14
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 3666/15-10-2019. Το επιστημονικό πεδίο της Καρδιολογίας περιλαμβάνει την πρόληψη, διάγνωση και αντιμετώπιση των νοσημάτων της καρδιάς και του κυκλοφοριακού συστήματος. Επιπρόσθετα, περιλαμβάνει τις νέες τεχνικές διάγνωσης και αντιμετώπισης της επεμβατικής καρδιολογίας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Καρδιολογία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2020-01-17
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-03-17
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Ηλεκτρονική Φυσική και Μικροκυματικές Πηγές
Γνωστικό Αντικείμενο: Ηλεκτρονική Φυσική και Μικροκυματικές Πηγές
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-12-14
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-02-14
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης καλύπτει μια από τους πιο γνωστές και πιο αναγνωρισμένες διεθνώς ειδικότητες της ψυχολογίας. Η Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας απευθύνεται σε άτομα όλων των ηλικιών υποστηρίζοντας τη λειτουργικότητά τους και δίνοντας έμφαση σε συναισθηματικά, γνωστικά, συμπεριφορικά, κοινωνικά και αναπτυξιακά ζητήματα. Μέχρι σήμερα έχει αναπτύξει μια ευρύτατη γκάμα τεχνικών και πρακτικών (αξιοποιώντας στοιχεία από όλα τα μοντέλα και τις κατευθύνσεις της Συμβουλευτικής) με επιμέρους στόχους την προώθηση της ψυχικής υγείας των ατόμωνή των ομάδων, την ομαλή προσαρμογή τους στο περιβάλλον, την αντιμετώπιση συναισθηματικών δυσκολιών και κρίσεων και τη λήψη αποφάσεων. Επομένως, αποτελεί μια πολυδιάστατη ειδικότητα με ποικίλα ερευνητικά ενδιαφέροντα και εφαρμογές σε διαφορετικά πλαίσια και πληθυσμούς, μεταξύ των οποίων εντάσσονται οι μαθητές/τριες, φοιτητές/τριες, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, τα ζευγάρια, τα εξαρτημένα άτομα, οι μειονότητες, οι ηλικιωμένοι, κ.ά..
Γνωστικό Αντικείμενο: Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-12-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-02-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: αναπηρωτή καθηγητή
Περιγραφή: Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Γραμματεία
Γνωστικό Αντικείμενο: Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Γραμματεία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-12-14
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-02-14
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής
Περιγραφή: Γεωφυσική
Γνωστικό Αντικείμενο: Γεωφυσική
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-11-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-01-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 11665/4-12-2019. Η Ιστορική Γλωσσολογία έχει ως αντικείμενό της τη διαχρονική μελέτη των γλωσσικών φαινομένων και εστι- άζει στα αίτια και τους μηχανισμούς που προκαλούν την γλωσσική αλλαγή. Οι γλώσσες αλλάζουν ως αποτέλεσμα ενδογενών (βλ. εσωτερική δυναμική) και εξωγενών (βλ. γλωσσικές επαφές) παραγόντων, που λειτουργούν συνδυαστικά. Προκειμένου για την ελληνική, η εξωτερική της ιστορία είναι στενά συνυφασμένη και με την ιστορία των επαφών της με τις υπόλοιπες γλώσσες των Βαλκανίων. Με το υψηλό κύρος που διέθετε διαχρονικά ως lingua franca και lingua sacra της ευρύτερης περιοχής επηρέασε (αλλά και επηρεάστηκε από) τις γλώσσες αυτές και έπαιξε σημαντικό ρόλο στη δημιουργία της Balkansprachbund. Η έρευνα των τελευταίων ετών καταδεικνύει ότι η σε βάθος μελέτη των σχέσεων αυτών έχει ευεργετικά αποτελέσματα τόσο για την ιστορία της ελληνικής όσο και για την ιστορία των υπόλοιπων βαλκανικών γλωσσών.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιστορική γλωσσολογία με ειδίκευση στις σχέσεις της ελληνικής με άλλες βαλκανικές γλώσσες
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2019-12-30
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2020-03-02
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες