Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 1 έως 20 από τις 124 προκηρύξεις συνολικά.
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧ.Ο.Π.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ
Ίδρυμα: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-07-24
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-09-06
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΔΑΣΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα: ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-06-20
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-08-20
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Προϊστορική Αρχαιολογία με έμφαση στην εποχή του Χαλκού»
Γνωστικό Αντικείμενο: Προϊστορική Αρχαιολογία με έμφαση στην εποχή του Χαλκού
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-07-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-09-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-07-28
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-09-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Θαλάσσια Οικολογία με έμφαση στα Θαλάσσια Βιοποικιλότητα
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Θαλάσσια Οικολογία με έμφαση στη Θαλάσσια Βιοποικιλότητα»
Γνωστικό Αντικείμενο: Θαλάσσια Οικολογία με έμφαση στη Θαλάσσια Βιοποικιλότητα
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-08-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-10-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο αναφέρεται στον προσανατολισμό της επιχείρησης τόσο στην εξωτερική αγορά (καταναλωτές) όσο και στην εσωτερική αγορά (εσωτερικοί πελάτες-υπάλληλοι, εσωτερικό μάρκετινγκ) και στην επίδρασή τους στην απόδοση της επιχείρησης με έμφαση στις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης, στην ανάλυση αναγκών καταναλωτών για προϊόντα (συμπεριλαμβανομένου και των προϊόντων πολυτελείας) και υπηρεσίες και στην αγοραστική τους διαδικασία και συμπεριφορά στο γενικό πλαίσιο της αγοράς, στην επιλογή και αξιολόγηση επιχειρήσεων λιανικής πώλησης καθώς και οινοποιητικών μονάδων. Επίσης αναφέρεται στον κατάλληλο σχεδιασμό και δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών για την αγορά, στην επικοινωνιακή πολιτική για προϊόντα και υπηρεσίες και στην γενικότερη διοικητική του μάρκετινγκ.
Γνωστικό Αντικείμενο: Μάρκετινγκ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-07-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-09-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Προκήρυξη Θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης, αριθμός προκήρυξης 18863
Γνωστικό Αντικείμενο: Εγκαταστάσεις Ισχυρών Ρευμάτων και Υψηλών Τάσεων
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-07-26
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-09-23
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Διοίκηση Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων»
Γνωστικό Αντικείμενο: Διοίκηση Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-08-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-10-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Εφηρμοσμένη Οικονομική
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Εφηρμοσμένη Οικονομική»
Γνωστικό Αντικείμενο: Εφηρμοσμένη Οικονομική
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-08-03
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-10-03
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 9245/31-1-2018. «Το γνωστικό αντικείμενο «Θρησκειολογία - Ισλαμικές Σπουδές» ερευνά με αντικειμενικό τρόπο, κριτική αποτίμηση, τεκμηριωμένη αξιολόγηση και σύμφωνα με τα επιστημονικά εργαλεία της μελέτης και σπουδής της θρησκείας, την ιστορία, τον πολιτισμό και τις κοινωνίες του Ισλάμ. Σκοπός του γνωστικού αντικειμένου είναι να καλύψει διδακτικά και ερευνητικά ένα ευρύ πεδίο έρευνας, αρχίζοντας από τη διαμορφωτική περίοδο του Ισλάμ, η οποία θεωρείται και ως η κατεξοχήν σημαντική για την κατανόηση της εξέλιξής του, και συνεχίζοντας με την εξέταση της γενικής ιστορίας, της ανάπτυξης των βασικών αρχών της θρησκείας και του ρόλου του Ισλάμ στο ιστορικοπολιτικό γίγνεσθαι, κατά τους μέσους χρόνους, την οθωμανική, νεότερη και σύγχρονη εποχή. Αναπόσπαστο μέρος του γνωστικού αντικειμένου αποτελούν οι κειμενικές (Κοράνιο, Σούννα, Νόμος) και θεωρητικές προσεγγίσεις και αναλύσεις που σχετίζονται άμεσα με τη μελέτη του Ισλάμ και των κοινωνιών του, καθώς και η έρευνα και μελέτη της συναφούς προς το γνωστικό αντικείμενο αραβικής, περσικής ή και οθωμανικής γλώσσας και γραμματείας.»
Γνωστικό Αντικείμενο: Θρησκειολογία - Ισλαμικές Σπουδές
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ
Τμήμα: ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-06-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-08-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογίες Λογισμικού για Συστήματα Υψηλής Επίδοσης»
Γνωστικό Αντικείμενο: Τεχνολογίες Λογισμικού για Συστήματα Υψηλής Επίδοσης
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-07-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-09-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Παιδαγωγική: Εκπαίδευση για την Ειρήνη και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου»
Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνική Παιδαγωγική: Εκπαίδευση για την Ειρήνη και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-07-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-09-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Το γνωστικό αντικείμενο της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας: Η εκπαιδευτική ψυχολογία είναι ένας επιστημονικός κλάδος που γεφυρώνει δύο τομείς, την εκπαίδευση και την ψυχολογία, και που ενδιαφέρεται κυρίως για την εφαρμογή των ψυχολογικών μεθόδων στη μελέτη και στην πρακτική της διδασκαλίας και της μάθησης. Η εκπαιδευτική ψυχολογία εξετάζει θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη των μαθητών (γνωστική, γλωσσική, ψυχοκοινωνική και ηθική), τις ατομικές διαφορές, την αξιολόγηση, τη μάθηση, τα κίνητρα για την επίτευξη της μάθησης, τη διαχείριση της σχολικής τάξης και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Ειδικότερα, ο προσανατολισμός της εκπαιδευτικής ψυχολογίας στην καλλιέργεια κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων σε μαθητές, στην αποτελεσματική αντιμετώπιση συναισθηματικών δυσκολιών και δυσκολιών συμπεριφοράς των μαθητών, στις σχέσεις ανάμεσα στα συναισθήματα των εκπαιδευτικών και τις εκπαιδευτικές πρακτικές, αλλά και στην ανάπτυξη θετικών διαπροσωπικών σχέσεων στο χώρο του σχολείου, καθιστά την εκπαιδευτική ψυχολογία ένα επιστημονικό κλάδο ζωτικής σημασίας που συμβάλλει στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών και μαθητών, καθώς και στη συνεχιζόμενη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων, με ιδιαίτερη έμφαση στους εκπαιδευτικούς προσχολικής ηλικίας.
Γνωστικό Αντικείμενο: Εκπαιδευτική Ψυχολογία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-07-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-09-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής / Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης:6370/31-1-2018. Το αντικείμενο αφορά στη διδακτική προσέγγιση της ελληνικής γλώσσας στις μικρές ηλικίες. Η συστηματική μάθηση της ελληνικής γλώσσας είναι σημαντική παράμετρος σε όλα τα πρόσφατα Αναλυτικά Προγράμματα [Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ), Νέο Πρόγραμμα Σπουδών], ενώ οργανωμένες διαδικασίες μάθησης της γλώσσας περιγράφονται σε όλα τα διεθνή Αναλυτικά Προγράμματα για παιδιά μικρών ηλικιών. Η διδακτική της ελληνικής γλώσσας αφορά στις διαδικασίες μάθησης τόσο του προφορικού όσο και του γραπτού λόγου. Το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για ένα Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης κα- θώς η γλώσσα - και στη συγκεκριμένη περίπτωση η ελληνική γλώσσα - είναι αντικείμενο μάθησης η ίδια, αλλά ταυτόχρονα το σημαντικότερο μέσο για την προσέγγιση και άλλων γνωστικών αντικειμένων του εκπαιδευτικού προγράμματος του νηπιαγωγείου. Επίσης, έμφαση δίνεται στη (γλωσσο)διδακτική και όχι στη διδασκαλία της γλώσσας, στην οποία περιλαμβάνονται ευρύτερα θέματα γραμματισμού, θεωρητικά αλλά και εφαρμοσμένα, για τις μικρές ηλικίες, σύμφωνα με τις τρέχουσες επιστημονικές εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο.
Γνωστικό Αντικείμενο: Διδακτική της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-06-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-08-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΒΙΟΛΟΓΙΑ-ΝΕΥΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιολογία-Νευροβιολογία
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-07-31
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-10-01
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή: Αριθμ. Προκήρυξης: 11596/31-1-2018. Στον όρο ανελαστικές μέθοδοι αντισεισμικού υπολογισμού κτιρίων περιλαμβάνονται οι μέθοδοι που λαμβάνουν υπόψη τις υλικές καθώς και τις γεωμετρικές μη γραμμικότητες, τους νόμους έκφρασης της συμπεριφοράς και τέλος την προσομοίωση και επίλυση με υφιστά- μενα λογισμικό ή με δημιουργία νέου. Το περιεχόμενο του προτεινόμενου γνωστικού αντικειμένου καλύπτει σχεδόν όλο το εύρος του γνωστικού αντικειμένου του «Εργαστηρίου Στατικής και Δυναμικής των Κατασκευών» καθώς και σημαντικό τμήμα ταυ γνωστικού αντικειμένου του «Εργαστηρίου Οπλισμένου Σκυροδέματος και Φέρουσας Τοιχοποιίας». Στο ανωτέρω γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνονται η Εφαρμοσμένη Στατική, η Δυναμική των Κατασκευών, οι Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης των Κατασκευών, η Ανάλυση και διαστασιολόγηση Κατασκευών Ο/Σ για Σεισμικές δράσεις, Μόρφωση του φέροντος οργανισμού κτιρίων από Ο/Σ, Πλαστική άρθρωση, Συντελεστής συμπεριφοράς, ο Ευρωκώδικας 2 και 8 και κυρίως η εφαρμογή τους στην ανάλυση και τα σχεδιασμό με ανελαστικές μεθόδους και όπως αυτές εφαρμόζονται στα κτίρια από Ο/Σ και κυρίως στα ασύμμετρα κτίρια από Ο/Σ.
Γνωστικό Αντικείμενο: Στατική και Δυναμική των Κατασκευών. Ανελαστικές μέθοδοι υπολογισμού κτιρίων οπλισμένου σκυροδέματος
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-06-29
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-08-29
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Περιγραφή: ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ίδρυμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-07-26
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-09-26
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΘΕΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Περιγραφή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Ίδρυμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-06-25
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-08-25
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Διαφορική Γεωμετρία, Γεωμετρία Riemann, Ομογενείς Χώροι, Ομάδες Lie.
Γνωστικό Αντικείμενο: Διαφορική Γεωμετρία
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-07-27
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-09-27
Κατάσταση: Ανοιχτή
Κωδικός θέσης:
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
Γνωστικό Αντικείμενο: "Ιατρική Μικροβιολογία"
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 2018-07-31
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 2018-10-01
Κατάσταση: Ανοιχτή

Σελίδες