Λειτουργία Γραφείου Αρωγής Χρηστών

Από Δευτέρα 12 Αυγούστου έως Παρασκευή 16 Αυγούστου 2019 το Γραφείο Αρωγής Χρηστών θα εξυπηρετεί τηλεφωνικά από τις 10:00 μέχρι τις 14:00.