ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης). Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Χημική ανάλυση βιοδραστικών συστατικών (καροτενοειδή, λιπαρά οξέα, φυσικά αντιοξειδωτικά, κλπ.) τροφίμων και παραπροϊόντων βιομηχανιών τροφίμων με χρήση ενοργάνων αναλυτικών τεχνικών, Πειραματικός Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση, Τεχνικές εκχύλισης: συμβατικές, υπερκρίσιμων ρευστών και υψηλής ενέργειας, Χημειομετρία.
Κωδ. Θέσης
APP41899
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
«Απομόνωση και χημική ανάλυση βιοδραστικών ενώσεων από τρόφιμα και παραπροϊόντα τροφίμων».
Τμήμα
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-07-01
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
11/07/2024
Λήξη προκήρυξης
11/09/2024