ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης). Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Αρχές Οπτικής, Κβαντική Οπτική, Χρήση Ηλεκτρικών και Μαγνητικών Πεδίων στην Αφαλάτωση και γενικότερα στη μετακίνηση Ιόντων από Υγρά διαλύματα.
Κωδ. Θέσης
APP41897
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
«Κβαντική Οπτική και Ιοντικός καθαρισμός Υγρών διαλυμάτων με χρήση ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων»
Τμήμα
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-07-01
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
11/07/2024
Λήξη προκήρυξης
11/09/2024