ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Συστήματα εκτροφής παραγωγικών ζώων. Μέθοδοι διαχείρισης εκτροφών (συστήματα σταβλισμού, τεχνολογίες ακριβείας, διατροφή, πρωτόκολλα απογαλακτισμού, μητρική συμπεριφορά, ευζωία), ιδιαίτερα μηρυκαστικών, με σκοπό τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων. Επιδράσεις παραγόντων του περιβάλλοντος (κλιματική αλλαγή, θερμική καταπόνηση) στη συμπεριφορά και την παραγωγικότητα των μηρυκαστικών
Κωδ. Θέσης
APP41893
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - "ΔΗΜΗΤΡΑ"
Γνωστικό αντικείμενο
Εκτροφή Παραγωγικών Ζώων
Τμήμα
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΠΕΛΛΑΣ)
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-07-09
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
11/07/2024
Λήξη προκήρυξης
19/08/2024