ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Ποσοτική γενετική και γενετική πληθυσμών εφαρμοσμένη στη βελτίωση των εκτρεφόμενων ζώων και στη διαχείριση των γενετικών πόρων, με έμφαση στα μικρά μηρυκαστικά. Διερεύνηση γενετικών παραμέτρων των ποιοτικών και των ποσοτικών ιδιοτήτων, μελέτη της γενετικής παραλλακτικότητας των φυλών και γενετική αξιολόγηση πληθυσμών εκτρεφόμενων ζώων. Σχεδιασμός σχημάτων επιλογής, βελτίωσης και διατήρησης. Ανίχνευση γονιδιακών τόπων ποσοτικών ιδιοτήτων και χρήση μοριακών δεικτών στη γενετική βελτίωση. Γενωμική συσχέτιση και γενωμική επιλογή. Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης γονοτύπου – περιβάλλοντος.
Κωδ. Θέσης
APP41895
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - "ΔΗΜΗΤΡΑ"
Γνωστικό αντικείμενο
Γενετική Βελτίωση Μικρών Μηρυκαστικών
Τμήμα
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΠΕΛΛΑΣ)
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-07-09
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
11/07/2024
Λήξη προκήρυξης
19/08/2024