ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Αντιμετώπιση φυτοπαθολογικών ασθενειών. Αξιολόγηση της ανθεκτικότητας ποικιλιών φυλλοβόλων δένδρων με έμφαση στις μυκητολογικές ασθένειες. Μορφολογία, γενοτύπιση και μελέτες παθογόνων. Μελέτη αλληλεπιδράσεων παθογόνων - φυτών ξενιστών. Μελέτη γονιδίων και μηχανισμών άμυνας των ξενιστών σε παθογόνα. Αναλύσεις μικροβιώματος που σχετίζεται με ασθένειες των φυλλοβόλων δένδρων.
Κωδ. Θέσης
APP41891
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - "ΔΗΜΗΤΡΑ"
Γνωστικό αντικείμενο
Φυτοπαθολογία Φυλλοβόλων Δένδρων
Τμήμα
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-07-09
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
11/07/2024
Λήξη προκήρυξης
19/08/2024