Επίκουρος Καθηγητής

Προκήρυξη θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική και η Διδακτική της». Οι φυσικές επιστήμες καλύπτουν έναν πλήρη επιστημονικό κλάδο, ο οποίος συνδέει τη θεωρητική μελέτη διαφορετικών επιστημονικών κλάδων, -τη Φυσική, την Παιδαγωγική, την Ψυχολογία, την Επιστημολογία, τις ψηφιακές Τεχνολογίες με την εκπαιδευτική τους εφαρμογή στο περιεχόμενο της Φυσικής. Η ανάγκη διδασκαλίας του αντικειμένου αυτού στους μελλοντικούς δασκάλους είναι μεγάλη, γιατί τους επιτρέπει, όταν διδάσκουν Φυσική στο Δημοτικό Σχολείο, να ξεφεύγουν από την εμπειρική διδασκαλία και να αντλούν από τα πορίσματα της Διδακτικής της Φυσικής. Ειδικότερα οι φοιτητές εξοικειώνονται με βασικές έννοιες και φαινόμενα της Φυσικής ενώ παράλληλα αποκτούν εργαστηριακή εμπειρία στην ποιοτική μελέτη των φαινομένων. Ακόμη μελετούν βασικές αρχές και έννοιες της Διδακτικής της Φυσικής που αφορούν το διδακτικό σχεδιασμό, τα μοντέλα διδασκαλίας στις φυσικές επιστήμες, την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού. Εν κατακλείδι το γνωστικό αντικείμενο «Φυσική και η Διδακτική της» συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη κριτικών εκπαιδευτικών οι οποίοι αποκτούν έναν ευρύτερο επιστημονικό γραμματισμό.
Κωδ. Θέσης
APP41870
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Φυσική και η Διδακτική της
Τμήμα
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-06-28
Κατάσταση
Ενταγμένη
Έναρξη προκήρυξης
26/07/2024
Λήξη προκήρυξης
26/08/2024