Επίκουρος Καθηγητής

Αριθμ. Προκήρυξης: 77001/26-6-2024 (Κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Η Παιδαγωγική ως η επιστήμη που μελετά το μορφωτικό, κοινωνικό, πολιτικό, ιδεολογικό και πολιτισμικό φαινόμενο της αγωγής, ερευνά τα ζητήματα των σκοπών, των περιεχομένων, των μορφών, των μεθόδων και της αξιολόγησης των μορφωτικών διαδικασιών της εκπαίδευσης και της διδασκαλίας. Στο κέντρο της προσοχής της Παιδαγωγικής επιστήμης τίθεται η σχέση των παιδαγωγικών θεωριών με τις παιδαγωγικές πρακτικές και οι κάθε φορά συγκεκριμένες απαντήσεις που δίνονται για κλασικά ζητήματα, όπως η συγγραφή των σχολικών εγχειριδίων, η παρατήρηση, η προετοιμασία και η διε-
ξαγωγή της διδασκαλίας, καθώς και για άλλα ζητήματα που έχουν αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία στην εποχή μας, όπως η κριτική εκπαίδευση, η εκπαίδευση για τους πρόσφυγες, η εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και τη διαμόρφωση της ιδιότητας του πολίτη. Η μελέτη των Αναλυτικών Προγραμμάτων αποτελεί κομβικό πεδίο της Παιδαγωγικής επιστήμης, εφόσον στα Αναλυτικά Προγράμματα συμπυκνώνονται με πολλαπλούς τρόπους απαντήσεις που αφορούν τα ζητήματα τα οποία προαναφέρθηκαν.
Κωδ. Θέσης
APP41849
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Παιδαγωγική με έμφαση στα Αναλυτικά Προγράμματα
Τμήμα
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-07-04
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
11/07/2024
Λήξη προκήρυξης
12/09/2024