Αναπληρωτής Καθηγητής / Επίκουρος Καθηγητής

Αριθμ. Προκήρυξης: 76238/21-6-2024 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Κύριο αντικείμενο του Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης είναι η διοίκηση επιχειρησιακών λειτουργιών από τη σκοπιά του μηχανικού, η οποία επιτάσσει τη λήψη στρατηγικών και τακτικών αποφάσεων, οι οποίες αποσκοπούν στον προγραμματισμό, στην οργάνωση, στον συντονισμό και στον έλεγχο των πόρων που απαιτούνται για την παραγωγή και διάθεση αγαθών και υπηρεσιών. Το παρόν γνωστικό αντικείμενο της Μηχανικής Νοημοσύνης εστιάζει στην εφαρμογή των ραγδαίως εξελισσόμενων νέων τεχνολογιών (Industry 4.0, Mobile robots, IoT, κ.λπ.) και επικουρικά των πληροφοριακών εργαλείων λήψης αποφάσεων για τη διοίκηση επιχειρησιακών λειτουργιών και τη διοίκηση εφοδιαστικών αλυσίδων.
Κωδ. Θέσης
APP41840
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Μηχανική Νοημοσύνη (Machine Intelligence) στις Βιομηχανικές Λειτουργίες
Τμήμα
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-07-03
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
11/07/2024
Λήξη προκήρυξης
12/09/2024