Αναπληρωτής Καθηγητής

Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αγγειοχειρουργική-Ενδοαγγειακή Χειρουργική»|ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ:Το αντικείμενο της «Αγγειοχειρουργικής» ασχολείται με την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των αγγειακών παθήσεων (αρτηριών, φλεβών και λεμφαγγείων). Ιδιαίτερα στην διάγνωση σημαντική θέση έχουν η έγχρωμη Doppler υπερηχοτομογραφία και η αξονική αγγειογραφία. Ειδικότερα για την μελέτη των αγγειακών παθήσεων με αξονική αγγειογραφία χρησιμοποιούνται ειδικά υπολογιστικά πακέτα επεξεργασίας των εικόνων, η γνώση των οποίων θεωρείται απαραίτητη. Σε ότι αφορά στην θεραπεία είναι απαραίτητη η καλή γνώση όλων των τεχνικών της κλασσικής «ανοιχτής» χειρουργικής αλλά και της σύγχρονης «ενδοαγγειακής» θεραπείας. Το αντικείμενο της «Ενδοαγγειακής Χειρουργικής» αποτελεί σύγχρονο κλάδο της Αγγειοχειρουργικής, μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδος, η οποία με την χρήση καθετήρων, συρμάτων, αεροθαλάμων, ενδοναρθήκων και ενδομοσχευμάτων και την χρήση ακτινοσκόπησης στο χειρουργείο είναι εφικτή η θεραπεία των αγγειακών παθήσεων (αποφρακτικής και ανευρυσματικής νόσου). Για την ασφαλή χρήση της ακτινοσκόπησης στο περιβάλλον του χειρουργείου τόσο για το ιατρικό, νοσηλευτικό, λοιπό προσωπικό αλλά και των ασθενών απαραίτητη είναι η πιστοποιημένη γνώση της ακτινοπροστασίας.
Κωδ. Θέσης
APP41828
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Αγγειοχειρουργική-Ενδοαγγειακή Χειρουργική
Τμήμα
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-07-02
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
09/07/2024
Λήξη προκήρυξης
09/09/2024