Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. Επίκουρου Καθηγητή

Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός και Αποκατάσταση Κτηριακών Έργων» και συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου: Δομικές Τεχνολογίες και Μέθοδοι Κατασκευής, Ενίσχυσης και Προστασίας Κτηριακών Έργων.
Κωδ. Θέσης
APP41827
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Σχεδιασμός και Αποκατάσταση Κτηριακών Έργων
Τμήμα
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-07-04
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
12/07/2024
Λήξη προκήρυξης
12/09/2024