ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ

«Η θέση απευθύνεται σε πολιτικούς επιστήμονες που θεραπεύουν το γνωστικό αντικείμενο της Συγκριτικής Πολιτικής Ανάλυσης. Τα πεδία εξειδίκευσης περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:
• Πολιτικά συστήματα, θεσμούς και μοντέλα διακυβέρνησης
• Κόμματα, κομματικές οικογένειες και κομματικά συστήματα
• Πολιτική συμπεριφορά
• Συλλογικές δράσεις, κοινωνικά κινήματα
Απαραίτητος είναι ο μεθοδολογικά ενσυνείδητος διάλογος με διακριτά θεωρητικά σώματα καθώς και η δεξιότητα χρήσης ποιοτικών ή /και ποσοτικών τεχνικών έρευνας».
Κωδ. Θέσης
APP41822
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Σχολή
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Τμήμα
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-06-18
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
09/07/2024
Λήξη προκήρυξης
07/08/2024