Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή

Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυτοπροστασία και Ρύπανση Αγροοικοσυστημάτων» και συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου: το γνωστικό αντικείμενο «Φυτοπροστασία και Ρύπανση Αγροοικοσυστημάτων» περιλαμβάνει τον ρόλο των γεωργικών φαρμάκων στη φυτοπροστασία, τις επιδράσεις της χημικής καταπολέμησης στα αγροοικοσυστήματα. Υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων σε τρόφιμα, έδαφος, ύδατα. Μελέτη της τύχης και συμπεριφοράς των γεωργικών φαρμάκων στο περιβάλλον. Αξιολόγηση επικινδυνότητας γεωργικών φαρμάκων στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Τεχνικές ανάλυσης υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων στα τρόφιμα και στο περιβάλλον, σε σχέση με τις χρήσεις τους στη φυτοπροστασία. Αποκατάσταση υδάτων επιβαρυμένων με υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων.
Επισημαίνεται ότι, η εν λόγω θέση, προκηρύσσεται κατά προτεραιότητα στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή. Η διαδικασία για την κάλυψη της θέσης του Επίκουρου Καθηγητή θα συνεχιστεί μόνο στην περίπτωση που η εκλογή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή αποβεί άγονη.
Κωδ. Θέσης
APP41821
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Φυτοπροστασία και Ρύπανση Αγροοικοσυστημάτων
Τμήμα
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-06-28
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
11/07/2024
Λήξη προκήρυξης
11/09/2024