ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

Το αντικείμενο της θέσης έχει ως αντικείμενο την εξεύρεση πληροφορίας ή προτύπων από μεγάλες βάσεις δεδομένων με χρήση αλγορίθμων ομαδοποίησης ή κατηγοριοποίησης και των αρχών της Στατιστικής, της Τεχνητής Νοημοσύνης, της Μηχανικής Μάθησης και της Διαχείρισης Δεδομένων.
Κωδ. Θέσης
APP41813
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σχολή
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
Γνωστικό αντικείμενο
ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τμήμα
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-07-05
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
09/07/2024
Λήξη προκήρυξης
09/09/2024