ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης είναι Οικονομική Ανάπτυξη και Μεγέθυνση, που είναι ο κλάδος της οικονομικής επιστήμης που μελετά τους παράγοντες και τους μηχανισμούς που οδηγούν στην αύξηση του εισοδήματος και της παραγωγικής ικανότητας μιας οικονομίας μακροπρόθεσμα. Το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο αφορά την εφαρμογή στατιστικών - οικονομετρικών τεχνικών για τη μελέτη των παραγόντων που καθορίζουν το ρυθμό ανάπτυξης μιας οικονομίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο ρόλο της τεχνολογίας και καινοτομίας, της περιβαλλοντικής και βιώσιμης ανάπτυξης, στο ρόλο των θεσμών και στη σύγκλιση – απόκλιση των οικονομιών στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης.
Κωδ. Θέσης
APP41798
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σχολή
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ
Τμήμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-07-01
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
09/07/2024
Λήξη προκήρυξης
09/09/2024