Προκήρυξη μίας (1) θέσης βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή

Το γνωστικό αντικείμενο «Αισθητήρια και ανάπτυξη ηλεκτρονικών κυκλωμάτων» αναφέρεται στη σχεδίαση, μελέτη, ανάπτυξη και πειραματική λειτουργία ηλεκτρονικών κυκλωμάτων που υλοποιούν διασύνδεση με αισθητήρες/ενεργοποιητές. Αυτά περιλαμβάνουν τόσο απλούς αισθητήρες/ενεργοποιητές με τα αναλογικά ή ψηφιακά κυκλώματα επεξεργασίας τους όσο και πολύπλοκα συστήματα αισθητήρων/ενεργοποιητών που απαιτούν ανάπτυξη ηλεκτρονικών κυκλωμάτων τα οποία συνεργάζονται με μικροελεγκτές για την υλοποίηση σύνθετων μεθόδων επεξεργασίας.
Κωδ. Θέσης
APP41801
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Σχολή
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Αισθητήρια και ανάπτυξη ηλεκτρονικών κυκλωμάτων
Τμήμα
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-07-02
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
09/07/2024
Λήξη προκήρυξης
07/08/2024