ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα που πρέπει να καλύπτονται αφορούν σε Θεωρητικές και πειραματικές εφαρμογές των θεμελιωδών αρχών της Ρευστομηχανικής, σε Θεωρητικές και πειραματικές εφαρμογές των θεμελιωδών αρχών της Αεροδυναμικής και τέλος σε Προσομοιώσεις και μαθηματικά μοντέλα στην επιστημονική περιοχή της Ρευστομηχανικής και της Αεροδυναμικής.
Κωδ. Θέσης
APP41799
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Σχολή
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
«Μηχανική Ρευστών (Fluid Mechanics)»
Τμήμα
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-07-03
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
08/07/2024
Λήξη προκήρυξης
06/08/2024