ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

«Αρχιτεκτονική ενσωματωμένων επεξεργαστών. Σχεδίαση συστημάτων σε ολοκληρωμένο κύκλωμα (System-on-Chip). Σχεδίαση ενσωματωμένων συστημάτων σε αναδιατασσόμενη λογική (reconfigurable logic). Σχεδίαση αξιόπιστων ενσωματωμένων συστημάτων. Επαλήθευση και δοκιμή ενσωματωμένων επεξεργαστών. Σχεδίαση ενσωματωμένων συστημάτων χαμηλής κατανάλωσης»
Κωδ. Θέσης
APP41797
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σχολή
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΥΛΙΚΟ
Τμήμα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-06-21
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
09/07/2024
Λήξη προκήρυξης
09/09/2024