ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ Καθηγητή Α΄ βαθμίδας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης). Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο της προτεινόμενης θέσης περιλαμβάνει μοντελοποίηση και πειραματική διερεύνηση οπτικών ενισχυτών και πηγών laser ημιαγωγού διαφόρων τύπων όπως παλμικών πηγών laser «κλειδωμένων τρόπων» (mode -locked lasers), πηγών laser στο μέσο υπέρυθρο (quantum cascade lasers), laser τεχνολογίας κβαντικών τελειών (quantum dot lasers) και τις εφαρμογές τους στο πεδίο των τηλεπικοινωνιών (μετατροπή μήκους κύματος, υλοποίηση οπτικών λογικών πυλών και άλλων διατάξεων όπως φίλτρων, πολυπλεκτών) και των οπτικών αισθητήρων (αισθητήρες μετατόπισης, δονήσεων και άλλων φυσικών μεγεθών όπως αλλαγή θερμοκρασίας, τάσης εφελκυσμού).
Κωδ. Θέσης
APP41792
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
«Laser και οπτικοί ενισχυτές ημιαγωγού και εφαρμογές τους σε τηλεπικοινωνίες και αισθητήρες»
Τμήμα
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-06-20
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
09/07/2024
Λήξη προκήρυξης
09/09/2024