ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Το γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση Υδατικών Πόρων και Επεξεργασία Υγρών και Στερεών Αποβλήτων» περιλαμβάνει την ανάλυση και διαχείριση συστημάτων υδατικών πόρων (προσομοίωση, βελτιστοποίηση, επεμβάσεις προστασίας και αποκατάστασης), την εκτίμηση τρωτότητας υδατικών πόρων, την ανάλυση και διαχείριση ποιότητας και ασφάλειας πόσιμου νερού στα δίκτυα ύδρευσης, την διαχείριση συστημάτων σε έκτακτες συνθήκες και την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Επιπρόσθετα περιλαμβάνει τα επιστημονικά πεδία που σχετίζονται με καινοτόμες τεχνολογίες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και βιομηχανικών λυμάτων καθώς και επεξεργασίας στερεών αποβλήτων με σύγχρονες μεθόδους.
Κωδ. Θέσης
APP41772
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Σχολή
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Διαχείριση Υδατικών Πόρων και Επεξεργασία Υγρών και Στερεών Αποβλήτων
Τμήμα
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-06-26
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
08/07/2024
Λήξη προκήρυξης
06/08/2024