ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής
Εκπαίδευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Αιγαίου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Νεοελληνική Γλώσσα και η Διδακτική της στην Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση»
Κωδ. Θέσης
APP41770
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Νεοελληνική Γλώσσα και η Διδακτική της στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Τμήμα
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-07-03
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
05/07/2024
Λήξη προκήρυξης
05/09/2024