ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας
και Επικοινωνίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με
γνωστικό αντικείμενο «Οπτικοακουστικές Τέχνες και Δημιουργικές
Βιομηχανίες»
Κωδ. Θέσης
APP41769
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Οπτικοακουστικές Τέχνες και Δημιουργικές Βιομηχανίες
Τμήμα
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-06-28
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
05/07/2024
Λήξη προκήρυξης
05/09/2024