ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης). Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο της προτεινόμενης θέσης αφορά τη μαθηματική μοντελοποίηση, ανάπτυξη αλγορίθμων και επίλυση προβλημάτων βελτιστοποίησης επικοινωνιακών συστημάτων και υπηρεσιών με εφαρμογές σε τηλεπικοινωνιακά / ενεργειακά / ηλεκτρονικά συστήματα και στην τεχνοοικονομική αποτίμησή τους.
Κωδ. Θέσης
APP41791
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
«Μοντελοποίηση και Βελτιστοποίηση Επικοινωνιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών».
Τμήμα
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-06-20
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
09/07/2024
Λήξη προκήρυξης
09/09/2024