Μια (1) θέση μέλους ΔΕΠ στο Τμήμα Περιβάλλοντος της Σχολής Περιβάλλοντος, του Ιονίου Πανεπιστημίου (από εξέλιξη)

Μια (1) θέση μέλους ΔΕΠ στο Τμήμα Περιβάλλοντος της Σχολής Περιβάλλοντος, του Ιονίου Πανεπιστημίου (από εξέλιξη)
Κωδ. Θέσης
APP41789
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Ηλεκτροπαραγωγά Συστήματα από Ηλιακή και Αιολική Ενέργεια
Τμήμα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-06-26
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
05/07/2024
Λήξη προκήρυξης
05/08/2024