Επίκουρος Καθηγητής

Προκήρυξη μίας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μικροοικονομική».
Κωδ. Θέσης
APP41763
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Σχολή
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Γνωστικό αντικείμενο
«Μικροοικονομική».
Τμήμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-06-26
Κατάσταση
Ενταγμένη
Έναρξη προκήρυξης
22/07/2024
Λήξη προκήρυξης
20/08/2024