ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Σχεδιασμός, ανάπτυξη, παραγωγή, έλεγχος ποιότητας συμβατικών φαρμακομορφών και νέων προηγμένων φαρμακομορφών με σκοπό την ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη φαρμακοθεραπεία, καθώς και διερεύνηση και αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο η φαρμακοτεχνική μορφή επηρεάζει την δράση των φαρμάκων. Μελέτη της σχέσης των φυσικοχημικών ιδιοτήτων των φαρμάκων με την διαδικασία παραγωγής και τις in vitro και in vivo ιδιιότητες των παραγόμενων φαρμακομορφών.
Κωδ. Θέσης
APP41748
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Φαρμακευτική Τεχνολογία με έμφαση στη Φυσικοφαρμακευτική
Τμήμα
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-06-21
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
04/07/2024
Λήξη προκήρυξης
04/09/2024